Vierduizend bezoekers bij openbare lessen Burgemeester voltrok huwelijk van zoon AGENDA Brielse Meer overbrugd boogaard - PHILIPS Autobedrijf KOR EE Felle brand legt schaftwagen in as Prijsuitreiking schietwedstrijd -.«* ■'•t,.' ia LTS VLAARDINGEN: Bustocht naar werk van Henry Moore Jugencïkantorei naar Maassluis Visakten Kind aangereden bij oversteken SERVICE! GRAAFSTROOM DE SPECIALIST ■jMHiM MET EEN GOEDE ■UUUjgjjUyjn Voor mensen die letten op KWALITEIT en PRIJS melk heerlijk boter vers kaas kostelijk Ambtenaren klaar voor lands-voetbaltornooi 1400 5675,— PERSONENWAGEN 1426 6675,- COMBI iOSfLLIÏASI Vandaag...... en maandag en dagelijks 1433 4995,— BESTELWAGEN VLAARDINGEN Vandaag. Dr. Bavinckschool is na opknapbeurt te bezichtigen en dagelijks Onwel en overleden boogaard Schiedamseweg -41 Een lening sluiten is bij ons geen gunst Dat gaat zakelijk,sbepel en snel. Zo zijn wij al bijna'n half miljoen gezinnen Van dienst geweest. Sch rijf,of bel gerust eens op. Contant geld binnen- 5-10 dagen op wettelijke voorwaarden. Kredieten tot 9.000,—.Aflossing in maximaal 3 jaar. Geen borg. Zonodig 3 maanden gratis uitstel vart aflossing. Kwijtschelding restant lening bij overlijden. j; VLAARDINGEN Een felle brand heeft donderdagmiddag in het park 't Nieuwelant een schaftwagen geheel verwoest De keet wa het ei gendom van de aannemingsmaatscha- pij Van Deurzen uit Dordrecht. De 22-jarige A. de J. was bezig de wagen schoon te maken toen hij te gen een blik benzine viel, dat in de wagen stond. Op het zelfde moment liet -hij een brandende sigarit vallen zodat de keet een ogenblik later in lichterlaaie stond. De brandweer kon zich. beperken tot nablussen. De grote van de schade is nog net bekend. Rotterdam Mauritsweg 45 lei. 13S743 Den Haag RivicrvtsmorM 4 tol. S3S58S Amsterdam Westeinde 10 tel. 23727i Arnhem Mariënburgslraat 10 tel. 27561 sinds1926 N.V. NATIONALE VOLKSBANK ROTTERDAM In de maand april 1968 kwamen in de 23 gemeen ten van het Rijnmondgebied 587 (941) woningen gereed, te weteii: 408 (568) woningwetwoningen; 75 (87) gesubsi dieerde particuliere woningen; 104 (286) ongesubsidieerde particuliere woningen. Begonnen werd met de bouw van 1.462 (333) woningen, namelijk; 1.150 (217) woningwetwoningen; 288 (90) gesubsidieerde particuliere woningen; 24 (26) ongesubsidieerde particuliere woningen. Op 1 mei 1968 waren in aanbouw 14.058 (11.837) woningen, te weten: 7.777 (7.216) in de woningwetsector; 4.918 (2.004) in de sector van de gesubsidieerde particuliere bouw; 1.3S3 (2.617) in de sector van" de on gesubsidieerde particuliere" bouw. (Tussen haakjes zijn de cijfers van het voorgaande jaar vermeld.) Van de 7.777 in aanbouw zijnde woningwetwoningen zijn er in aan bouw 2.785 in Rotterdam, 928 in Schiedam, 863 in Vlaardingen, 766 in Maassluis, 720 in Krimpen aan. den IJssel, 414 in Spijkehisse, 236 ih Ca- pelle aan den IJssel, 244 in Ridder kerk en 771 in de overige gemeenten van het Rijnmondgebied. ■Drievierde deel van de in aanbouw zijnde woningwetwoningen,- benevens van de in aanbouw zijnde gesubsidi eerde particuliere huurwoningen met een maandihuur beneden 185,-' per maand, zijn bestemd voor houders van een „legitimatiebewijs woning zoekende in Rijnmond". Tintel, 24 en B Priedrich, 20; M Zuid-geest, 22 en C M Meester, 20; J Herwig, 21 en L H M van Katwijk, 21; H J Engelman, 31 en ■E Dijkhuizen, 24; M Boraeman,2t en J A wiegmann, 20; A van 't Hoff, 23 en A G Jansen, 23; J W K .Verdam. 