Organisatoren „dik" tevreden iVABE 1969 HAD EETS EELBELOVEND E START V.v. „Vlaardiiigeii" wil betere accommodatie isje aangereden bij onoplettend oversteken AGENDA A. van Zetten jaar in Evangelie-dienst boo mm 498,- Burgerlijke stand M MAASSLUIS SNEL NAAR 25.000 boogaard Meisje wint museumrally ind speelde ODI Darten tegen PKC Wens bij receptie kampioenschap i Jongen valt vier meter Receptie en kerkdiensten CANDY S 45 Havenloop op Koninginnedag CANDY SUPERAUTOMATIC I Duizendste Franse bistro Zandienst Goede Haven werd druk bezocht |fv nu beduidend IIgoedkoper Jeugclmuziekwedstrijd met 250 deelnemers Spirit verloor weer van KOAG (2) riu 'Vi.^éê'duï&ertcT M DE zonnesdiermlinnen Branden Vandaag en morgen Taak volbrengen Dankbaar Spelregelwedstrijden heeft ze Onwel en overleden Van de Hoek tot Vlaardingen Natuurlijk PLATENBOHNIN halen bij G. P. VAN DAALEN Jr. iet'vergisten Duizenden kun"®»» ziek van 678,- voor MAASKANT BEHANGSEL veel voordeliger en dagelijks van 868,- voor 598.- W ROTTERDAMMER Pagina 5 MAANDAG 14 APRIL 1969 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De eerste zaterdag van de Inhabé 1969 is een ,00t succes geworden. Toen een vermoeide, maar uiterst tevreden, ,rthal-directeur Cor Bolmers zaterdagavond om elf uur In de orthal Margriet de balans opmaakte, bleken 1627 volwassenen en K kinderen de toegangscontrole te zijn geapsseerd. Voordat de jorten om één uur open gingen, verrichtte de voorzitter van de ^ier van Koophandel voor de Beneden Maas, ir. B. Wilton, de Fficiële opening. Hij deed dit na een inleidend woord van de voor- Me, van de Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad, de heer J. redebregt. kikkerbilletjes en slakken, 'konden de verbaasde Schiedammers hier consu meren. De Inhabé is iedere dag geopen van één tot vijf uur en *s avonds van ze ven tot elf uur. Zaterdagavond om elf uur wordt hij gesloten. De heer Wilton had geen ervaring "u openen van beurzen, vertelde t f geamuseerde toehoorders. Dit 'een taak W>r burgemeesters, vond Verder sklde hl.l dat deze Inhabe a eigen plaat-s heeft ingenomen. Mgt een Kottcrdamse Femina is dé ihabe een beurs éoer schiedai». asrdingen en het westelijke Rijn iondgebied. Na de opening maakten de geno- zden een rondgang over -de toen. stille beurs. De grote drukte „am echter 's middags. Door het echte weer liet het storm, zodat in loop van de middag ai de dui- ndste bezoekster op het podium an worden geroepen. De leider van beurs, Theo Moens, huldigde haar, rWijl zij een keus mocht maken in' ftnvan de stands, Het'werd een'aan- finst voor de keuken Overigens 'ging ook de heer Wilton |et met lege handen naar 'huis.Hij (Van een medewerker) SCHIEDAM Op eervolle wijze is !D1 in Papendrecht tegen het on- ëslager PKC 2 ten onder gedaan, iet 2—0 verloren de Schiedammers, •aarbij beide treffers in de eerste ijlminuten werden gescoord. Daarna bood ODI goed tegenstand i er kwam voor de wit-zwarten tlfs een kans. op een tegenpunt. toen lans Berman een strafworp mocht emen. De sterke wind .was- er even- fel de oorzaak van, dat de bal buiten e korf bleef. Ook PKC miste een xafworp. Bij ODI ontbraken de dames Geer- je van 't Hoff en Bertie Olivier, :oor wie EUy van Otterloo en Janny leester invielen. De wedstrijd droeg ai snortief karakter. .kreeg een complete skiTboormachine aangeboden. De grote bezoekersklap kwam ech ter 's