r Leeuwezegel II1181I snel m PULLMAN >0®fi KwiirS©ü r ffey msimmi DE ADVERTEERDER IS 0 P U GESTELD door deze krant 'A I veel weten (i/i m PULLMAN geen 't Is goed aan een SOPHIA KIMOERIIEKEMHOIS ER ZHI6EIIH8EHIUMIEI UITGIFTE van Woninginrichting v - -«is J v'n' I-Til ^È\Vi:t *>vx> --'DDvX&X ll^tllsCeV5 i'DD- \'T -s.&rxi^l'ï^GïA.G A r^jTO4.'UfS< Veluvtne Verffabrlek N.V. ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER Laat hem das weten dat deze krant feest. DE SLAAPBANKENCENTRALE" Personeel gevraagd RESTAURANT SCHEFFERS, Lijnbaan 87, Rotterdam, vraagt: WERKSTER Papiergroothandel VAN ST0LK REESE N.V. JONGSTE BEDIENDE Administratieve medewerksters Fabrikant overtrekt nu uw BANKSTEL Auto's rijwielen j motoren Te huur aangeboden Diversen DAMES Bierens Chemische Reiniging N.V., JONGEDAME FIRMA MAP0 ERVAREN TYPISTES Filiaalhoudsters JONGELUI VERKOOPSTERS of VERKOPERS HUF SCHOENEN Voordelige Aanbiedingen RUILT UW OUDE MEUBELEN IN Te koop gevraagd Onroerend goed Huwelijk Foto en film Te koop aangeboden iTTT! U brengt;*1/3'var» uw leven op bed door. Koop een echt;e PULLMAN,ai kost; hij misschien sn paar gulden meer. Perfecte balans Te kust en te keur Extra luxueus comfort Sen pijporgel of een 2e haads gitaar? EEN AFDEUNGS-RECEPT10NISTE gen provincietelt meer gezinnen dsn sommige provincies. Praktisch geen doublures met andere dagbladen DE NATIONALE INVESTERINGSBANK (HERSTELBANK) N.V. f 60.000.000,- TA pet. 20-jarige obligaties 1969 99 Ka pet ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V. AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V. HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V. HOLLANDSE KOOPMANSBANK LIPPMANN ROSENTHAL N.V. MEES HOPE PIERSON, HELDRING PIERSOH NEDERLANDSCHE CREDIETBANK N.V. t>l ROTTERDAMMER es-s-==s=s—-==— Paaina <T ÜA DINSDAG 'S3 MAART Ify K&f'- S» ji.Vs, ij v. N^vMS^ jyóy V#">G v X V s\v '"v -vf ^v V^J^SL,,^ ï"\ii slïftï^: \- V x?vx^%^?>S^V* s vv^v -, v 'yMk *Wï,*v -Nj -3*^ ?x*3T w&*xaavH\ ^W-»iv .•vO-.'-X* s^ ^4. "X. "C^fx* •- *V-^ V""S S 1 tx <G t v J V A 0* X - a^4>;-l\V GGiySsG^GG'i "V-/" x NUNSPEET vraagt voor zo spoedig mogelijk: voor Kaar boekhouöafdeüng De gedachten gaan uit naar een jonge kracht van' 20-30 jaar, in het bezit van tenminste MULO- en Praktijkdiploma Boekhouden. Beële ontplooiingsmogelijkheden zijn in haar groeiend bedrijf onderdeel van een groot internationaal verfconcern) aan wezig. Eventuele huisvestingsraoeililkhe- den verwacht zij op een redelijke termijn te kunnen oplossen Schriftelijke sollicitaties te richten tot de Perso neelsafdeling. Laan 84, Nunspeet. i Industriegebouw Goudsesingel 66. Botterdam, telef. Rol23 010-138018. Vraag folders. Ruilt uw oude meubelen in bij aankoop van nieuwe Ook vloerbedekking en gordijnstoffen. Vraagt vrijblij vend taxatie, 3000 m2 showroom, financiering naogel. WONINGINR. LINJA Tel. 125.266, na 20.00 uur: 178.112. Rol 23 (werktijd 7.00 tot 15.00 uur) 's Zondags vrij. TeL afspraken voor een soll.