Kon. onderscheiding voor H. Barendregt Zilver voor mevrouw Kockx bij gouden EHBO-feest AGENDA Geslaagde jaarmarkt van de waterscouts Padvinders betrokken nieuw een Drukke receptie bij kampioen Vlaardingen' geref. kerkramen open I 1 1 I I 1 41) JAAR BIJ HAVENBEDRIJF Gewonden bij spel en in het verkeer Burgerlijke stand u Turk mishandeld door caféhouder Burgemeester verrichtte opening Pensionhoudster veroordeeld tot 8 maanden Inbraken en diefstallen Geref. veertigers verloren van „Ons Home' SUCCES BIJ DE JEUGD Pools smaldeel bezoekt R'dam Viertal inbraken tijdens weekeinde •H i| •U?É8 m MAANDAG 27 MEH 968 beduidend ■goedkoper zonneschermlinnen ±140 cm «•2 Vlaardingen tweede in ambtenaren-tornooi Schiedam ondaag en morgen .en dagelijks Gaardingen - .en morgen '~n dagelijks Excelsior versloeg veteranen Sparta Kleuter aangereden bij oversteken nu beduidend goedkoper Samenzwering? „Stedebouwers moeten ophouden met experimenteren" „Sursum Corda" won beker in Numansdorp Avondvierdaagse V.T.M. start op 13 juni (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „We willen de ouderen uit onze kerk confron teren met de gedachten van de jeugd en we vonden het een ori ginele manier om dat met een cabaret te doen. Op deze manier kunnen we ook de scherpe kant jes er wat afhalen. Het is echter de vraag of de conventionele stroming uit onze kerk de liedjes en sketches zon- namelijk veel te goed van ons der meer accepteert. We weten zelf, dat we tegen schenen en op lange tenen trappen." RICHTINGWIJZER fes derOTTERDAMMER_ Pagina 5 2A gen exen «nbieding zonne- jthermlInnen. °P «ie tweede etage in ome Camping-afdeling, ksmt Juist van pas, nu het zon netje weer menens wordt! gonneschermlinnen, voor het maken van windschermen, strand- en speeltentjes voor de kinderen, zodat U meer kunt genieten van Uw plekje In de ion. Zonneschermlinnen, in leuke gestreepte uitvoering, bijna 140 cm breed, nu per meter voor nog géén «én gulden vijf en tachtig. i* ürcift ie en r XXE- Ut- re ede (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vanmorgen vierde afdeüngsbaas Barendregt zijn 40-Jarlg dienstjubileum bij het Ha venbedrijf Vlaardlngen-Ooat Het hoogtepunt van de feestelijke bijeen komst In het restaurant Vulcaanha- ven was de uitreiking van de ereme daille In zilver verbonden aan de Or de van Oranje Nassau aan de jubila ris door loko-burgemeester T. de Bruijn, De heer Barendregt is op 23 mei 1928 op 2°-jarige leeftijd bij het Ha venbedrijf in dienst getreden als me- Morgenvroeg om 9 uur begint In ome Camping afdeling, 2e «tsge, de verkoop van dit zon neschermlinnen Cook voor een voudige zonweringen133 cm breed, in geel en groene^ streep, per meter voor Ugstoelloper 42 cm breed p.m. 1.28 GHn ut. of tthrlft. itrt. VLAARDINGEN Het voetbalelf tal van de Vlaardlngse ambtenaren heeft met succes deelgenomen aan het zestiende nationale ambtenaren voetbaltomooi. dat vrijdag en zater dag te Enschede werd gehouden. Ambtenaren uit 29 plaatsen namen aan dit toernooi deel, verdeeld over zes groepen, waarin per groep twee prijzen beschikbaar waren gesteld. De Vlaardingers, die in nieuwe te nue waren gestoken bleven voor het eerst ongeslagen en eindigden in hun groep op de tweede plaats met vijf punten. Delft werd groepswinnaar met zes punten. Vlaardingen won van Heemstede met 31 en moest zich driemaal met een gelijkspel tevreden stellen. Tegen Capelle aan de IJsse! bleef de stand 00 en zowel tegen Velzen als tegen Delft