betrekt nieuw pand O Grote vog elsliow in Van De Hoek tot Vlaardingen Rozenburgers krijgen steeds meer „groen" G. de Man (56) overleden JÉ ll 40. SINT NICOLAASAKTIE 1969 t.b.v. de Nederlandse Blindenbibliotheek 1% janjfeboden maar niet opgedrongen Verbetering in Schiedam Biafra-avond in Triangel nrtia rutin Honderden exemplaren Ijsbaan klaar voor de winter Oppervlakte in jaar verdubbeld I s1-:?" ™:ts s ■a CINEAC NRC JUNGLE BOEK Wolt Disney's getekende hoofdfilm in Meurt* W> VDVI won metl2-3 van Het Oosten I de rotterdamse n schouwburg deze week Toiler van Tankred Dorst Regie: Walter Tillemans Met Han Bentz van den Berg - Mimi Boesnacn Wim van den Brink - Maxim Hamel - Willem Nijholt j Jan Retéi - Corvan Rijn - Robert Sobels «m. De eenzame weg van Arthur Schnïtzler De duivels van John Whiting nrttu Mijnheer gaat op jacht Oppasprobtemen? Bel M.A.l.-Bureau 120869 i- Programma informatie 131370 VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks U maakt kans een prijs ie winnen van 5000,— off 2500,—in kontanten, vakantiereizen en vele andere waardevolle prijzen l de Doelen 1 deze week n Rotterdams Philh. Orkest Het Nederlands Kamerorkest I verwacht ;l Rotterdams Philh. Orkest I GEMEENTE SCHIEDAM BEKENDMAKING li.; ii'-i •tiiir.iii'u l.i p.*. u»-*!; tii m Brandweer G. P. VAN DAALEN Jr. OH pe gOTTERDAMMER PAGINA 5 2 A WOENSDAG 26 NOVEMBER 1969 fVan onze correspondent) HOEK VAN holland «.J evangelie wordt ons wel „nreboden maar niet opgedron- Jr„ en dat maakt dit hele werk s, (jmpathlek en aantrekkelijk "oor iedereen». Dat was het commentaar van rtI) bezoeker van de bejaarden- avoriden in De Thuishaven, zoals l dinsdagavond weer een in het "bouw aan de Concordiastraat Jordt gehouden onder leiding mevrouw Huisman, die deze jat: van de naar friesland ver trokken heer H. Benard heelt ivergenomen. Hoofdzaak van het gevarieerde .„gramma was ditmaal een Liz, samengesteld aan de hand Lj krante-artikelen en adver tenties De bejaarden bleken „e(Se krantelezers te zijn en Ljgn sleepten aantrekkelijke prijzen in de wacht. Medewerking verleende verder jet muzikale trio The Bahama's, dat met een accordeon-potpourri het eerder in de bloemetjes ge- goudien bruidspaar Van Zwienen—-Vermeulen huldigde. Het aantel niet-protestantse en buitenkerkelijke bezoekers van de Thuishaven-bejaardenavon- éen neemt de laatste maanden gestadig toe. Onderkomen voor Joegoslaven 121139 Coolsingel 103 OCHTEND EN MIDDAG (00kzondag9.30-11.30 -1.30-3.30 uur '32c«UCC«*woJcfl ELKE AVOND SM-7M4JS0 uur Hét ïüccü m fllmweei Arnhem 0E7CTC1! fc*r' Nittsrfandsa flint van Internationaal'formaat Sm soccanreefc 10 DCfcC I Cal (Het gat in de muur) Ragle: Pim da la Parra Tn Rottardam 10 ALEXANDRA STEWART - TOM VAN BEEK DIETER GEiSSLER In kleuren Een gat In tie muur wórdt*het noodlot van een men die ht nieuwsgierig wat. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Joegoslavische gastarbeiders In Schiedam hebben sinds gisteravond een nieuw onder komen aan de Havenstraat. In aan wezigheid van vertegenwoordigers van de Joegoslavische ambassade is het gisteravond geopend. De Joego slaven zijn alle in dienst van Swart- SCHIEDAM De Stichting Huishoudelijke en Gesinsvoorlichting yhiedam gaat op 12 januari van het nisend jaar verhulzen van de sicu«-straat 12 naar het pand Korte üsra 5. Het pandf waarin de stichting s gehuisvest, is veel te klein om de iHoop Tin cursisten het. hoofd te ien bieden. Daarom keek de ifchtlng uit naar een nieuwe Sslsvesting en na jaren zoeken vondt sb tenslotte de boven een drogist jdegen rüimte. Het pand Korte Dam 5 waarin .ocger de kantoorruimte Kappelhof a Hovingh was gevestigd bevat drie pote kamers, twee kleinere kamers een grote zolderruimte. De leidster van de huishoudelijke gezinsvoorlichting mevr. J. van Mansum-Schmïed, die mejuffrouw de Haas enige maanden geleden opvolg de, kan zich nog niet voorstellen dat haar piepkleine bureautje aan de Nieuwstraat volgend jaar wordt om getoverd tot een riant kantoor. Het aantal cursussen dat de Stichting geeft is in drie maanden opgelopen van 12 tot 22. Niet alle cursussen worden overi gens in het pand Nieuwstraat 12 of binnenkort Korte Dam 5 gegeven. De naaicursussen worden ook gehouden in de „Ducdalf" aan de Maasdijk in de „St. Joris Doele" op de Doelplein en in „Do Reling" aan de Overschie- sestraat. Verder wordt de kookcursus gehouden in het pand van de openba re huishoud- en industrieschool-aan de Prins Mauritsstraat. Op 18 december stopt men echter voor de gebruikelijke jaarlijkse kerstvakantie. Het ligt in de bedoe- j ling op 12 januari weer van start te gaan. dan met als centraal adres Korte Dam 5. touw's Constructiewerkplaats en Machinefabriek en daar sinds sep tember werkzaam. Toen zij kwamen kon men hun in Schiedam niet allen onderdak bieden, daarom werden zij onder gebracht in het kamp Waalhaven in Rotterdam. Sinds verleden maand wonen zij echter alle 41 in de Schie- damse Havenstraat, waar zij een goede huisvesting hebben gekregen. Het onderkomen bestaat uit een barakkencomplex van slaap- en woonvertrekken. Verder zijn er een toilet, een douche en een wasgele genheid, een kantine en een keuken. Er is zelfs rekening gehouden met de uitbreiding: er is nu plaats voor 60 man, terwijl het verder de be doeling is het complex uit te breiden tot een accommodatie voor ongeveer 100 man. De gastarbeiders zijn over het algemeen lassers en branders. Het bedrijf heeft hen aangetrokken om dat de Nederlandse arbeidsmarkt deze vaklieden onvoldoende levert. Zij zijn tewerkgesteld in de con structiewerkplaats en de machine fabriek. Verder zijn zij betrokken bij montagewerkzaamheden. MAASLAND De leden van de postzegel club Poslta komen zaterdag om 14.00 uur In de Land- en Tuinbouwschool bfleen. Er wor den 30 kavels zegels geveild. MAASSLUIS Bij deNutsspaarbank Maas sluis is in oktober 4.175.621,58 Ingelegd (In 1968: 3.343.146,38). terwijl de spaarders to taal f 4.125.591,17 3.267.378,14) hebben op genomen. Hierdoor ontstond een spaarover schot van 50.029,80 75.768,24). Sinds be gin van dit jaar werd 40.338.738,17 ingelegd v.j32.807.102,83) en i 37.023.602,65 opge nomen (v.j. t 30.339.958.03), zodat een spaar overschot verkregen werd 3.315.135,52 (v.j. 2.467.144,80)Eind oktober was het aan de spaarbank toevertrouwde tegoed toege nomen tot 39.435.837,86 (f 34.503.545,42). terwijl