A Met de beug om de Yisserijmuseum verwacht veel van Noordzeetrip Vormgevers vandaag en morgen van Weer twee kinderen bi oversteken gewond Vrouw gewond bij oversteken AGENDA n Kunstcentrum begint verkoop abonnementen ca m PRISMA V h Nv OK super- oktaan>benzine elke liter centen voordeliger!!! Tank dus bij: Wilton beloonde knappe vinding EXPOSITIE IN STEDELIJK: mm Istefmeedernv PTT werd kampioen met zege van 8-0 boogaard jWd(2Atiny 00möm0: jBglilBM Chauffeur kreeg vuiltje in oog "i- Burgerlijke stand Ook voor Cultura99 Drijvende tankcleaning- instaUatie Restauratie van herenhuis komt nu op gang y0- C. Booster weg bij Woningbeheer F ilmvoorstelling 5? Vakantieweken SDU PARIE NIET DUURDER In de '.:v speciaalzaak KORTE HOOGSTRAAT 15 - VLAARDINGEN tot 9 uunh open Vandaag .en morgen zij dromen van zon,., reis- en passagebureau Rotterdamsedijk 401 tel. 010-266735-156807" SCHIEDAM en dagelijks Verolme ontwerpt: m PRISMA o.m. verkrijgbaar bij JUWEL.BEDRIJF TOM DE ORO0T BRÜNOTT N.V. 13ELMONTE HORLOGERIE JUWELIER J. DRENT P. MERKES N.V. xnOstert Studio zoekt jeugd Onwel en overleden <St Vaii -de "oogarts U# naar <TTT^ DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A VRIJDAG 5 JUL, 3» Almkerk Babiloniënbroek 2 Barendrecht Barendrecht Bteskensgraaf Bodegraven Brielle Dinteleord Orongelen Ciessenburg Cienen-Oudekc rk Cond liaan Maasland Maasland Maassluis Middelharnis Middelharnts Nieuw-Beijerland Hoekje 16 Broekstraat 40 Veilingferrein Het Onderlartgs 15 Kerkstraat 25 Meye 20 Slagveld 2 Markbrug Kruisstraat 8 Doetseweg 49 Oüdekerkseweg 1 Dorpsweg 10 NZ Langetaam 4 Molenweg 8 Nijverheidsstraat Spuistraat 56 Westhavendijk 6 Voorstraat 69 Nieuwerkerk a/d IJssel Kerkban 122 Numansdorp Oud-Alblas Oude Tonge Ouddorp Oudenhoorn Oudenhoorn Piershil Putte rshoek Rotterdam Rotterdam Rijswijk (N.-B.) Sleeuwijk Sprang Capelle Vlaardingen Vlaardingen Werkendam Zuid-Bei jcrland Rijksstraatweg 210 Oosteinde 12 Kerkring 29 Oudelandseweg 61 Molendijk 122 Z.O. Kanaahveg 170 Sluisjesdijk 33 Zijdewinde 4 Rijnhaven z.z. 14 Nieuwstraat Veldweg 21-23 Rijksweg 119 Heistraat 129 A Kortedijk 16 Zuidbuurtseweg 2 Biesboshaven Oranjeweg {Van een etser verslaggevers) VLAARDINGEN Op grond van de eerste reacties is veel belangstel ling te verwachten voor de Noord zeetrip die vrijdag 26 juli wordt ge houden door de VW in samenwer king met het visserijmuseum. Het ge heel staat onder auspiciën van het Comité Jeugdvakantievreugd. Reeds nu kan men zich bij WV en museum laten inschrijven. De kosten zijn ƒ4,50 per persoon. Kinderen tot en met vijftien jaar betalen drie gul den. Het bedrag moet bij inschrijving worden voldaan. Aan de Noordzeetrip gaat om ne gen uur een rondleiding met fPm voorstelling In het museum vooraf. Om tien uur vertrekt de bus naar fichevenlngen en om elf uur begint de rondvaart op zee, die anderhalf uur duurt. Aan boord wordt een consumptie aangeboden. Deze maand zal op zaterdag- en zondagmiddag half vier de film „Met SCHIEDAM Voor „een knappe vinding", zoals de heer Roozendaal, hoofd van de bedrijfsdienst van Wil- ton-Fijenoord het noemde, heeft de Ideeënbuscommissie van dit bedrijf een bedrag van ƒ3.000 toegekend aan de heer P. de Pijper (37) elektromon- teur