g van verdienste voor S.V. „Wilhelmina" Burger AGENDA Geef-idee Boudewijn de Groot in Stadsgehoorzaal Swiebertje in de Margriethal w i i I I 1 1 I ^>2 i handig In Jt I li Schade door gladheid op Ketlielplein WSK Af scheidstoemee ft, II jj /'"If Volkskerstzang in Grote Kerk Oecumenisclie dienst druk bezocht V&ifuaetL Apotheek Jansen in nieuwe zaak Ér pi p jp, Kerst aanbieding} Juliana verloor van Deltateam (6-15) té 'Tot 31 december 1968 J 6.- terug voor een oude wekker." I si ^'-^11 GSS-Herkingen (1-0) Jongens stookten in vensterbank vuurtje Siiiiiiii Een koerier kunt u om een boodschap sturen m m II JÉgje> Wiet aüeen dat U zich zult -verbazen over de enorme sor tering, nog meer zult U staan ca kijken van de prijzen die U voor deze prachtige 'leem- wrderingen bij ons betaalt Assortimentsdozen Kerstbal- ten, in zilver en gekleurd, 12 stuks, voor nog géén gulden. Oorkorde SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks VtAARDIlVGEI* en dagelijks Kerst aanbieding f|Éj^ druipvrij") verkoop 2e verdieping Fusie „.nu. ff Remington Lektro 24. Nu met inruil. REMINGTON Improviseren ELEKTRISCHE HUlSKfART. ie ELEKTROMONTEURS ELEKTROMONTEURS Districtsexpositie vogels in Maassluis nubeduidend goedkoper i§ II "iS 'ff m •li ■m oE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 9 DECEMBER 1968 verkoop 2e verdieping Morgenvroeg om 9 uur begint in onze Kerst-afdeling tweede etage dé verkoop van deze a> sortimentsdozen kerstballen (o.a.vogeltjes, ballen, kerst mannetjes, enz.) in zilver, ge kleurd of met reflex, per doos van. 12 stuks voor öok.rmanditgmorgên opên Géért tel of schrift bert VXAARDINGEN Het toekennen door Koningin Juliana van Ide „ere penning van verdienste" aan de Vlaardingse Schietvereniging „Wil- helmina" en het uitreiken van dit eremetaal door burgemeester mr. J. Heusdens, vormde zaterdagmiddag het hoogtepunt vande jubileumvie ring van deze vereniging. Het ge beurde tijdens een receptie in de Harmonie. Mr. Heusdens, die vergezeld was v*an de wethouders E. P. van der Veen en A. p. Weeda legde in zijn toespraak de nadruk op de grote ver dienste van Wiihelmina op het gebied van de schietsport. Hij merkte op, dat de vereniging een bepaald begrip heeft weten te vormen in de plaatse lijke samenleving. Met de naam „Wiihelmina" is ook de naam van Vlaardingen overal in Nederland goed naar voren gebracht door 'de vele successen, die in de af gelopen jaren werden behaald, Mr. Heusdens hoopte dat de vereniging zou mogen groeien en bloeien naar het toekomstig eeuwfeest. Voorzitter Andr. Buis ontving uit handen van mr. Heusdens de officiële oorkonde en twee brieven van de. commissaris van de Koningin waar van er één, getekend door het bestuur moet worden teruggezonden. De heer Buis was zeer dankbaar voor de verleende onderscheiding, SC HI EDM Het eerste herenteam van Juliana heeft i^r.terdagavond tegen het Zwijndrechtse Delta zijn vijfde nederlaag in dit seizoen moeten incasseren. Juliana dat in een hoog tempo startte zette in de eerste set de ploeg van Plet Swieter onder zware druk en zonder veel moeite wonnen de Schiedammers deze - eerste set tl59). De tweede was een strijd tussen twee ploegen die volkomen aan elkaai gewaagd waren maar Delta had een iets lagere adem en won deze set ■met 15—13. In de derde se; nam Delta zonder veel moeite een 7—1 voorsprong. Juliana kwam terug maar kon niet verhinderen dat Del ta ook deze set won (1416). De vierde set'was een formaliteit. De Schiedammers die steeds verder wegzak ten li.eten zich in deze set (6—15) "zonder enige tegenstand naar een J—1. nederlaag spelen. VLAARDINGEN Ondertrouwd: Corne lls Jordaan 22 Maassluis Pieter Schimstraat 4 en Aria Alexandrina Spronkers 22 Lusthofstr 24: Pieter Wouter Broekharst 25 Kon laan 583 en Eleonora Mathilda Speerstra 20 Rotterdam de Quackstr 40C; Frederik Daniel HeikemiJ"-25 Surinamesln- gel 35 en Susanna Geertruida Verburg 22 Surlnameslngel 35:Arend Jozef Maria Moerman- 26,,Gr,. van-rPrinsterer.str.