l 11 J ENT REE fftIJ ENTREE Zaterdag 31 augustus 10.00 uur nu in het CENTRUM VAN DEN HAAG - Dit zal weer feestelijk gebeuren. DUS OOK IN ROTTERDAM STRAATWEG 45 - 47 - ROTTERDAM VRIJDAGAVOND EN 's MAANDAGS Elverkooppunt van ons heeft opdracht vanaf vrijdag 30 augustus WEERGALOZE OPENINGSAANBIEDIN GEN te LANCEREN. KOMT NU NAAR DE MEUBELMEESTERS EN U VERDIENT VEEL GELD u in de afdelingen: Slaapkamers - Bankstellen - Bergmeubelen - Eethoeken - Bijzelfauteuils - Salontafels Bij aankoop von 500,- een diner voor 2 per sonen »n de stad TUSSEN STATION NOORD EN KLEIWEG fn verbond met de feestelijke opening van ons Haagse filiaal, wordt ons bedrijf in Rotterdam morgenochtend om 11 uur geopend. DE GEHELE DAG GEOPEND -\ TARIEF VOOR „WOORD"-KOERIERS TARIEF VOOR M.M.-KOERIERS Personeel gewaagd MEUBELMAKERS en TIMMERLIEDEN HaCeBe Aala's, rijwielen, matoren BERGWERFF - TELEFOON 193519 VROEGER HANDWAGEN HUREN! 40 NIEUWE BESTELS (9-pers. busjes) W0LDERS AUTOVERHUUR GEVRAAGD: LEERLING-ETALEUR ACTIEVE DAMES N.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier - Ie MONTEURS 2e MONTEURS JONGEDAMES ASSISTENTE GEVRAAGD: LEERLING VERKOOPSTERS en MEISJES VOOR DE PAKTAFEL Bijverdienste DAMES EN HERIN HANDZETTER VWIVWIVWIVW AUTOHANDEL UPH0F BIEDT AAN: Peugeot 404 1967 Peugeot 404 1966 Peugeot-Dealer W. J. Spoormaker BMC-onderdelen AUTOSCHADE AUTOBEDRIJF RiWI biedt aam Diversen GOLFPLATEN Ruilt uw oude meubelen in Cor Ros-meubelen GLASBEDRIJF „SCHIEKADE" kindercrèche Maurits Te koop aangeboden Wonlnginrichtiisg Kamerbreed de ideale vloerbedekking L. WITTER N.V. Voordelige aanbiedingen Onroerend goed BERGSCHENHOEK: LUXE MIDDENSTANDSWONINGEN MET 4 SLAAPKAMERS Makelaarskantoor Van der Aa, ZWIJNDRECHT, LUXE BUNGALOW Makelaarskantoor Van der Aa, HEERJANSDAM 24 GROTE VRIJE WONINGEN RADIATOREN GROTE PREMIEWONINGEN G0RKUM ROS GROOT PAND Tel. 1895-2293 Huwelijk lessen EVERSTEIJN UW RIJBEWIJS IS ONDERWEG Autorijschool ZONNIGE HOEKWONING met GARAGE Te huur aangeboden Nwe. DAP-AUTO'S TE HUUR Vervolg Koeriers zie pagina 11 nt botTERDAMMER Pagina 6 VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1968 D: EJSIMEl'IIRS C>3-EK 13 R EEN BEDRIF UBEL EES S 1 tot 10 woorden 13. Eke 1 tot 5 woorden meer: 0.S5. Voer advertenties onder nummer 35 et extra. Bewijsnummer-alleen op verzoek (kosten 23 et). BH kontrakt vanrmm. koeriers kunnen worden Lm per mm f 0,25 gezet over 1 kolom (4 cm breed) 500 nun. SI IS et. of 2 kolommen (8 cm breed), 1000 nun, 2014 ct-Maxlmum lettertype: 2500 cun. 1814 cfclO, 12. IB pnt. (Spartan). Voor direct gevraagd Hoog loon- Aanmelden: Buitenweistraat IC, Hardinxveld-Giessendam, Telefoon 01846 - 2011. Na 19 uur 016 - 19.34.00. Ro.302 Gevr. VEEKOOPSTER voor banketbakkerij. Hoog loon, 5-daagse werkweek. Aanm. Banketbakkerij Zaanen, PUnl- usstraat 12. Rotterdam (Lom- bardljen). tei. 198385. Ro2 HOOTOVEEKOOPSTBR ge vraagd in onze brood- en bar- ketwtokel voor Rcrtterttam- Ztrid en Noord. A3r.n1Ewald BeMe. Tuïpstraa't 13, Rotter dam., tel. OIO - 11.87,8». Rn.:' Ter opleiding op. onze reilet- dnskkerü kan nette JONGEN, Plm.15 4 16 jaar als leerling geplaatst worden bij Klomp Bosnian's Drukkerijen N.V., Snellemanstraat 25-35. Rotter dam. Ro.2 Offsetdrukkerij