Kantongerecht o een ose elleboog KORTING HOUD HET HOK VOL! CWKOIHI lej en praktisch zo'n Onderzettegel I r Ik geef op als J Brandende auto stremt verkeer op rijksweg 16 ÖBV-leden per referendum bestuur Mezen AGENDA GE Aan buitenkant nog weinig te zien LET OP! TÓCH 10% BLOEIENDE CACTUSSEN I 1 Historisch pand krijgt sfeervol interieur DOK enquêteert ouders van leden bestel tijdig gezellig \tetfugesL bonj Vlammen sloegen uit achterstuk "V Volleybal Juliana- The Smash (1-3) Auto door winkelruit Adverteren doet verkopen nieuwe abonnee: Bemnd ïdt~ gebloemde cretonne ±120 cm breed Diefstal uit auto's EEN SPROOKJE i I, AEG TURNAMAT (wasautomaat) 748— 2. PHILIPS WASAUTOMAAT 598— 3. AEG CENTRIFUGE 98.50 4. ZIMMERMAN CENTRIFUGE 79— 5. BOSCH KOELKAST 135 T-A 228— 6. PHILIPS DRAAITOP STOFZUIGER 119— 7. WELTFUNK GROOTBEELD TELEVISIE 498— 8. WELTFUNK (SELECO) GROOTBEELD T.V. 458— 9. Pracht RADIO-GRAM.MEUBEL (stereo) 598— 10. BBC GRILL 97.50 11. BBC KOFFIEZETMACHINE 98.50 12. AEG STOOMSTRIJKIJZER 44.90 13. AEG BROODROOSTER 44.90 14. MAYER ELEKTR. BAKOVEN 54.90 15. PHILIPS ELEKTR. KACHEL 39.75 16. ISSEL LUCHTBEVOCHTIGER 69.50 17. REMMINGTON SELECTRIC (scheerapp.) 52.50 18. PHILIPS SCHEEP.APPARAAT (3 kops) 52.50 DE OPRUIMING BEGINT DONDERDAGMORGEN 16 JANUARI 8.30 UUR A.S. Schiedamseweg 41 - Vlaardingen tel..(010) 348744 (5 lijnen Ooifin Winkelcentrum Van Hogendorplaan 33 tel.(010)3449 96 r— Speciaalzaak voor stijlvolle sfeerverlichting i Korte Hoogstraat 15 -tel.34 3714 I PANELEN en andere vetpianten 'h GRATIS cU u, u*. S imauuk aJmtnub- opgaft"! VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks SCHIEDAM vandaag .en morgen en dagelijks Postzegel is niet nodig ais u op de envelop schrijft: De Rotterdamnrfer, Antwoordnummer 364, Rotterdam. 1 im p lisfii Prachtige gebloemde cretonne, een luxe gordijnstof bij uit stek, is een van de vele mooie stoffen die wij op onze 1e eta ge verkopen. Drukstof in rijk dessin, een soepele overgordijnstof in wel 4 vèrschillende kleurkombina- ties, verkopen wij per meter voor nog géén rijksdaalder. Op onze afdeling Gordijnstof fen verkoper» wij deze ge bloemde cretonne, een prach tige gordijnstof in mooi dessin en in 4 verschillende kleur- kombinaties par meter voor Ook meencegmorscn open GHrt tel. of schrift best (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Een staaltje van vakmanschap en kleurge voel. Dat kan gezegd worden van het nieuwe interieur van het magistrale pand nummer 65 aan de Lange Haven, beter bekend als het Kantongerecht. Er is daar een omvangrijke restau ratie aan de gang. Daarvan valt bui ten niet veel te bespeuren, maar dat komt nog. Stapels stenen staan op gesteld, om in de pui te worden ver werkt. De restuaratie wordt uitge voerd onder het wakend oog van ir. De Lucanct de ia Sablonicre van Rijksgebouwendienst. Binnen heeft het statige ge rechtsgebouw een metamorfose on dergaan. De vale bruine kleur, waar- 0 VLAARDINGEN De afdeling Vlaar- dingen-Holy van de NCVB vergadert woensdagavond om acht uur in de Holy- kapel. Mevrouw Groot Enzerlrtk-van der Tas uit Maasland zat een boekbespreking h.ouden en er zal ook gedeclameerd wor den. SCH.IEDA.FrI Zondagmorgen deed de 30-jarige chauffeur M. H. aangifte van diefstal van zijn personenauto die op de Havendijk was geplaatst. Later op de morgen werd zlfn auto een eind verder op de Havendijk teruggevonden. Het bleek dat er een zaklantaarn uit was ontvreemd en dat het rechtervoor- spatbord lichte schade vertoonde. De 59-jarige tankmetercontroleur M. L. V. deed aangifte