Twaalf miljoen ons vis is respectabel kwantum AGENDA 2Geef-ideeeh wan Remington DOK won beker op concours Numansdorp wee je ir. hefft f ïffp Prodktschapsprijzen uitgereikt Uitslagen van straatvoetbal 'BSSII'fc |p« -•« 1st 5 JP VERHOGING JAARWEDDE WETHOUDERS Koninklijk goud voor N. ünck Geslaagden Geslaagd korfbal in Pinksterweekend Drie gewonden in Schiedams verkeer GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN nodig SfetftMen. 'er 47*8- 80 C. VAN DER LELY N.V. Jgoedkoper uit ons tuincentrum Raacl van Maassluis en dagelijks HARINGVANGST MAASKANT BEHANGSEL Toeris te gewond in Hoek van Holland nu beduidend goedkoper Remington Selectric. REMINGTON Herstel Gildehuisje binnen jaar voltooid Tornooi Meer activiteiten nübeduidend goedkoper 1-of 4-deJig Zeeman achter slot Wijkraad voor Hoek van Holland bijeen KOELKASTEN plaats BEE FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES ELEKTRISCH LASSERS AUTOGEEN SNIJDERS CONSTRUCTIE-BANKWERKERS MACHINEMONTEURS VERFSPUITERS Probeer het eens met eert Koerier VOOR U, MEVROUW ELASTIEKEN KOUSEN B00NEN VERKOOPSTER SC ^ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG 27 MEI 1969 Neem op vakantie wat extra pullovers voor de kinderen mee; want als ze de hele dag buiten spelen, wordt er natuur lijk vee! vuil gemaakt..... de leukste pullovers koobt U voor sen spotkoopje. Schattige pullovertjes van een prima kwaliteit badstof of tino, goed wasbaar en sterk, de fijne zomerdracht voor jon gens en meisjes, nu voor een onvoorstelbaar lage prijs, voor nog géén drie gulden. m «SWSS» Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze sportieve badstof en tino pullovers, pri ma wasbaar, sterk, he; badstof pullovertje in de kleuren wit/ marine, geel/oranje of bleu/ wit, de tino pullover in frisse streepjes, maten 116t/m 152, per stuk voor aten 1 Ookmêêfidagmorgen open Géén te/, of schrift, beft. DEN HAAG In de afgelo pen zes jaar is de Nederlandse visconsumptie per hoofd van de bevolking met één ons toegeno men. Dat lijkt niet veel, maar twaalf miljoen ons is toch een respectabele hoeveelheid. Dit zei drs. D. J. van Dijk, voorzit ter van het Prouitschap voor vis en visprodukten zaterdag bij de uitrei king van de produtschapsprijzen voor de beste verzorgde haring en zeevis aan acht schippers van Katwijkse, Scheveningse en Vlaardingse vissers schepen. De heer Van Dijk vestigde met na druk de aandacht op het grote belang van het werk der bemanningen voor het verkrijgen van. een goede kwali teit vis. Brengen zij een goed pro- dukt aan de wal, dan worden de af- zetkansen van de be- en verwer kingsbedrijven ook aanzienlijk ver beterd. Er wordt al veel gedaan om gefi leerde schol naar het 'buitenland te krijgen; het moet ook mogelijk zijn MAASSLUIS Zaterdag werd op het sportcomplex VDL aan de Sport- laan, straatvoetbaltornooi 19(39, onder zeer gunstige weersomstandigheden gehouden. De uitslag in pule voor de leeftijd van 10-14 jaar was: Poule A: 1. Sparta 9 punten; 2, Liverpool 8 punten; 3. Barcelona 6 punten; 4. Standaard Luik 5 punten, 5 en 5 inter Milaanen Arsenal elk 1 punt. Poule B; 1. Benfiac 7 punten; 2. S.V.V. 5 punten; 3. Feyenoord 4 pun- ten; 4 en 5 Celtic en Lissabon elk 2 punten. Uitslag finalen Sparta Bnfica 0—0 (Sparta wint met strafschoppen). Leeftijd 14 - 18 jaar: Paule A: Real Madrid 8 punten; 2. Spartak 7 punten; 3. Leeds United 6 punten; 4. EN' 5. Twente en Manch., United G punten; 6 Kaiser Lautern 1 punt.poule B: 1. Slovan Bratislava 7 punten; 2. Ajax 5 punten; 3, A. C. Milaan 4 punten; 4 EN 5. Köln.An- delecht elk 2 punten. Finale: Rela Madrid Slovan Bra tislava 01. 