was de eindstand na twee maal 15 minuten spelen 11. Vrijdagavond zaten de vijfhonderd deelnemers in de Twentsche Schouw burg in Enschede waar een gezamen lijke maaltijd werd gehouden. Het tomooi was geopend door mr. A. J. Vleer, burgemeester van Enschede. Het volgende tomooi wordt in 1969 in Groningen gehouden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De SchWdamse af teling van de Koninklijke Neder landse Vereniging voor EHBO hield zaterdagmiddag in Chr. Sociale Be langen eer, drukbezochte receptie ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. I VLAARDINGEN De postduivenhou- jdersvereniging De Luchtbode hield zater- eea wedvlucht uit Quivraln met 310 duiven, die om 6,10 uur in vrijheid werden .Besteld. De eerste duif arriveerde te 8.50,11 four en de laatste prijsduif kwam te 9.30,37 four aan. uitslag: c. Verwey 1 3 5 19 30 38 48 61G. Roodenburg 2 10 13 22 56 [ïli 3. de Ligt 4 20 24 27 28 39 41; Goedege- pure-Van Keulen 6 33 43 69 72: M. Broek 7 ;1 18 31 49 54; W. Eikeienboom 9 50 71 78: G. Kalkman 11 14 34: J, Heinsius 12: A. Cor- nellsse 15; L. Poldervaart 18 32 36 52 60 70: Pb. Hoffmann 17; H. de Willigen 21 68 73; JA V. Selra 25 46 55; G. v. Vliet sr. 26 74; J. 0el 29 37 40 43 51 58 65 77; D. Kloppenburg sj» 53 51 53 76; Schaar-Van Toor 44 66; G. v. svliet jr. 45; w. Tieleman 47; H. Kuip 59; U?' Brabander 62 67; A. Struijs 75. Donder- inmanden voor een vlucht vanuit Pont 7, ,^ascence C314 Km). Klokken aanslaan svrljcJag 20 uur. Cbr. Soc. Belangen: Wijkver. Nieuw] and. «verjassen, 29 Je Tnlnsingel: Wijkver. Nleuwiand, teke- |ea en schilderen, 19.30 .{SN: Soc* Belangen: Wijkver. Nleuwiand, oallet, ia.30 lKcentrum Nleuwiand: Hengelsport, «iira.jten van kaarten en abonnementen, Agentschap „De Rotterdammer": me- k van Dr- Zamenholstraat 139. Oi. M' 00k klachten bezorging. armnummer brandweer: 269123. 'Uarrnnummer GG GD: 269290. |A9otheek: L. Evers, Lange Haven 81, tel. Politie: 264666. Burgemeester Roelfsemaoverhan digde mevrouw E. E. Kockx-van Ger- ven de zuiveren, medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. In zijn toespraak roemde hij haar ver diensten voor de EHBO, waarvoor ze veertig jaar als bestuurslid heeft ge werkt Onder de velen, die hun geluk wensen kwamen aanbieden, al dan niet met een toespraak, waren de he ren J. van de Griend, voorzitter Stichting Nationale Feest- en ge denkdagen, Van Middelburg namens hoofd- en kringbestuur, Faber na mens de Volkstuinders vereniging „Vijfsluizen", Rosmalen voor de afd. Kethel en Versteeg namens de Pe daalridders. Ook dokter J. H. van den Berg. voormalig voorzitter en instructeur van het Rode Kruis en commissaris van. politie C. van der Haagen woonden de receptie bij. Voorzitter' J. de Regt bedankte alle sprekers en de instructeur, dokter A. Q. C. Klomp sprak een woord van dank voor de cadeau's. Zaterdagavond was er een cabaret avond onder ieiding van Ar.dré Meurs in Musis Sacrum met na afloop een geanimeerd bal, met muzikale om lijsting van Cas Oosthoek. VLAARDINGEN Tijdens de voetbalwedstrijd HVO-Red Stars, za terdagmiddag op het terrein aan de Zuidbuurt, kwam de 23-jarige Arie Meinsbergen uit Rotterdam met een medespeler in botsing. Hij raakte aan zijn rechter elleboog gewond en moest naar het Holyziekenhuis wor den vervoerd. Op de Van Hogendorpïaan kwa men zaterdagmiddag twee brom fietsers met elkaar in aanrijding. De 63-jarige C.H. wilde naar links en stak wel zijn hand uit, maar keek niet om. Na