c. chevalier. Plekstraat 24. Rotterdam-zuid, tel. 010 - 271780 vraagt HULP- VAKARBEIDERS. RO.2 Gevraagd: AANKOMEND VERKOOPSTER voor onze af deling spreien, dekens en klelnvak. vakkennis niet ver eist. Zomér- en winterva- kantle. "s Maandags ""rij. v?o- nlnglnr. „De Sponde". Meent 85, Rotterdam, tal. 118344. Ko2 'CHOCOLATERIE TER MEU- LEN vraagt voor direct LL. VERKOOPSTER, 5-dgse werk week. Aanmelden van 9-6 utlr. Ter Meulen, Binnenweg 23 (achterzijde 1 dienstingang), R'dam. Ro.2 Indien, u regelmatig in aanra king komt met het publiek, als vertegenwoordiger of als MONTEUR van huishoudelijke apparatuur, dan hebben wij voor u een uitstekende BIJ VERDIENSTE. Inlichtingen bij N.V. „N.A.V.O." Postb. 514 te Leiden. Ro2 Bovenstraat 43 AUTOVERHUUR Eoioe Nu zelf bestellen of verhuizen met Gesloten met imperiaal of met open laadbak. Believoysstraat 47, telefoon 25.00.36 en 23.23.18. RolOG leeftijd 15 16 jaar. Sollicitaties ca tel. afspraak, SCHRODER, Lijnbaan 91, Rotterdam. TeL (010) 117660. Rol02 Bent u levendig en enthousiast? Kunt u gemakkelijk met mensen omgaan en behoort u tot de groep van dan kunt u zich door een aantrekkelijke bijverdienste «tra luxe gaan veroorloven. U kunt hierin gemakkelijk slagen, -want wat u ten verkoop krijgt aan te bieden is de MODERNE WINK LER EN PRINS VOOR DE VROUW. Een rijk geïllustreerde, luxueus uitgevoerde,s eendelige encyclopedie boordevol onderwerpen die iedere vrouw uitermate interesseren en boeien. Deze moderne vraagbaak voor de vrouw verschijnt dit najaar. Een grootscheepse reclamecampagne zal de verkoop be geleiden. Wenst u bij deze persoonlijke verkoop te worden in geschakeld, bel of schrijf dan aan afdeling Verkoopbevordering, Jan van Galenstraat 335, -Amsterdam-W H, telefoon 020 - 12.99.12 toestel 59. R01Q2 N.V. AUTOMOBIELBEDR. DIRK VAN DER MARK IMPORTEUR WOLSELEY EN RILEY Baan 4 Rotterdam Telefoon 010 - 126961 Vraagt: Ervaring in BMC automobielen gewenst doch niet, ver ebt.' Aanmeldingen na telefonische afspraak. Ro.102 de kans willen, hebben thuis te geraken in een moderne administratie kunnen solliciteren naar. de functie van voor de debiteuren-afdeling of kostprijsadministratie. kunnen hier in korte tijd uitgroeien tot zelfstandige Medewerkers. Voor Inlichtingen; Veenman kantoormachines n.v, Goudseslngel 108 telef. 134980 toestel 130. Ro 182 .leeftijd 15 V17 jaar. SoDicfiaties na teL afspraak, SCHRODER, Lijnbaan 91, «otterdam. TeL (010) 117660. Rol02 Bureau voor opinieonder zoek vraagt (met veel vrije tijd) voor het houden van vra aggesprekken met wasvrouwen. Br. nr. 6598 jar- v.d. blad. MOSJES VAN 15 JAAKI Je fFBient meer pan je denkt, SJ je aanmeldt als lecr- «S-awainette Kjj confec- oe-Ahaier Lagemann Schol- ieas. Oostzeodljk 212D. roï In ons steeds groeiend be drijf bieden wij aan een goede een prettige werkkring met zeer goed loon, prima sociale voorzieningen en nog veel meer. Soil, aan Drukkerij-Uitgeverij De Magneet Rotterdamsedijk 279 - 281, Schiedam. Tel. 268666, na 18 uur 156967. Ro.102 Gevraagd nette eenvoudige HUTSH, bij heer alleen (wer kende stand) 47 jaar, In cen trun» westland Br. o, no. R 5593 buts V. d. bl. Bo2 Ruilmotoren 30 en 34 pk 1500. Geheel gereviseerd met 15.000 km garantie, vanaf