2e Maasbosstraat so - vl aardingen voor wit eemimm iïbonmt, ES» AUTO™ ANWB wil weer liej tussen vangrails BouwfonÈ magazijnbediende O"//' QW Uitdeuken en spuiten? U bent voordeliger en veei beter uit bij de speeiaiisi! Koeriers worden gespeld! Vlaardingen Koop bier een huis Faculteit bezet In Weert dertig man ontslagen Vondeling thuis EEG-ministerraad Eis zes jaar tot doodslag Personeel gevraagd Lessen Urï m Foto en Film Te koop aangeboden GLASZETTER voor onderhoudswerk Fa. F. J. KLOET ZN. AUTORIJSCHOOL EVERSTEIJN uw rijbewijs is onderweg AUTORIJSCHOOL 2 CAISSIÈRES VANNASSKFNAtfOHlE, FLINKE VAKBEKWAME HOVENIER KANTOORBEDIENDE MNL LEERLING KOK WINKELMEISJE H00GEND00RN ZN. Onroerend goed HUIS TE KOOP GOEDKOPE BEDRIJFSRUIMTEN Te ftnur aangeboden NWE. DAF-AUTO'S TE HUUR "SS mS '"zenden aan ■JU® ff Burea« van dit bfad Ik geef op als n/suwe Vakantie GARAGE HOOGLAND DAF-SPECIALIST RUTGERS AUTOMOBIELBEDRIJF if'i is "vycerop I abonnee: KR I o «i. Radio, televisie, grammofoon NARIGHEID MET UW T.V.-T0ESTEL? EUROCENTER Vaartuigen PHAIAX-KRUSS'ERS Jachtenbouw DIRKS, Voordelige Aanbiedingen (té Vliegreizen ONDERDORPELS en KOKERS 'bij de Fa Brinkman in 1 dag klaar AUTO-RADIO AUTOVERHUUR EN SERVICE BEDRIJF B0VA VLAARDINGEN D.A.F. en PEUGEOT-service GARAGE LANDMAN Gebr. Blad BOS - Voor alle typen automobielen. Grootste sortering in Gpcl en VW onderdelen. GEBR. FERWERDA N.V. Telefoon 123267 - 127905 - 115006 Muziek instrumenten STA- en TOURCARAVANS DUIFHUIZEN N.V. ALLES VOOR UW FIAT Speedshop Nowee Tel. 245446 - 247545 Rotterdam KAREL AUTOPLAATWERKERIJ - LAKSPU1TERIJ Uw auto vlug en ais nieuw terug- Fijn aütopiaat- werkerij en spuiterij Bornissestraat 14-18 (Spaanse polder) Botterdam Telefoon 155544 Automobiel- en Transportbedrijf VAN DOMBURG DAF-TRUCK-SERVICE RIETVELD'S Autobedrijf Uw wagen in veilige GARAGE REMBRANDT handen bovac-veiligheidsinspectie - DE ROTTERDAMMER Pagina 6 2A -WIJDAG 3) MEI W Gevraagd: Xs zelfstandige functie met goede '"beloning. Bezit rijbewijs vereist. Schriftelijke sollicitaties aan Rol02 betekent per cursus of per les. Voor Centrum: 's-Gravendijkwal 10, tel.: 23 66 66. West-Varkenoordseweg 23 (hoek Beijer- Voor Zuid: landselaan), tel.: 19 3170. Gevestigd sinds 1929 Rol 01 Wilt u autorijden leren? Ja. Dan naar v. d. Laar. 15 rijlessen voor 130. Wij balen en toren gen u thuis. Telefoon 143865, Kotterdam-2. RotOl 10 AUTORIJLESSEN voor f 47.50. Vervolg- en losse lessen f 6,50. Fonkelnieuwe V.W.'s, gedipl. Instructeurs. Theorie lessen met kleurendia's. Gratis halen en brengen. Bondsauto- rijschool „De Centrale". Aan- meldingsadressen: Schermlaan 23a, Rotterdam, tel. 258739 b.g.g. 140232. NVolphaertsbocht 46b, Rotterdam. Tel. 294078. Dordtsestraatweg 538b. Rotter dam. Tel. 178996. Vlaardingen Schied. weg 242. tel. 343656. Schiedam BK. Laan 175a, tel. 263626. Kol Gevraagd voor spoedige indiensttreding