-bezoek te maken onder no. (010) 117230. Rol02 vraagt een pientere Ceintuurbaan 181 ASSURANTIECONCERN STAD ROTTERDAM ANNO 1720 Blaak 101, Rotterdam Wij hebben weer plaats voor enige met een MULO-opleiding en kunnende typen. Ook gehuwde dames kunnen voor parttime-werk van 8.3016.00 uur in aanmerking komen. Telefonische afspraak of persoonlijke aanmelding op werkdagen tijdens de kantooruren en 's maandags ook tot 8 uur 's avonds. Telefoon 010-111720, toestel 282. voor bijzonder lage prijs. Vraag vrijbl huisbezoek. Tel. 25.31.11 (R'riam), b.g.g. 28.34.63 Ra 123 SLAAPBANKEN. Slaapkamers en bedden; klassieke bankstel len; moderne bankstellen: wandmeubels, eethoeken, etc. Vloerbedekk-ing, kamerbreed en tegels. Alles uit voorraad leverbaar. >rDe Specialist". Noordsingel 60-62. Botterdam, telefoon oio - 23.99.38. Vraag gratis catalogus. R023- GRATIS VLOERBEDEKKING KAN NIET. Wel geven wij tot 40 pet. korting en gratis ge legd op alle soorten. De Vloer bedekkingscentrale. Sikkelstr. 51. R'dam-Zd. Tel. 17.08.77 en 32.04.97 en Gaffelstraat 30. R'dam-C. Tel. 23.73.72. R023. GELD NODIG voor pers. lening of autofi-j nanciering? Rente en af- j lossing volgens wettelijke j bepalingen. W.A. au- i to-verz. -f groene kaart 135 p. jr. ASS.FINANC.KANT. J. W. JANSSEN Hellevoetstr. 18 (bij Brielselaan); R'dam-Zuid. Tel. 176555. Ro.löG BAXDENCENTRUM heeft ze., veel voordeliger... in alle ma ten... In a Ue prijsklassen. Schietbaanstraat 7, Rotterdam. Ro s Gratis vrijbl. TAXATIE bij u thuis. Enorm veel geld voor uw oude meubelen bij aan koop van nieuwe. Zeer soepele aanbetaling mogelijk. Vraag gerust zonder enige verplich ting, inlichtingen aan Postbus 1547, R'dam of tel. 117115, ook: des 's avonds. Tel. 177450. Ko23. VERKOOP NU UW AUTO.! Wij kopen alle overtollige en! bruikbare auto's. Tel. 119335. Bo.« i Aangeb. OPEL BEKORD. heg. '60. Pas'gespoten. Prima mo-| tor 600.-. Ta. 241855.Ro6 Te huur: OPELS. 2~CV, New AngÜa's. Chevrolets, Baks. Rldderspoorstr. 36c-e. Zuid. Tel. 010 - 278203. RO10. UW AUTO VERKOPEN? Wij I kopen alle merken overtollige auto's vanaf bw.jaar 1962. Tel. 13313S en tel. 139662. RoS NSU PRTNZ 4. i z.g.st., sueu- i ure radiaalbanden van mon- teirr. Karekaetstraat 81. Cap 2 aJd IJssel. tel. 336711. Ro 6 ROTTERDAM-NOORD Rol02 "VVij vragen voor onze filialen. 'Aanmelden: R0102 gevraagd voor eenvoudige kantoonverkzaamhed. door groothandel in levensmidd. Zaterdags vrij. Leeftijd tot 18 jaar. Laagjesweg 52, Lombar dijen, (achterzijde Spoor maker) tel. 010 - 19.03.77. Rol02 VERPLEEGSTER worden? Liefst in een nieuw xiekenhuls en in een moderne gezellige stad? Onze eerstvolgende op leiding start op 1 september 1969. Inl. Directrice Diacones- senhuis Eindhoven. R02. Gevraagd MEDEWERKER v. kabelproduktie. Aanmelden J. F. de Regt Zn. N.V., Tel. 010 - 14.22.22. Van maandag f t/m