U draagt 'm veel, vaak, graag FiLia -tCD 1 ACTIEVE f MEDEWERKSTERS J/NI&i ÖNftlü INBOEDELVEILING medewerkster assistente -OX) royale woonhuizen ASSISTENT PIJPLASSERS TARIEF V VOOR „WOORD'-KOERIERS TARIEF VOOR M.M.-KOERIERS TER MEULEN hulpverkoopsfers v. d. vrijdagavond Diversen N.V. John Postmus VERKOOPSTER Parfumerie Personeel gevraagd VROOM DREESMANN ROTTERDAM N.V. LEERLING KOK CASSËROLIIER TER MEULEN SERVEERSTER (leeftijd 17 jaar) VROOM DREESMANN ROTTERDAM N.V. administratieve kracht (mnl. of vrl.) Gaat u verhuizen Gasfitter nodig BEL OP 010-23.40.16 RUILT UW OUDE MEUBELEN IN Auto's, rijwielen, motoren UW AUTO VERKOPEN ??- TEL. 02158-1461 SPREiEN-SHOW Lessen A. dé "Jong T. H. N.V. ADMINISTRATIEVE KRACHT N.V. John Postmus MAGAZIJNBEDIENDE/CHAUFFEUR B0NTST0FFEERSTERS HAAGS HERVORMD RUSTHUIS EEN WND. AFD. HOOFD ENIGE BEJAARDENHELPSTERS ZIEKENVERZORGSTERS Fa. H.&P.v. GEEST Onroerend goed AUTORIJSCHOOL SEVEN CLUB Rob v. d. Palm tel.: 010—143834 Rob Slotemaker tel.: 02507— 4423 Foto en Film FOTO H00SE WoningiiLricliting TER MEULEN HULPVERKOOPSTERS (leeft, boven 21 j.) Huishoudelijke Hulpen met een half jaar B0VAG garantie Automobielbedrijf Mukla bedrijfspand m. kantoor Voordelige Aanbiedingen geld nodig? AUTOSLOPERIJ VOS DE SLAAPBANKENCENTRALE RUILT UW OUDE. MEUBELEN IN Te koop gevraagd Te hnnr aangeboden Personeel b.z.a. Muziek instrumenten Te koop aangeboden In zo'n lieht-gewicht jersey mantel van Trevira 2000' is het bijzonder behagelijk voor-zomeren. f 159,75 Lijnbaan 51, Rotterdam GEZONDMEIDSTECHNÏEK - HOOFD ARCHIEF DE NEDERLANDSCHE j§ MIDDENSTANDSBANK N.V. VEI LINCGEBDUW'PLEIN EENDRAQT11-SCHI EDAM VELLEMAN TAS IV.V. GEZONDHEIDSTECHNIEK - U TS-er TE ROTTERDAM 130»- PER MAAN» Aec.kantoor K. BASHAANS KON. WILHELMINASCHOOL voor CHR. NAT. i TIJD. ONDERWIJZER(ES) DE ROTTERDAMMER Pagina 6 2A DINSDAG 2 APRIL 1 tot lo woorden f 1,30; E!ke 1 tot 5 woorden meet: f 0,85, Voor advertenties onder nummer 35'ct■extra. Bewijsnummer alleen op verzoek (kostea 25 et), Bij kontrakt van:m.m. koeriers kunnen worden ~os per mm f 6,28gezet over I kolom (4 cm breed) .„SP 1P,ra- 211 - ct.of 2 kolommen (8 cm breed). •>5.111 m'm' foil nt Maximum lettertype: -500 mm. 19(4 ct.l0> 12> 18 pnt (Spartan). vraagt voor direct, enkeïe (18.00—21.00 uur) leettijd boven 18 jaar. Salaris 10,per avond. Persoonlijke sollicitaties dagelijks van 9—5 uur, nij Ter Meulen, Binnenweg 23, (dienstingang achterzijde), ll'dam. Po 102 Hautes coiffures Soins de Beauté Parfumerie vraagt voor direkt of later een ervaren vraagt voor spoedige indiensttreding Sollicitanten, die reeds enige ervaring hebben of leerling van de Horeca-vakscbool genieten de voorkeur. Tevens hebben wij plaats voor een schoonmaakwerkzaamheden in voor het verrichten van de kokskeuken. Sollicitanten kunnen