avonds. Ookzaak hiervan wa-, ren de twee modeshows, verzorgd door het sporthuis Ritman. Ook het optreden .van het trio Wil ly de Vries trok vrel aandacht. Dit was ook het geval bij de stand van de gebroeders Hosman. Dezé -grootste stand was omgebouwd 'tot een origi nele Franse bistro (wijngelegenheid). De meest exclusieve gerechten, zoals SCHIEDAM De zangdienst, die zondagmorgen in de Goede Haven werd gehouden, 'heeft grote be langstelling getrokken en mag als een geslaagd experiment worden beschouwd. Het bejaardenkoor van de Goede Haven zong veel liederen, een kinderkoortje met begeleiding van een mondaccordeon bracht ook enkele versjes ten gehore en het or gelspel met zang van de heer A. Tilbong werd versterkt door de trom pettist Schotman. Ds. K. H. Schuring hield na ruim een 'half uur koorzang zijn preek. Na de dienst was er in de bijzalen gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie na te pra ten. Koop nu reeds zonnescherm linnen om een windscherm, strand- of speeltentjs voor de kinderen te maken, zodat U met een warme stranddag alles klaar heeft staan. üp onze Camping-afdeiirig, 2e etage verkopen wij zonne- schermiinneh, in vrolijk streep- dessin, ong. 137 cm breed, voor een speciale voorseizoen- prijs, per meter voor nog twee gulden en dertïgcent "j (Van onze correspondent) j MAASSLUIS De jeugdmuziek- j wedstrijd 1969, die vrijdag en zater- j dag in gebouw „De Kern" werd ge- houden voor jongens en meisjes van 8 tot en met 17 jaar, trok niet minder dan 250 deelnemers. De jury, bestaande uit de heren M. Jansen (Rotterdam) en. C. P. Visser (Dor drecht), had een moeilijke taak. De uitslagen waren als volgt: 8-jarigen <11 deelnemers): Zowel Arme- mieke Schippers (Maassluis), als Marijke Zandvliet (Maasland) kregen de eerste prijs met 64 punten. Tweede werd Marian ne Alberts (Maassluis) met 62 punten. 9-jarigen (23): i Daphne de Jong (Vlaar dingen) T2. 2 Marjo Gier.cn, Nelleke Vos en Ferdy' Wets (allen Maassluis) elk 63. 10-jarlgen (25): 1 Martin van Broekhoven en Ronal-d Pols (beiden Maassluis) 68. 2 Jacob Cats (Maassluis) 66. De blokflultgroep (10) van mejuffrouw M. Don verwierf eveneens een tweede prijs met 66 punten. Bij de u-jarigen (33) werd Wim Vos 76 p eerste en tweede Erwin Kandatr (V'I-aardilrtgen) en Jutten v.d. Kooy 72. 12-jarigcn (32): 1 Kees Terwan (Vlaardin- gen) 74, 2 Jolande Oskam en Sandra v.d. Molen (beiden Maassluis) 73. 3 Mea v.d. Bos (Brielle) 70. 13-jarlgen (16): Geen eerste prijs toege kend. 2 Marijke Freen en Martine de Hey (Maassluis). 66. u-jarigen (16): 1 Marjo Kraak en Ab Vos (Maassluis). 74: 2 Simone Wolthuis (Maassluis) en Marjan Vos (Vlaardlnjen) 72. - 15-. 10- en li-jarigen: 1 Els Fillekes (Maassluis) 76 en Nanny Noordam (Rozen burg) 76, 2 Gerda van Vliet (Maassluis) 72 en 3 Pleter zonneveld (Schiedam) 70 VLAARDINGEN Het eerste twaalftal van de korfbalvereniging Spirit heeft opnieuw een nederlaag geleden. Met de voor korfbal hoogst ongebruikelijke uitslag (01), verloor de thuisclub van KOAG 2. De stormachtige wind liet goed korfbal niet toe en meermalen kwam het voor, dat iemand die een bal naar de korf zond, deze weer terug kreeg. In de tweede speelhelft kreeg Spi rit het moeilijk want men mpest toen tegen cJe wind in het spel opbouwen en dat bleek een zwar opgave. Niet temin had KOAG helemaal geen overwicht en toen men dacht dat de stand