j ONGELUKKEN IN SCHIEDAM Meisje gewond bij val van bromfiets ALFA ROMEO; GARAGE DE STER Indeling bekend bedriffsvoetbalrf Wim Hollaar winnaar aann T.V. REPARATIE Wé BEGEER, VAN KEMPEN VOS N.V Inbraken V VV- Schiedam verslaat Vlaardingen met 2-1 ^Ipltlliiilp ^iiiaiiiii :tfp il®# liili te: mk SNELLER EN BÉTER BIJ DE SPECIALIST TELEFOON TECHN. DIENST (RADIO-T.V.) 3460Ó0 is het meesterteken van êe Koninklijke van Kempen en Begeer Eet staat voor edel vakmanschap in onvergankelijk metaal, vindt het in couverts ven zilver, juweUerspleet en edelstaal. Jn serviezen en exclusieve geschenken, gouden ringen en origineel Limoges porselein. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op Koninginnedag heeft HBSS een uitstapje naar Soest gemaakt, waar drie elftallen in het veld Icwamen. De HBSS-jeugd ver loor met 43 van de SVZ-jeugd. HBSS 2 verloor onverdiend van SVZ I en HBSS 1 speelde tegen een sterke combinatie van de Amersfoortsè - Eerste Divisieclub HVC Voor rust scoorde Ger Bezemer, die dit keer als rechtsbuiten stond opgesteld en na de thee was het Toon Korporaal, die de stand op 20 voor HBSS bracht. Met deze cijfers versloeg HBSS de ploeg uit Amersfoort, hetgeen een knappe prestatie was. Duizend toeschouwers woonden de wedstrijd bij. X Morgenavond donderdag, spreekt in gebouw Irene voor de leden van de Koninkljke Nederlandse Mij. van Tuinbouw- en Plantkunde de heer P. den Houter over het onderwerp: „De Alpenflora". Hij zal de flora in de bergen van Frankrijk, Zwitserland en Italië behandelen. Aanvang acht uur. XHet Schiedams Christelijk Man nenkoor Mannenkoor onder leiding van Jan van der Ree geeft donder dagavond 9 mei een voorjaarsconcert in de Magnalia Deikerk aan de Al- bardastraat. Het programma ver meldt volksliederen, negro-spirituals en bekende melodieën uit opera's, operettes en musicals. Mecewerken- den zijn de Zuidafrikaanse sopraan Trudi Koeleman, de tenor Simon vgn Trirum en de painiste mevrouw H. Langejan-Leemburg. Aanvang 20 uur. Kaarten ƒ2,-' verkrijgbaar bij J. Poot, Nassaulaan 51, H. J. Troost, Aleidastraat 23, M. Kopmels, Burg. Knappertlaan 274b, G. Huisman, Mgr. Nolenslaan 189, J. M. ;v;d. 'Ree, Sam. Dresöenplein '74 en 's avonds.aan de kerk. KeUutit ontmoet uby V Lijnbaan TT, 'Rotterdam. fefwH TeL (010) 1194 Gretelaan werden verreden, trokken naast de bijna tweehonderd deelne mers vele toeschouwers. Winnaar bij de nieuwelingenwerd J. Breur uit Schiedam. Hij reed de 50 km in. 1 uur en 25 minuten. Tweede werd F. Hanson (Vlaardingen), 4 B. Bals (Schiedam), 5 R. Langkruis (Rotter dam), 6 J Zuydweg (Rotterdam), 7'J. v. Herk (Rotterdam; 8 F. v. Tok (Gouda), 9 J. Brinkman (Schiedam) en 10 G. Rosinga (Schiedam). Er wer den 40 ronden gereden. - De A-adspiranten reden 20 ronden en 25 km. Winnaar werd J. Leinens uit Den Hkag in de tijd-van 50 minu ten, 2 A. v. Herk (Rotterdam, 3 P. A. Versteeg (Rotterdam), 4 J. Kuipers (Hoekse Waard) en 5-K. Sintnicolaas (Hoekse Waard. De- Rotterdammer A.Moerman eindigde bij de C-adspi- ranten in 'de tijd van 12 minuten als eerste in de 5 km ronden.. 2 T. van Tol, 3 M. Kamp, 4 F. Torke, 5 D. v. Kesteren. Bij de B-adspiranten werd T. van Ast winnaar, gevolgd door G. Calau- ti, D, Wesseling, mej. K. Vos. (de eni ge vrouwelijke deelnemer) en S. Hui- zinga. De heer Jac. van Oudheusden, bestuurslid van de VNFG reikte de prijzen uit. tweede. Poule E-reserve lagere school: 1 Alb. Magnus 2, 2 J. H. Gunning 3, 3 Thorbecke 2 en 4 Alb. Magnus 5. Poule C-reserve-elftallen ulo: 1 W. de Zwijger, 2 TSS 1 en 3 WF 3. Poule D, ulo: 1 St. Jozef, 2 W. de Zwijger b4, 3 TSS 5, 4 RKTS 6. Uitslagen handbal poule C ulo: l Willem de Zwijger al, 2 W. de Zwij ger -bi. Poule D, ulo: 1 Leao 1, 2 Mater Dei 7, RK Huish. 