kunstagenda A net kwart Senile e n b+b S3I CHEFFIN Vereniging „Eudokia' mario» ZIJ DIE DEZE WEEK ABONNEE WORDEN, KRIJGEN DE KRANT Gratis tot ZEG HET AAN WIE II OP DE BON WILT ZETTEN! de Doelen inrtm i rnrnÊÊIÊmmts- Wensconcert Arie J. Keijzer Elisabeth Schwarzkopf sopraan Rotterdams Conservatorium Wiener Qfctett de rotterdamse schouwburg nrtuu Piaza Suite nrtiu En ik dan... Een vlo in 'toor a. ADMINISTRATIEVE KRACHTEN b. MEDEWERKER VOOR DE BOEKHOUDING c. TELEFONISTE/TELEXISTE; i. SECRETARESSE e. JONGSTE BEDIENDE JONGE MEDEWERKER QviP I: De Nieuwe Haagse Coutt.nl 1 De Nieuwe Leidse Courant I* Oorctls Dagblad honderd duizenden 12e Fiesta Gitana i'ii Rotterdams Ptiiih. Orkest Bulgaars Phiiharmonisch Staatsorkest (Sofia) Feest nli ®n Rotterdams Piiüh. Orkest Radio Kamerorkest deze week DomJuan van Molière Hippolytus van Euripides Coüponhouders kunnen ooR borduren haken weven applicatie frivolité perzisch ajour maandblad voor handwerken ariadne CINEAC NRG N.V. INTERNATIONALE CONTROLE MAATSCHAPPIJ Praktisch katoenen bad stof kleuterpakje, zowel door jongens als door meisjes te dragen. 92-104. 3.95 Zonnig zomerjurkje van prachtige katoenen „sail- cloth"-kwaliteit. Het klok- rokje is laag aangezet 116-146. 8.95-9.75 Badpakken en bikini's van fijn elastisch helanca Leuke modellen, met kon- trastbiesjes afgezet Div, frisse kleuren. 116-152 4.95 - 6.95V Deze blue denim spij broek voor meisjes kan tegen een stootje! Het model heeft twee steek zakken en twee ritszak- ken. 116-167. 2.50-3.50 sterdam Belangrijke Italiaanse dameskleding fabriek IMPORTOL N.V. Dagblad dat u omzet geeft van 'n hele provincie:* Telt meer gezinnen dan sommige Luisa Spagnoli (Nederland) N.V. provincies. Goedm gesitueerde, koopkrachtig gezinnen. E/ip praktisch geen~ doublures vut andere dagbladen! f—nmiw—m— WALT DISNEY'S TEKENFILM-PARADE In I wie goed kan tikken en stenograferen kan een - - krijgen op een kantoor in het centrum van Rotterdam De hier afgebeelde "aan hanger' is niet aiieen vurigs Maarook uitermate gewillig. in een handomdraai geeft hij warm water. Wanneer en waar u maarwilt; in de keu ken. in de douchecel, bij de wastafels. En niet alleen de geiser doet dat. Maar ook de moderne aardgasboifer, waarin het water automa tisch steeds weer wordt aangevuld en opgewarmd. Misschien vindt u zo'n aardgasgeiser of zo'n aard gasboiler iets heel vanzelf sprekends. iets waar een modern huisgezin in deze tijd eenvoudig niet buiten kan. Maar wat voor u vanzelf sprekend is, is dat voor een ander nog niet altijd. Zo gebeurt het soms dat nieuwe gebouwen of wijken in steden nietop het aardgas- net worden aangesloten. Zo dat de bewoners hun warme water maar op'n andere ma nier moeten zien te krijgen. En óók niet op aardgas kun nen koken. En niet met aard gas kunnen stoken. De schoonste en voorde ligste brandstof gaat zo jam merlijk aan hun neus voorbij. Wieditweetteveranderen, zal op vurige aanhangers kunnen rekenen. 5E ROTTERDAMMER Pagina 6 WOENSDAG 9 APru I ze. 12 apr. *0 13 apr. 6.15 uur kleine 2aal deze week H.j.da Sit va presenteert ESN EXPLOSIE VAN FLAMENCO met Curro Velez, Carrnen Casarrubios, .Naranjito de Triana, Palro Soto e.v.a. Kaarten 15.-, S50,1 eso en 1 10.