'i Wiit U wel eens wat nieuws in. Uw tuin, planten, die U nu niet direkt in elk tuintje ziet staan,.dan kunt U morgen voor een aantrekkelijke prijs in ons tuincentrum terecht! Oranje Lampionplant (Physa- lisU kent ze wel die vrolijke oranje lampionnetjes. U kunt ze snijden en droog in een vaas zetten, bloeitijd herfst, winterhard, hoogte ong. 70 cm. Per 5 stuks. Ossetong (Commelinaj. Een geheel nieuw bolgewas uit Mexico met diepblauwe bloe men, een kleur die men tot he den in onze tuinen miste. Rijk bloeiend, ieder jaar weer op nieuw met bloemen overdekt, winterhard. Hoogte ong. 40 cm. Per 5 stuks. Morgenvroeg om 9 uur begint in ons tuincentrum de verkoop van deze twee leuke planten, de oranje bloeiende Lampion- plant en de diepblauwe Ossa- tong. per soort verpakt in zak je met 5 stuks. voor Ook.maandagmorgen open Géén tel. of Khrift best MAASSLUIS De gemeenteraad zal in de vergadering van volgende week dinsdagavond, die om half acht ïn de aula van de Caland- LTS be gint, beslissen over het voorstel van B. en W. om de wethouders wedde ie verhogen. Gedeputeerde staten heb ben laten weten, dat in verband met de voor het overheidspersoneel ge troffen salarismaatregelen ook de wet thoudersweddc kan worden herzien. Als de raad akkoord gaat, zal de heer C. J. A. van der Wissel in vaste dienst worden benoemd aan de open bare Prinses Christinaschool voor ge woon lager onderwijs. Verder zullen de raadsleden zich ook moeten uit spreken over het aangaan van een ruiltransactie van stukken grond met opstallen met de heer B. Warnaar, in het kader van het verbreden van de Wagenstraat. Met het hoogheemraadschap van Delfland zal een overeenkomst wor den aangegaan, waarbij aan de ge meente Maassluis opnieuw het erf- pachtsrecht wordt verleend op en- Noorddijk, Op de agenda komt ver der o.a. het voorstel tot vaststelling van een verordening tot wijziging van de „Beheersverordening Bedrij ven" voor. SCHIEDAM Vanmorgen heeft burgemeester H. Roelfsma de reme- daïlie in goud verbonden aan de Or de van Oranje Nassau opgespeld bij de heer Unck. De 57-jarige huur Unck herdenkt vandaag het feit dat hij 40 jaar gele den in overheidsdienst trad. Momen teel bekleedt hij de funktie van chef van de technische werkplaats bij dde gemeentewerken. De plechtigheid ge beurde in de raadzaal van het stad huis en werd naast familieleden van de jubilaris bijgewoond doo rtal van collega's. MAASSLUIS De heer D. J. Groote- dorst, directeur van de Caland-LTS heeft vrijdagavond de diploma's uitgereikt aan geslaagden van de lascursus. De 200-ste geslaagde sinds de instelling van deze avondcursus (gestart in" 1965) kreeg een boekje overhandigd. Het was de heer A. Prins uit Maasdijk, die werkzaam is als tuinder en zijn verkregen kennis op lasge- bied gebruikt bij reparatiewerkzaamheden. De geslaagden zijn: Elektrisch beginners I. C. van Dorp, Maasland. J. B. de Geus, Maassluis, P. van 't Hof, Maassluis, M. Ie