bij de technische dienst. Dit is het hoogste bedrag, dat ooit voor een idee werd uitgetrokken. Het idee wordt „lasttooment kraanbeveiliging genoemd" en het komt er op neer, dat indien een door een kraan te heffen last te zwaar blijkt deze auto matisch stopt Het is de derde keer, dat de heer de Pijper een inzending deed. de beug om de Noord" worden ver toond. De kleurenfilm laat zien hoe in Engeland weer schepen worden uitgerust voor de visserij met lijnen en haken. Op de rotsachtige bodem van de noordelijke wateren bij IJsland en Groenland zouden de gebruikelijke sleepnetten ernstig worden bescha digd. Daarom wordt in dit rijke viswater, waar vooral op de heilbot wordt gevist, opnieuw gebruik ge maakt van de beug, een vangtech- niek, die men eigenlijk al had af geschreven. De beugvisserij werd vroeger ook in Nederland intensief bedreven. Men beoefende deze visserij vooral in de winter en mede om die reden gold het als een hard bedrijf. Aan boord van de beugvisserijschepen beston den vreemde betrekkingen als om- toor, tabakker, en niet te vergeten de berucht geworden prikkenbijter. „Talloos zijn de verhalen die juist over dit bedrijf in de omloop zijn en de ouderen die nog met de beug heb ben gevist spreken er vaak met wee moed- over, ondanks het harde le ven", aldus conservator J, van Dorp. „Wanneer men de film ziet is dat wel te begrijpen, want deze manier van vissen draagt meer dan enige andere een element van sportiviteit in zich." In de maand augustus zal Herman van der Horst's beroemde documen taire over de drijfnetvisserij ,,t' Schot is te boord" als film van de maand worden vertoond. Gedurende de vakantieweken van 20 juli tot en met 10 augustus zullen elke dag extra filmvoorstellingen worden gegeven, dié gratis toeganke lijk zijn voor de bezoekers van het museum. Deze extra voorstellingen beginnen om elf uur 's morgens en half vier 's middags, op de dagen maandag tot en met vrijdag. Evenals de andere activiteiten in de vakantieweken zijn deze film voorstellingen allereerst bedoeld voor mensen die hun vakantie in eigen stad doorbrengen. Om ook anderen in de gelegenheid te stellen de films te zien wordt dit jaar voor het eerst eveneens op zaterdagmorgen een voorstelling gegeven. Het vakantiefilmprogramma staat in het teken van de visserij' in vreemde landen. In elk van de drie weken wordt de aandacht gericht op een ander gebied, waarbij de gedach ten uitgaan naar landen waar de vis serij wat minder ver tot ontwikke ling is gekomen. Tot slot: in overeenstemming met de actualiteit van diepgevroren groe ne haring is er in het museum mo menteel een sleutelhanger te koop met een voorstelling van drie harin gen in een ijsblokje. hst voordeligste toonwielenorga) ter wereld. Gescheiden vibrato. vanaf 3350.