21 en P Cvan der pijl, .21; O Cl Knoth, 22 en R van Elferen. 19; M W :-de Vries. 23 en J C H van den Hoek, 19: I C de Bruin, 24 en A van der Kooij, 23; J W F Ram, 24 en V Ruseier, 20; O C J .Pronk, 30 en W M van der Sluis, 20; A van der Tuijn,-25 en J G ,t Nlemarlct, 22;- P. M .wehrmeijer, 21 én C pomes, ïlD - Zwamborn, 23 en D Meulslee, 21. Geboren: Helena J G dv C lJsselstijn en T van der Graaft; Sebastt-aan zv P A de Ruiter en M Elderkamp; Edwin p zv W F Slleker en E van Sint Maartensdijk; Cori- na W dv W G Ooijkaas en C van Wijnen: Patrick B C zv W S de Heer en B S M Manisch. VLAARDINGEN Geboren: Petra, dv H Dekker en E Zwaanswljk, Valeriusstraat' 112; Jeroen Mark Dbnatus, zv M Assenberg, en L H Schuurman Hess, Binnensingel. S2; Arthur Willem Dirk, :zv .P Maat en T de Waard,.Meerkoetstraat .78:' Ronald,,zv C A F de Schrijver en C J Scholten, Specht- iaan 522; Andrea Diane, dv J A C Blesheu vel en A Don, van der Werlfstr .35)Marti-, ne Elizabeth Maria, .'dv- M A van -der Plas en A M T Jansen, NachtegaallaanCor nelia Elizabeth, dv P A HeilcTnons.cn R-A Monster, Piet Helnstr -46; Petra Annette, dv H Westerhout en C W C Schuurtnk, Bm Luijertnksgl'4; Hendrik Johannes, zv H J van Willigen'en E H Bastemeijer, van Boisotstraat 65; Patrick Jacobus Antonius,' zv P J A Hendriks en J M'M Tettelaar, Sperwerlaan 151. Overleden: Jan Chrlstiaan Engel Roelofs, 52, Pann Scholtenstr 19D; Adrianus Jaco bus .Dijkshoorn, 59, echtg.van Sas E. Mo- zartln 40: Axel Christiansen, 53 jr, echtge noot van.I Christiansen, Denemarken, Bo- gense; Pleter spuijbroek, 85, eehtg .van J. van Dijk, Hoek v Holland; Jacob Verboon, 78, eehtg van T Mosselman, Prof Rut- gersstr 298. Getrouwd: Wilhelm Cornells Vrijland, 21 en Johanna Maria Margaretha Adriana Koepers, 19; DirkJan, Hooijmeljer. 22 en Anja Dijkshoorn, 21; Jan Lauwrens :'de Jong, 28 en Ada Verschoor, 22; Pietér van der Mark. 21. en Petronelia van Wingerden, 17. i SCHIEDAMOndertrouwd: J Boschma, 23 en A F FljIstra.22; 'J Bijloo. 21 en R E P Ogirby, 24: J van" Dillen, 19 en A Ou- wens, .17; C J Garnaat. 24 en W Maagden berg, 22; H J Heesemans. 23 en H J M van Moordt, £2: W K Heilbron, Men M C den Boer, 20; T van der Hoeven, 21 en S M L E K-alkhoven, 24CHolieman,25 en Jï Kerssen, 19; J E lansen, 21 en C J II Aarnoht, 11; E R L'ammerts van Bueren. 26 en -E F A M Eishof, 23;. J M Maat, 20 en M Weergang, 19; F A Majoor, 21 en C M'van vliet, 21; ,T Martensen 26 er. L-van* Meurs,: .21 jr; K var. Nederpelt, 23 en W Klooster man, 24: H H Oosthoek, 20 en J C" C'oen- heijde, 22; A .Peitsman, 21 en E M A Geneuglijk, 20; A- t iJ- Pols,'-23 en'M A Beerman, 21; J H de Rouw, 28 en F B Darssori. 