wel zou blijven zoals men was begonnen, maakten de bezoekers twee minuten voor het eindsignaal de enige goal. Zij. maakten gebruik van een misverstand in de Spirit-de fensie. Als U naar de stad gaat om inkopen te doen, denk dan niet alleen aan het huishonden, maar ook eens aan Uzelf. Koop zo'n prachtig "Trueful" vetereorset, voor nog géén tientje. Een corset, dat een steun en toeverlaat voor U wordt, met dubbel voorpand met extra versteviging, afgewerkt met ba leintjes en elastische tussen- zetsels voor'meer bewegings vrijheid, met extra stevige ve tersluiting achter en haken- en ogenband aan de voorzijde. Trueful Morgenvroeg om 9 uur begint op onze corsetterie-afdeling de verkoop van deze vetercorset- ten voor meer steun, in zalm- kleur en in de taillematen 74 t/m 100 crr. z,m Cak.maandagmorgen open Géén ttL of schrift best Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit zonne- schermlinnen om zelf 'een windscherm te maken waar mee U overal een windvrij plekje tovert, ook geschikt voor eenvoudige zonweringen, in leuk streepdessin, ong. 137 cm breed. Der meter Ook.maantlagmorgen open (Mn iel, of schrift best ROTTERDAM De vijfjarige I.o- dewijk van Son is zondagmiddag door glazen afdak gevallen en vier me pt lager op een betonnen vloer te- pcht gekomen. De jongen was aan het |pelen op de veranda van zijn woning g® de Randweg. De brandweer moest ,5 jongen van het vier meter lager degen balcon halen, bodewijk had 'echts enkele schaafwonden. voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Beneden, Maas, ir. B. Wiltondie zaterdag de Inhabé' 1969 opende, stapte in de sporthal Margriet op de fiets. SCHIEDAM Met een hersenschudding moest zaterdagmid dag de zevenjarige Irene Bouw naar .het Gemeenteziekenhuis toen zij zon der op te letten de Uduard van Bei- numiaan was overgestoken. Het meisje werd gegrepen door een personenauto, bestuurd door J. L. L., die haar anderhalve meter mees leur de. De 23-jarige kantoortoediende me juffrouw L', C. van A. uit Den Haag reed zaterdag iri alle vroegte over de Buitenhavenweg toen zij de macht over 'het stuur verloor en tegen een lantaarnpaal terecht 'kwam. Zij was onder invloed van sterke drank, zo dat 'haar rijbewijs werd ingenomen en zij de rest van de nacht mocht doorbrengen in het politiebureau. Haar auto is totaal vernield, maar mejuffrouw Van A. liep geen schrammetje op. Door onbekende oorzaak raakte' vrijdagavond de personenauto van de negentienjarigebloemist R. M. van der Ende uit Schipluiden in brand. IHij reed met zijn personenauto over de Churchillweg. Een passerende automobilist wist het brandje met een schuïmblusser të bedwingen, zodat de brandweer geen dienst behoefde te doem. Debedra ding van de auto werd vernield. In de gxossierderij van speelgoe deren aan de Heerenstraat 23, eigen dom van de heer A. H. Kors, ontstond zondagavond'brand in een opslag plaats van feestartikelen. De brand weer onder leiding van de heer Put ter wist dit brandje met enkele stra len te blussen. Er ontstond vrij veel waterschade.' Over de oorzaak en dé schade van de brand tast men in het.duister. Uit> de Victoria garage aan de Stricldedeweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gloednieuwe personenauto, merk Mercedes, kente ken 2117 HT weggenomen. Men had zich toegang verschaft door het openen van een ruitje aan de achter zijde, vervolgens de