«HM!] NV Walco stail bouw van BEEKSEBl '02S VADER DOCHTER 498 598, 878- 298- 135.- EEN Kt SS beter...! G.Rv.DAALENJR De krant kunt u niet missen geen dag! UI John LET OP GCgiS** BLIJVEND MODE EN BLIJVENDE F0RTEX KWALITEIT TELEVISIE WASAUTO MATEN AFW AS- AUTOMAAT KOELKASTEN GASFORNUIZEN GASCOMFORÉN KOSTUUMS vanaf 139.- REGENJ ASSEN vanaf 55.- MODEHUIS •R W VOOR SNEL "jL. HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN FA. F. J. KLOET ZN KINDEREN BEZIGHOUDEN wat zijn meubelen voor u? Verdub beling capa citeit Kennis handig Een goed idee voor morgen INDESIT Europa 398,- INDESIT Mondial498,- INDESIT Universal598,- PHILIPS cc 1000899, PHILIPS Inclimatic579,- AEG Tumamal698,- AEG Lavaluz575,- NIELE 428878, MIELE 412r Koop) U bp BOOGAARD voordeliger. Prachtige GASFORNUIZEN geheel compleet prachtig 42 vlams GASGÖMFQ0R met centrale aansteking en afdekplaat compleet SGHIEDAMSEWEG41 -VLAARDINGEN VLAARDINGEN VJWDER i BEEK Gemeente SCHIEDAM Mi heeft meer keus Dagblad dat u omzet geeft van een provincietelt meer gezinnen dan sommige provincies. Praktisch geen doublures met andere dagbladen ■:V rotterdammer_ 2 A Het verschil is dit: we verkopen u nooit dom weg een tafei met vier stoelen - maar ws proberen vooraf te ontdekken wat die meu belen voor u moeten doen. Wij zijn niet blij als we u een imponerende vierzitsbank mogen leveren van drieduizend gulden, wanneer u overtwee maanden twijfelt of het gevaarte we! bij u past. Archi-intdfieur heeft meubelen, gordijnen, vloerbedekking en lampen-maar inde eerste plaats belangstelling voor u: Hoe maken wij met u van zoveel vierkante meters werkelijke woonruimte.,. NE ontspanningsparadus Vergeet niet het safari-leeuwenpark van de Beekse Bergen te bezoeken. TROUWKOSTUUMS Wböh voor GRATIS boekje I i TBOUW-INFORMATIES enz. j I va. het srlwlaverloopvan uw irouwdas W Ielke vrijdagavond ■•«lot ;9 uur open met loodbana Nog sneller Nu een schone vaat met een BOSCH VAATWASSER met waterontharder nu voor extra lage augustus-prijs bij BOOGAARD voor Prachtige Peters Gashaard Beckers Gashaarden Beckers 812 van 571 voor Beckers 803 van 620 voor Beckers 829 398 420 388 effen en gedessineerd RORTE HOOGSTRAAT 11a (hoek Hoogstraat) kleedt u altijd fc7n;u?fnii*i:i;«iiiiJi?n« SPREEKUUR VAN DE CONTACT-AMBTENAAR deze krant behoort tot Het Kwartet I INENTING TEGEN DIFTERIE - KINKHOEST TETANUS - KINDER VERLAMMING EN TEGEN POKKEN FA. A. GOOS CO HOUT, TRIPLEX, BOARD en VERFWAREN Plastic plafondtegels v.a. 0.45 Roestvrij stalen aanrechten v.a. f 150,- Latex muurverf 2V2 kg emmer f 6.75 4 kg 11. de rotterdammer - dordts dagblad - nieuwe leidse courant - nieuwe haagse courant R'dam,W.de Withstr. 25 tel.115588 telex 21431 Kantoren te Den Haag - Leiden-Dordrecht. 1969 PAGINA 5 VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1969 G0UDSES1NGEL 221 - ROTTERDAM- TEL118673-123Ö82 tassen hSvarenbeek en Tilburg Haitdkanaal Gemeentewerken heett abesteêi het verrichten van bagger-ver- «s- en klepwerkzaamheden voor het ste proflei brengen van het Hartelka- jïL tran de 13 Inschrijvers was laagste mulders Bagger Mij NV, Utrecht, met KM es opvolger NV Asnn. Mij.' v;h. J te van Wijngaarden, Hattum. met' ra. Speciaalzaken verhuur {ook in grijs sn lichtgrijs) Jacquet-, smoking-, rokkostuums I Voor dames: bontverhuur •P OIJTSTAA OUTSTANDING QUALITY RQTTEROAM teWlfldallanosir. ïb J DEN HAA6 Zoutmanstlaai 24 A- Zr l AWSTERDAMSingel 462 Zh ibdi; HAARLEM Ged. GuaeCracniSl "31 13 86 (UTRECHT Voorstraat S8 Hm Sï 1 EINDHOVEN Leenderweg 108 t 48 V I NIJMEGEN Stikke Hezeisït 19 2 08.i6 ARNHEM looierstraat u 43 b« 8/ i GRONINGEN Oude EbOmgest» 49 3 31 i? I ANTWERPEH 8RUSS& UiK wM' te ton op briefkaart of In envelopA (met uw naam en adres) opsturen aan t FinraJcfm Kennis, Singel 482, A'dam. ju, Of bell ii ons even. J Uitstapje De stichting „De Bejaar- sn van Crobswijk" organiseert dinsdag li Wtember de twintigste tocht