zich melden bij onze Personeeldienst Hoogstraat, ingang Leeuwenstraat, dagelijks van 9.00— 12.00 uur en van 14.30—16.00 uur. Ro 102 vraagt voor de KOFFIEHOEK Aanvangssalaris vanaf 70,— per week. Persoonlijke sollicitaties dagelijks van 95 uur, bij Ter Meulen, Binnenweg 23, (dienstingang achterzijde), R'dam. Ro 102 vraagt voor haar inkoop-administratie Levensmiddelen een leeftijd tot 35 jaar. Kandidaten met ervaring op het gebied van faktuur- behandeling en orderafwerking genieten de voorkeur. Schriftelijke sollicitaties aan het kantoor v. Genthstraat 14 R'dam. Mondelinge sollicitaties na tel. afspraak (11.09.28). Ro 102 Tim Welding Compagnie gevraagd met certificaat. Aanmelden: VGRAVENDIJKWAL 7e, TEL. 010 25.04,24, na 6 uur: Tel. 15.97.90, Ro 102 Gevraagd op reclamebureau geroutineerde TYPISTES en AANKOMENDE TYPISTES. Prettig interessant, werk. Mo gelijkheid tot plaatsing op di rectiesecretariaat. Steno strekt tot aanbevebng. Telef. tot 18 uur (0101 250675. Ko2 TEXTIELVERKOOPSTERS die 60 per maand meer willen verdienen bellen 136668 of 123586. van Baal Textiel, Lusthofsiraat 66. Ook een leer ling js welkom. Ro2 Gevraagd IE KAPSTER. Met vak. afspraak wordt rekening gehouden. Tel. na 19 uur ol$92 - 2940. Ro2 GevraagdHULP IN DE HUIS HOUDING in gezin met 2 schoolgaande kinderen 17 18 jr. 's Woendags-zaterdags- middags vrij. Mevr. v. d. Velde, Bergweg 220A. Ro 2 Herenconfectiezaak vraagt voor spoedige indiensttreding T EERL1NG-VERKOPERS, 15— 17 jr. Flinke verschijning. 5-daagse werkweek, 3 weken vakantie per jaar. gezellige werkkring. Aanmelden na te lefonische afspraak: 237256. Magazijn London, le Middel landstraat 86 Of tel, 277330 (Beijerlandselaan 85). Ro2 Gevraagd met spoed NETTE WERKSTER voor het schoon houden van kantoorruimte en het serveren van koffie en thee. 5-daagse werkweek. Aan melden Reclame-Ad viesbureau Benjamin. Bergweg 351. Rot terdam, tel. 28.45.46. Ro.2 ROTTERDAMSE AARDGAS APPARATEN SERVICE Ro 114 bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie. COR ROS MEUBELEN Ocstzeedijk 344—364, hoek Oostplein, telefoon 133744. "s Maandags gesloten. Ro 114 VllRiiAGER met Gracial .1,40. Bij apoth. en drogist. RdH 1 (UNSTGEBITTENREPAR A- T'ES. Ie kl. werk vanaf 5 p. reparatie, 20 km gouden k-oon 7 17.50, TJ kunt erop wachten, instituut Dentllia, Iioogstraat 40. Rotterdam Tel. 126010. Te bereiken met tram 3, 5, 8 en buslijn 32, 34. 38. 15. 