van diefstal van een beeldje en een thermometer uit zijn personenauto die voor zijn woning aan de Nassaulaan geparkeerd stond, maar ook vond hij in zijn auto de zaklantaarn terug die uit de auto van M. H. was ge stolen. in vele jaren gelden het houtwerk werd geschilderd, is verdwenen en ieder hoekje en gaatje is minutieus beschilderd en waar nodig opnieuw verguld of met poedergoud voorzien. Zo ontstond een kleurensymfonie, mede door het verdwijnen van de ouderwetse vloerbedekking meubi lair en stoffering. De oude Franse spiegels zijn geble ven, de randen opnieuw verguld, beeldige Florentijnse kronen belich ten de hoofden van de dienaren van het gerecht, ,,'t Is een sprookje, dat ambtenaren een lui leventje leiden", zei ons de vriendelijke rondleidende gerechtssekretaris, L. T. Bijl. We kunnen dit niet ontkennen als we 'ai de volgeschreven folianten zien, die nu veilig opgeborgen en uitgezocht in het magazijn op de zolder, sluimeren. 't Is een sprookje dat ge rechtsgebouwen er naar en som ber uit moeten zien, tenminste, dat denkt men als men zich binnen het gerechtsgebouw aan de Lange Haven waagt. In de met marmeren stukken bedekte gang en hal trekt een groen geverfd: grillig houtsnij werk de aandacht. Aan de voet versierd met panfi- guurtjes rijst een overdadig bewerkte palm naar het plafond, waar hij ein digt in een vogelkop, die heel pro zaïsch in een lange wit geverfde ijze ren haak bijt Het was oorspronkelijk een lantaarndrager. De zijkanten van de trap ziin rijk versierd met houtsnijwerk en gesne den trapleuning. Alles is olijfgroen geverfd, de treden glanzen of ze zo uit het Napoleontische tijdperk het geboortetijdperk van het pand stammen en hebben ,,'n zware gang". In de gang staat een Louis Quatorze meubel. gerestaureerd door de boogaard werk Let altijd op de mouw van een kostuum. Dat is bepa lend voor de snif. U zult zien dat ook dit onderdeel bij eert FORTEX kostuum „uit de kunst" is. Omdat juist bij een FORTEX kos tuum- aan afle" details de grootste aandacht wordt besteed. Kies uit onze prachtige koflektie FORTEX Haagse firma van der Ende, dat ette lijke duizenden guldens uit het rijksbudget voor restauratie van rijksgebouwen hapt. Gebroeders Henderickx deden hun best op de zwart-wit, de gekleurde en de marmeren panelen met bijbelse en mythologische figuren in de ka mers van de gerechtssekretaris, de kantonrechter en de zittingzaal. In de kamer van de gerechtssecre taris komt fraai Biedermayer-meu- bilair met blauwe bekleding en goud geel vloerkleed. De kunstenaar P. Tosca, die de plafonds rijk met geor namenteerd stucwerk versierde zo'n honderdvijftig jaar geleden, zou er van opkijken, als bij zag, hoe alles in een luisterrijke toestand gebracht is. Hoe overdadig dit stucwerk is, blijkt in de zittingzaal, waar tiental len verschillende rozets de schitte rend gebeeldhouwde plafonds op luisteren. Hier aan de wanden licht groen gobelin. Een. rustgevende aan blik voor de talrijke zondaars, die in de toekomst ook niet meer in de marmeren gang behoeven te wach ten. Er is een modem ingerichte wachtkamer met een buitengewone glazen bol, als verlichting. Het kijken ernaar en het ontraadselen van de diverse onderdelen, zal de tijd aange naam bekorten. Het hele pand zit stevig in de witte verf, waar nodig is neonbuisverlich- ting aangebracht en beneden, in de kelder staat zacht ronkend de im mense verwarming voor het hele pand. Alle rommeligheid is verdwe nen, bezoekers van het gerechtsge bouw zullen. nu niet meer geïmponeerd worden door een