- Z3.12 apr. 3.4 uur grote aas! DOELENORGEL ■■"erken op verzoolt van het publiek Kaarten i 1.50 zo. 13 apr. 2,30 uur grote zaal ii Abonnementsconcert serie 8 Dirigent: Jean Fournet SolistenMichèle Boegner piano John Floore trompet, Pieter Gouderjaan hoorn Bas Dekker trombone Kaarten f 6.- en 19.- ma. 14 apr. 8.15 uur grote zaal Charles Aerts Theaterprodukfies presenteert Dirigenten: Konstontin lliev en Dobrine Petkov Solist: Anton Dikov piano Werken: o.aBerlioz. Marin, Goleminov, Tschaikovski (pianoconcert) Kaarten f6.-, 19-, t '2-- en 115.- wo.16 apr. FIET EN FRANS KOSTER In het programma Jdeina zaal m.m.v. Maria Lindes, Karta Wildschut, Martin Simons. Matthe Verdaasdonk, Diederik Wagonaar piar.o Kaarten f 3SO, f 5.-, 6.50 en f 8.50 'do. 17 apr. vr. 18 apr. 8.15 uur grote zaal i; verwacht Abonnementsconcerten series E en A Dirigent: Jean Fournet Solistenr Jörg Demut piano föhn Floore trompetPieter Gouderjaan hoorn 8as Dekker trombone Kaarten tlx- rn f9.-(17 apr.) f 7.- en f 12.-(1B apr.) i zo.ltO apr. 8.15 uur grote zaal "De Doelen" in samenwerking met de N.R.U. Dirigent: Francis Travis Solist: Siegfried Palm cello Werken ven de Leeuw, Xonakis, Ugeti, VarèsaenYun Kaarten (5: Jeugd f 2.50 ma. 21 apr. 8.15 uur grote zaal Meesterserle t mii.v. Geoffrey Parsons piano abon. geldig Losse kaarten verkrijgbaar aan de kassa. di. 22, apr. 8.15 UW kleine zaal Uitvoering van de Werkgroep Nieuwe Muziek oJ.v. Ton Hartsuiker. Werken van o.a. Penc'erscki, Serlo en Stockhousen Kaarten f S.- verkrijgbaar aan da administratie van het Rotterdams Conservatorium, Mathenesser- laan 219 en Indien voorradig 's avonds aan de zaal wo.23 apr. 8.15 uur kleine zaal R.K.K. In samenwerking met "de Doelen" Kaarten f 5: Jeugd!250 Kassa de Doelen, hoofdingang Schouwburgplein, geopend van 10-18 uur, zradeqs van 12-16 uur. Telefonisch (132490) dagelijks van12-16 uur. Kaartverkoop reeds 7 dgn. tevoren mogelijk tenzij boven andera aangekondigd. 10,000 platen te Teen bij de discotheek In "de Gooien" tel. 12053e Oppasproblemen? Bel M.A.I.-Bureau 120869 cto.10 apr. 8.15 uur 'Toneelgroep "Theater" Vertaling en regie Max Croiset MefSigrid Koetse - Hans Croiset Senrto Rouffaer. a.v.s. vr. 11 apr. blijspel van Nell Simon Regie Berend Boudewijn vr. 18 »pr. Met: Enny Meunier-Pim Dikkers - Frans Kokshoorr J 8.15 uur Christine Schreuder - Johan Ooms 7-1.12 apr. ra. 13 apr. wo.16 apr. do. 17 apr. wo.23 apr. vr. 25 apr. 73.26 apr. 8.15 uur Regie Robert de Vries met medewerking van Minas Christidis Met Lies Franken - Caro van Eyck - Anny da Lange Nlartine Crefcoeur-Camille de Vries Hetty Verhoogt i Petra Verbeek - Rick Nïcolet - Christine Schreuder joke de Vries - Eric Schneider - jonan Schmrtz 3as ten Batenburg Ad'olt Rijkens - Ad Hoeymans Dries Smits - Pim Oskam ma. 14 apr. 8 uur Blijspel van Annie M.G.Schmidt Regie Berend Boudewijr Met Mary Dresselimyf - Joan Remmelts e.s. Prijzen f 4.~, 6.50, f |0.- en 115.- o.a.v. Joods Nationaal Fonds V/J.Z.O. Opbrengst voor ontginningswerk en kinderhuizen in Israël. De Hsagse Comedie blijspel van Georges Feydeau Regie Ko van Dijk Met: Kees Coolen - Myta Ward - Do van Stek Eric van Ingen - Gulöo de Moor e.vja. verwacht 22. .19 gn zo.20 apr. Nu (Time present) dl. 15 apr. 8.15 uur zo.20apr.2uur Internationaal Folkloristisch Danstheater ma. 21 apr. Globe - Ceremonie voor een vermoorde neger di. 22 opr. Nederlandse Comedie - De Spaanse Brabander Prijzen JL50 5.