49 en 49a. Rol4 Voor bedrijven en particulieren verzorgen wij met c bekende Automobielbedrijf de gehele verkoop. Vrijblijvend en gratis taxatie door onze erkende taxa teurs in het gehele land. Snelle, direkte en diskrete afhandeling van automobielen boven bouwjaar 1961. Bel voor informaties, ook 's avonds tot 20 uur: Voor autoveiling „Midden-Nederland" gelieve u te bel len van 10—17 uur: 02158—360S. Ro 106 PASFOTO'S binnen 5 min. ge maakt, Verbleken niet. Le venslange garantie. Walg, Meent 127. Rotterdam. Klaar terwijl u wacht. Rol4 MAAK GELD VAN WAT "U NIET MEER GEBRUIKT, plaats een koerier. De erva ring leert dat u er dan het meeste voor krijgt, veelal bent u het binnen één dag kwijt. Noem een (redelijke) Prijs in de koerier. Dat werkt het best. Bel 115588 en vraag naar toestel 50. Roll OVERHEMDENREPARATIE. Nieuwe boorden en manchet ten. „BECO". Kleiweg 87, R'dam-N.. tel. 226263. Rol4 PROBEER HET EENS MET een KOERIER. U zou niet de eerste zijn, die toch een,hulp vindt voor de huishouding; of toch een woongelegenheid op het spoor komt; of toch een gebruikte goede fiets ontdekt. Probeer het eens, plaats een koerier. En groter wordt uw kans als u het twee of drie keer achtereen doet bijvoor beeld met een dag ertussen. Ro.14 Fa. L, de Jong, Zwart Jan straat 116, R'dam, Tel. 243655 Meer dan een halve eeuw beddenvak specialisten. Ro 114 MEUBELEN. KARPETTEN, gordijnen, bedden tegen con- tantprijzen, desgewenst ge makkelijke betaling. A. J. Metz v/h Metz Metz, Preto- rialaan 47, tel. 270340. Rol 4 BEDDEN REPAREREN -'bed den repareren en nog eens bedden repareren, vakkundig en niet duur. Hendriksen Bed- denmakenj. Oostplein. 51, naast Vrije Volk. tel. 131982. Vraagt prijs. Rol4 Te koop: jonge DALMA- TISCHE HOND. grootgebracht met Puppy Bonzo. Lekdijk 65, Nieuw Lekkerland. Roi4 GAAT U TROUWEN of hebt U 'n nieuwe woning? Kredieten voor iedereen tot ƒ5.000. Zeer soepele, lage aflossingen voor aanschaf meubilair, woning textiel. Vraag gratis folder dan hebt u gratis alles wat u wilt weten bij Postbus 1547, Rotterdam. Rol 4 Sollicitanten kunnen zich melden bij onze Personeeldienst Hoogstraat, ingang Leeuwenstraat, dagelijks van 9.00— 12.00 uur en van 14.3016.00 uur. Ro 102 INDUSTRIEWEG 130 ROTTERDAM Wij vragen voor spoedige indiensttreding een (VRL.) in bezit van MTJLO-diploma. Met gemaakte vakantie afspraken kan rekening worden gehouden. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan bovenstaand adres. Tel. 154066, toestel 34. Ro 102 Hautes coiffures Soins de Beauté Parfumerie vraagt 21 j aar, liefst met magazijnervaring. Schriftelijke sollicitaties aan het kantoor v. Genthstraat 14, R'dam. Mondelinge sollicitaties na fel. afspraak (11.09.28) Ro 102 gevraagd voor atelier of thuiswerk. Ook halve dagetn. Brieven no. 6312 Bureau van dit Blad, Ro 102 GOETLUFSTRAAT 5 DEN HAAG TEL. 070—244414 Wegens uitbreiding vragen wij (bej.h.) en p.G. Zeer goede sal. voorw. met onregelm. toeslag. In- of uitwonend. Soil, na tel. afspr. met de direktie. Ro 102 Bij nieuw-verkoop ingeruilde automobielen aangeboden. Van le eigenaar met garan tie, financiering en keuring (A.N.W.B.) MERCEDES BENZ 230 S '66 MERCEDES 220-220 S 