N. Laarman vertelt over ondergang van de Mafalda VLAARDINGERS Jeugd-brandweerkorps gaat zich presenteren AGENDA Raad zet vraagteken achter „bulderbaan" ASSISTENTE ASSISTENT Zaterdag in Schiedam: VLAAKDINGEN PROTESTEERT Mobilofoons van BB storen televisie „Gezinszwemmen" in bad Maassluis NOODSEIN HELDEN GEVECHT TRIOMFTOCHT BEKENDMAKING Gemeente SCHIEDAM Spanning competitie van ABC-voetbal Grote behoefte aan meer openbare toiletten in stad Spaarbank Vlaardingen Vakantie in zicht? Speelleerklas op 19 christelijke lagere scholen 0m yLAARDINGEN „Die boot passeerde ons en bleef voor de rest van de dag in zicht. Er was jgfs vreemds met haar aan de hand. Zij slingerde van stuurboord naar bakboord en omgekeerd. D'r stond wat deining. Dat stond er Maar verder was het goed weer. We praatten 'x met elkaar over en waarschuwden de kapitein. Om een uur of vier 's middags gebeur de het" zij ging dwars op haar vaarroute liggen Even later ont vingen we 't S.O.S !k was toen 25 jaar Ik wou dat ik het nog was. Vierde machinist was ik. Dat noemen ze tegenwoor dig met een weidse naam scheeps- werktuigbouwkundige. Maar goed, de marconist alarmeert de ouwe. Kapitein Smoolenaars was een per fect zeeman en dat zeg ik niet omdat-ie nu dood is Advertenties bekijken is even prettig werk ais winkelen. Blusdemonstratie en dagelijks <A 1 R. P. Remmerswaal: Met uw spaarbank boekje kunt U terecht bij alle 2200 Bonds spaarbanken in heel Nederland. Schiedamseweg 12-11 telefoon 350800 Dirk de Derdefaan 41 Van Hogendorplaan 45 r-'-S 11 oE ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 3 JUL! 1969 02s Voor opoffering en Hij gat onmiddellijk bevel muur bet tchlp in nood op te stomen. Bet mi de Prhsclpessa Mafalda, een Italiaans passagiersschip met is'n 13W emigranten aan boord, die in Brazi lië een nieuw bestaan wilden zoeken. Over flat schip wil Ik niet uitweiden. Daar komt politiek bij Kranten hebben later geschreven flat de Mafalda, hoewel niet zeewaardig, van fle regering In de vaart moest blijven. Zo'n iw«re beschuldiging zou ik niet durven uiten. Ik heb eigenlijk een hekel aan publiciteit Ze denken gauw: „Wat verbeeldt die Laar man wch wel". En het is al zo lang geleden- tó jaar In Vlaardingen weten maar een paar mensen dat ik er bij was, want als ze dat herin neringsbord bij mij aan de muur zien hangen willen ze natuurlijk meer weten Daar staat het op: „Voor Opoffering en Moed Aangeboden aan kapitein, officieren en scheepsgezellen van de „Alhena" door de ge meente Rotterdam. 25 oktober 1927" Toen we dat noodsein kregen gingen we er direct op af. Ook drie andere schepen stocm- i op naar de plaats van het onheil, maar bleven op een veel te grote afstand van het schip m nood om veel te kunnen uitrichten Onze kapitein durfde, en stuurde ons schip tot vlakbij de Mafalda. Het is een heel verschil of je een mijl moet roeien of hon derd meter De kapitein vroeg ook aan mij of ik meewil- de tn de boten, want dwingen was er natuur lijk met bij Hijzelf kon met mee, al had-ie graag gewild. Smoolenaars bleef alleen achter op de brug en naderde de Mafalda zo dicht als de deining toestond Dat was een staaltje lef van die ouwe Terwijl hij vaardig het schip bestuurde gmgen wij met vier sioepen op het zinkende schip af. Van de readers was ik de enige Dordte- naar Ik ben geen Vlaardinger. nee, gelukkig niet Dat is maar flauwekul hoor, begrijp me goed Een Dordtenaar is ook niet alles. We wonen hier al dertig jaar in de Mahlerstraa* 14, maar echte Vlaai dingers zuilen we nooit worden Aan boord van de scheefgezakte Mafalda heerste een enorme paniekstemming De eerste sloep die buitenboord werd gevierd het men aan slechts een katrol zakken De boot werd gewoon leeggeschud Ongeveer tacnng ten onder gingen. Daarna is, het was al don ker geworden, nog gezocht naar overlevenden van de scheepsramp. Het was