-42—en Johanna Antonla Kouwenhoven 20 Mèrel- laan 22: Matthias Sonneveld 23 2e Maasbosstr 68 en Petronell vaisser 19 Dr Brugmastr 38; Matthljs Tamls Arls 20 's-Gravenzande Oranje Xnssaustr 16 en Roosje Johanna Verboon 20' van Beetho- vensinael 65d: Cornells van der Lehj 20 Callenburgstr 87 en Johanna Mdrl aElisa- beth van Buuren 19 Callenburgstr 87: Wouterinus Trommel 22 Loulsastr G én Yeuna Hendrlka van Spijk 19 Prof Tel- üersstr 177: Joseph Carel Paulus Plantiga (5 Castricum Burg Lommenstr 30 en Cor nelia Maria Adrlana Oosterveer 26 W Beu- SCHIEDAM Het kethelplein le verde zaterdagnacht een spookachti- ge'aanblik met brandende fakkels en kapotte auto's. Het plein was op het hoger gelegen gedeelte zo glad dat de 39-jarigé analist S. A. M. uit Spijke- njsse die met zijn personenauto uit de richting Schiedam naar de Bene- luxtunnel reed, bij het nemen van de bocht naar links slipte en tweemaal tegen de vangrail botste. De auto werd zwaar beschadigd. Dit was ook het geval met de auto van de 20-jarige matroos W. E. die op dezelfde plaats slipte en ook twee maal tegen de vangrail aanvloog. De scooterberijder'P. v.d. S. uit Spijke- nisse met zijn echtgenote achterop slipte op dezelfde plaats en gleed tien meter over het wegdek. Zwaar beschadigd werd ook de au to'van de 29-jarige wachtchef uit Spijkenisse. W. H. B. H„ die even later op het viadukt slipte en tegen de vangrailbotste. Deze auto moest per takelwagen worden weggesleept, tenvijl de andere met. behulp van de Portopower van de politie weer rij- slaar werden gemaakt.: Stadhuis: Cemeenteraad (begroting), 20 Irene: qua Fauna. 20 Musis Sacrum: Simerklaasfefltt bejaar den, 13.30 en 19.30 Passage Theater: Avonturenfilm (14 jr.), N en 20j15. Stedelijk Museum: Expositie ..CorJronta- JJe t Cees Bouw, schilderijen, 10-17, 19-21, *>miag 10-17. Galerie Punt 4: Show kunstvoorwerpen. .Galerie „De Graaf": Prenten van Elen- zondag en n.-aandag gesloten. Bedactle-adrez: Mevrouw J. va.i der Hoorendan Jan Steenstraat 29, tel. «-33,03. i ^Bijkantoor Rotterdammer": Lange j Kerkstraat. 82. Klachten bezorging: Joh. Grönveld Van ^umstraat 24 b. tel. 15.37.79, maandag t/m vtyaag 18.?o-19^k, en zaterdag 17 tot 18 uur. PoUtie-aiarmnummer: tel. 26.4S.66, GG en CD: 26.26.87. .y^^nnummer. meldingen luchtvervuiling «n geluidshinder: 23.26.26. AJ>otheek weekend- en nachtdienst: Apo- Evers. Lai.ce Haven 81, tel. 26.82.42 VL Apotheek Evers Kethel (Mevrouw "Hebbelle), Scht-ed. weg 41, tel. 26.99.27. „Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle "ïyoristraat 10, te!. 34.67.75. yC en CD: 35 555. Alarmnummer voor meldingen luchtvcr- »«relnlgjDg e„ geluidshinder: 26.26.26. .juachten bezorging: H. Vcrwey. P. K. «rossaertstr. 273 tel. 34.33.45. Dagelijks 58 - kelszoonstr 75. Geboren: Catharlna Yolanda dv B Gra- vendljk en W Schilders Gijsb van Amstelstraat 48: Theodorus Jacobus zv W C Peters en W L Huis Mahlerstr 20. Overleden: Pieter den Breems 71 gehuwd met S Proper Curacaolaan 144; Cornelia Groen 77 wed van F Groen Verplocgh Cbassepieln 5: Maria Roest 83 wed van J A .Buitendijk Rotterdamseweg 54-60: Adrla- nus de Haas 78 wed van A Visser Flatge bouw A: Arie Abraham Riedijk 66 wedn van J Roozeboom Sweelinckstr 96. Getrouwd: Franciscus Petrus Slingerland 44 en Lleselotte Willi van Zeist 26: Willem Huljser 28 en Lena Jannetje van de Zande 26: Gerard Hooijmetjer 