h ter imi Schiedam ziet plannen igenog doorkruist voor bestel uw TAPT Brandweerlieden bij iubileum gehuldigd eovan Knelpunt v kerk was kanselruil Ursolic rOammrr Mees Hope TIJDIG KOLEN Bk j Aj ,5 i« Koopt ze nu SCHAATSEN Het Wapen van Dussen NIET AANWEZIG TIJDENS OECUMENISCHE ZONDAG Weelde, warmte ii winterSuxe... r. van Lm, kreeg zilver VAN DER za^ u t°nen BEEK hoe goed u kunt wonen Burgerlijke stand TELEFOON 343046-343492 HANDELSMIJ. A. VAN ROON N.V. VAN DER SCHAFT - TEXTIEL LOOP OP GOEDE SCHOENEN WERELD IN VLAMMEN Hebt U a! het nieuwe boek over OUD-VLAARDINGEN Verse <^ry^ champignons lekker! ROTTERDAM MEK DONDERDAG 21 DECEMBER 1967 „.bartewens van iedere vrouw 1 wordt uitseiwdijd om eens gebed 1 xoedcf verplicbtingonie nieuwste «jBcctie so tomen bezichtigen,,. en san te passent Gouden Sieraden en Hor Loges koopt u bij een vakman Keltum - artikelen Van Hogendorpiaan 103 Telefoon 343163 Vlaardingen Juwelier Neusbeen gebroken tijdens turnles MET GROTE KORTING Koop in een speciaalzaak! Huishoudeiijke- Elektrische artikelen Een cadeau VAN SAS komt altijd van pas. Ged. Bisrsfoot 35 - Tel. 342996 - Vlaardingen Nieuwe Binnenweg "f■70 J Rotterdam 11 «J Een grote modieuze sortering^ ONDERKLEDING NACHTKLEDING BADDOEKEN Cadeaus Fortex heeft een 4 8l§8ü -ijl dco ie ntotae man, die weet wat hij wit,, -ortex ImaMas verkrijgbaar Oe boodschap van redding Carillonconcert LOOP PLEZIERIG GEKOCHT BIJ UW VAKMAN VLAARDINGEN, voor uw salaris en betalingen rente 31/2°/o of 1% perj'aar onze computer rekent uit wat voor u het voordeligst is Wilt u weten waarom 1 soms meer rente oplevert dan 3Vz%? Vraagt u dan onze brochure. BANKIERS AMSTERDAM ROTTERDAM 189 pag„ gebonden boekhuis den draak Overige vestigingen ie Aiblasserdam» Delft, 's Gravenhage, Heerlen, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Botlek en Europoort. WONINGINRICHTING hi EVENALS ren. Tenslotte gaat het hier om een verbouwing van het eigendom van een ander en dat maakt de zaak he lemaal moeilijk." ZENITH winkels en op het kantoor. Tel., 343544 (Van een onzer verslaggevers) V L AA R D I N G EN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft woensdag de 54-jarige P. P. van'Lingen de zilve ren medaille in de orde van Oran- je-Nassau' uitgereikt. De heer Van Lingen begon op z'n veertiende jaar zijn loopbaan als magazijnjöngén bij A. de Jong N.V. Scheepswerf en Ma chinefabriek te Schiedam. De burgemeester speldde hem het eremetaal op derevef 'tijdens een plechtigheid hij de jubilaris thuis in de Rióuwlaan 122. Behalve familiele den' warén aanwezig dé heren J. A. de Jong en C. Ml Drop, directeuren van de N.V. De burgemeester zei dat de plichtsbetrachting van de heer Van Lingen voorbeeldig is en zijn ijver hoog te roemen. De jubilaris is bij de Schiedam.se "NVmomenteel chef .van, de afdeling inkoop.' VLAARDINGEN —.Tijdens gym nastiekles in de turnzaal aan de Rode Kruislaan liepen dinsdagmorgen twee leerlingen tegen elkaar De elfjarige Ina van der Schans moest met een vermoedelijk gebroken neusbeen naar het Holyziekenhuis worden ge bracht. Lang model uitsluitend merkartikelen Betrouwbare letvle» Vol ledige garantie Credletservlca mogelijk £lgen atelier, ook voor veranderingen en reparaties Prijzen die binnen uw bereik lig gen a Gespecialiseerd in grote en kleine malen. Bontmantels In elke prijsklasse. "Grote sortering bontstola's, era ratten en bonthoeden tegen zeei aantrekkelijke prijzen. (bij 's-Cravendtjkwal)7olJl34577 2 donderdag 21 en vr^dag 22 ge- opend tot *s avonds 9 uur. Ged. Biersloot 42-48, tel. 348793; Toonzaal W. Nieuwland 97, Vlaardingen. SCHIEDAM Geboren: Robert T, z.v. D D van Wijk en 31 A T Bos; Antonl-us M. z.v. I) J Goossens en C Huijger.; Corlne A. d.v. J Boer en G M Wissenburg. de nummers van DE SPECIALIST op het gebied, van caravanluifels, uit breidingen, verbouwingen en reparaties van tenten én caravantenten. Westhavenkade 61 Vlaardingen vindt U bij ons in: - LAKENS EN SLOPEN Alles van de beste mérken. VOOR UW AANKOOP Elk horloge wordt getest en afge- afgere'geld. regeld op onze hfeiiwe vibrograph Fabrleksfouten