verschrikkelijk. Het was rot. Je moest het eigenlijk direct vergeten, er niet meer aan denken. Begrijp me goed, het wel of niet rot vinden Is geen verdienste. Het is een kwestie van karakter. Ik vond het rot Je raakt het niet zomaar kwijt N LA ARM VS Foto Henk van dm Berg mensen vielen m het water en verdronken De sloepen waren bovendien lek We moesten drenkelingen uit sloepen halen, die half vol water stonden Sommigen zijn in die lekke schuiten verdronken Er was geen leiding Het was een gevecht m de boten te komen Bij paniek is een mens geen mens meer Onze boten voeren af en aan vol schipbreukelingen Bij onze Alhena hing alles wat touw was oveibooid Vrouwen en kinderen die geen Kracht meer hadden werden met touw en al aan boord gehesen Het zinkende schip maakte steeds meer slag zij en de kans om de velen, die op de voor plecht samendrongen, te redden werd steeds kleiner Op het laatste moment haalde kapitein Smoolenaars nog een stunt uit Alleen op de brug stuurde hij de Alhena vlak langs het wrak De masten van het zinkende schip sta ken boven onze Alhena uit Hij manoeuvreer de naar de voorsteven en wel zo dicht langszij, dat nog velen konden overspringen Toen was het zaak zo snel mogelijk door te varen om met in de zuigmg te komen als het wrak zou kapseizen Dat was een staaltje van lef en zeemanskunst De boot zakte steeds dieper weg Plotseling ging ie ais een dobber recht overeind staan ae voorsteven omhoog, en zonk kaarsrecht m de diepte Over de zee klonk het gillen van de mensen in doodsnood, die met het schip Wat zijn we m de hoogte gestoken „De helden van Alhena" stond als kop in de kran ten Ik heb die kranten allemaal wegge- zwiept. De reddmgsaktie was een grote recla me voor Holland. Wij hadden 537 man van boord gehaald en de drie andere schepen met elkaar nog geen vierhonderd. Ik geloof dat zo'n drie- tot vierhonderd mensen zijn ver dronken. Het juiste getal heb Ik nooit ge - hoord Ook achter de oorzaak van de ramp zet men nog steeds vraagtekens. Het vermoeden bestaat dat van de twee schroeven er een gebroken is, die door de boot is gerammeld. De waterdichte deuren hebben niet gewerkt of zijn te laat gesloten. Het gebeurde alle maal vlakbij de Abrolhos-eilanden ter hoogte van Rio de Janeiro in Brazilië. Het gerucht gaat dat de kapitein van de Mafalda het schip daar aan de grond heeft willen zetten, maar dat (heeft hij niet gehaald. Onze bemanning telde 32 koppen en we hadden accommodatie voor nog twaalf passa giers. Daar kregen we ineens ruim vijfhon derd mannen, vrouwen en kinderen bij. De kapitein en officieren stonden (hun hutten af en gingen achteruit bij de bemanning slapen. Velen vonden een slaapplaats aan dek. De mensen van de civiele dienst hebben enorm moeten pezen om iedereen van voedsel en drinkwater te voorzien. Na twee dagen varen kwamen we in Rio de Janeiro aan, waar de ontvangst wat werd geremd door stroeve autoriteiten die met on geveer duizend emigranten zonder papieren en eigendommen werden opgescheept Maar ui Buenos Aires zag het zwart van de mensen. We werden als helden begroet, over al uitgenodigd In Nederland was het al met anders. Met een krans aan de boeg liepen we de Lekha ven binnen, waar een commissie van ont vangst, waarvan weet ik niet meer, ons ver welkomde. De sirenen van alle fabrieken en schepen loeiden. Een paar dagen later maak ten we een tnomftoent van het kantoor van Van Nievelt Goudnaan en Co. naar het stad huis. We werden enorm in de hoogte gesta gen, een beetje overdreven was het wel. Kijk, m dit kistje bewaar ik alle on derscheidingen. Een gouden horloge van de Hollandse kolonie m ftio Nog een gouden horloge en een zilveren medaille van de Hol landse kolonie in Buenos Aires. Een zilveren medaille, uitgereikt door prins Hendrik, van de Noord- en Zuid - Hollandse Redding- maatschapij, een bronzen medaille van de