3, 4 Huish. en Ind. 2. Poule E, jongens lagere school: 1 J. H. Gunning; 2 St, Aloysi- us, 3 St. Jozef. Poule F, meisjes lage re school: 1 Alb. Magnus, 2 Comenius b, 3 A. H. Gerhard. Poule Fr, meisjes lagere school: 1 Alb. Magnus 2, 2 St. jJans 2, 3 J. H. Gunning 3, 4 Alb. Magnus 5. Poule ER, jongens lagere school: 1 Alb. Magnus, 2 St. Jozef. Poule B, jongens ulo: 1 TSS I, 2 St. Jozef 5. KVYPERBOKAAL Op de SW-terreinen werd gevoet bald om de „De Kuyper-bokaal". Het elftal van F. Maas werd winnaar na spannende voorwedstrijden, die" de volgende resultaten te zien' gaven: Poule A: Bottelo NV-Gulf Oil 01, Vegla-Alg. Cargadoors 0—0, Bottelo 71/TET roeiwedstrijden in vlotten en. jollen leverden de zee kadetten een gewaardeerd aan deel in het Schiedamse Koninginnedagprogramma. NV-Vegla 1—1, Gulf Oil-Alg. Carg. 0^0, Gulf Oil-Vegla 0—0 en Bottelo NV-Alg. Carg; 00. Poule: B: F. Maas-De Kuyper00, Douane-Sport pers 10, De Kuyper-Douane 1—1, F. Maas-Sportpers 10, De Kuy- 40. De strijd om de zevende en achtste plaats ging tussen Bottelo NV en het team van de Sportpers, waarbij'-Bot telo met 61 won en dus zevende werd. Om de zesde en vijfde plaats streden Douane en Alg. Carg., ge wonnen door Alg; Cargadoors. De strijd tussen De Kuyper en Vegla. Dé Kuyper kwam als overwinnaar uit de strijd. In de finale ging het', tussen Gulf en F. Maas, die door F. Maas verdiend met 30 werd gewonnen. Het geheel had een sportief verloop. Het team van de Schiedamse pers kreeg een extra prijs als zijnde de sportiefste ploeg van deze dag: de z.g. fair-play-cup werd aan aanvoer der Bas van Bochove overhandigd. DEALER; •SPECIALISTES SCHIEDAM Op de hoek van dc Nieuwe Damlaan en de Mgr. No lenslaan raakte dinsdag - de beugel van een kinderzitje achterop een bromfiets los. Het dochterje van me vrouw J. M. V., die bQ haar moeder -achterop -dé' bromfiets1 zat, viel .op de straat. Met eèn hoofdwond werd net kind naar de Dr. Noletstichting ge bracht. Nadat de wond; was gehecht kon het meisje naar huis terugkeren. Op de Horvathweg bij het station is de 38-jarige. A. Z. de W. maandag met zijn fiets gevallen, op hét .mo ment dat hij de auto van dé 21-jarige gemeente-ambtenaar C.; S. S. uit Hot- terdam passeerde. De fietser werd in gehaald door een vrachtauto, bestuurd door de 39-jaritge W.rE. H.- De heer De W. kreeg" een schedeïba- sisfractuur en werd door de GGD naar de Dr. Noletstichting overge bracht. De l9-jarfge W.;R. -M.R.v schrok 'maandag.,toen hijmet."zijn auto de oprit yan. Rijksweg 20 bij de ,!s-Gra- vélandswêg opreed van énkele schrikhekken die daar waren -' ge plaatst. Hij gooide plotseling zijn stuur om waardoor de auto over de •kop sloeg. De bestuurder liep een lichte hersenschudding op. Bij rufcerdemonstraties op het ter rein aan de Damlaan kreeg de 9-jari- ge Roberto Burger dinsdagmiddag een bal tegen zijn hand, In hef ge meenteziekenhuis bleek dat twee vin gers 'gebroken waren,' terwijl ef één was gekneusd. De-balr die dé jongen raakte, werd: gebruikt'^bij.f dé; rui-, terspelen. Maandagmorgen bleek dat was in gebroken in een rooms-kathoUeke schoolgaan' de Schoolstraat In' deka mer van het hoofd van de school was; een busje met tien gulden wisselgeld verdwenen. Men was de school bin-}; nengekomen door een ruit uit een deur te snijden. v Uit .de hut van de ;kapitein -N. A.