Schiedam midden in de aardappeloorlog Vrouw (77) beroofd Hans v. d. Broek (TSF) kampioen tafeltennis pikken het niet langer: ze pakken een Spinwiel! Spinwiel iemoidi SV-beker voor Exelsior '20 AGENDA Brunott Radicalen denken D'66 te verslaan Uké mpM&b MmÊÊÊÈÊÊÊË B0ERDiM AAI! uf LIJN m J Bij Rotterdamse junioren ik Wrak met munitie geborgen Burgerlijke stand Koninginnedagsport moderne Voor het interieur 64.75 boog a a Yoetbaistrijd tussen selectieteams DIRKSMARK MORRIS IEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT HALF TIEN. vrijdagavond lof 9 uur open Vergadering HBSS Oude vrouw gewond bij val op straat Dienst-jubilea bij W ilton-Fijenoord M lv Koninginnedagviering in Maasland Succes verzekerd metSnelbehang f Autoradio gestolen Vlaardingen-Schiedam pE rotterdammer Mothers of Invention Fenklup Smoo Shop Als ik goed begrijp, schijnt er iets in dit rijtje niet thuis te horen. Pus snel de paarse viltstift in de aanslag en even corrigeren. Mothers. Goeie groep. Klaarwakkere muziek. Fenklup. Thuisblijven en kijken maar. Smoo Shop. Dat shopje van Smoorenburg. Soort boetiekje. Hangt vol hele goeie kleren. Wèg met die viltstift. Dat rijtje is prima. Wie is trouwens die vogel die denkt dat er iets niet klopt? Zeg zelf- «I om xelf te borduren „a^oon dösins Kom bij ware kennersvan jonge jenever nietmet zo maar een borrel aanzetten. Ze bedanken er hartelijk voor. En terecht. Want zij kermen defrisse smaak va?i Spinwiel Jonge van Vrijmoed Daar betalen ze per fles graag eenpaar dubbeltjes meer voor. Waarom Ach, drink eens een borrej met zo'nware kenner. Of ...praat eens Vrijmoed-igmeluwslijter. x jonge jenever-E SHNWIEL I van nmi I de frisse!!! Vrijmoed-Schiedam sinds 17761 Vandaag. en morgen SPECIALE AANBIEDING gematteerde, massief Koperen kast moderne wijzerplaat klankvolle bimbamslag 8 dagen lopend schriftelijke garantie 24x15,5 cm. en dagelijks NIET DUURDER S5!H In de .-.O :<>T,V'riv speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 VLMRDINGËN WEEKT0PPERS j u gpi vniqagavpna Pagina 5 VRIJDAG 26 APRIL 1968 Blazer otn te hebben. Fijn geweven soepele flannel. Model heet Basket. Scherp gesneden door modeman met feeling. 2 rij, 2 knoops, sierknopen, rugspht. 2 opgestikte zakken, breed opgesneden revers. In zwart, marine en llessegroen. Zorgen voor 69 gulden 50 Broekdaarbij Terlenka 55/45. Subtiel visgraatje Sigaretiijn natuurlijk, achter ietsje iangerdanvoor.steekzakken, 2 achterzakken, overgestikte zijnaden, skcti-riem van 2 V» cm breed. In gnjs en beige. Meebrengen ei 35.- évf~,r* SCHIEDAM Supermarkt Combi aan de 's-Gravelandse- tveg heeft de oorlog verklaard aan de aardappelprijzen. Gis teren werd begonnen met de verkoop van 25 kilo voor 1,98, dat is nog geen acht cent per kilo. De eerste lading: aardappelen, die uil Zeeland worden aangevoerd, is inmiddels al verkocht. De actie zal ook de volgende week nog duren. Doorslaggevend argument was voor de direciie het ieit, dat het aan bod van aardappelen in vergelijking SOTTERDAM, BINNENWEG SCHIEDAM, HOOGSTRAAT AMSTERDAM, NIEUWENDIJK MAASSLUIS In een in De Kern gehouden vergadering tan vertegenwoor diger*; van de plaatselijke afdelingen der drie vakverbonden Is een commissie ge vormd die de naam draagt ..Raad van ovpr'eg van de gezamenlijke vakorganisa ties NW CXV en KNV De raad zal elke wee maanden vergaderen en problemen bespreken on sociaal geb'ed. Het secreta- riaat'is gevestigd bij de heer H. Planken, Gu.do GezeUestraat 48 MWSLAND De gids van Maasland is nu overal huls-aan-huis bezorgd. "Wie geen exemplaar ontvangen mocht hebben kan