Kluse, Maassluis, J. A. Vermeulen, Maassluis, G, S. A. Weijgers, Vlaardingen, A. van Woerden, Maasland. Elektrisch be ginners II, W, van Baaien, Maassluis, G .C. van Eijsden, Maassluis. C. van Geest, 's-Gravenzande, J. van Gijzen, Maassluis. M. Karreman. Maassluis. W. Molenaar. Hoek van Holland, A. Prins, Maasdijk, F. Prins, Maasdijk. j. Waardenberg, Maassluis, C. J. Furrer. Vlaardingen. Elek trisch gevorderden 3. I. de Jong, Maassluis, P. van Leeuwen, Rozenburg. J. Louter, Maasland, .M Marcus, Maassluis. B. van Schaick, Rozenburg, A. v. d. Velde, Maassluis, M. Hartensveld, Hellevoetsluis, M. Hollaar, Hellevoetsluls, p. W. v. d. Meulen, Spijkenisse. Elektrisch gevorder den II. O. Baas, Maassluis, B. C. Rense, Rhenen, A. Degeling, Maassluis, G. T. Keymer, Maassluis» A. Rookus, Maassluis, D. Tuit, Maassluis, H. van ElsScker, Vlaar dingen. K. Wolfert, Rozenburg, M. Spaans, Maassluis. P. Verkade. Maassluis. Autogeen beginners I. w. Bijleveld. Maasdijk. E. Heesbeen, Maassluis, J. B. M. van Heyntngen, Monster, J. P. A. van Kouwenhoven, Monster, M, P. J. v. d. Raad. Vlaardingen, J. C. v. d. Sar, Maasland. B. Smit, Maassluis, L. Vreug- denhil. Naaldwijk, L. .G Vreugdenhil, 's-Gravenzande. C. van Geest. 's-Graven- zande, J. van Dijk. Monster. Autogeen beginners II. A. B. Dekker. Maasdijk. D. Dekker, 's-Gravenzande, W. j. van Di.i'k. Monster. W. G. van Geest, 's-Gravenzande. L. B. M. v. d. Hoeven, 's-Gravenzande. G. jj. Noordam, Maasland. A. van Wlik. Maassluis, E, .J v. d„ Ende, Maasdijk. Au togeen beginners III. Hoogendonk, Maasdijk, C. v. d. Sar, 's-Gravenzande. M. Sonneveld. Rozenburg. Autogeen gevorder den I. J. Kpa, Maassluis, M. Moerman. Vlaardingen, J. Poot, Vlaardingen. r. j. van Vuuren, Maassluis. De kursislen werden opgeleid door de heren: L. Prins uit Maassluis, leraar Ca- land-L,T.S.. J. Stroek uit Rotterdam, lastechnicus van de firma W. Smit en Co. te Nijmegen, P. Stougje uit Spijkenisse. lastechnicus bij de Albatros te Pernis, A. w. Vonk uit Rotterdam .lastechnicus van de firma "W. Smit en Co. te Nijmegen. Bijkantoor „Dc Rotterdammer": Samlle Havenstraat 11. etl. 346?"5. Alarmnummer politie: 344444. GG en GD: 344444. Alarm nummer voor meldingen luchtverontreini ging: 262626. Klachten bezorging: H. Ver- he;j, tel. 343345. dagelijks van 18 - 19 uur. Apotheek: Tr. A. L. Baoker. Hoogstraat 220. tel. 34.21.62. Apotheek Maassluis: zater dag en zondag tot 8 uur v.m.: De Jong, Markt 11. tel. 2234, zondag v.a. 8 u. v.m. en maandag: Rijnmond, Mozaitlaan, TEL. 2209. voor dit produkt een Nederlandse markt te krijgen. De sombere voorspellingen van deskundigen over de haringvangsten in het nieuwe seizoen zijn volgens de heer Van Dijk wel in overeenstem ming met de ■werkelijkheid. Toch zal men voor de haringvangst, die een van onze 'belangrijkste visserijen is, zijn best moeten 'blijven doen. De haringverordening (de regeling voor het onschadelijk maken van de haringworm) heeft verleden jaar een grote last op het bedrijfsleven gelegd, maar toch heeft iedereen aan de uit voering meegewerkt. Volgesn drs. Van Dijk waren de resultaten dan ook merkbaar: „die ellendige krante- artikclen bleven uit". De schipper van een van de win nende schepen, de heer D. van der Plas van de VL 112, sprak een dank woord