- orgalkursua cp gram. platen orgels-plano'» grammofoonplaten i'aÖRAVHLANDSEWEG 620 SCHIEDAM (Van een medewerker) SCHIEDAM sa De eerste kampioen in het Schiedamse bedrijfsvoetbal heeft zich gemeld. Woensdagavond toonde het voetbalelftal van de PTT zich met 80 de meerdere over het met negen spelers opgekomen Coe- bergh. Bij de rust was de stand reeds 50 voor de PTT door doelpunten van Dries, Boon, Alewijnse, Van Dijk en een eigen inzet van Coebergh. Na de thee scoorde Dries als gauw 60, waarna Boon met nog twee doelpun ten de eindstand op 8—0 bepaalde. Direct na afloop werden de spelers door ABC-voorzitter A, Verlinde (te vens bestuurder van PTT) in de bloe metjes gezet, waarbij de commissie leden Chr. van Dijk, Lou van Havens en Jan Mastenbroek niet werden ver geten. Namens het ABC-bestuur wer den scheidsrechter Vis en de grensrechters in het zonnetje gezet. Van belang voor de volgende kampioen is de vanavond op het ■halfverharde Harga-terrein te spelen wedstrijd Meat Boys 2 - Helios 2. Wint Helios 2, dan kan de kampi- oensvlag in top. Maandag spelen op het Ursusveld Vegla en Ter Braak en bij winst voor Ter Braak is dat elftal kampioen. De zelfde avond wordt op het Martinit- veld gespeeld Scheffers - Meat Boys en Meat Boys is kampioen bij een overwinning. Datzelfde geldt voor Enterprise, dat woensdagavond bij SVDPW tegen Hoek speelt en bij een overwinning kampioen is. HOEK VAK HOLLAND Na een ver koelend bad in zee te hebben genomen miste de 20-jarige Duitser P, P. gisteren zijn portefeuille met 150 Duitse marken, tachtig gulder. aan Nederlands geld en een paspoort. Hij had deze in zijn kleding op het strand achtergelaten. SCHIEDAM Stadsarchivaris drs. G. van der Feljst heeft <3ouderdag avond de tentoonstelling .„Vormge vers van vandaag en morgen", die tot maandag 5 augustus in het stedelijk Museum wordt gehouden, geopend. In zijn toespraak onderstreepte hij het belang van de vormgeving van dingen, waarmee wij dagelijks te maken hebben. Industrieën, bedrijven en scholen voor industriële voungeving hebben voorwerpen en objecten in bruikleen voor de tentoonstelling afgestaan. "Verschillende instellingen en perso nen hebben hun medewerking ver leend. Mejuffrouw E. W. G. van Maanen museum assistente, gaf een korte toe lichting op de expositie. Zij was van mening, dat Nederland al een aardig toontje kan meezingen in het koor van designers. In 1950 werd *t Insti tuut voor industriële vormgeving in gesteld. Dit beoogt vooral het contact door industriële designers met de toekomstige markt, de kopers en de fabrieken. De ontwerper moet een schaap met vijf poten zijn: hij moet inzicht heb ben in marketing, technische moge- Voor mannen die hoge eisen stellen aan hun overhemden,- maar hun vrouwen uren strijken willen besparen zijn dit de Ideale overhemden. Bel-O-Fast zelfetrijkende overhemden, een magnifiek hemd, 's avonds nat ophangen, "s morgens weer aan. In wit en de pasteltinten bleu en.beige. Deze onberispelijke overhem den verkopen wij voor nog géén negen gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Bel-O-Fast overhemden van zelfstrijkende poplin In wit, bleu en beige, maten 36t/m43 voor Ctrn UI. ef rchrlft. bttt. Ujkheden en kermis dragen van de meest uiteenlopende materialen. Ook inzicht hebben in de achtergronden van culturele en sociale geschiedenis en de psychologische behoeften van groepen. Etn eerste veretrie »*n eer. goed ir.dustr.'