de botsing klaagde H. over zijn rug. Hij is naar het Holy ziekenhuis vervoerd. Op de Schiedamseweg werd zater dagmorgen een meisje dat de straat was overgestoken, toen zij op het trottoir stapte door een bromfietsbe rijdster gepasseerd. Het stuur van de bromfiets raakte de rug van het meisje en de bromfietsberijdster, de 48-jarige J.V. viel. De man is met een hersenschudding naar het Holyzie kenhuis gebracht |????s*ho°rzaal: Film „Samen uit. sa- Pen thuis" (a.l.), 20: jteaal Harmonie: Discussie VVD. 20. «Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver- gj)' wagnerstraat 24b, tel. 34.33.45 maan- ktiJt vrijdag van 18.30-19.00 uur en var. 18.00-19.00 uur, Alarmnurn- forin,. en «««Ikamer voor klachten SÏr'jverroutugi 28.28.87. Politie: 34.44.44. |G GD: 34.53.55. i vui bezorging Maassluis: Mevrouw K' *>eln, Damstraat 12. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zatenlagmidag speelde in het kader van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging Exelsior het eerste elftal uit 1958 te gen een elftal van oud-spelers van Sparta. Het elftal van Excelsior bieek veel jonger in jaren te zijn, terwijl de Spartanen oer het algemeen veel zwaarder waren en in totaal 450 jaar waren. De techniek bij de Rotter dammers was nog wel aanwezig, maar hoe langer de wedstrijd duur de, hoe vermoeider de Spartanen werden. Bij Excelsior was het duide lijk aan te zien, dat verschillende spelers nog actief de voetbalsport be oefenen. Excelsior won met 71, nadat met de rust al een 31 voorsprong was verkregen. De doelpunten werden gescoord door J. Vermeer (4x) Aat van 't Hoff, Bert Hartog en Jaap Jordaan, terwijl Timmer voor Sparta scoorde. Dinsdag wordt in het kader van het 50-jarig bestaan, de nederlaagse rie wedstrijden voortgezet tegen RFC uit Rotterdam. De wedstrijd begint om zeven uur. taaidraaier. Die funktie vervulde hij ook nog in 1953, toen hij zijn 25-jarig dienstjubileum vierde. In 1954 werd hij baas van de afde ling draaierij. Hij bleef dat tot sep tember 1965, op welke datum hij werd benoemd tot afdelingschef van het gereedschapsmagazijn. Van 1941 tot 1954 was hij lid van de toenmalige kernraad (nu onderne mingsraad), waarvan lange tijd als secretaris. Als lid van de ANMB was hij drie jaar secretaris van de afde ling Vlaardingen van deze bond. De jubilaris werd van morgen toe gesproken door het directielid ir. C. Oorthuys, collega D. Zebel, voorman A. Kraaijenveld namens het perso neel en de heer H. H. J. van der Linden namens de onderne mingsraad. Allen boden de geschenken aan. heer Barendregt SCHIEDAM Geboren: Carola F dv A J Vink en c J M L Jansson; Patricia C J dv A G Paalvast en J Kies: Sara dv H J Ooijendijk en C M A Koorenneef; Feier F M A zv F A van Mil en C F H Posma: John s zv M Moordam en T M van Beek; Johannes zv K J van Hartingsveldt en W Moermans; Cornelia zv G Lubbersen en F 11 van den Hoek. Overleden: w J D Koens, 53: 34 A H Zeegers. 78, wed G Kemmers; J van der Stoel. 78; J Dinkelaar, 74. wed S G J Zonneveld: C G Nobel. 79; M van. Oossa- nen. l dag; E c van Zomeren. 90. wed G Koolmans; S Domenic, 67; S M van der Stel. 23: W M Goudsbloem. 