tn een vakantie-afspraken kan rekening worden gehou den. Hoog loon. Centra Supermarkt, Van Beethovensin- gel 4, Rotterdam. Tel. 180329. Ro.102 -HANDIG mOKALLE&LE! WATÜM6TMA/3 VCRffSmt. (KAK OOK HAKGEN) Gevraagd: zelfstandig kunnende werken. Aanmelden 's avonds na 7 uur of tel. 182526 B. J. Bodenstaff. Biamantweg 4, Rotterdam-12. Ro.102 N.V. Kledingmagazijnen v/h Gebr. Bervoets vraagt voor 'haar hoofdkantoor 16-17 jaar. Soil. Groothandelsgebouw, "Weena 695, Rot terdam, ingang B. Ro.102 Gevraagd een zon- nn feestdagen vrij. Restaurant City, W. de Withstraat 47b. Ro.102 Keurige aankomende MEU BELMAKER TIMMERMAN Bevraagd net rijbewijs BE. wonlnglnr. „De Sponde" Meent 95. Botterdam. Tel. 1I834-S. R05 Gerritsen's Slagerijen H.V, vraagt voor haar filiaal Jacob Laisstraat 23 LEERLING VER KOOPSTER en SNIJMEISJE. Goede krachten hoog loon. 5- Daagse werkweek. Aanmelden bij de chef of telefonisch on der nr. 241320, na 7 u. "s avonds 3S9066. Ro 2 Gerritsen's Slagerijen N.V. vraagt voor haar filiaal Schie. damseweg 41 te Kethel LEER- LING VERKOOPSTER en SNTTMEISJES. Goede krachten hoog loon. 5-Daagse werk week. Aanmelden bij de chef of telefonisch onder nr. 244320, na 7 uur 's avonds 18906S. Ro2 Gevraagd: Na inweiikperiode volgt een goed salaris. Groente en fruitbedrijf Duikerstr. 5, tel. 203653 204273 R'dam - Alexander- polder. Ro.102 Wij vragen EKV. VERKOOP STER en LEEBL. VERKOOP STER. Met vakantie afspr. wordt rekening gehouden, v. Saters, drog.-parf. TeL 010 - 241110 -Ï0I474. ro. 2 Wij vragen NETTE MAG. RE- DIENDE. Van Seters, drog.- parf. Tel. 010 - 241110 - 201474. ro 2 WINKELMEISJE gevraagd. Leeftijd ca. 16 Jaar. 5-daagse werkweek. Prettige werk kring. Banketbakkerij Fans de Poorter, Zwart Japstraat 149, telef. 264085, R02 in recreatiegebied Hoeksche Waard. Binnenkort bereik baar via Hetnenoordtunnel. Aan de Doormanstraat 23, Blaaksedijk (Heinenoord). Ind. ruime woonkamer. Boven: 4 slaapkamers. Vraagpr 32.500. Te bevr. bij: Ass.Bur. T. A. v. d. Berg, Blaaksedijk W 16, Tel. 01862 - 313. Rol 16 waarvan enkele direkt te betrekken. Te koop: v.a. 25.500 k.k. (event, te huur), Voor velerlei doeleinden geschikt Kijkdag: Zaterdags van 10.30-12.00 u. en van 14.0016.00 u. Marconistraat industrieterrein De Vergulde Hand te Vlaandingen. Telefoon 010 346902. Bouwbedrijf S. de lange Maasland KON. JULIANA WEG 17 TELEFOON 01899 - 4114 Ro.llfi Zeeland te koop in 's Heer Arendskerke vrijstaande WO NING >ne*: iso m2 grond, zeer geschikt vooi zoraerbewonlng. Pr. f 13.000,-. WolphaartsdlJk jeuke arbeiderswoning met 900 jiï2 grond, zeer geschikt voor zomerbewomng, Pr. 13.000,-.