het aantal spaarders met 78 steeg tot totaal 23.039. MAASLAND Het bestuur van de Com mandeurspolder houdt vrijdag 28 november schouw over de waterwerken. Het bestuur van de Duif polder houdt schouw op maan dag 1 december. VLAARDINGEN Het Biafra- informatiecomité houdt woensdag 3 december in Triangel een infor matie-avond. Sprekers zijn de heer Chr. Okwuosa, Biafraans zaakgelas tigde en Dick Boevink, Ook zal de vermaarde film van Louis van Gas teren „Bericht uit Biafra" worden vertoond. De toegang tot deze avond, die om acht uur begint, is vrij. MAASLAND De afdeling Maasland van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen vergadert morgenavond om kwart voor acht In het Trefpunt. Met mevrouw P. van der Vlies-Smits zal van gedachten worden gewis- seid over het onderwerp „Samenleving en Beweging". VLAARDINGEN Het eerste tien tal van VDV heeft dinsdagavond een huzarenstukje uitgehaald. Koploper Het Oosten 2 verloor in gebouw Ex celsior van de reeds uitgeschakelde VDV'ers. Met een 128 nederlaag verlieten de oosterlingen teleurstel lend het clublokaal. Daarmee heeft VDV een goede dienst bewezen aan CDR 1 uit Rot terdam, dat nu de leiding heeft ge nomen in de hoofdklasse van de RDB. Aan spanning was geen gebrek hoewel VDV natuurlijk iets gemak kelijker speelde omdat het immers geen. kans meer had op de titel. Aan bord 10 zag de jeugdige Leen Torn. zelfs kans zijn partij in winst om te zetten nadat hij een schijf ach ter had gestaan. Persoonlijke resultaten: De persoonlijke resultaten: VDVHet Oos ten 2: v. d. KerkhoffStuurman 11; Efiel v. Baarlen 02: Niestadt—Verm(js 11: v. LeeuwenDe Zeeuw 1—1: Vermeulen Klomp 20; v. SplunterB. Storm 11; VerburgS. Storm 20; v. WoerdenMtais- san 11; v. QudheusdenTheunissen 11; Tornv. Wljckhugsen 20. In de huishoudelijke competitie van VDV hbben niet alle spelers evenveel partijen gespeeld, dit in verband met de bondscompetitie. Toch worden er regelmatig partijen gespeeld. In groep 1 heeft Mast de leiding met zeven punten.Daama volgen Van den Kerkhoff en Verburg met ieder vijf punten en Biel en Niestadt met elk vier punten. In groep 2 leidt Mechielsen met acht punten, gevolgd door Poot, die er zeven heeft. Dan komt Korver met zes punten, terwijl Molenaar en Smits ieder vijf punten hebben verzameld. do. 27 nov. 8.15 uur vr. 28 no/. 23.13 dec. 8.15 uur Nederlandse Comedle Regio Kari Guttmann Met Rie Gilhuys - Enny Maunler- Rick Nicolet Pim Dikkers - Max Croiset - Johan Sehmitz Peter Aryans - Carol van Herwijnen - Hans Polman za.29 nov. ze. S dec. zo. 7 dec. di. 9 dec. wo. 10 dec. vr. 19 dec. ze. 20 dec. ma22 dec. 8 uur Regie John van de Rest Annet Nieuwenhuyzen en Erie Schneider Martine Crefcoeur- Rick Nicolet - Lucienns Scheeree Camille de Vries - Peter Aryans - Bas ten Batenburg Steye van Brandenberg - Edmond dassen Paul van Gorcum - Gerard Hartkamp Wim van den Heuvel - Wim Hoddes - Ad Hoeymans Pieter Lutz - Sacco van der Made - Hans Polman Adolf Rijkens en Johan Sehmitz. zo. 30 nov. wo. 3 doe. do. 4 dec. do. 11 dec. 8.15 uur var» Georges Feydeau Regio Jules Royaards Met Lies Franken - Elly van Stekelenfcvrg Lucienne Scheeres - Wir,. van den Heuvel Pieler Luiz - Sacco van der Made Jules Royaards - Frans Zuidinga di. 2 dec. 8.75 uur Nederlandse Cómadle Mlljdag Auteur-regisseur Hugo Claus Alef Elisabeth Andersen - Fons Rademakers Paul Cammermans fa.g.) - Kittie Courbois Prijzen 2.50 5.