vrijdag, of na telef. afspraak. Ro2- Mathenesserdijk 414 (bij Schiedamseweg). ASSURANTECONCERN STAD ROTTERDAM ANNO 1720 BLAAK 101, ROTTERDAM-1 heeft plaats voor Leeftijd tot 35 jaar. Opleiding op ULO-niveau Telefonische afspraak of persoonlijke aanmelding op werkdagen tijdens de kantooruren en 's maandags ook tot 8 uur 's avonds. Telefoon 010-111720, toestel 282. Ro.102 Van der Meer Schoep vraagt enige flinke Prettig werk en goede voorwaarden. Kom eens praten op onze afd. Personeelszaken: Wil- lebrordusplein IS, Rotter dam. Tel. 28.26.80. Dage lijks van 8-16 uur. Afspraak: in de avonduren is mogelijk. Rol02 breek eens met de sleur, ga eens wat anders doen. vinden bij Huf een taak «Jie voldoening geeft. Prettig gevarieerd werk en goed betaald. Dames die wat tijd over hebben en wat extra's willen verdienen vinden het ook bij Huf. Sollicitaties bij Hoogstraat hoek Westewagenstraat in Rotterdam. Tel 11.64.70 tot 's avonds 8 uur. Ro.102 De N.V. Scheepswerf v/h C. Hooper waard, Waalhaven pi ei 8, Rotterdam, vraagt ijzer- werkers, bankwerkers, hulpij- zervverkers, lassers en leerlin gen. Sollicitaties dagelijks aan het bedrijf of telef. onder nr, 29.08.88. Ro.2 METAALDRAAIERS gevraagd. Carmeta, SluLsjesdijk 47. Tel. 29.17.62 - 29.33.21. Ro.2 Gevx. op kl. kantoor TYPISTE, lft. plm. 18 jr. Techn. Expertise bur. L. J. van der Ree, Tettin- gerstr. 53F, Tel. 281411. Na 18.00 uur 183676. Ro2 Wed ui. R'dam-W. b huls vraagt nette HUISHOUDSTER, n.h., leeftijd 5565 jaar, liefst met foto. Br. o. no. 6992 bur. v. d blad. Ro-2 Gevr. HULP l. D. HUISH, van 9—15.00 uur. Dagen nader overeen te komen. Mevr. H. de Jon<ge, Molenlaan 11. Tel. 183523. Ro.2 Gevraagd aankomende en ge routineerde typistes. Mu lo-opleiding gewenst. Steno strekt tot aanbeveling. Tel. (010) 250977 tot 17.30 uur. Ho.2 Banden centrum vraagt voor directe indiensttreding: MON TEURS en leerling-monteuxs. Schletbaanstrant 7, Rotterdam. Ro 2 In doktersgezin nette WERK STER gevraagd voor een paar ochtenden per week. Geen praktijk aan huis. Loon 3,- p. uur. Mevr. Gerbrandy, G. \V. Burgerplein ie, tel. 25 73.54. Ro.2 BEHANG. Enorme collectie in alle prijzen. Schot, Pretoria- laan 97, tel. 272439. Ro.17 bij aankoop van nieuwe. Vraagt vrijblijvend inlichtin- j gen i COR ROS MEUBELEN Oostzeedijk 344 - 364, hoek Oostplein, telefoon 133744. 's Maandags gesloten. Rol 14> Spreien-show Fa. L. de Jong, Zwart Jan straat 116, R'dam, tel. 24.35.55. Meer dan een halve eeuw beddenvak-specialisten. Ro.114 BEKENDMAKING. zoekt u een degelijk en betrouwbaar s-dres roor reparatie er, leve ring van meubelen, seheeps- en woningstofferlngenl Ga dan bij de: vakman J. B. van Bebberen, Frederikstraat 192 Tel. 135730. Vrijbl. huisbezoek. Een 45-jarige ervaring. Ro.14 WASAUTOMATEN, alle mer ken leverbaar met 25 act. tot 46 pet. korting. 