BI Vrooms3ressmann kunt u nu vele nieuwe vakantiekanten uit! F m 1 T3 JU modern moder n VI Tï AGE verkoopster inpakst r slager verkoper medewerker tflalbertheijn w assistente Stijlgroep Groningen Cosfuum f vrooi r dreesmann JON GE 1E1I0FEBS J< N S Mi NNI N caïssf ire of leerling-caissière Toverwit, wonden/vit, witter dan witterdewit? Belovendat kanMaar witter dan het witste wit wassen kan geen enkel wasmiddel. Zelfs Dobbelman, Gezinswasmiddel niet. Dat biedt u hetzelfde witste wit Maar f 1,85 goedkoper! Waarom zou u dan meer betalen? vakkundige verkoper h m gei Of dacht u dat uw was schoner werd door een duurdere verpakking dan deze solide plastic zak? VR1ÜDAGVO '8E1EL. IMIËfll c*., VROOM DREESIHANN van 22-27 jaar van ca. 21 jaar PLATENVERK00P JONGENS van ca. 17 jaar KAPSTER 00MKENS 293 VLOT MEISJE N.V. GEBR. GOEDHART DE TOMBE DEMENINT ERVAREN TYPISTE EEN ERVAREN STENO-TYPISTE ZUIGLAMSVLEES PARTIJ PUIN 3,50 per m3 ADVERTENTIES houden II op de hoogte en helpen II bij het maken van de juiste bus. 2A 34.75 BENJAM! gen Koerier kunt u )m een boodschap ■turen voorde zelfverzekerde man '68 een... Werkelijk" een sublieme pasvorm heeft dit prachtige costuum uit de uitgebreide Stijlgroep Groningen collectie bijGerzon. En...Ramgaren van zuiver scheerwol! Let eens op de sets getailleerde lijn. Kenmerkj '68. U kunt kiezen uit grijs, blauw en beige in modieuze dessins. 32.50 23.9!" 14»— S.95 2.40 87.50 Op Je afdeling Vakantiereizen kunt nu kiezen uit de volledige reisprogramma's van Cehuto. Rederij Ketel, Maatschappij Zeeland, Tor-Line. Franse Toeristen Service. Nederlandss Spoorwegen en Centouri. in onze afdeling HERENKONFEKTIE hebben wij plaats vooreen leeftijd tot ±25 jaar. Voor verkopers met belangstelling voor mode, een ge degen portie vakkennis en de wens om reeds opgedane ervaring verder uit te diepen, liggen in het grootwinkel bedrijf goede kansen. Naast een goed saiaris zijn er uitstekende sociale voor zieningen. Tevens wordt met vastgelegde vakantie plannen rekening gehouden. Sollicitanten kunnen zich persoonlijk of schriftelijk rich ten tot de Personeeldienst Hoogstraat, ingang Leeuwen straat, dagelijks van 9.00-12.00 en van 14.30-16.00 uur. Uw Warenhuis - Postbus 1176 - Rotterdam iKoaeriï moaern moaern Wij geven aan 's-GRAVENDIJKWAL 57 moaern moaern moaern Er is bij ons plaats voor een paar 's-GRAVENDIJKWAL 57 ■a&ï Personeel gems: JP iD^éni^glLacf^ir^us1'^ van SO tot 300 cm breed Natuurlijk bij VAN HENGEL! Stores, vensterranden? VAN HENGEL! Zorgeloos Terlenka(niet strijken, nat ophangen). NieuwVitrazette met of zonder loodkoord. Effen, filet of met ingeweven dessin. Ja, ook weer bij Van Hengel; Dameskapsalon op de afdeling ge ak; fijne vleeswaren of delicatessen op de groente-afdeling of t de slagerij op de kruidenierswarenafdeüng op de groenteafdeling 'F nWM ï^achihs, GarcgeM advetferen bezorgt u een goede naam Koel- en luchttechnische apparaten VLIETJONGE Groothandel in IJzer en Staal MEDEWERKER/STER Te koop aangeboden pr-TTERDAMMER Pagina 6 DONDERDAG 4 APRIL 1968 ...Velona" dames- en herenharioge met 17- steens iakeruurwerk, onbreekbare veer en lederen band. Shock» proofin sierlijke doublé test 1 Jaar garantie ^gd wet spoed de afdeling boek SW Type-ervaring l_ ygreist. vakantie-öfspraken rekening gehou den- gaamelden: RECLAME- ADVIESBUREAU Badsisf/helane» col met vete nogeHJkheden. Goed ü'astrech en ga- makkelijk te wassen. In 12 frisse kleuren, w.o. rood, wit, marine, bruin en oranje Matrasdek, gevu! met pnma stofWlj callulose- vilt Met elastieken hoekbanden om hetweg schuiven ts voorkomen. 