agenda Driemaal Nolet Maasland doet schenking aan Zomerse aanbiedingen voor een zonnige A. VAM - li tvM wee je gebeente vrouwelijks boffefbufp moeizaam padvinders ENORM VOORDEEL SECRETARIS VAN NCOV TREEDT AF Zenuwen op examendag M Aii m II i PLANTING A boogaard T.V. REPARATIE f9.95 Ronnie Cassa leidt jeugddamwedstrij'd Kleuters gewond bij aanrijdingen Bezwaren tegen BTW-wet xcelsior M won in nederlaagserie 1 ton groeneveld ayane a cm oen Polaroid fS| 2A HIEDA5I 'sudüdS' en morgen ,,...en dagelijks HAARDWGM 'a ndaag en morgen cn dagelijks tSSSlgiÉtt SCHIEDAM Vandaag vierde de Dr. Noletstich- ting een driedubbelfeest. In de eerste plaats werd her- dacht dat deze maand veertig jaar geleden de inrichting in gebruik genomen werd; ver volgens kreeg de gereedko ming van de verbouwing van de klasse-afdeling en de poli kliniek een officieel tintje, en ten slotte werd zuster Ehren- trude, hoofd van de kinder afdeling, op de vanmiddag gehouden receptie in de bloe metjes gezet omdat zij zolang als de Dr. Noletstichting be staat meeloopt. Op de foto de jubilaresse bij de ingang van haar ziekenhuis. Grote collectie tuinparasols chlnese kampeermatten, en tuinstoelen zonne- en ligbedden kinderbadjes kinderspeeitenten 20- windschermen nylonboten dé watersport en camping specialist kadoos anders dan andere kadoos CINCINNATI - NEDERLAND N.V. HOUT - TRIPLEX - BOARD - VERFWAREN PLASTIC PLAFONDPLATEN v.a, 42 ct. ROESTVRIJ STALEN AANRECHTEN Fa. L GODS EN CO. SNELLEREN LBETER l IJL/DE /SPECIALIST EEN GOED BEELD normale lengte f8.95 ASS&l de Metro Uv voor een avondje, uit w PI ■M I OTTERDAMMER Pagina 5 WOENSDAG 29 MEi 1968 '63 MAASSLUIS "Wist Excelsior in J^dTrlaagseriewedstri]den reeds f nffl, en VFC met respectievelijk "J te winnen, dinsdagavond /van' KFC met 4—3 gewonnen «rsie helft leek het erop dat RFC !fSe nederlaag m deze serie zou toebrengen, want goed combine rf bok men steeds ten aanval en ®L de achterhoede van Excelsior t af en toe benauwd, hetgeen ertoe Ma dat verschillende fouten wer- ïfgemaakt. Het werd zelfs 2-0, r in de 30e minuut kwam het 55ipnde tegenpunt, toen F. Groene- ffkeurig inkopte 1-2. Zes minuten fl werd het 1-3. De doelpunten llren met van de lucht, want in de minuut kwam na goed samenspel s jf. Verhaas en P. Wezemer, wam- laatstgenoemde de stand op ia waartegen keeper Doense geen had, met deze stand brak de jg tweede speelhelft gaf Ex- Unor volledig de toon aan. In de ip minuut werd het 3—3, toen F •reeneweg uit een vrije schop, met nrachtig schot onder de lat kee- lr Doense kansloos sloeg. Excelsior L( domineren. In de 30e minuut Uij het door A. v. d. Sar 43, het- Zncdkde eindstand 'ou betekenen deze sportief gespeelde wedstrijd. ntslindlMSlserki Hervormde Gemeente j J«if»ate vergadering, 1940 'ffMeotrum NleimUnd: Handbalver Sn-FUenoord, feestavond, W O,,, soe. Beliugen: Zangvereniging: Wil- ^^Sïf^Korf. Jnllanasehool. afscheid Se «rtntschap „De Rotterdammer"; me- rouv J van Gog, dr. Zamenhofstraat 138. lil '8M0, ooK Klachten bezorging AUrmnommer brandweer: 8SS1M. Jlarmaiunmer GG en GD: 268180 Apotheek*. D. Evers. Lange Haven 81. tel BH2 WllBei 261568. Stsdirehoomal; rilm „Samen uit, sa rin thtdi" (a-U, z» SUdjrehoontaat: Concert koren So Mül- j,r o,m v. Tsjechisch kinderkoor, SO üode Kralsfebouw, Emmastraat 38: Her- TOrmd-Geref. Comité, ds. B. Haverkamp tui NUkerkerveen (collecte GZB). 