Op de totaal vernieuwde 2e etage brengt Van Reeuwijk een grandioze FLATS MHL ADM. KRACHT Familiebericliteii EM g Zie.. Hoeveel ruimte U kunt besparen! AMIIDE EN LEYMOM) W. H. i. 0DERWALD RUIME EENGEZINSWONINGEN! ZEER RUIME 4 - KAMERFLATS VRIJGEZELLENFLATS 2 - KAMERFLATS TAKSBERGING TYPÏSTE-FACTURISTE BOERDERIJ BERGSCHENHOEK VRACHTWAGEN LUXE 4 - KAMERFLATS UQCOCG UÜ UL-"UU ■UdÜDlüü BRINK KOOI JM AN N.V A. BUKMAN K. M. BUKMAN A. C. BUKMAN— Wat er ook in de zo intieme WINDSOR- STYLE aan moois en nieuws gebracht wordt ...VAN REEUWIJK heeft het. Speciaal Engeland heeft een zeergrote collec tie ingezonden van haar nieuwste modellen WJNDSOR-bankstellen, eethoeken, brood kasten, enz. enz. Alleen- deze inzending is reeds 'n extra bezoek aan VAN REEUWIJK waard. Waarmee dus ook voor WJNDSOR-meube- len geldt: "Wie bij van Reeuwijk niet vindt wat hij zoekt, zoekt meubelen die nog niet gemaakt worden". 1 VRIJ TOEGANG, élke Dinsdag tot en met Zaterdag van 9-6 uur. 's Maandags gesloten. G E A S S 0 Cl E E R D; AFWEZIG BINNENWEG 26 - ROTTERDAM - TEL. 14.18.00 ROTTERDAM VENLO HILVERSUM TILBURG WONINGSTICHTING CENTRAAL NEDERLAND Riante eengezinswoningen. Indeling: Grote woonkamer, keuken, hall en gang, voor- en achtertuin. Boven: 3 slaapkamers, hadkamer, vaste trap naar zolder met slaapkamer en dakkapel. Prijzen: ca. ƒ34.000,tussenwoningen ca. 36.000,hoekwoningen. Inclusief grond eu alle kosten Subsidie: 10 jaarlijkse bijdrage, het le jaar resp. ca. 1700,en 1800, Litgebreide voorlichting omtrent financieringsmogelijkheden. Alle inlichtingen worden U verstrekt onder telef. 03470577 TE HUUR AANBIEDEN PET NORSKE YERITAS SCHIEDAM MAKELAARS EN BOLT'IINDIGEN Karei Doormanstraat 13., R'dam-2. Probeer bef- eens mei een Koerier •iRrmm: Ufts'chuiftafel fl. 159.50.: Wandndubel Ocrfauteui-t lederen fi 998.- bekleding fl. 510 - Wandmeubel fl. 598.- Hoekkas! fl. *375.' dressoir met opsiano fl. 698 - Driezitsbank, compiec-l met 2 fauteuils. Scnyrna-bckicdmg ft. 1695. gestoffeerde stool Gestotteerde sohommel'stoel fl. 262.50 Broodkast" fl. 698.- Wandmeubel fl. 693- sslonmeubel fl. 1135- Bijzetfauteuil fl. 179.50 .Breughel-kast met gladde panelen fl. 998. gebeeldhouwde panelen 'I. 1145, armstoel met cretonne kussens fl. 92.50 KOK MA KELAftRO IJ N.V Scliifedamsedijk" 50 -*Rotterdam - .Old--13 4-6 3; De - grote Schepper schonk Ons tot igrote vreugde -en dankbaarheid teen Zoon en Broertje MARINUS CORNEL1S M. STEK A. STEK—Schild ANNEKE CORTilE GERT AR1E WILLEM Rotterdam, 5 april 1968. Middelharnisstraat 278 Na een. kort ziekbed werd op 82-jarige leef tijd van ons weggeno men onze geliefde Va der en .Grootvader ANTONIE BROERE Weduwnaar van E. Sneep 1 Cor. 15 20—22. Fünaart: A. BOM—Broere J. P. BOM Baam: M. MARIS—Broere J. M. MARIS en Kleinkinderen Fijnaart, 3 april 1968. Bej a ardencentrum. „Fendertshof" Corresp.