- HoedekenskerKe oud winkel pand Je ook - eschlkt voor be woning moet opgeknapt wor den pr. 6.500, inlichtingen 3. ten Voorden, Patijnwe93, Goes. Tel. 01100 - 7897. RolS Te koop een flink alleenstaand WOONHUIS. Ind.: woonka mer, slaapkamer, keuken, kel der, grote bergplaats waarop W.C., voor- en achtertuin, groot 10 A. Eventueel te ver groten. Te bevragen: J. Meeu- wlsz. Waalbandljk lil, Dode- waard. Tel. 08885 - 472. R0I6 PAPENDRECHT. Vrije vesti ging uittor, plan de Kooy, 18 km van Rotterdam, riante premiewoningen met c.v. Ind. grote Z-vormige woonkamer met edeihouten betimmering, open tran naar slaapverdie ping, luxueuze keuken, etage: 4 slaapkamers, volledig bete gelde badcel met 2e toilet, vaste trap naar zolder waarop ruimte voor kinder- en/of liobbykamer. Diverse bouw- nummers worden geleverd met garage, voor- en achter tuin, eigen grond. Volledige documentatie op aanvraag. Koopsommen vanaf i 49.120. Benodigd eigen geld f 7.000. Gemiddelde lasten per maand over het Ie jaar na aftrek van Rijksbijdrage vanaf f 162. Za terdagmiddag van 14 - 16 uur zij» vvü in onze modelwoning jn de Koo- Henri Dunantsln- sel 2. ml: Makelaar en Ass, kantoor Nederlof. Papen- drecht. Tel. 018SQ - 50193. Bo.16 ZUIDLAND. Goed gebouwde hoekwoning met 3 slaapk., en garage. Half JuU leeg te aan vaarden. ƒ37.400 k.k. Be:- Makelaar ï.o.g. A. v. d. Hoek. Jac. v. Beleren laan 1. Oost- voorne. Tel. 01383 - 2721, Ro.16 HELLEVOETSLU1S. Luxe hoekwoning met c.v. en gara ge. 4 slaapk.. blijven vrij uit zicht. Halt i'di leeg te nv Vraagprlis 55.000 kJc. Bem. Makelaar l.o.K. A. v. d. Hoek, Jac. v. Beierenlaan S. Oost- voome. Tel. 01885 - 2721. Ro.56 zonder chauffeur J, de Jong N.V., De Schere 6, Zuid wijk, tel. 179766 na 6 uur 176486. RollO HELLEVOETSLUIS. Leuk ge legen eengezinswoning (2 on der 1 dak) aan de Rijksstraat weg- Kamer-en-sulte. 4 slaapk-. vaste trap naar be- loopbare zolder, flinke tuin. schuurtje, kan tot garage ver bouwd worden. Spoedig leeg te aanv, Koopsom f 40.000 k.k. Bem- makelaar l.o.g. A. v. d. Hoek. Jac. v. Beierenlaan 1. oostvoome. Tel. 01885 - 2721. Ro.16 oOSTVOOT»***-, Fraai gelegen vrijstaande villa met 1745 mz grond <in het Overbos). bij- londer veel privacy, vraag prijs 75.000 k.k. Bem.: Make laar Lo.g. A, v. d Hoek, Jac. V Beierenlaan l. Oostvoome. Tel. 0X365 - 2721. Bo.16 RUIM WOONHUIS, bev. 6 ka mers. serre, keuken, zolder, c.v. (ol), met garuge met aan wei Dakho^m- Te huur aangeboden geheel gemoderniseerde 1« ETAGE in 't Westen met overname ver- bouwingskosten en stoffering. Tci. van 7-8 uur: 25.60.70. RolO Te huur zonder chauffeur SIMCA 1060, DAF. Opel He- kord. Garage Dammes, Soe- tendaalseweg 66, Rotterdam, tel. OIO - 230281 - 284104. RolO I. VAN DOREN VERHUURT NIEUWE auto's en busjes zon der chauffeur, t'lompertstraal 30, telef. 2719M Rotterdam Zuid, eindpunt lijn Z. RolO SO NWE. V.W.'S ZONDER CHAUFFEUR, pers busjes. Open en gesloten bestelauto's en luxe V.W.'s. nu ook Opel Rekord, Caravan en Opel Ka- dett '64. Garage A.V.O.. Kete- laarstr, 9, bij de Baan, tel. 133450 - 248852. Van Bokelweg 2, Schiedam achter het station. Tel. 150940. RolO VOLKSWAGENBUSJES zon der chauffeur ƒ20 per dag. 100 km vrij. Middelharnlsstraat lila (Pandrecht), Tel. 010 - 212SS1 - 272982. RolO TE HUUR OPELS. 