e uitvoering Animo in 93 AGENDA ^rnnf)N i nü 'n M1NIVAAT-dat betekent: voor an niveau van wonen en werken Domna schitterde Stadsgehoorzaal I in CRISTAL filet cleMent V erkeerscontrole leverde vele bekeuringen op Damfinalisten in Schiedam bekend GTB won met 4-0 van OFB Burgerlijke stand Duitse gasten in Vlaardingen Paasconcert Asma eerste van reeks Werkweek leerlingen detailhandelsschool Biljarttornooi van bejaarden m ril ODJ wint met 5-4 van Merwede-team 2 90 MKi DEKLEHK&ZN GEMEENTE SCHIEDAM Geen voorrang: auto en motor botsen uit ons tuincentrum SI APPLAUS nubeduidend goedkoper Vondoag v .en morgen bikenakOems?20 B°nd Van Vo«ellt«''hebb<!rs. en dagelijks w SB VJ? w 1^1 l (4 PANNEN BINNEN ÉÉN MINUUT!) MET TEFLDN1 WINKELSTAND een decoratieve Terleuka vitrage 210 cm br. van 5.90 p.m. NU 3 90 fesfeasjé® nr: FINANCIEEL ij id| m dE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 8 APRIL 1968 SCHIEDAM De Schiedamsc Margriethal gaf vrijdagavond een 'feestelijke aanblik toen de christe lijke gymnastiekvereniging Animo zeer geslaagde uitvoering ten wfe gaf. 'Honderden ouders zagen htm kinderen aan het werk op de verschillende toestellen of in de rit mische oefeningen, waarbij aan jong en oud de kans werd gegeven zijn beste kunnen te tonen. Onder de voortreffelijke spellei- jjjptr van de heer P. H. Kegel was het ^te woord aan de kleuters die op S opcedwongen wijze de Dwergendans uitvoerden. Ook de oudere jongens kenden zich daarna ten volle uitleven on de kast en de bank, evenals de meisje die een fraaie Boerendans lie ten zien- Nadat de jongens van 10 tot 16 jaar op de gelijke 'brug hadden geturnd, wamen de heren op het toneel. Zij vertoonden fraai turnwerk op de boogbrug. Ook de vrije oefeningen van de dames en heren gezamenlijk viel goed in de smaak. Het springen en de gedurfde oefe- nin"en aan de ringen leverden de Anknoleden een gul applaus op van de aanwezige toeschouwers. Veel suc ces oogstten ook de huisvrouwen met hiïn vrije oefening. Het geheel werd rond tien uur besloten met een rit mische oefening van de Animo-da- Van een .van de beroemdste fa brieken van foundations verko pen wij morgen deze bijzonder mooie Lycra corselets met .rits sluiting,... voor nog géén der tiengulden. Luxe Corselets met rits, met elastische Lycra schouderband jes, met 3-delige voorgevormde cups, met .een werkelijk prach tige coupe. Één corselet met perfecte af- werkking van kant en onder de ritssluiting nog een haken- en ogenbandsluiting, voor hen, die eisen stellen aan haar foundation Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze magnifieke corselets, in wit en in japon- Géén tel. of schrift, best SCHIEDAM Bij een verkeers controle vrijdag en zondag op de Horvathweg kregen een groot aan tal automobilisten een procesverbaal wegens overtreding van de maxi mum snelheid. Vrijdag waren het er dertig en zondag kregen vijftig auto mobilisten een procesverbaal. Zij hadden tussen de 69- en 90 km ge reden. I: Bovendien kregen zaterdag op de li fiurgerneester Knappertlaan 29 L- bromfietsers een proces-verbaal we ll ^eJ}s overtreding van de maximum- snelheid. Van twee van hen die meer" dan vjfhg kilometer hadden gereden werd de bromfiets in beslag geno men. Ook zondag kregen 29 brom fietsers op de Burgemeester Knap pertlaan een proces-verbaal wegens overtreding van de maximum snel- neia, waarbij eveneens twee brom- E jen ,'n Beslag werden genomen I meer dan vijftig kilometer todden gereden. vn-pxv hZ Bond vak verzamelaars, rull- ivfu,-:A',ua Fauna bijeenkomst. 