Burgemeester Roelfsema kritisch over plan winkelpromenade Hoogstraat kan niet worden afgesloten TA ik ac de individuele hacirlotion Groenoord TSF-teams gaan over naar tweede klasse tui won erewedstri] tegen DES met 5-2 Filmavond Filmkring on zeer hoos niveau DIRKSMARK MORRIS boogaard- P HI LI PS Fun House" was niet zo grappig II At At ff Met gestolen auto over de kop DE SPECIALIST BiffBiHiliPg Frisdrank gestolen uit kleedkamer DWS boogaard METEEN GOEDE SER V ICE! Voor mensen BHSQBSBSSSflESfiSEcflE die letten op KWALITEIT en PRIJS botterpammer zonneschermlinnen MAASKANT BEHANGSEL Samemcerking 140 cm breed .MORRIS-en.MG- agent voor Rotterdam. Baan 4 - Rotterdam - Tel 0!0 -!33!55: .importeur;: WOLSELEVRIt.EY MAANDAG 22 APRIL 1968 Haartabac is een individuele haarlotion. Bestemd voor de persoonlijke verzorging van uw haar. Haartabac bevordert de natuurlijke bloedr circulatie van de hoofdhuid en bestrijdt haaruitval, roosvorming en hoofdjeuk. Regelmatige massage met Haartabac geeft u het gewenste resultaat: gezond, levendig en glanzend haar. Haartabac werkt verfris send en opwekkend. De individuele geur accentueert het gevoel goed verzorgd te zijn. Haartabac in de doserende flacon vanaf 3,95. MAURER+WIRTZ STOLBERG IM RHEINLA.ND SCHIEDAM Zaterdagmorgen vroeg ontdekte men op de kruising Churchillweg -Hargaweg een perso nenauto, die over de kop was gesla gen. De inzittenden waren verdwenen. De auto was zwaar beschadigd. Uit een onderzoek bleek dat de wa gen was gestolen van I. van Z. uit de Brigantijnstraat in Rotterdam, die hem voor zijn deur had geparkeerd. De Rijnmondband marcheert de Sporthal Margriet binnen tijdens de opening i>an Inhabé 68. Een extra aanbieding zonne- jchermlinhen, op de tweede etage fn onze Camping-afdeling, komt Julit van pas, nu het zonnetje weer menens wordt! Zonneseherrollnnen, voor het maken van windschermen, «rand- en ipeeltentjes voor de kinderen, zodat U meer kunt genieten van Uw plekje In de zon. Zonnetehermlinnen, in leuke gestreepte uitvoering, bijna 140 cm breed, nu, per meter voor nog géén twee gutden. De samenwerking tussen de heer Barkmeijer, de middenstand, en instanties noemde hij een van ni veau. „Waar wij dit met elkaar heb ben verwezenlijkt, hebben wij de moed met elkaar onze schouders te zetten onder het werk wat ons wacht." Voordat de burgemeester de beurs opende, voerde de voorzitter van de Schiedamse Handels- en Be- drijfsraad, de heer G. Verhulsdonk, het'woord. Vier, leden van de Roe meense ambassade: wooden,deze plechtigheidbij. De Rijnmondband luisterde deze feestelijke opening op. SCHIEDAM Onder grote, belang stelling is zaterdagmorgen om negen uur het bad Groenoord geopend. Reeds lang tevoren stonden enkele honder den zwcmlustigcn voor dc hekken. Toen badmeester H. Houwen de poorten opende stroomden de jongens en meisjes naar de kleedhokjes en sommigen doken enkele seconden la ter reeds in het frise water. Paul Lansbergen (13) was het eerst kopje onder; hij presteerde dat vorig jaar ook. Velen volgden spoedig zijn voorbeeld en een kwartier daar na heerste weer de bekende drukte in bad Groenoord. De „Berenpioeg" waarvan de heer G. Tombrink met zijn 75 jaren de nestor is, was ook weer present. Ook de heer K. L. Oranje (70) ontbrak niet, evenmin als de heer E. Zijtveld. Veel consternatie ontstond toen de als Charlie Chaplin verklede 19-jari- ge André Brussaard gekleed (met wandelstok) vanaf de hoge wip in het water sprong. Het bad trok het afgelopen week einde 14.400 bezoekers. Zaterdag wa ren er zesduizend bezoekers en zon dag 8400. O Onze mooie bchcngsel-olbtuns met een keuze vit600 soorten, direct te leveren behangsels, worden gratis thuisbezorgd* 