Koningin, de koopvaardij-erde, een gouden medaille van de Italianen in Rio, een bronzen medaille en een ridderorde van de Italiaanse regering Je moet goed begrijpen dat die scheepsramp toen een enorme indruk in de wereld heeft gemaakt. Half Nederland stond op z'n kop. Het was na de Titanic een van de grootste scheepsrampen. Daarna kwam de oorlog en stierven er tienduizenden. Ik draag die onderscheidingstekens nooit. Waarom zou ik' M'n vrouw wel Ik zei tegen haar, dat ze die dingen aan een mooie ketting moest dra gen Het is immers mode" Je Gemeentelijke alsmede de «K. Openbare Bibliotheek en de filialen (behalve filiaal Le liestraat) zullen van 7 t/m 19 juli 1959 voor het publiek ge sloten zijn Gedurende deze periode kunnen bij de Centra le Bibliotheek (Lange Haven 131) boeken geruild worden. Van 21 juli t/m 2 augustus 1SS9 zal de Centrale Biblio- alsmede de Centrale Jeugdbibliotheek gesloten zijn Het publiek kan dan terecht bo de Gemeentelijke- en RK Openbare Bibliotheek N.V, WALLRAM1T HARBMET AALMAATSCHAPPIJ Fabnkante van hardmetalen gereedschappen vraagt voor haar afdeling Boekhouding een van 17—19 jaar met (M)ULO- of gelijkwaardige opleiding; en voor haar afdeling Expeditie een van 17—22 jaar met (M)ULO- of gelijkwaardig diploma. Voor deze functie strekt enige ervaring m adijumstratieve expeditiezaken tot aanbeve ling Sollicitaties aan de afdeling Personeelszaken, Keuehenfüsstraat 1, Maassluis Tel (01899) 2044 SCHIEDAM In de Algemene Be- «ïjfsvoetbalcompetltie heerst grote spanning over het naderend kampi oenschap, In groep A leidt Hoek 1, öst twee punten voorsprong heeft, op de concurrenten Helios 1, Veveo en Scrieffers Scmecarton 1 is leider m groep B niet 16 punten Alleen Kreuger kan dier nog als ernstige kandidaat wor den beschouwd. Groter is de span- n|ng tn groep C, waar Helios 2 met p punten aan de kop gaat, gevolgd öoor Schrijver en Keynes met ieder 11 punten, hoewel Keynes een wedstrijd meer speelde De standen zijn als volgt Groep A: Hoek 1 7—13, Helios 1 7—11, Veveo 7—11, Scheffers 6—11, Enterprise X 610, Ter Braak 86, DES 6—3, v. d. Bor 8—3, Meat Boys 1 5—2, NWV 7—2, GZV 7—2 Groep B: Scluecarion l 10—XG, Kreuger 712, ENKA 811, Coe- bergh 9—11, Mafa Boys 8—9, Enter prise 2 8—9, Standaart 57, v d Moezel 84, GPS 0 4, PTT 73, Swarttouw Boys 9—2 Groep C Helios 2 7—12, Schrijver 7—11, Keynes 8—11, Eurotax 7—10, SWM 9—10, v. d Water 7—6, Meat Boys 7—6, Hoek 2 6—4, Schiecarton 2 85, Enterprise 3 75 DES 2 74, Tevapharm 8—4 SCHIEDAM De „Nationale Brandweerdag" wordt zaterdag ook in Schiedam gehouden. Voor het plaatselijke korps betekent dat 's morgens om half elf de installatie van het jeugdkorps door burge meester H. Roelfsema. Daarna is er tot ver in de middag voor ieder gele genheid nader te komen kennisma ken met alles wat met het brand weerkorps te maken heeft. Eerst volgt om half elf de presentatie van het jeugd-brand- weerkorps door hun leiders en do centen F J P Toxopeus en W J C Sjoerdsma Commandant D de Jager op zijn beurt presenteert het jeugd korps aan de burgemeester, die daar na voor de officiële installatie zal zorgen Het jeugdkorps bestaat uit zeven tien jongens van 16 tot 19 jaar, die de laatste maanden elke zaterdagmorgen m de brandweerkazerne zijn geweest voor de oefeningen. Sinds enkele da gen zijn zij in het bezit van jassen, broeken, laarzen en witte helmen, die zij zaterdag m gebruik zullen nemen. Om kwart voor elf volgt een de monstratie van de jeugdbrandweer Op het terrein vooi de HBS, naast de brandweerkazerne, wordt daarna een blusdemonstratie van een olie- en benzinebrand gegeven Rondleidingen met uiteenzettingen over het werk van de brandweer vol gen om kwart over elf ert om twaalf uur is er een demonstratie „inzet persluchtmaskers" die eventueel ook onder water kunnen worden ge bruikt Na een pauze tot een uur volgt een