eert Den Uyl en Van Heusden Levendig spel van Simon C. Jansen Slechts oorlog als 't om vrijheid gaat m Mej. H.v. Putten weg na 43 jaar klas I ex geopend (14 banen) Grote jachthaven bij Bi Schrijver en graficus-schilder Jnbrekersduo gepakt na 80 operaties De IIulU'rtftuiimer Brielle krijgt Rotterdams «as en water Groen v. Prinsterer won korfbaltornooi Herdenking op erehof Crooswijk Noordereiland trotiw gebleven Congres begonnen over groei van winkelbedrijven maaskant behangsel citroen den Ouden VANZELF mei zes roltrappen naar boven en naar beneden BOB DEN UYL GEEN RAMP NIET NAAR TOKIO Tachtig Britten bezoeken oorlogskerkhoven Showroom Coolsingel bij Hofplein Duiven met zes roltrappen naar. boven en naar benéden MAANDAG 34 JUNI I Orizt niooie behangsel-album* met een keuze uit 600 soorten, direct le- leveren behangsels. teerden gratig thuisbezorgd. M M3BEUANDSTRAAT 2 -TEL 23.31.92 WTOLPHAEBTSBOCHT 236 - TEL 27.4325 SCHIEDAM Met de arrestatie J de 25-jarige H. H. uit Maassluis evenoudc Vlaardinger J. V riin de reeksen inbraken die de afge- Sn maanden in Schiedam, Vlaar- iinren en Maassluis werden ge pleegd lot een oplossing gebracht. De politie ontdekte het tweetal op surveillance tocht over de Nieu- Haven toen de jongemannen zich verdacht ophielden bij groentehan delaar Boekesteyn in de St. Liduina- straBt. j Toen de politiemannen daar arn- veerden stopte een van de twee een hreekiizer in zijn zak en wandelde de ander weg. De agenten verzoch- ten hen mee te gaan naar het politie- bureau, waar zij een volledige be kentenis aflegden. Het tweetal heeft o.a. ingebroken in het benzinestation Vlaardinger- djjk het VW-kantoortje aan de Plantage, het ziekenfonds aan de Lange Haven, het CJV-gebouw aan de Lange Haven, verscheidene be drijfspanden in de Nieuw-Mathenes- serstraat en de Van Deventerstraat, het paviljoen van Van Houwelingen aan de Admiraal de Ruyterweg, be drijfspanden aan de Buitenhaven weg en aan de Nieuwe Haven. Bij elkaar pleegden zij in Schie dam dertig inbraken, in Vlaardingen veertig, in Maassluis acht en in Rot terdam êèn. Bij al deze operatics werd een maximum aan braak- schade veroorzaakt en een geringe buit gestolen. Bij elkaar genomen be droeg deze buit ongeveer driedui- iend gulden. De bedrijfsschade is even groot Het tweetal verplaatste zich per bromfiets van het ene werkterrein naar het andere. Bij hen thuis trof de politie o.a. snij-apparatuur, een walkie-talkie en een schrijfmachine ROTTERDAM „En zo heb ik na jaren hard werken een brede klantenkring opgebouwd van teleurgestelde mensen die niet bij de politie kunnen uit huilen en hun woede dan maar op een ander koelen." Dat is een zin uit de verhalenbundel Een zachte fluittoon van Bob den Uyl, de Rotterdamse schrijver, die dinsdag de An na Blamanprijs van het Rot terdamse Anjerfonds zal ont vangen. Die zin is afkomstig uit een ver haal over de caféhouder Serevn, die zijn klanten van zijn specialiteit ver telt: moorden. Serevn vraagt voor een moord vijfduizend gulden, waar van de helft op voorschot en de an dere helft na het plegen van de daad. Die andere helft krijgt hij nooit. Se revn schiet zonder kogels. Zijn opdrachtgevers laten hun vij anden er inlopen door Serevn als ge huurde moordenaar aan te bevelen. Een even absurd verhaal als dat van de man die naar Calabrië ging om bandopnamen te maken van volkszang en volksdans. Hij vond slechts grammofoonplaten. Den Uyl is een scherp waarnemer, die reële situaties plotseling met zijn fantasie doorbreekt. Daarvan zegt hij: „Het lijkt soms of alles vanzelf gebeurt, zonder dat .ie er enige greep op hebt. Dan kun je hoog of laag springen, het gebeurt toch." De „fluittoon" in het eerste verhaal uit de bundel dringt zich allee nop aan de waarnemer, de mensen om hem heen horen niets. „Je kunt doen of je de fluittoon niet hoort, maar die fluittoon trekt zich daarvan niets aan. Zo heeft het er-aile schijn van, dat je machteloos staat." Den Uyls „Zachte