VAN DER GRINTEN houdt demonstraties in efficiency. Kom kijken. Drink een sherry. En zie hoeveel gestroomlijnder het allemaal kan. eigen stad terug Kinetische show gaat niet door Kom kijken in het Rijnhotel te Rotterdam. Op 9,10 en 11 september GOEDE START VAN Vlaardingse clubs Kunstklassen in Schiedam Jongen ernstig gewond na aanrijding Aangehouden na autodiefstal GROTE BRAND BIJVEGLA weer geen zege voor ODI-1 'OcéTour'70-voor kopieer-efficiency. MBiima-Zending Spirit-Köag: 6-3 Cabaretavond voor Unilever per son eel rotterdammer Natuurlijk platenbonnen Onder dit motto organiseert VAN DER diazo, elektro en offset. En met de GRINTEN ook in uw omgeving een 20 types 'Océ' lichtdrukapparaten, aantal demonstraties, van wat ze u voor Met het uitgebreide leveringsprogramma 1970 te bieden heeft. voorde tekenkamer. VAN DER U kunt zien hoe 'Océ' de oplossing GRINTEN laat u 1970 zien. heeft voor vrijwel elk kopieer- en Kom eens kijken. Al was het organiseerprobïeem. U kunt kennis alleen maar om de talrijke 'maken met de 3'Océ'kopieermethodes: aantrekkelijke aanbiedingen. J Fout nylon vilt tapijt 200 cm breed Neemt U de maat van Uw kamers mee! fütidaag BIJVERDIENSTE MAANDAG 8 SEPTEMBER 1969 halen bij G. p. VAN DAALEN JR. I Veel cursisten hebben zich opnieuw I laten inschrijven, maar voor enkele nieuwe cursisten is nog plaats. Aan- I meldingen bij cfe balie van het Stcde- lijk Museum. VLAARDINGEN - Een groep je wandelaars dat zaterdagmid dag weer blij was het bord „Vlaardingen" tc zien. Zeker tien kilometer wandelen hadden de jongens en meisjes op dat ogen blik in de benen. Het waren deelnemers aan de wandelmars van de Vlaardingse Politie Sport- en Ontspanningsvereni ging, waarvan het verslag op de sportpagina's staat. I MAASLAND MVV heeft tegen Insu- linde tact 1—1 gelijkgespeeld. Het grote offensief begon na de rust en werd na IS mirruteri ir.et een doelpunt beloond. Het was van Jap Kapteyn ale de ba! tussen drie tegenstanders vandaan wist te halen. Na een half uur kreeg Insullnde haar "enige kans. toen aanvoerder De Haard ivanaf I! meter geen fout naakte. i a MAASLAND De hervormde gemeen- tt van Maasland heeft een legaat van f 5M0 ontvangen. SCHIEDAM De tentoonstelling „Kinetische objektenshow", die gedu rende de zomermaanden in Haarlem te zien was en van 6 september tot 6 oktober zou worden geëxposeerd in het Stedelijk Museum van Schiedam, zal geen doorgang vinden. Bij overleg tussen de kunstenaars, het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk en de museumstaven van het Frans Halsmuseum te Haarlem, het Stecfe- lijk Museum te Schiedam, het Gro- i ninger Museum voor Stad en Lande te Groningen en het Rijksmuseum j Twenthe te Enschede bleek, dat voor een bestrijding van de kosten van onderhoud, reparaties, reis- en ver blijfkosten van de 27 deelnemende kunstenaars een bedrag van maxi maal 10.000 beschikbaar was. Dit bedrag zou moeten dienen voor de voortzetting van de tentoonstel ling in de musea van. Schiedam, Gro ningen en Enschede. De deelnemende kunstenaars meenden, dat de totale kosten met dit bedrag niet zouden kunnen worden gedekt. Omdat der halve de continuering voor de ten toonstelling in alle drie musea niet kon worden gegarandeerd hebben de participerende musea moeten beslui ten de tentoonstelling niet te laten doorgaan. Van zaterdag 20 september lot en met woensdag 8 oktober 1969 ex poseert het Stedelijk Museum Schie dam kindertekeningen van kleu terscholen en uit het Lager Onder wijs. Deze tentoonstelling is georga niseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs en tevens vrijdags van 2022 uur te bezichtigen. SCHIETBAANSTRAAT 7 VLAARDINGEN Uitgezonderd „The Red Stars", dat met 0-4 van Bolnes verloor, zijn de overige Vlaar- dingse afdelingsclubs sterk gestart. I DVO's conditie gaf tegen Helle- raetsluis met 2-4 de doorslag en Sa- 5 teiUet won met 2-1 van Veronica. Bij Rijnmond Sunlight gaf de j scheidsrechter een strafschop cadeau «an de thuisclub, waardoor de Vlaar- dingsc winst door de neus werd