24 en Jacoba Brui- na van Baaien 21: Johannes Vat 21 en Lena Henderina van Leeuwen 23: Andreas Theodorus Adrianus van Berkei zs en Keeltje Wiihelmina Geertje van der Viugt 22: Adriaan van der Linden 23 en Jacoba VcrduJJn 20; Jan van den Boogert 22 en Johanna Mellaard 21. SCHIEDAM Geboren: Luclenne JA dv J C Buysse en GMH Hamilton; Joan V dv H A Bakboord tiMC Louz. Overleden: JN Sloof 53 wed LG vd Lubben: AMC H:ogland 49V ECHTG P Klapwijk. Niet weg te denken bij het kerstfeest is eer» sfeervolle kaarsverlichting..., zórg daar om dat U voldoende kaarsen in huis heeft. V Wij verkopen een luxe doos met 2 prachtige gedraaide kaarsen. Druipvrije kaarsen in 9 ver schillende kleuren, 28 cm lang, per 2 stuks voor nog géén zeven dubbeltjes. Morgenvroeg om 9 uur begint op de tweede etage de verkoop van deze fraaie gedraaide kaar sen, keuze uit 9 kleuren, per 2 stuks verpakt in luxe doos voor Gokmaandagmareencpm Ctin tttL cf schrift bost waarvoor hij zijn eerbiedige dank betuigde aan Koningin Juliana. Namens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters sprak vice-voorzitter F, O. van Kreg- ten uit Den Haag, die opmerkte, dat „Wiihelmina" thans de vijfde vereni ging is, die een koninklijke on derscheiding mocht ontvangen. Hij zag „Wiihelmina" als een le venskrachtige vereniging, die veel goede schutters naar voren heeft ge bracht. Zijn gelukwensen gingen ver gezeld met de aanbieding van een geschenk onder couvert. De heer Van Kregten, deelde mee, dat op initiatief van het Vlaardingse bestuurslid de heer T. van der Caaij, per 1 januari een fusie zal ontstaan tussen drie- landelijke schietvereni gingen. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters, de Nederlandse Luchtbuks Federatie en de. Schietsportvereniging „De Vrij heid" zullen dan verenigd zijn in een vereniging, die de nieuwe naam krijgt „K.N.S.A." (Koninklijke Neder landse Scherpschutters Associatie). Namens de vereniging „Helpt El kander" sprak de heer J. van der Veer. Hij zei dat patronen wel eens scherp kunnen staan, maar dat er ook goede kanten aan zitten en in dit verband wees hij op de medewer king, die „Wiihelmina" heeft ver leend bij het totstandkomen van het tweede Herman Frantsenhüis. Op de receptie bij het 75-jarig bestaan van de Schietvereniging Wiihelmina nam voorzitter Andr. Buis (links) van burgemeester mr. J. Heusdens de door de Ko ningin aan de vereniging toe gekende erepenning van ver dienste ih ontvangst. yr/re 63-131 K- V til k* L til - 23— Hl 5ft.*' r til De geruisloze, volau tomatische wekker met uniek 24 isiirswek- systeem, die u maar één keer hoeft in te stellen. Verlichte wij- zerplaatSierlijk model, fn 3 fraaie kleuren. SPERv/RPMS SCHIEDAM De moeilijke wedstrijd tegen het op de tweede plaats staande Herkingen heeft GSS afgesloten met een moeizaam bevoch ten 10 zege. De wedstrijd stond op een laag pitje en het sterke Herkin gen kon de tweede plaats op de rang lijst niet waarmaken. Keeper Smiermanny kreeg dan ook weinig moeilijks te doen, vooral ook omdat linkshalf Van Walsum goed in vorm was bij de Schiedammers. Een kwartier voor het einde kopte Van Beek de bal' in doel na een goede voorzet van invaller Van Deurzen (1—0). Het bleef spannen tot het einde, maar Herkingen slaagde er niet in de gelijkmaker te scoren. Er werd spor tief gespeeld. leger des Heils meeslepend concert SCHIEDAM De Volkskerst- zangsamenkomst, die op zaterdag 21 december in de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat wordt gehouden, zal worden begeleid door de heer J. P. Bekkers, organist van de Grote Kerk en de christelijke muziekvere niging Harpe Davids onder leiding van de heer A. L. Glotzbaeh. Het