ƒ345. Tot nader te bepalen datum gratis inbouw. Diverse merken ruilmotoren in voorraad. Alle motoren rijn van de teslbank af te nemen. Universeel revisiebedrijf W. Sodenkamp, Brie- vriendenstraat 3, Rotterdam, tel. 010 - 13.37.19, b.gg. ©10 -26.29.27. Rol06 Flat 1500 Comfort *-67, 30.000 ten schadevrij 4975, Mer cedes 190 Diesel '65, in staat van nieuw 4950, Citroen 2 CV bestel >65 ƒ975, Simca 1500 '65 2500, Ford Taunus 20M TS '65 4450, Austin A6Ö diesel '65 2975. Fiat 600 '64 met roldak 1650, Opel Rekord '64 50.000 km 2S75, Ope.t Kadett '64 met schuifdak ƒ2850. Daffodil *65 32.000 km ƒ2850, Vauxhall Viva '65 2450, NSU Prinz '65 ƒ1975, Austin Glider '65 60.000 km ƒ2950, Ford Cortina '64 ƒ1650, VW de Luxe '62 ƒ1575, Wart'burg '64 ƒ975, Trabant 601 '65 ƒ1250, Opel Rejcord '61 ƒ975, Fiat 1100 '62 1450, Ford Taunus 17M 'SI 1250. EN VELE ANDERE WAGENS. INKOOP VERKOOP RUILEN FINANCIEREN. Oostzeedijk 163 (beneden), Rotterdam. Tel. (010) 13.43.22. Ro.lOS PEUGEOT 404 1965 PEUGEOT 404 1964 OPEL REKORD model 1966 OPEL REKORD model 1964 OPEL KADETT model 1966 FIAT 500 1966 Wolphaertsbocht 246, Rotterdam-Zuid, telefoon 010 - 27.75,50; na 6 uur 01896 - 4807. Zaterdags voor verkoop tot 5 uur geopend. Rol06 Ook 's zaterdags tot 13 uur is ons magazijn voor origi nele geopend! (Austin - Morris - MG) HOOFDDEALER BAKKER N.V. mag. Ludolf de Jonghstraat 13-19, Rotter- tdani. Tel. 15206% R0IO6 Plaatwerken en spuiten, evt. prijsopg. aan huis. Te beur. tel. 29.56.40, Charl. Kerksingel 8. Ro.106 BANDENPECH? Alle maten gebr, autobanden. Ook 16-inch. Ink., verk., rullen. A. Bouw man, Lange Hilleweg 6. tel. 27.15.42. B06 ASSURANTIE. AUTOFINAN- CIERING, HYPOTHEEK. Bo- gewey Bastiaanse, Rotter- dam-1, Hoogstr. 111, Flevoge- bouw, tel. 010 - 120749 - 120754. ROS VERHUUR ZONDER CHAUF FEUR: VW 1300. VW bestel en VW bus 1963, Cortina 1600 en Ford 17M 1968. Garage A. M. Janssens, Blokmakersstr. 7-9, H'dam, teL 251980 b.g.g. 245680, B0.6 le Vlaardlngse AUTOSLOPE RIJ, Jae. v. d. Bic, Fultonstr. 9, vlaardlngen, onderdelen van Opel, Taunus en Merce des Tel. 010 - 349697 na 18 uur 01899 - 4543, zaterdags geo pend. RoS MET 3 MND. SCHR. GAR OF 10.000 KM. INRUIL EN DIR. FINANC. MOG. Renault R 10, bj. "66 1ste eigenaar met keuringsrap port 2950 VW de Luxe, bj. '65, 1ste eigenaar met schuifdak ƒ2950 Renault Floride met nw. zomer- en winterkap en radio, bj. '63 ƒ2150 Vauxhall Viva Cino '65, lste eigenaar 50.000 km ƒ3150 Fiat 1300, bj. '63 geheel in st vji. 1950 Ford Taunus 12M TS, lste eigenaar, «bj. '66 ƒ3150 VW Sambabus, bj. '63, rijdt als nieuw 1750 Opel Hekord, bouwj, '64, type 1700, i.st.v.mv. ƒ2750 Opel Kadett Stationcar, bj. '64, i.st.vjiw. 2250 Ford Taunus 12M bestel stationcar, bj. '64 1450 BMW 700 LS, bj. '63, met roldajc. 1st.vol 1650 Opel Rekord 1700, bj. 1962, 4-drs. met radio 1250 Peugeot 404, bj. '63, geheel nw. 1750 VW 1500, bj. *63, kleur zwart, i.st.v.nw. ƒ2350 Citroen 2 CV bj. '61, rijdt prima, 450. Keuze uit plm. 25 automo bielen. Blaardorpstr. 9 (tegenover Oostelijk zwembad), R'dam - Kralingen. Tel. 127493. Dagelijks geopend van 10 tot. 10 uur. Zondags van 1 tot 5 uur. Ro.106 AUTO - BEEN. Taunus 1SM '67, radio. 2 Taunus 17M super '65 en *66. 