- 7.50 en 10.- r.l. Plaatsbespreken reedt mogelijk 2 dagen voor de dag van de voor- stelling (couponhouders 3 dagen) van 10-4 uur. Telefonisch van 11-4 uur (111766). Avondverkoop vj». 7 uur. Volgnummers v.a. 9 uur v.m. Couponhoutiers kunnenook SCHIEDAMSIWES57». VLAMBMCtB (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Vlaardingse Usclub heeft maatregelen genome» •ffl.de ijsbaan onder water te zetten «ij de vorst invalt. Men wil zich ver-, kleren van een zo goed mogelijke ttfommodatie waardoor ook rond de SsSaan meer gezelligheid ontstaat. Leden kunnen de contributie vol- wen vóór donderdag 4 december bij net WV-kantoor. Na die datum of «veel eerder als de vorst vroeger invalt wordt de contributie verhoogd ®et ongeveer 75 procent. De heer Aad Borsboom, die onlangs «sagde voor het laatste deel van het &pioma oefenmeester KNSB, gaat «iding geven aan een beginners cursus hardrijden voor de jeugd, •fongens in de leeftijd van 12 tot en bet 14 jaar kunnen inschrijven. De ®rste bijeenkomst is op dinsdag - december op het terrein van de 'Uetiekvereniging Fortuna aan de Zuidbuurtseweg. Deelnemers aan deze cursus krijgen, rebalve conditietraining en voorlich- Mg, ook extra gelegenheid voor ijs- baining op de landijsbaan in de Broekpolder. Inlichtingen zijn te ver zijgen bij de heer W. M. de Jong, wnthovenstraatl, (telef. 34 68 95) en 'tainer A. Borsboom, 's-Gravenzande- straat 3. Deze maand is de ijsclub gestart met Balletlessen voor toekomstige kunst rijdsters. De trainingsgroep, die iedere ponderdagavond bijeen zal komen, j® gesplitst in twee leeftijdsgroepen. deelnemers krijgen les van me- rouw Rie Timmers. Vanmiddag (wachten de dames een bezoek aan ijsshow Holiday on Ice in Schie- mï», waarin Sjoukje Dijkstra en Joa paanappel optreden. VLAAKDINGEN RUksgoedkeuring Is verleend san Fischer Techriik; te Tumilngen in Duitsland tot het bouwen van een fa-, briekseomplex aan de James Wattwex en Fullonstraat De NV exploitatie mij. De Taan- derlj ontving Tijksgoedkeuring tot het bou wen van zeven winkels en achttien woningen aan het Vecrplein-Cronjestraat. VLAARDINGEN In de afgelopen tien maanden van dit jaar hebben ruim 455.000 personen een bezoek gebracht aan de ge- meentelUke zweminrichting Kolpabad tegen i ruim 406.000 gedurende dezelfde tijd in het jaar daarvoor. f VLAAKDTNCEN De wettelijke rijbaan j van de Zoomwcg tussen de Volkerakdam ert j de provinciale weg Binteloord-Steenbergen zal eind volgend jaar worden opengesteld. In 1971 hoopt men de tweede rijbaan ln gebruik 'te nemen. MAASSLUIS Uitslag tweede irekken St. Ntcolaasactie: 250,mevr. H. v. d. Hldde- Morgenstem. 100,T. den Broeder. T. Roels-v. Elle, mevr. Bezemen 50.— mevr. v. Hcüst-Zondervan, L. Vlug, R. Vljfvinkel. J. J. v. d. Hoeven; J. C. Jongefan, mevr. C. Ramondt. J. Hokke, S. J. Komijn, IV. v. d. Lee. C. Roth. 1 25,C. P. v. d. Gaag. mevr. Ham. J. J. G. Mojet-de Koe. J. v. Buuren, P. Boers, S. Verkade. M. v. Dijk, mevr. Baart, Boom. A. Korpel. 