-adrcs: Kadedijk 79. Fijnaart. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 6 april a.s. om 2.30 uur op de N.H. Begraafplaats te Fijnaart. Gelegenheid tot condo leren na afloop van de begrafenis. Met grote verslagenheid geven wij kennis van het plotseling overlijden van Mevrouw, H M. F. TALMA Geboren Six Dijkstra Echtgenote van ds. J. A. Tabna in de leeftijd-van 54 jaar. Wij bidden onze predikant en zijn kinderen toe dat' zij juist in deze dagen de kracht zullen ondervinden van Christus Kruis en Opstanding. Strijen, 3 april 1968 Centrale Kerkeraad der Kerv. Gem.: Ds. A KASTELEIN, braeses C. A. LUIJÉNtflJK, scriba' KerkVoogden en Notabelen: C. A. DE VLAAM, voorzitter W. VAN DER VORM, secretaris. Met grote droefheid geven wij hiermede kennis, dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, na een kortstondige ziekte, mijn zeer geliefde Vrouw, onze lieve, zorgzame Moeder, Be huwd, en Grootmoeder APOLON1A BUKMAN, geboren Feijtel op de leeftijd van 58 jaar. „Aller», die haar gekend hebben, zullen beseffen, .wat wij in haar hebben verloren". Het heeft God behaagd heden gheel onverwacht var. mijn zijde weg te nemen, mijn innig ge liefde Man GEERT NIENHUIS Schoolarts te Oud-Beijerland, voorheen Arts te Hasselt, (O.) in de leeftijd van 61 jaar. J. C. A. NIENHUIS—Huizing Oud-Beijerland, 3 april 1968, Koninginneweg 89. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. op maandag 8 april 's namiddags 1 uur in N.H. kerk aan de Baangracht te Hasselt waarna de ■begrafenis aldaar zal plaats vinden op de Al gemene Begraafplaats. Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in. gebouw: „Immanuel". Liever geen bezoek - geen bloemen - geen toespraken. Heden nam de Here na een kort maar geduldig lijden van ons weg, on ze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder JOHANNA VAN DUEREN DEN HOLLANDER Weduwe van Frans van de Steenoven op de leeftijd van 79 jr. „De Here, heeft het voorzien". Uit aller naam: P. A. v. d. STEENOVEN Goes, 3 april 1968, lepenstraat 3. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op zater dag 6 april op de Al gemene Begraafplaats te Goes om 10.30 uur. Voshol M. C. A. BUKMAN J. W. BUKMAN— van Berkel A. Lr BUKMAN A J. H. BUKMAN— den Hartog LIA en Kleinkinderen. Rotterdam, 4 april 1968. Goede HoopsUaat 26a. Verzoeke geen bloemen. De begrafenis zal plaats hebben D.V, maandag 3 april a-s. op de Zui- der Begraafplaats. Ver trek vanaf het woon huis om 14.15 uur. Aan komst in de kapel om 14.45 uur. Met grote droefheid geven wij hiermede kennis ■dat de. Heere uit ons midden heeft weggeno men onze zeer geliefde Vader en Grootvader GERRIT HENDRIK VAN DEN BRINK Weduwnaar van L. Annot in de ouderdom van 80 jaar. Ps. 84. Uroloog Statenlaan .7, Rotterdam (12). TeL 22 5158. Part. spreekuur: volgens afspr. en Aerdenhout: G. VAN DEN BRINK W. J. VAN DEN BRINK—Kieviet