ël produk'. moet zijn h».nt'*r- baa.rejd, tevens ■wv* het eithelisch verantwoord zij n. Vcrde- dient een industrieel prod'i tt redui;j ,'n prijs te zijn. De teniooatielhcg zju ooi de naam „Massaproducten van morgen" kunnen dragen. Mejuffrouw van Maanen deelde nog enige bijzonderheden mee over het centrum voor industriële vormge ving in Amsterdam. Door het contact met het centrum heeft de fabrikant een duidelijk inzicht wat er gaande is op de markt Tevens is het drin gend noodzakelijk geworden, dat het massaprodufct doodgewoon goed is. „Wij leven in een wereld, die zo met massaprodufcten is overspoeld, dat dat goedzijn een noodzaak is," Een doel, dat ook voor en door het inrichten van de tentoonstelling zichtbaar was: de mensen bij het zien van de industriële produkten aan het denken te zetten: over het hoe en waarom. Bert Haanstra's film „Glas" kon de aanwezigen, ongeveer vijftig, nog steeds boeien. Een rondgang over de tentoonstelling leverde verrassende gezichtspunten op. ROTTERDAM Terwijl ongeveer zes voetgangers stonden te wachten, stak donderdag de 65-jarige me vrouw L. Spijker-Buyster uit de Bingleystr&et wel plotseling de Schiedamseweg over. Zij werd aan gereden door een vrachtauto. De vrouw kreeg een dijbeenbreuk, en kele gebroken ribben en een hoofd wond. Zij is in het Dij kzigiri ekenhuis opgenomen. 4 Omdat hij de knipperlichten op de overweg Vondelingenweg-Petro- leumweg niet had gezien, reed don derdag de bestuurder van een Franse trekker met oplegger tegen een NS- locomotipf. De cabine werd bescha digd en de wagen had bovendien een klapband. Met een automatische crick van de Shell is de auto van de spoorbaan verwijderd. Het wegver keer moest een uur worden omge leid. Stadscehoerzul: Bertrand )n ontroe rend goed, film al, 20. De serre: weense Tour de Chant, 20. Stadsgehoorzaal: Bertram! In ontroe rend goed» ülm a.l„ 2». PnlSlkerk: „Kom zing met ons", u. dus van reisbureau Klachten bezorging Vlaardingen: Maan dag tot en met vrijdag van 18X4 tot 19 uur en zaterdag van 18 tot 1» uur: H. Verhey. P. K. Drossaertstraat 210, Vlaardingen, tel. 213315, Alarmnummer meld- en regelkainer voor Klachten luchtvervuiling: ssSfï. Fob- tie: MUI. ÖG OD: 245555, Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N. Klein, Damstraat 13. Apotheek: c. A. K. v. d, Corput, Schie damseweg 22, tel. 343224* SCHIEDAM Ondertrouwd: C Coula- loglou 25 en J A de Beer aJWï van Dij 22 en M J spronk 22, c. B Houtman 25 en c M L Brounts 24, E H Maagdenberg 24 en w P M L van der Most 22, E W de Man 24 en K van Soest 18, H B J Meeder 22 en C de Vette 22, A Nagelhout 21 en A M Stuart 20, B W den Otter 24 en J Sluis 25, G H OuweiLS 28 en C A Tel mail 22, j Pappers 23 en T Janse 24, E L M Smul ders 22 en M A Maller 22, J F de Sterke 21 en E M J van der Meulen 17, M van Wassenaar 23 en G J J Buts 21, A J van 't Wout 23 en J M Immerzeel 21, A Zuidgeest IS en H Xleln 16, T B Loree 24 en W C van der Mark 22. Getrouwd: A T Malssan 22 en C P M van Haasieren 20. J Goedhart 23 en F Mulder 20, M J P Adrlaanse 24 en E Sebults 21. J C de Mos 24 en C A van Schellebeek is. W J J D Baron Thoe Schwartzenberg en Hoheniandsberg 31 en C C Schade van Westrum 32 K H «an der Pers 22 en H van Helvolrt 21, H H 1- I Nadels 23 en M van Vugt 22, J T van der Graaf 22 en W de Vries 21, GAM Aaliiersberg, 24 en C van Loot! 22, A A van de Graaf 24 en A B ververs 24, L L J van de Water 22 en T Spithoven 22, C Muilwijk 22 en G T J Hofman 22, J H M Montfoon, 21 en H van EU k 21. Geboren: Bichard zv C c pil en N; Wit hagen, Caroline H dv J w Mens en H M de Vrind, Nlcolaas zv N C A J Groe nendijk en M C Bronk, Frederlka Jdv J F de Gans en M van EÜk, Margareth dv H Verhoef en P F E Siegt, Cornells JnRP jteij en J B M de Vries, Esther dv w van Deen en H C Peerenboom, Johannes zv j A Zwep en S Meijer, Ferenc A I, zv R A Hendriks en K Sallay. Overleden: A D van der stoep 79 wed K Verwol, P Spruljt, 88, D Eiderkamp. 