fluittoon is niet zijn enige bekroonde werk. Voor Vo gels kijken kreeg hij de Prozaprijs van de gemeente Amsterdam. Bob den Uyl is op 20 maart 1940 in Rotterdam geboren. Na de mulo ROTTERDAM Onder auspiciën van de-Orgelcommissie Grote Kerk is zaterdagavond in de Brécpleinkcrk een 'concert gegeven, dat heel wat meer bezoek waard was dan er nu was. De bekende organist Sinson C. lansen, organist van de Westcrkerk te Amsterdam, bespeelde het orgel. Hoe prachtig dit door de firma Fon tein en Gaal kortelings gerestaureer de orgel wel is, heeft hij In een pro- framma vol afwisseling laten horen. Met de „Suite du premier ton" van de omstreeks 1700 geleefd hebbende Franse organist-componist Pierre du Mage begon het concert De acht de len boeiden intens, en vooral het Tierce en taille met de sesquialter in de middenstem en het Récit met de levendige omspeling waren prachtige stukken muziek. Daarna waren we met de „Sonate", U, als huisvrouw weet hoe pret tig het bezit is van een.practi- sche huishoudduster... want ook tijdens het werk wilt U er toch leuk uitzien en... U spaert Uw kleding. Tricot nylon duster, licht in gewicht, gemakkelijk te wassen, ao droog en niet strijken. Leuk 3/4 model zonder mouwen, langs hals en armsgaten afgezet met band. Een fijne duster voor de zomer, heerlijk luchtig nu "oor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze tricot nylon huishouddusters. in vlot model, kleuren robijn, ko ren, donkergroen bleu en aqua, ledematen jt- /j/j 40t/m5O VjlfH die onze landgenoot Jan Mul in 1943 componeerde, ineens in de moderne tijd. Ook dit bleek een boeiend werk te zijn met een bijzonder fraai Ada gio en een sprankelend Capriccio. Van onze tijd waren mede de elf van de „Dertig korte Inventionen" van Herman Strategies Heel korte mu ziekjes. maar stuk voor stuk het aan horen ten volle waard, vooral de zil verige derde, de vijfde met de trom petfanfares en de feestelijke negende. Mooi genuanceerd speelde de con- certgever de overstelpende klanken rijkdom van het „Derde koraal" van César Franck, meer een kolossale fantasie dan een simpel koraal. Dit laatste was goed te horen in één van de vele bewerkingen van Hugeno ten-psalmen door de nestor van de Zwitserse organisten en componisten Henri Gagnebin; van Psalm 19 klonk de melodie in het pedaal, ragfijn omspeeld door hoge toonguirlandes, wat een boeiend effect gaf. Natuurlijk mocht Johann S. Bach niet op het programma ontbreken. Zijn „Preludium en fuga tn b" werd een groots slot van het concert, waarin Simon C. Jansen zijn talenten nog eens op temperamentvolle wijze kon ontplooien. G. M. Dersjanl gebeurt tóch kwam hij terecht op verschillende - kantoren. Zeventien jaar lang werkte hij bij bij Van Nievelt Goudriaan op de cargadoorlijn, met driehonderd anderen is hij ontslagen en nu zit hij zonder baan. Hij vindt dat geen ramp. „Ik had wel leuk werk, maar door de hoe veelheid sieur had $c wel het gevoel dat ik iets beters zou kunnen doen. Elke maandag moet ik nu in de rij staan voor mijn geld. Dat kan niet per giro, zeggen ze, maar dat voel ik niet als een soort schande. En je ziet bi die uitbetaling bijzonder aardige mensen." Den Uyl kwam tot schrijven via j 'het noteren van allerlei dingetjes die 1 hij meemaakte. In 1961 stuurde hij zijn eerste werk naar het tijdschrift Gard Siv'ikverhalen die later gebun- I deld bij Nijgli en Van Ditmar werden uitgegeven in Vogels kijken. Over de manier waarop hij zijn techniek verwierf zegt hij: „lik, heb veel gelezen. - Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse auteurs, Kussen, science fiction en oorlog." De prijs waardeert hij. „Anders hoor je van geen sterveling iets. Je zit in Rotterdam een beetje op een eiland. Toch wil ik hier niet weg of het zou moeten zijn naar België, daar maak je altijd wel iets mee. Ik ben blij dat ik de prijs voor de dertigste krijg. Anders hadden'ze die van m"n uitkering afgetrokken." Bob den Uyl is getrouwd, hij heeft ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor. hei gas- en waterleidingbedrijf van de gemeente Brielle per 1 juli over te nemen voor een bedrag van 1.620.000. De ge meenteraad van Brielle is reeds vori ge week met deze transactie accoord gegaan. Brielle staat thans voor overscha keling op aardgas. Het was bereid in te stemmen met overneming van het gasbedrijf door de gemeente Rotter dam, op voorwaarde, dat Rotterdam ook het waterleidingbedrijf over neemt. omdat gas- en waterleiding van Brielle één gecombineerd bedrijf vormen. Met deze transactie levert Rotter- I dam voortaan drinkwater aan geheel Voome en Putten. Brielle heeft tot nu toe duinwater, maar de productiecapaciteit van de Brielse waterleiding is voor de toe komst niet voldoende. Het duinwa terleiding wordt gesloten. Brielle krijgt voortaan water uit de Beren plaat. Onder verdenking van diefstal door het openbreken van een siga rettenautomaat in de Putselaan is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden de vorkheftruckchauf feur W. T. B. uit Rotterdam. 20 jaar. Hij is in bewaring gesteld. MAASSLUIS Zaterdagmorgen werd op het sportveldencomplex aan de P. J. Troelstraweg een schoolkorf- baltomooi gehouden. Deelnemers wa ren: Geref. School Maasland, Herv. School Maasland, R.-K. school Maasland. Minister de Visserschool, Groen van Prinstererschool, Pr. Bernhardschool, Kon. Wilhelmi- naschooi, 't Hoeckertje Maassluis-West. Pr. Christineschool en Dr. A. Kuyperschool. Het resultaat voor klasse A 1 was: 1. Geref. School Maasland 6 punten, 2. Dr. Kuyperschool 5 punten en 3. Pr. Christinaschool 4 punten. Klasse A 2: 1. Gr. v. Prinstererschool 7 pun ten, 2. 't Hoeckertje 6 punten en 3. Pr. Bernhardschool 4 punten. De fi nale ging dus tussen de Geref. School Maasland en Gr, v, Prinstererschool. Deze wedstrijd eindigde in een punt loos gelijkspel (00). De wedstrijdleiding besloot de Groen van Prinstererschool als fina list aan te wijzen, daar deze school in klasse B 7 punten had behaald, ter wijl de Geref. School Maasland 6 punten behaalde. De heer J. Ramondt reikte de prij zen uit. De wedstrijden werden gespeeld onder minder gunstige weersomstan digheden, daar de harde wind het spel sterk beïvloedde. een zoon van zeven jaar. Om wat geplaatst te krijgen behoeft hij niet meer te vechten. Hij publiceert in De Gids. Hij heeft geen grote produktie. „Ik schaaf lang. Telkens ga ik opnieuw schrappen en als een boek verschijnt zie ik no gdingen die weg hadden gekund." Over de graficus-schilder Wout van Heusden, die ook door het Anjer fonds wordt geëerd is reeds veel geschreven. Sedert zijn laatste grote expositie in 1962 in het museum Boy mans - Van Beuningen legt hij zich vooral op schilderen toe. Aan de Groenezoom in Vreewjk heeft hij een winkel in kunstnijverheidsprodukten, die de Zonnebloem heet. Van Heusden die dit jaar 71 jaar werd, heeft van zijn kinderstoel af getekend. Tijdens ons gesprek krabbelt hij wat op een papiertje. „Kijk" zegt hij, laatst zat ik wat te schilderen en er kwam zoiets uit. Een vriend van me zei, dat het helemaal Ariadne en het monster was. Moet je weten dat ik géén klassieke vorming heb gehad. Maar het kwam gewoon." Grafiek blijft voor hem een ge vecht met zuren en zink. „Je loopt het risico, dat je het zink verwoest." Over de inhoud van zijn werk zegt hij: „Ik zoek de dingen achter de realiteit. De wereld van nu is eigen lijk geestelijk rot. Men heeft geen visie meer op wat achter de dingen zit." Veel Vreewijkers weten niet, dat Van Heusden een der bekendste Ne derlandse beeldende kunstenaars is. „Ze vroegen me pas nog voor een tentoonstelling in Tokio", zegt hij. „Dat heb ik niet gedaan.Je hangt daar met driehonderd grafici en daarvoor voel ik niet zoveel HOEK VAN HOLLAND Tachtig Britten, nabestaanden van in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gesneuvelde militairen brengen het komende weekeinde een bezoek aan ons land. Zij zijn de gasten van het