Mercedes gestart en de garagedeuren geopend. Sporthal: „Inhabe" 19-23. Irene: Agua Fauna, 20. Clubgebouw W.F.: Wedstrijden om per soonlijk damkampioenschap van Schiedam 20. ROTTERDAM In een filiaal van P. de Gruyter en Zn. aan de Karei Doormanhof Is een kluis opengebrand. Er zijn enkele duizenden guldens ge stolen. VLAARDINGEN De voetbalver eniging Vlaardingen verwacht een grote toeloop van nieuwe leden, nu zij gepromoveerd is naar de derde klasse van de KNVB in het zaterdag voetbal. Dit houdt in, dat de kantine met bijgebouwen aan het sportcom plex Zuidbuurt aanzienlijk moet worden uitgebreid. Duidelijk kwam dit tot uiting op de zaterdag gehouden receptie van cte kampioen in café-restaurant d'Ouwe Rein. Namens het gemeentebestuur en de Raad van sport en recreatie zei wethouder GAValstra dat het ge meentebestuur een beroep op mede werking voor een nog betere accom modatie zeker ernstig zal opvatten. De heer Walstra zei trots te zijn op de goede naam die „Vlaardingen" heeft en hij- bond «Je leden op het hart, sportief te blijven doorgaan op dat men trots kan zijn op het zater dagvoetbal. De heer J. Bijloo, voorzitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB wees op de verplichtingen, die de vereniging nu heeft na het klimmen op de ladder. Hij zei, dat de afstand tussen het eerste en de overige elftal len niet te groot mag worden. In dit verband achtte hij het van belang, dat veel aandacht wordt besteed aan de jeugdvorming. De' jeugdafdeling j vormt het fundament van de verenï- ging en hij zag het als een mooie I taak. bij te dragen aan de opvoeding van de Vlaardingse jeugd. Hulde bracht de heer Bijloo aan het gemeentebestuur, dat veel doet voor de voetbalsport. Tot wethouder Walstra richtte de heer Bijloo zich toen hij opmerkte, dat men in deze sport niet vraagt om een gunst maar dat het er om gaat, een taak te volb rengen om de jeugd te kunnen laten sporten. De heer J. van der Snoek, voorzit ter ven de v.v. Zwaluwen, sprak na mens de sectie voetbal van de Raad van Sport en Recreatie. Hij zei, dat de (10) andere verenigingen in Vlaar dingen trots zijn op het kampi oenschap en de promotie van „Vlaar dingen". Ook hij wees op de nood zaak van een betere acommodatie. Gelukwensen werden nog uit gesproken door vertegenwoordigers van de verenigingen DVO. VFC en van de Vlaardingse scheidsrech- tersvereniging. De heer K. Oostveen (oud-bestuurslid) had voor het bestuur en. voor de trainer een inge- lijste kleurenfoto meegebracht. De heer W. Groenevelcf,- voorzitter van „Vlaardingen". toonde zich uiter mate dankbaar voor de veie mooie woorden en gelukwensen. Van zelfsprekend zag ook hij met verlan gen uit naar een betere acommodatie. i De heer Groeneveld zei dat men zal proberen de jeugd goed op te vangen, maar daaraan koppelde hij vast, dat er dan zeker een uitbreiding moet komen. We hebben een goed stel jeugdleiders, zei hij, en die heb ben we nodig. Later zei de heer F. Westerduin, voorzitter van de jeugd afdeling, dat er een tekort is aan jeugdleiders en dat ook het aantal leiders moet worden uitgebreid. Vlaardingen In de hervormde wijkgemeente in wording Holy, is in het weekeinde veel aandacht besteed aan het zilveren jubileum van evan gelist hulpprediker A. van Zetten, die zondag ook 25 jaar getrouwd was. In het bejaardencentrum Vaartland werd vrijdagavond een receptie ge houden