rooms-katholiek gemengd koor „Laus Deo" onder leiding van de heer J, A.' M. Remmerswaal zal enkele kerstlie deren zingen. In afwijking met voorgaande jaren, zal ditmaal alleen liet Kerstevangelie worden gelezen. Burgemeester Roelfsëma heeft zich hiertoe bereid verklaard. De commis sie van voorbereiding nodigt ieder hartelijk uit de volkskerstzang mee te maken, temeer daar de samen komst in de goed verwarmde kerk en bij kaarslicht zal worden gehouden. SCHIEDAM Opgeschoten jon gens die -vrijdagavond vuurwerk afstaken op de vensterbank van de rijwielhandel Most op de hoek Rem- brandtlaan Vlaardingerdijk ver oorzaakten een flink brandje, waar bij het winkelraam en een aantal materialen verloren gingen. De om woners die eerst probeerden zelf te blussen, waarschuwden de brand weer, die onder leiding van de heer Keuzenkamp het brandje spoedig wist te bedwingen. Er werd tamelijk grote schade aan gericht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Boudewijn de Groot, die een af scheidstoemee Uoor Nederland maakt, zal vrijdagavond 13 december optreden in de Stadsge hoorzaal. Het experiment In de stu dio is hem liever dan het optreden voor publiek, zodat hij besloten heeft het roer om te gooien' en op te hou den als chansonnier. Op verzoek van vele fans maakt hij nu een rondreis door Nederland, waar hij zijn succesnummers zingt. In hetzelfde programma treden op Elly Nieman en Kikkert Zuiderveld. Het optreden in de Stadsgehoorzaal begint om acht uur. Boudewijn de Groot drong door tot de hitparade met songs als „Mijnheer de President", „Land van Maas en Waal" en „Meisjes van zestien". Sa men met tekstschrijver Lennaert Nijgh heeft hij een repertoire opge bouwd. dat hem tot idool maakte van vele tieners en twens. Elly Nieman (22), dichteres en zan geres, begeleidt zichzelf op de luit bij het zingen van haar liedjes. Zij kan geen noten lezen en zegt volledig te improviseren. Zij werd bij een talen tenjacht ontdekt Onlangs kwam haar nieuwe plaat „De Zeven Tuinen" van de perseru, Rikkert Zuiderveld, echtgenoot van Elly Nieman, is. de zanger van het soms scherpe maar altijd dichterlijke lied. Deze gewezen student in de" ar cheologie, tekenaar en dichter-zanger SCHIEDAM Vrijdag wordt in het kerkgebouw van de Gereformeer de Kerk (Vrijgemaakt) aan de West vest een zendingsavond gehouden. Ds. Kurpershoek, die momenteel met verlof in Nederland is, zal dia's en films vertonen over het zen dingswerk in Afrika en daarbij mon deling toelichting geven. De avond begint om acht uur en is vrij toegan kelijk. De plaatselijke afdeling van de SGP houdt vrijdagavond een leden vergadering in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haven. De heer K. Chr. Hoeksteen uit Rijswijk zal er spreken over „Is het huidige Israël waarlijk Israël volgens Gods plan?" Na de inleiding is er gelegen heid deel te nemen aan een discussie. Aanvang acht uur. VLAARDINGEN Het Leger det Heils heeft altijd in zijn strifd de muziek als een bijzonder werkzaam wapen gehanteerd. Dit heeft geleid tot talrijke mu ziekkorpsen, die een bijzondere naam hebben verworven. In de stad Coventry, beroemd als cen trum van de Britse autoindus trie, zetelt zo'n befaamd muziek korps van het Leger. Zaterdag avond heeft een volle Pniëlkerk kunnen horen, .wat dat betekent. Het Coventry City Muziekkorps bestaat uit 42 leden, die de meest verschillende beroepen uitoefenen. Onder kapelmeester B. A. Jacobs, een man vol muzikale geestdrift en te vens een man met muzikaal gezag, heeft het ensemble een perfectie be- SCHIEDAM In verband met de oecumenische zondag werd gisteren in de Magnalia Dei-keiik een gecom bineerde dienst voor hervormden, en