dit melden ter gemeentesecretarie. ROTTERDAM De tweeenhalf- jarige Adnaan van Norden is woensdagmiddag van de derde ver dieping van zijn ouderlijke woning aan de Harddraversstraat gevai'tn. Het kind is met hoofdletsel naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht tot vorig jaar vele malen groter is, terwijl de prijzen hetzelfde zijn. ge. bleven. ETTBN-LEUR De alleenwo nende T7-jarige ongehuwde Jeitje de Boer is vannacht in haar alleen staande woning door drie, vermoede lijk gemaskerde, mannen overvallen. De mannen dwongen de vrouw, vermoedelijk onder bedreiging met een pistool geki af te geven Zij heb ben haar ook geslagen en zijn met ongeveer ƒ330 verdwenen, nadat ze het huis hadden onderzocht. Mejuffrouw De Boer werd later geheel overstuur naar het bejaar dentehuis Het Sint Elizabeth's Huis ra Etten-Leur overgebracht, waar bleek dat zij geen ernstig letsel had opgelopen De vrouw was enige we ken geleden nog in het bezit van een waakhond, maar het dier is dood gegaan. SCHIEDAM Hans van den Broek, van de tafeltennisvereniging TSF, heeft bij dc Rotterdamse junio- renkampioenschappen beslag gelegd op de titel. In het selecte gezelschap ran de jeugdspelers van dc afdeling toonde hij zich de sterkste. Tot aan de halve finale heeft Hans van den Broek weinig tegenstand on dervonden: H. Hitzart (Xerxes), P. Tollenaar (Service) en D. Wijier (Cen trum) werden een gemakkelijke prooi van de TSF-er. In de halve finale, tegen A. Oisthoom (TOGB.), kwam die tegenstand ech'ter m alle hevig heid- na een met 21—11 gewonnen eerste game moest v. d. Broek toestaan, dat de tweede met 14-21 verloren ging. In de beslissende der de game toonde hij zich echter toch duidelijk de sterkste: met 2114 ver overde Hans van de Broek zich een finaleplaats. la de eindstrijd ontmoette hij Ar nold Koot, eveneens van het Berkelse TOGB, in wie de Sehiedamse jeugdspeler nog kort geleden twee maal zijn meerdere had moeten er- bennen. Deze finale leverde hem ech ter een revanche op: na een 1521 nederlaag m de eerste game en een overwinning in de tweede met de lfde cijfers, won Hans van de Broek de derde game met 2118. Het Juniorkampioenschap van Rotterdam was daarmee zijn deel. TSF heeft donderdagavond in de laatste promotiewedstrijd m de tafel- ienniscompetitie van de afdeling Rot terdam tegen Hermandad de kroon op het werk m dit lustrumjaar gezet: het won van de degradatiekandidaat met 6—2 en daarmee werd de promo tie naar de eerste klasse een feit. Aanvoerder Paul '.e Looze, John Schilperoord en jeugdig- er Peter van de Broek hadden TSF geen beter Jubileumgeschenk kunnen aanbieden. De wedstrijd tegen Hermandad 1, cte met de nodige spanning tege- rnoet was gezien omdat de Rotter dammers in hun sterkste opstelling ■verschenen (gedurende de laatste waanden hadden ze met invallerspro- blemen te 'kampen gehad) bracht ®n verrassend goede start voor de »P-ers. John Schilperoord won zijn eerste ipartij en toen Peter van de Broek er 20 van maakte stonden de «ansen reeds gunstig, gunstig ton of meer onverwacht verloor echter Paul de Looze (21). maar het dubbel Schilperoord/van de Broek bracht de marge weer op 2 punten Het werd zelfs 41 door een zege van van de Broek; een voorsprong die door een nederlaag van John Schilperoord weer met één punt werd gereduceerd. De Looze en van de Broek wonnen daarna echter hun Partijen en dat bracht de voorsprong wan TSF beslissend op 62. Voor TSF Is hiermee dit lustrum jaar een groot succes geworden. De teams 1. 