waarvoor de belangstelling zo groot was dat de bezoekers soms niet eens een zitplaats kon worden aange boden. In de Holykapel werd zondag morgen een jubileum dienst gehouden en in Vaartland was 's avonds een herdenkingsdienst. Tijdens de vrijdag gehouden recep tie bood het bestuur van „Vaartland" de jubilaris een stoel aan en van de bewoners kreeg hij een typetafel. De wijkgemeente in wording iHdly ver raste de heer Van Zetten met een bandrecorder. De heer W. Roodemburg sprak als voorzitter van het bestuur van „Vaartland" en de heer J. Thurmer bood gelukwensen aan namens de centrale kerkvoogdij. De heer C. hartman sprak als oudste lid van de 'kerkeraad van de wijkgemeente Ho ly. Onder de aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van Sdha- gerbrug (N-H) en Poortugaal, waar de heer Van Zetten eerder pastoraal werk deed. Vier hervormde en twee gereformeerde 'predikanten gaven van ham belangstelling blijk en ook was een afvaadiging van de r.k.-kerk aanwezig. Inzijn toespraak tijdens de jubi- leumdiensten toonde de heer Van Zetten zich zeer dankbaar over de periode dat hij 25 jaar pastoraal be zig modht zijn. Hij zei veel te hebben meegemaakt in het kerkewerk en dat hij ook veranderd is in het aanvoelen VLAARDINGEN Woensdag avond worden in het recreatiegebouw van Fortuna Vlaardingen de spelre gelkampioenschappen van Zuid-Hol land gehouden. Winnaar van het vo rig jaar, Fortuna, zal de wisselbeker moeten verdedigen tegen Excelsior '20 uit Schiedam, Overmaas uit Rot terdam, Den Hbom uit Delft en het Maassluise Excelsior. De jury bestaat uit de heren Vermeulen (Delft), A.A. van Noort en H. Th. Koning (beiden Vlaardingen), Lau van Ravens (Schiedam) en Govers uit Rotterdam. Wethouder G.'Walstra zi\ vermoe delijk de wisselbaker uitreiken, e wedstrijden ,die voor ieder toeganke lijk zijn, beginnen om half acht Ma«n. Deikerk NCVB-Nleuwl-and, <ls. J. Bouters, Vlaardingen. Ond.: „valse en wa re profeten" 26. Irene Toneelavond MCVB, 20. Aula Spierlngshoek Lyceum: Schied. Fllmkring- Cul-de-SacRoman Folansk;. 20. SCHIETBAANSTRAAT 7 telef. 25.12,34 en het weergeven van de dingen. Echter zei hij, in de grond van de zaak niet te zijn veranderd. De jubilaris sprak over de bijbel tekst „Mijn Heer en mijn God" waarbij hij de aandacht vestigde op hét door God volbrachte werk. (Op 2 april 1944 deed de heer Van Zetten in Schagerbrug zijn intrede met de bij belwoorden: „Het is volbracht". Het was toen juist de zondag voor Pasen.) Na afloop van de herden kingsdienst in Vaartland (waarvan de 'heer Van Zetten .geestelijk verzorger is), sprak de heer C. Wiegers, scriba van de wijkkerkeraad de wens uit, dat de jubilaris veel zgen zal mogen ontvangen" en dat hij nog velen tot een zegen mag zijn ROTTERDAM Tijdens de voet- balwedsrtijd SpartaMVV zondag ge speeld op het Sparta-terrein is de 65- jarige P. Simons uit de Schout van Groenewegenstraat plotseling onwel geworden en overleden. <m vlaardingen. In verband met de weersomstandigheden is de oefertvlucht van de postduiverUtoudersvereniijlng Be Luchtbode zaterdag niet doorgegaan. De vlucht wordt nu woensdag gehouden en de duiven kunnen dinsdag, tussen 13 en 26 uur worden Ingekorïd. VLAARDINCEN Het plaatselijk Co mité SSmavi betuigt zijn dank aan ai les. die hebben meegewerkt aan de zaterdag gehouden collecte. De 69 collectanten heb ben zich door het koude weer niet laten afschrikken. De opbrengst bedroeg j 2.328,53. tf MAASLAND De reuma-cöhêCte heeft 498,5ft. opgebracht, volgende week wordt voor ftet Nederlands Astma Fonds gecollecteerd. Wie wil helpen collecteren kan zich opgeven bij mevrouw Groot En- zerinkv-an der Tas, Kerkstraat 2. tel. 2360. 