Hazerswoude: L. VAN DER LINDEvan den Brink A. VAN DER LINDE Oudewater: H. W. VAN DEN BRINK Rij ss en: C. VAN DEN BRINK R. VAN DEN BRINK—Frelier Gouda: G. H. VAN DEN BRINK C. VAN DEN .BRINKvan derLinde Eindhoven: -V-Ai KAASHOEK—van den Brink J. KAASHOEK Rotterdam: F. VAN DEN BRINK A. N. VAN DEN BRINK— van Bocfi'öv'èn'. en Kleinkinderen Oudewater, 4 april 1968, Zuid-lJsselkade 7. De begrafenis zal D.V. plaats hebben op maan dag 8 april a.s. om 2 uur op de N.H. .Begraaf plaats te Oudewater. - Met grote droefheid geven wij hiermede kennis dat de Heere van ons heeft wegge nomen, onze lieve zorg zame Moeder en Groot moeder APOLON1A BUKMAN geboren Feijtel op de leeftijd van 58 jr. Uroloog Mathenesserlaan 272b. Rotter dam (3), Tel. 231144. Part. spreekuur: volgens afspr. Ziekenfonds spreekuren: in het St. Praneiscus Gasthuis maandag, donderdag: 8.30—11.30 uur; dindag, vrijdag: 2.00—330 uur en volgens afspr. tel. 28 27 50.1 toestel 195. 'K. M, BUKMAN A. C. BUKMAN- Voshol RONNIE M. C. A. ÈUKMAN J. W. BUKMAN- van Berkel MARCEL A. L. BUKMAN A. J. H. BUKMAN- den Hartog JENNY i TONNIE ARIE C. J. BUKMAN t/m 16 APRIL chirurg Waarneming: Dp. K. WIGGERS, tel. 2334.10; A. ZWAAN, tel. 33.27.77. VOUW -O. MUN klndtrltbedtn HANDJES too» c <Mr7lllf>«5pi«f*1>WT rrrrri V«rkr1]f»>«4r m IT 0.tu| 4» boekhand* iu mi ZOMER ft XIUNMQ* UlïbcVEJt&MU WA6ENM0EN Driezitsbank, compleet met'2 fauteuils. Cretonne-bekleding 1 Salontafel Schommelstoel 1' Eetkamerfelel l •Rotterdam, 4 april 1968 Goede Hoopstraat 26a. •.7 s I Voor degene '(en wie is dat niet) die 3-zi|sbank,2-zitsbanken .1, met woonruimte moet Woekeren is dit' fauteuil In exclusieve ribstof riv uJv. 'V*-- Èk hoekbankstel de ideale oplossing. Eén met hoeklafel lotaa! imo -•>- hoek van d* Earner hoeft U maar óp te offe- metnoeKiafei totaai n0g^ isfefeiafrM 'en om 6 personen gerjefeljjk te. toten zitten I Ook leverbaar in chroom-nappa/eder s Tij-- rS'x&2y boor en door geverfd, dus kleurecht l aan de Merelstraat/ f; JÊKHk Karekietstraat met centrale verwarming Indeling: grote woon/eetkamer moderne^ keuken - stenen schuur - slaapverdieping: 3 slaapkamers waarvan 2 gescheiden door kasten»,: wand - doucheruimte met wastafel - zoldervef-|: dieping (te. bereiken met vaste trap)voorzien^ van 2 dakramen. Koopsom Yanaf f 4h5QO>* jüjj— Het rijk verstrekt 10 jaar- lijkse bijdragen tot een I* 0 600.* totaal van circa tu in het eerste jaar zijn de finan- fffSSA cieringslasten per maand circa J Uw»" Inlichtingen in de keet op het bouwwerk zater dags van 2-5 uur. TE HUUR TE VLAARDINGEN-WEST te Vlaardln gen -West, met vrije vestiging, op sleebts IS minuten afstand van 's-Grawenhage en Rotterdam. puur vanaf 295,- p.m., terwijl de flats voorzien zfjn van c.v., luxe badkamer, veel kastruhwle, prachtige L-vor- mtge woonkamer en direlrt te betrekken. De flats zijn voorzien, van-c.v.