Nederlands Oorlogsgraven Comité, dat hen onderbrengt-bij gastvrije fa milies in Nijmegen in Groesbeek. De leden van het gezelschap, dat vrijdag met de dagboot uit Harwich in Hoek van Holland -arriveert, be zoeken zaterdag de oorlogskerkhoven waar hun geliefden zijn begraven. Enkele moeten daarvoor naar de gro te geallieerde begraafplaatsen Rhein- berg en Reichswald, juist over onze oostgrens. Tot hen behoren de oudste deelnemer aan deze tochten, de 79-ja rige mr. T. T. Lovell en echtgenote. Zondagmorgen om -half twaalf is er, een herdenkingsdienst op de Britse: militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Oorlog is maar op één manier te rechtvaardigen en dat is als het om de vrijheid gaat", zo sprak zaterdag oud-koopvaardlj- predikant ds. G. Julius op het mili taire erehof in Crooswijk. Hij sprak ter gelegenheid van de jaarlijke her denkingsplechtigheid van de gevallen verzetstrijders in de Tweede Wereld oorlog. „Het is goed dat wij. zo elk jaar bij elkaar komen", begon ds. Julius, „omdat wij niet vergeten wat in 40-45 is gebeurd. Alleen vind ik het zo jammer dat de jongeren var nu niet willen of kunnen begrijpen wat er die vijf- verschrikkelijke jaren zich heeft voorgedaan. (Van een onzer verslaggevers) Zaterdag heeft wethouder R. Lan- gerak met het hijsen van de vlag het tenniscomplex Zuiderpark offi cieel geopend. Het complex telt li banen en staat onder beheer van de Raad voor de Lichamelijke Opvoe- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Tegenwoordig zeggen ze, dat de kinderen zovee! moeilijker zijn. maar dat is niet zo. Ze zijn beweeglijk, nou ja, maar er zit ook veel hartelijkheid bij". Me juffrouw H. van Putten kan erover oordelen, want ze heeft ruim 43 jaar voor de klas gestaan en al neemt ze woensdag 26 juni op 63-jarlge leeftijd vrijwillig afscheid, dan wil dat nog niet zeggen, dat zij niet al die jaren met veel plezier heeft lesgegeven. Mejuffrouw Van Putten is altijd werkzaam geweest voor de school vereniging School met den Bijbel. Ruim Ruim 21 jaar had zij de eerste klas van de school met de Bijbel aan de Prins Hendriklaan onder haar hoede. Af en Toe gaf zij les aan een com binatie van klas een en twee, want door de jaren heen is op het vergrij zend Noordereiland het kindertal sterk teruggelopen. Wilde mejuffrouw Van Putten echt onderwijzeres worden? „Nee, niet be paald" zegt zij aarzelend. „Maar ik kwam uit een- familie, die in de on derwijstak zat en ja, toen ging het vanzelf. Maar ik heb er nooit spijt van gehad". Een uitgesproken hobby heeft zij niet, maar zij is beslist niet bang dat ze zich straks zal vervelen. „Ik heb een eigen 'huls en dat vereist onder houd. Ik hou veel van handwerken en naaien en ik lees ook heel graag. Welk genre? Ja, ik wil me nu eens echt gaan verdiepen in de moderne literatuur, want daar weet ik niets vanaf". Jaar in, jaar uit voor een eerste klas. Is het lesrooster nu erg veran derd? ,êWe hebben nu gymnastiek voor eersteklassers. Maar verder, nee. Ieder jaar probeer ik wat anders, een andere opzet. Je leert nog dagelijks. Op mijn achttiende jaar stond ik voor een eerste klas, nu toen was ik er gelijk doorheen". Woensdagavond neemt mejuffrouw Van Putten in -de bovenzaal van de gereformeerde kerk op nummer 20, naast de school, tijdens een receptie van half acht tot half negen afscheid van de ouders. Daarna volgt er een bijeenkomst voor genodigden en het schoolbestuur. ding. Eind 1966 heeft men het com plex voor het eerst in gebruik ge nomen. De banen werden to enais ijsbaan geëxploiteerd. In april 1967 kon er voor het eerst teennis ge speeld worden op het park. In het begin van dat jaar werd tevens de Rotterdamse Lawntennisclub Zuider park, Z '67, opgericht. Deze vereni ging telt thans 130 leden. Tot zaterdag heeft deze vereniging zich moete nbehelpen met een kleine kantine en kleine houten kleed kamers. Omdat de stichtingskosten van het park, 315.000, te hoog wa ren zag de Saad voor de Lichame lijke Opvoeding zich genoodzaakt dé bouw van de kantine nog geruime tjjd uit te stellen. Wel waren de plannen voor het paviljoen al gereed. De kosten van het oorspronkelijke plan waren met 400.000 echter ook boven de be groting van de gemeente en men drong aan op versobering. Uiteinde lijk heeft men het vijfde plan. .