1963 -'64 MERCEDES 190 diesel '64 MERCEDES 190 benzine 1964-'65 BMW 2000 17.000 km '67 BMW 1800 div. acc. '64 FORD ïaunus 20 M '65 VAUXHALL VX 4/90 Victor '64 FIAT 850 '66 SIMCA '1300 '66 PEUGEOT 404 '65 REN. R 4 L exp. 9500 km. '67 Mini MORRIS 850 combi '67 Billijke inruil o.a. Citroen Ideal i.z.g.st. '63; Ford Zephyr, 55.000 km '64; BMW 700 luxus '64; Fiat 1500 com bi '64; Austin A 40 '65; V.W. m. roldak "62: Daffodil en Daf's 750 diversen; Mercedes 180 benzine "62; Renault R 4 L '64; Trabant 600 i.z.g.st. '63 enz. Woensdagavond geopend. GROENEN DAAL 29, R'DAM CENTR. Rol06 Oua-Beijerland, te koop zeer fraaie, nieuw te bouwen EEN GEZINSWONINGEN, type 2 onder één kap. Met en zonder met ca. 5300 eigen geld bedragen de lasten voor het ie jaar v.a. 155 per maand. ïnl. mak. kant. o.g. Markus en van Gef- fen, Gr. Haarsekade 37b. Go- rinchem, tel. 01830 - 3683. RolS Lest in Austins Sevenen Austins Cooper Ook voor Anti-sJipcurssussen op het circuit in Zandvoort. Binnenkort ook in Rotterdam. Ro 101 DORDTSELAAN 44 VOOR UW HUWELIJKS- TEL. 27 43 47 R'DAM Ro 115 vraagt voor direct voor de vrijdag en avondveTkoop. Salaris (incl. eetvergoeding) 33,50 per dag. persoonlijke sollicitaties dagelijks van 95 uur, bij Ter Meulen, Binnenweg 23, (dienstingang achterzijde), R'dam. Ro 102 BEJAARDENCENTRUM „CAMPDUINEN" vraagt zo spoedig mog. voor hele of halve dagen. Sollicitaties te richten aan de directrice, Albardastraat 5, bij de Thorbeckelaan te 's-Gravenhage. Tel. 070 - 680640. Ro 102 Goede gebruikte automobie len OPEL KADETT CARAVAN 1967 OPEL KADETT nieuw model 1965 OPELS REKOKD <3iv. kleuren 1964 SIMCA 1000 1966—1967 RENAULT R 8 1965 V.W. 1200 1965 SIMCA 1500 1964 DIVERSE OPELS REKORD 1961—1962 Inruil - Financiering moge lijk. Lisstraat 20-24 (achter Berg wegziekenhuis), R'dam. Tel. 010—240238, na 18 uur 203895. 's Avonds geopend tot 21 u. Zaterdags tot 15 uur. Ro 106 SFOHTVISSERS. Te koop wegens buitengewone omstan digheden in schitterend recre atiegebied aan viswater, uniek gelegen, slechts 10 km van Rotterdam Recreatiegrond voor dagverblijf voor tent of ca ravan. Wij hebben 24 stukjes grond, elk groot ca. 2S3 m2, af te geven. Elk stukje grond kost 950,k.k Desgewenst af te lossen in 10 jaar, Aanm.: postbus 3629, Rotterdam. Eol6 Op korte termijn op te le veren en woonruimte. Te bevr. tel. 010—131452. Ro 116 In zeer mooie omgeving van Brabant te koop PRACHT WOONHUIS met garage en mooie tuin. 3 jaar oud. aug. leeg. J. Jongeneten, Burg. Libourelsir. 3, Waspik. Ro 16 VLOERBEDEKKINGSCENTRA LE. Gratis vloerbedekking kan niet. Wel geven wij tot 46 pet. korting en meestal gratis ge legd. De Vioerbedek- kmgscentrale, Sikkelstraat 51. R'dam. Tel. 010 - 170877 320491, Alleen zaterdags ook Gaffelstraat 39, Rotterdam (C), tel, 237372. Rot'3 BEHAXG. Enorme collectie in alle prijzen. Schot, Pretoria- taan 97. Te). 