20. Technici! -^'ieuwland: Bond van 20. ISC"e Ambtenaren, edenvergadering, rkiZM^} Stadhouderslaar. 119: Op- jWiungsver S. van Schied. volksdanser. eenknme^f? ™er v- Huisvrouwen. Paasbij- "Komst, 14; Tropica, bijeenkomst, 20. J Avants£hBp «VDe Rotterdammer", mevr. i524aoir^°Fi Rk Zamenhofstraat 139, tel. Alt*J£?k kJachten bezorging). '«arm nummer brandweer: 269123. A„^?n,)mmcr Polltic: 264666. -63242 L' Evers> Lange Haven 81, tel. CG it GD 269290. mes, die toonden op dit onderdeel van wanten te weten. Voorzitter C. L. de Groot kon in de Margriethal een welkom toeroepen aan de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond, de heer A. F. den Boeft, en aan de voorzitter van de technische commissie van het KNCGV, de heer H. Voorbach. (Van een medewerker) SCHIEDAM De voorronden in de strijd om het persoonlijke dam kampioenschap van Schiedam zijn en einde en de finalisten hebben zich bij de Damclub Schiedam daardoor reeds aangemeld. In groen A waren de uitslagen: C. W. van DamC. W, Sleeuwenhoek 02 en B. 'KemnerJ. Bogerd 02. Groep B: A. J. KouwenhovenF. Pauw 20 en R. W. de VriesTh. v. Es 20. Groep C: A. D. Kinnegen D. v. d. Spek 20 en H. v. .Blade renW. de Ronde 02, Groep D: P. BokkumL. J. Snel 02 en B. QuistC. den Boer 02. Groep E: A. van OtterlooL. Breevoort 02 en R. Ni.ihuisP. Landsbergen 0—2. Groep F: B. v. DuikerenW. Vrijland 02 en J. J. v. KuykF. de Koning 2—6. Finalisten werden hierdoor: Sleeu wenhoek, De Vries, Kinnegen, Den Boer, Breevoort, v. Kuyk en Vrij-, land, welke twee laatstgenoemden geli,ik eindigden en beiden aan de finales mogen deelnemen. Dit ook omdat van de drie vrijgestelden (W. CM Heuvelman, J, C. Onink en C. Kor- pel) laatstgenoemde ziek is en zich we'l zal moeten terugtrekken. In verband met Goede Vrijdag zul len de wedstrijden reeds a.s. woensdag gehouden worden, dit keer in de grote zaal van de Bethelkerk, ingang Nieuwe Maasstraat. SCHIEDAM Met 4—0 heeft GTB van OFB gewonnen na een wedstrijd, die vooral na rust aantrekkelijk was. Door rechtshalf van Dongen kwam GTB op fraaie wijze op 1—0, met welke stand ook de thee werd ge bruikt. Na rust wilde OFB de zaak' force ren en GTB moest zich aanvankelijk óp verdedigen toeleggen, maar ging toch weer tot de aanval over. Door •een schot in eigen doel werd het 20, Rietveld bracht 3—0 op zijn naam en met een beheerste boogbal scoorde Udo 40. GSS- speelde eert, sportief "duel /riet Energie Boys," dat in eigèn 'huis een- sterke tegenstander bleek. Voor rust kon keeper Van Beek de score tot 10 beperken door een doelpunt van Beeke. Na de thee bracht Groeneveld de stand op 20 en toen Beeke 30 op zijn naam bracht was het een beke ken zaak dat GSS mét lege handen huiswaarts moest keren. 1007 DuPont's beschermde merknaam voor haar PTFE non-stick finish. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Wethouder van culturele- en sportzaken, J. Smit, zal woensdag 17 april de aftrap verrich ten van het schoolvoetbaltornooi. Dit gebeurt om half negen op het sport complex aan de Dijkpolder. Een record-aantal deelnemers heeft zich voor dit tornooi, dat is georga niseerd door de voetbalvereniging „Excelsior M" aangemeld. In totaal' hebben zich zeventien elftallen uit Maassluis en Maasland met 25 elftal len ingeschreven. Indien 'het tornooi door terrein- of weersgesteldheid niet kan doorgaan, zal het worden verschoven naar de Pinkstervakantié op dinsdag 4 en woensdag 5 juni. Voor het tornooi hebben zich de volgende scholen ingeschreven: Dr. A. Kuypersehool; Hervormde school Maasland; Groen van Prinste- rerschool; Koningin Wilhelmi- naschool; Minister de Visserschool; Prins Bemhardschool; St. Antonius- school; John F. Kennedyschool; Christelijke lagere school ,,'t'Hoeker- tje"; openbare school Westwijk; christelijke technische school (één tot vijf); Mamix-ulo (één tot drie); Ko ningin Julianasohool Ulo (één en twee) en de Land- en Tuin bouwschool (ééntot drie) ui't Maasland. MAASSLUISUitslagen competitie wedstrijden TOG: TOG 5 Raket 3: Ge- leijkspel; TOT 6 Atlantic 4: 8—2. TOG 6 Raket 4: S—t. TOG 3 Service 7: 10—0 (kampioen. TOG 2 Germinal 3: 82, TOG 1 TOGB 6. Berkel: S—2. SCHIEDAM „Wat wij in Schiedam gaarne zouden verwezen lijken is niet alleen van onszelf afhankelijk. Innerlijke kracht en eensgezinde wil vermogen veel, maar extra factoren zijn invloed rijke werkelijkheden die niet straffeloos uit het oog mogen worden verloren." Aldus burgemeester H. Roelfsema zaterdag in het Stede lijk Museum bij de officiële opening van de aan het Structuurplan gewijde tentoonstelling. De burgemeester weidde vervol gens uit over de positievan Schie dam als onderdeel van de band der steden in het "Waterweggebied. Hij constateerde dat thans bedrijven zich concenteTen en mechanisaties en au tomatiseringen worden doorgevoerd. Ook in de scheepsbouw en in de scheepvaart zijn nieuwe ontwikkelin gen gaande, waardoor de aanverwan te bedrijven sterk worden beïnvloed. De geheïé industrie verplaatst zich in de richting van de Noordzeekust of straks in Zuid-westelijke richting, naar Zeeland; Noord-West Brabant wordt gepromoveerd tot industrieel overloopgebied. De winkelstand, zo vervolgde de heer Roelfsema, ondervindt o.a. de (Van een medewerker) SCHIEDAM Met het feestdiner van vrijdagavohd nog in de benen heeft ODI zaterdagmiddag de compe titiewedstrijd tegen Merwede toch in een winstpartij weten, om te zetten. Spanning was er genoeg, getuige.de 5—4 uitslag. Ria Zeeuw opende voor ÓDI de score (10), waarna Costiek Toussaint er 20 van maakte. Merwede kwam terug (21) maar Jan v. Otterloo bracht ODI op 31. Toch werd de ODI-korf voor rust nog eenmaal doorboord, zodat met 32 de thee werd gebruikt. In de tweede helft liep ODI tot 42 uit door een treffer van Giel Bos, maar door twee tegentreffers kwam Merwede weer naast ODI (44). Het laatste woord was even- wel aan de Schiedammers die door Jan van Otterloo op 54 kwamen en daardoor de punten in eigep huis hielden. Het was een sportieve wedstrijd. SCHIEDAM Geboren: Marlène E dvS M Nervoort en D C van Apeldoorn, Ray mond zv S Vermeer en C W Bergwerf*, Cornelia C dv M J de Nijs en B Busscher, Jannetje C dv M.J de Nijs en J C van Schaften. Overleden: D Koning, 87 wed W J Boonstoppel, K Pasztjerik, .41. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Met haar show „Solo '68" heeft Lia Dorana zaterdag avond in de Stadsgehoorzaal een-op treden verzorgd, dat voor de 350 aan wezigen onvergetelijk zal- blijven. Er zijn maar weinig vrouwen in de Ne derlandse toneel-' en amusemetswe- reld, die een zo veelzijdige carrière achter de rug hebben als deze to neelspeelster en chansonnière, die haar one-woman-show voortreffe lijk bracht. 1 1 Oorspronkelijk was de bijeenkomst bedoeld voor de leden van de perso neelsvereniging Cincinnati, als afslui ting van het seizoen 1967/1968, maar omdat men de zaal niet voldoende bezet kon krijgen, werd een aantal kaarten bij het Vlaardingse publiek in roulatie gebracht. Lia Dorana verraste het publiek met grote en kleine, vrolijke en droe ve liedjes, die muzikaal werden bege leid door een combo onder leiding van Henk van Dijk, die ook verant woordelijk was voor een deel van de arrangementen. Het programma vermeldde liederen van het meest uiteenlopende genre en daarbij was het een belevenis op zichzelf, te zien hoe Lia Dorana het publiek als het ware bespeelde. Een sublieme uitvoering kreeg „De ballade van de nachtuil en de vlam", een triest liedje over een nachtuiltje dat wordt aangetrokken door het licht van een vlam en daarin ver brandt. „Zou dit liedje betrekking hebben op mij, dan zou ik het uiltje zijn; de liefde het vuur en ik zou dan verzengen in haar vlam", zingt Lia. Eén van de hoogtepunten van het programma voor de pauze was het chanson „Wie denk je dat ik gezien De Terlenka-garens van deze sierlijke CR1STAL- filet zijn verankerd gewe ven tot een schuifvaste, krimp- en rekvrije vitrage. Eenvoudig te wassen, blij vend nieuw. Deze zeer sterke, decoratieve vitrage nu als weektopper voor een uitzonderlijk lage prijs 150 cm. br. van 4.90 p.m. NU voor V* .4 JVJ'rv'il.jj' mm Wl 9 1*1* Kif till till III* till Iff i«:Tf mi tui rrssti itypzt. b r- ï'»M w.p. i:n». .■I.-.V.ü- 1 P.ïti lifïpm héb vandaag" van Murray Grand, in een vertaling van Seth Gaaikema. Een vrouw dwaalt door de stad en kijkt in een café naar een smoorver liefd paar. Plotseling rent zij weg want de verliefde man is haar echt genoot. Het programma besloot zij met de beroemde chanson „Laat me niet al leen" van Jacques - Brei en Annie M. G. Schmidt's verhaal van de Rotter damse prostituée A-li Cyankali. Het tweede gedeelte van de avond werd geopend meteen viertal Spaanse liederen, waaronder Les om- bres (de bijen), een verhaal waarin mannen worden vergeleken met bij en; „ze vliegen van bloem tot bloem em kunnen fel steken." Temperamentvol zong Lia Dorana „Costa Brave" en „Zeg het teder", twee liedjes, die voorkomen in een nieuwe musical van Seth Gaaikema en Roelof Stalknecht Met twee werkjes van Gilbert Bécaud werd de avond op uitstekende wijze afgerond. COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. BEUERLANDSELAAN RÜTCSOAMfflÈJi KAAMTOEM/VUSSINGÖJ/HaOaWCE UER (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een ge zelschap, bestaande uit 25 bewoners van de Duitse stad Langenhagen (vlak bij Hannover), heeft vrijdag middag een werkbezoek aan Vlaar dingen gebracht. Langenhagen bestond vroeger uit drie dorpen, die zijn samengegroeid tot één woonge bied. Het stadsbestuur staat thans voor de opgave om als onderdeel van 'het zogenaamde Verband Groszraum Hannover (een bovengemeentelijk or gaan) een subcentrum naast het stadscentrum Hannover te creëren. De Duitse gasten, hadden 's mor gens een bezoek aan Amstelveen ge bracht. Wethouder E. P. van der Veen heeft het gezelschap 's middags in het stadhuis ontvangen. De heer M. Bot, chef van de afde ling stadsontwikkeling, gaf aan de hand van kaarten en.maquêttes een uiteenzetting over de ontwikkeling van Vlaardingen na de oorlog, de sa nering van de binnenstad en de 'totstandkoming van het winkelcen trum Liesveld. 