2e MIDD EUAN DSTRA AT 2 -TEL 23.3192 WOIPKAÖJTSBOCHT 236 - TEL 27.4*25 SCHrEDAM Een krat met flessen frisdrank werd tijdens het weekeinde ont vreemd uit de kleedkamer van de hand balvereniging DWS in Thurlede. Om bin nen te komen had men eerst een ruit vernield. Een bankbiljet van duizend drach men -(120 gulden) dat uit decirculatie bleek te 'zijn genomen, ontving, zaterdag de chef-verkoper G. J. G. van een kle dingmagazijn aan de Hoogstraat. De burgemeester stipte ook de bin ding van koopkracht aan, die men hoopt te verkrijgen door de zegelac tie van de Stichting Opbouw Schie dam. Deze zegelactie bevat een dub bele troef, enerzijds binding van koopkracht, anderzijds een band te leggen tussen koper en verkoper. „Op lange termijn moet er een bin ding van de consument aan de be drijven in de naaste omgeving ko men, om de zuigkracht naar eiders in te dammen. Dan zal de Schiedammer zich winkelend en uitgaand in een door deze zegelactie verkregen uit gaanscentrum, echt thuis gaan voelen in eigen stad", aldus burgemeester Roelfsema. Ook het probleem van de koop avond kwam ter sprake. De burge meester vond dat de koopavond maar beter geaccepteerd kon worden ger zien ihet doel: de binding van koop kracht in eigen stad. Wel zou aan de huidige middenstandswetgeving, die totaal verouderd is, snel iets veran derd moeten worden. Over de Inhabé '68 zelf had de de burgemeester niets dan lof. „Le ring trekkend uit de ervaring met de Inhabé '67 heeft men een veel levendi ger^ beurs gecreëerd. De openingstij den zijn 'beter en ook het niveau is hoger. Zo hoog, dat zelfs een geit eerst gemanicuurd moet worden, alvorens zij deze op hoog niveau staande beurs mocht betreden." (Van een medewerker) SCHIEDAM Voor twee van de drie TSF-teams, die aan de promotie competitie deelnemen, is de beslis sing gevallen; TSF 2 en 4 promove- rennaar 'de tweede klasse. Voor TSF 2 kwam dit gunstige besluit van de competitie 1967/'68 zonder dat het de ze week speelde. Nadat het de vorige week zelf met 73 van Gulf 1 had gewonnen, versloeg nu ook Xerxes 1 deze tegenstanders (64). TSF 2 en Xerxes 4 promoveren dus en de resterende wedstrijd tussen deze teams is overbodig geworden. Het heeft er lang om gespannen, of TSF 4 ook reeds, deze week de kroon op een succesvol jaar zou kunnen zetten. De thuiswedstrijd tegen In tiem 3 was er één tegen een volkomen gelijkwaardige tegenstander. die technisch wel wat bij de TSF-ers achter lag. doch dat tekort door een grotere routine compenseerde. Na eer* 2—1 voorsprong moesten onze stadgenoten zelfs een 24 ach terstand accepteren en bij de stand 35 leek het behalen van een ge lijkspel (dat na de overwinning van de vorige week voldoende was voor promotie) nog een hachelijke zaak. Peter v.d. Lely en Bram Koogje slaagden er echter in hun iaatste partijen te winnen en het gelijke spe! bracht TSF 4 de begeerde promotie. Aanstaande donderdagavond gaat TSF 1 trachten dit lustrumjaar tot een vollédig te maken. Dan speelt het eerste team zijn tweede promotie wedstrijd in de Koopmansbeurs (de eerste werd met 9—1 van Hollandi- aan 1 gewonnen) en bij nieuwe winst promoveert het team naar de eerste klasse. De tegenstanders van donder dagavond een degradatiekandidaat eerste klas is nog niet bekend. Twee TSF-jeugdspelers boekten een succes bij de scholierenkampi oenschappen in Velp. Hans en Peter v.d. Broek van het Stedelijk Gym nasium veroverden in dit landelijk tomooi een fraaie tweede plaats in de klasse hoger onderwijs. Een twee de Schiedams succes kwam op naani van het team J. Landsbergen W. v.d. Poort, die in de klasse lager onder wijs eerste werden. Morgen begint in onze Camping afdeling, 2e