p 1 rnrnu 10% KORTING Schaats banen op str E! Fons Jansen hield bezig oecumenen Zes liclü - ^wonden door van de weg Eerste Noorse steen havendammen is er r w eo van ïeriand Voor vervoer van maaltijden Busje lost problemen op voor bejaarden De Vriesscliool wordt ongen te sluiten AGENDA- Volleybal Club boekte winst Eva bracht 2700 ton Ds. P. Everaars naar Groningen Gemeentelijke dienst houdt nog drie oriëntatie-avonden Burgerlijke stand Van de Hoek tof Vlaardingen TEKORT AAN LEERLINGEN o. administratief medewerker b. administratief medewerkster Deken Boelrijk nam afscheid Am- _7 KB BOOGAARD ELEKTRICITEIT N.V. m V* Weinig deelname bij Intiem-toernooi ZEVEN MENSEN LOGEERDEN BIJ POLITIE Man onwel op toilet lg' AR EN CH HOUDEN SAMEN VERGADERING Strijd om damtitel nadert ontknoping B. v. d. Lugt kampioen junioren bij Intiem MEISJE OP FIETS BIJ AANRIJDING GEWOND Diefstal in sporthal P. v. d. Broek volgde broer Hans op als clubkampioen TSF Vandaan VRAAGT: dubbetorede KreuK hers«e"®n vooris®**® stoffen 140 cm breed ge- Op de gehele aantrekkelijke HOLLANDIA collectie (ondergoed, lingerie en nachtkleding) geven wij U nü tijdelijk Wees ook in de opruiming kwaïlteits- en prijsbewust en profiteer met het héle gezin van dit CONTROLEERBAAR voordeel vanaf donderdag a.s. in alle 21 filialen van en van FOUND AT iONS VLAARDINGEN In de gemeen telijke sportzaal aan de Roode Kruislaan heeft de tafeltennisvere niging Intiem vrijagavond haar nieuwjaarstoernooi gehouden waar aan 33 leden deelnamen. Het was de bedoeling, dat de deelname groter zou zijn, maar omdat Peter Dossin, tafeltennfskampioen van Vlaardingen nog steeds in het Oogziekenhuis te Botterdam ligt, zijn de wedstrijden in de tweede klasse voorlopig uit gesteld. In de derde klasse ging de titel naar George Korpershoek, die in de finale Hugo Borocz versloeg. Gerard Wapenaar, jeugdleider „van Intiem had zich via een overwinning op Jaap v, d. Akker van een plaats in de finale verzekerd en daarin toonde hij zich de meerdere van Philip v. d. Hoven. De vijfdeklassers vormden de grootste groep (15 deelnemers). Hier was het Rinus Hoogendijk. die in de finale Piet Sodderland achter zich liet. atttgsK SCHIEDAM De zestallen van de Sehiedamse V, Heybal Club hebben het nieuwe j^ar g:ed ingezet. De dames moesten op bezoek bij het Haagse Scorpio. De eerste set verloren zij'óp 't nirpertje met 16-14. In de tweede set drukte SVC goed door, wat een 6-15 setzege opleverde. Hierdoor wat overmoedig geworden moesten de SVC-dames in de derde set alle zeilen bijzetten om met 15-17 te zegevieren. De laatste set eindigde met 5-15. De heren kregen het gemakelijker. Achilles uit Delft kwam zwak voor de dag en werd snel naar een 3-0 neder laag gespeeld. Setstandenê 15-5,15-11 en 15-9. De wedstrijd van het tweede heren team bracht veel spanning. Het Rotter damse AMVJ 2 heeft fel tegenstand ge- boden, maar moest toch voor de har dere SVC-aanvaUen buigen. Een be nauwde 3-0 zege voor SVC na de set standen, die overigens voor zichzelf spreken; 15-13, 15-13 en 16-14. SCHIEDAM Wegens glad heid moesten zaterdagavond alle busdiensten in Schiedam de dienst staken. Op enkele plaat sen, zoals op het Emmaplein en in de Prof. Kamerling Onneslaan stonden ze dwars op de rijbaan Er reden ook geen taxi's meer, terwijl de treinen uren te laat aankwamen. Zeven personen hebben de nacht van zaterdag op zondag in het po litiebureau aan de Lange Nieuw- straat doorgebracht. Zij moesten naar elders maar konden niet meer uit Schiedam weg komen. Er hebben zich geen ernstige onge lukken voorgedaan. Wel verschillende partijen: op de hoek van de Hagastraat en de Dwarsstraat viel de 77-jarige voetganger G, L. Huyken. Hij brak zijn rechter enkel. De GGD bracht de man paar het Gemeenteziekenhuis. Dé twaalfjarige wielrijdstei E.