(de kosten van het paviljoen kwamen daarmee op 330.000), kunnen reali seren. v Met de bouw van het nieuwe club huis is het tennispark Ziiiderpark gereed gekomen. Dit betekent dat de Raad voor de Lichamelijke Opvoe ding op het ogenblik 44 banen onder zijn beheer heeft. Deze batten wor den alle geëxploiteerd door derden. Zowel, particulieren als .verenigingen maken van de speelruimte gebruik, Daarnaast neemt ook het schoolten- nis een belangrijke plaats in. Ook op het tenniscomplex Zuider- park kunnen de leerlingen va nde Rotterdamse scholen voor weinig geld kennis maken met de tennis sport. Onder deskundige leiding krijgen zij hier in kleine groepjes les. Deze lessen verschillen in geen enkel opzicht va nde lessen die de beginners van particuliere'verenigin gen in groepsverband krijgen: Zij beginnen net als die leerlingen" met oefeningen om kijk op de bal te krijgen. Via voorzichtige fore hand en backhand-bewegingen gaaf men 'over tot de service om zo door veel zelf te oefenen tot beter spel te komen. Het fabeltje dat tennis alleen een sport voor beter gesitueerden is, wordt met name door dit school- tennis al voor een groot deel uit de wereld geholpen. Bij een inbraak in het scheepsle-. rerantiebedrijf van Van Drom aan de Maaskade werd een nog niet vastge steld aantal dozen sigaretten, een hoeveelheid alcoholica en een tran sistor-radio buit gemaakt. Gtén ft. of schrift, btst. van 50 jaar geleden Preeken voor huiszittenden. De Ker- kerua<! van de Geref. Kerk van Baren- drevht heeft besloten leden der Gemeen te. die door krankheid of ouderdom ver hinderd zijn te kerken en gaarne gere geld lliui» een predikatie zouden leze», daartoe kosteloos in de gelegenheid te stellen. (Van onze correspondent DRIMMELEN Eskadercommandant E, Terwiel uit Breda tandarts van beroep staat kaarsrecht aan het roer van zijn jacht „De Halve Maen". De flottielje van zestig zeilschepen statige ronde- en plathodemjachten nadert „De Groene Draeck", het op de Amer liggende witte koninklijke vaartuig met aan boord prinses Beatrix en prins Claus. „Jongens", com mandeert Terwiel, „laat het fok neer en denk eraan: niet terug- zwaaien als de Prinses zwaait. Dat behoort bij het ceremonieel van het admiraalzeilen." De harde wind zet de zeilen b'ol. Deinend ligt de vorstelijke boot op het brede water. In de mast een lan ge oranje wimpel. Op de hoge wal een kleurrijk geheel van vlaggen en vlaggetjes. De mensen staat rijen dik. Kalmpjes glijdt de vloot op enige afstand langs „De Groene Draeck". Er vallen schoten. Gul lachend en wuivend, neemt de Prinses het défilé af. Naast haar, in de box, de kleine prins Alexander. Wat verder op het dek: prins Claus met enkele gasten. Ter hoogte van de Amercentrale ke ren de boten de steven voor de te rugvaart. Als de vloot de wegzeilende Groene Dreack andermaal passeert gelden niet meer de vereiste gebrui ken. Prinses Beatrix en prins Claus zwaaien voluit. Iedereen zwaait te rug. Er is nauwelijks afstand. Drimmelen, het sluimerende dorpje aan de mond van de Biesbosch, was dit weekeinde vol leven en vertier. Overal vandaan kwamen de mensen om een blik op te vangen van het vorstelijk paar en om wat te aden van het feestelijk moment van de opening van. de jachthaven, waar twaalfhon derd boten kunnen meren en waar er nu al ruim negenhonderd aan de steiger liggen. Mr. C. Smits, burgemeester van Ma de en Drimmelen, liet in zijn toe spraakje doorschemeren dat alweer hard gewerkt wordt aan nieuwe plan nen voor recreatie en dat op het ha venterrein op korte termijn de gewen ste akkomodaties zullen komen. De stelling van Mades burgemeester luidt: Maak van