20 Klachten bezorging Vlaardtegea; H Ver- 'jeij, Wagnerstraat 24b. tel 34 33 43 maan- itig tem. vrijdag van 18.38-1800 uur en aserfan van 18 04-18.00 uur. Alarmnum mer meld- en receUcamer voor klachten luchtvervuiling: 28 28 87. Politie: 34 44 44. GG êt GD: 34 55.55 Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N. Klein. Damstraat 12. (Van onze correspondent) MAASLAND In de dinsdag avond gehouden gemeenteraadsver gadering was het voorstel van B. en W. tot het beschikbaar stellen van een bijdrage a fonds perdu van j 1.500 aan de groep Reynbolt van Maesïand van de Nederlandse Pad vinders een punt dat een uitvoerige bespreking vroeg. Deze groep die thans onderdak heeft in de voormalige openbare school qp het Keifeplem is m de gele genheid een eigen gebouwtje aan te schaffen, dat echter verplaatst moet worden. De globale kosten zij'n be groot op 5 000. De heer A Verhagen (lib) stelde voor dit bedrag als lening te Caraibi i Caraibi II Caraibi ill 38,00 f 58,50 68,50 Grote sortering steekpeddels, kanopecJdc's roeiriemen v.a. 4,90 1-persoons kano 119,00 2-persoons kano f 190,00 - 263,00 zwem- en reddingsvesten v.a. 11,80 WESTHAVENKADE 61 - VIAARDINGEN bu kuiperstraat 19 naast C Si A tel. 3318 04 v laar dingen Wee je gebeente als een pantalon niet goed zit Dat betekent kritiek, sma lende blikken- en terecht. Enfin dat kan u met een FORTEX kostuum niet ge beuren. Daar zit de pantalon als gegoten. Niet mal-smal, maar ze ker niet te wijd. Gewoon 'goed Een bewijs voor alle aandacht die aan elk detail van een FORTEX kostuum wordt besteed. Kies uit onze prachtige kollektie i mi alm* i«i«, Korie Hoogstraat 11a Tel. 346151, Vlaardingen. t fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt voor haar kantine ter assistentie tijdens de middagpauzes. De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 11.30 tot 14.00 uur. Leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 45 jaar. Met vakantie-afspraken wordt rekening ge houden. Schriftelijke sollicitaties richten aan de af deling Personeelzaken, postbus 98 te Vlaar- dingeu. Mondelinge sollicitaties dagelijks tot 4 uur 's middags op ons bedrijf, Schiedamsedijk 20 te Vlaardingen (tel. 010-347944). of een eend of in elk geval een Citroen. Maak :o \oor- dehg kennis met de klasse van Citroenen garage Bel 010-341044 na 18 uur 010-342281 V. HOGENDORPLAAN 139 VLAARDINGEN Goedkoper dan ooit! Nu reeds v a 140 - Veegvaste muurverf 4 kg emmer ƒ3,50 Latex muurverf 214 kg emmer S en 4 kg emmer i 3,75 Ie van Ley den Gaelstraat 87 - Telefoon 344861 Gedempte Biersloot 68 - Telefoon 346400 verstrekken. Hij was evenals zijn fractiegenoot B. Stolk van oordeel dat men hiermee m moeilijkheden komi met andere verenigingen. De heer F, Keijzer (ch) wilde vastge legd zien dat bij eventuele opheffing van de vereniging, het beschikbaar gestelde bedrag wordt terugbetaald, maar de meeste andere raadsleden waren een andere mening toegedaan. Zij wezen op de belangrijkheid van deze groep, gie goed werk doet en op het feit dat ook de ouders van de welpen en verkenners hier aan veel bijdragen. Na uiteenzettingen van wethouder Buitelaar en burgemeester F. J. Groot Enzennk waren ook de beide WD'ers voor het voorstel Het bedrag wordt verstrekt uit het fonds dorpsuitleg. Dr. ir. B. G. Lmsen werd benoemd m de commissie van advies van de Algemene Bijstandswet Besloten werd de naam Hoflaan te wijzigen m