3 pet. bij con tante betaling. Inruil en finan ciering mogelijk. WAANDERS, Rullstraat 4-6-8, Rotterdam, tel. 25.53.26 en Visstraat S, Brielle, tel. 01886 - 3015. Ro.l? 15 TOT 20 PCT. KORTING op uw vloerbedekking ongeacht merken en kwaliteiten. „De Maas", Hordijk 302, Rotter dam. Tel. «19 - 193165. Ro.l? PVEA DTR HR ZV 1643 BEDDEN REPAREREN Bedden repaieren en nog eens bedden repareren, vakkundig en niet duur, Hendrlksen Bed denmakerij. Oostplein 51, naast vrije Volk. tel. 13.19 92. Vraagt prijs. Ro.H IEDEREEN EEN KREDIET tot 3.000 zonder borg en dl rekt te verkrijgen voor aanschaf meubelen, woningtextiel. Ook zij die gaan trouwen en allen die dringend meubelen willen kopen. Vraagt gratis folder met gratis uitvoerige Inlichtin gen bij Postbus 1083. R'dam. Ro.14 MEUBELREPARATIE en overtrekken van meubelen. Degelijk werk. niet duur. Vraag prijs. A. J. Met/, v/h Metz en Metz, Pretonalaan 47. tel. 270340. Ro.14 Net gedragen COSTUUMS, Ja- pounen, kinderkleding, Roo- sendaal's Goedertiandel, Schietbaanpraat 1. Tel 250641 Tel. 232297 avonduren. R04. KUNSTGEBITTENREPARA- TIES. Ie kl. werk vanaf ƒ5 per reparatie- 20 krts gouden kroon f 17,50. U kunt er op wachten! inst „Dentiha", Hoogstr. 40. R'dam. tel. 126010. Te bereiken met tram 1. 3. 6, 8 en buslijn 32. 34. 38. 45. 49 en 49a. Ho 14 MAAK GELD VAN "WAT Ui NIET MEER. GEBRUIKT, plaats een koerier. De erva ring leert dat u er dan bet meeste voor krijgt. Veelal bent u het binnen één dag kwijt. Noem een (redelijke) prijs in de koerier. Dat werkt het best. Bel 11.55.88, en vnaag naar toestel 50. Ro 14 PROBEER HET EENS MET EEN KOERIER. V zou niet, de eerste zijn, die toch een hulp vindt voor de huishouding; of toch een woongelege heid op het spoor komt; of >ch een gebruikte goedt fiets ontdekt. Probeer het eens, plaats een' koerier. En groter wordt Uw1 kans als U het twee of drie keer achtereen doet bijvoor- beeld met een dag ert\«sen. Ro.14 Te koop te BARENDRECHT. 2 min. van hst station, helft van dubbel herenhuis, geheel gemoderniseerd. Vraagprijs 65.060 k.k. ml. tel. 01806 3141. Ro.l6 Stuurman, grote vaarL 27 jaar 1 zk.m EENVOUDIG MEISJE foto op erewoord retowr. Bne-' ven onder no. 6995 bur. v d. bl,! Ro.22 i JONG ACADEMICUS, 25 jaar, zoekt kennismaking «met jonge' vrouw, l kind geen bezwaar B neven onder no 699*1 bur v. d blad. Ro 22 PASFOTO'S binnen 5 min. ge-! maakt. Klaar terwijl u wacht. Levenslange garantie, walg, I Meent 127. R'dam. Ro.15 1 WINKELKASTEN, toonbanken EN VITRINES M C. Conijn. Zaagmolenstraat 141. R'dam Tel. 243232. Ro5. Wij zouden het er wel m wil len pompen, voor schrijf-, tel en rekenmachines eerst kijken bij Aveha. Meer dan 500 MA CHINES in voorraad. Prijzen v.a. /7j.-. 's Zaterdags geo pend. Aveha importeurs van kantoormachines, Schieweg 50, tel. 24B437. R'dam. Ro5. S.G.A.