demonstratie reddmgsoefe- mngen (met redlijnen, redkokers en redgordels) waarna weer enkele rondleidingen worden gehouden. De propagandadag voor de brand weer wordt om half dne besloten met een demonstratie blussen door de jeugdbrandweer Doel is niet alleen propaganda te maken door rondleidingen en toelicn- tmg, maar vooral ook om het vrijwil lige brandweerkorps dat momen teel uit honderd man bestaat uit te breiden, zo mogelijk met jonge mensen Naast de vaste staf van dertien man personeel van de kazerne (met commandant D. de Jager als enige beroepsman) telt het Schiedamse korps honderd brandweerlieden, van wie er binnen afzienbare tijd verscheidene om hun leeftijd (de grens is 55 jaar) zullen afzwaaien Aangezien het korps toch ai aan „vergrijzing" toe is, is de aanwinst van jongeren noodzaak, aldus de heer De Jager, die met zijn secondanten zaterdag graag aan heel Schiedam al het brandweermateriaal wil laten zien en dc nodige toelichting zal ge ven. Bijkantoor „De Rotterdammer'': Klach ten bezorging Jii, Gröneveld, Singel 93. tel. 263538. maandag Vin vrijdag 1MB -1930 en zaterdag 17 - Ig uur Redactie Schiedam: R, M. van Houwelingen, Julianalaan 84c, Schiedam, tot 26.57 64, b g g. 11 85 88, 1st 156 Alarmnummer voor melding luchtveront reiniging. 26 26.26. Alarmnummer politie 26.46.48 SCHIEDAM m het Gemeente-zieken huis slaagden voor het ma-andas gehouden examen voor de aanteken! njr Iraamverple- gm« de zusters A van Dijk. C. Steenhuis. A Maan P Maan, K Poot, B Hlckinaon en M Takens VLAARDINGEN De gemeente raad van Vlaardingen heeft woensdagavond de motie van B. en W. aangenomen, waarin heftig wordt geprotesteerd tegen de mogelijke aanleg van een nieuwe startbaan van 3590 meter lengte als uitbreiding van de Luchthaven Rotterdam. Deze uit breiding zal volgens de raad de rust boven Vlaardingen in nog ernstiger mate verstoren. De motie wordt onder meer gezon den. aan de minister van verkeer en waterstaat, aan de gemeenteraad en B en W. van Rotterdam, de Rijn- mondraad en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Mevrouw J J van Gent-de Ridder (kathvroeg het col lege of het de raadsleden op de hoog te wil houden van de verdere ont wikkeling van de „bulderbaanplan- nen". De heer H. M. J. Dubbeldam (lib.) was het met me wouw Van Gent eens, dat de bij de beluidshmder be trokken gemeenten eén front moeten vormen in hun verzet tegen de Rot terdamse plannen Ook hl] pleitte voor een samenwerkingsorgaan tot bestrijding van de geluidshinder. De heer Dubbeldam zette overigens een vraagteken achter de plannen tot uitbreiding van de luchthaven Vol gens hem is het best mogelijk dat de Maasstad alle verzet dankbaar m ontvangst neemt, omdat Rotterdam liever een luchthaven zou willen 'hebben in de Hoekse Waard. „Het is een schemerbaan", aldus de heer S. Barendregt De heer L de Snayer (prot) zou het vliegveld nog verder van huis willen zien Wethouder T de Bruijn suggereer de voorzichtig dat het best mogelijk is, dat Rotterdam met opzet de plan nen m de openbaarheid heeft ge bracht Hij vond het echter gevaar lijk met te reageren „We mogen geen enkel risico lopen", zei hij. Hij wilde de motie dan ook onverkort handhaven, ook wanneer Rotterdam met alle (uitgelokte) kritiek alleen maar mikt op een vliegveld m de Hoekse Waard Gezien de ervarmg, opgedaan met de gemeente Rotterdam, is het vol gens de heer De Bruijn niet j'ulst de definitieve plannen af te wachten. „We moeten zo snel mogelijk reage ren". De gemeenteraad zal op de hoogte worden gehouden van 'de ver dere ontwikkeling. De wethouder on derkende zeker het belang van een voortdurende samenwerking tussen de betrokken gemeenten VLAARDINGEN De her R.P. Remmerswaal (Algemeen belang) heeft woensdagavond tijdens de ver gadering van de gemeenteraad ge- brink gemaakt van het vragenhal- fuurtje om zijn zorg over het tekort