2 CV. New Angiia's. Chevrolets. Baks. Ridderspoorstr. 46e. Zuid. Tel. 610 - 278203. Ro.16 ZONDER CHAUFFEUR 9 pers. Samba v.w.-busjes. v.vr.'s de Luxe. A3 risks P d., t>.wr. en p. mnd, Tourburgs' autoverhuur ,,De Boezem'-'. Boezemkade 9b. Tel 127638 CU 143838. KO.10 mmrnm JP m m.» m Fabriekspartij slaapzakteen g-edec. 1400 gram v.a. 20. Koelkasten voor caravan en tent v.a. 150, geschikt voor voor 6-12 volt en bu- tagas. RON MOEIING Zwaanshals 343-345. Ro-113 Grote sensatieverkoop. KAM* PEERSHOW tot 9 uur. Bondstentenverhuurder ver koopt: tenten. bungalows( kampeeruitrusting enz. voor abnormaal lage prijzen. Ten ten v.a. ƒ39.50, slaapzakken ƒ12,95. grondzeilen ƒ8,95, veld bedden 33,95. luchtbedden, strandscïiermen enz. tegen sensatieprijzen. Fa. Hoeksema, Spanjaardstraat 119. tel.: 253448, Rotterdam. Ro.13 Te huur mooie CARAVAKS in Brabant en Ouddorp aan zee. Juni en augustus goedkoper. Ook voor Pinksterweekend. Tel. Olc - 192484. HOÏ3 Voor vakantiebewoning te huur mooie BOERDERIJ, bemeu beld, voorz. van alle comfort, In mooie omgev. K.O. Brab. Plaats voor 2 car. Tel. 04-132 - 2758. Rol3 Bezoek onze permanente „Ta- go" vouwkampeerwagen en bagagewagen show. Ook ver huur. Zondags gesloten, 2e Pinksterdag geopend. „NIETJ WENHUIZEN". telef. 01832 - 418, Rijswijk (N.Br.). Rol3 Reparatie - On<3ei'houd - Verkoop - Verhuur DAF 44 BLEISWIJKSTRAAT 45 TELEFOON 28 36 94, biedt te koop aan: FORD TAUNUS 12 M 1S6<> CITROfiN 2 C.V. I960 VOOR BETERE REPARATIES Lieve Verschuierstraat 53 - Tel. (010) 23 80 17. I'.l: naam j| siraai: Pleats: 6ataan.-a perfwarjaa! ml De nieuws abonnee krnmS'erisn"pei"- veertlen dagen graiis i9 1120 krant Mijn naam straat: plaats; Te huur gemeubileerde KAMER voor 29 juni en na 27 juli. Zomerhuisjes voor 6 Juli en na 10 aug. J. van Midden dorp, Goorderweg 21, Voort- huizen. ro.13 Te huur GEMEUBILEERDE KAMER voor 29 juni en na 27 juli. Zomerhuisjes voor 6 Juli en na 10 aug. J. van Midden dorp, Goorderweg 22, voort huizen. Ro.33 Te koop aangeboden: gebruik te Engelse TOUR- en STACA RAVANS v.a. 2400. Inruil en financiering mogelijk. C. Hamstra, Vakantiedorp, Het Verscholen Dorp, Beukenlaan 15, Harderwijk, tel. 03410 2930. B.g.g. 3288. Rol3 Te huur CARAVANS lancs het Veluwemeer en In Drente- Ultgezonderd 13/7 - 27/7 f" Tel. 05914 - 344, RO.33 HUISDIEF'^>T"^NSION. „Pel- tahof". U kunt gerust met va kantie gaan. wij \*erz"in tussen uitstekend uw hond of kat. Eventueel eehaald en ee- bracht. M. de Leeuw. v. We* NEN Euser, zeedijk 173. Telef. 