m Overvallers gearresteerd „Buitensporig gebruik van geweld tegen de negers in Newark" ISRAËL IS BEREID TE ONDERHANDELEN r WIEK Premier Wilson: geen kernwapens gebruiken Nieuw rijkswegenplan vrijdag openbaar I Dochter voor Willeke Alberti Minister vraagt onderzoek naar cao-glazenwassers W eer gevechten aan de J or daan Vader en zoontje bij brand gedood Engeland in 1971 kernmacht af Onderzoek bij. knnsthandela ar JONGEMAN SMOKKELDE HASJIESJ UIT ANTWERPEN Meisje doodt zich zelf inplaats van haar hond Plannen voor vijftien jaar Belgisch jacht op We ster se hel de m mm Voor ruim 25.000 juwelen gestolen JERUZALEM Israël heeft zijn Arabische buurlanden voor- gesteld de impasse in het Nabije Oosten te doorbreken met „se rieuze onderhandelingen" over de grenzen. Daily Express Sociale misstanden Protest Rusland tegen kernvlucliten VS Een unieke collectie kleurrijk witgoed. Met volop nieuws uit Nederland, Europa en ook Amerika. Met Witte Week aanbiedingen voor fantastisch lage prijzen! Hollywood badkamer Half miljoen Dean Rusk ■mm#? v ygg^glMS^iix^ -v - '- Willefce Alberti en Joop Oonk, de trotse ouders van Danielle, die gisteren in de „Ziekenver pleging" gotn de Prinsengracht in Amsterdam werd geboren; Moeder en kind (en vader} ma- ken het best. Opa Witty heeft si talenten in zijn kleindochter ontdekt. DEN BOSCH De Bossche re cherche deelde gisteren inee, dat zij twee mannen heeft gearresteerd, die op 1 februari een roofoverval hebben gepleegd in de zelfbedieningsgros- sierderij Sligro in Den Bosch. Het zijn de 35-jarige werkloze chauf feur L. van O., die een volledige be kentenis heeft, afgelegd en de 39-jarige werkloze losarbeider M. V. De laatste ontkent iets met de overval te maken hebben gehad. Volgens de recherche had V. zich tijdens de overval vermomd door een kous over het hoofd te trekken. Van O. had de bedrijfsleider bedreigd met een geweer. De recherche kwam op hun spoor doordat er in de stad slof fen sigaretten waren verkocht, waar van kennelijk etiketjes waren ver wijderd, zoals die er door de NV SÜ gro steeds op worden aangebracht, i Het spoor leidde naar Van O., in wiens huis het geweer en een groot deel van de buit werd gevonden. Ook bij V. werden later goederen gevon den die uit de grossierderij waren gestolen. ENSCHEDE In "de nacht van za terdag op zondag is ingebroken bij de juweliersfirma G, Koelink in Ensche de. Er wordt een bedrag van 25.000 aan sieraden vermist. De alarminstal latie is niet in werking getreden, waar door de politie zondagmorgen pas werd gealarmeerd. (Van ome soclaal-enomlsche redactie) UTRECHT Minister Roolvink is niet gerust op het onderhandelingsre sultaat van de werknemers In het schoonmaak- en glazewassersbedrljf. Voor een periode van anderhalf jaar worden de basislonen met 7% pet ver hoogd. wat de minister aan de hoge kant lijkt Op jaarbasis is dit krap vijf procent Per 1 oktober zijn bovendien voor deze bedrijfstakken de werktijden met een kwartier per dag verkort De minister heeft het loonbureau om advies gevraagd over deze contraeten. De bewindsman bezit de bevoegdheid om contracten onverbindend te verkla ren, wanneer onze nationale economie hierdoor ongunstig zou worden be ïnvloed. Be lenen 'm het