-Schijf uit Groenoord slipte op de Schiedamse- weg en werd met een hersenschudding in het Gemeenteziekenhuis opgenomen; de zestienjarige verkoopster G. L. viei met haar fiets in de Klaas Katerstraat. SCHIEDAM De negentienjarige H. Klos uit Vlaardingen werd vrijdag avond op het toilet in gebouw Arcade aan de Lange Haven onwel. Hij viel met zijn hoofd tegen de rand van het toilet en liep een snijwond boven het linkeroog en een hersenschudding op. De man is opgenomen in het Gemeen teziekenhuis. Ook zij werd mét een hersenschudding Een personenauto,bestuurd door de in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. 21-jarige winkelier A. J. T. M. S. uit Rotterdam, reed op de Lange Achter weg en wilde de hoek van de Korte Achterweg omslaan, maar reed rechtuit tegen pand Achterweg no. 8, waar het viertuig de voordeur vernielde en een ruit brak. De auto werd ernstig be de pand J. M. T. J. was niet thuis toen sehadigd. De bewoner van het geram- het gebeurde. Zaterdagavond om half elf wilde de 58-jarige voetganger C. W. van Nispen, van de Snelliussingel, de rijbaan van de Broersvest tegenover de Passage oversteken. Hij gleed onderuit en kwam met zijn hoofd tegen het trottoir te recht. Met een hersenschudding werd hij naar de Dr. Noletstichting gebracht. Tien minuten later overkwam op dezelfde plaats de 61-jarige voetganger G. Holswilder uit Maassluis een zelfde ongeval. Deze kreeg een bloédende scheurwond boven het oog en kon ter plaatse door de GGD geholpen worden, waarna hij zijn weg kon vervolgen. De dertigjarige huisvrouw;, mevrouw J. V.-de B. deed zondag aangifte bij de politie dat 2aterdag in een winkel aan de Lange Kerkstraat uit haar hand tasje dat in een boodschappentas, zat, een portemonnee was ontvreemd met 335. Bovendien waren een spaarbank boekje, een trouwboekje en verschil lende bescheiden zoals fondskaarten uit het tasje verdwenen. Een jas die zondag op de zolder van de woning van C. H, Hoiïèman aan de Vlaardingerstraat 17a bij een petroleumkachel te drogenhing, vat te vlam. De bewoner wilde de jas weghalen en trok toen de kachel om, waarna ook het te drogen hangende TÖvee politiemannen wisten het brandje in de kiem te smoren, zodat de brandweer niet veel meer hoefde te doen. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND Vorige week zijn per zeeschip vanuit Noor wegen de eerste stenen aangevoerd die gebruikt zullen worden bij de bouw van de nieuwe havendammen van de Nieuwe Waterweg. Het Noorse hls. Eva voerde een lading I van 2700 ton aan. De eerste tijd zullen de steen-ver schepingen onregelmatig worden aan gevoerd. Na enkele weken edhter zal er een regelmaat in de aanvoer komen en zullen ook meerdere schepen wor den ingezet. Dit jaar heeft de Combinatie Ha venmond Hoek van Holland 400.000 ton steen uit Noorwegen nodig, de jaren daarna 650,000 ton. De Eva bracht stenen met een ge wicht van 300 tot 1000 kilo, later op te voeren tot gewichten van 1000 tot 6000 kilo. Dit formaat wordt ook al enige tijd aangevoerd per trein