2 Opeis 1700 '66. Opel 1700 "65, 4 deurs, sehuifd. Mercedes 220 S eind '64. Tau nus 12M '64. Flat 630 '66. Cor tina '63. Taunus 12M '61 ƒ375.-. Inruil - finano. 's G ra venwel* 244, Tt'dam-O, 50 mtr voorbij eindpunt lijn 3 en 8 en bus halte 36. Geopend van 10 tot 21 uur. Tel. 123773. R08 UITDEUKEN en SPUITEN V.W. vanaf 75. Opel 100, tel. 010 - 124996 - 137523. R06 AUTOSLOPERIJ VOS Ho ge weg 6 - Ridderkerk Tel. 01896 - 5262 na 18 uur 010 - 19.45.06. VRAAGT SLOOPAUTO'S: TE KOOP R0IO6 GaO NODIG? voor pers. lening of autofi nanciering? Rente en af lossing volgens wettelijke bepalingen. W.A. au- to-verz. Groene kaart 135 p. jr. ASS. FINANC. KANT. J. W. JANSSEN Hellevoetstr, 18 (bij Brielselaan) R'dam Zuid. Tel. 176555. R0IO6 Te koop FIAT iiSO Coupé '67, beslist in zeer goede staat, donkerblauw. Th. van der Drift. Moris V laan 260. Vlaar- dingen. tel. 010 - 34-30.21. Al leen 's avonds. R0.6 JAGUAR MK II 2,4 Jtr. m. sehulfd. rad. '63. Renault Esta fette 9 pers. microbus '66. Ci troen Ami 6 '65. Kosten's Au tobedrijf. Goudseslngel 5-7, Rotterdam, tel. 121580 - 134382. UÏTLAATFOTTEN voor Opel Rekord, Opel Kadett, Renault Duphine, Renault P. 4 15 p. stuk. Waterpompen Opel en Taunus, alle typen 25. Per stuk. Autoshop Johan Penders, Dordtsestraatweg 470, tel. 010 178037. RoS RENAULT RIS m. radio '66. Peugeot 464 m sehulfd. '66. Fl at 1306 Confort '67. SLmea 1500 Tourist. "68. Kosten's Autobe drijf. Goudseslngel 5-T, Rotter dam. teL 1MS80 - 134382. K0.6 VOLKSWAGEN 1600 Variant. *66. Volkswagen ,1300 *67. Opel Rekord 1?<K> 4 deurs m. sehulfd. '66. Kosten's Autobe drijf. Goudseslngel 5-7, Rotter dam. Tel. 121580 - 134382. R0.6 OPEL REKORD 17» 2 deurs '66, 3 Opel Kadett Caravan '65-"®S. Opel Kadett '66. Opel Kadett >65. Kosten's Autobe drijf. Goudsesinggel 5-7, Rot terdam. tel. 121500 - 134382. KO.6 Jonker Fransstraat 91-93, Rotterdam, telefoon 010 - 12.34.62 - 14.37.86. Rol 23 OPEL KADETT '63. Opel Ka- pitan m. sehuifd. '63. cortina 1509 '67. Cortina 1500 '63. Ford Corsair '66 Kosten's Autobe drijf. Goudseslngel 5-7. Rotter dam. tel. 121580 -134382. RO.6 TAUNUS 42M '65. 3.M.W. 1800 m, sohuifd. '66. Mercury Co- met m, sehuifd. "62. Austin Cambridge '65. Kosten's Auto bedrijf. Goudseslngel 5-7, Rot terdam. tel. 121580 - 134382. HO .6 Alle soorten golfplaten, zowel gegalvaniseerd als as- bestcement. Eveneens plastic golfplaten. In alle kleuren. Tevens houten wandbekledingsplaten, alsmede hardbo ard en trottoirtegels. J. SNOEI, Kralingseweg 446 - Rotterdam-17 - Telefoon 12.76.56, RÓ114 bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend taxatie. Oostzeedij'k 344-364, hoek Oostplein, telefoon 133744. 's Maandags gesloten. Rol 14 VEEL GELD VOOR UW OUDE MEUBELEN bij aankoop van nieuwe rechtstreeks van fabriek. Vraagt -vrijblijvend taxatie aan huis. Financiering mo gelijk. J. V1SSESEN (voorheen bedrijfsleider Smouter N.V.), telefoon 171005, Kantoor in afwezigheid van winkel Barselaarstraat 69a, Rotterdam-20. 