de Biesbosch èèn nationaal park en doe het snel! Mr. Smits dankte allen die aan het tot stand komen van de ha ven (kosten: vijf miljoen) hadden meegewerkt. Hij dankte speciaal het prinselijk paar dat door het admi raalzeilen bij te wonen bijzondere glans verleende aan de ope ningsplechtigheid. Staatssecretaris Van der Poel die de opening van de haven verrich te zei dat nog niet nauwkeurig in cijfers kan worden aangegeven hoe groot de recreatie te water in Neder land is. Maar vast' staat dat bij „de overheid deze vorm van recreatie een steeds belangrijker plaats begint in te nemen. Met het loeien van dehonderden scheepssirenes, een vlaggenparaöe, het lossen van duizend duiven en het défilé van de Madese en Drimmelse sportverenigingen was de officiële opening van de jachthaven een' feit: Na de rondgang over het bijna 27 hectaren grote haventerrein cn een bezoek aan de bij de haven ingerich te tentoonstelling over de Biesbosch, gingen staatssecretaris Van de Poel, de commissaris van de Koningin, dr. C. Kortmann, en burgemeester C. Smits en diens echtgenote aan boord, van „De Groene Draeck". De heer Smits verraste de Prinses, met een: fotokopie van een landkaart van- 1634, waarop de Biesbosch staat afge beeld. Die jonge mariniers, waarvan ik de graven hier voor me zie, wisten dat wel. Hoewel ik nu niet wil zeggen dat het hélden waren, waiit allen wa ren wij in die oorlogsjaren bang. Vanaf deze plaats", zo vervolgde hij, „zou ik willen uitroepen, willen protesteren tegen alie macht van haat en geweld. Onder U zijn vele verzetsstrijders en ik ben er van overtuigd dat wanneer onze vrijheid, net als in 1940, weer op het spel zou komen te staan, wij ons allen op nieuw zullen verzetten. Zij die gestorven zijn die ons naar de wind van de vrijheid hebben ge voerd, wij hebben hen. ook dit jaar niet vergeten", aldus ds. Julius. Op dë indrukwekkende plechtigheid wa ren behalve een korps pijpers, bla zers en tamboers van de mariniers, ook het politiezangkoor van Herman dad. Zowel de mariniers als het zangkoor droegen veel bij tot een waardige herdenking. Namens de stichting van oud-Strij ders werd ook nog een. krans gelegd bij het monument op het Erehof. ROTTERDAM De Internationale organisatie van grootwinkelbedrij ven de Cies is maandagmorgen begon nen met een congres met als onder werp „De, groelproblematlek van de levensmiddelen-filiaalbedrijven". Onet- veer £6b'deelnemers nlt ldertien landen in en bulten Europa'waren vertegen woordigd. Als voorzitter trad op de heer Albert Heün, die onder meer vertelde dat de klant soms huiverig is voor de groei; van de grootwinkelbedrijven. Deze kan volgens hem wonden overwonnen met; het verlenen van een werkelijke dienst aan'de klant.y Behalve de klant-kan ook de con current "reageren. Vaak- zijn dat nega tieve reactiec van „wijwillen worden beschermd". Het gevolg hiervan- is dat er allerlei wetten worden opgesteld die de groei van de groot-filiaalbedrijven moesten verhinderen. Dit zag de heer Albert Heijen echter als een nadeel voor de consument. Ook sprak hij tijdens het congres nog over de stedebouwkundige problemen waarmee het grootwinkelbedrijf heeft te kampen. De eer Heijen was het eens met de verklaring van burgemeester Thomassen, om bij de stedebouwkun dige planning meer flexibel te werk te gaan. Niet alleen luxe artikelen in deze series... neen, juist die practische dingen, die U steeds weer kunt gebruiken en ook steeds weer nodig heeftzoals deze grote was- of wasserette zakken. Maar dan uiteraard voor prijzen die U in een speciale aanbieding kunt verwachten. Handige grote waszakken. van. gebloemd geplastificeerd linnen, vochtdlchte waszakken in fleu rige kleuren, koopt U nu'Voor nog géén drié gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote was- of wasserette zakken, ideaal voor thuis, maar ook voor de vakantie voor Giin tW •f schrift, best. IROTTERDAMMER Pagina 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1