2 en 4 promoveerden, het juniorenteam werd beker- en afde lingskampioen eerste klasse en Hans van de Broek werd Rotterdams juni- grenkampioen. Redenen te over voor de TSF-ers, hun 15-jarig bestaan uit bundig te vieren. Voor hen,'die prijsstelten op een echt gezellige ontbijt- of koffietafel met zelf geborduurd origineel tafelkleed, hebben wij in ogze handwerkafdeiing een bijzondere aanbieding. 100% katoenen structuur- stof, borduurtafelkfeden, ideaal om op te werken, in 'helderwit, 130 x 160 cm groot (voor zs'n grote lap beiaak U normail al vee/ meer...) voor kruis- of steeisteek, In veie dessins, morgen voor nog géén vijf gulden. Vrijdag om 6 uur begint de ver koop In de handwerkafdeiing van deze katoenen structuur tafelkleden voor kruis- of steeisteek in diverse dessins. 130x160 cm vc m wit Giirt ui. of schrift, but. O O IJ MUIDEN Bij de berging van wrakken in de Nbortfcee uit de var- roiïte .naar Umuiden hebben bergers van Wijsmuller niet alleen een voor malige IJcmildense trawler gelich't, maar ook een grote hoeveelheid mu nitie, dat z:oh nog m het wrak be vond. De bemanning van het bergmgs- vaartuig Octopus slaagde errn het wrak de Wittezee die in de oorlogs jaren ais een Dmtse voorp-ostenbofft 2onk, m twee delen boven water te brengen Na'dat enige munftie in het wrak was gevon'den, werden de politie en de mijnopruinringsdienst van de Ma rine gewaarschuwd. Vanmorgen was Öe lijst van in drie dagen tijds on- schadelyk gemaakte artikelen gereed: 7.400 granaten, 14 dieptebommen, 30 raketten, 7.500 patronen en 183 isand- granaten. VLAARDINEGN De 33-jange autobestuurder W. de J. verleende donderdag op de hoek van de Van 'der Heimstraat-Van Limburg Sti- rumstraat geen voorrang aan een personenauto. Bij de botsing liepen beide wagens zware schade op. Eveneens ontstond zware schade op de 3e Industriestraat-hoek Mercun- usstraat, waar de 40-jarige J. W. B. geen voorrang verleende. Bij deze botsing waren dne wagens betrok ken. Schiedam Ondertrouwd: w. Bek. 25 en G. J. Seholte. 28; A. Dubbeldam, 23 en N- M. P. Hagenaars. 22; G. Ducaneaux. 21 en G. van SehUndel, 21; J. T. van der Graaf, 22 en w. de Vries. 21: A. van -t Hoff. 23 en A. G. Jansen, 23; H Klein. 21 en A. Bijl, 22; P. B. Klok. 26 en M. M van der sloot, 21: A. M. van der Linden. 23 en G F. Maagdenberg. 18: A. A Nikken. 19 en W. E Vis, 17; JL, M. Onnekink. 24 en T. Mee Bree, 21: A. van Opijnen, 23 en At, Rlbbens, 20; G. C. 3. Pronk. 30 en W. M. van der Sluis. 20: H. E. van der Reijken. 23 en B. van Wagtendonk, 18: G, 17. Roes, 21 en T. C. Nuiten. 20; J. Seholte, 26 en A M, F. de Lange, 16; T. Zwanenburg, 19 en •B Maroniet. 17. Getrouwd: W. A. R. M. Peek, 28 en S. C. Brelg. 21; J. H. van Marum. 29 en J. H, Goedhart. 20; J- Gouweleeuw. 21 en S. A, Koodbolm 21: T. c Pluljm. 31 en M. Ma- gielse. 34: P. Nekeman.24 en C. Vermeu len, 20 jr.; W. E. Schumacher. 27 en M, Ayal, 19: J D. Clements. 65 en T. Blokland, 67: J. c. Fors, 21 en M, S. Corpeleljn. 19: P J. M. Vrljenhoek, 23 en J. J. Soeters. 22: A. Wessel, 29 en T. Bijloo, 20. Geboren: Chan KPdvY. F, Chan en W. T Wong; Irene M dv F. M. Romein en B van Vliet: Menno J A n J, S. E Nijs en A. Bunders: Erik H L zv I„ H M. van den Berg en M t, H ZagwiJn: Martin F zv H A Breevaart en M. A. Will. Frank-Paul zv E T, .C ter Berg en A. M E Dekkers: Carolina I dv G. Schaeffer en C. M Foist. Overleden: Af. van den Heuvel, SS wee.. A Spruit. (Van een medewerker) SCHIEDAM Vanavond, vrijdag, houüt RbSS ra het clubhuis op ±iai- ga cte ledenvergadering. Aanvanke lijk was de datum op 19 april ge- piand, maar m verband met co ie- ceptie van GDI m Musis Sacrum heelt hei Desiuur oe