nieuw nieuw toiwloopi in Agua Clara AGENDA Grote, interesse op Weeshuisplein DRIE VAKANTIEWEKEN ZIJN VROEUK GESTART opdebetidenafUeiing 89. Ziekenzorgis springlevend EIGEN VEREMGWGSVORM IS LEVENSVOORWAARDE Activiteiten op gebied van bejaardenzorg j VSRKADE aanri opruiming STAPELBEDDEN WENTELBEDDEN DUBBELE DIVANBEDDEN 10% KORTING Programma Bejaardenzorg Subsidie Kontakten OPRUIMING 119- 139,- 49,- 59- 69,- el-mior overhemden ter meulen SCHIEDAM Vandaag. VLAARDINGEN .en morgen 'M dagelijks met grijs gemoffelde buizen en rood of groen gelakt hoofd- en voeteneinde. Extra versterkte spiraalmatras: afm. 80x190 Bijpassend hekje en trapje iU." Nu compleet voor (sleemodel) met gemoffelde buizen en extra versterkte spiraal; afm. 80x190 Nu voor slechts prima uitvoering met extra versterkte spiraal, afm. 80x190, nu in de opruiming voor (80x190) met extra verstevigde spiraalmatrassen, Nu compleet voor EEH WATERBOUWKUNDIG H.T.S,-er WA5AUTUMATEN CENTRIFUGES MCflgf" mart- 50; H. door* ibekend 10, T> - Maandag 22 JULI 1968 de'krant mken. Jr zegt me- vertelt re en bedrag zo'n be ven lede- Van hair paar', keer;: ter'leis ie met luxe borduur garnering rtveroa/. weer; één niet voot' giro. Cat •en-dagen, ijna 500 2,50, van van ƒ25, ROTTERDAMMER Paginal 18 JUU BEGINT DE KOSTUUMS KOLBERTS vrit, 2 stuks 25,— Speciale aanbiedingen in: pYAMA'S - POLOPULiLS - BAD- SXOF SWEATERS etc. etc. Op .alle niet-af geprijsde artikelen modehuis schiédamseweg 61, 'vlaardingen, tel. 34 32 02 'tn een sa. gebruiken. P«ide een d bleek op ige kleren ook. Som- «idatikro loeld, want •gepraat fo itpaar Den meer zeel 4UVCI tje hebben i zijn..Ik de mooie urt op -wit vit worden niet wor- vrijheid digde voor een te'ad- ie berei- zakelljke meeleven It er bij ien Haag kan dew woorden), ntje voor een paar 3t en met len! totaal is end gul- •bben we n en'me- 900 in en belde n, dat zij ide brie' t Gorssei zij niet, even om; de naam >m staan m in de a ik u Rotter- ook van n ora de Als U eenmaal zo'n corselet ge dragen heeft, zult U nooit meer anders willen..', want ii het geen heerlijk veilig idee dat die ontsierende vetrólletjes; voort aan tot hef verleden behoren... Een prachtig corselet, dat prima steun geeft, stank af kleedt en waarin U zich vrij en makkelijk kunt bewegen verkópen wij voor' een ongelofelijke prijs. Modieus corselet van een stevige kwaliteit Lycra, met 3-delige voorgevormde cups, brede elastische schouderband- j'es, satijnnylon-«ips 'en voorbaan. Met luxe borduurkant-garnering op cups en langs het voorpand. Dit corselet koopt U nu voor nog géén tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Lyer* corselets, met satijnnylon voor pand en 3-d eiige voorgevormde cups, elastische schouderband jes, en fraaie kantgarnering, in de confectle-maten 40 t/m 45 Ben C cup, in wit 3* Duur vin de opruiming 16 ju// tot 9 augustus Géén taf. of schrift. b«t. SCHIEDAM Zondagavond is in tank 4 van de Panamese tanker Agua Clara het stoffelijk overschot aange troffen van de 24-jarige G. C. A. Stuur uit Den Haag. De man was gehuwd. Het zoeken naar de slachtoffers wordt voortgezet. Op het ogenblik worden nog drie mannen vermist. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp zal nog wei enige tijd in beslag nemen. SCHIEDAM Gisteren bleek dat was ingebroken in het kantoor van de distilleerderij J. J. Meder aan de Noordvest. Door het inslaan van een ruit kwam men binnen in het kan toor. Er worden een zestal envelop pen met in totaal ongeveer tweedui zend gulden vermist. Passage Theater: 8.15 u. lilm ...Beach 18 JUU T/M 8 AUGUSTUS Het kostte. Ome'. Joop van het Rotterdamse' duo De Clema's weinig moeite de kinderen in te palmen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De opening van de vakantieweken,is zater- Ook de trampolinespringers The .dagmiddag niet-onopgemerkt voorbij gegaan. Honderden kinderen*.. waren naar het Weeshuisplein gekomen. Daar stonden in. de open Hadorvs oogstten met hun fraaie en lucht de prijzen van de grote verloting-uitgestald. dwaze sprongen veel succes. De jongens en meisjes verdrongen zich rond de dranghekken met het programmahoekje in de hand. Het nummer op de achterflap gaf kans op een van de tien prijzen. Iemand uit het publiek mocht na elk program mapunt twee nummers trekken. Eén prijs kreeg nog dezelfde mid dag een eigenaar. Het was Jan Brinkman uit de Arnold Hoog vlietstraat 22 die een tent met twee stoeltjes mee naar'huis mocht nemen. De andere prijzen kunnen nog wor den -afgehaald. Inlichtingen bij De Visbank. tel. 34G6G6. De winnende nummers zijn 7218 (vouwfiets), 4250 (opblaasboot), 7598 (tent), 323D (fototoestel), 750 (droom huis), 5448 (verrekijker). 7581 (slaap- zrjk.), 1297 (zandtrein),- 4697 (rolschaatsen) ert 3383 (auto). Een be drijf had nog een elfde prijs toeger voegd, een windscherm met twee stoeltjes (nummer 7217). De lieer P. Boschman van het co mité jeugdvakantievreugd opendede drie vakantiewekenmet een paar woorden. Daarna kreeg conferencier Gé van de Borden de leiding. Hij praatte de diverse onderdelen van het middagvullende programma vlot aan elkaar. De boerenkapel De Bloaspoepers strooide met veel koper schettermu ziek uitover het plein. Het waren oude en nieuwe, meezingertjes,maar meezingen blijkt de Brabanders beter te liggen dan de Vlaardingers. Vlotter ging het in de andere le vensgrote-vrachtwagen; die-tot toneel diende, waar het Rotterdamse duo De Clema's (ome Joop en Streepje) de kinderen wistin te palmen. Het duurde, niet lang-of iedereen'speelde het spel mee. Tot slot waren het de trampoli nespringers „The Hadorys". die met hun iraaie en dwaze sprongenveel ontzag oogstten. En nog leuker was het natuurlijk, toen ookeen paar - jongens en' meisjes hun eerste spron gen op de verende mai mochten.wa gen. Eed" Stedelijk Museum: Tentoonstelling .Vormgevers van vandaag en morgen". Bijkantoor „De Rotterdammer", me vrouw J. van Gogh, Dr. zamenhofstraat 159. tol. 1S.Z4.00. PoLitie-alarmnummer: tel. Z6.46.6S G.G. en G.D.: tel. 26.92.90 Alarmnummer meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: tel. 26.28.81. Apotheek 's avonds en 's nachts Apo theek Jansen, Swammerdamslngcl 41, tel. Stadsgehoorzaal; De nacht is om te ste len, film, a.l., 20. Geref. Gem; Jac. v. d. Wind(straat 17, ds. Zwijnenburg uit Gouda. 20. Vaartland; Korte dienst, dhr.' J. van Lambagen, 10.30. VAKANTIEPROGRAMMA Het Hof: Bouw. van houten Jeugdstad. 9. Stadhuis: Vertrek excursie bloemenvei ling Honselersdijk, 9. Weeshuis: Stuif dn - Stuif uit, 10 tot 16. Vlaardhigsc Vaart; Waterfestijn met tob- bevaren, 14. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11, tel. 346115. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag van 18.30 - 19.00 uur en zaterdag van 18.00 - 19.00 uur: H. Verhey, P. K. Drosaertstraat 210, tel. 343345. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG/GD: 34.34.55. Brandweer: 34.44.44. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.2S.87. Apotheek: Westerapotheek. Voorstraat 53. Tel. 342.6.83. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw' N. Klein. Damstraat 13., Apotheek 'Maassluis: Apotheek Rijn mond, Mozartlaan, te. 2209. CVAI W VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 9 UUR GEOPEND 'S MAANDAGS GESLOTEN 6/682/26 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN HOORN/OEUER SCHIEDAM Zondag was een. ge lukkige dag voor de Schiedamse poli tie. Er kwamen tenminste geen mel dingen binnen over aanrijdingen en eventuele verkeersslachtoffers. Dit is voor de vijfde maal dat hiervan dit jaar sprake kon zijn. SCHIEDAM „Toch ben ik van mening, dat „Ziekenzorg" niet moet samensmelten met andere kruisvere nigingen. Het gevaar is namelijk niet denkbeeldig, dat deze springlevende vereniging bij zo'n operatie teveel gezond bloed zal verliezen." Aan het woord is de heer L. Ligtharf, enthousiast voorzitter van de gereformeerde vereniging voor ziekenzorg en maatschappelijk werk en deskundige op het gebied van het organisatorisch ingewikkelde werk van de verschillende plaatselijke kruisverenigingen. Hij is er vast van overtuigd, dat naast de goede verstandhouding en samenwerking met andere kruisvere nigingen, een eigen verenigingsvorm voor „ziekenzorg" levensvoorwaarde is. De heer Ligthart is vooral geest driftig over de vorm waarin „Zieken- eor-g" haar bejaardenzorg heeft ge goten. Hij wijst daarbij op het feit, dat deze vereniging de enige kruisvereniging is in Schiedam, die voor de bejaardenzorg een eigen leidster en een eigen maatschappelijk werkster heeft. De duidelijke contouren van dat bejaardenwerk worden uitstekend weergegeven in het jaarverslag van SCHIEDAM Vrijdagmiddag gin- de deuren van de Sporthal dicht voor de jeugdige bezoekertjes. ,Zi; jonden twee weken iang genieten van dit met veel enthousiasme., geiei-. „elck-wat-wils-festijn", georga- ntseerd door de Schiedamse Ge- meenschap in samenwerking met de heren C. Rens en C. Bolmers. Wethouder mevrouw De Graaff had grote waardering voor de mede- i werking, die van alle kanten is ver- ieend. Zij toonde zich in het bijzon der erkentelijk voor de enthousiaste deelname van 52 leiders en leidsters, die tegen geringe vergoeding hun ca paciteiten ten dienste van dit festijn stelden. Ruim achtduizend kinderen profiteerden van deze kleurige spoel en werkshow. Architecten- en Ingenieursbureau VAN WAALWIJK - VAN OOSTEROM - VAN TUSSENBROEK N.V. VLAARDINGEN vraagt voor spoedige indiensttreding: Taak: het voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van projekten op waterbouw kundig gebied, wegaanleg en het bouw rijp maken van terreinen; ervaring in het berekenen van betonconstructies is gewenst. Salaris: afhankelijk van ervaring en leef tijd. Opname in het pensioenfonds en 6% vakantietoeslag. Sollicitaties te richten aan de direktie EMMASTRAAT 117 - VLAARDINGEN TELEFOON 010 - 34 80 00. (Van onze verslaggeefster) de vereniging. In dat verslag komt tot uitdruk king, dat in Schiedam sedert jaren een duidelijke en steeds verdergaan de verschuiving aan de gang is. Voor een deel vindt dat zijn oor zaak in een beperkte sanering, met name van de binnenstad- Voor een ahdér deel blijkt, dat de bevolking de nieuwe moderne