's Maandags geslo ten. Rol 14 H. A. KLÜVER SCHIEKADE 157 TELEFOON 244868 levert alle soorten glas. SPECIALITEIT IN SPIEGELS Roll4 dagverblijf voor kinderen van 7.30 - 18.00 uur. Rodenrijselaan 25, Tele foon: 23.90.66, -ROTTERDAM, Roll4 Blijf toch niet door tobben met dat slechte bed. Laat HENDRIKSEN het vakk. re pareren en. bij vullen, in een dag als nieuw weer thuis. Vraag prijs. Oostplein 51. naast Vrije Volk, tel. 13.19.92. Roti Nu nog tomerprljsenl Nu ko pen en ln de winter betalen. Duizenden korte en lange BONTMANTELS. Bont kopen is een zaak van vertrouwen, •n 3-jarig garantiebewijs is dat vertrouwen waard. Meer waarborg voor bont. Desge wenst zeer soepele kredietser- vlce. De grootste en goed koopste bontzaak van Neder land. De Bontkoning. Hoogstraat 97, R'dam. zie de etalages. BQ14 Probeer het eer.s met een KOERIER. U sou niet de eerste zijn, die toch een hulp vindt voor de huishouding; of toch een woongelegenheid op het spoor komt: of toch een gebruikte goede flets ontdekt. Probeer het eens. PLAATS EEN KOERIER. En groter wordt uw kans als u het twee ot drie keer achtereen doet bijvoorbeeld met een dag er tussen. Rol4 Gebruikte dingen omzetten in geld. Velen deden het met een KOERIER. MerltwasTdlge er varingen. Nbesn een redelijke prijs ln de KOERIER, dat werkt verbluffend goed. Schriftelijk of telefonisch op geven aan ons kantoor. Rol4 Merkwaardig verrassénd resultaat met een KOERIERTJE als men iets kwijt wii. De ervaring bevestigt dit telkens weer. Laat uw KAMERS BEHAN GEN door de vakman. Stalen- boeken worden gratis thuisbe zorgd. Bel behangerlj C. P. Ooms. Hoyledestraat 30a, tel. 243723. Rol4 TIMMERBEDRIJF BRAKE L. Socialisten in het aanbrengen van zachtboardplafonds <5 jaar garantie), ook voor timmer werk. tel. 163287. Rol4 MAAK GELD van wat u niet meer gebruikt, plaats een KOERIER, De ervaring leert dat u er ton het meeste voor krijgt. Veelal bent u het bin nen één dag kwtjt. Noem een (redelijke) prijs in de koerier. Dat werkt het best. BeL 11.55.88. en vraag naar toestel 50. Rol4 SLAAPBANKEN. slaapmeu- bels, slaapkamers, bedden, moderne en klassieke bank stellen, wandmeubels, salon- kasten. eethoeken. vloerbedek king. enz. enz. Alles uit voor raad leverbaar. „De Specia list". Noordslngel 60-62, Rot terdam. telefoon 018 - 23.99.38. vraag gratis catalogus. Rol4 DICK VAN AALST, Woning- Inrichting, Sandelingenstr. 3. tel. 27S5M. Matrassenmaker!), reparatle-lnr. zwljndrecht- sestr. 39 en 40, teL 1T3S59. R014 KUNSTGEBITTENREPARA- TIES. le klas werk vanaf 5 per reparatie. 20 kris gouden kroon f 17.50. U kunt er op wachten! Inst. „Dentilla". Hoogstr. tel. 126010. Te bereiken met tram: 1. 3. 6. 8 en buslijn 32, 34. 33. 45. 49 en 49a. Rol4 Het meest gesorteerde bont huis van Nederland adviseert u BONTMANTELS VOOR ZO- MERPRIJZEN te koper.. Nu een kleinigheid betalen en ln de winter efk«len. Tevens 3 Jaar schriftelijke garantie. Rredietservlee mozeUlk. Bont huls IA REINE, Jonker Franss tr. 75, Rotterdam, tel. 010 - 11.07.36. R014 Te koop prima SCHRIJFMA CHINES f 45. Moderne schrijf machines 75. Koffer schrijf machines t-e.a.b. Met garantie. Bom, voesmaerstraat 24, Spangen, na 6 u; zaterdag ge hele dag. Ro5 Voor VOGELS, kooien, aqusri- aslervlssen, hondensportartike len, hensalsportartlkelen en tuinbenodlgdheden is Van Doom ln zijn branche etn stap voor. Vlerambachtstr. 