Char- les-Dickensachtlge sfeer, maar wel door de schoonheid van aankleding en kleur, die stralend voor het oog is. Zelfs de parketwachters delen in dit kleurenwerk. Voortaan zullen zij gehuld gaan in zwarte uniformen, versierd met paarse epauletten. Deze sfeervolle uitmonstering deed een buurtbewoonster de uitroep slaken, toen bij haar gebeld werd ter over handiging van een boetebevel: D'r staat een heilssoldaat met een pistool op de stoep." FOUNDATIONS Op alle beha's, gaines, corselets, panties en corsetten, nü tijdelijk Ja, tóch 10% KORTING op de vastgestelde prijzen, dus 'n CONTROLEERBAAR y OORDEEL! VANAF A.S. DONDERDAG IN ALLE 21 FILIALEN VAN iHrftttlifS «w Ibm Korte Hoogstraat 11a Tel. 346151 - Vlaardingen SCHIEDAM Juliana is er in Castricum niet In geslaagd de wedstrijd tegen The Smash in winst om te zetten. De schie dammers die Peter -de Munnik door ziekte misten, werden vooral in de eerste twee sets het slachtoffer van een reeks onbe grijpelijke blunders van de scheidsrechter. ■Zij raakten daardoor tvun zelfvertrouwen kwijt en het gevoel van onmacht werd nog versterkt, omdat The Smash vaak fraaie staaltjes van goot- en smijtwerk lieten zien, waarvoor de scheidsrechter weigerde te fluiten. Binnen het halt uur stond Juliana.- dan ook met 2—0 achter (setstanden: 18—ren 15—l(». Alleen to de derde set kwam Juliana uit onder de druk van The Smash (7—15). De vierde set had veel weg van de eerste twee sets. De vierde set was ook voor The Smash (15—11) en daarmee de 3—l over winning. De eerste teams van de schiedamse vol leybal Club hebben de eerste wedstrijden van 1969 de volle winst behaald. Dames 1 klopte na een tempo-loze strijd bet Zwijntireehtse Delta 2 met 3—1. Beide ploegen maakten een slome indruk, wat vermoedelijk te wijten was aan een te hoge temperatuur in de zaal. Setstanden: 15—T. 10—15, 15—11 en 15—7. Heren 1 stuitte op onverwacht felle te genstand van Bcrmt 2 uit Roosendaal dat puntloos onderaan de ranglijs bungelt. De Schiedamse heren misten twee hoofdaan vallers. wat duidelijk voelbaar was. Ka een goed en overrompelend begin. 15—9 en 15—12, gingen de Schiedammers te noncha lant spelen, met veel slordige fouten. Dit kostte SVC 2 sets, 12—15 en 7—SS, wat de stand weer ln evenwicht bracht. In een spannende laatste en beslissende set '.visten de Schiedammers op het nip pertje een 15—15 set-winst te behalen en dus de uiteindelijke zege met 3—2 veilig te stellen. j HOEK VAN HOLLAND De bestelwagen van de Hoekse groenten- handelaar L. de M. reed gisteren in de Prins Hendrikstraat de winkel van de buren, een parfumeriezaak, binnen. Dat gebeurde toen de 38-jari- ge W. S. uit Naaldwijk moest uitwij ken voor een tegenligger. Met zijn gloednieuwe auto reed hij aan de achterzijde tegen de bestelwagen. De personenauto kwam op zijn kant op de rijbaan te liggen "eri werd goed deels vernield. De groentenwagen die kennelijk niet goed op de handrem stond, ging na de botsing in z'n eentje aan de haal. De wagen reed, het trottoir op en dreunde tegen de gevel van de parfumeriezaak, waardoor de etala geruit het begaf. De materiële schade was groot DOOR RUDOLF SUBIK Verrassend nieuw boek voor liefhebbers en kwekers ven cactussen. Een schat van gege vens over deze interessante planten en duidelijke aanwij zingen voor de verzorging. Met 96 schitterende afbeeldingen in kleur U betaalt voor dit gebonden boek van niet minder dan 263 bladzijden slechte f 8.50 verschenen in de .serie Goede Tip Verkrijgbaar in dt boekhandel ZOMER KEUNING WAGENIN6EN (Van een medewerker) SCHIEDAM