21; M H,'Schinkel, ,21 en J E den Boer, 20; F van der Spoel, 19 en J Slas moelen, 16; F Torres. Ralgon, 30.,eti-'JHE- koster, 21'; J'Ververs,' 22 'enI.' Wessél, 'ja; H J Mostert, 66 en J H Kranenburg, 52.. Getrouwd: E Bouwknecht, 37 en M F-'de Nils,.27; O vriens, 22 en J Lucas, 31; J W bleskensgraaf 01848-246 QCHIED&M In het kader van de jubileumfestiviteiten ter ere van het honderdjarig be staan van de Koninklijk Neder lands Gymnastiekverbond heeft een Russische dames- en heren- ploeg vrijdagavond in de stamp volle Margriethal te Sciiiedam demonstraties gegevên. Ook al waren het' niet de beste turners en turnsters die Rusland kent het publiek kon niettemin genie- van uitstekende sport. Gratie souplesse hielden een ieder in de ban. Voor het -begin' van de dé monstraties werd 'de traditionele vlaggenparade gehouden. VLAARDINGEN De vrijdag avond gehouden openbare lessen in dc Technische School aan de Delta weg zijn een succes geworden. Naar schatting hebben bijna vierduizend belangstellenden de lessen bezocht. Veel interesse was er voor het nieuwe podium in de kantine, on langs vervaardigd door eigen krach ten van de school. Er is nu een goede tonéelverlichting en ook voetlicht. Het toneel kan men nu opkomen van twee kanten en er zijn ook nieuwe toneelgordijnen opgehangen. Helemaal tevreden is de heer A. Jóngejan, directeur van deschool nog niet.Midden voor het podium bevindt- zich een dikke;pilaar, die hinderlijk* is voor dé zaér én1 zeker niet minder 'voör toneelspelers; Over wogen wordt nu hoe deze hinderpaal kan worden omzeild, zonder het ge bouw' te verzwakken. In de kantine waren veel werkstukken van de leerlingen ten toongesteld zoals bloemenbakken, stoelen, kapstokken, trappen, thee blaadjes er. meubelstukken. Dinsdag wordt een voorlichtingsavond gehou den van het Gewestelijk Arbeidsbu reau voor de ouders van de vertrek kende leerlingen. Aanvang 19.30 uur. VLAARDINGEN De Vlaardingse ambtenaren die volgende week vrij dag en zaterdag in Enschede van de partij zullen zijn bij het Nationaal Ambtenaren Voetbaltornooi .hebben hun oefencampagne vrijdagavond besloten met een 42 overwinning, behaald op Dorzo. De vijf gespeelde wedstrijden wer den alle in winst omgezet en de doel- cijfers zijn 25 voor en 5 tegen. De tegenstanders, die men in Enschede gaat ontmoeten, zijn de ambtenaren uit Heemstede, Delft, Capelle aan de IJssel en Velsen. De finale wordt zaterdag gespeeld in het Diekmanstadion. De deelne mers 'aan het tomooi dineren vrij-, dagavond in de Twentse Schouw-"? burg. MAASSLUIS; J. L. van Loon, Veerstraat 15, tel. 2108. V MAASLAND; P. Noordam, Molenweg i, teS. 2035, ROZENBURG: H. C. v. d. Graaf, Anemo- nenlaan 2, tel. 2208. BURGERLIJKE STAND VLAARDINGEN -• Getrouwd: Jasper Ja cobus Heusdens,25 eh Margaretha Hen- riëtte Soeteman,, 20; Wleger Emlle Menso- nides, 29 en Loüisé Buijs,- 20; Paulus Jean van Zandvliet, 21 en Yvonne Elizabeth Maria van Oosterhout. 19; Marinus Hei man, 22 en Janny Jacoba Groeneveld, 22; Guillaunies Hendrik Dumont,-21 en Hille- gonda Maria de Ruljter, 21; Hendrik' Leo- nardus Nooteboom, 39 en Catharina Corne lia -Jacoba Kop.' 3l:~Eimert 'van Halten. 