ge- I boord. DVO heeft een knappe ouverture I gemaakt in de nieuwe klasse. Hal- I verwege de eerste helft kreeg het de j overhand en daarna bleef het sterker. I Voor de rust scoorde Post en nadat de thuisclub door een verdedi- I gingsfout kort na de rust gelijk was l gekomen, scoorde Post na zeven mi- i nuten weer: 1-2. Bastemeijer zorgde Ivoor twee fraaie doelpunten. Op de valreep kwam de thuisclub nog tot j 2-4. Een sterk aanvallend Sunlight liep zich voor de rust vast op een stugge defensie. Anderzijds waren de Vlaar- dingers niet produktief te noemen. Een solo van Gast na de rust leverde een doelpunt op en vanaf dat ogen blik heeft Sunlight de kansen in ei gen hand gehad. De overigens goed leidende arbiter maakte in de tweede helft een dure fout. Hij dacht dat linksachter Bos van DVO de bal met de hand had gespeeld en oordeelde een strafschop. Heel Sunlight protesteer de. maar het hielp niets. Uislag l-l. Een koude douche voor de Vlaardin- gers. Toen Hans Blankenstein van Satel liet na de rust voor de geblesseerde Mosmans inviel, werd de Vlaar dingse aanval levensgevaarlijk. Twee doelpunten van speler/trainer Cees Blankenstein bracht tenslotte de beslissing in het sportieve duel. Een vrije trap van Cees Blan kenstein, een half uur na de rust, leverde de gelijkmaker op en vlak daarna kopte Hans naar Cees Blan kenstein die de eerste winst voor Sa telliet noteerde. De Vlaardingers van Red Stars hadden weinig in te brengen tegen het sterke Bolnes. Binnen vijf minu ten namen de gasten door Klootwijk de leiding en dat deprimeerde de thuisclub in hevige mate. Voor de rust hebben zij vrijwel geen kans gehad. Toen Van Dam (ex-DCV) er halverwege 0-2 van maakte, zakte TRS weg. Na rust scoorde Bolnes nog twee maal. SCHIEDAM Ds. A. J. Wijnmaa- len, hervormd predikant te Maartens dijk, spreekt morgenavond, dinsdag, in gebouw Irene, Nieuwe Haven 155, voor de Mbuma-Zending. Aanvang 20.00 uur. HOEK VAN HOLLAND In een hoog tempo heelt het eerste twaalftal van de Hoekse Sportvereniging zaterdag het Haagse Phoenix met 61 verslagen. Al na een halve minuut opende Wfm sos na een snelle aanval de score. Twintig .minuten later bracht Phoenix de balans Lu' even wicht. Betere conditie van de Hoekse spe lers zorgde ervoor dat .zit de overhand behielden. VLAARDINGEN De postduivenhou- dersverenlglng De Adelaar hield een wed vlucht vanuit Strombeek met NO-wind. vertrek 10.10 uur. Aankomst eerste duit U.55.11 uur; aankomst laatste prijsduif 12.17.28 uur. Prijswinnaars: J. A, Tuinder en Co. 1, 4, 19; Mevrouw Van Kuijk 2. 3, 12, 16., 21, 22: C. Voets 5, 20. 33; P. Meyer 6, 15 23;' C. Akkermans 7 34; B. Blanker B; A. M. Vink 8; A. Breur 10, 13, 30. zaterdag tussen 10 en 11 uur inkorven voor vlucht uit Soignes (155 km.). Klokken aanslaan zaterdag 19.35 uur. 0 VLAARDINGEN Het tamboerkorps van de 'chr. harmondevereniging Sursum Corda heeft zaterdag op een drumband- concours in Vianen een eerste prijs met 243 punten behaald. Tamboermaltre P. Naujoks mocht uit handen van de orga nisatoren een beker in ontvangst nemen. Het korps neemt zaterdag deel aan een concours in Schiedam. SCHIEDAM In de nacht van zaterdag op zondag is de zeventienja rige scholier F.v.O. uit Rotterdam aangehouden. Hij probeerde op de Parkweg een personenauto te stelen. Dit bracht nogal wat mensen op de been. Het gevolg was dan ook een aanrij ding tussen een personenauto, bestuurd door de 21-jarige J.C.V. en een bromfiets, bestuurd door de 17-jarige J.C.M. uit Capelle a.d. IJs- sel. J.C.V. flopte om naar de aanhou ding te kijken, terwijl de bromfietser langzaam doorreed en achterom keek. Hij botste achterop de personenauto. Met schaafwonden moest hij ter plaatse worden behandeld door de GG en GD. De bromfiets werd ernstig beschadigd, en de personen auto iiep enkele deuken op. In de nacht van vrijdag op za terdag is de 20-jarige beroepsmilitair B.H.S. aangehouden. Hij parkeerde op vreemde wijze zijn auto op de parkeerplaats aan de Julianalaan, net toen een agent daar een praatje met