etage, de verkoop wn die zonneschermlinnen (ook roer eenvoudige zonweringen) 138 cm breed, in blauw-oranje- geel gestreept, per meter VMp Uptoetloper 42 em breed, p.m. 1.28 Giéft ttf. of schrift, fewt. ■i-i m Een ongekend genot, om met goede spullen te werken... en een werkelijk goede zeem is in onze vensterrijke woningen toch onmisbaar. Maar dat niet alleen, nu koopt U een zeem van ruim zes gulden, zo groot als Uw ochtendblad- voor de helft van de prijs. Grote prima zemen; prachtige, soepele volle traangelooide zemen, die een maximum aan vocht opnemen, in een onge kend grote maat... voor nog géén drie gulden. (Van een medewerker) SCHIEDAM De reünistendag, die het jubilerende ÖDI zaterdag hield, vond een hoogtepunt in de ere- vvedstrijd van het eerste team tegen reünisten' bij het station, vanwaar met bussen langs vroegere velden werd gereden en ook langs het huis van erelid A. Bovenberg op de Oostsingel. Ongeveer een uur later floot scheidsrechter Bas Roest het begin van de wedstrijd, die grote be langstelling trok. Giel Bos opende de score voor ODI. maar DES had al spoedig een antwoord klaar (11) Costiek 'Toussaint bracht daarna twee treffers op zijn naam (31) en Arie van 't Hoff tekende zelfs 4i aan. DES kwam terug (4—2), maar nu was het Geertje van 't Hoff, die de korf van DES doorboorde (52). Het was een goede wedstrijd, die sportief verliep. Daarna trok de hele stoet naar restaurant Europoort, waar een diner gereed stond, dat het hoogtepunt werd van de reünie. De actieve heer D. Breman (die veel werk heeft ver zet voor het welslagen van. deze dag) werd door ODI-voorzitter H. Roozen- beek in het zonnetje gezet en met een boekenbon verrijkt. Oud-lid A. v. 't Hooft bracht dank aan alle organisatoren voor deze dag. De DES-spelers kregen oen QDI-glas en alle ODI-spelers werden stuk voor stuk in de bloemetjes gezet door DES. De heer Roelfsema was ervan overtuigd, dat de Inhabé zal slagen. SCHIEDAM Op de Burge meester Knappertiaan reed de 18-ja- rige monteur G. van N, zondagavond met zijn bromfiets legen de trottoir band, toen hij probeerde achterom een auto te rijden. Zijn duopassagie- re, de 15-jarige I. Z-, viel cn werd met een hersenschudding en hoofd wond opgenomen in de Dr. No- letstichting. WONIKGFABRIEK Op onze Tekenkamer is plaats, voor een Verder werden onder meer ver toond Jan Wiertsema's „Facade", „o- ver Haagse gevels in Elne Vere-sfeer, Bob Langestraats „onder de bomen" en de absurdistisch aandoende film (P(erfectionist) van Jar. Keja over het autoritaire gezag. Al met al weer eens een avond film op goed niveau, wat niet gezegd kan worden van de bioscopen in Schiedam. Aan een filmkring is duidelijk behoefte, al had het bezoek vrijdagavond in de rijks-hbs, waar de films werden ver toond, stellig beter kunnen zijn. voor het zelfstandig ontwerpen en tekenen van stalen mallen ter ver betering van de produktiemethode in nauwe samenwerking met de betrokken fabrieksafdelïngen. Vereisten Diploma U.T.S, (Wtb.) of verge vorderde studie hierin. Enige jaren praktische ervaring. Schriftelijke sollicitaties te richten aan onderstaand adres, ter attentie, van de personeelchef. Morgenvroeg om 9 uur begint in onze huishoudafdeling bene den de verkoop van deze prachtige, volle grote zemen (en koop er ook een voor de auto) een uitzonderlijke d&Slé mooie kwaliteit, 's£f/ Voor alle PHILIPS producten naar het PHILIPS-CENTRUM (uw vertrouwen waard) voor Vrijdag 3 mei is er een bijzondere avond met een film, die wordt ver toond in het kader van de nationale herdenking der gevallenen. Géén tel. of schrift, best; WEVERS KADE 33 (1AA5UW1P TEL OWJ-2644

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1