4 MAASLAND Vanavond, maandag, kan men om zeven uur in De Magneet terecht om afscheid tenemen van ds. en mevrouw J. Z. Potjer. Een uur later wor den op dezelfde plaats EHBO-diploma's uitgereikt. 0 MAASLAND Morgenavond, dinsdag, wordt in het Trefpunt een gecombineerde vergadering van de KVP-, AR- en CHU-kiesverenlgingen gehouden. De heer Jac. Hirijzen uit Delft, hoofdbestuurder van de CHU en voorzitter van de CHJO, zal er spreken over „Partijvorming op de tocht". Aanvang kwart voor acht. loop vrij in loop vrij uit KIJK en VERGELIJK» Volautomaat met automatische zeepinjector. 8 wasprogramma's. Capaciteit -5 kg. jfm, 90 x 63 x 44 cm. SCHIEDAM Het heeft maar weinig gescheeld of de regen zou donderdag spel breker geweest zijn bij de derde schoolsportdag op Harga. Kort nadat alie wedstrijden waren afgelopen begon het te regenen, zodat de voetballers en handbal lers daar geen hinder van ondervonden. Alles ts dan ook weer feilloos verlopen. De beren organisatoren hebben daardoor veel eer van hun voorbereidende werk zaamheden. Uitslagen van de donderdag gespeelde voetbalwedstrijden: Poule B: 1 Wilton Fyenoord 8 punten .2 SpieringshoeTc 7. W. de Zwijger ai 6. RKTS 5, Pr. Wm, Alexander. 3 STSl.Pou!eB2 1 St. Jozef 9, 2 BH BS 7, 3 CTS 5, 4 WF 2 4. S LEAO 3, 6 GUSCO 2. Poule C 1: l STS 2 8. 2 W. de Zwijger a 2 7 3 RKTS 2 6. 4 CTS 2 4.SRKBS 2 4. 6 LEAO 2 0. Potale C<2: 3 Spieringsboek 2 8. 2 w. de Zwijger b 3 7, 3 RKTS 3 7, St. Jozef 3 4, S W. de Zwijger a 3 3, 6 STS 3 1. Poule C 3: T WF3 9, i St.Jozef 2 3 SpierlngShoek 3 6, 4 W. de ZwDger 1)23, S W. de ZwUger b 2 3 S STS 4 1. Poule D 3: 1 Splèrlngshoek 4 9. 2 W. de Zwijger b 3 8. 3 STS 7 4. 4, 5 en 6: BKTS 6. CTS 3 en Pr. Woi. Alexander 2 met ieder 3 punten. Poule D 4: 1 RKTS t 10. 2 Spierlngshoek 5 8. 3 w. de Zwijger b 4 6. 4 St. Jozef 6 4, 5 STS 8 I, 6 STS 9 1. Poule F 1, hamdbal-melsjes: 1 J. H. Gun ning 8. 2 Comendus b5. 3 A. H. Gerltard S. 4 Kon. Wllheknina 1 5 St. Jacobus 2. Poule F 2: 1 St. Caitharlna 8. 2 St. Martinus 6, 3 K. de Vries, 4 Thoribecke 3. 5 Wffl. Gehrels 6. Poule F 3: 1 Mgr Bekkers 8. 2 'Dom Savio 6, 3 EtuTg. Verveen 4, 4 Pr. Juliana 2, 5 Wm. Brouwer 0. Poule F 4: 1 Alt». Magnus 8. 2 St. WBlebrordus 6, 3 Kon. Juliana 4. 4 Gom. Borgesius l, 5 jan Ligthart 1- Poule Fr.l: 1 J, H. Gunning 2 8. 2 Alb. Magnus 2 6. 3 St. Martinus 2 4. 4 Thorbec- ke 2 2. 5 Dom Savto 2 6. Poule Fr. 2: 1 Alb. Magnus 3 8. 2 Alb. Magnus 4 5, 3 J. H. Gunning 3 4, «Mgr. BeMcers 2 5 St. Catharlna 2 1. Poule Fr. 3: 1 St. Martinus 3 ,7; 2 Alb. Magnus 5 7, 3 St WLUebrordus 2 4. 4 Alb. Magnus 6 2. 5 Kon. WUhetmtna 2 0. Getrouwd: J. G. Bijenman, 21 en R. J. Snijder, 18; J. van der Vaart. 