Hofsingel. Ook hadden B. en "VV voorgesteld de straat die het bedrijventerrein gaat doorkruisen de naam Ambachtstraat te geven. Van buiten de raad om was echter de suggestie gedaan om deze „Het Am bacht" te noemen De voorzitter en de raad konden zich daarmee vereni gen. Besloten werd da voetbalvereniging MW '27 opstalrecht te verlenen voor de duur varr de verhuring van de voetbalterreinen tegen een jaarlijkse vergoeding van 25 Zonder hoofdelijke stemming werd besloten voor de aanschaf van een personenauto een krediet te verlenen van 3 895. De inruilwaarde van de oude auto werd gesteld op 3 500. Voor het dempen van een sloot aan de Weverskade werd een krediet ge voteerd van 1.800 Het totale be drag is geraamd op 3.720, maar de eigenaar van het aangrenzend terrem zal m de kosten 1 920 bijdragen De meeste overige voorstellen wer den zonder enige discussie aanvaard. Aan het emd van de vergadering werd nog besloten een krediet van S 6 000 te verlenen voor verbeterin gen van de Kwakehveg Hiervan zal een groot gedeelte aan subsidie wor den terugontvangen. Het krediet is voor voorbereidende werkzaamheden waarbij de Gront Mij is ingeschakeld Later zal voor de algehele verbetering van deze weg een nieuw voorstel volgen VLAARDINGEN Met nos één ronde te spelen heeft Ronnie cassa de leiding be houden in het tornooi om het oersoonhjk jeugdüarrakamploenschap van Vierdingen Uil speelde dinsdagavond remise gen. Le- vien Mechielsen. die daardoor oei nog een kans heeft om de titel te grijpen Leen Torn versloeg Ton Sluimer en blijft ook nog meedoen Hij moet 2ljn laatste wedstrijd tegen Ronme Cacsa spe len en dan heeft Cassa aan een gelijkspel voldoende om zich kampioen te mogen noemen Wint Torn. dan eindigen beide spelers met een gelijk aantal punten vvaai- door een herkamp zal worden gespee'd Kees van Vliet won van Jacob van der Kooy, maar beiden waren reeds uitgescha keld voor de eerste plaats De uitslagen van de borden- en zomerwedstrijden wa ren D Tamboer J J v. Leeuwen 2—0. J J v Leeuwen D. Tamboer 2—0 L Smits R C v Woerden 0—2: A Mole naar G. Vos 1l, C. W. v Veelen C Biel O2. J Wiesscher M v Sp) inter 0—2. D Mast J. Lucassen sr. 2—0 Indien u 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.- reparatie meldt, dan heeft U gegarandeerd dezelfde avond weer VLAARDINGEN Op de Van Linden van den Heuvelsingel is dinsdagmiddag de vierjarige Willem van Leeuwen, toen hij plotseling de straat opliep, aangereden door een bestelauto. Het jongetje is met een gekneusde rechterarm naar het Holy- zxekenhuis gebracht. In de Pieter K Drossaartstraat liep dinsdagmiddag de driejarige Adrie de Ligt de rijbaan op. Een bestelauto reed hem aan. Het kind liep schaaf wonden aan arm en hoofd op. ^kkxhohuhdeium romantisch nachthemd van ondoorzichtig nylon, geheel met ragfijn nylon overtrok ken. Langs de hals rondom charm ante gerlmpeldestrook met 'n beeldige corsage in de haisuitsnijding.Royale gerim pelde volant.'n Droom van een nachthemd in topaas, bieu, aquaen azalée, nü GULDENS goedkoper! (slechts3dagen) lang model IN ALLE 21 FILIALEN VAN Burgemeester Groot Enzermk deel de ten slotte mee dat het bouwrijp- maken van de Plantage is opgedra gen aan de firma P C van Zanen voor een bedrag van f 250 000 Reparaties A contant TELEFOON TECHN. DIENST (RADIO-T.V.) 346000 SCHIEDAM De voorzitter van de afdeling Schiedam van het Nederlands Christelijk On