72. ft SCHIEDAM Uitslagen Algemene Be drijfsvoetbal Competitie v. d. Bor - Enka 7—0, Meat Boys - Scheffers 1o, Swart- touw Boys - Standaart 3—1, GFEQ - Key nes I—I, Ter Braak. - Vegia 3—2, SWM - Halvax 5—0. D en L. - GPS 2—4, Coebergh - Eurotax 44, PTT - Schrijver 5—2, Heli os 2 - SCF 2 2—0, Swarttouw Boys - Enterprise 1—3, Meat Boys 2 - SFC 2 0—3, GZV - Hoek 3—2, Halvax - Eurotax 2—1, GFEO - Vegla 1—2. SWM - v. d. Moezel 0—2. Maf a Boys - Ter Braak 2—1. D en L - Keynes - 34, Meat Boys - Veveo 2—1, Enka - Scheffers 37. Helios - WF Boys 1—2. SCF - Enterprises 0—2. ft De wandel vereniging van de Christe lijke Technische School heeft zaterdag bij de Gtasstadmars in Leerdam de afdeling schoolgroepen een eerste prijs behaald. Ook de Oranje Garde won prijzen en wel bij de wandelmars in Meerkerk, georga niseerd door de wsv Tempo. Zowel de senioren- als de jtmlorenafdeiing brachten een tweede prils mee naar huis. ft Voor het Nederlands Christelijk Onder nemers Verbond, spreekt dinsdagavon-d 28 mei om acht uur in d grote zaal van Chr. Sociale Belangen de heer H. Meijer uit Santpoort, staffunctionaris van het NCOV. Hij houdt een causerie over de heden daagse problematiek van de doorsneemid denstander, waarbij vraagstukken ter sprak zullen komen als: invoering van het „stadszegel", structuurplan Schiedam, ste delijke planologische problematiek, omzet belasting BTW. juridische hulpverlening en het nieuwe maandblad, ft SCHIEDAM Met twee nevelstraien heeft de brandweer zaterdag onder leiding van brandmeester Rademaker een berm brandje geblust, dat over een lengte van dertig meter langs de spoorbaan tussen sSchiekade en 's-Gravenlandseweg woedde. SCHIEDAM De drie-jarige Ro bert Fabrie uit de Amperestraat werd zondagmiddag op de Maasbou levard aangereden door een perso nenauto, bestuurd door de 27-jarige kraanmachinist H.B. toen hij tussen twee geparkeerde auto's door de rij baan overstak. Met een gebroken been, een buil op het hoofd en schaafwonden werd de jongen naar de Dr. Noletstichting gebracht. SCHIEDAM De derde jaarmarkt van de Watersconts, zaterdagmiddag op het terrein van hun clubhuls aan de Havenstraat, was ditmaal inge richt in vissersstijl. De fancy-fair was aardiger dan beide vorige jaren. Het leek een mini-stadje met een dichte „bebouwing" van allerhande kramen, rondom een pleintje vol op gewekte bezoekers. Er was natuurlijk het traditionele rad van avontuur en men kon naar hartelust ballen gooi en, touw-trekken en schieten. Boven dien kon men in een zeemeerminpak worden gefotografeerd. Als blikvan- Een ongekend genot, om met goede spullen te werken... en een werkelijk goede zeem is In onze vensterrijke woningen toch onmisbaar. Maar dat niet alleen, nu koopt U een zeem van ruim zes gulden voor da helft van de prijs. Grote prima zemen, 'prachtige soepele volle traangelooide .'zemen, die een maximum aan vocht opnemen, In een onge kend grote maat... voor nog géén drie gulden. ger stond op de Havendijk de reu ze-klomp, die in de üchtstoet had meegereden. Het raadslid G. P. Verhulsdonk opende om twee uur de fancy-fair. Hij vertelde zelf ook nog padvinder te zijn geweest. Na afloop was er 's avonds een ou dervergadering met een cabaretop voering door de waterscouts. De op brengst van de jaarmarkt was voor het nieuw te stichten bouwfonds. Op de foto een overzicht van de jaarmarkt. ROTTERDAM De twintigjarige caféhouder W. M. A. uit Schiedam is aangehouden nadat hij in de nacht van zaterdag op zondag da dertigjarige Turkse fabrieksarbeider R. Yartik van de Crooswijkseweg ernstig had mis handeld door hem tegen het hoofd te schoppen. De Turk is met een gebroken neus been en een kaakfractuur naar het Bergwegziekenhuis gebracht. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Zaterdagmiddag heeft burgemeester W. J. D. van Dijck het nieuwe groepshuis van de Nederlandse Fadvindersvereniging „Karei-Doorman" afdeling Maassluis aan de Sportiaan officieel in gebruik gesteld. De ruim 70 welpen en ver kenners van deze groep, die in 1945 werd opgericht door de heer Jac. Meijer, betrokken daarna hun nieu we behuizing aan de Boonerviiet. Hieraan is een intensieve en jaren (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank heeft vanmorgen (maandag) de 46-ja- rige pensionhoudster A. B.-B., tegen wie zes maanden met aftrek was ges ist, veroordeeld tot acht maanden met aftrek, waarvan twee voorwaar delijk, met een proeftijd van drie jaar, wegens verduistering en valsheid in geschrifte. De vrouw, bij wie buitenlandse gastarbeiders in pension zijn, heeft verscheidene malen een deel van het geld, dat zij voor Turkse penion- gasten zou overmaken, in eigen zak gestoken. Zij' stortte daarbij ongeveer, tien procent en voegde dan een nulletje toe aan het op het bewijsstrookje vermelde bedrag. Ook inde zij een cheque, die voor een der Turken bestemd was. De raadsman achtte het ten laste gelegde niet bewezen. Hij meende, dat een samenzwering van de Turken niet was uitgesloten. ROTTERDAM Vierduizend gul den is gestolen bij een inbraak aan de Boezemsingel bij de firma Kra mers. Laden en kasten werden door zocht. 0 Bij een inbraag in de cantine op het terrein van de veiling aan de Veilingweg is voor ƒ1200 aan ta baksartikelen gestoken en der nog 70 aan geld. Een 53-jarige winkeiier is don derdagavond 23 mei tijdens een voet balwedstrijd in het Feijenoordstadion bestolen voor ƒ7950. Juwelier Heetman van de Lijn baan heeft aangifte gedaan dat uit zijn winkel een plateau van twintig gouden ringen is gestolen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De drie oriënte ringsavonden. over dè vraag: „Liggen onze steden op sterven?" in het Zak- kendragershuisje zijn weer voorbij. Vrijdag werd de laatste gehouden. De Amsterdamse sociograaf dr. M. van Huiten hield een inleiding. Er was ook weer een film van Le wis Mumford „De toekomstige stad". De cineast Jan Schaper gat er een commentaar op. Mumford wil aanto nen, dat de verstopte grote stad de mensen zo heeft gemaakt, dat ze deze de rug toekeren. De moderne steden hebben hun aantrekkingskracht ver loren. In zijn film brengt Mumford tot uitdrukking, dat afwisseling van evenwicht bij de huizen in de grote steden noodzakelijk zijn. Het hart van een stad mag niet verdwijnen. In de film werden ook enkele beelden van Rotterdam getoond. Het sleutelprobleem van de moder ne stad ligt in de toekomst, zei drs. Van Hul ten. Hij toonde een zekere angst voor de architecten en stede bouwers. Hij meende, dat ze hun kans hebben gehad en dat dit „expe riment" nu maar eens afgelopen moet zijn. Hij herinnerde hierbij aan een in 1964 in werking getreden wet, waarbij de' burgers inspraak hebben op de stedebouw in hun gemeente. Maar dit gebeurt vrijwel nergens. Overigens moet men natuurlijk vooral niet alleen vanuit eigen stand punt denken. Een aantal mensen iz heus wel gelukkig in hun flatje. Morgenvroeg om 9 uur begint in onze huishoudafdellng bene den de verkoop van deze prach tige, volle grote- zemen (en koop er ook een voor de auto) een uitzonderlijke mooie kwaliteit o voor ■Geen ter. of jefirjft. but. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Er bestond voor de receptie van kampioen „Vlaardingen" vrijdagavond in café Westwijk bijzonder grote belangstel ling. Niet alileen van nagenoeg alle zusterverenigingen en voetbalclubs uit de naaste omgeving maar ook van bondszijde en gemeentewege. "Wethouder G. Walstra opende de rij van sperekers. Hij von dat de v.v. Vlaardingen verplichtingen krijgt nu de groen-witten KNVB'er zijn gewor den: „Wij staan sympatiek tegenover uw uitbreidingsplannen en wanneer HVO straks het complex in de Hoiy- wijk klaar heeft, hopen we voor uit breiding van uw velden en ook voor een trainingsveld te zorgen. Betrekt u vooral ook de jeugd bij het vereni gingswerk. Voetballend Vlaardingen kan er van op aan dat het gemente- bestuur en de raad van sport en re creatie iets voor jullie doet" Toen de wethouder het bestuur de hand ging drukken kon hij niet nala ten ook de spelers en trainer te feli- riteren met het kampioenschap. De heer J. Bijloo, voorzitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB, zei dat men alleen maar kampioen kan worden wanneer dat elftal een trainer heeft die de eenheid in het team kan bewerkstelligen en als er een bestuur en commissie achter staan om de naam van de vereniging hoog te houden. Van de 37 bestaansjaren van de v.v, Vlaardin gen maakte de heer Bijloo er 19 als bestuurslid van de afd. Rotterdam mee en hij zei, dat deze club een warm plaatjse bij hem heeft. Daarna kwamen nog aan het woord de HVO-voorzitter H. van Zelm, de heer D. A. van der Snoek als voor- vzitter van' Zwaluwen, J. Oostveen (ceremoniemeester) ais commissielid, die acht hoekvlaggen aanbood en een nieuwe clubvlag toezegde, J. Wester- dijk namens de juniorcommissie. H. Th. de Koning namens de scheidsrechters van de afd. Rotter dam, G. van de Borden namens de VSV (arbiters uit Vlaardingen), die twee grensrechtersviaggen overhan digde, terwijl de spelers tijdens het na de receptie aangeboden diener een tafelaansteker kregen. lange voorbereiding voorafgegaan. Uiteindelijk heeft men zijn doel be reikt door zelfwerkzaamheid en on der meer met steun van de plaatse lijke overheid. Het begon reeds in 1961, zei burge meester Van Dijck, toen de gemeente raad besloot het gebied te bestemmen voor de recreatie en een plaats werd toegewezen voor het padvinderswerk, dat zijn punt van samenkomst tel kens maar moest verplaatsen. De padvinders verzetten veel werk en werden daarbij door het gemeen tebestuur aangemoedigd en later ruim financieel gesteund. De burge meester had veel respet voor wat was gepresteerd en gaf de leiders met klem in overweging, waaraan het in vele landen rondom Nederland ontbreekt. Met het hijsen van de driejkeur, geschonken door de padvindsters en nadat burgemeester de voorduer had ontsloten, betrokken de padvinders hun eigendom. Er waren veel be langstellenden, onder wie mevrouw Van Dijck-Hofman, die bloemen kreeg, enige raadsleden-oudpad- vinders, eden van de bouwcommissie en vertegenwoordigers van groepen buiten Maassluis. Sprekers waren de heren Van der Endt, Spek. voormalig districts-commissaris, en groepsleider Van Letten van Rossen. VLAARDINGEN De drumband van de christelijke harmohievereni- ging Sursum Corda heeft zaterdag in Numansdorp voor het eerst in haar 65-jarig bestaan deelgenomen aan een concours. De tweede prijs, een beker, vormde de beloning voor de band, die sinds september 1967 wordt geïnstrueerd door de heer P. D. Brugmans. Hij heeft in vrij korte tijd kans gezien om Sursum te doen uitkomen in de tweede afdeling. Als eerste onderdeel volgde een op treden tijdens het défilé, samen met 