van uit België. De onregelmatigheid in de aanvoer S is een gevolg van het feit dat de steengroeve in Hauge (op het uiterste zuidpuntje van Noorwegen) nog op gang moet komen. Ook op het opslagterrein in Europoort moet men nog inwerken. SCHIEDAM Ds. P. R. Everaars, gereformeerd predikant te Schiedam, heeft het beroep naar Gronin- gen-Helpman aangenomen. Zondag morgen is dit van de kansels in de gereformeerde kerken meegedeeld. Ds. Everaars staat van 18 februari 1962 af in Schiedam en is 49 jaar. Door zijn aanstaand vertrek komt het aantal Sehiedamse predikanten weer op drie en wordt de wijk Nieuwland vakant, tenzij een opvol ger eerder een beroep zou hebben aangenomen. 13 d. 2 31 in le i- ir >- ;t Volledige veiligheid voor perfekt brillont Kwaliteitsuitdrukkingen zoals "V.V.S.", „licht piqué", „wesselton", .commercial white", etc. komen in ons woordenboek niet voor. WIJ ZIJN DE ENIGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND die, behoudens een .enkele occasion, uitsluitend peri'akt briljant in voorraad hebben. Perfekt wil zeggen, wit van kleur, loupe zuiver en 1ste slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt U bij aankoop een loupe- zuiverheidscertificaat. LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM DIAMANTAIRS sedert twee generaties (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken is na de geslaagde oriëntatie-avond van de coördinatie-commissie van plan nog drie van deze bijeenkomsten in Irene te geven. De eerste wordt gehouden op dinsdag 6 februari en handelt over het onderwerp „Wat verwachten stadsbewoners van het maatschappe lijk werk, met name van de instellin gen, de bestuurders, de vrijwilligers en anderen". De heer J. W. Jansen uit Bilthoven leidt de bijeenkomst in. De volgende avond op 5 maart gaat over: „Wel'ke mogelijkheden kan cul tureel maatschappelijk werk aan vol wassenen, ingezetenen van Schiedam, bieden?" Inleider is de heer W. Kweksiiber, uit Amsterdam. De laatste bijeenkomst is gepland op 2 april. Dan wordt de kleurenfilm „De drie heren vertoond. De film handelt over drie heren die in een Franse stad met maatschappelijk op bouwwerk beginnen. Tot slot wordt er zaterdag een ex cursie gehouden naar een vor mingscentrum, Dit uitstapje brengt de deelnemers van de cyclus in de praktische werkelijkheid van een be langrijk stuk maatschappelijk werk. SCHIEDAM Een vreemde zondag gisteren met al die half volle en bijna lege kerken. Al thans gistermorgen. Maar dank zij de onbegaanbaarheid van de wegen 's morgens waren de mid dag- en avemdkerkdiensten deze zondag opvallend beter bezet dan anders, gebruikelijk is. Eén bij zonderheid was ook dat de ijs banen voor de jeugd vlak bij de deur waren. Deze kinderen kozen het trottoir aan de overkant van de flats waarin zij wonen. SCHIEDAM Geboren: Ahgélique -M. L. d.v. H. Tetteraar en C. O. Elderhorst:- Jolanda F. d.v. E. Rhemrev en F S. van der Wijck: Willy L. d.v. E. Ru teers en L. Hut; Ronald z.v. L. Weeda en C. J. de Ridder; Maria P. d.v. J. Roodenburg en J. A. Janson; Eduard J. z.v. J. G. K. van Hoeven en I. Guis. Overleden: A. J. Bot, 81, wed. K. Dek ker; H. de Bruin, 72 wed. A. Middelhoek: T. Warnawa, 95. VLAARDINGEN Het éénmans cabaret van Fons Jansen heeft zater dagavond in de Stadsgehoorzaal in alle opzichten beantwoord aan de verwachtingen van het publiek. Vrij wel alle plaatsen waren bezet toen de heer Jac. van der Linden, voorzitter van het Vlaardings Kunstcentrum het nieuwjaarsfestïval opende. Het voltallige'college van B. en W., allen met hun dames, kregen van hem een bijzondere verwelkoming. O VLAARDINGEN De heer T. G. Prins, hoofd van een mytylschool te Rot terdam komt woensdagavond naar de Ho- lykapel om voor de afdeling Vlaardln- gen-Holy van de NCVB een causerie te houden over „Onze tijd in deze tijd". Men begint om-acht uur. Ieder is welkom. 