een voorbijganger maakte. Toen de agent de jongeman onder hield over de vreemde wijze van par keren nam deze ineens de vlucht. Pas in de Graaf Florisstxaat kon-hij wor den aangehouden. Op het hoofdbu reau van politie bleek, dat de auto enige uren tevoren was weggehaald van het Dirk Sehaferplein en eigen dom was van J.L.K. uit Noordwijk. De beroepsmilitair is overgedragen aan de marechaussee. SCHIEDAM Na een ernstig on geluk op de kruising van de Burg.van Haarenlaan en de Parkweg moest de zestienjarige scholier R.K. met ernstig hersenletsel en een ver brijzeld linker been naar het Ge meenteziekenhuis worden gebracht. HOEKVAX HOLLAND Het slottor- nooi van de Hoekse tennisclubs is het afgelopen weekeinde In hevigheid ont brand. Volzende week zullen de poulewin naars elkaar bestrijden. Tot beslissingen kwam men niet. Alleen ln het herendubbel B zijn de koppels Boon/Ravesteln en van Bergen/Heinz al zeker van een plaats tn de finale. De grote verrassing kwam op naam van het duo Blok/Hoogcndoorn. dat met 63. I—s en s—3 de. heren Blokland en Ouwens versloeg. VLAARDINGEN. Voor de derde keer in successie behaalde de korf balvereniging Spirit zaterdag een ze ge. De club won met 6-3 van Koag. Beide teams speelden vanaf het begin op de aanval, maar in het begin ble ven doelpunten uit, doordat de de fensies goed sloten. De ruststand was 3-1. Nadat beide clubs twee strafworpen niet hadden gebruikt, bracht L. Van der Vaart de stand op 4-2. De gasten scoorden nog éénmaal, maar J. de Voogd en A. Verburg brachten de stand voor Spirit, dat op eigen ter rein speelde, op 6-3. ON2 heeft een uitwedstrijd rtegen Rozenburg met 2-8 gewonnen. Tot rust speelden beide twaalftallen ge lijk op. Ai Groeneveld scoorde het eerst doordat hij een strafworp goed gebruikte. Rozenburg maakte gelijk. De tweede opstelling bracht een sterker ON, maar dat werd niet in doelpunten uitgedrukt. De score liep door doelpunten van T. van Veelen en J, van der Male en met nog een tegenpunt van Rozenburg op tot een 23-ruststand. Na de rust zorgden A. Groeneveld, J, Struys, D. Schilder en Keyzer, en J. van der Male voor een eindstand van 28. ON3 behaalde in een thuiswedstrijd tegen Charlois 2 een 9-0-overwinning. Hij reed op het kruispunt met zijn bromfiets en werd geschept door een personenauto, bestuurd door de 37-jarige directeur J.W.S. uit Vlaar dingen. De auto remde, maar slipte met de jongeman op de voorkap nog eens 20 meter door. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie van de beide partijen door het rode licht is gereden. De politie verzoekt dan ook getuigen van dit ongeval zich te melden bij de verkeersdienst. De jon gen verkeert nog in levensgevaar. De 47-jarige P. H. de Koning werd zaterdagmorgen in een winkel aan de Mgr. Nolenslaan onwel en sloeg achterover. Met een opgenomen in de Dr. Noletstichting. hersenschudding moest hij worden Met inwendige kneuzingen moest gistermiddag de achttienjarige voetganger L.A.J.H. worden opgeno men in het Gemeenteziekenhuis. Hij liep op de Schiedamseweg in Kethel, toen een vrachtauto, bestuurd door de negentienjarige A.J. v.d. G. door een tegenligger gedwongen naar rechts uitweek en de voetganger schepte. Hij belandde met een boog over de heg in het voortuintje van het pand Sehiedamseweg 21. VLAARDINGEN De perso neelsvereniging URL (Unilever Rese arch Labaratorium) opende het sei zoen zaterdag in de goed bezette Stadsgehoorzaal met een grote feest avond. Het cabaretgezelschapConny Stuart, Gerard Cox en Frans Balse- ma bracht het programma „Met blijdschap geven wij kennis'. Vlot cabaret, waarin voor iedereen voldoende werd geboden om een irettige avond te hebben. De piano begeleiding had Boudewijn Leeuwen berg, de regie Johan Verdoner. Resultaat bazaar De bazaar, die op 29 en 30 augustus werd gehouden ten bate van het orgelfonds in de hervormde Fel- grimskerk, Reijerdfjk, is zeer geslaagd. De netto-opbrengst was 6872,80. Dit bedrag moet nog worden verhoogd met een gift der vrouwenvereniging „Helpt Elkander" van