01882 - 268. Oudenhoorn (Z.H.) Ro.13 G-een nood. T.V.T.D, repareert elk merk aan. huis. snel, betrouwb.; en niet duur. AVOND- en WEEKENDSER VICE. BEL DIRECT TEL. 010 - 24 19 73 Met 3 maanden garantie. Rol 07 Televisie defect? EUROCENTER HELPT U Dl RECTI Reparaties aan alle snerken radio's, t.v.'s, bandrecorders enz. Vooraf prijsopgave, 3 maanden garantie. Mathenesserstraat 65, tel. 15,88.40,15.88.46 NA 18 UUR: 24.62.58. Ro.107 TELEVISIE DEFECT7 Antera Electronic Service voor tele visie antenne- en radio repa raties. Dag- en avondserviee. Tolienstraat 13. Tel. 243454. Ro7 compleet vaarklaar v.a. 15.000 in casco leverbaar v.a, 6.25 m t/m 16.25 m casco v.a. 3400 Blaaksedijk Oost 38 - Tel. 01862 - 319 na 6 uur 01850 - 38259. Rol25 cnTn rt A R/ji HET SPECIALE ADRES VOOR rU I U D A lYl BRUIDSREPORTAGES Nieuwe Binnenweg 221 Telefoon 234853 Rotterdam Ro 115 Voor al uw foto- en filmmate riaal FOTOHANDFL K. CQP- PENRATH, Bovenstr. 155. Rot terdam. Tet. 15.39.64. Ro.lS PASFOTO'S binnen 5 min .'ge maakt. Verbleken niet. Le venslange gar. Walg. Meent 27, R'dam. Klaar terwijl u wacht Ro.lS Timmerbedrijf BONGAARDS. Aïle soorten timmer- en meu- balmakerswerk aan winkels. - kantoren en woonhuizen. Werkpl. Dirk Smitsstraat 79a. Tel. 144425. Woonhuis Naald- wijkstraat 3a. R'dam. Ro.17 Fabrieksnicuwe WASAUTO MATEN v.a. f 298, wascombl- naties met 4 motoren 345 en diverse koelkasten. Waanders, Rullstraat 4.6, 8, Rotterdam. Tel. 010 - 35.58,28. Bttelle: Vls- straat 5. Tel. 61888 - 3015. Ro.17 15-daagse voll. verzorgde MALLORCA 350,— COSTA BRA VA 349.— ADRIATISCHE ZEE 395,— COSTA DEL SOL 419.— ITAL. RIVIÈRA 458,— JOEGOSLAVIË 325,— ISRAËL *775, REISBUREAU PRISMA s-Gravendijkwal 123, R'dam, tel. 010-233242. Lid A.N.V.R. Ro 113 Compleet 'gemonteerd van gegalv. plaat: RENAULT DAUPHINE vanaf 22,50; OPEL 30,—; R 8 30,en ook speciale prijzen voor CONSUL, ZEPHYR, TAUNUS, VOLKSWAGEN, FIAT, CITROëN, SIMCA en AUSTIN. Alle autoplaatwerk en uitdeuken van sehadewagens Scetendaafeekade 5556, Rotterdam-Noord. Tel. 280048. OOK '5 MAANDAGSAVONDS GEOPEND VAN 7—9 UUR HET VERTROUWDE ADRES VOOR LEVEBTwo - INBOUW VAN UW ™RING .0, KOOIJMAN's HANDELSONDERNEMING N.V Schiedamsesingel 149 - tel. 13.70.10 Dordtsestraatweg 13 - tel. 17.27.05 VERHUUR VAN LUXE EN BESTELAUTO'S UITSLUITEND NIEUWSTE MODELLEN TEL. 010-34 90 82 KORN. SPEELMANSTRAAT 1 VLAAR.DINGEN-C.SQVAG-erkend voor Schiedam Noordmolenstraat 17 Tel. 266233 - 265607 Automaterialen en gereedschappen Rotterdam - Ruiycnstraat 114 Tel. 28.35.48 AUTOMATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN GROENENDAAL 17 - 25 G, ROTTERDAM VAKANTIE OP SCHEVENIN"- GEN". Te huur voor juni, juli, ie week aug. en sept. 3 kamers met keuken en douche enz. 4 slaappl. Tel. 070-557655, tus sen 6—'7 uur 's avonds. Rol3 BEHANG. Enorme collectie in alle prijzen. Sehot. Pretoria- laan 97. Tel. 272439. RO.1T VOETBALLEN NO. 3, handge- naatd, patentsluiting ƒ13.75. Strieder-s lederhandel. Groene Hilledijk 201. Tel. 3774». Rot terdam-Zuid. Ro.17 PIANO'S ELEKTR. ORGELS. Uitgebreide collectie nwe. kleine piano's. Bekende en ge renommeerde merken 1750. Elektronische