vergadering een week opgeschoven. OUi naa mmic'ieia haar teescavonü tegen z6 aprn uit- gesenreven en heiaas vallen deze twee aKtiviteiten nu samen, net pum contiiDune-vernoging staat ook op ne HfcSSb-agenüa, cue verder geen oij- zonaeie punten veimeicu SCHIEDAM De 72-jarige me vrouw H K uit Huize Spaland is donderdag op de Broersvest gevallen. Ze klaagde daarna over pijn m de heup en werd naar het Gemeentezie kenhuis gebracht, waar bleek dat zij een bekkenfractuur had (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de werf van Wilton Feijenoord zijn weer enkele diensxjubileums gevierd Ir J E Woltjer, lid van de directie, heeft de jubilarissen toegesproken. Het waren mevrouw L. A. J. Smoater-Van der Hei, telefoniste uit Rotterdam (10 jaar); C. Boom, walkapitein, Rotter dam; P C van Buuren, elek- tnsch-lasser, Rotterdam; J. W Hajee, baas machinefabriek, Schiedam; D. W. Harte, brander, Rotterdam; L Kuistmgh-Neven, chef civiele dienst, Bolnes; B. Plaizier, groepsleider, Schiedam; B E Rietveld, calcula tor-werkvoorbereider van Bronswerk- Feijenoord uit Schiedam; A. C. Voor- wald, ijzerwerker, nieuwbouw, Schie dam (allen 25 jaar); J. van Breda, voorman scheepsbeschieter, Schie dam; 1. Klos, knipper, Vlaardmgen en G. H. Pel, onderbaas afdeling ijzerbewerkmg-reparatie (allen 40 jaar). SCHIEDAM De finales van de voetbal- en handbalwedstrijden van de scholen beginnen op Koninginne dag om negen uur op de terreinen van Hermes DVS en SVDPW op Har- ga. Bovendien zal op het SVV-terrem een voetbaltomooi om de „Kuy- per-bokaal" gehouden worden tussen de volgende elftallen: Boctelo NV, Gulf Oil, Vegla en Alg. Cargadoors (afd. A) en F. Maas, De Kuyper, Dou ane en SportDers Schiedam m afd B. Deze wedstrijden beginnen om 915 uur met een prijsuitreiking om 17 15 uur in de SVV-kantme. Arcade: Voetbalver. DEMOS, dansavond, 20 Chr. Soc. Belangen: CBB. besturenbon den, Jaarvergadering, 20. Geref. Jeugdhuis: Chr. Leesbibliotheek, uitlening, 14 30—16 30 Chr. Soc. Belangen: I S V. De Ooievaars, alg ledenvergadering. 20 De Vonk, dansavond met Corner '68 20 Opstandingskerk: Sociëteit Den Teir- quasth, dansavond. 20 Magnalia Ikcikerk: filmavonc. Cefa. 20 Geheie Stad: Lichtstoet, 20 30 3 ïgf wnwncoiiRUM binnenweb 45 TELEFOON 11,81.|5 - ROTTERDAM SCHIEDAM De amateurver- emgmg Excelsior "20 legde don derdagavond m de kantme van SVV beslag op de eerste plaats van de door de Sehiedamse Scheidsrechters Vereniging geor ganiseerde spelregelwedstrijd. TV-commentacor Koen Verhoeff leidde de wedstrijden in en reik te na afloop de toexer uit aan N. Schaeffer van Excelsior. MAASLAND Het bestuur van de Oranjevereniging heeft het "-oigende pro gramma opgesteld voor de viering van Koninginnedag 8 3D Feestelijke opening, van de dag door kl-okgelui, gevolgd door een mars van de muziekverenigingen 9 CO Zanghulde lagere schooljeugd voor het gemeentehuis 9 30 opvoering van de operette „Prinses Roiebjn" m het trefpunt voor leerlingen van de le en 2e klasse van de lagere school, spelletjes op de speelplaatsen van de kleuterscholen. 10 Wedstrijden en spelen voor de lagere schooljeugd op de speelweide en op een terrein aan de Doelstraat 13 30 Aanvang Oranjeserie korfbal wedstrijden ODO H Ofüciele opening van de speeltuin; ringsteken op fietsen en bromfietsen; volksspelen aan -de 's-Prinsensingel. 