econasTo Ai 1. de meest pure vleeskracht tijde i k extra voordelig, 2. nieuwe praktische recepten op de verpakkinf 3. eer feestelijke verrassinZwitserse koe-bellen. goud-Vlees Miilion tijdelijk extra voordelig fL95 f,1.00 fleesbo ii lion met de meest pure vleeskracht! snel veel weten vrouw elke krachten Let op "de vrouw met de vele gezichten". Zaterdag 22 maart. Ned. 1, mor het nieuws van 8 uur ECHTE ZWITSERSE KOE BEL AAN KLEURIG BELLEKOORD bekwame boekhouder ervaren assistent boekhoud kundige kracht assistente medewerkster door deze krant. geen' J lange stukken I I administratief medewerkster I i n.v. Ideaal, zo'n heerlijk warm meisjesve&tje van 100% po lyester. Hooggesloten mo del met raglan mouwen, fully fashioned. In wit. 92- 64. 9.75-14.75 Praktische katoenen tuin broek voor kleuters, door jongens èn meisjes te dra gen. Met leuke sierstiksel- garnering. ,86-116. 2.95-3.95j jongenspantalon van goed wasbare en plooihoudende kwaliteit: kamgaren terlen- ka 55/45 (polyester). Model m steekzakken en achterzak 104-167. 10.75-16.75 Fijn sportief overhemdvan polyester/katoen, met but ton-down kraag. Verkrijg baar in diverse-streep- en ruitdessins. ,28-36. 8.95-9.75y Meditatieboek voor ouderen Ds. J. van den Blink Prijs gebonden 110.50 Verkrijgbaar in de boekhandel Een uitgave van Zomer Ktuning Wageningen l l se :=il Feestelijke verrassing: Maggi goud-Vleesbouillon vindt steeds meer toepassingen in het moderne huishouden, want het is gemakkelijk, lekker en verbazend veelzijdig. Het pittige aroma en de pure vleessmaak maken uw gerechten pikanter en rijker van smaak. Om u op nog meer tafel ideeën te brengenstaan op de verpakkingen nieuwe praktische recepten met fraaie kleurenfoto's. (U kunt overigens ook gratis recepten aanvragen bij de Recepten Service van Maggi, Haarlemmer weg 319, te Amsterdam). Doe meer met Maggi goud-Vleesbouillon! De vleesbouillon die meer voor uw maaltijd doet door de meest pure vleeskracht. 'ïftj. r f gQTTERPAMMEP Paqina WOENSDAG 19 MAART 1969 Voor onze modern ingerichte enveioppenfabriek zken wij Sollicitaties: Ceintuurbaan 181 -Rotterdam-N VAN STOLK REESE N.V. v, P i k vraagt een Vereist wordt: M.U.LO.-dlpIoim kunnende typen leeftijd 18 Jaar of ouder. Sollicitaties, met uitvoerige gegevens omtrent opleiding en ervaring, worden gaarne ingewacht bij de afd. Personeelszaken, Admiraliteitskade 75, Rotterdam. £®>.'ivi2£ Bijbelgedeelten, overdenkingen en gebeden. Eenvoudig en direct aansprekend. Een rijk bemoedigend boek, een gewaardeerd geschenk. In één klap brengt f E - (dat u zelf kunt borduren; winkelwaarde - f 30,-t Hoe u deze verrassing krijgt"3 Heel eenvoudig- voor twee voorzijden Maggi goud-Vleesbouillon 3-hterpak of een voorzijde van het 6-Iiterpak en een bijbetaling van slechts f995 (winkelwaarde f 30.-!. Vraag het bestelformulier aan uw winkelier. sf UB VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM Bij diverse afdelingen van onze Universiteit kunnen worden geplaatst voor de Financiële Administratie een die bij de boekhouding belast zal worden mei de administratieve verwerking van de gegevens betref fende een M.O.-opleiding en het Paedagogisch Seminarium, alsmede met de behandeling van prak- tikumgelden. Derhalve gaat de gedachte uit naar een medewerker die in he' bezit is van een Mulo-diploma en het diploma M.B.A. voor de salarisadministratie, die geautomatiseerd is. Derhalve gaat de gedachte uit naar een medewerker die in het bezit is van een Mulo-diploma en over kennis van rïjkssalarisregelingen beschikt Voor beide functies r de leeftijdsgrens 23 tot 25 jaar. Het salaris zal liggen tussen f 693,- en f 1121 bruto per maand. voor het Natuurkundig Laboratorium een die tot taak heeft het inboeken van en de controle op de bestelbonnen, alsmede met de verwerking van de daarop volgende facturen. Tevans behoort tot zijn werkzaamheden het samen stellen van het maandelijks overzicht van de labora torium-boekhouding, als ook andere periodieke reca- capïtuiaties. Derhalve gaat de gedachte uit naar,een medewerker ie in het bezit is van een Mulo-diplom,? en het praktijk-diploma boekhouden, tevens dient hij na een ïnwerkperiode in staat te zijn zelfstandig te kunnen werken. Het salaris bedraagt, in overeenstem ming met leeftijd, opleiding en ervaring maximaal f 908,- bruto per maand. die de correspondentie en andere administratieve werkzaamheden voor de wetenschappelijke mede werkers moet verzorgen. Derhalve gaat de gedachte uit naar een medewerkster die tenminste in het bezit is van een Mulo-diploma, over kennis van de engelse taal beschikt en gewend is zelfstandig te verken. Leeftijd21 tot 25 jaar. voor het Bureau Faculteit der Geneeskunde een die o.m. belast wordt met het verzorgen van ds studenten-administratie, het verrichten van archief werkzaamheden en van al het voorkomende type werk. Derhalve gaat de gedachte uit naar een medewerkster die in het bezit is van een Mulo- en type-diploma. Leeftijd21 tot 25 jaar. De salarisgrenzen verbonden aan de funkties van assistente en medewerkster liggen tussen f 558,- en f758,- bruto per maand. Bij gebleken geschiktheid kan tz.t een maximum salaris van f 908,- bruto per maand worden bereikt. De Algemene burgerlijke pensioenwet is van toe passing, terwijl de premie AOW/AWW voor rekening van de 'rij© Universiteit komt. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van ie functie waarnaar men solliciteert, te richten aan het Hoofd van de Personeelsdienst Vrije Universiteit, de Boelelaan 1115 Postbus 7161, Amsterdam, Des gewenst kan telefonisch (tel. 020-48,36,72) een afspraak worden gemaakt. Voor een 6-literpak (toch al voordelig) be taalt u tijdelijk slechts ££05 Voor een 3-Iiterpak is de pnjs tijdehjkX-b&sr m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1