mmm fapf !fï ELKE VRIJDAGAVOND KOOPAVOND SERVICE-AVOND BIJ C&A iiilpssiï gevorderd assistent BOUWKUNDIG U.T.S.-er II GEMEENTE DELFT EEN VERZORGSTER EEN NACHTVERZORGSTER V_ K-fes m *xësm «p v"m -v oor 'n vader uitduizen ëtemetdeBraunsixtant J f ■^SüifWS 1 ■ff i fJ fl 5 VMflcö SPORTIEF OF GEKLEED. De zomermode 1969 voor heren is vanaf- nu voor elke situatie helemaal lichtge wicht. Wilt u er korrekt maar toch een beetje sportief uitzien, dan vindt u bij C&A ongetwijfeld een lichtgewicht kolbert naar uw smaak. Een zeer luchtig kolbert van polyester/rayon heeft u ai voor 29,-. En een iets gekleder kolbert van dacron/ rayon met opgestikte zakken kost 59,-. Moet u echt gekleed voorde dag komen, dan kunt u kiezen uit een gedistingeerde kollektie iichtgewichtpakken. Bijvoorbeeld in de Senatorserie vindt u voor 140,- of 120,- een smaakvol gedes sineerd, vorunvcwt kostuum. Zelfs voor 85,-heeft u al een modernTerlenka licht gewicht kostuum. En vanzelfsprekend met volledige C&A garantie. foto;kolbert 59,-..kostuum 140,-. faR." VRIJDAG 6 JUni w'A&ara'flM t ■*'-£*-* r-wm «SE# '"S Biii» j* - -IIUT- j 1 i t4#? ♦t5s-v en Bejaardencentrum HUIZE GROENHOVEN te LEIDEN Kookster 2e Kookster Bejaardenverzorgsters, en Leerling-Bejaardenverzorgsters Dagblad dat u omzet geeft van een provincietelt meer gezinnen dan sommige provincies. Praktisch geen doublures met andere dagbladen S? KM XvS SSIffeG IsiifcS msssm mmé ftea Hier ligt UW KANS op SNELLE CABKEERE. Wij vragen een S FRESE, HOGEWEG, MEYER l A.HÖRC ÖRCHNER Aannemingsbedrijf te Rotterdam; DE ROTTERDA/.AMER Pagina IS -fim/tssi jff/'fffffffflffff <W ":- ff# y.ï 5?>l '>t-' -va' Xff ''dji.-oS-'o 11 y; VX G V s '"V W - f -Fff 1. S M* .-•■ i*. ^S*. ^"V y vai* ■:>/V>K*'. THSfïxa "Fyx *7 f '?C<",'5t A *,VsV> 'f MV'ifa» v£v->* .>>jpi Ö£^3<&iffr-A 'X«& "vv £yf> vxw v, y jöj •ff S5 -ri rti. »j 1 i 4 fJ 'J- v -5 fy. $£<y.% C| y WA.1.W v\iV; mssssm De VAN DER WOUDENSTICHTING zoekt in verband met de uitbrei ding van haar tehuizen, waar lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten worden verzorgd. Enige ervaring in een verzorgend beroep strekt tot aanbeveling. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, max. 834,— per maand. Voor de verzorgster bestaat, bij gebleken geschiktheid, de mogelijkheid tot doorloop naar de functie van plaatsvervangend hoofd verzorgster (maximum salaris ƒ957, In verband met de onregelmatige diensten (5-daagse werkweek) wordt boven het salaris een toelage verleend, welke voor de verzorgsters ca 18% en voor de nachtverzorgsters ca 39% bedraagt. Voor de vergoeding van reiskosten bestaat een gunstige regeling. A.O.W.-premie wordt niet ingehouden, terwijl onder bepaalde voorwaar den later gepremieerde terugbetaling van de ingehouden pensioen bijdragen mogelijk is. De verzorgster kan desgewenst ook intern worden geplaatst. Sollicitaties kunnen, onder vermelding van nr. 164, worden gezonden aan de directeur van de stichting, Paardenmarkt 1, Delft, bij wie ook nadere inlichtingen kunnen worden verkregen (tel. 01730 - 20281). uitgaande van de Geref. Stichting tot Huisvesting en Verzorging van Bejaarden, vraagt voor spoedige indiensttreding De mogelijkheid is eventueel aanwezig om na gebleken geschiktheid benoemd te worden als Hoofd der Keuken. zo mogelijk met enige ervaring. Veidere opleiding kan bij ons geschieden. Opleiding voor het diploma Bejaardenhelpster/verzorgster voor rekening van onze Stichting. Geboden wordt een prettige en nuttige werkkring met goede huisvesting, 5-daagse-45-urige werkweek met onregelmatigheidstoeslag voor arbeid op andere dan normale tijden. Sal. volgens richtlijnen Federatie. Soil, te richten aan Bestuur der Stichting, Witte Rozenstraat 2i. Leiden InL bij de directrice tel. 0171033693. de rotterdammer - Cordis dagblad - nieuwe leidse courant - nieuwe haagse courant B'dam,W.deWithslr. 25tel.115588 telex 21431 Kantoren te Den Haag. Leiden-Dordrecht ''A^xfcxvhJArs.4.S-&vswits ré£' - bArTf f... m£S¥J WlS0i' A V. - v x ÖA* M.m3 die bij ons deel gaat uitmaken vaneen se lecte groep medewerkers. Hij krijgt een betrekking op hoog niveau met veelzijdig en hoogst interessant werk. Alle kansen voor een snelle carrière zijn aanwezig. AlsU ervaring hebt in contrölepracüjk el studeert voor NIvRA-diploma of voor SPD, resp. MO Boekhouden, is dit zeker watli zoekt. Kom vrijblijvend eens praten over sala» risen promotiekansen, over aard van het werk enz. Sollicitaties kunt U richten aan ons adres Stadhuisplein 30, Rotterdam, tel. (010) -14 22 88. vraagt Zijn taak zal bestaan uit: het opnemen en begroten van burgerwerk en kleinen- verbouwingen. het maken van offertes hiervoor. het indelen van het personeel en het bestellen van de, -{ benodigde materialen. ff. controle op de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden. het maken van de afrekeningen. Reflectanten moeten in staat zijn onze cliënten op correcte wijze te woord te staan en vakkundig te adviseren. Het bezit van een rijbewijs is noodzakelijk. Sollicitaties schriftelijk aan Reclame-adviesbureau Intermarco-delaMar, Scheepmakershaven 27, Rotterdam-]op de envelop vermelden nr. 6M'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2