32 drumbands en daarna kwam de wedstrijd aan de orde. Een stilstaan de en een marcherende mars moesten worden uitgevoerd. Voor de „Olym- pia Marsen" werden 80,5 punten toe gekend en voor „Fiaringa Ritmiek" 65,5. De 146 punten waren derhalve goed voor een tweede prijs waarmee Sursum zeer tevreden was. HOEK van HOLLAND Zondag avond Is een bestuurder van een personen auto op de Prins Hendrikweg met zijn wagen uit de bocht gevlogen. HU Icwam tegen een lichtmast terecht, die om viel en vernield werd. De auto werd rwaar beschadigd. MAASSLUIS Dinsdag 11 juni gaat de wandelsportvereniging V.T.M. in samenwerking met de zustervereniging de Ma-Wa's van start met haar dertiende Avondvier daagse. In 1956 werd voor het eerst gestart met 117 deelnemers, verleden jaar waren het er 1450. Inschrijven voor het 10 of 15 km parcours is mogelijk bij: H. v. d. Marei, Ruysdaelstraat 16d, mevrouw Kolen brander, Guido Gezellestraat 54, me vrouw Huisman, Mackayplein 26, A. Suurmond, Schubertlaan 153, en me vrouw De Vos, Stationsstraat 70, Maasland. MAASSLUIS Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de mannen- zangvereniging „De Verenigde Zan gers" werd opgericht. Na een periode van grote bloei ging het echter ber gafwaarts, zowel wat ledental betreft als financieel. In 1940 werd besloten de vereniging om te zetten in een gemengd koor. Sindsdien ging he koor steeds voorwaarts. Vele successen werden behaald met opera- en operettecon certen, dankzij de dirigent wijlen de heer Greif. In 1953 werd de heer Guus Smeets dirigent. Onder zijn leiding heeft het koor een hoge vorm van zangkust weten te bereiken. Door gebrek aan geschikte zaalruimte zijn de opera concerten terzijde gezet. De kerken in Maassluis geven evenwel volop ge legenheid oratoria enz. uit te voeren. Ter gelegenheid van het jubileum zal dan ook in één van deze kerken te zijner tijd een concert worden gege ven, waaraan een symphonle-orkest, enkele solisten en een organist zullen meewerken. Het programma ver meldt een cantate van Bach, een symphonie van Jan van Dijk en wer ken van Brahms en Andriessen. Schiedam Met als doel geld bij een te brengen voor het gerefor meerd jeugdwerk „On« Home" is za terdagmorgen op het PPSC-terrein een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal van gereformeerde ouderen (gemiddelde leeftijd ruim veertig jaar) en het elftal van „Ons Home". De wisselbeker is na deze sportieve ontmoeting in het bezit van het jeugdteam gebleven, want het enige doelpunt van deze wedstrijd werd voor rust door Roel Voerman gescoord. De wedstrijd werd geleid door ar biter De Jager. De opbrengst was ƒ91.75 en ds. J. C. van Veen gaf het eerste fluitsignaal. Het team van „Ons Home" speelt vrijdagavond op het HBSS-terrein tegen een elftal van de Vlaardlngse sociëteit „In 't Want", om zeven uur. Aldus de heer J. van der Meer, leider van het Schledamse cabaret Po lygonum Hydropiper, dat vrijdag avond in het gereformeerd jeugdhuis aan de Lange Haven voor een groot publiek een première gaf. Ongeveer anderhalf jaar geleden werH deze progressieve cabaretgroep gevormd uit de vaste bezoekers van de gereformeerde jeugdsociëteit Ons Home aan de Hoogstraat. Het sprankelend en vaak „ondeu gend" repertoire werd grotendeels door de leden zelf geschreven evenals de liedjes. Maandenlang heeft men gerepeteerd. Het publiek reageerde spontaan op de soms bikkelharde opmerkingen. Duidelijk kwam uit, dat de jonge ge reformeerden meer open en veel