AUTOMOBILISTEN, BROMFIETSERS Welke wensen zou tt in 1970 graag vervuld zien door Esso i NERTS HEEFT ALLURE 1295.- Haal eeagratiswenski art en vult u maar In! BELONING: F50.000- EN 100.000 TIJGERT JES 2e 40NTEBRS HULPMONTEURS LEERLING-MONTEURS r JON -RE EDEWERKER KANT09RBEGIENI E (mnl.) KINDEREN BEZIGHOUDEN li ESSO SERVICE GAAT STEEDS VERDER SINTMAA TENS IJK ADMINISTRATIEF BEAMBTE 3e Mas (mnl. of vrl.) Vroom Dreesmann Rotterdam N.V. AKT1EVE HULPKRACHT HUISDIENST f CINCINNATI - NEDERLAND N.V. Pil Eén van uw wensen kennen wij al; u wilt zoveel mogelijk ple zier van uw auto of bromfiets. Maar dit plezier is zó veelom vattend dat er van alles en nog wat te wensen overblijft. Esso wil uw wensen graag weten. Omdat Esso meer en meer voor u wil doen. Esso service gaat steeds verder: verder dan het aanbieden van de krachtigste benzine, de zuinigste motorolie, de veiligste banden... verder dan het brengen van steeds meer nieuwe dingen in steeds meer Esso autoshops.verdér dan het perfectioneren van aile verkooppuntenverder dan de al vergaande Esso service van vandaag..,. Wenst u in 1970 geidbesparende produkten? Extra aanbie dingen? Spaarzegelacties? Bepaalde nieuwe accessoires? Zeif- bedieningspompen? Melkautomaten? Iets leuks voorde kinderen? Iets voor uzelf?... Haal 'n gratis wenskaart bij een Esso dealer en vul uw wensen in. Ze hebben waarde! De eerste 100.000 wensen, die Esso deskundigen aan het denken zuilen zetten, worden beloond met een piepel zit-kiim- tijgertje. De 500 voor Esso meest waardevolle wensen worden gehonoreerd met f 100, U ziet; uw wensen zijn Esso veel waard. Haal 'n kaart! ssl****1 en GEVRAAGD per 1 januari 1970: aan de Gcm, Tecfan. School te Klundert. Salaris volgens rijksregeling. Vereisten Mulo diploma en typen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan Burge meester en Wethouders van Klundert. hoe "beter u de advertenties leest, hoebeter \i slaagt bi het inkopen doen hoe beter u de advertenties leest, hoebeter u slaagt bij het inkopen doen beschikt over een eigen huisdienst die tot taak heeft het warenhuis pand Hoogstraat in goede staat te houden. Voor deze afdeling zoeken wij een Leeftijd vanaf 18 jaar. Tot de laak behoren het toezicht op roltrappen en winkelingangen alsmede het verplaatsen van meubilair in verband met wijzigingen in het winkelinterieur en het schoonhouden van winkel en dienstruimten, «aast goed salaris bieden wij een wisselende werkkring met een volledig 5-daagse werkweek en uitstekende sociale voorzieningen. Aanmelden bij de personeeldienst Hoogstraat dagelijks van 9 tot 12 uur en van 14.30 tot 16.00 uur. Ro. 102 KIJK de advertenties nog eens na er is vast iets voor u.biji Nertskoppen mantel met volle nerts kraag en revers. In standaardkleur. odehuit fabriek van gereedschapswerktuigen VLAAROI IGEN Mooi zijn onze machines, maar Ingewikkeld is htm bouw en fijn hun apparatuur." Wij moeten er veel van bouwen, voor binnen- en buitenland. Dat kunnen wij alleen doen met medewerkers die plezier beleven aan een eigen, persoonlijk vakmanschap. Deze mensen worden zeldzaam, maar ze zijn er nog, de mannen die ëe trots van de vakman kennen. Dit zijn een aantal mogelijkheden in ons bedrijf: Mogelijkheden voor u, als vakman,11e functies komt het aan op precisiewerk, voornamelijk in enkelfabricage, som: in kleine series. centerdraaier revolverdraaier frezer zowel voor groot als voor klein werk radiaaiboorder boorder aan numeriek (electronisch) bestuurde machines rondslijper bankwerker fijn-plaatwerker machinemonteur zowel voor de hoofdmonfcage als voor het samenbouwen van onderdelangroepen precisieviakker (schraper) een belangrijke precisiefunctie in de montage Bentuniet-vakmanof niet volledig vakman dan bespreken wij graag met n de mogelijkheden tot omscholing of bijscholing. Da arin zit bij ons veel meer dan u denkt. Ontwikkeling van vakmanschap is het parool in alle fabrieken van onze wereldwijde organisatie. Wij betalen onze mensen een vast salaris per periode van vier weken. Dit salaris Ugt voor volwassenen tussen f775,- en f 952,— (dit is tussen f 840,— en f 1030,- per maand). Maar dit en zoveel andere dingen meer kunnen wij veel beter persoonlijk met u. bespreken. Kom daarom eens op bezoek. Dan kunnen wij n ook wat laten zien. Breng gerust uw vrouw, uw verloofde of een van uw grotere kinderen mee. Het gaat toch ook om hun toekomst. Elke werkdag bent u van harte welkom tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags en op vrijdag 17 oktober 's avonds tussen 7 en 8 uur. Wilt u een persoonlijke afspraak voor een bedrijfsbezoek maken, schrijf dan even een brief kaart aan onze afdeling Personeelszaken, postbus 98 te Vlaardingan. Wij schrijven u direct terug, U kunt ons ook opbellen. Ons telefoonnummer is 010-347944. toestel 339 of 340. Ons bedrijf Is gemakkelijk te vinden. Het ligt 5 minuten gaans van het station Vlaardingen- oost in de richting Schiedam. TOT ZIENS. m ten PAGINA 6 DONDERDAG 16 OKTOBER 1969 Esso CENTRALE VERWARMING WIJ vragen op korte termijn: Ook flinke jonge mensen willen wij hier voor In ons bedrijf opleiden. WIJ bieden een hoog loon met winstdeltng. Studiekostenregeling is aanwezig. Sollicitaties aan Sintmaartensdijk N.V Uustoweg 53, Rotterdam-W., Telefoon 26.85.58—26.31.19, 's avonds ;:0!899—567C ^\i N.V. DELUXOL OLIEMAATSCHAPPIJ lalileïstraat 41-45 Rotterdam-West Postbus 6013 vraagt voor direct: leeftijd tot 17 jaar. voor de afdeling correspondentie. Leeftijd tot 19 jaar. Voor deze functies gelden aantrekkelijke voorwaarden: Behoorlijk salaris Zeer gunstige werktijden -jj 5-daagse werkweek -{$■ Bij vol jaar extra maandloon Vakantietoeslag 6 procent Kerstgratificatie. Sollicitaties schriftelijk of telefoon (010)23 55 25 of persoonlijk tussen 10 en 16 uur. BftTip* S^MMkautMtM Gezellige spelletjes en knutselwerkjes voor jongens en meisjes van zes tot twaalf /s«* Ursula Kühnemann 150 kostelijke antwoorden op de veelge stelde vraag: „Wat moet Ik doen?" Met dit boek bezorgt u uw kinderen ge noegen en vrolijkheid. Var eenvoudig materiaal maken ze hun eigen speel goed. En in hun spel komt variatiel Met 140 bonte tekeningen f 7.25 Verkrijgbaar in de boekhandel ZOMER KEUNING - WAGENWGEH m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1