15 Feestelijke bijeenkomst van de be jaarden 30 Muziekuitvoering van de drie plaatse lijke verenigingen en de Boerenkapel, op de hoek Stationsstraat-Diepenburchstraat groot Oranjebal in het Trefpunt. SCHIEDAM De Ra- d/kalen zijn er volgens eeu woordvoerder van deze groepering op een donderdagavond in De Amstelbron gehouden forum bijeenkomst van de PSP, van overtuigd dat hun ledental dat van de Democraten '66 spoe dig Zal overtreffen. De radfkaal F. van Dongen dacht ecttiter niet dat zijn party' een 'blyvertje zal zijn: zy wil een alterna tief 'bieden, aan toen die zieh in de confessionele partijen met meer thuis, voelen. De Radikalen bLeden, zo zei ihy, een mogelijkheid tot meer progressieve concentra tie. Forumleden waren de heren. K, van Rijswijk (PvdA, redacteur Links', E J. van Dongen (radi- kaal, voormalig voorzit ter van de KVP-] onge- ren groep J. Henmng (PSP) en P.. van Vuu- ren, gespreksleider (PSP) De pacifistische me vrouw J H. Gerdmg-Eg- gink liet weten dat zij zic'h net zover van Nieuw Links verwijderd voelt als Martin Luther King van Rudi Dutsch'ke. En haar partijgenoot Hen- ning zei dat het zoeken van aansluiting bij de Partij van de Arbeid verraad aan de principes van de PSP zou beteke nen. De democraat Rous be. toogde dat zyn partij voorstander van een voorults teven de prag matische concentratie is, maar 'bij Nieuw Links voelde ook hy zich niet thuis. En de socialist Van Ryswyk zei. „Je kan beter als een zuurdesem in je party blven dan er uit treden en maar weer een nieuwe party stich ten Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw j. van Gog, Dr zamenholstraat 139, tel. 152400 (ook klachten bezorging) Alarm nummer brandweer: 269123 Alarmnummer CG G D 269290, Apotheek: Apotheek Nleuwland, Dr. WLbautpleln, tel. 267532. en met onze voordeel in prijs en kwaliteit Zie onze etalages Voor behang: Ook voor Flexaverf J. v. d. Wïndtstr. 18, Vlaardingen Tel. 348231 Juist m het voorjaar en de zomer merken we weer boe prettig het is een extra vest te hebben. Wane zijn ze met ideaal om over een zomerjurk te dragen, of om mee te nemen als "De Bilt" een koeler» dag voorspelt... Een kans om een prachtig vest te kopen, geven wij nu met deze aanbieding Italiaanse Acryl vesten. Prachtige acryl Yesten, van een zeer elegant model,.in de nieuwe hackel-look, nu voor nog géén negen gulden.. Vrijdag om 6 uur begint de ver» koop van deze acryl vesten, In de zo aparte h£ckei-Iook, in turquoise, marine en wit, in de maten ■42 t/m 46 voor Géén t«f. of schriftbftt. SCHIEDAM Uft een niet af gesloten personenauto van de 27-jari ge aannemer J. J. B. uit Rotterdam, die donderdag op de Schiedamseweg nabij Bad Groenoord geparkeerd stond, is een autoradio ter waarde van 550 ontvreemd. i\ an een medewerker) VLAARDI «IGEN Van de vele bporte- venementer op Koninginnedag belooft de voetbalwedstrijd tussen twee selectieteams, samengesteld uit Vlaardingse en Sehie damse elftallen, een interessant gebeuren te worden De wedstrijd zal om vier uur op het VFC-sportpark worden gehouden, na afloop van het traditionele pupillen- toernooi Scheidsrechter Koen Brouwer heeft de leiding De opstellingen zijn onder voorbehoud als volgt* Vlaardmgs elftal* in het doel Vink (HVO); achter. M Struis (Zwalu wen) S Jansen (Vlaardingen), J van Aken (VFC) en C Janse (De Hollandiaan); mid den. M Weber (De Hollandiaan) en A v d Lee (VFC), voor J v cl Mark (Vlaardin gen), F van Rhee (Zwaluwen), H van Vliet (RKWIK) en J Bu/ttelaar (Zwaluwen). Reserves zijn P de Herder (VFC), Westdijk (DVO). P Vermeulen (RKWIK) Verzorger is Jan Kooiman van. VFC Schiedams elftal, doel: J Burger (DHS); achter W van Dalen (SVDPW), Roelfsema (DHS), v d Huls (Excelsior 'ZO) en Van Wijk (DHS); midden: Rort (SFC) en Van der Waai (Schiedam); voor* Lubker (Mar- t nit) Verwey (Ursus), Van Veen