schoonmaak- en-glazenwasserebedrijf. waarin circa 20.000 man werkzaam is, liggen maar weinig boven het minimumloon van 131 per week. NEWARK/VS Een door gouverneur Richard Hughes van New Jersey ingestelde commis sie van onderzoek naar de ge beurtenissen tijdens de „lange hete zomer" van 1967 heeft de staat, de plaatselijke politie en de nationale garde zaterdag be schuldigd van „buitensporig en ongerechtvaardigd gebruik van geweld tegen negers". De commissie van tien personen onder wie drie negers zegt in een rapport dat de blanke meerder heid de grootste verantwoordelijk heid draagt voor de relletjes waar bij 26 mensen omkwamen en meer dan 1000 werden gewond. Het rapport waarschuwt dat geen macht hoe 'gïoot ook steden kan vrijwaren tegen soortgelijke on7 geregeldheden en dat ook geen en kel bedrag aan geld de problemen kan oplossen maar dat in de eerste plaats de geesteshouding moet ver- Minister van buitenlandse zaken Abc Eban verklaarde zaterdag op een bijeenkomst van Zionistische vrouwen te Jeruzalem, dat de huidige bestandslijnen niet het doel van Israël zijn maar een „tijdelijk hulp- raiddel". Wij streven niet naar een bestand met een bezettingsregime maar naar een nieuw vredesakkoord met vastgestelde en veilige grenzen, zei de minister. BRAAMSRUGGE Een 27-jarige vader en zijn 2V» jarige zoontje zijn zaterdag in Baambrugge bij een brand omgekomen. De moeder en nog hwe kinderen van veertien maanden en vier jaar uit het gezin Hogeveen, konden aan de vlammen ontsnappen. De brand in de woning brak omstreeks acht uur uit, waarschijn lijk als gevolg van een kortsluiting. Het gezin lag nog op bed. De vader kwam om het leven bij een poging zijn zoontje te redden, dat op de bovenverdieping lag. Hij. heeft waarschijnlijk het tuigje waarmee het kind was vastgebonden niet snel genoeg los kunnen krijgen, waardoor hij moet zijn bedwelmd, De brand weer van Abcoude heeft de verkool de resten van de slachtoffers gebor gen. Gisteren hebben Jordaanse en Israëlische militairen aan de Jordaan, ongeveer 20 km ten zuiden van het Meer van Galilea, weer op elkaar geschoten. De gevechten duurden drie uur en er werd ononderbroken geschoten. Volgens een Israëlische militaire woordvoerder werden drie Israëliërs licht gewond. LONDEN In 1971 zat Engeland niet langer een kemmogendheid zijn, aldus Chapman Pincher van de Daily Express. Pincher is een voor aanstaand schrijver over defensie vraagstukken. Uit vertrouwelijke regeringsplan nen zou blijken dat de regering alle taktische kernwapens onder onafhan kelijk Brits toezicht wil afschaffen. De vier Polarisduikboten van de ma rine zouden onder de een of andere vorm van internationaal toezicht moeten worden geplaatst. Volgens Pincher zijn deze plannen opgesteld tijdens de recente besnoei ingen in de defensiebegroting maar zijn ze nog geheim gehouden. anderen. Het ziet er naar uit dat de ongeregeldheden van vorig jaar juli de „proloog van een tragedie" worden tenzij zij die aan de macht zijn de armen veel tastbaarder be wijzen geven van het streven naar verandering dan tot nog toe het geval was. De plaatselijke en staats-politie en de nationale garde van New Jer sey verergerden de toestand door „lichtvaardig te schieten en negers beledigend te