29 en Marianne de Bloeme, 23; Abrabam Koonings, 2i en.Marianne Baaima,2i; Evert Bravenboer, ;21'en Maria van Spijk, :19;''Robért Roodenbürg,.25-en,Hermy .Eliza beth Ringeling, 24;t^Ernest Rudblph Dorré, 22 en Josina Sophia- Witkam, 22: Wilhelmus Cornells Egidius Meijer, 21 en. Wilhelmina Suzaer.a Voogd, 20. Geboren: Johanna Cornelia, dv A J Jansen en van Jorksveld en C H Go- -mersbach. Maassluis, - Matthijs -Van Heelstraat 8 rd; Jacobus, zv E Bravonboer en J' van Embden, Kórtedijk 48; René Ferdinand, zv F L Poels en L M Sijbesma, Prol Rutgersstr l93; Jan Henk, zv W Bei- jert en L R B Kooyman, Maasluis, ■Lijsterln 134; Scott Patrick, zv F Otte en A de Haan, Koriedijk 84; Patrick, zv H van Veltum en E J de Ruiter, Maassluis, Burg Dommissepl 137. Overleden: Willem Beekenkamp, 76 j, eehtg van M F van der Stelt, ..Zuidbuurt i 91A: Geertruida Catharina Brous, 79, wed van ,W Tol, 2e .van L Gaelstr 91. Ï?£N instelling, die mij altijd zeer nutti.g heeft geleken, is het Gezinsbegrotingsinstituut. I Waarom weet ikniet' precies eneerlijk'.jge- zegd was 'het mij nooit duidelijk waarin .het. instituut zich ..nu eigen lijk zo nuttig manifesteerde. Ais je voor de eerste keer van het bestaan van dit instituut hoort, denk je di rect aan een instelling voor ge zinsplanning. Maar .sinds kort weet ik beter, het gezinsbegro tingsinstituut is in het leven geroe pen voor eert efficiënte eii econo mische -bestiering van het Hollandse huishouden. - 'r' Huisvrouwen, die .mochten denken dat hét ledigen van 's mans loonzak je, een wekelijks of maandelijks te rugkerend hoogtepunt, een eenvou dige aangelegenheid is, waarbij geen boekhoudkundig -inzicht ié vereist, rijzen, de haren te bergé bij het le zen van. het geschriftje. „Van de week naar de maand". Deze uitgave van het instituut nu doet uit de doeken hoe een huishouden eigen lijk hoort te reilen en te zeilen. Wanneer het op de penningen aan komt tenminste. In het blaadje, verlucht met ta belletjes en minieme tekeningetjes, schetst het instituut de situatie in een gezin, waar vader inplaats van wekelijks voortaan maandelijks zijn loonzakje op de tafel deponeert Een ingrijpende verandering natuurlijk, die aanpassing vraagt van het ge zinsbudget en de verdeling ervan. Sursum Corda: Hockeyclub Spirit, feest avond. 20. Musis Sacrum: Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek, feestavond, 20. Chr. Soc. Belangen: Schletver. Schiedam, prijsuitreiking, 20; inlevering collectebus sen Zonnehuis-collecte, vanaf 9u.. Arcade: GRABS, dansavond, 20. Irene: Aqua-Fauna, bijeenkomst. 20. Agentschap „De Rotterdammer"': me vrouw J. van Gog. Dr. Zamenhofstraat 139. tel. 15.24.00. oolcklachten bezorging. Alarmnummer brandweer: 26.91.23. Alarmnummer GG &GD: 2G.92.90. Apotheek: L. Evers, Lange Haven. 81. tel. 26.82.42. Politie: 2G.46.66. aansluitende wegennet nog weinig te bespeuren. Zoals',-bekend sluit de brug over het Brielse Meer aan op de in aanbouw zijnde Harmsenbrug over het Hartel- kanaal. De beide oeververbindingen vormen samen een miljoenen vergend project dat een snelle noord-zuid verbinding moet realiseren. ROTTERDAM De overbrugging van het Brielse meer is een feit. Gisteren is het brugdek tussen de beide pijlers gereedgekomen. De afbouw van de brug zal nog tot volgend jaar mei durén, maar aan de kant van Voome-Puttèn. is van .het Wenst u inlichtingen of een vriiblijvende