'Het bezichtigen van dit winkelcen trum en een busrit door de gemeente sloten dit bezoek af. e MAASLAND in maart legden de spaarders van de coöperatieve Ratffelsen- bank 240.363.74 in werü hun ƒ232.395.80 terugbetaald zodat een gering spaaro verschot werd geboekt van f 8.167.94, Het eerste kwartaal 1968 is afgesloten met een spaaroverschot van 109.100. Gedurende de eerste drie maanden werden 226 nieuwe spaarrekeningen geopend. Het totaal van de aan de bank toevertrouwde gelden be droeg ruim 6,4 miljoen. MAASLAND De regeling voor het ophalen van het huisvuil in de komende twee weken is ais volgt: binnen de be bouwde kom maandag 8, woensdag 10, dinsdag 15 en donderdag 18 april. Bulten de bebouwde kom dinsdag 9. donderdag 11, woensdag 17 en vrijdag 19 april. MAASSLUIS -- De afdeling van het Verbond voor Veilig Verkeer houdt dinsdag 9 april om 8.30 uur in de recrea tiezaal van L. Smit en Go's Intern. Sleep dienst. aan de covert van Wijnkade 48 een verkeerssleutel-cursus. invloed van warenhuis en super markt. „De strijd tegen de branche vervaging is reeds lang opgegeven. De middenstand behoudt zijn positie daar waar g' adige vernieuwing en apparatuur en. of specialisatie als te genwicht tegen de warenhuizen wor den 'ingezet. De Schiedamse situatie met 'betrekking tot de winkelsituatie lijkt mij niet rooskleurig. "Of men het prettig vindt of niet: geconstateerd mag worden dat er een" achterstand moet worden ingehaald en dat moet worden opgeroeid tegen de zuigende werking van het moderne centrum van Rotterdam, Vlaardingen, Rijswijk en Delft." Van de structuurschets zei dè bur gemeester dat zij binnen de ruimte lijke mogelijkheden of onmogelijkhe den in vele opzichten flexibel, wend baar en in onderdelen verwisselbaar wil zijn. Gezien de vele onzekerhe den der toekomst achtte hij een an dere opzet bijkans ondenkbaar. De heer Roelfsema constateerde dat met de structuurschets een po ging is gewaagd om binnen de be perkte ruimte van Schiedam een op timaal niveau van wonen en werken te bewerkstelligen. „Elke aanbidding van het gouden kalf van het inwo nertal is vermeden". De burgemeester zag het struc tuurplan als een toepassing in het klein van de tweede nota over de ruimtelijke ordening van 1966. Even als dit veel besproken geschrift mist ook het structuurplan een financieel dekkingsplan. Kwade tongen beweren, zo zei de burgemeester, dat Den Haag het niet meer heeft aangedurfd aan de twee de nota een hoofdstuk over de finan ciële consequenties toe te voegen. Men zou geschrokken zijn. vari het eindbedrag. Schiedam heeft dit niet kunnen "doen, omdat eerst de bestem mingsplannen moeten worden uitge werkt. Vast staat wel dat de sanerin gen in de stad veel middelen zullen vragen en de huidige rijkssubsidiere gelingen leken de heer Roelfsema on voldoende om de gevolgen daarvan ten volle te dragen. Duidelijk is wél dat ide bouwrijpe grond in de bin nenstad duur zal worden! Aanvaarding van het structuur plan, zo besloot de burgemeester, kan voor Schiedam een nieuwe periode van bloei inluiden. Als de generaties na ons over ons zullen zeggen: Ze hebben wel fouten gemaakt, maar in hun visie niet gefaald, dan mogen we reeds tevreden zijn". ÜCPUTATIC doop RiconnaNBAm DE SPECIALIST CSU.