behandelen". Zo was In een klein gebied van Newark op de winkels van negers geschoten hetgeen op geen enkele wijze ge rechtvaardigd was. Lang genegeerde sociale misstan den lagen ten grondslag aan het op roer en .de. commissie beveelt een onderzoek door een „grand jury" aan naar beweerde-corruptie bij het ge meentebestuur van .Newprk,. AMSTERDAM De Amsterdamse recherche heeft op verzoek van de Zwitserse justitie bij kunsthandelaar J. 7*. de B.» beëdigd makelaar en kunst expert, een onderzoek ingesteld in ver band met de arrestatie van de direc teur van de hofgallerie in Luzern, de heer A. De Zwitser heeft een collectie impres sionistische schilderijen, die van de heer De B. zijn. in zijn collectie ge- exposeerd. Hij wordt ervan verdacht vervalsingen te hebben tentoongesteld. Het zou wat de heer De B. betreft om een aanvullend onderzoek gaan. MOSKOU Rusland heeft in ver band met het neerstorten van de Amerikaanse bommenwerper op Groenland de Verenigde Staten ge wezen op de „gevaarlijke en zelfs uitdagende vluchten van Amerikaan se bomrnenerwerpes met kernwa pens aan boord, in het bijzonder in de nabijheid van de grenzen van de Sowjetunie". In het memorandum aan de Ver enigde Staten wordt nog gezegd dat de bewuste activiteit van de Ame rikaanse luchtmacht meer dan eens tot radio-actieve besmetting van het zeewater heeft geleid. Laken* en aiopen van een prachtige kwaliteit gras- linnsn. Extra lage Witte -Week prijzen: sioop 1.88 Lakens v.a. (150x240) 6.85 Baddoeken met bloemen rand en middenpatroon. Pasteltinten rose, geel, oranje en bleu. 50x100, Witte Week prijs: 3.75 Sedgamituur met prachtig geborduurde ajour-galon, rose of bleu. Bijv. 1-pers. 150x240 (laken 1 sloop) Witte Week pnjs: 12.95 Sleep Easy - Gsrron's eigen topmerk lakens en slopen, beroemd om z'n kwaliteit. Slopen vsnaf 3.45. Lakens v.e. .(150x250) 10.50 Nieuw: driedelige set in één dessin - kleuren rood, geel, blauw of groen. Bad stof keukendoek 2.95 theedoek 1.95, paniap 0.85 Modem: lakens met pastei- etrepen - "In" bij jong en oud. Prima kwaliteit Rose, of bleu. Sloop 3.45 Lakens v.a. (150x240) 8.75 Nop-jacquard baddoeken, prachtige kwaliteit In de zonnige kleuren geel, rose oranje en blauw... Lage Witte Week prijs: 2.95 Nieuw! Strijkvrije nylon lakens en slopen. Extra breed en lang... In wit, rose en bleu. Sloop 4;75 Lakens v.a, (160x250] 15,90 Boerebont ontbijtlaken In moderne stijl. Zeer fijne katoen in rood of blauw. 132x132 8.95, vlngerd. 0.70 Bljp. dekaervet 98x93 5.75 Bedgamituur - Zwitsers geborduurde roosjesgalon in rose, bleu of geel. Bijv. 1-persoons set 150 x 250 (laken 1 sloop] 17.90 Jacquard ontbijtlaken in gedistingeerd, modern des sin - bleu, oudrose en goudgeel. 120x150. Lage Witte Week prijs: 7.95 Jacquard baddoeken van prachtige kwaliteit. In rijke dessins en kleuren, o.a. oranje, geel, blauw, rose. Grote maat 4.95 Direct tilt Amerika: een rijke collectie badgoed van ongekende luxe voor ver rassend lage prijzen Amerikaanse baddoeken in zeer zware kwaliteit, in warme kleuren en pastels. Unl, acht kleuren 5.50 Bloemen-imprimé 4.95 Breedgestreept 4.95 Badmatten - zes prachtige kleuren, antisiip rug. Zwaar viscose v.a. Nylon badmat v.a. Bijp. contourmat Bijp, toiletovprtrek 