89, F L Ridderbos 78 wed D J Boelfs. Agentschap „De Rotterdammer": me vrouw J. van Gogh, Dr. Zamenhofstr. m tel. 15X4.08 (ook klachten bezorging). A~ larmnummer brandweer: 26.31X3. Politie: 24.46.68, G.G. en GD. 26XÏ99, Alarmnum mermeld- ca regelkamer voor klachten luchtvervuiling; 262887. Apotheek: Apotheek Jansen. Swammer- damsingel 41, tel. 22.43J7. HOEK VAN HOLLAND Geboren: H P M van Gool-van Bokhoven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Vlaardings Kunstcentrum gaat voor het nieuwe seizoen beginnen met de verkoop van abonnementen. Het motto van de ak- tie luidt: „Abonnementen nu bestel len om straks voordeliger „uit" te zijn..." Dit geldt ook voor de leden van „Cultura" te Schiedam. Beide bestu ren hebben overeenstemming bereikt over een bepaalde vorm van samen werking, Zo hebben de leden van Cultura dezelfde rechten gekregen als de VKC-leden. Ook zij kunnen dus gebruik maken van de mogelijk heid tot het verkrijgen van een abon nement. Houders van abonnementen krijgen op elke voorstelling een reductie van een gulden. Men is verplicht een abonnement te nemen van tenminste vier voorstellingen. De leden kunnen kiezen uit de da ta: dinsdag 1 oktober, Nieuw Rotter dams Toneel; zaterdag 19 oktober, „En ik dan?" van Annie M. G. Schmidt: woensdag 6 november, de Haagse Comedie; dinsdag 19 novem- (Van ome scheepvaartredakteur) ROTTERDAM Het Verolme- concern heeft een drijvende tank- cleantaginstallatie ontworpen, waar op patent is aangevraagd. Over enige tijd verwacht men met de bouw te kunnen beginnen. Het voordeel van een drijvende installatie voor het reinigen van olie tanks aan boord van tankschepen is: besparing aan tijd (en dus geld) en een vermindering van het ex plosie-gevaar. Een dergelijke installatie kan na melijk naast een tanker worden ge meerd die aan het lossen is. Direkt nadat de olie uit het schip is verwij derd, kunnen de tanks worden gerei nigd (ir, 24 tot 36 uur). 'De tijd die anders nodig is om naar een tankcleaning-installatie aan de wal te varen, komt daardoor te ver vallen. De eventuele reis die een tan ker na gelost te zijn bijv. voor repa ratie naar een werf moet maken is in zo'n geval ook veel veiliger omdat de tanks gasvrij zijn. ber, Nieuw Rotterdams Toneel; don derdag 6 februari, Nieuw Rotterdams Toneel en zaterdag 1 rnaart, ge zelschap Ton van Duinhoven met „Er ligt een haar in mijn soep". Evenals voorafgaande jaren zullen de leden ook in het komende seizoen in de gelegenheid worden gesteld, door middel van bestelformulieren plaatsen te laten reserveren, voordat de kaartverkoop begint. HOEK VAN HOLLAND Na een felle voorrondenstrijd bereikten, de wedstrijden, om de Jeugd-tennistiteLs de volgende fina les; Meisjes enkel: Nicole Marchand-Gerda