waarin hij ook een aantal klachten uitte over de manier waar op het lossen van de vis gebeurt. Zijn grieven golden onder meer de over volle manden en het te lang blijven staan van de vis. Namens de reders sprak de heer N. Parlevliet Jr. uit Katwijk. Hij geloof de niet dat Nederland een land is voor vere visserij. Als de bemannin gen drie weken van huis zijn vinden ze dat al heel lang. De heer Parle vliet hoopte dan ook dat het dit jaar mogelijk zal zijn korte reizen te ma ken, Dit zou namelijk betekenen dat de vangsten zijn, dat de vis goed kan worden verzorgd ên dat ook de vis sersvrouwen tevreden zijj. De heer Parlevliet maakte ook en kele opmerkingen over subsidies. „Wij zijn van nature geen mensen die graag geld aannemen, maar lang zamerhand is de concurrentiever valsing in de omringende landen zo groot dat dit niet vol te houden is". Over de beloning van de vissers: „Met hets ysteem van maandlonen krijgt men het loon niet naar boven; wel met hogere prijzen voor de vis. Kan dat niet als gevolg van de con currentievervalsing, dan zullen de overheidspremies moeten worden verhoogd". Ten slotte sprak de heer B. A. de Jonge namens de Christelijke Be drijfsgroepen Centrale. vraag staalboeken vakkundige behangers 2, iaoEiuMsissa z-io. 234192 MtMHHnStKB BS HL 23.4129 HOEK VAN HOLLAND Op de stille kruising Seinpad - Koningin Wilhelminaweg verleende de twintig jarige H.J.C. zaterdagnacht met zijn personenauto geen voorrang aan een auto van een Duitse toerist. Een zes tienjarig Duits meisje werd gewond en liep waarschijnlijk een hersen schudding op. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Zondagmiddag kreeg de tweejarige F. v.d. Z. Ju zijri ouderlijke woning een kop i- .-le "koffie over zijn bovenli- chaampje. Het kind werd met ernsti ge brandwonden naar een ziekenhuis vervoerd. De politie loodste de zieken auto door het zeer drukke verkeer tot aan de gemeente Monster. Waarom zóu U straks op Uw vakantie in een of andere dure toeristenplaats veel gaan beta len Voor een strandtas, terwijl U nu de mooiste tas voor een spotprijsje koopt Strandtas in heel originele stro met badstof uitvoering, ook de handvatten zijn overtrokken .met badstof, extra verstevigd en tegengevoerd met plastic, in zonnige kleuren voor nog géén drie gulden. REMINGTON yr/re 69-6 Het enige scheerapparaat met de beroemde regelknop. Voor éike baard, élke huid. Idee no. 2; de Remington Selectric 300. Heeft 3 scheerkoppen en uiteraard de regelknop. Model Selectric 200 met inruil van oud elektrisch scheer apparaat f 73,S0 (zonder inruil 98,50), Selectric 300 94,- (zonder inruil 119,—). ""SPEFSEY RAND SCHIEDAM Zaterdag heeft de drumband van de chr. gymnastiek vereniging Door Oefening Kracht deel genomen aan het jaarlijks terug kerende drumbandconcours Wilhelmi- na te Numansdorp. Met 172,5 punten werd DOK eerste prijswinnaar in de tweede afldeling. Hierdoor kwam de vereniging voor het eerst in het bezit van de wïsseibeker. De uit elf tamboers, twee slagwer kers en acht hoornblazers bestaande drumband onder leiding van mejuf frouw A. van Bommel voerde het lopende gedeelte van de gildemars uit, terwijl voor het staande gedeelte NATUURLIJK PLATENBONNEN balen bij G. P. VAN DAAIEN JR. MAASSLUIS De restauratie werkzaamheden aan