dernemers Verbond, de heer P. Sterenberg, heeft dinsdagavond op een ledenvergadering m Chr. Soc. Belangen meegedeeld, dat secretaris C. H. L. Westerveld zijn functie met langer kan waarnemen door werkzaamhe den in de Gereformeerde Kerk. De heer Westerveld kon door fa milie-omstandigheden niet aan wezig zijn. De heer Sterenberg achtte federa tief samengaan met het Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond ui- terbmate belangrijk. Daarnaast is er nog de Koninklijke Nederlandse Mid denstandsbond, die federatief met net Nederlands Verbond van Mïd- denstandsverenigingen samenwerkt. De confessionele middenstandsorga nisaties hebben nog steeds hun bestaansrecht Over de vrije zaterdagmiddag met daaraan verbonden een vrije maan dagmorgen, zei de heer Sterenberg, dat realisatie de beste oplossing zou zijn om goed winkelpersoneel te krij gen Thans gaan de meisjes bever naar kantoor vanwege het ontbreken van een vriie zaterdagmiddag In Duitsland en Londen voldoet de vrije zaterdagmiddag goed. Ook de zondagsrust van de winke lier spreekt een woordje mee. De koopavond is echter een maatschap pelijke misstand. De heer Sterenberg ha.d nog het Schiedamse structuur plan en het „Schiedam Zegel" willen behandelen, maar daarvoor was geen tijd meer Er zijn overigens reeds meer dan honderd „zegelaars". De heer Meijer, NCOV-staffunctio- naris uit Santpoort, gaf er de voor keur aan middenstandsveremgmgen voortaan handelsverenigingen te noe men. Hij behandelde voorts de taak van de voorlichtmgsconsulenten, die de winkeliers inlichten over aller hande onderwerpen, zoals plaats van vestiging, afzetmarkt en overname van zaken Door de samenbundeling van krachten kunnen de handelsvereni gingen meer inspraak bij de over heidsorganen krijgen. Over de omzetbelasting BTW zei de heer Meijer, dat we er in Neder land in EEG-verband niet onderuit kunnen. Overigens is het een inge wikkelde materie en is er nog geen zinnig woord over fe zeggen. Maar zeker is wel, dat de zelfstandige middenstander er een grote admi nistratieve rompslomp bijkrijgt, waardoor hij elke avor.d vele uren Wilt u eigenlijk allang een Polarofd zonnebril Kom dan eens naar Mostert Mostert weet er alles van en de prijs j 2al u meevallen Hoogstraat 146-150 Vlaardingen - Tol. 343007 SCHIEDAM Een. groot aan tal Schiedamse jongens en meisjes heeft gisteren praktisch verkeersexamen gedaan. Deze nummer 38 maakte een heel domme fout Natuurlijk wist ze best dat een rond rood bord met een witte dwarsstreep een mnj- verbod voor alle verkeer bete kent, maar ja, zenuwen spelen ook een rol op zo'n examendag1 zal moeten zoek brengen met schrij ven, anders komt hij er niet meer uit. Na afloop was er een geanimeerde discussie, waarbij o a werd gevraagd, waarom Nederland nu persé met de omzetbelasting BTW m EEG-verband moet meedoen. De ammo voor de EEG-markt bleek bij de winkeliers ruet bijster groot te zijn. VLAARDINGEN Cafè-Chantant „De Serre" geeft vrijdag een openingsavond met de cabaretier Ted de Braak, The Aud- ley's. en een artiesten-duo met eigen lied jes. Enkele plaatselijke bedrijven ge\en een modeshow. Van het nrogramma wor den band-opnamen gemaakt voor de zie kenomroep van. het Holv-ziekenhuis. Aan. vang 20 uur «f MAASSLUIS Dinsdag 4 Juni worden m de Qlymplahal de individuele Ju do-kampioenschappen van bet district West van de Nederlandse Politie Sport bond. Ook een