Groenenberg 6—2; 6—3 jongens enkel; Leo de Wit Atie Moerman 6—3; 86; ge mengd dubbel: Nicole March and/Mar cel Zumker Janine den Hertog/Peter Tempelman 6—2, 6—3. meisjes dubbel; Ja- nine den Hertog/Ni cole Marehand Ma rijke van Etjk/Joelc Pons 6—2, 6—2; Jon gens dubbel: Atie Moerman/Marcel Zum~ ker Bernard Schwarz/Rob v. d. Burg 61, 6—3. Nicole Marchand veroverde zo wel ln het enkel als in. de beide dub belspelen de titel met grote overmacht. Zn een tornooi voor de kleinere jongens versloeg Piek Bavestein Henk Boon met 6—3, 6-4. SCHIEDAM De elfjarige R. A. J. Gabrlelse uit de Jan Oudegeeststraat werd vanmorgen gegrepen door een passerende scooter, bestuurd door de 42-jarige plaatwerker A. IC S. uit Maassluis, toen hij plotseling ter hoogte van het station de Iiorvath- weg overstak. De jongen liep een lin ker onderbeenfractuur en schaaf- wondjes op. Donderdagmiddag dook de drieja rige Peter van Horink plotseling van achter een geparkeerde auto om de Mgr. Nolensiaan over te steken. De' 24-jarige stuurman A. J, 't W. botste met zijn bromfiets tegen het kind. Het werd achter het rechteroor ge raakt en Üep ook schaafwondjes aan de knieen op. De GGD heeft het ven tje naar de Noletstichting vervoerd. SCHIEDAM Binnenkort be gint de restauratie van de bui tengevel van het herenhuis aan de Tuinlaan 2i. In de krant van gisteren gaven wij een uitvoerige beschrijving van het interieur. Hei pand, dat eigendom is van de Stichting Katholiek Sociaal Centrum is geplaatst op de mo- nementenlijst. Architect is ver moedelijk da Italiaan Giovanni Giudtri, die in het begin tsan de negentiende eeuw verschillende herenhuizen in Schiedam bouw de. Het dubbele huis bestaat uit be gane grond en twee verdiepin gen. Een houten, zwaar versierde gevellijst bekroont de voorgevel Voornaamste onderdeel van dc strakke, deftige gevel is de hoofdingang met een versierde daklijst, ondersteund door geor- neerde consoles. De grens tussen huis en toep wordt gevórmd door een hardstenen stoep met stoep- paaltjes en een gesmeed ijzeren hek, zoals ook verder in de Tuin laan te zien is. De heer A. J. van Londen van de Hilledijk is donderdag op een fiets pad in het Zuiderpark met zijn brommer gevallen over een loslo pende hond. De man is met een hersenschudding naar het Zuider ziekenhuis gebracht. r MAASSLUIS Een aantal leden van de Maasslulse Jeugd-Rode Rruisploeg ver trekt zaterdag 29 juli voor een week naar Heidelberg, waar zU c.a. aan een 'wedstrijd, zullen deelnemen. Het zijn commandant Bij de Ruiter en zijn helpers piet de Haas, Lia Oosthof, Jan van den Berg en Küazien van Veen. Als hegeleiders gaan de heren D. Fieterse en c. Roodenburg mee. voorrondenstrijd bereikten da wedstrijden PRISMA OaüsÜLPKlBiNi 1) 100% waterdicht; - incabloc sbockproof - önbreekbare veer - chroom - edelstalen bodem 99.