-Lilliput, PLASTICi SLIPJE voor alle mei ken celstofluiers. Ho5. l 5) De waarde van een matras is niet in guldens uit te drukken, wel in het aantal uren gezonde nachtrust. Als u moe bent is het van 't grootste belang dat uw wervel kolom en uw spieren de kans krijgen zich geheel te ontspannen. Daarvoor heeft üw lichaam volmaakte steun nodig, de steun van een echte Pullman. Een echte Pullman matras kan u deze volmaakte steun geven, dankzij de perfecte balans van de binnenvering. Een .stevige, veerkrachtige afdekking, gemaakt van natuurlijke grondstoffen, garandeert een gezonde, warme ligging, vele jaren lang. En ais u behoefte hebt san een wat hardere ligging, dan wordt uw Pullman zonder prijsverhoging in de z.g. "anti-hernia" uitvoering geleverd. De standaardmaten van Pullman matrassen variëren van 78x188 cm tot 138x198 cm, maar desgewenst wordt er een voor u geschikts Pullman vervaardigd. Vraag ooft eens naar de Pullman lichtgewicht binnenveringmatras "Butterfly!" De bekleding kunt u op staal kiezen uit een ruim assortiment kwaliteitsdamast in moderne kleuren en dessins. Wanneer u soms de voorkeur geeft aan een binnen werk van polyether, is er voor u Pullman Dumoflex. Uw winkelier zal u graag meer vertellen over dit veredelde polyether met 20% meer weerstand en 20% meer veerkracht. Nog één goede raadals u iets voelt voor dubbel slaap comfort, laat uw winkelier u dan eens iets vertellen over de Pullman Boxspring Combinatie of vraagt u gewoon de nieuwste brochure eens aan. Waarschijnlijk zult u onmiddellijk vaststellen dat dit nu precies is wat u zoekt Maar welke Pullman u ook koopt, kijk vooral of de néam er op staat Ais u iets meer betaalt moet u ook weten waarvóór l Voor inlichtingen en folders: N.V. Pullman Matrassenfabrieken - Zwijndrecht In christelijke gezixuoa rijn. va&k veel (goede), muziekinstrumenten. Als u zoiets zoekt, plaats dan eens een Koerier in deze krant. Bel 115538 toestel 50 GORDELWEG160 - ROTTERDAM - tel. 010-28«C5 Academisch Kinderziekenhuis Medische Faculteit R'dam wordt gevraagd zo mogelijk per 1 april a.s. voor één der verpleegafdelingen, om o a. bezoekers te woord te staan, de telefoon te beantwoorden en administratieve werkzaamheden te verrichten. U.L.O.-diploma of gelijkwaardig onderwijs en een representatief voorkomen zijn vereist. Leeft. 18 A 20 jr Schrifteliike sollicitaties te richten aan de directrice, Zr. L. A. van de Stadt de rotterdammer - dordts dagblad - nieuwe leldse courant nieuwe haagse courant R'dam, W.de Withstr.25 tal.115588 telex 21431 Kantoren te Den Haag- Leiden -Dordrecht gevestigd te 's-Gravenhage in stukken groot nominaal ƒ1000,- aan toonder. In aansluiting op het prospectus d.d. 13 maart 1969 Inzake de uitgifte van bovengenoemde obligaties berichten ondergetekenden dat de koers van uitgifte is vastgesteld op De inschrijving sluit op vrijdag 21 maart 1969 te 15.00 uur. Het per toegewezen obligatie te storten bedrag beloopt f 995,- te vermeerderen met het toewijzlngszegel ad 1,2%^ Amsterdam, 18 maart 1969.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2