aan openbare toiletten In de stad uu te spreken. Naar zijn mening is het aantal toiletten in verhouding met het inwonertal onvoldoende. Onder het Liesveldviaduct waren twee ruimten gereserveerd als toile- unrichtmg, maar de wethouder zag volgens hem meer in het vestigen van twee winkeltjes in die ruimten. Ook zei hij dat bij het nieuwe station Vlaardingen-West een openbaar toilet zeker geen overbodige luxe zal zijn. Volgens hem zal van een dergelijke inrichting veel gebruik worden ge maakt. Wethouder T. de Bnujn antwoord de, dat de behoefte aan openbare toi letten afneemt. Bovendien wordt een dergelijk straatmeubilair weinig ge waardeerd door omwonenden Voor de beide toiletinnchtingen onder het Liesveldviaduct bestond geen be langstelling, althans wat betreft de exploitatie De wethouder wilde wel onderzoeken of een openbaar toilet bij het nieuwe station aanbeveling verdient De heer Remmerswaal pleitte ook voor het plaatsen van een klok op het Veerplein. De heer De Bruijn zag niet de noodzaak in van een uurwerk in het centrum. Het uurwerk van de Grote Kerk betekent al een oplossing van hen die geen horloge bezitten. Wei wordt onderzocht, naar aanlei ding van eerder gestelde vragen, of op de invalswegen van de gemeente klokken kunnen worden geplaatst VLAARDINGEN Volgens de heer H. Krabben (soc) worden tele visies gestoord door ide mobilofoons, die in gebruik zijn bij de kring Zuid-Holland van de Bescherming Bevolking. Dat was hem gebleken uit het jaarverslag van de BB, dat woensdagavond ter sprake kwam op de vergadering van de gemeenteraad. De mededeling m het verslag dat de onlangs aangeschafte mobilofoons de televisie storen, was de heer Krabben vreemd voorgekomen, te meer daar het medium televisie m oorlogstijd zo'n belangrijke rol kan spelen. Wethouder T de Bruijn, die de met vakantie zijnde burgemeester mr. J Heusdens vervmg als voorzit ter van de raad, zei de zaak onder de aandacht van de burgemeester te zul len brengen. Er zal een onderzoek worden ingesteld Hoofdkantoor: Westwijk: Ambacht: VLAARDINGEN Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs heeft de gemeente raad gevraagd 23.750 beschikbaar tt stellen m verband met het invoeren van een nieuwe onderwijsmethode ia de eerste leerjaren van 13 lagere scholen. Met ingang van het komende schooljaar zal namelijk de speelleer klas worden ingevoerd! De gemeenteraad stelde het ge vraagde krediet zonder tegenwerpin gen beschikbaar. Mevr. mr. M. L. Hoogenaijk-Van Holst Pellekaan (hb) noemde het een interessant experi ment, waarvan het openbaar onder wijs veel kan leren. Zij vroeg het college contact op te nemen met het bestuur van de christelijke school vereniging', dat vermoedelijk wel be reid zal rijn aan het einde van het leerjaar de resultaten bekend te ma ken. Wethouder G. Walstra antwoordde, dat ook op de openbare scholen aan onderwijsvernieuwing wordt gedaan, zij het op weer een andere manier. Hij is bereid de schoolvereniging naar de resultaten te vragen. „De vernieuwing van het onderwijs wordt m Vlaardmgen driftig ter hand geno men", aldus de wethouder MAASSLUIS De gemeentelijke zweminrichting aan de Burg. van der Lelykade. die onlangs in verband met de waterverontreiniging werd geslo ten, is vanmorgen, donderdag, weer voor het publiek geopend In verband met de schoolvakantie is besloten, het bad gedurende een aantal uren. die normaal voor het schoolzwemmen zijn gereserveerd, pen te stellen voor het zwemmen in gezinsverband. De leerlingen van de lagere scholer, die gewoonlijk op de ze uren deelnemen aan het school zwemmen, behoeven, dan geen entree te betalen, maar hun ouders en bege leiders wel Deze tijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 10 - 12 uur. Deze vakantieregeling geldt tot en met maandag 11 augustus. «Ja#*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1