woningen in de nieuwe stadswijken prefereert boven de oudere woningen, ook ai zijn deze veel goedkoper. In tegenstelling tot de voortgaande stadsuitbreiding en het ontstaan van nieuwe woonwijken is de bevolkingsaanwas in het afgelo pen jaar klein te noemen. Door de daling van het geboortecij fer sinds 1965, neemt de vergrijzing in Schiedam toe. Over enige jaren zal voor 10 procent van de bejaarden in Schiedam plaats zijn in een van de moderne bejaardentehuizen. Plannen voor een (regionaal) verzorgingste huis zijn in voorbereiding. Intussen wil de gereformeerde ver eniging „Ziekenzorg" al het moge lijke doen om de zelfstandig ge huisveste bejaarde hulp te bieden. De wijkverpleging, waaronder de, verple ging van de bejaarden valt, wondt uitgevoerd door twee wijkver pleegsters. De bejaardenzorg wordt geleid door mevrouw M. J. van den IJssel-Oosterhof, met gemiddeld 35 in part-time verband werkende bejaar denhelpsters en enkele vaste krach ten. Deze leidster staat nu onder de werkbegeleiding van de maatschap pelijk werkster mejuflrouw M. Snoek. Overeenkomstig de sterk gestegen behoefte kreeg de leidster-bejaarden zorg mevrouw AL J. van den IJs sel-Oosterhof de opdracht het aantal bejaardenhelpsters sterk uit te brei den. Zij onderhoudt het kontakt met de bejaardenhelpsters en de gezinnen of alleenstaanden, waar hulp wordt verleend. Op het ogenblik zwaait zij de scepter over een veertigtal bejaar denhelpsters. Ook bij de afdeling bejaardenzorg spelen de financiën een belangrijke rol. Gezien de vele werkzaamheden, die door de leidster bejaardenzorg verricht moeten worden, werd ook een behoorlijke salariëring noodzake lijk geacht Hiervoor is subsidie bij: rijk en gemeente door het bestuur aangevraagd/ Hierop werd positief antwoord ontvangen. Hiermee is me vrouw Van den IJssel, zoals zij bij alle gerefcrmeerden in de stad be kend staat, de eerste gesubsidieerde „leidster bejaardenzorg" in ons land. Thans is de situatie voor „Zieken zorg" zo, dat het bestuur en de uit voerende krachten direkt en indirekt voor elke werkvorm, zij het wijkver pleging, gezinsverzorging, bejaarden zorg of maatschappelijk werk, kon- takt onderhouden-met de op dezelfde terreinen werkende stichtingen en verenigingen, coördinatiecommissies en overkoepelende organen. De voor zitter der vereniging onderhoudt het kontakt met het gemeentebestuur van Schiedam. De maatschappelijk werksters plegen meerdere malen overleg met de ambtenaren van de dienst voor sociale zaken. Ook hebben deze werksters veel vuldig kontakt met instellingen als Rode Kruis, Kinderbescherming. Raad van Arbeid, Pro Juventute, Te lefonische Hulpdienst, Voogdijraad Op het ogenblik komen alle draden van de gereformeerde vereniging voor ziekenzorg en maatschappelijk werk samen in het in 1955 aange kochte pand Mesdagiaan 6, dat nu als keurig ingericht wijkgebouw voor de vele facetten van sociale arbeid fun geert. CflUENSURGSTR.iZ HüEK'EttHRSTR TEt0l0-Ï9Zm. YLB'flPÜIMGEN van 50 jaar geleden ".""l Ex-lsnar IVicolaas vermoord. Berlijn, 20 Juli. (Wolff.) Volgens een uit Aios kou ontvangen bericht is <lc vroegere tsaar van Rusland op de 16 juli 'te Je- katerinenburg doodgeschoten. De aan leiding daartoe was het aanrukken vatr Tsjecho-Slowakhche benden, aan welke de roode Oeral-regeering den ex-tsaar niet levend in handen wilde laten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1