9 MAASSLUIS De ingevallen dool heeft een streep gehaald door de plannen die bestonden voor de vrijdagavond In gebruik genomen ijsbaan aan de Sport- laan. De belangstelling was de eerste - laan. De belangstelling was de eerste zend schaatsers passeerden de controle. Oók enige wethouders gaven van hun be langstelling blijk. Voor dinsdag stonden er, wedstrijden en voor zaterdag een ge- costumeerd Ijsfeest op het nu afgelaste programma. MAASSLUIS Zaterdag hebben 24 ju nioren van de tafeltennisvereniging TOG deelgenomen aan het in Monster gehouden Smash R.K. Jeugdtornooi '68. dat 350 spe lers kreeg. De TOG-jeugd kon het niet ver brengen. Jan de With haalde In de klasse nieuwelingen de kwartfinale, maar werd toen in drie sets uitgeschakeld. 9 MAASSLUIS De sporthal Olympia krijgt er een vereniging'bij. Enige jonge lui hebben namelijk besloten de basketbal- vereniging „The Eagles" op te richten. Zij die kennis willen maken met de b'asketbalsport kunnen woensdag 24 janua ri naar de Olympiahal komen, waar om 20 30 uur, twee teams tegen elkaar zullen uirkomzn, het Dordtse Rowlc en de Rot terdamse L&kers. Na afloop kan men zich laten inschrijven in de kantine, Verder zijn inlichtingen te verkrijgen bij het voorlopige bestuur. J. Boon, Burg. de Jorighkade 20 telef. 3365 en H. van Hoorn secretaris, Mackaypleln 32. 0 HOEK VAN HOLLAND De ijspret op de nieuw aangelegde baan aan de Mer- catorweg Is van korte duur geweest. De baan werd zaterdagmorgen tien uur in gebruik genomen. De ingevallen dooi wordt benut om verdere voorzieningen (verlichting en kantine) af te bouwen. HOEK VAN HOLLAND De voetbal verenigingen Hoek van Holland en Hoekse Boys hebben zaterdag met pupillenelfta!- len deelgenomen aan ern te Moordrechl gehouden zaalvoetbaltornooi. B'elde vereni gingen kwamen met vier overwinningen en' twee'gelijke spelen uit de bus. waar door zij winnaars van hun poules werden. Alle deelnemers kregen een herinnering. (Van een onzer onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Stichting van de Raad voor het Bcjaafdenwerk krijgt dit jaar een subsidie tot een maximum van 2800 voor hét huren van een bestelbusje, waarmee men de warme maaltijden naar dé meer dan zestig thuis wonende bejaarden kan vervoeren. Het busje zal op de drie bezorgingsdagen dienst doen. Een aantal Sehiedamse dames ver zorgt tot nu toe kosteloos .en. op ba sis van vrijwilligheid het vervoer van de warme maaltijden. De bezor ging geschiedt op het ogenblik drie maal per week. De dames doen een maal in de veertien dagen dienst, als rijdster (met auto) of als bezorgster. Het huidige rijschema is vol. Er zijn zesendertig auto's in gebruik. Nu nieuwe aanvragen om hulp binnen komen, zou men opnieuw moeten kunnen beschikken over een serie van zes auto's met bezetting. Hiertoe ziet het stichtingsbestuur geen mogelijkheid. Maar in het laten meerijden van een auto busje ziet het bestuur een oplossing van de moei lijkheden. Bovendien zouden