11.90 14.90 8.95 5.95 Imprimé badset: chenille badmat en tollètovertrek in prachtig, groot dessin van rozen... Kleuren rose, bleu, en goud 16.90 Bijp. baddoek 63x120 5.50 uw Modehuis ROME - De artsen van de Ita liaanse ziekenhuizen zyn vandaag een driedaagse staking begonnen om betaling te krijgen van achtcrstal- «ge honoraria van de ziekenfond sen. Bovendien willen zij salarisver hoging en andere verbeteringen. Men vreest dat er een chaos zal ontstaan in de tweeduizend zieken huizen in het land. Er zullen waar schijnlijk militairen woj-dirii inge schakeld. ÖINXPERLO Op de weg Dinx- Perlo - Aalten is gisteravond de 33-jarige A. Termaat uit Dinxpcrlo "jdens het oversteken door een auto aangereden en gedood. BERGEN OP ZOOM Door de politie is zaterdagavond de 20-jarige R. W. uit Ensdhedc aangehouden, die in het bezit bleek te zijn van een grote hoeveelheid hasjiesj, ljjj ver klaarde dat hij de hasjiesj in Anl- werpen voor een behoorlijk hoog be drag had gekocht. Toen de jongeman door de politie aan de tnnd werd gevoe [lij jn de n.'i'li] <\:n vijl; iliui' ||)i-! ri'i: jijlui iiihgiilis |n, <h' jóriUj'i jaar. trif trie! iiipriRhii1i|jU: '■;Sli d. hlciij: dut Ir; p iijliij li ii iji', rij j lol 2(1 n huur der in Ltii |iL'[isl[idii'lliiiis Ie jiuheii dji Ziiiiirt cell leusl Iliui gi.'ni galilseeni, ivaar hasjiesj Is gerookt. R. W. bleek' meerdferc keren in Antwerpen iltisjlesj te Hebben Kriiutfit elt dom inee dergelijke feestjes to hebben ge organiseerd. Hij is ingesloten. (Vervolg van pag. 1) Gisteren werden twee vliegvelden ten noorden van Hanoi en een vlieg veld bij de havenstad, Haiphong ge bombardeerd. Bommenwerpers be stookten bovendien twee radarpos ten in het gebied van Yen Bai. Volgens Amerikaanse mededelin gen hebben 521.000 Zuidvielnamezen de laatste twee weken hun huizeji verloren. Ruim een kwart miljoen mensen is naar het centrum val! Saigon gevlucht, waar ze worden opgevangen in acht kampen, meesten komen uit CJioloii, V tvaiir iibg iel wdfcdt ^e^öchtbli. Internationale rode kriiis is herin nen met het uitdelen vaii lëverismid- tlëjén, Hei, tlaiit.il tkjilbtj onder de Viet- colig bil do jdijljl'drlctHtlmbzéii Sn de afijnIjl bil' uuilllin '{s gès!|fegèri tot p.lipij. Bi snfiiit'olilen 073 Ainerl* tlnimüu cm 219Ü Zülctvletnamese Hiltl- tairea, zo is van Amerikaanse zijde meegedeeld. Vu ijeps een NwiMvIft- iuimese ujijjovn uVl.inri' IfUllIjt '\iiii i-ikanen en 40.000 ZuidJiülriatiibzüii bm Het leven. Het Noordvietnamese blad Nhan Dan schreef gisteren dat een derde van het Zuidvietnamese leger door de Vieteong buiten gevecht is ge steld. Duizenden militairen zouden deserteren. De Vieteong heeft het gezag buiten de grote steden geheel !h handen, aldus Nhan Dan. De Amerikaanse minister van bui tenlandse zaken, Rush, heeft laten doorschemeren dat de VS de wil yaii Hanoi om tot vrede te komen niet jiacjéi- meer jiesjudereij. liöns jliplo- pialiek onderzoek Is voortgezet tot iirecies het moment dat de cammu- Üsten t)iaajf dagéri geleden hun of- ehsië{ mzcllein ÖHdanks dat offen sief trekken we géén van onze voor stellen In waarop Noord-Vietnam ïieeii heeft gezegd", zei Rusk. Prepijer Wilsdii iibè Amerikaanse televisie gebruik vari kermvape nrms". Door