104, tel. 234266. R'dam. ROS NATUURHONING tegen bron chitis, verkoudheid. slape loosheid en reumatiek, 1.70 en 2,40. K. J. Hulgens, Ko- ninghandel. Bergweg 152a, Rotterdam, tel. 243664. RoS SLACHTKALKOENEN aang, boden, nu zeer lage prijs, ln elk gewicht. Ook goed geschikt voor diepvries. Dlrekt uit onze kalkoenfokkerij. A. H. Huisert Jr., Molendijk 30a, Numansdorp, tel. 91365 - 485. Ro.5 in nylon, wol en bouclé. Groot assortiment steeds !n voorraad. Breedten; 300 cm - 366 cm - 457 cm. Alle prijsklassen. Ook in tegels. Vanaf ƒ59,- per str. meter. GRATIS VLOERBEDEKKING kan NIET. Wel geven wij tot 40 pet. korting en. gratis ge legd op alle soorten. De Vloer- bedekldngscentrale, SJkkelstr. l. R'dam-Zd., tel. 17.08.77 en 32.04.97 en Gaftelstr. 30, R'dam-C, tel. 23.73.72. Rq23 Alleen vóór VAKWERK, Gebr. Fontaine, interieurverzorging, Rodenrüselaan 19b. tel. 281650. Alle soorten kamerbreed ta pijt, luxaflex gordijnen, vitra ge, bedden, dekens enz. WIJ geven K.E.S. zegels. R023 GORDIJNVELOÜRS speciale aanbieding zware kwaliteit, staande pool. Enkele bijna on zichtbare foutjes! 10 verschil lende moderne kleuren v.a. i 8,95 p.m. Draion velours per m. 17,95. Kamerbreed Desso Enkaiontapijt 370 cm br. 79 per meter. Woninginrichting J.. C. van de Kuyp, Bergeweg 216, Zwart Janstraat 141. Rot terdam. tel. 010 - 241938 - 285320. R023 BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK VERVEN EN SAUSEN VAN PLAFONDS ZACHTBOARDPLAFONDS EN TIMMERWERK AFSTOMEN VAN BEHANG VAKKUNDIG BEHAN GEN Fa. J. W. J. Hijnen. Tel. 010 - 234361 - 224630 R'dam "Hom .VOETBALLEN, no. ,3. Handge- n&ald. psfénteluitfeftfv ƒ13,75; Strieder's lederhandel; Groene Hilledük 201, tel. 277463, Rot terdam-Zuid. Rol7 BEHANG. Enorme collectie in alle prijzen. Schot, Pretoria- laan 97, teL 272439. Rol7 Fabrieksnieuwe WASAUTO MATEN v.a. 293. waseorabi- natles met 4 motoren ƒ.345 en diverse koelkasten v.a. 175. Waanders, Ruilstraat 4. 6. 8, Rotterdam, tel. 010 - 25.58.26, Brielle: visstraat 5, tel. 01886 - 3015. Rol7 Op wandeiafstand van Rotterdam (Hillegersberg) Mogen wij even met U doop de Afzelia-voordeur via de hal de grote doorzonkamer binnenstappen? Wat een ruimte! (Ca. 34 m2). De keuken met zijn dubbele roest vrijstalen bakken en hardplastic onderkasten, is een lust voor het oog. Gaan we naar boven dan vinden wij 3 grote slaapkamers en doucheruimte met 2e toilet. De yaste trap naar de zolder brengt ons naar de vierde grote slaapkamer. O ja, de garage vergeten wij bijna, evenals de C.V. Het geheel traditioneel uitgevoerd. Koopsommen 60.300,vrij pp naam. Hypotheek tot 90 pet. Vraag prospectus of persoonlijk bezoek of kom zaterdagmiddag van 2.00 tot 4.00 uur naar het direktiekantoor aan de' Meeuwenlaan te Bergsdhenhoek. L. van der Wielstraat 1, Sliedrecht. Telefoon 01840 - 2711, b.g.g. 2538 of 3802. R0.1Ï6 Inhoud circa 800 m3 met C.V. en garage, direkt te betreScken, koopsom 200.000,— k.k. L. van der Wielstraat. 