A-rijer van opvatting rijn dan de oude re genertie, voor wie deze eigen tijdse kleinkunst in het algemeen moeilijk te verteren is. De vreugde in het intermenselijk contact kan men ongetwijfeld het wezenlijk kenmerk van dit jongeren- cabaret noemen, wat een richtingwij-. ROTTERDAM Een Pools smal deel brengt van vandaag tot vrijdag een informeel bezoek aan de haven. Het smaldeel bestaat uit de destroyer Wicher en de onderzeeboten Sep (in 1938 bij de RDM gebouwd) en Bielik. De commandant van het verband van deze schepen is KTZ Marian Zaloga. De schepen rijn afgemeerd aan de Parkkade. Ze zijn dinsdag en donder dag van 14 tot 16 uur voor het pu bliek te bezichtigen. Aan boord van de Wicher bevindt zich de Poolse marinekapei, die dinsdag en woensdag van 12.30 tot 13 uur op het Stadhuisplein een lunchconcert geeft. Het gemeentebestuur biedt de Po len woensdagmiddag een havenrond- vaart aan. zer voor de officiële kerkelijke Instanties kan zijn. De ouderen kun nen dikwijls een lesje leren van de opgroeiende jeugd die de eeuwenlang gesloten 'kerkramen misschien te omstuimig heeft opengegooid. Het oude was niet allemaal zo goed en het nieuwe is niet helemaal verwer pelijk. Dit was de „morele" strekking van dit fris-aandoende cabaret. Ook muzikaal was het cabaret uitstekend. De begeleiding met piano en gitaar en de zang waren prima. De medewerkenden waren; Marjan Buurman, Cora Berk, Jany Duifhui zen, Ellie Mos, Anneke van de Ree, Ger Krijger, Tineke Voerman, Jac ques van Eibers, Ad Zijhnans, Piet van "Wamelen en J. van der Meer. SCHIEDAM Zondagmorgen bleek dat onbevoegden zich toegang hadden verschaft tot de kantoren van de NV Ingenieursbureau J. M. v. Terwisga en van de NV Speedicut Handelmaatschappij, aan de Lange Haven 6466. De inbrekers waren eerst over een twee meter hoog hek geklommen en hadden vervolgens een ruit van de keuken ingedrukt, waama zij de grendel aan de binnen kant opzij konden schuiven. In de kantoorruimte op de eerste verdieping had men alle schrijfbu reaus opengebroken en alle laden doorzocht, behalve juist de ene lade waarin zich een geldkistje bevond. Dit heeft men niet gevonden. Zaterdagmorgen ontdekte men dat in het kantoor vari het Algemeen Ziekenfonds Waterweg Noord aan de Lange Haven 125 ongenode bezoekers waren geweest. Nadat zij een raam had opengeschoven hadden zij in het kantoor alle bureauladen geforceerd. Er werden twee geldkistjes met in totaal 1500 ontvreemd. Ook bij de N.V. Koninklijke Neder landse Drukkerij H.A.M. Roelands aan de Lange Haven 141 en bij de NV Bouw- en Aannemingsbedrijf D. Kreuger aan de Raam 3 werd in het weeikeinde ingebroken. Bij laatstge noemd bedrijf werd uit een geld kistje in het bureau van de telefo niste honderd gulden ontvreemd. vlaardingen Het Gemengd Ttijn- mondkoor Vlaardingen houdt oj> vrijdag 7 juni een populair voorjaarsconcert in de Stadsgehoorzaai, aanvang 20.15 uur. Het programma fcevat werken van Haydn. "Ver di en Johan Strauss, met hoogtepunten uit Die Fledermaus. Medewerking verleent het Rotterdams Opera en Symphonieorkest, het Rotter dams Dameskoor Zangiust en het Politie Mannenkoor Hermandad, met als dirigent Plet Struljk en de solisten Antoinette Tie- messen en Trudle Koeleman (beide so praan). Els KIoos, alt; Peter Melis, tenor: Gert Langeler, bas en de organist Aad van. der Hoeven, HOEK VAN HOLLAND Getrouwd: P C Bruijnoogc 21 en A A Nleuwenhuizen 22. ra# ar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1