tijde lijke ongemakken, bijvoorbeeld bij ziekte van chauffeuse of bezorgster, (Van een medewerker) SCHIEDAM De plaatselijke kiesverenigingen van de AR en de CH houden woensdag 24 januari in de grote zaal van gebouw Irenë een gecombineerde ledenvergadering, aanvang acht uur. Besproken zal worden het onder werp; „Hoe zien wij samenwerking in de toekomst", waarover dr. G. W. Ormel en de heer L. van Veelen een inleidend woord zullen spreken, waarbij zij hun persoonlijke visie zullen weergeven. Na de pauze zal de woordvoerder van de PCG-raadsfractie, de heer J. van Katwijk een tienminu ten-toespraak houden over de ge meentebegroting 1968, die inmiddels is aangenomen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor de titel „Dam- kampioen van Schiedam" zijn nog maar weinig kanshebbers over,Na enkele weken van sportieve strijd komt er steeds meer tekening in de strijd, mede doordat men dit jaar volgens afvalsysteem werkt. Vrijdagavond konden de volgende uitslagen worden genoteerd: C. Kor- pel—A. Risseeuw 20, C. den Boer—W. de Rond 2—0, W. C. Heu velman—L. Vrijland 1—1, J. Wester- veldM. van Erkel 02, B.. QuistJ. J. v. Kuyk afgebroken in remisestel ling, D. v. d. SpekC. W. Sleeuwen- hoek uitgesteld tot woensdagavond. De vier dammers, die straks zullen, overblijven in de halve competitie, maken uit wie damkampioen van Schiedam zal worden. gemakkelijker opgevangen kunnen worden. De huur van een bestelbusje be loopt bij volledige inzet op de drie bezorgingsdagen rond 2800 per jaar. Overigens wordt met dit be- 'jaardenwerk een stuk gezondheids zorg verricht en het is dus van groot belang, dat het kan blijven uitbrei den. De directeur van de Sociale Dienst heeft een uitermate gunsstig rapport gegeven en hij adviseerde dan ook de gevraagde subsidie te verlenen. Het voorstel komt volgende week maandagavond in de gemeenteraad. VLAARDINGEN De prachtige accommodatie van de tafeltennisver eniging Intiem in de gemeentelijke turnzaal aan de Rode Kruislaan, is van dien aard, dat het aantal jeugd leden sinds een jaar geleden is ver meerderd van acht tot 38. Van hen hebben 32 junioren zater dagmiddag deelgenomen aan het ju nioren-kampioenschap van Intiem. Er werd gespeeld volgens het poule-sys teem, dat geheel volgens het schema verliep. Jeugdleider Gerard Wape naar had het geheel keurig in handen en na drie uren spelen bleek dat Bert- van der Lugt de nieuwe kampioen was geworden. De grote wisselbeker, die vorig jaar voor het eerst werd gewonnen door Jos Haddeman, blijft dus voor een jaar in het bezit van Bert v. d. Lugt, die in de finale Peter Pleysier verslóeg. De derde prijs was voor Dik de Graaf; hij versloeg Harry Zentjes in de kwart-finale. De prijzen werden uitgereikt door Intiem-voorzitter Mar van der Knaap, die met de deelnemers een applaus bracht voor Gerard Wape naar. Het programma „Hoe meer zielen" was geheel op oecumenische basis in gesteld en het kreeg de waardering die het verdiende. Rootns-Katholie- .ken en protestanten, met name de gereformeerden, moesten het ontgel den, maar men kon er wel een en ander van leren. Natuurlijk kwam ook de pil ter sprake: Fons Jansen merkte, op dat 2500 bisschoppen zich tji flens het concilie hebben beraden (.er huwe lijksaangelegenheden om tot de con clusie te komen, dat ongeoorloofde middelen verboden zijn. „Kende men vroeger moeilijkheden, dan wendde men zich tot de dominee of tot de