1, Sliedrecht, telefoon 01840 - 2711, b.gg. 2538 of 3802. Eo.116 Fa. SCHEURWATER en OUWENS zijn begonnen met de bouw van met e.v., waarvan er nog enkele te koop rijn en waarop een Rijlispremie is verkregen. Deze premie komt geheel ten goede aan de koper EN BEDRAAGT IN 10 JAAR TOT 9500. Opp. woning 8.06x6.45 m2, Z-vormige kamer met open haard, houten trap, opp. plm. 32 m2, ruime slaapkamer, grote doucheruimte met 2e toilet en vaste wastafel. Vaste trap naar grote zolder. Hoekwoningen met gara ges. Koopsommen v.a. ƒ49.950. VRIJ OP NAAM. Mei 10 pet. eigen geld komt uw last voor het lste jaar op plm. 200 per maand. Inlichtingen en documentatie; P. de PRIESTER, Ganze- kant 1, tel. 01857 - 461. Tevens op het werk in de bouwkeet. Zatmiddag van 2-4 uur, Groene Dreef Heerjansdam. Ro.116 Zelf uw CENTRALE VERWARMING installeren is te genwoordig geen ingewikkelde opgave meer dank rij onze perfect werkende knelfittingen en gegalv. C.V. pijpen. 100 pet. FINANCIERING van de installatie mogelijk. Zend ons een tekening van uw huis, werkplaats, winkel enz. en wij maken vrijblijvend een offerte. Levering van alle C.V. materialen uit voorraad. Vraag onze uit gebreide informatie er. prijzenfolder. Van Rijswijk Centrale Verwarming, Apeldoorn. Telef. 05760 - 15448. Roll 6 NABIJ ROTONDE 6 grote kamers, luxe keuken, 2 toiletten, douche. Voor en achter een grote tuin. Plun. 10.000- premie bij aankoop. Eigen geld ƒ5993,-. Per maand het le jaai 111,-. Vraagt tekenijTgen! De directiekeet ter plaatse is geopend: dinsdags en donderdags van 14 tot 16 uur en van 1921 uur, zater dags van 1012 uur. Haven 26 - Tel. 01899 - 3280 ook zaterdags! - Maassluis - Tel. 010 - 35.15.12 ook 's Avonds! Roll0 TE KOOP Bev. 2 kamers 23 m2, ruimte voor kantoor of 3e kamer, 24 m2, 2 slaapkam., grote zolder met 2 slaapk. Werkpl. 56 m2 en opslag ruimte. VloeroppervL 110 m2 grondopp. 370 m2. PAPENDRECHT (vrije vesti ging) 18 km van Rotterdam, enkele km van Dordrecht uit breidingsplan „De Kooy" nieuw te bouwen riante pre- miewoningen met c.v. Ind.: grote Z-vormlge woonkam. met edelhouten betimmering, luxu- euse keuken met veel berg ruimte, aansl. wasautomaat etc. Etage. 4 slp.karr.ers, volle dig betegelde badcel met 2e tollet, vaste trap naar zolder, waarop ruimte voor klnder- en/of hobbykamer. Dlv. bouw- nummers worden geleverd met garage. Voor- en achter tuin, eigen grond. Volledige documentatie op aanvraag. Koopsommen vanaf 43.123 k.k. Haast u. nu nog laag registra tierecht en geen verhoging na Invoering BTW. Benodigd ei gen geld f 7.000. Gem. lasten per maand over het eerste jaar. na aftrek van de rijksbijdrage vanaf 137,50. Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn wij in onze modelwo ning in De Kooy. Henri Du- nantslngel 2. Makelaars- en assurantiekantoor Nederlot, Popendrecht. tel. 01850 - 50193. Ro.16 Voor a! uw FOTO- en FILM MATERIAAL Fotohandet K, Coppenrath. Bovenslr. 355. Rotterdam, tel. 19.29.84. Kol5 HENDRIK 1DÖ AMBACHT (vrije vestiging), t6 km 'var. Krulswiel (Anthonluslaan) zijn nog enkele luxe herenhulzen te koop (2 onder 1 kap).-De Indeling van deze riante wo ningen. vanzelfsprekend met c.v. en garage, voldoen aan de hoogste eisen. Ruime hal. zeer ruime woonkamer (43 m2) met deur naar tuin die volledig op hef zuiden ligt. luxe keuken.' (American kitchen). Toilet. Etage: 4 slaapkamers, volledi ge badkamefcmei ligbad, ea.Ze- toilet. ruimte voor hobby- of ontvangkamer, boven: garage m. entree vanuit hat. Totale grondoppervlak:; 282 m2. koopsom 73.300 k.k. geen verhoging na invoeringBTW, Nu nog lage oversehrij- vtngskosten. Inl. Makelaars- en Assurantiekantoor Neder lot Papendrecht. tel. 01850 - 50193. RolS SLIEDRECHT. aan de Grc- velingenlaan staan 19 zeer mooie woningen kant en klaar op u te wachten. Koopsommen nog geen halve toji vrij op naam. Mak. kant. v. d. Aa, H. v. d. Wlelstr. J S'ledredht. Telef. 