272439. RoI7 WASAUTOMATEN, alle mer ken leverbaar met 15 pet. tot 30 pet. korting. 2 pci. bij con tante betaling. Inruil en finan ciering mogelijk. WAANDERS, Rullstraat 4-6-8. Rotterdam, tel. 255326 en Visstraat 5. Briel- le. tel. 01886 - 3015. Rol? 15 TOT 20 FCT. KORTING op uw vloerbedekking ongeacht merken en kwaliteiten. ,,De Maas". Hordijk 302. Rotter dam. Tel, oio - 193165. Rol7 Timmerbedrijf BONGAAFtDS. Alle soorten Timmer- en Meu- belmakerswerk aan winkels, kantoren en woonhuizen. Werkpl. Dirk Smilsstraat 79a. tel. 144425. woonhuis Naald- wijkstraat 3A. R'dam. Ro 17 Persoonlijke leningen van 509,tot 10,000,Rente volgens wettelijke bepalin gen. Aflossingen tot 48 mnd. Ass.-financ.kantoor J. W. JANSSEN, Hellevoetstr, 18 (bij Brielse- laan), R'dam-Zuid, Telefoon 17 65 55. Rol06 VW de LUXE 1964. In prima staat, 2500.-, kan gefinancierd worden. K. Koelewijn, Aegi- diusstraat 119b, Tel. 139578 Ho. 6 AUTOFINANCIERING, Per- soonl. leningen, ook caravans, snelle afwikkeling. Ook des avonds en 's zaterdags, w. Winkelman, Bergsingel 210. Rotterdam, tel. 249220. Rog Hogeweg 6 Ridderkerk Tel. 01896—5262, na 18 uur 010—194506 VRAAGT SLOOPAUTO'S TE KOOP Ro 10G DE HOOGSTE KORTING! Wasautomaten v.a. j 395, wascombmaties v.a. 345.—: snel- en langzaamwassers v,a. 125.—: centrifuge v.a. f 75, Waanders, Ruilstraat 4-6-8, Rotterdam, telefoon 25.58.26: Den Brie): Visstraat 5, telef. 01886 - 3015. Rol7 fabrlekstoonzalen, industriegebouw Goudsesingel no. 66 3e etage (lift). Telefoon 010—126461. Enorme sortering SLAAPBANKEN, SLAAPBANKSTEL LEN. moderne en klassieke BANKSTELLEN, ook SLAAP KAMERS, SALONKASTEN, BERGMEUBELS, EETHOE- KEN, VLOERBEDEKKING, BEDDEN enz. enz. U kunt dagelijks terecht van 9.0018.00 uur, ook zaterdags. Verkoop via de handel. Ro 123 bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie, ook op kredietservicé) - 1 WONINGINRICHTING LINJA TELEFOON 12 52 66 Ro 123 SLAAPBANKEN, slaapmeu- heis, slaapkamers, bedden, moderne en -klassieke bankstellen, wandmeubris, sar Ionkasten, eethoeken, vloerbe dekking enz. enz. Alles uit voorraad leverbaar. .,De .Spe cialist". Noordsingel 63—62, Rotterdam. Telefoon 010 239938. Vraag gratis catalogus. K023 NET GEDRAGEN COS TUims. JAPONNEN, kin derkleding. Roosendaal's Goe derenhandel, Schietbaanstraat 1, Tel. 250541 (tel, 232297 avond uren). Ro4 Te huur: OPELS. 2 e.v„ New Anglia's, chevrolets. Baks, Hidderspoorstr. 