het uit 1765 da terende Gildehuisje (Zuiddijk 11) zijn gereedgekomen. Financiële omstan digheden waren er de oorzaak van, dat met het herstel van het uit histo risch oogpunt belangrijke pandje pas in augustus 1968 kon worden begon nen. Het Gildehuisje, ook wel het Zak kendragershuisje genoemd, zal wor den bestemd tot onderkomen van het VVV-informatiebureau en zal tevens „dienen tot huisvesting van het Agen dabureau van de" Stichting Maassluise Gemeenschap. Er wordt naar gestreefd de bureauwerkzaam heden begin juni in de nieuwe ruim te te laten beginnen. NV Aannemersbedrijf Woudenberg uit Ameide voerde de restauratie werkzaamheden onder architectuur van de heer P. van der Sterre uit Leiderdorp uit. HOEK VAN HOLLAND Op Tweede Pinksterdag heeft de jeugd- leiding van de afdeling korfbal van de Hoekse Sport Vereniging een voortreffelijk stuk organisatie ge toond. Vijfentwintig teams uit de om geving namen deel aan het toernooi voor adspiranten en pupillen op het gemeentelijk sportpark Nadat de aanvankelijk vrij harde wind wat was afgenomen is het een bijzonder mooie korfbaldag gewor den en alle deelnemers waren vol lof over de uitstekende organisatie, die als gebruikelijk tot op de minuut slui tend was. Uitslagen: Adspiranten: 'afdeling 1: SDerwers 8 punten (winnaar wisselbe- kêr); Achilles 6 punten. Afdeling 2: Dijkvogels 8 punten, Weervogels 6 punten: afdeling 3; Ten Donk 8p un- ten; HSV 1946 6 punten; Pupillen afdeling l; Dijkvogels en HSV elk zeven punten. Dijkvogels eerste door beter doelgemiddelde. Afdeling 2: Dijkvogels 8 punten. HPV 6 punten. Na afloop reikte de heer K. He ringa de prijzen uit. MAASSLUIS Op 1 juni zal bet veer tig jaar geleden zijn, dat de heer D. Luy- end'ijk in dienst van de gemeente Maassluis kwam. Hij is thans hoofdcom mies eerste klasse, chef van de afdeling registratuur en interne zaken der gemeen tesecretarie. Het jemeentbestuur zal c!e heer Luyendïjk ter gelegenheid van het jubileum huldigen en wel op maandag 2 iuni tn het zalencentrum Maassluis-West. De besloten bijeenkomst zal om half vijf worden gevolgd door een receptie. de taptoemars ten gehore werd ge bracht. De verschillende juryrapporten luidden zeer gunstig; voor de algehe le indruk werd zelfs een tien ge geven. Ten opzichte van de deelname vorig jaar is een zeer goede vooruit gang geboekt, die zeker niet in de laatste plaats te danken is aan de instructeur A. Meivogel. Ook op gymnastiekgebied is DOK weer aktief. Zaterdag 33 mei zal de traditionele kindermiddag weer wor den gehouden voor de adspiranten van 5 t.m. 9 jaar. Het spelterrein wordt uitgezet op de gazons in de Prins Bemhardlaan. De kinderen in costuum vertrekken om half twee, voorafgegaan door de drumband van uit de Warande (hoek Schoolstraat) Om twee uur begint het kinderpret- festijn. De zaterdag daarop zijn de oudere adspiranten van 10 tot 13 jaar aan de beurt. Zij zullen deelnemen aan de adspriantendag van de kring Maas mond in Rozenburg. Ten slotte op zaterdag 14 juni de ■gewestelijke dag van het Koninklijk Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond, die door Animo en Dok wordt georganiseerd. De zaterdagmid dag wordt gevuld met wedstrijden voor de ruim 1200 deelnemers, tussen 5 en 6 uur zal in Groenoord een marswedstrijd wroden gehouden. 