ge reformeerden gehouden die zeer druk werd bezocht. Ds. C. van Zuylen (ge- ref.) leidde de liturgie en ds. J. W, Zimmerman (herv.) hield de predika tie. Het onderwerp daarvan was: „Wij kunnen alles, wij vermogen alle dingen", dit naar aanleiding van Phi- lipenzen 4: 13 „Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft." Ds. Zimmerman zei, dat het er wel op lijkt, dat men buiten God om te genwoordig alles kan. Men maakt vliegtuigen, onderzeëers, A-bommen H-bommen, computers, enz. De mens is capabel tot veel, maar niet tot al les. Daarvoor js de Bijbel als richtsnoer nodig." De predikant haakte ook in op de oecumene. „Hoe staan wij, gereformeerden en her vormden tegenover een oecumenisch samengaan? Hoe denkt u erover dat er nu een hervormde predikant op deze kansel van de gereformeerde kerk staat? Hebt u er bezwaren te gen. maar komt u toch maar? Kun nen wij wel samenwerken? We moe ten samenwerken en samen tot een heid zien te komen. Ik kan niet is er niet bij, het gaan om het willen. Al leen wanneer we ons in dat opzicht een volgeling van Christus tonen is er kans op samenwerking in kerkver band," aldus ds. Zimmerman. reikt, die uiteraard vooral is gericht op de muziek, zoals het Leger haar als strijdmiddel in de beste zin des woords nodig heeft: muziek vol pitti ge klank in de marsen en muziek van melbdieus karakter, bij voorkeur in gedragen zettingen, die als „festival muziek" gewild is. Verder in voor solistische prestaties bestemde stuk ken, dan de stemmingvolle wij- dingsmuzïek en ten slotte bleek dit korps onmiddellijk te transformeren in een mannenkoor, dat onder dezelf de dirigent de geïnspireerde strijdlie deren ten gehore bracht Het Leger heeft zijn eigen compo nistenen van één der bekendste, B, Coles, hoorde men verschillende com posities, zoals „Rots der eeuwen" in een zeer verzorgde uitvoering. Wat de solistische prestaties betreft, mocht de cometsolo in een Rhapsodie op drie negro spirituals van R. Staed- man Allen met ere worden genoerrii, zowel om de solistische prestatie als om de verfijnde begeleiding, met een zeer fraaie koperklank. Zoals op dergelijke concerten 'ge bruikelijk, werden de muzikale prestaties door aankondigingen in de Legerstijl ingeleid en door suggestie ve toespraken van korpsleden gecom pleteerd. Het publiek reageerde over het al gemeen dankbaar óp de prestaties van de Engelse muzikanten, die nog door Nederlandse collega's met opge wekte voortvarendheid werden afge wisseld. AD. INT. .'SCHIEDAM- Een daverend, 'rumoert van juichende 'kin derstemmen steeg zaterdagmor gen en -middag op uit de tot de nok gevulde Margriethal, waar Swiebertje (Joop Duderer) met zijn gezelschap zo'n vkjfduizend kinderen en begeleiders, dreu nend vermaakten. Het oiide be proefde recept van de Swieber- tjes-voorstellingen ging erin als koek en de hoofdrolspeler moest heel wat toejuichingen in ont vangst nemen. Het programma duurde ander half uur, waarvan Swiebertje er drie kwartier voor z'n rekening nam, uiteraard met behulp van zijngeselschap. De óverige -drie- kwartier werden gevuld door de goochelaar, buikspreker en snel- tekenaar Franklin uit Den Haag. Om kwart over vier vertrok Joop.Doderer met zijn gezelschap in vliegende vaart naar 's-Herto-ï. genbosch, voor een volgende voorstelling terwijl de smakken de, chocola-en-chips-e- tende-kinderen in de Margriethal zijn opvolger Franklin ook weer met daverend gejuich begroetten. Tijdens dit gedeelte van de voorstelling werd het winnend nummer van het kleurentele visietoestel bekendgemaakt: 2617. mm Zo'n keukenmachine wordt al gauw uw rechterhand. Koop hem dus bij Iemand die 'hem kan repareren als het moet. Bij Eia-p.».omg BINNENSINGEL 165 TEL 342488 - VLAARDINGEN CüUKSSRQSfR.!! HOEK EfiHBSTR. TEL 0 ID -3A222I VL8R9BIMGEK VLAARDINGEN EMMASTRAAT 9-11-13 vraagt voor spoedige indiensttreding wegens uit- breióingswerkzaaraheden die zelfstandig de leiding .van een werk op zich kunnen nemen. Sollicitaties dagelijks aan ons bedrijf, telefoon 010- 34.87.44, vraagt U naar de heer Roza, na 6 uur telef. 