36c-e, zuid. Tel. 010 -278203. ROlO SCHILDER kan nog werk aannemen voor AVONDUREN en zaterdags. Tel. 317770. Ro3 Te koop prachtig HUISORGEL. Carl Stock. pl.m. 7-spel, 23 re gisters, 2-4-8-16-32 vt. Te bevr. Laan van Heemstede 16, Put- tershoek, tel. 01856 - 376. Ro. 8 Ult2et berint met een PLASTICBROEKJE S.G.A. Ro5 winkelkasten toonban ken EN VITRINES. M. C. Conijn. Zaagmolenstraat 141, R'dam. Tel. 243232. Ro5 KOOPJES: HORLOGES, rin gen, radio's, transistors, accor deon, stereo-platenspelers, an tiek. herenkleding en vele an dere goederen. The Occasions Shop, tel. 133188. Crooswijk- sestraat 141, geopend van 16 uur. Roö Koop nu UW KOELKAST wasmachine of voiautomaat met voile garantie, bekende merken tegen de laagste prij- 7.en. ook te zien na 6 uur Kornaat, Ackersdijkst. 67. R dam-N, Roó Te koop LIEBIG ORGEL, 14 reg., doorl. harp; pr. kolen haard. Becking Bongers. Du Perronstr. 118, R'dam 24. Ro5 GAS-, KOLEN- en OLIE HAARDEN, alle merken. Wij rullen uw oude haard in. Fa. Roos en Co.„ Zaagmolenstraat 143-155, tel. 247883. Ro5 TE KOOP AANGEBODEN: Radio, plck-up en TV-eombi- natie, geheel compleet. 2 maan den oud, voor S 1350.- (ver beneden nieuwprijs). Een met de hand bewerkte Slavonisch eiken eetsalon, bestaande uit G stoelen, een grote tafel (2 ra lang), eert dressoir (2 meter met opstand) en eer; bilzet- kastje, volkomen gaaf, totaal 1300,-. Vespa-scooter. bouwj 1961. 30.000 km gelopen, zeer goedkoop. W. de Graaf, Dr. Willem Vosstr. 35, Poortugaal, Tel. 01807 - 2921. Ro. 5 INSTITUUT VOOR vraagt: tevens belast met de leiding van een kleine typekamer. Vereisten: middelbare schoolopleiding en type diploma. Kennis van U.D.C. wordt op prijs gesteld. Leeftijd: niet beneden 30 jaar. Boven het salaris wordt 6% vakantietoelage en huurcompensatie verleend. Vakantieverlof bedraagt tenminste 16 werkdagen per kalenderjaar. Voor diegenen die buiten Delft wonen rijdt een TNO-bus van het station Delft naar het TNO- gebouw in de Zuidpolder. Inlichtingen en sollicitatie: Delft, Schoemakerstr. 97, Postbus 214. Telefoon: (01730)-37000. toestel 2332. EiJBANK ROTTERDAM Voor ons centrale kantoor en onze stadsbijkantoren zoeken wij leeftijd van 18 tot 30 jaar, ss voor administratieve werkzaamheden op diverse 55= betrekkelijk kleine afdelingen. oorkeur genieten zij, die enige kantoorervaring =55 en/o£ in !let bezit zijn van de diploma's s= MULO en typen. s= Wij bieden een goed salaris met gunstige gratifi- catieregeling, vergoeding van bepaalde studiekosten erl v,oor de jongeren een aantrekkelijke jeugdspaar- regeling met belastingvrije toeslagen. Sollicitaties zowel schriftelijk als telefonisch te richten aan onze afdeling Personeelszaken, Westersingel 19 sst Rotterdam, Telefoon 010-11.27,70. Op DINSDAG 9 en WOENSDAG 10 APRIL aanv, voorm. 