PPSC) en Kalden (PPSC). Reserves: Kalkhoven (PPSC), Van der Wind (DHS) en J Offer- SCHIEDAM Woensdag zijn vier auto's naar het wrakkenterrein. ge bracht. Ze stonden in de Van Swin- denstraat, op hét terrein aan de Broersvest en op de Laan. "yELEN van u zullen ongetwij feld de illustratie kennen, die vandaag bij deze rubriek is ge plaatst. Het embleem der ast- mabestrijding en ik gebruik het mede om uw aandacht te vestigen op het werk van de mensen, die alles doen om deze volksziekte te voorkomen en te bestrijden. De Vereniging Astmabestrijding in Rotterdam zond me wat gegevens in verband met de collecte, die za terdag 27 april (morgen dus) wordt gehouden. Ook op andere manieren staat astma, de ziekte, die zovelen, tot in de kern van hun bestaan raakt en die zovele ingrijpende ge- .volgen heeft tot invaliditeit toe.j deze week in het middelpunt. -vV U hebt daarover al meer kunnen lezen. De collecte is voor het eerst, m het voorjaar. De oorzaak van dié' verandering is een ingrijpende wij ziging m het jaarschema van het. Landelijke Collectenplan. Onveran derd is echter de doelstelling: de'j astmabestrijding, die nog een grote achterstand heeft in te halen, te hel-'" pen om zo snel en doeltreffend mo gelijk de vele problemen, die astma- kent, zo goed mogelijk tot een op lossing brengen. Jan Krant wil u dan ook gaarne'' opwekken de bussen zaterdag in" Rotterdam en elders in het gebied' niet zonder meer voorbij te lopen. En mocht u iets anders wilien doen, dan geef ik hier het adres der vere niging voor Rotterdam: Westersingel1 52, tel. 122098, giro 227971. Tot slot* citeer ik uit de me verstrekte gege vens, die dacht ik verder wel m sprekende taal zijn vervat: „Bijna een miljoen gulden dat is het bedrag, dat het Ne derlands Astma Fonds dit jaar hoopt te kun nen besteden aan de taken waarvoor het staat. Dat geldt de directe hulp aan de vele honderdduizenden Neder landers, die op dit ogenblik lijden aan astmatische aandoeningen, én de hulp op langere termijn, door on-; derzoek naar oorzaken, naar betere bestrydingsmethoden en naar moge-* lykheden deze ziekten te voorkómen. Wat er allemaal moet gebeuren?" De astmabehandelingscentra moeten, aanmerkelijk meer steun krijgen.^ Sociaal medische adviesbureaus, zo als er binnenkort één in Amsterdam zal starten, moeten worden opge richt. De revahdatiemogehjkheden moeten worden vergroot, méér thera peutische kampen voor jongeren moeten worden opgezet, in vele in dividuele gevallen moet direct sou laas worden geboden. Het zijn maar enkele voorbeelden uit een reeks van zaken, die op dit ogenblik moeten gebeuren. Daar naast komt een lange lijst van wensen op het gebied van we tenschappelijk onderzoek, dat moet lelden tot betere toekomstkansen voor de patient van straks. Onder zoekingen op het gebied van erfe lijkheidsfactoren en naar het voor komen van astmatische aandoenin gen onder de jeugd zijn voorbeelden van wat nu wordt uitgevoerd en wat jarenlang geldt, mankracht en doorzettingsvermogen zal vragen. Hoe eerder en hoe beter alle no den en wensen aan bod kunnen ko men, hoe meer nut én kansen er zullen zijn voor de 800.000 Nederlan ders, die het direct aangaat. Hoe eerder hoe beter dat kan alleen wanneer alle Nederlanders méé wil len vechten tegen deze volksziekte. Dat gevecht is met zeer vreedzame middelen te leveren: met een vriendelijke ontvangst van een col lectant en een welgemeende gift in de bus." MORRIS en MG - agent voor Pjjtierdam 3aan 4 - Rouerdarn -Tol.010-1331ffb» imöorieur W.OLSELEV. RILFV'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1