de gebëü jjii laatste clligeh is het ride yoör de jfeii evjjtiUieet is j.pLire non- •tehisKDii van noeilljker ge- Umrdcii bin de „smalle kloof ttissen de standpunten van Hanoi eri Wnsji lililnh Ié ovet iHlöjlbH, (lij iiidjih tin Hdf ucltlPf r<: „fifiii dhtiu Ulj-tjJmUile", vaii Jjfesldeiil ilbltlisoii. tZbdls gcirieid is ih LaboürkriHgen PHOENIX/VS Tegen de ouders van een meisje uit .Phoenix, dat van hen bevei kreeg haar hond dood te schieten maar dat in plaats daarvan de hand aan zichzelf sloeg, is een gerechtelijke vervolging ingesteld. Het meisje, studente aan de uni versiteit van Arizona, overleed vorige week aari de gevolgen van een schot in het hoofd. Haar ouders hadden besloten, dat zij als straf iiaar lievelingshond moest afmaken, omdat zij na een dansfeest de nacht rriet een getrouw de man had doorgebracht. Het echt paar nam dóchter en hond mee naar een terrein bulten de stad, waar het kind een revolver kreeg om het doodvonnis over het dier te voltrek- leen. In plaats daarvan zette het meisje de loop van het wapen tegen haar hoofd en vuurde. jri Engeland ernstig verzet gerezen lëgeii dit stéridpiiht). Nog vanavond zou Wilson in Lon den een gesprek hiel. Oe THant voe ren, die gisteren eh Landdag ovat ies voerde in Moskou. Volgens Tass roi|i|iu| Wjlnini rii Kosygln htiit v riHii rin e I tflii p u 1 tj k gesprek hebben gehad. 'Pliant zelf wilde geen commentaar geven. AMSTERDAM Het ont- werp-rijkswegenplan 1968 zat vrijdag openbaar worden gemaakt. Het ont werp, dat is gebaseerd op het schema voor de hoofdwegen dat in 1966 in de tweede nota over de ruimtelijke or dening is gepubliceerd, geeft aan alle hoofdverkeerswegen die al bestaan of die in de komende tien of vijftien jaar zullen worden aangelegd. De verbindingen zijn' nog slechts a|s routes aangeduid en niet als t-rdcés uitgezet. Over de definitieve tracés zal, zoals gebruikelijk, overleg worden gepleegd met overheidsorga nen eh organisaties die bij wegen aanleg belahg hebben. Minister Bakker, die dit zaterdag bij de opening van de be drijfsauto-tentoonstelling in het «ai-gebouw zei, merkte op dat ook aan dit nieuwe plan slechts een ruwe schatting van de verkeersstromen in de toekomst ten grondslag ligt. Wel Is aangekomen, dat de ruimtelijke Ontwikkeling zich de komende jaren zal voltrekken ovepeenkonistig de lij hen van de structuurschets, die in 1903 is gemaakt. Dit plan is een ruw schema dat nodig was om te voorkomen dat an dere bouwactiviteiten een verant woorde uitbreiding van het wegennet doorkruisen. De minister wees erop dat de we genbouw niet overal tegelijk kan; worden aangepakt „tk realiseer me. heel goed dat ons land op wegenge- bled nog tal van knelpunten kent Wij zullen de ergste knelpunten er. naar best vermogen het eerstuitha.- ien, om daarna zo spoedig mogelijk, de andere op te lossen". BATH Op de Westersctaelde bij Bath is gisteravond omstreeks half acht het Belgische motorjaeti'je Pija door 'n nog niet geïdentificeerd schip overvaren. Het sehieepje zonk,; De vijf opvarenden werden door een passerend schip opgepikt en in de haven van Liüo (België) aan wal ge zet vanwaar zij naar een ziekenhuis in Antwerpen zijn vervoerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1