-h M.' van dé Engelse tanker Naess} Parkgate, die bij Wilton-Fijenoord?' ligt, is dinsdag een -tas met tien bil-? jetten vanvvijf Engelse-, ponden -ver-f dwenen. Dé tas behoorde toe aan de vrouw van de kapitein. s Uit een niet afgesloten?auto van} de 22-jarigé mevrouw J. P. B.-H. uit? "Vlaardingen werd dinsdag op de;. Westvést ;ëeh .transistorradio ont-> vreemd. 'a': J. S. LOKKERBOL Se] ZN. Verkoop L. NIEÜWSJRAAT 227 SCHIEDAM. Telef. OKL-269604 J?N dit is een fragment van de .lampionoptocht waarin com plete bouwsels werden mee gevoerd. SCHOOLVOETBAL VLAARDINGEN ^De voetbal wedstrijd Vlaardingen-Schiedam in het VFC-sportpark is door Schiedam met 21 gewonnen. De-Schiedammers zetten er al di rect een flinke vaart in. De Vlaar- dingse aanvallen waren op één hand te tellen. In de 41ste minuut scoorde Piet'van Veen uit een hoekschop van Lubker (Martinit) 10. Een kwartier na de rust maakte Henk Verweij er 20 van. De spelers van Vlaardingeh schenen elkaar eerst nu gevonden te hebben en Henk van Vliet verkleinde de achterstand tot 12. Ondanks vermetel e pogingen bleef de stand echter ongewijzigd. Bijna alle Vlaardir.gse - verenigin gen waren gisteren - op - het VFC-sportpark aanwezig voor het jaarlijkse pupillentornooi.Dé. grote winnaars in de twee poules zijn Zwa luwen en VFC 2. De uitslagen waren: poule 1: 1) Zwaluwen, 9 punten, 2) VFC, 7, 3) Fortuna, 5 (na strafschoppen met RKWIK), 4) RKWIK, 5, 5) Holiandi- aan, 3, 6) HVO 1. Poule 2: 1; VFC 2, 9 punten, 2) DVO 2 6 (na strafschoppen met RKWIK 2), 3) RKWIK, 6, 4) HVO 2, 4, 5) Vlaardingen 2, 3, 6 TSB 2, 2. De voorzitter van het comité Natio nale gedenkdagen dé heer P, de Goe de, reikte de prijzen uit. Onder grote spanning werden de finales verspeeld van de sehoolvoet- •bal- en handbalwedstrijden, die ook nu weer op de terreinen van Hermes DVS en SVDPW op Harga werden 'gehouden. Er- bestónd grote be langstelling voor en ook burge meester H. Roelfsema was enige tijd onder de toeschouwers. Bij de prijsuitreiking haalde hij Annemarie Dubber uit hét publiek om hem te assisteren. Zij mocht dan ook de aan voerders de hand drukken en hun de prijzen overhandigen. In Poule E, eerste elftallen lagere school werd Dom Savio eerste, ge volgd door Alb. Magnus, J. Ligthart, Klaas de Vries B, Edison en A. H. Gerhard. Poule B gaf Witon Fyenoord 1 als winnaar te zien en Gusto 1 als (Van cén medewerker) If SCHIEDAM --..ABC-voorzitter AM Verlinde heeft maandagavond in:Ire-^i ne de nieuwe indeling voor het be- J; drijfsvoetbal 1968 bekendgemaaktEf Uit'zijn woorden bleek dat men in liet jubileumjaar krachtig en vooralf sportief voor de dag wil komen. Veel medewerking werdvérkregen van dé- sportraad' en-'-de plaatselijke vereni-: j. gingen en daardoor behoeft voor hetk eerst geen gebruik meer worden ge->; inaaktvan de Pietérmianvelden aanï}) de Schietbaanstraat.?, Men 'gaat velden bespelen van:?; PPSC, SFC, HBSS, WF, Martinit,Ur-;*' sus. en Schiedamse Boys. De heer;/. Verlinde "verteldé iets over hetl£ ontstaan van het bedrijfsvoetbal, dat:> na dekinderschoenen .overwonnen. .teï|;' hebben is" uitgegroeid-tof een jaar-I:i lijks terugkerend féstijn voor tal van}} bedrijven. Dit jaar nemen 33 elftallen '- deel, verdeeld over 27 bedrijven. p Er zijn meer scheidsrechters dan in|:|' vorige jaren (reeds 40 arbiters gaven. zich op). Dat komt ook omdat dep slechte velden aan de Schiet-p baanstraat niet meer gebraikt behoe-;;. ven te worden, waardoor ongeluikken tot het uiterste beperkt zullen blij-.