De christelijke gymnastiekvereniging DOK houdt onder de ouders van haar jeugdige leden een enquête die niet alleen ten doel heeft na te gaan wat hun wensen zijn, maar bovendien van .propagandistische betekenis is. Een negental vragen stellen de ouders in staat iets over hun kind te vertellen, vooral of het graag naar les gaat en aan welke andere activiteiten het nog meer deelneemt. Verder kunnen de ouders sug gesties aan de hand doen, te kennen geven of het contributiebedrag rede lijk is, of er interesse bestaat voor de drumband en tevens of zij bereid zijn tijd beschikbaar te stellen voor DOK (bestuursfunctie, administratiecom - missie of kledingcommissie). Het is niet uitgesloten dat DOK voortaan eens in het jaar een contactavond met de ouders en bestuur organiseert, I want ook daarover wordt een vraag j gesteld. SCHIEDAM De afdeling Nieuw- Land van de NCVB houdt dinsdag, 21 januari in een der zalen van de Mag- naha Deïkerir een ledenvergadering. Na de opening vragen jaarverslagen van de sekretaresse, de perming- meesteresse en de hoofdpropagan- diste de aandacht. Vervolgens zal mevrouw Groot-Enserink-van der Tas uit Maasland onder andere het boek „Goede mopgen juffrouw Duif' bespreken. Woensdag 22 januari vertoont de CEFA voor de bewoners van het be jaardentehuis Spaland de film „Song bus naar Triest"; het komische to neelstuk „De avond van de zevende juli" wordt daarna opgevoerd door de Christen Jongerenvereniging ODG. MAASLAND De Maaslaadse vogel-" vereniging heeft de heer C. J. van Duljn herkozen als penningmeester, in de open gevallen plaats van d heer F. T. Smit werd gekozen de heer .P Koek. Het ten- toonstelilngsreglement werd herzien. De ltm ktmnrs voortaan de zgn. A-vogels alleen inzenden als deze zijn voorzien van een rlngreglstratlenummer, besteld vla de Plaatselijke rlngncommissaris. Als derby nummer voor 1969 is bepaald nummer 9. MAASLAND De eerste vergadering van de plaatselijke NCVB Is vastgesteld op donderdag 23 januari om 19.39 uur in de Magneet. Mejuffrouw Qurtdo zal spreken over „Het opgroeiende meisje", MAASLAND Ter gelegenheid van haar .ïO-Jarlg bestaan geelt de muziekvere niging „Wijdt Gode Uw kunst" donderdag 30 januar een jubileumconcert ln de her vormde kerk. In alle CO-OP winkels of tel. nr. 26,45.96 Schep sfeer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van EK3. P, 1. DWEL BINNENSINGEL 165 TEL, 342486 - VLAARDINGEN naam: strest: betaalt: O.pe, kwerreal permasmfl Als beloning voor mijn aktiviteit fl ontvang ik een onderzettegel. De nieuwe abonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. ijn naam straat: plaats: ROTTERDAM Ont omstreeks acht uur maandagavond Is alle ver keer over de rijksweg 16 tussen Rot terdam en Zwijndrecht ter hoogte van Ridderkerk gestremd geweest Oorzaak daarvan was een fel bran dende personenauto, die vrijwel ge heel door het vuur verteerd was voor dat de brandweer arriveerde. De Ridderkerkse politie sloot in sa menwerking met de politie van Zwijndre.cht, H. I. Ambacht en de verkeersgroepen van Dordrecht en Driebergen de weg af. De stremming duurde een klein uur. Men hield het verkeer op een afstand vanwege het ontploffingsgevaar en later om blus sen mogelijk te maken. De wagen hoorde toe aan de Dordtse VW-dealer, die hem juist tien minuten eerder- had afgestaan aan de 20-jarige J. L. van Houten uit Alblasserdam. 