voor hejaar- "S m. zij vertrekken om 0.30 vanuit het r mouw aan de Crooswijkseweg 101 en ko- *a Plm. 20,30 QTXUF. TERUG IN Rotter- 'i sm, waar zij worden opgewacht door de i-Jii satakUjke Rotterdamse Postharmonie, Speciaal voor die moderne gro te ramen verkopen wij deze moderne mystèro van architec ten tulie. Een dekoratieve vitrage van grove terlenka filet met lood tang J50 cm hoog, uit d® serie van f.7.50, tijdens deze aanbieding voor nog géén drie juldan dertig par meter. Vrijdagavond om "6 uur begint da verkoop van deze moderne mvstère, architekten tuil® van Drove terlenka filet, met lood- band, 150 cm hoog, pst meter voor OcK maandagmorgen opa» Géén tal. óf schrift baft (Van een onzer verslaggevers) VL A ABDINGEK Op het terrein van de Elektrotechnische Fabriek Walco NV aan de Koningin Wilhel- minahaven 28 is donderdagmiddag de eerste paal geslagen voor een hal, die een oppervlakte krijgt van 300 m2. Deze nieuwe hal betekent een ver dubbeling van de capaciteit, waarmee inclusief machinepark een investe ring van een kwart miljoen gulden is gemoeid. Ir. W. Croon, commissaris van NV Walco, sloeg onder grote belangstel ling van genodigden, en personeel de eerste paal de grond in. De uitbrei ding zal naar verwachting: begin vol gend jaar in 'gebruik kunnen worden genomen. Omdat wordt gestreefd naar een verdere- automatisering, zal het, personeelsbestand van 60 .man niet aanzienlijk worden' -uitgebreid. De fabriek -is. gespecialiseerd-'op het gebied van de elektronische, .aandrij ving. Oorspronkelijk; hieïd de/fabriek zich uitsluitend'bezig, roefJiet'Héfsfei' van p'ehtromotcen en schs.*"e!appa- ratüu". Thans beweegt het'/ bedrijf zich vooral cp het terrein van de; elektrisch regelbare machines, perio de-omvormers. Ward Leonard sets en Thyristor regélniachines met daar naast de handel en het onderhoud van deze apparatuur. De nieuwe hal is nodig voor een technisch geperfectioneerde behande ling van grote elektrische machines, zoals chemisch reinigen, staalstra-len, impregneren, drogen en verven.De nieuwbouw betekent een' snellere, produktie en door modeme-Frnachines zal veel handenarbeid komen te ver vallen; «et bedrijf heeft de machines in onderhoud van vele grote bedrijven •;iïD:.het zo .sterk: industrialiserende West-Nederland. - waarbij de Botlek en het Europoortgebied een grote rol spelen. De NV Walco zal met de nieuwe hal nog sneller en efficiënter hulp kunnen verlenen dan thans al het geval Is. De nieuwe hal vormt namelijk de afsluiting van een aantal vernieuwin gen. die de laatste jaren zijn doorge voerd. Directeur P. Molendijk be lichtte het belang van de uitbreiding tijdens een feestelijke bijeenkomst na het paaislaan in de kantine van het bedrijf. Tevens werd van deze gelegenheid gebruik eemaakt de heer A. Lingen, chef-proefveld, een boek aan te bieden in verband met zijn dertig dienstjaren bij de NV. De NV Walco behoort sinds onge veer tien iaar tot de Electronische Croon en Co. groep van de NV Over zeese Gas- en Electrici- tettsr-^-'srhappii. Met dez e?ehter grond ken zii zich verder vrij ont wikkelen binnen haar specialiteit. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder grote belang stelling is woensdagmiddag de enige dochter van Schiedams burgemeester, Martha Roelfsema (23), in het huwe lijk getreden met de eveneens 23-ja- rige Guus van Wechem. De bruide gom is een jongeman uit Groningen de stad waarvandaan burgemeester H. Roelfsema in mei 1965 naar Schie dam kwam. Hij heeft een HTS-oplei- ding voltooid en is van plan in' Delft ■verder te studeren. De ambtenaar van de burgerlijke stand moest helaas constateren dat de vader van de bruid afwezig was op de voor hem gebruikelijke -plaats. Maar hij stond achter de tafel als huwelijksvoltrekker. Het was overigens de eerste keer dat burgemeester H. Roelfsema een huwelijk in Sehidam sloot. Nog niet zo lang geleden heeft de gemeente raad