's Avonds wordt in de sporthal een demonstratie van de deelnemende groepen gegeven. DOK verleent ook hieraan een bijdrage door het uitvoe ren van een ritmische oefening onder leiding van de heer Joh. Dirkseri. VLAARDINGEN Het eerste twaalftal van Spirit, dat zich een week eerder veilig had gesteld, trok zaterdag met vijf invallers naar Hoogvliet om 'daar te korfballen te gen het in degradatiegevaar verke rende team van Waterschip 1. Het duurde lang eer met met 54 de spannende ontmoeting had gewon nen Jan van Es had reeds succes in de r.srste aanval en in de tiende mi nuut bracht L. v.d. Vaart de stand op 20 voor Spirit. Nel de Ligt zorgde na een half uur spelen voor 30 en toen dacht Spirit op rozen te zitten. Niets was minder waar want de Hoogvlieters hadden tot 25 minuten na de rust nodig om de 03 achter stand om te buigen in een 43 voor sprong. Spirit was toen weir wakker geschud en het tempo werd weer op gevoerd, Ina van Dijk rondde een doorloopbal met succes af (44) en kort voor het einde schonk Nel de Ligt Spirit de overwinning dank zij een fraaie treffer. SCHIEDAM Met een hersen schudding en schaafwonden moest za terdagmorgen de 47 - jarige A. P. v. S. naar het Gemeenteziekenhuis. Op de lepenlaan ter hoogte van de Lin- denlaan brak de voorvork van zijn bromfiets. De man kwam met zijn hoofd tegen de stoeprand terecht. De 19-jarige mejuffrouw G. Raven- stein uit Rozenburg kwam op het Station Schiedam Rotterdam - West zo ongelukkig te vallen dat zij haar rechter bovenbeen brak. Zij is opge nomen in het Gemeenteziekenhuis. Met hoofd- en schaafwonden moest zaterdagmorgen de 39 - jarige A. W. Scheepers naar het Gemeente ziekenhuis. Hij botste op de P. J. Troelstralaan met zijn bromfiets ach tereenvolgens tegen de trottoirrand en een lantaarnpaal. In Uw zomerhuisje of op de camping, aan het strand of in de boot..... waar U heengaat in Uw vrije tijd om van de zon te genieten..... een campingmatras hoort erbijl Campingmatrassen, door de veerkrachtige inhoud van poly- aether ook ideaaj om zó op een veldbed of in de tent neer te leggen, in diverse kleuren, voor prijzen die ver beneden de nor male verkoopprijs liggen. 55x180x3/, cm 70x190 x4/, cm polyaether interieur Morgenvroeg om 9 uur begint op onze Camping-afdeling, 2e etage, de verkoop van deze handige Campingmatrassen, 1 of 4 delig, en in leuke kleuren. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift beft SCHIEDAM Vanmorgen vroeg heeft de politie de 30 - jarige West- duitse matroos G. K, opvarende van het m.s. Luigi Burghardt, ingesloten. Hij nam op de Admidraai de Ruiter- weg een glazen bol van een benzine pomp af. Er is ingebroken in de r.k. lts aan de Burgemeester Honnerlage Grethe- laan. Via het dak kwam men binnen. Er is voor ƒ50 gereedschap verdwe nen. Het verkeer op de Buitenhavenweg is zaterdagmorgen engie tijd ge stremd geweest doordat twee kratten met flessen van een vrachtauto vie len. De 20 - jarige W. P. heeft met behulp van anderen de glasscherven die over 60 meter lagen verspreid, opgeruimd. 