10,— C. Post, M, Looise. D. de Bruin, B. P. Hoefsloot. Boom. T. Vaï- rtar. S. v. Rossen. H. Pons-FUlekes, D. J. Grootendorst, J, v. d. Spek, Spier. A. M. Brijs, A. Koperberg. J, de Haan, A. G. Kwak. J. J Vermaas. Spier, mevr. A. G. A. v. Vught. mevr. de Bruin. mevr. J. J. de Koe- Zwaard MAASSLUIS Nadat de harmonlevereni- ging Kunst Na Arbeid er zaterdag 15 novem ber in slaagde te promoveren naar de ere- afdeling van de Algemene Unie van Neder landse Muziekverenigingen Is tijdens de voortzetting van het concours in Lelden op 10. 22 en 23 november geen enkele vereniging erin geslaagd KNA voorbij te streven. Daar mee kwam de Maassluise muziekvereniging in het bezit van de wisselbeker. MAASLAND De S.V. Maasland hield onderlinge sciiietwedstrijden. Uitslag korps wedstrijd op basis van 50 punten: M. Vos kamp 38- A. Poot 38; M. C. Verploegh 45; M. P. Graveland 42; A. Moerman (De Lier) 30: F. Melchert 41; A. van Buuren 45; G. Dek ker 46; IJ. Boekestijn 46; H. van Staalduinen 31; Ad. van Staalduinen 45; H. J. Korpel 46; A." Moerman 47; W. van Roon 40; J. Kleiwegt 47; M. van Staalduinen 47; J. W. Groene- wegen 47; A. Poldervaart 32; A. J. v. d. Pol 35 P. v.d. Pol 41; D. v.d. Lely 27; K. Rasens 40; J. D. Stoorvogel 32: J.v.d.IIarr. 27 en FJ. Krul 41 punten. Vifjebaanwedstrijd op basis van 30 punten: A. Korpel 28; M. Voskamp 24; A. Poot 29; M. C. Verploegh 29: M. P. Grave land 25; A. Moerman (0e Lier) 27; S. Ver kade 26; G. Dekker 27; IJ. Boekestijn 28; H. V3n Staalduinen 23: Ad. van Staalduinen 29: H. J. Korpel 29: A. Moerman 28; W. van Roon 29; J. Kleiwegt 27; M. van Staalduinen 28; J. W. Groenewegen 29; A. Poldervaart 25; A. J. v. <3. Pol 21: P. v. d. Pol 26; B, v. d. Lely 20: K; Rasens 25; J. D, Stoorvogel 21 en J. v. d. Ham IS punten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dinsdagavond is in gebouw Triangel aan de Fran senstraat een vogeltentoonstelling geopend. De expositie is een waar vogelparadijs voor de liefhebbers van deze gevleugelde diertjes uit alle delen van de wereld. Tal van exemplaren, waaronder hele zeldzame, zijn inge zonden. De honderden vogels zijn ingezon den door de leden van. de Nederlandse "Bbnd van! Vogelliefhebbers, afdeling Vlaardingen. Het totaal aantal inzen ders bedraagt 43. De vogels zijn onder gebracht in maar liefst 309 kooien, zodat dé grote zaal van Triangel één groot kwetteroord is. Voor de leek is een dergelijke ten toonstelling zeker interessant, omdat hij zich zal verbazen over de hoe veelheid variëteiten. Wel zal het hem onmogelijk zijn de mooiste van de bijvoorbeeld meer dan honderd kleur- kanaries aan te wijzen. Maar dat is het werk van de keurmeesters, die met hun kennersblik de mooiste vo gels zullen aanwijzen. Vrijdagavond zullen in Triangel de prijzen worden uitgereikt tijdens een feestelijke bingo-avond. Het gemeen tebestuur heeft een plaquette beschik baar gesteld voor de eigenaar van de mooiste vogel. Het jeugdlid met de beste resultaten krijgt een wissel beker, beschikbaar gesteld door bur gemeester mr. J. Heusdens. Verder zijn er nog medailles en geschenken I te winnen. i De afdeling Vlaardingen van de j Nederlandse