80 x 190 en» 8.50 90x190 om 9.50 120 x 190 cm 11-50 130 x 190 cm 12.50 Bergweg 351- K0"63" Oio - 28.45.48. uw Modehuis GELDIG 6 APRIL 1968 SCHRIFTELIJKE EN TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET MNGENOM Damw&liK'iür fn sioota kwaliteit flannel. Twee modellen: spcrtlel en klassiek. In naokvol grij», groan, blauw of *aod. Nylon «laapzak gevuld mat 1300 gram toaster- wam» acrylvezel. Rits rondom, dus ook als daken te gebruiken. Leuk mild»»: Pittig kort euèdt' JasJ» met gapaspalleende aak- ,ken, kraag rev«is en fplitje. In S modieuze tinten w.o. camel en aqua, l Nylon Imprim» duster, ingezette of raglan mouw en fraaie kantgarnsnna. Groot assortiment kleu ren en dessins. Ook In gewatteerd. Maten M, S, Vendox Mtvrilsialen rotervloct, 18/8 kwaliteit Royaal, praktisch model voor een pakje IjoIsf, Volladl-je kwaliteitsga rantie. Per stuk, in does verpakt Gemerceriseerd ma- ehtnegaran ie wH: en iwart. Speciaal csrehikt voor de «lactrlsehe naai machine. Spoel van 1000 Yards no 60. 3 Mosje* Slezond» flaüeua zijn dezii modieuze hoeden, origineel Zwitserse Im port. Keuze uit divan* goed passende modat- m, In teuke voorjea.-*- tinten. Prijs 16.95 Toilettafel uitgevoerd m wit laqué met ronde pla teaux. die met blauwe, gele g ioemde of rode tof djr overtrokken. Met gte* afgedekt een kans om zich een positie te verwerven. Kennis van de branche niet noodzakelijk. Wèi verkoopervaring. Bezit rijbewijs wordt verlangd. Geboden wordt: een goed sala ris en een prettige werkkring. Sollicitanten kunnen zich tele fonisch wenden tot de Heer Ploeger - 13 47 00. 'MOÜCTN* IS 2EKCTHS1D I met gevoei en enige kennis van muziek voor de foor dezelfde afdeling kunnen enkele worden opgeleid voor de verkoop. Sollicitanten kunnen zich telefo nisch in verbinding stellen met de Heer Ploeger - tel. 13 47 00. en Voor onze nieuw te openen SuperMart te Rotterdam (Hiüegersberg) vragen wij: U9J HUISH. HULP gevr. bij eoht- paar z. kind. Van 9—3 uur. j.ielst maandag en vrijdag. Mevr. Van serveilen, Kral. piaslaan 34, tel. 22850. o2 immers grote :eus en goede merken vindt u bij een speciaalzaak, dus bij Van HengeL Kom eens langs of bel voor een afspraak by u thuis. Wij geven u gaarne een ver antwoord advies en inlich tingen over onze „vitrage- op-maat"-service. ijii ls pI eet' a ij,z ai k Qudedijkj'ZÓilifet 1 '72793: Rctt.erda'rn gevraagd Buys Baliotsmgei 87, Schie dam, tel. 010—153304 Eo 2 Banketbakkerij Maison van Wijk Rotterdamsedyk 419, Schiedam. te!. 267704-269506 vr, zelfstandige VERKOOPSTER» iff plm. 2C 35 Jaar, met het vak bekend. Hoog loon, 5_d, werkweek. Ro2 Gevraagd LEERLING VER KOOPSTER. Aanm. Saakes' Banketbakkerij. Zwaanshals 251 at Telefoon 23.03.96. Ro 2 Harenconlectlezaate vr. voor spasdlge Indiensttreding LBERL VERKOPERS 15—11 Ir Flink' verschijning. 