010—34^1.47. zingt over koningen, meisjes, vogels en begeleidt zichzelf op de gitaar. Zijn werk begint steeds meer be kendheid te krijgen. Voor het optreden zijn kaarten van dinsdag af dagelijks verkrijgbaar van 's morgens tien tot 's middags een. uur aan de kassa van de Stadsge hoorzaal. De toegangsprijzen bedra gen drie, vier of vijf gulden. MAASSLUIS Na een half jaar voorbereidend werk ie hebben ver richt is de vogelvereniging „Vogel- lust" zaterdag begonnen met de op bouw van de reeds aangekondigde districtstentoonstelling in het Ge meenschapshuis'. Burgemeester W, J. D. van Dijck zal de expositie woensdagavond om acht uur openen. Donderdag en vrijdag is zij geo pend van 14 tot 22 uur en zaterdag van 10 tot 19 uur. De scholen krijgen donderdag en vrijdag van 10 tot 15 uur gelegenheid de inzendingen te bezichtigen. Elke honderdste bezoe ker krijgt een vogel met kooi cadeau. De zaal wordt ingericht met mede werking van de aquariumvereniging De Siervis. Iedereen ral met één oogop slag zien, dat dit niet zq maar een corselet is, maar een foun dation, die prima steungeeft en ongewenste vetrolletjes on zichtbaar maakt. Corselet met ritssluiting, dus gemakkelijk aan en uit te trek ken. Een kwaliteit! corselet van een stevige kwaliteit lycra met" een krachtig korrigerend vermogen. Met 3-dejige voorgevormde cups, verrtelbare schouder- bandjes en dubbel verstevigde heupstukken. De ritssluiting is afgewerkt met haken- en ogehband. Een pri ma corselet nu voor nog géén veertien gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit lycra cor selet met ritssluiting, in de confectie-maten'40 t/m 48 inBenCcup en de kleur wit voor Ockrmsndcsmorjtn opm GUn M of schrift bft SCHIEDAM Zaterdag werd aan. de Van Swingensingel de moderne zaak van Apotheek Jansen geopend. Dit door architect C. G. van Kluy- ven te Schiedam ontworpen gebouw fungeert ais blikvanger vanaf de Boerhaavelaan. Gesitueerd op een open stuk grond in dit dichtbebouw de oostelijk stadsdeel geeft het ook een indruk van ruimtelijkheid. De witte muur, die naar het open stuk grond gekeerd staat, wordt de zij muur van het wijkgebouw van de Hervormde Gemeente. De oppervlakte van de apotheek beslaat 400 m2 en het zeer functione le met veel palissanderhout versierde inwendige werd in samenwerking met de architect verzorgd door de Duitse firma Fahrenberger. Naast een uiterst moderne apparatuur, zo als een capsuleermachine van Tevo- pharm te Schiedam, bezit de apotheek een unieke spieciaal ontworpen sterie le werkkast. De techniek werd bij A. de Jong's Machinefabriek in samen werking met de Leidse Un'versiteit ontwikkeld. Morgenavond, dinsdag, concerteert het Koninklijk Schiedams Mannen koor Orpheus onder leiding van Chris Verhoog In het bejaardenhuis Spaland. Donderdag 19 december verzorgen het Bevrijdingskoor uit Vlaardingen en het orkest van de Nederlandse Kabelfabrieken uit Delft daar een programma. Beide concer ten beginnen om acht uur. 0 Borussla Mönchengladbach heeft vrij dagavond op eigen terrein in een wedstrijd voor de Eundesllga met 1—1 gelijkgespeeld tegen Werder Bremen. Twee minuten voor tlld werd internationaal Höttges (Werden door scheidsrechter Riegg wegens natrap pen van het veld gestuurd. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1