orgels. Unieke sortering, wereldberoemde fa bricate a, 2 klavieren met pe daal 1495. inruil en zeer gunstige financiering. W. Weg man Jr., Bergweg is, Rotter dam. Tel. 016 - 246587 - J88436. ROS MUZIEK:, Zoekt u een mond orgel, eitaar of slagwerk? "Wij leveren uw merk. Zoekt u trompet, sax of klarinet? Van Krogten heeft het. Rotter- damsedljk us. tel. 267626. Schiedam. Re» Te koop grote en kleine 2e-hands Terrein Rijksweg 16, tussen Rotterdam en Ridderkerk, 's Zaterdags en zondags geopend. Beleefd aanbevelend B. Scheffer - Tel. 01896 - 3728, Rol05 Prima schrijfmachines 45, moderne schrijfmachines 75, kofferschrijfmaehines t.e.a.b. met garantie. Born, Vosmaerstraat 24. Spangen, Ook 's avonds na uur en zaterdag de gehele dag. Ro5 NAAIMACHINES! Bekende merken elektrische naaimachi nes, compleet in koffer, 195. Event, kredietservice. De Wits Naaimachinehuis, Meent 23a, tel. 112361. Ko5 VERHUURT NIEUWE WAGENS 1968 met en zonder chauffeur. Opei Rekord, Volkswagens, V.W. busjes, V.W. 1000. Keus uit 50 auto's. Oud-Beijerland - telefoon 01860 - 2222 Van Speijkstraat 53 - garage Abel Tasmanstraat 28 Voetiushof 22, voor autorijles ir» Fiat aankoop van Fiat Reparatie aan Fiat TELEFOON AUTORIJSCHOOL tel. 227415, Wolphaertsbocht 87 tV 292611. l'" AUTOMOBIELBEDRIJF Voetiushof 22 - tel. 288661. Wieldop Fiat 600 2,50, Fiat 850 4,50, bumper Fiat 500 en 600 12,50, uitlaatdempers Fiat 500 en 600 19,50, Fiat 850 29, sportuitlaat Fiat 500 en 600 v.a. 29,50 met speciaal uitlaatspruitstuk Fiat 600 en 850 110. Remschoenen Fiat 500, 600 en 850 voor 3,70 p.st., achterlicht Fiat 500 3, Fiat 600 3,65, Fiat 1300/1500 8,80. Verder alle plaatwerk in voorraad. Wij zijn met de veilkoop verplaatfet van nummer 17 naar VTaggemanstraat 44 (hoek Schieweg), 's Zaterdags geopend. voor grote en kleine automobielsehades, geheel of gedeeltelijk overspuiten. Ook verzekeriagswerk. STEVEN riOOGEND ijk STRAAT 69 (onder viaduct) TELEFOON 016—279337 ROTTERDAM-ZUID Vlotte en vakkundige DAF-specialisten. reparaties en onderhoud door Molenwaterweg 23-25, tel. 24.09.04 - 28.67.79 - 28.62.75. Tel. VOOR GOEDE GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN Utrechtsestraalweg 88 en 111 - Woerden. 03480 - 2252 - 3313, b.g.g. na 7 uur 3453. INRUILEN EN FINANCIEREN. GARANTIE volgens BOVAG en SEGA. 's Zondags gesloten. Erasmusstraat 28 - Rembrundtstraat 33 - TollensstraatSM3 Telefoon 28 21 63 MADRID In Madrid hebben gisteren enige honderden studenten de faculteit van politieke en econo mische wetenschappen bezet na af loop van een door de autoriteiten verboden bijeenkomst, waarin ge protesteerd. werd tegen de houding van enige tientallen collega's, die de dag tevoren tevergeefs hadden ge poogd de filosofische faculteit te be zetten. Deze faculteit is inmiddels voor twee dagen gesloten. De Spaanse politie trok naar het uni versiteitsterrein, maar kwam