pastoor; tegenwoordig gaat men ge woon naar de apotheek". Fons Jansen, die ruim twintig verschillende programmapunten be handelde, kreeg veel tussentijdse ap plaus te incasseren voor de wijze waarop hij het VKC-publiek ver raste. De cabaretier werd aan de piano begeleid door Frans Oudhoff. VLAARDINGEN De vijftienjarige E. Poot is zaterdagmiddag op de Schie- damseweg met haar fiets door een per sonenauto aangereden en met hersen letsel naar het Holyziekenhuis ver voerd. De bestuurder van de wagen was de negentienjarige C. F. E. S„ die bij het remmen slipte en op de rijbaan van het tegemoetkomende verkeer kwam. Hij schepte het meisje en sleurde het een aantal meters mee en kwam tegen een hek tot stilstand. De auto liep zware schade op, maar de bestuurder raakte niet gewond. SCHIEDAM Tijdens een badmin- tonspel werden vrijdagavond in de Sporthal Margriet portefeuilles ont vreemd uit de jassen van d e31-jarige vertegenwoordiger W. W. en de 37- jarige kantoorbediende G. H„ beiden uit Rotterdam. Elke portefeuille bevatte ongeveer veertig gulden. Van een van de beroemdste fa brieken van foundations ver kopen wij deze bijzonder mooie Lycra corselets met ritssluiting ...voor nog géén veertien gulden. Luxe corselets met rits, met elastische Lycraschouderbandjes met Melige voorgevormde cups, met een werkelijk prachti ge coupe. Een corselet met perfecte af werking van kant en onder de ritssluiting nog een versteviging van haken en ogenband, voor hen, die eisen stellen aan haar foundation. in onze Corsetterie afdeling verkopen wij deze magnifieke corselets, in wit en in japon- maten 38 tjm 48, B- en C-cups, voor m Géér» tel. of tchrift. best. SCHIEDAM De Klaas de Vries school A-, school voor gewoon lager ondervvys aan de Zwartewaaïsestraat 16, verdwijnt. Na het begin van het schooljaar 1968/1969 gaan de deuren voorgoed dicht. Na het verstrijken van de laatste teldatum op 16 september 1967 bleek, dat de school het voor de instandhou ding vereiste aantal van honderd leerlingen niet kon halen. De school kwam niet verder dan zevenenzestig. In Schiedam-Zuid, waarin de Klaas de Vriesschool A is gevestigd, bestaan nog twee openbare scholen voor ge woon lager onderwijs. De Klaas de Vriesschool in de Dwarsstraat en de tot hetzelfde scholencomplex beho rende Willem Brouwerschool aan de Willem Brouwerstraat. De aantallen leerlingen van deze scholen zijn res pectievelijk honderdddrieëntachtig en zevenennegentig. De verjonging van Schiedam-Zuid (Van een medewerker) SCHIEDAM De nieuwe clubkampioen van de tafeltennisvereniging TSF Is de zestien jarige Peter van der Broek gewor den. Met het veroveren van deze titel volgt Peter zijn veertien jarige broer Hans op. die vorig jaar zo verrassend als win naar van de TSF-clubkamptoenschappen uit de bus kwam. i Hans van der Broek eindigde nu met twee punten achterstand op de met Paul de Looze gedeelde tweede en derde plaats. Ofschoon Peter van der Broek in deze negenkamp al zUn partijen won. was er toch wel degelijk sprake van een spannen de kamp om de clubtltel en was er van een duidelijk overwicht geen sprake. Tn vier van de aeht partijen werd de nieuwe kampioen gedwongen tot het spe len van een beslissende derde game en wel tegen zijn broer Hans, Huug Wittop Ko ning, Will Baard en Bram Koogje. Tegen Wittop Koning en Koogje was hij daarbij dicht bij een nederlaag, maar danls zij een uitstekende conditie en goede