de burgemeester en alle we thouders bnomd tot ambtnaar van de burgerlijke stand. Dit om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn. De huwelijksvoltrekking bracht op de Grote Markt veel volk op de been. a Stad Botterdam In een buitengewo- ne vergadering van aandeelhouders van het assurantieconcern Stad Rotterdam is drs J P. Kleven tot directeur benoemd. Dra. Kleven is hoofddirecteur van de Vereekerings Unie Levensverzekering Mij, die onlangs tot het assurantieconcern Stad Rotterdam is tpegetred^^^ van 7RKcU cLL wi3ri^u6uvr - - - - der Ploeg, om 14.30 uur het nieuwe ge touw van de Tyltylscfcool aan de Char- fctese Lagedijk 940 officieel in gebruik stellen. s BOOGAARD geeft tot en met 30 augustus 50,- tot 250.- VAKANTIE-VOORDEEL op koelkasten - wasautomaten - centrifuges - vaatwasmachines - televisie - radio - bandrecorders: enz. 61 cm SUPER APPARAAT houten kast model 69-70 van 698.— voor GRUNDIG 59 cm T.V. normaal 738.— kortiqg 140.— MET GARANTIE EN SERVICE Met garantie en service Met garantie en service. 130 liter reeds vanaf 179.- 185 liter NU 367.- 225 liter NU 499.. En nog veel meer aanbiedingen in KOELKASTEN bij BOOGAARD MET GARANTIE EN SERVICE Met garantie en service AANBIEDING GASHAARDEN van 698 voor 498.- van 550 voor de nieuwe komplete serie 1970 nu bij BOOGAARD Aanbiedingen xijn uit de serie 1969. Met garantie en service. Telefoon 346151 Zal U ionen hoe U goed kunt wonen! GEDEMPTE BIERSLOOT 42 43 Vkmrdingen - Telefoon (010) 34.87.93 Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zal worden gehouden voor de be woners van: OOST: op dinsdag 2 septem ber 1969, In een kamer van de prof. dr. Kohnstamm- school, Fahrenheitstraat 4, des avonds van 78 uur. Schiedam, 28 augustus 1969. In het Westen veruit grootste prot. chr dagbladper* schildersbedrijf- 2e maasbosstfaat 80 - tel. 343276 - vlaardirigéh '- V tTTT" IN TELEVISIE, RADIO, AFSPEELAPPARATUUR EN GRAMMOFOONPLATEN KORTE HOOGSTRAAT 16a - TEL. 345006 - VLAARDINGEN Op donderdag 4 SEPT. 1969 van. 1-30—2.— uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden ge geven voor «ostelozo Inenting: tegen pokhen voor kinderen, die de leeftijd van twee Jaar nog niet hebben bereikt: tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor zuigelingen en kleuters. Aan kinderen, die een half Jaar geleden driemaal werden in geënt tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderverlam ming, moet nog een vierde In jectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder vooraf gaande aanmelding bij de huis arts vervoegen, waarbij het oranje Inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen ge boren in 1955 volledig lieten inenten tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderver lamming, worden er aan her innerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aan merking komen. Hierdoor wordt de Immuniteit weer ver lengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van een gemengd vaccin tegen de ge noemde ziekten. Door de huls- arts zal bon 5 uit het oranje inenttngsboekje worden inge nomen. Voor alle klusjes en klassen thuis eerst bij kijken. Zéér voordelig in Ook voor houten wanden en behang. FA. A, GOOS CO. Ie van Leyden Gaelstr. 87, Vlaardingen. Tel. 344861 Ruime parkeergelegenheid aanwezig. Zo'n keukenmachine vrordl al gauw uw rechterhand. Koop hem djs bij iemand die hem kan repareren als het moet. Bij BINNENSINGEL 165 TEL. 342436 - VLAARDINGEN Gezellige spelletjes en knutselwerkjes voor jongens on meisjes van zes to< twaalf Jssr Ursula KOhnamann 150 kostelijke antwoorden op de veelge stelde vraag; ..Wat moet Ik doen?" Met dit boek bezorgt u uw kinderen ge noegen en vrolijkheid. Van eenvoudig materiaal maken ie hun eigen speel goed. En In hun spet komt variatie) Met 140 bonte tekeningen f 7-25 Verkrijgbaar In de boekhandel ZOMER KEUMXG WAGEM1WGEH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1