-: ven. Internationaal arbiter L. van Ra—;; yens stelde duidelijk dat geen pardon aanwezig is wanneer spelers zich misdragen. Een 'speciale commissie, bestaande uit de heren Chr. van; Dijk, L. van Sijll, W. Nieuwstraten en L.van Ravens zal toezien of er sportief wordt gespeeld en indien no dig de strafbepaling uitspreken. De elftallen zijn verdeeld over vier groepen, waarvan groep A als de; sterkste moet worden gezien: GZV, Helios 1, SCF 1, Hoek 1, WF-Boys en Enterprise. Afdeling B: v.d. Bor, Boys, Veveo en Scheffers. AfcL C: Mafa Boys, D en L., Ter Braak, GPS, CFEO, Keynes en Vegla. Afd. -B: Ptt, Coebergh, SWM, Schrijver, Halvax, Swarttouw 1, Enka, Standaart, Meat. Eurotax en v.d. Moezel. Afd. E: Heli os 2, Swarttouw 2, Meat Boys 2, En terprise 2, Hoek 2 en SCF 2. Reeds nu is bekend dat burge-; meester H. Roelfsema de prijzen hoopt uit te reiken aan het einde van deze competitie, die maandag a.s. be- gint met de wedstrijden: Swarttouw Standaart (PPSC), SCF Hoek (SFC), Mafa Boys Keynes (exc. '20), PTT Eurotax (Ursus), Schrij ver v.d. Moezel (halfverhard 1) en Helios 2 Enterprise 2 (halfverhard WIELERSPORT De wielerwedstrijden, die op de Vlaardingerdi j k-B u rg. Honnerlage SCHIEDAM Op de herden kingsbijeenkomst voor de gevallenen uit de jaren 1940-1945, die zaterdag avond om half negen in de Grote Kerk wordt gehouden, zullen het woord voeren ds. W. Vons en pater H. J. A. M. Segers s.j. Muzikale en vocale medewerking verlenen het harmonie-orkest O.B.K. en het Ko ninklijk Schiedams Mannenkoor „Orpheus". De dienst duurt ongeveer een uur. De toegang is vrij. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De achtjarige Remke Putman uit het Van Heutz- park is dinsdagmiddag bij het oversteken van dc rijksweg 20 aange reden door een personenauto. Het jongetje, dat veertig meter werd meegesleurd, was op slag dood. Remke was op weg naar de auto cross, die op een naast de rijksweg gelegen terrein werd gehouden. In- plaats van de onderdoorgang te ge bruiken stak hij de snelweg over. De 28-jarige C. A. H. uit Maassluis pro beerde door hard remmen de jongen te ontwijken, echter zonder resultaat. VLAARDINGEN De traditionele Havenloop. op Koninginnedag ver heugt zich nog steeds in een grote be langstelling. Ook dit jaar was orga nisator D. Ringlever van de atletiek vereniging Fortuna erin geslaagd eni ge prominenten naar Vlaardingen te halen. Onder meer winnaar Wim Hol van Sliedreeht Sport, 'die de 2,5 kilo meter liep in 7 minuten .en 7 secon den. Meer-Schrijvershof vanFortuna. Al le deelnemers kregen een herinne ringsvaantje, die in het gymnastiek lokaal: aan de Kortestraat werden uitgereikt. Gemeentesecretaris A. Kranenburg had een medaille beschikbaar gesteld voor de eerste aankomer bij de prestatieloop van vijftig jaar of ou der. Het metaal werd gewonnen door de heer-E. Mekes. Vandaag en morgen Een-zeer-snelle tijd, de beste die ooit op een Havenloop in Vlaardin gen is behaald. De normale tijden van de winnaars lagen voorgaande jaren rond de 7.20 minuten. Johan Kijne van Shell was een uitstekende tweede.,. De Havenloop trok door de regen minder belangstelling dan gewoon lijk. Er waren in totaal 110 deelne mers. Ook kwamen enige meisjes van de atletiekvereniging Fortuna. aan de start aan de Oosthavenkade, bij het kantoor van de Hollandia N.V. Om