£NBURGSIR.IZ - H0EH EMHBSTR Ttt 0 (0-3<,Z2'2l-VLflfiRDIHGEH MAASSLUIS Met een Paascon cert op woensdagavond 17 april opent Feike Asma een reeks van tien con certen op het Garrelsorgel in de Gro te Kerk. Asma verzorgt acht.concer ten in deze serie, de andere twee zijn voor Jan J. van den Berg, organist van de Nieuwe Kerk te Delft. Het programma van het Paascon cert vermeldt werken van Jan Zwart, Joh. Seb. Bach, John Stanley, Alexandre Guilmant, Healy Willan en Fe<ke Asma. De concertgever heeft zijn repertoire uitgebreid met een werk van de Canadese organist Healy Willan, die in zijn land beschouwd wordt als een der beste organisten en bekend staat als een autoriteit op het gebied van kerkmu ziek. De voorverkoop van kaarten geschiedt bij het agendabureau, dat is ondergebracht in het gemeente museum, Zuiddijk 16. De concerten reeks staat onder auspiciën van de .Zangdienstcommissie „Te Deum Lau- damus". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De leerlingen van de eerste klas van de chr. mid delbare ondememersschool en de leerlingen van de derde klassen van de chr. détailhandelsschool hebben excursieweek, in Lunteren doorge bracht. De leerlingen waren gehuis vest in het nieuwe jeugdcentrum van het Leger des Heils. Van daar uit zijn verscheidene excursies ge maakt en in het centrum hebben gastdocenten gesproken. Excursies zijn gemaakt naar onder meer de Roka in het Jaarbeursge bouw te Utrecht, naar een toonaan gevend bedrijf voor winkelinrichting, naar het Kröller-Müller museum en naar het winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem. Binnen het raam van de opleiding valt ook het vertrouwd raken met tafelmanieren. Vandaar dat gezamen lijk is gedineerd in een gerenom meerd hotel te Laren. De gastdocenten hebben onder meer gesproken over: de omgang tus sen jongens en meisjes, financie ringsproblemen, winkelinrichting, het internationaal wolsecretariaat en de middenstandswarenhuizen. Tussen de programmapunten bestond er ruime gelegenheid voor sport en spel. MAASLAND ODO heeft zaterdag in Sassenhelm tegen TOP haar 6—1 ach terstand weten om te werken in een 7—3 einduitslag. ODO 2 won van Ondo 3 de tiende competitiewedstrijd met 9—1.. In een wedstrijd waarin men zich tot het uiterste toe moest geven wist ODO 3 met 31 van De Ijsvogels te winnen. Van de aspiranten speelden alleen. ODO-b. Het won met 3—2 van Valto. m HOEK VAN HOLLAND Op de kruising Prins Hendrikstraat Riet dijkstraat is A.J.V. uit 's-Gravenzande met zijn personenauto tegen de bromfietser R.J.O. uit Rotterdam gebotst. De Rotter dammer moest met inwendige kneuzingen naar een ziekenhuis in Den Haag worden gebracht. 