duizend gulden. Een prijs (een koffie molen) moet nog worden afgehaald door de houder van lot 675, bij koster B. Kamp. Blijf niet langer tegen het pro bleem van nieuwe vloerbedek king aankijken, kom naar onze eerste etage om dit spotgoed kope nylon vilt tapijt te ko pen. Nylon vilt tapijt, de gemakke lijk- te onderhouden vloerbe dekking, speciaal berekend op intensief gebruik. Dit solide tapijt, 200 cm breed, keus uit een groot aantal fraaie interieurkleuren, koopt U nu voor nog géén zestien gulden per meter. Uw figuur wordt minstens één maat slanker met dit goed kor- rigerende'corseletvoldoen de om mee te kunnen doen met de leuke najaarsmode. Corselet van een sublieme kwa liteit sterk korrigerende lycra, met' de bekende net nylon cups, dié blijvend vorm houden en ook onder het soepelste kle dingstuk een natuurlijke buste- lijn garanderen'. Dit bijzonder komfortabel dra gende corselet (mede door de stretch'scfiouderbandjèsl, met ritssluiting, nu voor nog géén tientje. SCHIEDAM Evenals vorige week is ODI er zaterdag niet in geslaagd een overwinning te behalen. De wedstrijd Vriendenschaar 2 ODI 1 leverde een 65 overwinning op voor de ploeg uit Hardinxveld. ODI keek al gauw tegen een 20 achterstand aan. Tien minuten voor rust scoorde Ton Sprayt voor de eer ste maal. Na de rust moest de defensie van de Vriendenschaar spoedig wijken voor de gelijkmaker, door Sprayt gescoord uit een toegekende straf worp. Na een derde doelpunt van de Hardinxvelders zorgde Arie van 't Hoff voor de gelijkmaker. De gastheren verhoogden toen de score tot 5—3, maar Ineke Cornet zorgde voor het vierde punt voor ODI. Nadat de Vriendenschaar weer tot 64 was uitgelopen zorgde Ria Neeuw voor de eindstand! van 65. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit nylon vilt tapijt, een slijtvast gezinstapijt in vele mooie kleuren, 200 cm breed, per meter, Mr met vormvaste net nylon cups en ritssluiting voor 400 cm breed in diverse kleu ren, per meter 32.50 Ook tnaandagmersen open Géén tel of schrift, best, -L.9"'lst- Sociale Belangen; I.S.W., 19: Kla- ijVenasver. O.S.V., 20. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze corselets met modelvaste net nylon cups, in B cup maten onder- bustewijdte 80 l/m 100 en C cup maten 85.t/m 100, in wit, /L 7** ODI-2 behaalde een monsterzege van 201 op Kwiek-2 uit Rotterdam. ODI-3 won met 80 van Blauw-Wit. VLAARDINGEN Met een re ceptie voor genodigden is zaterdag avond de nieuwe sociëteit „De Cïte- ehe" geopend. Daarmee heeft de jeugd in de Holy wijk een trefpunt gekregen. De heer M. Bovenberg, die sprak namens de Stichting Interconfes sioneel Jeugdwerk Holy, wenste de commissie geluk. Hij hoopte, dat de nieuwe ruimte niet te veel gebruikt zal worden voor officiële gelegenhe den voor ouderen. Het gaat om het jeugdwerk, zei hij, en dit moet nog opgroeien in de Holywijk. Reeds eer der had de stichting een bokaal met een. goudvis aan De creche" geschon ken. In 1968 waren al plannen gesmeed voor het inrichten van de soos, maar tal van moeilijkheden waren er de oorzaak van, dat zij eerst nu kon worden geopend. Onder de aanwezigen bevonden zich pastoor Hermes en kapelaan Van Slobbe namens de r.k. kerk, ds. Joh. Lever, praeses van de centrale gereformeerde kerkeraad en dr, F. L. Bos, gereformeerd predikant voor de Holywitjk, en een jeugdouderling na mens de hervormde gemeente. De sociëteit, die is gevestigd in het pand Lepelaarsingel hoek Specht- Holywiijk, en een jeugdouderling na mens de hervormde gemeente. De sociëteit, die is gevestigd in het pand Lepelaarsingel hoek Specht- laan, beschikt over een intiem 9nge- richte bar, een con versatieruimte, een garderobe en een toiiettengroep. Verder is er voldoende ruimte om hobby's te kunnen uitoefenen. voor Ook maandagmorgen open Géén tel of schrift, best. gevraagd voor de bezorging te MAASSLUIS Bericht aan Dagblad De Rotterdammer, Witte de Withstraat 25 te Rotterdam. Telefonisch bereikbaar onder nr. 010 -11 55 88.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1