niet di rect in actie. Uit de Spaanse hoofdstad wordt vernomen dat een editie van een avondblad in beslag is genomen om dat er een artikel in zou hebben gestaan waarin president De Gaulie werd bekritiseerd WEERT Stagnatie in de afzet is er de oorzaak van dat de direktie van de aluminium en metaalwarenfabriek Weert dertig man personeel heeft ontslagen. Met de werknemersorga- nisatise wordt overleg gevoerd over de ontslagvoorwaarden. De verminderde afzet is te wijten aan scherpe buitenlandse concurren tie. De leider van de Nigeriaanse dele gatie zei vanmiddag op een perscon ferentie dat Biafra niet bereid is tot onderhandelingen als zijn soevereini teit niet wordt erkend en als niet onvoorwaardelijk het vuren wordt gestaakt De Nigeriaanse delegatie blijft voorlopig in Kampala in de hoop ■dat de onderhandelingen kunnen ■worden hervat. DEN HAAG De ANWB pleit in zijn jaaroverzicht over 1967 voor het instellen van toe gangsgelden voor door de over heid geboden recreatievoorzie ningen buiten de steden. Dit om de financiering van deze projecten te vergemakkelijken. De bond meent dat het huidige sy steem (aanleg door de centrale over heid, onderhoud door lagere overhe den) een rem is op het scheppen van nieuwe projecten, omdat de lagere overheden niet de zekerheid hebben dat zij de jaarlijkse uitgaven kunnen opbrengen. De bond pleit voor het herstellen van afschermende beplantingen op mid denbermen, die vangrails hebben. Bij het aanbrengen van deze beveiliging is de beplanting in vele gevallen ver dwenen, waardoor automobilisten ge vaar lopen te worden verblind door tegenliggers. Ook om landschappelijke redenen acht de bond herstel van de beplanting gewenst. Een verzoek hier toe heeft zij at bij Rijkswaterstaat in gediend, De ANWB vindt, dat de achterstand bij de wegenaanleg ieder jaar groter wordt. Hij is het niet eens met de op merking van minister Bakker, dat de ze achterstand de komende maanden automatisch wordt ingelopen, doordat het autopark iedere vijf jaar verdub belt, evenals dus het Rijkswegenfonds, terwijl de verkeersintensiteit op de hoofdwegen maar eens in de tien jaar verdubbelt De bond meent dat een vergelijking met de verkeersintensiteit niet opgaat en dat het juister is feen vergelijking te maken met de totale kilometer- prestatie per jaar van het motorvoer tuigenpark. Enkele andere "punten uit het jaaroverzicht: voor de bewegwijzering gaat dt bond over op een lichtere kleur blauw, f de directe kosten van de beweg wijzering zullen voortaan voor 100 procent worden gedragen door het Rijk (tot nu toe was dit 50 procent), de wegenwachtuniformen zullen binnenkort worden gewijzigd, 9 de bond vindt, dat bij de uitbrei ding van dorpen te veel in de hoogte wordt gebouwd. In de tweede nota ruimtelijke ordening wordt gespro ken over een verhouding tussen een gezinswoningen en flatgebouwen van. 70-30. Op- het