9 HOEK VAN HOLLAND De heer A. F. van Dillen, chef van het recreatieoord Hoek van Holland, is zaterdag in het re creatiegebouw. uitgebreid gehuldigd voor zijn 25-jarig dienstverband. De receptie ter gelegenheid van dit jubileum werd druk bezocht. Namens de dienst van sport en recreatie, sprak de hoofdadministrateur, de heer P. van Burik. De Jubilaris kreeg veel geschenken. De burgemeester van Schie dam maakt bekend, dat gede puteerde staten van Zuid-Hoi- land bij hun besluit van 31 januari 1968, nr. 471, goedkeu ring hebben verleend aan het bestemmingsplan Kethel Tuindorp, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 Juni 1967. nr. 122. Het besluit van gedeputeerde staten en het plan liggen m.i.v, 10 april 1968 gedurende een maand ter gemeentesecre tarie voor een ieder ter Inza ge. ZIJ die zich tijdig met bezwa ren tot gedeputeerde staten hebben gewend, kunnen gedu rende deze termijn beroep Instellen bij de Kroon. Schiedam, 8 april 1968. De burgemeester voornoemd, H. Roelfsema SCHIEDAM Vrijdag botste op het Koemarktplein de 27-jarige teke naar B. J. S. met zijn auto op de motorfiets van de 23-jarige B. O. uit Schiedam. De automobilist had geen voorrang verleend. De duo-passagier van de motor vieL Hij klaagde over een pijnlijke rug. SCHIEDAM Zaterdagavond struikelde de 39-jarige M. W. op de Broersvest over een geparkeerde bromfiets. De man liep een wond boven het linker oog op en moest in de politiepost aan de Buiten havenweg worden behandeld. SCHIEDAM Een portefeuille met onder meer een rijbewijs en zestien gulden en een portemonnaie met 25,zijn gestolen uit het klcedhokje in het Hage Sportpark. Zij waren het eigeniom van L. van M. de G. uit Rotterdam en van de 21-jarige emballeur C. V. Is het geen reuze gemak in het hartje stad een enorme collec tie vaste planten, heesters ert coniferen aan te treffen,., en Yoor prijzen, die U van ons gé- wend bent. Morgen verkopen wij Clematis planten, sterke klimmers, die een lange bloei hebben en zich makkelijk aan muren en schut tingen hechten. Een prachtige klimplant, met grote rose, rode of blauwe - bloemen, een sieraad voor Uw gevel, per stuk voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige Clematissen; winterhard, - rij k- bioeiend, per stuk voor Giin ul. of tchrift. teit. HOEK VAN HOLLAND Het is van de biljartvereniging 't Kruispunt, de organistaor van de Hoekse be jaardenwedstrijden een goede ge dachte geweest om dit tomooi dit jaar een nieuwe basis te geven. Tot nu toe was de situatie zo, dat alle deelnemers aan het tomooi eenzelfde aantal caramboles moesten spelen. Dat betekende in feite dat de titel strijd zich elk jaar afspeelde tussen drie of vier spelers. Daarom heeft men er dit jaar een handicap-tomooi van gemaakt,' dat wil zeggen dat men aan de hand van de prestaties in voorgaande jaren het aantal caramboles heeft vastgesteld voor elke deelnemer. Dat tot dit geheel andere verhoudin gen leidt is de afgelopen weken ge bleken. De verrassingen in dit tor nooi waren niet van de lucht. Spe lers die voorheen nooit een. partij kon den winnen, bereikten nu de top van de ranglijst. Er was overigens een record-aantal deelnemers. Tot de finale», die vrijdagavond op de beide biljaren van café Harwich werden gespeeld, was de strijd nog open. Ten slotte kwamen er in poule A zelfs twee spelers met een gelijk aantal punten aan de kop, namelijk de heren Verbeet en Faas. Na barrage bleek de heer Verbeet het sterkst en omdat hij ook van de winnaar van poule B, dé heer Spèk- snijder, wist te winnen, werd hij uit eindelijk tot kampioen gekroond. Dat gebeurde door de overhandiging van een fraaie beker. Hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1