klokslag drie uur schoot star ter Eddie Meeuws, officieel starter van. de. KNAU en voorzitter van het district Rotterdam, de lopers goed weg. Wim Hól. nam direct de leiding en behield die de héle rit. Halverwe ge werd -hij' bijna gepasseerd door Steef Kijne, die uiteindelijk met eén derde plaatsgenoegen moest nemen. Bij de prestatieloop.'voor niet-atle- ten waren de drie eerste -aankomen den B. Weber, A. Verhoogh en J. van Eyk. De eerst aankomende van de dames was Sonja van de .en dagelijks Indien n-'s morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.- reparatie meldt, dan Keelt U gegarandeerd dezelfde avond weer EEN GOED BEELD airiiiiwaw-^i Rv&js. ■:-:c-.^V;.p ..p ;- :>WV:J*' ■•p5S>s Reparaties'contant Zeekadetten trekpleister KrfflUW couvert JoUc, tn juweUerspleet /32J6 inedelstaal tZlfiO met partirrmd, v 'in juweUerspleet i rsjjiO 'J 'Y.' 'f»»' *-'• '.v usis Sacrum: Onyx, toneeluitvoering, 20 Chr.Soc.Belangent Chr. Metaal Bond, le denvergadering. 20 Irene: K.N.K.T.P.. bijeenkomst. 20 Joh. de Doperkerk: Orgelkring Schie dam. orgelconcert, 20 MAASBAND, Voor de derde achte- eenvolgende keeris ODD erin geslaagd de Konglnriedagbeker van het Oranjeco- mtté in bezit te .krijgen. Blauw Wit uit Rotterdam dat de beker al vier maal had everoverd was. haar voornaamste concur rent. De eindrangschikking die -vverd be paald op grond, van de gezamenlijke resul taten van een senioren- en een aspiran ten-twaalftal luidt als volgt: 1. ODO; 2. Blauw-wlt; 3. Valto (De Bier); 4. Maassluis, enioren: 1. Maassluis; 2. Blauw Wit; 3. ODO; 4. Valto.,Aspiranten: 1. ODO: 2. Valto; 3. Blauw Wit;;4. Maassluis, HOEK VAN HOBLAND Uit een ga ragebedrijf is een bijdragenbus gestolen. Het is het model van 'een reddingboot waarvan de Inhoud bestemd was voor de Zuid-Ilollandse Reddingmaatschappij. Aan de Badtveg werden vier banken uit de grond gerukt en in het duin gesmeten. Agentschap „De Rotterdammer", me vrouw J. van Gof, Dr. Zamenhotstraat 139, tel. 152400 (ook klachten bezorging). Alarmnummer brandweer: 269123. Alarmnummer GG Sc GD: 269290. Apotheek: Apotheek Rembrandt. Bem- brandtiaan 5. tel. 263855. olitle: 264666. SCHIEDAM Geboren: Antonio M zv A Munuera Acosta en M M Ruiz Ruiz; Jo hanna C dv P van Buuren en H C den Ouden; Sylvia B dv B Rousse en E Mee- der; Johannes zv J" van Zwet en H W Poot: Leendert zv S F Drop en M G Veldt; Theodora M dv T. W J Hutlng en G W M KleljHermlna ,C dv G de Korte en R J Bouman; Richard zv W de Vries en A van' Geel; Anna dv R van der Heijden en A B van Bieburg; Mike-Jim S zv H H N van As en I von Michaëlis; Anouschka M T dv H Wodrada en'H M'B Gude; Ronald zv -j- C M van der Boor en M E Verhaal; Patty- dv J Bouwmeester en.J van. Gelder; Narla dv A de Wit en C C Janssen; Mariëlle dv -M C. Plandsorai en J van Popertng; Alexandra M dv DSM J Bakker en A M Vis; Brigitte P I dv P j Coilignonren :W. C van Steen. Overleden: E A dé Raaij, 80: G C' Over- heul. 59; H F Winkel 64; N Moerkerken, 80. wed T Janssen; G C Eijsbergen, 48; O Baerveldt. 77; H T Daalmeijer, 64; H van Schie, 63; M Meu&tee, 62, echtg K A Janseot, -tj Speels; vrolijk; blij, dét zijn de be drukte gordijnstoffen. Kunstige weef- techniek uit Frankrijk. Naast véle andere bekende bedrukte en onbe drukte gordijnstoffan in- onze show room.-Boussao de Paris bij Vain Lies- bout Boussao de Paris kleurig keur werk,: JONKstniMosnttATiofrioi - «onr««M - ra. sprei kmm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1