10 u., to.v. Notaris Mr, A. S. H. A, BLAISSE; waarbij o.m. UIT DIVERSE STERFBOEDELS: wortelnoten por seleinkast (gebogen), dito klepbureau, commodes, Franse fauteuiltjes, sofa, div. mahonie meubelen, moderne salonkast, bankgarnituren, zit-, eet- en slaapkamers, Gotische meubelen, boekenkasten, een partij eiken schrijfbureaus, 2 piano's, 3 kamerorgels, Perzische kleden, schilderijen, tin en koperwerk, huish. artikelen, accordeons, koelkasten, wasmachi nes, „Inventa" gasfornuis, enz. Importeurs van Verse Zuidvruchten, Marconistraat 19, Rotterdam - West, heeft plaats voor een: voor de, afdeling inkoop en voor de be diening van de telex. Leeftijd boven 20 jr. ULO-opleiding en enige praktische talen kennis strekt tot aanbeveling. voor de afdeling Binnenlandse Verkoop, voor eenvoudige adm. werkzaamheden. Leeftijd 17/18 jaar. U kunt schriftelijk solliciteren aan bovenstaand adres of telefonisch onder nummer 25 48 20. KIJKDAGEN: vrijdag 5 en zaterdag 6 april 10-4 uur, maandag 8 april 10-2 uur. j; TELEFOON 26 96 51 INSTITUUT VOOR Voor de verzorging van te velde geplaatste meet punten, het verzamelen van door apparatuur ge nomen monsters en het onderhoud van meetinstru menten wordt gevraagd een in het bezit van rijbewijs B-E. De betrokkene zal na de gebruikelijke inwerk- periode zelfstandig de verschillende meetpunten moeten bezoeken, waarbij hij zelf een van de meetwagens dient te besturen. Boven het salaris wordt 6% vakantietoelage en eventueel huurcompensatie verleend. Vakantieverlof bedraagt tenminste 16 werkdagen per kalenderjaar. Voor diegenen die buiten Delft wonen rijdt een TNO-bus van het station Delft naar het TNO- gebouw in de Zuidpolder. Sollicitatie schriftelijk te richten aan de afdeling Buitenlucht van het Instituut, Delft, Schoemaker- straat 97, Postbus 214. In het „Zalencentrum" te Rotterdam, Henegouwerlaan 44, zullen wij u op woensdag 3 april a.s. van 20 - 22 uur gaarne inlichten omtrent de te bouwen ^woningen MET NIEUWE RIJKSSUBSIDIEREGELING IN nieuwerkerk A/D IJSSEL gelegen op ca. 8 km van Rotterdam met voor- en achtertuin, eventueel met garagebox en c.v/ installatie. Grote woonkamer, 4 slaapkamers, zolderberglng 2 vaste trappen. 2 toiletten, 2 wastafels, 9 kasten, dakkapel, hardhouten voordeur. Geen zorgen over huurbelasting en huurverhogingen in utf eigen huis. Wel profiteren van de gunstige subsidieregeling en van de fiscale voordelen als eigenhuisbezitter. Btf eefl hypotheek van 90% bedraagt de gemiddelde last het le jaar; Benodigd minimum eigen geld, tod. kosten, ca. 6.600,-4 Inlicht, en documentatie te verkrijgen bij: MACOM N.Vh Nic. Anslfinstraat 104, Amsterdam. Tel. 020 -194556 ('s avond 020 - 156727). Nwe. Haven 101a, Schiedam, tel. 010 - 266813, heeft jplaats voor een In de leeftjjd van 2228 jaar. Verdistraat 3 - Nieuwerkerk a. d. IJsseL GEVRAAGD voll. bev. voor het tijdvak april - aug. Er bestaat een mogelijkheid tot vaste benoeming. Akte Frans niet vereist, wel gewenst Br. aan: G. Verhagen, J. S, Bachstraat 7, Nieuwer kerk a. d. IJssel, telefoon hs. 01803 - 3020, sch. 3008.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2