3fc SPIJKENISSE - Zondag viert pastoor J. r. Knook zi]r. 25-jarig priesterschap. Om 19.30 is er een feestelijke eucharistie viering in de Feltcltaskerk met medewer king van Jeugd-,' mei-les- en kinderkoren. Na afloop gelegenheid de Jubilaris geluk te wensen. HOEK VAN HOLLAND De wijkraad komt donderdagavond 12 ju ni om acht uur in de hulpsecrétarië in openbare vergadering bijeen. Be sproken zal o.a. worden het program ma 1969" van in voorbereiding zijnde werken in Hoek van Holland Wet houder G. Z. de Vos voor wijkaange- legenheden, die het programma op stelde, zal de vergadering zelf ook bijwonen. Op de agenda komen verder o.m. de volgende punten voor: verzoek NV Streekvervoer Westnederland om busroute om te leggen door „Plan- Oost", naamgeving wegen, verzoek werkcomité Rotterdam Schoon Schip tot het instellen van een werkgroep in Hoek van Holland en adhesie van de Ned. Bond Vervoerspersoneel aan de wijkraad over de bevordering van de aanleg Rijnpoorthaven met het oog op de werkgelegenheid. Wee je gebeente als een pantalon nief goed zit! Dat betekent kritiek, smalende blikken en terecht. En fin, dat kan u met een FORTEX kostuum niet ge beuren. Daar zit de panta lon als gegoten. Niet mal- smai, maar zeker niet te wijd. Gewoon goed. Een bewijs voor alie aandacht die aan elk detail van een FORTEX kostuum wordfj besteed. j Kies uit onze prachtige kollektie. Korte Hoogstraat 11a, Tel. 346151, Vlaardingen. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van déze grote strand- en vakantietassen van stro en badstof, geheel .ver sterkt en gevoerd inet plastic, in meerdere kleuren. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Vraag map met belangrijk docu- mentatie-materiaal over wasautomaten met vergelijkende prijslijst. Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuze bepalen. U ontvangt deze documentatie map GEHEEL GRATIS ■■■■■■■■■■■■«■■■■■■BB 3 Ik Ontvang gaarne gratis map g l documentatie wasautomaten. T; naam gg J adres jS K Schrijf op uw enveloppe l „MODERN" I antwoordnummer: 1938 e; Botterdam. n Geen postzegel opplakken. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■I II CfilUNBüfiGSlR.sS HOEK EHH35TR Ttl.UI0-3t,ZZZI YLP.BPCI6CEK Wegens uitbreiding van onze produktie vragen wij: Eigen vervoer van ons bedrijf naar Vlaar dingen, Schiedam en het gehele Westland. Kom eens praten of bel eens op. U kunt bij ons terecht; OVERDAG: van maandag t.m. vrijdag tussen 8 en 5 uur aan het fabriekskan- toor. Weverskade 33 te Maasland (telef. 01899 2644). 'S-AVONDS: op dinsdag en donderdag van 5 tot 9 uur en 'S ZATERDAGS: tossen IQ en 12 uur aan hetzelfde adres, echter telefonisch te be reiken onder nr. 01899 3755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL 01899-2644 Met de beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dragen. Ook naar maat. Collenburgstraat 38 Tel. 342396 Vlaardingen. In elk gezin is een koelkast onmisbaar. Koop zo'n be langrijk stuk in het huis houden dus bij de vakman. Die echte service bieden kan. Bij EIG. P >.DR1E: BINNENSINGEL 165 TEL 3424B8 - VLAARDINGEN Indien u prijs stelt op een gezellige werk kring in de betere damcsconfectie, dan is dit misschien iets voor u. Wij vragen een die onze klanten kan adviseren. Wij bieden een 5-daagse werkweek; uitste kende salariëring. Met vakantie-afspraken wordt rekening ge houden. DAMESMODES Schiedamseweg 57/5 Na 18.00 uur: Schiedamseweg 57/4, Telefoon 343378 VLAARDINGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1