wedstrijdmentallteit werden1 deze moeilijk heden overwonnen. Met deze titel recht vaardigt Van de Broek zijn plaats in het eerste team van TSF in de tweede compe- tltiehelft, die vandaag begint. Met zes punten eindigden Hans van der Broek en Paul de Looze op tweede en derde plaats, waarvan vooral de prestatie van De Looze fraai is, omdat hij de enige is van de „oude garde" die zich tegen de jeugdi ge tegenstanders wLst te handhaven. Binnenkort zal een barrage-partij, wor den gehouden tussen de nummers twee en drie om uit te maken wie de tweede en wie de derde plaats toekomt. Huug Wittop Koning eindigde met vijf punten op de vierde plaats. Peter v. cl. Lely werd vijfde drie punten. met r'er punten en Will Baard zesde, met Chr. Soc. Belangen: I.S.W., cursus ass.- econoom, 19; Wijkver. Nieuwland, klaver jassen en schilderen, 20; Irene: Aqua-Faii- na, bijeenkomst, 20; Musis -Sacrum: Heisbureau, snel en Co.. propaganda- avond, 20; volksgebouw:- N.I.VO.N., mu ziekavond, 20. en morgen Arcade: E.K.B.O.. cursus. 20; Aula nieu we HBS: Filmkring, filmavond, (18 J). 20; Chr. Soc. Belangen: Wijkver. Nieuwland, ballet, 18.30. en dagelijks Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstraat 82. telefoon redactie: 263954.A- gentschap Schiedam: Mevr. J. wan. Gog, Dr. Zamenhofstraat 139a. tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brand weer: 269123. Alarmnummer politie: 264666 GG en GD: 269290. Apotheek: Rembrandt, Kembrandtlaan 5, tel. 268855. EMMASTRAAT 9 Telefoon 34 87 44 VLAARDINGEN (leeftijd 2022 jaar) die zelfstandig kan werken (graag enig tech nisch inzicht) (leeftijd 1820 jaar) bij voorkeur met enige kantoorervaring. Voor heide vacatures is een Mulo-dipl. gewenst. Mondelinge of telefon. inlichtingen dagelijks van 9 tot 5 uur, vragen naar de heer v. d. Linden. beweegt zich niet in een zodanig tem po, dat binnenkort een toeneming van het aantal leerlingen valt te ver wachten. Wat de positie van het onderwijzend personeel betreft, zal het hoofd der school benoemd kunnen worden in een toekomstige hoofdvakature aan een der g.l.o.-scholen.^De overige per soneelsleden kunnen, worden' 'overge plaatst. SCHIEDAM In verband met de beëindiging van zijn ambt heeft deken F. P. J. Boelriik zondagmorgen in de St. Liduinakerk de mis gecelebreerd. Verscheidene pastoors deden dienst als mede-celebranten. Na de mis was er een afscheidsre ceptie in de pastorie, waar de deken- verscheidene cadeaus werden aange boden. Pater Lourens sprak hem toe. De heer Boelrijk is benoemd tot pastoor van de H. Nicolaasparochie in Nieuwveen. Als U straks in het voorjaar het lentezonnetje wilt begroeten in een gezellig, nieuw pakje of japonnetje, dan kunt U in onze Stoffen-afdeling goed gerecht. Dubbelbrede voorjaarsstof- fen van dit seizoen, prachtige kwaliteiten kreukherstellend en in zeer modieuze tinten en des sins, voor hen, die handig zijn met naald en draad. Wist U dat wij deze prachtige kreukhérstellende voorjaars- stoffen, dubbelbreed - dus extra voordelig knippen - per meter verkopen voor nog géén vier gulden. In onze stoffenafdeling verkopen wij deze verleidelijk mooie Yoorjaarsstoffen, voor pakjes en jurkjes, in vele modekleuren en dessins, 140 cm breed, per meter voor modekleurenen Voor pakje 2 mtr. Voor jurkje k.mouw 1.5 mtr. Voor jurkje z. mouw 1.25 mtr. Cé fa tef. of schrift, heit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1