21 en M. A. L. Blom. 21: C. L. van Troost, 21 en G. J. A. M. van Mil. 20: C. M. van. Dijk .33 en H, J. P. Korporaal 27: J. J. Kokje 21 en A. M. HuIJger». ii«; H. SchRWk, 25 en C. C. venmedj, si: M. J. Wiese, 25 en G. G, Doch, 17. Géborén: Margarita J 5 M dv C. J. M. Middendorp en .T. H..M. de Koning; Ro nald H J zv J. van' SchUndet 'en M. H. M. •van RIJ; Btrgitta I dv A. Boender en M. J. Tempelaars; SDaniny zv Snep eu T. M. vat» Agthoveir; Pleterneüla dv J. F. Dome- nie en A C. van Wagtendonk; Peter zv R. van Kammen en J. Dijkgraaf; Marjolein dv P. T. vsn Doornik en al j. ouwendijk; Adriatic M dv L. M. van der MeiJ en A. M. Steenhouwer; Catbartoa M M C dv L. M. van der Melj en A. M. Steenhouwer. vlaardingen Getrouwd: Franclseus Hendricus Hulsfcer, 36 en Marie-Louise VI» 24; Leendert Stam. 45 en Johanna Oltir- hook, 44. Geboren: Johannes, zv J van Rijn en Th Baloker. Anna van Burenstraat 3; Maria Johanna, dv M Mooy en P Brouwer. tVag- nerstraat t2c.. Overleden: Johannes de Kok. 77 weduwn vLK den Boef, Maassluis.- vraag staalboeken vakkundige behangen 2i #!08RUH9SIS*JU 2 - TB. 23.31.32 WBIPHMBTSBOCMt 233 - TH. 27.48.25 VLAARDINGEN Traditiege trouw organiseert de atletiekvereni ging Fortuna op Koninginnedag een havenloop. Naast een wedstrijd voor atleten van de KNAU zaü er ook een prestatieloop zijn voor iedereen, van af 12 jaar. De laatste jaren is deze prestatie- loop in een grote belangstelling geko men. Men kan zich opgeven bij de vereniging op het terrein aan de Zuidbuurtseweg op maandag, woensdag en vrijdag tussen 7 en 9 uur. Bovendien elke dag na zes uur onder nummer 353784. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 266382. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelin- sen. Jullanalaan 84. tel. 263764, b.g.g. 113388. toestel 156. Klachten bezorging: Job. Groe neveld, Singel 93, tel. 263538, maandag* t.e.m. vrijdag 19.30-19.36 en zaterdag 18-19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 262626. Alarmnummer politie: 234666. GG en GD: 263226. Brandmelding: 't Gouden Hert St, Lldul- nastraat 58. Tel. 268364. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Met rasse schreden snelt het Maassluise bevolkings cijfer naar de 25.000. Het zit er dik in dat dit magische getal nog dit half jaar (d.w.z. vóór 1 juli as.) zal worden gehaald. Door 78 geboorten tegen acht aangiften van overlijden in de maand maart steeg het geboortenoverschot van het lopende kalenderjaar tot 184. In maart vestigden zich 249 nieuwkomers en vertrokken 130 Maassluizers, Bet vestigingsoverschot sinds 1 januari 1989 nam hierdoor toe tot 307. Op 1 april 1989 stonden bij de burgeljjke stand 24.673 inwoners inge schreven. Schiedamseweg 41.-. Van Högendorplaan 33 Korte Hoogstraat 15 V.V Extra kooptijd: dinsdag de gehele dog en vri jdagavond ROTTERDAM De museumraJly „Spel en Vaart", waaraan bijna 180 middelbare scholieren meegedaan mochten een keuze maken uit de ruim Blauwkuip, leerlinge derde klas van het Montessorilyceum. Zij had het hoogste aantal punten, namelijk 44'/», gehaald. Uit handen van de directeur van het belasting museum, de heer E. J. H. Volkmaars, kreeg zij zaterdagmiddag in Atrium, de hoofdprijs, een cadeaubon van 50, ter beschikking gesteld door de Bijenkorf. Zij werd op de voet gevolgd door Mieke van den Heijden en Helène van Vugt, beiden leerlingen van het lyceum Maria Virgo. Deze namen met <-i en 43 punten respectievelijk de tweede en derde plaats in. Zij hebben, is gewonnen door Lilian dertig prijzen, die door de zes deelne mende musea waren ingezet. Opvallend was het grote aantal meisjes onder de dertig prijswin naars. In totaal wonnen vijftien meis jes een prijs, terwijl de drie best geklasseerden meisjes waren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1