kleine delegatie van de Maassluise politie neemt aan de wedstrij den deel Er zijn .U zeventig Inschrijvin gen binnen. maassluis Het jublleumtornool van Exeelsioi M wordt Tweede Pinkster dag voortgezet neut wedstrijden tegen VDL, Nerxes en JAC Er wordt van half tien tot half vijf gespeeld op het terrem aan de Rozenlaan. TJOEWEL het nog niet lang ge- leden is herinneren velen van u zich waarschijnlijk al met meer dat ik op 15 mei schreef een voorbeeld te zullen geven. Ik voegde de daad bij dat woord, haalde stapels ge bruikte postzegels uit een la van mijn bureau en stopte die m een envelop. Vervolgens ging deze brief naar de Stichting ,„De Postzegel- vriend". Maar... de brief is daar nooit aan gekomen. Dat hoorde ik pas dagen, later van de heer A. Ottevanger, "Westerbeekstraat 12D, Kotter- dam-25. Hij heeft me een paar keer opgebeld. Eerst om te zeggen dat er nog niets was aangekomen, ook mijn brief met. Later om te vertel len dat hu nu wel een kleine Iadmg postzegels had ontvangen, maar niet mijn brief... pat verwonderde de heer Otte vanger natuurlijk. Zoals het bij mij ook verbazing teweegbracht. Als je iemand een brief stuurt moet die ook aankomen. Dat ;s normaal. Nu weet ik wel dat er poststukken kwijt gaan. Eigenlijk mag dat niet. Dat vmdt de PTT zelf ook. Vandaar dat er een mogelijkheid is tot on derzoek. En die heb ik de heer Otte vanger dan ook geadviseerd. Om een lang verhaal wat korter te maken: de heer Ottevanger schreef op mijn advies naar de di recteur van het postdistrict Rotter dam, Delftseplein 31, Rotterdam, Van de heer waarnemend ad junct-directeur kreeg hij een brief terug, waarin gegevens werden ge vraagd. En natuurlijk zat er in die brief een formulier. 70 gaat het nu eenmaal: formu- lieren moeten overal bij te pas komen. Welnu, zojuist heb ik als afzender dat formulier ingevuld. Ik vertel dat ook maar even, misschien hebt u er wat aan als u eens een poststuk kwijt bent. Naam en adres van afzender en geadresseerde moe ten vermeld worden, datum en uur van „terpostbezorginghoe het stuk ter post werd bezorgd en. de inhoud. Gelukkig wist ik dat allemaal en ik heb het („aldus naar waarheid opgegeven en getekend te Rotter dam, op 23 mei") ook op het for mulier gezet. Vervolgens heb ik de waarnemend adjunct-directeur een toelichtende brief geschreven, waar in ik hem vraag deze zaak grondig te willen uitzoeken. Dat ik wel be grijp dat dit met gemakkelijk is, maar dat het doel van de Stichting „De Postzegelvriend" het wel waard is Ook schreef ik dat ik m mijn ru briek zou vermelden dat de PTT de zaak zou uitzoeken en dat wij' na tuurlijk deze instelling moeten blij ven vertrouwen Dat meen ik ook geheel en al. Toch zit het me een beetje dwars dat ik, uitgerekend nu ik zo'n goed voorbeeld wilde geven, moet constateren dat een brief ver dwijnt. Tenslotte heb ik de waarnemend adjunct-directeur een knipsel gestuurd van deze rubriek van 15 mei, waarin dat goede voorbeeld van mij staat afgedrukt. Ik wekte u op bijzondere postzegels en/of ge bruikte gewone zegels te sturen om dat „De Postzegelvriend" daarmee zoveel kan doen voor invaliden en chronisch zieken. Bij deze gelegen heid breng ik dat doel meteen nog eens onder uw aandacht. Ff .VAJMe fff. v X—vf/f. ff f tv ff ff ff .f v.v «v, ap f r. f- "ff f •if f BttÖTTfcWJiMSc SC«HlWDy«3 LU*98 'Z.~tZw fem I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1