-en' gelegen ia eën riant en comfortabel flatgebouw. Huur vanaf ƒ180.pjn, De flats zijn te bezichtigen In de modelflait aan de Dirk de Derdelaan 167 te Vlaardtogen op Iedere zaterdagmorgen tussen'11.90 en 12.30 uur, iede re dinsdag- en donderdagavond .tussen 19.00 ea 20.00 uur. De flats, zijn te bezichtigen, aan de Dirk de Derdelaan 367 te Vlaardfngen op Iedere zaterdagmorgen tussen 11.00 .en 12.39 Uur en op iedere dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Inlichtingen Inlichtingen: HEMMES N.V. Makelaars, Teilingerstraat 49e, Rotterdam. Telefoon 010 - 28.72.10. HEMMES N.V. Makelaars, Teilingerstraat 49e, Rotterdam. Telefoon 010 - 28.72.10. Parkeerruimte voor meer dan 100 auto's TEL. 010-28.71.76 -'ROTTERDAM - OVERSCHIE^CLaS! buiten kantooruren 01803-2495 TE KOOP: UNIEK GELEGEN .MOOIE heelt op korte termijn plaats voor een Prinsessenweg 1 Vreeswijk Wij kunnen aan de KAREL DE GROTELAAN nog enkele op de afdeling Exploitatie. Naast de zorg voor de correspondentie zal zij tevens belast worden met het uitschrijven van rekeningen. Voor deze fonktle strekken ervaring op dit gebied alsmede bet MULO-diploma tot aan beveling. Schriftelijke sollicitatie aan de afdeling Personeelszaken van W. A, van den Tak's Bergingsbedrijf N.V., Javastraat 12. Rotterdam, Kent U on» bouwplan voor 71 herenhuizen al 1 Koopsommen ea. 60.000,v.oji. inclusief garage en M Vraag prospektus of kom zaterdagmiddag van 2-4 n® naar de directiekeet aan de Meeuweniaan. Premieregei® 1968. Mak.kantoor VAN DER AA. L. v. d. WielStraat 1 Slicdrecht. Tel. 01840 2098. b;g.g; 2538 en 3802: BU VEEKSE MEER Indeling; vrijstaand woon huis. grote stenen schuur, wagenhuis 3000 M2 erf. Prijs 40.009,— Div. boerenhuisjes dicht bij Veeree Meer en zee. Vanaf 6.509.— C. Jonker Zonnebloemstr. 17. Gors. tel. 01100-7721. welke op korte termijn kunnen wor den. betrokken. Vier royale kamers. ir Fraai afgewerkt Huurprijs v.a. 285,- per maand- (exclusief dienstverlening). Bezichtiging na telefonische afspraak. Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot de afd. Verhuur (behalve 's zaterdags) TE HUUR TE ZWIJNDRECHT op zeer goede stand TE KOOP Austin Diesel 4 tons. Bouw jaar 1965, in goede staat. PA. C. v. d. NIET DZN. en ZONEN, Schoolstraat 15b. h'oordwijk aan Zee. heeft plaats voor een Leeftijd 20-25 jaar. Mulo-diploma vereist. De te verrichten, administratieve werkzaam heden zijn gevarieerd. Sollicitaties te richten aan DET NORSKE VERITAS, Stationsplein 2, Schiedam. voorzien van c.v. en lift. Huur inch service- en stookkosten 275,- p.m. Te bezichtigen aan de Burg. Jansenlaan 69, op zater dag 6 april a.s. tussen 14.0ttr-16.00 uur en ca ai- spraak met TELEFOON- <010) 13075#' of (010) 121470. HEMMES N.V. Makelaars, Teilingerstraat 49c, Rotterdam. Telefoon 010 - 28,72.10.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2