ogenblik vertoont de verhouding, aldus de bond, eer der het omgekeerde beeld. LEERSUM Na een verblijf van vier maanden in het revalidatiecen trum De Hoogstraat in Leersum is het socialistische Tweede-Kamerlid en oud-minister dr. ir. A. Vondeling gis teren naar huis teruggekeerd. JHij zal niet voor september aan het werk kunnen. De heer Vondeling werd bij een au to-ongeluk van bijna een jaar gele den ernstig aan armen en benen ge wond. BRUSSEL De ministerraad van de Europese gemeenschap heeft gisteren in Brussel slechts een halve dag vergaderd als gevolg van de moeilijkheden in Frankrijk. Oorspronkelijk was een vergadering van twee dagen voorzien, doch de bespreking van een aantal punten moest worden uitgesteld omdat er geen Franse minister of staatssecre taris aanwezig was. Zowel Couve de Murville als als staatssecretaris Bettencourt waren door gewichtige zaken in Parijs op gehouden. De ministeriële belangstelling van de andere regeringen voor deze ver gadering was overigens ook miniem. De Belgische minister van Europese zaken, Van Elslande, was de enige: de Italiaanse, Duitse, Luxemburgse en Nederlandse ministers van buiten landse zaken lieten verstek gaan. AMSTERDAM Wegens poging tot doodslag op zijn negenjarige dochtertje heef: de procureur-generaal bij het Amsterdamse gerechtsbo.: gisteren te gen de 32-jarige losarbeidcrM. J. van der p. uit Utrecht zes jaar gevangenis straf met aftrek van het voorarrest en terbeschikkingstelling der regering geëist. De Utrechtse rechtbank had de man. na een. els van vier jaar, tot de nu geëiste straf veroordeeld. De verdachte verklaarde dat MJ in woede had gehan deld en niet de bedoeling had gehad zijn dochtertje Hanneke te doden. De man was in appèl gekomen omdat hij bezwaar had tegen de terbeschik kingstelling. De raadsman. die de ge vorderde straf te hoog vond meende dat een t.b.r. niet noodzakelijk is omdat de situatie veranderd is en hij volgens pleiter geen gevaar meer zou opleve ren. Uitstekende ligging Aan een singel in een royaal opgezet uit breidingsplan met goede verbindings wegen naar de omliggende grote bevol kingscentra. Degelijke bouw Solide gebouwd en met een schriftelijke kwaliteitsgarantie van het Bouwfonds. Comfortabel bewoonbaar Een geriefelijk ruim huis met een verras sende indelina. vAél „woonpluspunten". Totale kosten 43.000,- minus subsidie 2.300,-, minimaal benodigd eigen geld 2.000,-. Kom zelf kijken in de modelflat hoe u modern woont met antiek. Inrichting! N.V. De Spits, Rotterdam. Antiek: Fa. lameris, Gouda. Modelflat, lepelaarsingel 34, Vlaardin gen (Holywijk). Op werkdagen ge opend van 2 tot 5 uur en van 7 tot 9 uur. Op zaterdag en 2e Pinksterdag van 2 tot 5 uur. Voor schriftelijke inlichtingen Bouwfonds Informatiecentrum te Rotterdam, Westblaak 22, IV BOUWFONDS NEDERLANDSE OBMEE^T^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2