t Stadsgehooraaal: boksvereniging West- land. 20. Triangel: Instuif met p&niquc, 20. VLAARDINGEN De_ Dr. H. Ba vinckschool aan de Burg* Pruissingel 124 is inwendig belangrijk gemoder niseerd. Het interieur is opnieuw ge verfd, van nieuwe gordijnen en ge deeltelijk van nieuw meubilair voor zien. Bovendien is het handwerklo kaal ingericht voor het vertonen van films. Dinsdagavond bestaat er van half acht tot half elf gelegenheid de school te bezichtigen. In het filmlo kaal zullen doorlopend films worden gedraaid, -die momenten laten zien uit het schoolleven en van de kam- peerweken. De school heeft weinig last gehad van de verbouwing, want deze is on der schooltijd normaal doorgegaan. Bij de bezichtiging zullen de leer krachten en schoolhoofd L. de Kam aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom, zowel ouders als belangstel lenden. Jwuivii gmag VLAARDINGEN Op 9 juni houdt de kunstenaarsvereniging VI. 65 een bustocht naar het museum Kröïler-Miilier op de Hoge Veluwe. Naast de permanente collectie Van werken van onder meer Van Gogh, Picasso, Mondriaan, Rodin en Marini, is er op dit moment een tentoonstel ling van beeldhouwwerken van de Engelse beeldhouwer Henry Moore. Deze kunstenaar heeft onlangs de Erasmusprijs ontvangen. De kosten van deze bustocht be dragen tien gulden, inclusief entreeb- bewijs en koffie. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de. VW-kantoren in Vlaardingen (Westhavenkade 12) en Maassluis (gemeentemuseum, Zuid- dijk 16). Klachten bezorging: H. Verheij, Wag- nerstraat 24b. tel. 343343, dagelijks van 18.30 lot 19.00 en 's zaterdags van 13.00 tot 19.00 uur. Apotheek; Ir. L. Backer, Hoogstraat 208. tel. 342162. Alarmnummer meld- en rcgelkamer voor klachten luchtverontreiniging, tel. 282887. Agentschap „De Rotterdammer". Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 13 {ook-voor klachten bezorging).- -Showrcom: Haven 45-18 Werkplaats: Fenai-oiiuslaan 60-62 Tel. 01899-2Ï35-3221 MAASSLUIS instituut het nu voor het zeggen had, zaten we iedere avond gebogen over een kasboek met debet en credit, een pen in de hand en potlood bij de hand en bra ken we onze nek over optel- en af treksommetjes. Tevens zou dan het maken van een begroting tot een vaste vrijetijdsbesteding gaan ho ren. Niet meer naar televisie kijken, want 's avonds na het. eten wacht het grote boek en. wij lopen evén de uitgaven van die dag na. We tellen op en we trekken af, wij vermenigvuldigen en we delen, kortom we werken het gehele scala van sommetjes uit onze vroegste jeugdjaren met zweetdruppels op ons voorhoofd af. De kinderen springen bij en uiteindelijk komen we uit De saldi Moppen, de kas klopt, alles klopt en het. heeft alleen vier uur geduurd. Maar dat kwam omdat vader vergeten had zijn benzine er bij te rekenen, en moeder had een ijsje teveel gerekend. -t' Van dit beeld bent u natuurlijk vreselijk geschrokken. Evenals uw kinderen, want Swieber en Pipo zijn er niet meer bij, het is nu alleen nog maar twee optellen en vief ont houden. Toch zou ik niet willen dat vele. ouders met hun kinderen om deze reden het gezinsbegro tingsinstituut links laten liggen. Ik wil wel een ander voorstel doen. Een oplossing misschien? Koop een telmachine en plaats die als vast attribuut van uw huishou den tussen de naaimachine en de strijkplank. Het bespaart weer tijd en voorkomt later het verwijt van uw kinderen, dat u nooit tijd voor hen, maar alleen tijd voor het kasboek had. Tussen haakjes, de aankoop van die telmachine moet; u niet vergeten in uvv kaskolommen op te nemen, want anders bent u nog even ver..