5-daagse werkweek, 3 weken vakantie per Jaar, gezellige werkkring. Aanmelden na te les afspraak: 131236. Magazijn London, is Mlddellandstraat 86 at tel. 211330 BeUerl&ndselaan S3). Ho) Maandag 8 en woensdag 10 april, van 14.00-20.00 uur zal de heer A. van Vuchf aanwezig zijn in een der za len van Café-Restaurant Lommerrijk, Straatweg 99 te Rotterdam. Dagelijks kunt u alle gewenste inlichtingen ver krijgen bij de bedrijfsleiders van on derstaande filialen, de heren H. Lam berts, Nieuwe Binnenweg 276 te Rot terdam (tel. 010-234377), J. Schot, Marinus Bolkplein 4 (Alexanderpolder) te Rotterdam (tel. 010-204640) ers T. B. Iking, Bergse Dorpsstraat 39A te Hillegersberg (tel. 010-186584). Tevens kunt u alle gewenste informa ties telefonisch na 19 uur verkrijgen bij de heer M. de Rijke (te!. 01850- 25117). kan dat? f I»?.; VA Wij vragen voor spoedige indiensttreding een van ca. 18 jaar, voor administratieve werkzaamheden'' Sollicitaties schriftelijk of telefonisch SPANGENSEKADE 14 - ROTTERDAM - TEL. 010-1529: 1 Ro 102 REGISTER-ACCOUNTANTS SCHIEKADE 79 ROTTERDAM vragen voor direkte indiensttreding in het bezit van MULO diploma. Goede honorering, reis- kosten'vergoeding, 3 vakantie. Met vakantie afspraken wordt 'ekening gehouden Schrijf of bel even (010237433) en maak een afspraak voor een gesprek. Ro 102 Nijmegenstraat 27, (Waalhaven Pier 2) Rotterdam vraagt voor spoedige indiensttreding (M)ULO diploma vereist. Met vakantieafspr vordt rekening gehouden. Vervoer van en naar Metrostation Zuidplein met onze personeelsbua. SoUicltaties en inlichtingen aan Postbus 5035, Rotterdam, telefoon 29.06.11. Ro 102 Gevraagd een ervaren VER PLEEGHULP pralttisch geen (je vr. avond- nachtdienst extern. Zle- een SCHOENVERKO- PEK(STER' Moet met het vak keninr Benvenuto. Heem- bekend zijn Aanm. tot 33 00 raadssingel 91. Tel. 233549. P.o.2 STENOTYPISTE NEDERL ENGELS, eventueel ook Duits, gevraagd voor calculatie-type werk en correspondentie van stafafdeling Wllton-Fijenoi.i Opleiding minstens Imjulo. Leeftijd ca. 18 tot 24 jaar. Aan trekkelijke functie met -roede perspectleven /oor sollicitatie postbus 22. Schiedam of tel. (010) 269200. toestel 3072. Bo3 Gevraagd op eea gezellig kan toor In he; centrum van Rot terdam K BED] DE (mnl. of vrl.) Mulo-opletding gewenst. Zeer goede sociale voorzieningen. Sollicitaties Al fa Schoenen n.v., Binnenweg 10. tel 11.0355 vragen naar de heer Steenbergen. Ro2 uur bij v d. Asseem, Oude- •iijk 143, tel. 139950. ito. 2 voor het bezoekan van Kunst en Kunstnyvc heidzaken m Z.-Hollant Verkoop van handgemaakte kaarsen, luxe houtwarei er textiel-acc - Koires. Bekend met het vak, betrouwbaar en representa tief. Op free-lance basis. Schrijft U aan: YSKA» An- dries Veenstrastraat 14, Wol- vega. Ro 102 Vanaf heden weer verkrijgbaar Oudedijk 182 MODELSLAGERIJ J. v. GALEN Telefoon: 136453 Ro 105 VOOR WILD EJJ GEVOGEL TE uw adres J Bikker, Tide- manstr. 80, Rotterdam, lel. 233313 Ko.5 Te koop aangeboden TEL. 23 90 52, ROTTERDAM. Ro 105 Grote 4 zits SLAAPBANK plus faut,. dichte zijkanten er dc- Kenbak nu 388, Teak berg meubels v.a. 109 Sr.-.'.de Ipzltsbankstel v.su- 34£. Eet- hoeken v.a, 115. Meubethuls De Pijl. Zwaanshals 305 - 313. Tel. 281864. Ro.5 GAS-. KOLEN- er OLIE- HAARDEN, alle nierten. WIJ rullen uw oude haart! In.- Bir ma Roos en Co., zaagmo- Umstr. 143 - 155, Tel. 24,883. Ro 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1