- PR!SMAVduikershorloge f 2) 100% waterdicht - toestand, tegen ai atm. druk- incabloc shockproof - radium cijfers'en wij zers - edelstaall59.» CAP. a/4 IJSSEL:(deaIer voor IJssel en Lekstreek): ROTTERDAM? KOPERWIEK Telefoon 33 45 60 WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 ROTTERDAM: Telefoon 116615 ROTTERDAM: NIEUWE BINNENWEG 286 d KRUISKADE 64 Tel. 23 26 13 Tel. 12 65 16 STREVELSWEG 61 a EOHTEKOAMJ Telefoon 27 47 70 NIEUWE BINNENWEG 65 - Telefoon 25 04 40 een naar ongeluk. De 22-farW vrachtautobestuurder C S uit wf terdam kwam uit de richting jwi" Knappertiaan en wilde de rechtse rijstrook inslaan toen hij» tanderd werd door een vuiltje in X oog. De man verloor de macht ovS het stuur en ramde op de NiemS Haven een verkeerspaal. De paal Z de lamp bleken hiertegen niw bestand en de auto werd evene». zwaar beschadigd. w,u Donderdagavond reed de 18-jari» assistent-accountant J. H. V on iS fietspad Van de ChurchiUwëg W een scbrikhek met rode lamp m bestuurder zag het kennelijk te kd en raakte dit met het rechter bete Zijn enkel werd gekneusd. De GGD heeft hem verbonden en naar huis gebracht. - ZONNEBRIL... met enkelvoudige gla zen ongeacht de sterkte, compleet 32,50 Alleen bij Mostert. Hoogstraat 144-150 Vlaardlngtn - UI.34Ï0C De politie heeft vannacht drie au towrakken naar het wrakkenterreio in de Schapenlandsepolder gebracht. Deze stonden in verschillende 'wij ken. Ook is een scooter zonder ach-' terwiel naar het terrein vervoerd^ Op de Horvathweg zijn gisteren weer gatsometercöntroles gehoiidd? Hierbij werden vier processén-vef-" baal uitgedeeld. De snelheden varie erden van 72 tot 81 km per uw. Eek controle tussen 19 en 21 uur leverde achttien processenverbaal op. 'Da- snelheden lagen hoger dan 90 km" pa1 uur. SCHIEDAM Het Passagetheaier vertoont tot en met woensdag 10 juli de productie van David Ni ven - Can- tiflas „Een reis om de wereld in 30 dagen. Meesterwerk van Michael Todd. Hoofdrolspelers: Robert New ton en Shirley Maclatae en anderen. De christelijke leesbibliotheek houdt morgen, zaterdag, geen uitle ning. Op 13 juli is de bibliotheek weer geopend, van half drie tot half vijf in het gereformeerd jeugdhuis, ingang Vismarkt. MAASSLUIS Wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leef tijd heeft de heer C. Booster na daar 38 jaar werkzaam te zijn geweest afscheid genomen van de wo ningstichting Woningbeheer. Voorzit ter J. van Gelderen schetste de loop baan van de scheidende ambtenaar, die in 1930 is begonnen als huuropha- ler-schilder. In 1963 bereikte hij de rang van opzichter le (klas. De heer J. H. Kloet, directeur gemeentewer ken, bracht hem dank voor de goede samenwerking en voor zijn wijze ad viezen. De heer Booster mocht verscheide ne geschenken in ontvangst nemea o.a. de gebruikelijke envelop van de stichting, SCHIEDAM ei Onder de werktijd „Generatie '68éé gaat „Open Studi Filmprodukties" een film maken ows het leven van jongeren in het tnondgebied. Open Studio Filmpro- dukties zoekt hiervoor jonge mensen die de moed hebben voor de cameras te verschijnen en zich daarvoor uit v spreken. Het ligt in de bedoeling ««teiae gegadigden in het Zakkenoragershuu uit te nodigen en met de geselecteer den in agustus en september £>P™" men te maken. Men kan zich schriltelijk aanmel den bij Open Studio Filmprodukties, Schiekade 153, Rotterdam-2. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 76-jarige me vrouw N. E. v. d. Berg-van der V«F van de West-Siddelinge is donaer- dagmiddag bij het oversteken var- de Burg. Baumannlaan onwel gewet den en overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2