- Meijer, Centrum West: -10 - ds-; Geels, Ge meenschapshui:; 9 dhr De.Rooy, .Gerei Kerk Immanuelkerk: 9.30. ds. Duursema 7 ds Ribberink, Maranathakerk: 9.30 ds Aaf- tink 4.30 ds Duursema, Andreaskapel 7 ds Aaltink. Gerei (vrljgem) 830 en 5 ds V Tongeren. Christ ger; 9.30 en 4J0 ds Klein - Onstenk. Ned prot bond: 10.15 ds Spel berg. ROZENBURG Herv Gem Immanuel kerk 9.45 ds Eveleln 6.30 Open deurdienst. De Schans 9.45 ds, Eveleln, Gerei 9.30 ds •Bos 6.36' -ds Slingenberg, Christ Gerei 9.30 en. 6.30". dj Piantinga,. Gerei (Vrijgem) 9.45 leesd 3.15 ds De Weger. MAASSLUIS Donderdagavond 6 juni concerteert het 65 zangers tellende koor van het Duitse jeugd dorp Altensteig in de Immanuel kerk. Altensteig is een hooggelegen Kurort in het Zwarte Woud, waar zich in de loop der jaren een zo genaamde Schulstadt heeft ontwik keld van ongeveer vijfhonderd jeugdigen van acht tot twintig jaar. Voor de helft is dit inter- naatsjeugd. Het koor. dat officieel „Chor der Jugenddorf Christophorus-Schule Altensteig" héét, voert jaarlijks in" eigen land het gehele Weihnachts- oratorium van Bach uit. Naast hun klassieke repertoir brengen de jongens en meisjes ook liederen uit verschillende landen. Het orgaan van de Massïuise Gemeenschap, dat in zijn blad van 17 mei dqjg komst van de Al'.en- steigse Chrislophorus-kantorei aan kondigt, meldt dat het koor bij goed weer enkele uren vóór het concert op verschillende plaatsen in de stad ook in de openlucht zai optreden. Het concert begint um acht uur. VLAARDINGEN In het bericht van de politie over het uitreiken van visakten is een fout geslopen. Het mobiele posthuis zal niet 23 mei, maar maandag 27 mei standplaats in nemen bij de Midhal. ROTTERDAM Tijdens een wa- terpolo-wedstrijd in het Sportfond- senbad in de'Van Manenstraat is de 28-jarige leraar A. Zuidam uit de Kerkdijksestraat onwel geworden. Hij werd naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht, waar hij bij aan komst bleek te zijn overleden. Op de Claes de Vrieselaan bij de Schietbaalaan is 'de tachtigjarige Arie Koole van het Westeinde geschept door een personenauto toen hij plot seling overstak. Hij liep een hoofd wond en een hersenschudding op en moest naar het Dijkzigtziekenhuis. Als gevolg van dit ongeluk liep tram 15 bijna een half uur vertraging op. VLAARDINGEN Op de Van Maerlandlaan is donderdagavond de vierjarige Marcel Hoogendijk door een personenauto aangereden. De jonge was de rijbaan opgelopen zon der op het verkeer te letten. Hij liep tegen de voorzijde van de wagen en j moest met ernstig hersenletsel naar hét Holyziekenhuis worden vervoerd. Voor alle PHILIPS producten naar het PHILIPS-CENTRUM (uw vertrouwen waard)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1