uitgesloten. type 1967. TIJDENS AANKOOP Bij voorkeur laten wij U adviseren deskundig advies. door gediplomeerde horloge makers. NA UW AANKOOP Ook na Uw aankoop, blijven wij Bijzondere garantie en nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een tang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuur uitgerust atelier WAALSTRAAl 12 (bij het stadhuis) TELEFOON 34225 VLAARDINGEN Rijkestraat 9 Voorstraat 31;Vlaardingen Brandweercommandant D. de Jager neemt van burgemeester Roelfsema de oorkonde bij zijn medaille in ont vangst. dat het moreel van het korps zo hoog genoteerd staat. Namens het „vaste" personeel bood hij de commandant een schemerlamp aan. Voor de vereniging van brandweer lieden sprak de voorzitter J. Holsv/il- der. Zijn woorden liet hij vergezeld gaan van een fruitmand. Ook andere jubilarissen ontvingen geschenken. Hun dames kregen bloe men. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester H, Roelfsema heeft woensdagavond in dé feestelijk versierde brandweerkazer ne drie leden van het brandweer korps gehuldigd in verband "met hun zilveren jubileum. Zij kregen het insigne van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor het brand weerwezen met oorkonde. Het waren de heren D. de Jager, commandant, L. Hollander, hoofd- brandwaoht en Th. W. Groenendaal, brandwacht, eerste klasse. De burge meester zei, dat het hem altijd op valt, hoe de heer De Jager voor „zijn mensen" op komt. Hij stipte de ver anderingen aan die zich de laatste vijfentwintig jaar bij het -brandweer- "wezen, hebben voltrokken en legde de nadruk op de belangrijkheid van de brandweer voor de. nationale, econo mie. De burgemeester reikte aan elf brandweerlieden diploma's uit. In mei hebben zij het rij-ksdiploma brandwacht eerste en tweede kiasse gehaald. Waarnemend commandant J. C. Putter sprak namens het personeel en overhandigde de jubilarissen een,ca deaubon. De héér J. Keuzenkamp zei, dat het aan de uitstekende leiding van de heer De Jager is te danken, LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM Korte Hoogstraat 11a, (hoek Hoogstraat) telefoon 346151 VLAARDINGEN. SCHIEDAM Stadsbeiaardier Cor Don verzorgt op Eerste Kerstdag, van twaalf uur tot half een, bespeling op het carillon. Hij brengt een pro-gram- ma van Europese kerstliederen. EENDRACIITSIRAAT 39 TEL. 347SS8 MI DUAL SPERtVEBL.VAN 93 Misschien nooit Indrukwek kender beeft de evangelist BILLY GRAHAM j boodschap van redding en herstel gebracht ais in 9 Vakkundige voorlichting Enorme keuze, ruim 200 dessins 9 Eezorgen en afhalen van plaktafels 9 Even buiten het winkelcentrum, dus voordeliger 4 punten van belang van 50 jaar geleden St. Petersburg in stunt van belegSt. Petersburg, 19 December. Te St. Pe tersburg is Je staat van beleg afgekon digd. Vergaderingen en samenscholingen op straat zijn verboden. Men zal met machinegeweren zonder voorafgaande waarschuwing, alle pogingen lot plunde ring van tapperijen, winkels en woonhui zen onderdrukken. Niemand zal het recht hebben avonds na negenen buiten te loopen, zonder daartoe een bijzondere vergunning te hebben. Jac. v. <L Win 1st raat 18 hoek Dfjkla&n TeL 342872 Vlaardingen Hoe ee« christen moet leven bt een wereld cSe to opstand ia tegen God en zijn wetten. En hoe men christen wordt Graham, vdetts leven verankerd Is In da bijbel, waarschuwt voor de heden daagse moraal, de zoge naamde moderne theologie, de afgoderij mét de wonde ren der techniek en met de seks. Op concrete wijze worden de volgelingen van Christus hun opdrachten voorgehouden. Billy Graham schreef zijn boek voor gelovigen en on gelovigen en hoopt velen tot bezinning en een nieuw leven te brengen. Lees «fit boek! VbriorQgboar iiKte boekhand©* f 9-90 ZOMER KEtmtMG WAGENIMGEN BEELDVEBHAaCVAN VlAfel Cfittfcï; -srss- s-, ,-V Beeldverhaal van Vlaardingen. Deel 2 is alweer zo'n kostelijk boek; met meer dan 140 oude foto's en prenten, de meeste uit de periode 1890 tot 1925, voorzien van boelend com mentaar. Kelzersoracht 579 Blaak 10 Gratis recepten bij uw groenteman, Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1