01840 - 2711, b.g.g. 2538 - 3802. Rol6 Traditioneel trouwen? PER RIJTUIG! onze stal Is Ln per fecte conditie en onze koetsen rollen elke dag. weer door de stad. Bespreekt daarom tijdig om teleurstelling te voorko men. Stalhouderij Gouver- nestr. 20. tel. 230597. R022 betekent Tijdelijk speciale aanbieding- CURSUS 10 LESSEN ƒ50,— Halen en brengen. TELEFOON 193170. Garage Eversteijn,f/est-Varkenoordseweg 23. Beijerlandselaan) GEVESTIGD SINDS 1929 (hoek. Autorijschool B. Meulenbroek Dorpsweg 29 Rotterdam, tel. 290057 lest in nieuwe Fiat's 850. Thuis halen en brengen, door gediplomeerde Instructeurs. Cursus 47.50. Ook losse lessen. RolOl Wilt u autorijden leren? Ja. Dan naar v. d. Laar. 15 rijlessen voor 130,-. Wij halen en bren gen u thuis. Telefoon 141865, Rotterdam-2. RolOl SCHRIFTELIJK PRAKTISCH ONDERWIJS. Dokters- en tand- artsass., medisch secretaresse, dierenartsass., leerl. analist, laborant (baslsex.), apothekers- ass.. med. en chem. laborant, amanuensis, artsenbezoeker, kindervers, pedicure, sport massage. vooropl. v. verple- genden, analist en apoth. ess. Gratis studiegids bij I.Me.Vo., afd. N. Baluwenlaan 22. Amstelveen, tel, 02964 - 31840. Rol TE KOOP Bouwjaar 1959 - gunstig gelegen. Vraagprijs ƒ38.500 k.k. InL: A, Middelkoop, Looïerijstraat 36, Krimpen aan de Lek. Tel. 01895 - 4108. R0116 10 AUTORIJLESSEN voor 47,50. Vervolg- en losse les sen 6,50. Fonkelnieuwe V.W.'s, gedlpl. instructeurs. Theorielessen en kleurendia's, Gratis halen en brengen. Bondsautortjschool „De Cen trale". Aanmeldingsadressen Schermlaan 23a R'dam, tel, 258739. Wolphaertsbocht 48b R'dam, tel. 294078. ïlordt- sestraatweg 583b, R'dam. tel. 178993. Vlaardingen. Pehie- weg no. 242. telef. SM656. Schie dam BK. laan 175a. tel. 253026. Maassluis: P. v. Anrooylaan 8, tel. 4942. Rol I.v.m. 30-jarig jubileum stellen wij maandelijks 3D jongelui van 18-23 jaar in de gelegen heid te worden opgeleid voor het RIJ-EXAMEN voor een bedrag van 100 totaal, Vamor Autorijschool Ahoy, Mari niersweg 65, Rotterdam, tel. 128460 en 143593. Rol zonder chauffeur J. de Jong N.V. De Schere 6 Zuidwijk, tel. 179766 na 6 uur 176486. RollO Te huur OPELS, 2 cv, New Anglia's. Chevrolets. Baks, Ridderspoorstr. 46e, zuid, tel. 010 - 278203. ROI0 J. VAN DOREN verhuurt nieuwe auto's en busjes zon der chauffeur, Plomperstraat 30, tel. 271901. R'dam-Zuld. Eindpunt lün 2. Rol# ZONDER CHAUFFEUR 6 pers. Samba V.W.busjes, V.W.'s de luxe. All risks. p.cL, p.w. en p. mnd. Tourburgs* autoverhuur „De Boezem". Boezemkade Sb. tei. 327688 en 143838. HolO' 50 NWE. V.W.'S ZONDER CHAUFFEUR. 9 pers. busjes Open en gesloten bestelauto's en luxe V.W.'s, Nu ook Opel Rekord. Caravan en Opel Ka dett '64. Garage A.V.Q., Kete- laarstr. 9. bij de Baan, tel. 13345» - 248862. van Bokelweg 2, Schiedam, achter het sta tion. tel. 150940. RO10 TE HUUR zonder chauffeur Stmca 1000. DAF, Opel Rekord. Garage Dammes. Soeten- daaLseweg 66, Rotterdam telef. 010 - 280291 - 284104. RolO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1