'V (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De ongeveer 1100 leden van de Onafhankelijke Bedrijfs organisatie Verkeer zullen zich deze maand per referendum uitspreken ach ter welk bestuur ze willen gaan staan: de groep Sparreboom of de groep Leen van Os. Hiertoe werd gisteren besloten tijdens een kort geding tussen beide groepen, dat diende voor de Rotterdam se rechtbank-president mr. J, G. L. Reuder. Dit referendum zal-onder leiding van de Rotterdamse notaris Kuintjes met assistentie van de twee raadslie den van beide partijen worden ge houden. Vóór vrijdag moet op het no tariskantoor de administratie - van de ÖBV worden gedeponeerd. Vrijdag zuilen de bemanningsleden van de stadssleepboten die hebben ge staakt hun uitkering krijgen. Daarvoor wordt een bedrag van 40,060 gulden af gezonderd uit de weerstandskas. Zo-, dra dat geld is gestort zal het door Van Os op dat bedrag gelegde beslag wor den opgeheven. Het kort geding drie andere zijn voor onbepaalde tijd aangehouden moest uitmaken welk bestuur nu ei genlijk bevoegd was, in de OBV heerst een verwarde situatie, omdat twee groeperingen zeggen allebei hèt wetti ge bestuur te.zijn- Mr. J. H. van "Wijk zei tijdens de zitting namens, de. groep Sparreboom dat het. bestuur op 7 december niet was weggelopen Uit een vergadering, -.zoals1 Van Ostcis., beweren," Eeit week later werd tijdens een ledenvergadering - een nieuw bestuur gekozen dé 'groep Van Os, kir.:- Van Wijk betwistte de rechtsgeldigheid daarvan. Ook het be slag op het geld was dus onwettig, meende; hij. Namens Van Os hekelde mr. J. N. Jacobsen Jensen de praktijken van het O VB, die partijdig zouden zijn. Na de pleidooien en replieken schorste mr. Reuder de zitting. Na de heropening *s middags werd de overeenkomst be kendgemaakt, die na overleg tussen belde partijen was verkregen. Zaal Kehobothkerk: NCVB-West, 20. Zaal MaranathakerK: NCVB-Zuld, 20. Stadsgehoorzaal: „De dood-ln de rode Jaguar", (19 jaar), 20. Jac. V, d. Windtstraat 101: Dienst Gerst, Gem. in Ned., ds.. v. d. Breevaart (Mini ma-zending),.28. vaartland: Kerkdienst, ds.: -J E. van Veen, 10.30. en morgen... Gebouw Hcflaan: jaarvergadering KVK, ^HolypKapel: NCVB-Holy, boekbespre king, 20. Bijkantoor „Be Rotterdammer", Smalte Havenstraat U. tel. 34,67,15. Alarmnummer politie: 344444. G Git GD: 344444. AUrro- mimmer voor meldingen Inchtyerontremi- glng en geluidshinder: 28226. Wachten 'be zorging: H. .Verhey- P. K. Drossaertstr, 210. Wijkcentrum; Alg. Metaalbew. Bond en Bestuurdersbond. 19-80. Irene: Aaua Fau na. 20. Chr. Sociale Belangen: ISW, 19; Klaverjasverg. wijkverg. Nieuwland, 20, Wijkcentrum: -NIVON-cursus. 20. Irenej Tropica, 20. Arcade: Sint Eloy, 19,30: Bond van Vogelliefhebbers, 20; Jaarvergadering EHBO, 20. Stedelijk Museum: Moderne kunstnijver heid. Aanwinsten 1968, 10-17. zondag 12.30 tot 17. Galerie de Graaft: clano Slewert. aquarellen, zondag en maandag gesloten. Galerie Punt 4: schilderijen en tekeningen van Jan Boëde, werkdagen IS-21, zaterdag en zondag 14-17, Redactie-adres: mevrouw J. van der Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat 29. teL 263333. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat «2. Klachten bezorging; Joh. Gr&neveld, van Marumstraat 24b,"tel. 15.37.79, maandag tot en met vrijdag 10,30-19.30 en zaterdag 17-18, PoUtle-a- larmnummer: 28.46.66. GG en GB: 5828.87. Meldingen luchtvervuiling en geluidshin der: 26.26.26. Apotheek Jansen: van Swln- denslngel. tel. 26.49.17. De heer Van Houten vertelde dat de wagen plotseling was gaan inhou den zodat hij gedwongen was op de uitwijfcstrook te gaan rijden. Toen hij gestopt was sloegen de vlammen reeds uit het achterstuk waar de mo tor