- 7.50 en 10.- r.i. Plaat3bespreKen reeds mogelijk 2 dagen voor de dag van de voor stelling {couponhouders 3 dagen) "an 10-4 uur. Telefonisch van 11-4 uur (111766). Avondveikoop v.a.7 uur. Volgnummers v.a. 9 uur van. vraag een gratis proefnummer adresariadne, fijnmarkt43, utrectrf Coolïingvt ICQ Wijnhaven 105 - ROTTERDAM CONTROLE VAN KOOPMANSGOEDEREN In ons dynamisch bedrijf, dat nauw betrokken is bij Handel en Scheepvaart, hebben wij de volgende plaatsen te vervullen: voor diverse afdelingen; bij voorkeur bekend met loonadministratie; cc', vrouwelijke kracht komt in aanmerking; voor de Onder-Directeur en Personeelszaken; ter opleiding in het bedrijf. Met vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden. Solliciteren schriftelijk aan bovenstaand adres of mon deling na telefonische afspraak onder no. 13.49.60 toestel 194. Importeur en Groothandel van DUPONT AutomobleUakken DEVILBISS Spuitapparatuur 3M Schnurmaterialen en kleefstorien kleuren Probeer hef eens met een Koerier 2e succesweek vraagt voor spoedige indiensttreding: oorbuip"*' voor de administratie MTTLO-d iploma vereist telefoon Wij bieden een prettige werkkring met een goed loon alsmede event, reiskosten. Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie schril telijk of telefonisch (01691 -3677 Hr. Vos) te richten aan vraagt voor eigen winkels in Rotterdam (Lijnbaan) INDUSTRIEWEG 16 BERKEL fZ.-H.) iu het bezit van textielbrevet (confectie) leeitijd 23-35 jaar M voorkeur moderne talen strekt tot aan beveling. Uitvoerige sollicitatie zenden aan: v. d. Spiegelstraat 4 's-Gravenhage 2004. 22 textiel speciaal zaken n I De Rofterdammer centraal adres: W. de Withstraat 25 - Rotterdam - tel. 115588 vraegt voor een barer vestigingen een OCHTENO ff tl MIDDAG (ook zondag] C3FHi"To-;.J0 ;>.30 Een kostelijk programma met o.a. 9 bekroonde tekenfilms m€t Q.m.PUrro, MICKY MOTJSEen DE DRIE BIGGETJES ELKE AVOND 5.30-7.30-9.30 uur JOANNE WOODWARD In een meesterlijke creatie DJIPUn DJlPUni l film met 4 Oscar nominaties keuren nflUnCL. nflbnCLI Regie: Paul Newman 10 Van de obligatielening 1958 zijn de volgende stukken uitgeloot: no. 5, 21, 33. 55. 87, 108. 120, 158, 161, 174 en 198k f 1.000,— no. 271, 275, 279, 280. 291, 302, 317 en 329 a 500,— Deze stukken zijn vans! 1 juni 1969 betaalbaar bij de kantoren van de Neder landscbe Middenstandsbank N.V. te Rotterdam. Aan een goede kracht wordt een prettige zelfstan dige werkkring geboden. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Mondelinge o( schriftelijke sollicitatie^ zien wij gaarne tegemoet aan ons Hoofdkantoor. Noordsingcl 39, tel. 287425. Discretie verzekerd. 1 bsl even 019- -35)25 en vraag naar f' mei. pasman Bezorg uzelf nv irigeaani a tic er ÈtMBlffii GASUNIE a i nedertandsB Q«kwen profiteren van Marion, tw geldbosparende knippatronanblad U nog niet? Adres voor eanmeldmg: Lijn markt 43 Utrecht De bon vindt u elders to de krgbt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2