zit. Kortsluiting zal dan ook wel de oorzaak van de brand zijn ge weest. De heer Van Houten rende van de auto weg. Even later werd de weg afgezet. Politie en brandweermensen probeerden tevergeefs het vuur met schuimblussers te doven. Zij slaagden er pas in toen een nevelspuitwagen bijstand bood. LIET GEBEURDE enkele avon den geleden en het illustreert duidelijk, waarom wij Nederlanders in verkeerstechnische publics ties wel eens worden aangeduid als de „slordigste autorijders van Europa", 's Avonds tegen een uur of zeven reed iemand van noord naar zuid over de Van Brienenoordbrug en tot zijn. schrik zag hij in de rechtse rijstrook een wagen staan, schuin met de neus naar de zijkant En in deze wagen zat de bestuur der voorover op zijn stuur gebogen, doodstil. Wonder dat onze aanko mende autorijder meteen aan een ongeluk dacht. Op deze helling stop pen zou aanleiding gev;en tot hoogst gevaarlijke toestanden: het was druk, er is op deze helling vlak bij de brugklap geen üitwijkberm. Maar de man die deze situatie had gezien, woont vlak ten zuiden van de Van Brienenoordbrug. Hij spoed de zich huiswaarts, waar hij vijf minuten later de politie telefonisch inlichtte. Natuurlijk werd onmiddel lijk uitgerukt om hulp te bieden. De politie vond de auto op ,de bnigóp- rit De bestuurder lag nog steeds over het stuur. Onwel? Hartverlamming? De auto leek zo te zien niet beschadigd. Zou de bestuurder met zijn laatste krachten de auto tot stilstand heb- ben gebracht? De politie nam'„poolshoogte; Voor zichtig, om niet toch nog ongeluk ken te veroorzaken, het drukke ver keer om de stilstaande wagen lei dend. - V V .V". Wie schetst de verbazing en ook da verontwaardiging van de politiemannen toen bleek dat er van geen ongeluk sprake was. De over zijn stuur liggende chauffeur ver- klaarde..... dat hij wat vermoeid was en even wilde rusten! Men kan zich voorstellen, dat de op een rijbaan van een brugoprit uitblazende automobilist een héél du- J re rustpauze heeft gehad. "pINDELIJK kan ik u weer eens -Lj wat berichten over het gezin Den Heijer. Tegelijk sluit ik daar mee officieel de aktie, die de lezers spontaan begonnen, at Begin juli verscheen, een verhaal over dit ge zin, dat was teruggekeerd na een mislukte emigratie, in onze krant Onmiddellijk daarna begon een groot meeleven. Velen brachten geld en/of goede ren'ten huize van de Den Heijers, Homerusstraat 846, Rotterdam. Het gironummer van dit dagblad werd op verzoek, van vele abonnees opengesteld. Diverse malen heb ik u verteld hoe een en ander zich ont wikkelde. Dat was allemaal hartver warmend. U hebt het met elkaar gebracht tot een bedrag van ƒ2124,50 op ons gironummer. En dat is heel mooi. Deze stand was feitelijk in novem ber 1968 al bereikt Maar ik heb de zaak wat aangehouden, omdat me vrouw Den Heijer een tijdje naar het ziekenhuis moest. Nu is het geld afgedragen en de aktie ten einde. Inmiddels gaat het met mevr. Den Heijer weer wat 'beter. Zij moet zich zeer kalm houden. Beide kinderen (Joke en Garolien) verblijven nog buitenshuis, waar zij goed worden verzorgd. Namens de heer en me vrouw Den Heijer moet ik u bij deze gelegenheid nog eens heel, heel; hartelijk danken voor al uw meele ven.' En Jan Krant meent uit naam van alle geefsters eri gevers tc mogen:. spreken als hij tot slot de hoöp uitspreekt dat het de familie,Den. Heijer goed mag gaan! Even nog laat ik u zien hoe deze spontane aktie begon; met een artikel in onze krant van 6 juli 1968. 'Tjsr»rwtts*>r.V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1