vogelbond telt bijna tweehonderd leden. Het aantal jeugd leden is slechts gering. Het bestuur hoopt, dat de expositie ertoe zal bij dragen dat meer jongeren zich zullen opgeven als lid. De tentoonstelling is vandaag (woensdag), donderdag en vrijdag van tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds geopend. Zaterdag sluit de j expositie om acht uur 's avonds. De j toegangsprijs bedraagt drie kwartjes i voor niet-leden. Kinderen tot veertien j jaar betalen een kwartje. Immanueïkerk: interkerkelijk avondgebed. 19.30. Triangel: tentoonstelling vogels, tot StadsgehoorzaalGert en Hermien Timmer- manshow, 20. Triangel: tentoonstelling vogels, van 10 tot 22. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 11. tel. 34.67.75. Alarmnummer voor melding luchtverontreiniging: telef. 26.26.26. Agent en klachten bezorging: H. Verheij, Diepbrockstraat 41, tel. 34.33.45. Bijkantoor „De Rotterdammer". .J ar* 4„1 Of! 7'É »V» IClflriltcn Doe al uw inkopen bij die zaken van de Vlaardingse Middenstand waar een raasjfaJUgt- hangt van de steunt daardoor een goed doel eri ir ontvangt bij aankoop vanaf 50 cent gratis «paar-, zegels en ppplakveUen. Let op: Koopt alleen an de zaken waar. een deelnemersbiljet op het raam- hjngti! Avondycrkoop: sa donderdag 27 november; vrijdag 28 november; maandag 1 december, dinsdag 2 december; woensdag 3 december en donderdag 4 december 'zijn de zaken 's avonds tot 9 w geopend. do. 27 nov. vr. 28 nov. grote zeel 8.15 uur i; |iii Abonnementsconcerten series E en A Dirigent: Franz-Peul Decker Solist: Horman Krabbers viool Werken van: Schaf er, Haydn, Bruch, Strauss Kaarten 17.'en 110.-(27/11) .18.-ent 13.-(28/11) zo. 30 noy. kleine zaal 2.30 uur di. 2 dec. Maine zaal 8.15 uur Dirigent: David Zinman Soliste: Jennifer Vyvyan sopraan m.m.v. Ha na Dercfcsen plano Werken van: Haydn, Mozart Kaarten f 6.- Abonnementen geldig j zo..7 dcc. grote zaal 2.30 uur lilt Abonnementsconcert serie B f Dirigent: Jean Fournet 1 Solist: Raymond Delnoye Huil Werken van: Lalo, Ibert, Brahms jB Kaarten f 7.- en 110.- Kassa de Doelen, hoofdingang Schouwburgplein, 1 geopend van 10-16 uur, zondags van 12-16 uur. Telefonisch (132460) dagelijks I van12-l6 uur. Kaartverkoop reeds 7 dgn. tevoren m mogelijk tenzij boven anders aangekondigd. 10.000 platen to teen bij de discotheek In "de Doelen" te!.12053d j Lane Kerkstraal°82. 'tel! 2«jfe2.~itlacj.lcn toufi; ging: Joh. Grpnelcld. Sri. i Ja. iel. I) - 1D.31) cn :le Splijf-j ani; laitaiiilli tlr, tut .Reglement verkeersregels en verkeerstekens in het algemeen belang van het verkeer hebben besloten: door verwijdering van borden 51 bijlage TI RVV en onder borden ex art. 121 RW in te trekken: a. het stopverbod voor de Lange Haven (oostelijke zijde) tussen de Ovemnaassesteeg en de Korte Dam; b. fret stopverbod voor de !Lange Haven (oostelijke z|jne) langs de huizenkant vanaf fret (pand nr, 126 t/m het pand nr. 134: 2. door plaatsing van borden SI bijlage Tl RVV fret stoppen op de Lange Haven (oostelijke zijde) te verbieden, a. langs de waterkant vanaf fret pand nr. VM lot aan de Korte 'Dam; b. langs de huizenkant -vanaf hel pand m. .26 to. aan dc Korte Dam: id ti'i.i.iiMïu ond«:;iI-I- t «,l! W HM! lm lil12K dun. vj------ 26.35.38. ma. t/jli vrJjdnp 18.. zaterdag 18 1(1 1 jUTf,(: R. M van lloimclhiRcii, jij O/l 215^7 64. blg.ff. ll.an.5h, locslci Stedelijk Museum: tot 1 tnar Stedelijk Museum, van Oudheldska- rner to elgentljdre kunst. Galerie F.U.I 4: KUk Koop. Kunst. Galerie Dc Graaff: me vrouw Lire van der Po)s-Vermeulon scl.llde- Alarmnummer ^politic2ii.4G.fSG. Alarmnum mer luchtvervuiling en melding geluidshin der: tel. 2fi.2G.26- Sporlhal Murgrlcl: .Holiday nr. Ice „II i ili lui ■lx,ll I| 1 :ii mil sk-ehl 'll li.) Il.i .miiU-êk /-ociaislg Jvi HT1" kon,|»Utl ni» Ri'itil >ii:i maandag t/fri viljd.vi \-ai> I' tot U l :l' uil jjl Ijnjik'ii lil hjjlagc jl HV'V.dü paden in het i itjlv v'» '.'Htiidlmi vplbLuUiütiComplüX {liii:tlsii:jï tic li él: art. )21 KW; üu paaeii ui nvy *y iwiuittw..w|«i'(v« VlJMÜlzett viih 1 dprii tot i oktober te sluiten voor btom fietsen met in werking zijnde motor: U. dnor het tifinbréhseii vali een peln streep ex art. 128JtVV ter lPiiRle Van dlteti 311 in ImlRii it.mi'ifrijdo van |l« «e»»1 l'otakstJ nul, gerektfnd vanaf tit? bjj de klcutersclui >1 a.unvi.- dgc parkeerkom ln oostelijke richting, fret parkeren ter plaatse te verbieden: h. door hot aatibrciuen van twee gel»1: Miepfn cu a:i. l'-'U iiVV l.-i - ÜM dl? IP'Hil ld de tnea.mPM'pg naai fret flatgebouw ten oosten van de ^-Graveiandseweg, het parkeren ter plaatse te verbieden; c. door het aanbrengen van twee gele strepen ex art. 136 HVV* voor elk van de containerruimten vun de drie flatge bouwen aan de Delfiandseweg, fret parkeren ter plaatse te verbieden; d. door het aanbrengen van 'twee gele strepen ex act. 12« (RW. elk ter lengte van circa 10 m ter weerszijden van de hoofdrijbaah van de Havendijk ter hoogte met de kruising met de A'bbenbroeksestraat, het parkeren ter plaatse te verbieden e. door het aanbrengen van twee gele strepen ex art. 12*5 RW. elk ter lengte van circa 10 m ter weerszijden van de froordrijfraan van de Havendijk even ten oosten van (je kruising met de Lekstraat, het parkeren ter plaatse te verbieden: f. door het aanbrengen van twee gele strepen ex art. 126 RVV, elk ter lengte van to m ter weerszijden van de hoofd rij baat) VaK dé ilavendl.il; even ten westètv van de k mining mei de (tij ris (raat. het parkeren ter plaatje in vfirliitfrlmi. Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende beroep open tot fret einde van een termijn van dertig dagen na heden, liet ad res v a n bero ep wo rd t gericht aanH.il. cl e K o nj n v: n Ida ar tiigedieiicl Bij He Commissaris der Koningin m de provin cie 2uid-Hoi(:ind"le 's-Gravenhage. 4 Bit besluit is in afschrlct verzonden aan de liooLlihftenieur-Ui- fectéur'v'an de Hljfcswajerstaat ,|n :de Directie Zuid-Holland, de lloi.ltlliiBelik'iij'-bjl'ectelIf va l .dfe HIJ kswalerataat. Directie VVe- R'eh. ttó KóiilliklIJIte. NtdellHIlllfftc T2eVsJ?«bM,itil' dc Koninklijke NedeHlihtischü AUtomobieiclub KNAC, de Ko ninklijke Nederlrindsehe Motorrijders Vereplslrig en aan het Coüeae van Gedeiuileerde Staten der provlriele Zuld-Htillfliui. j|n| Itnliilj 1141 jfi'iliDx-ij.H Jtrljy?>ïlrh. UfVi'ii'tyjf' 'f:| ',s'r t,:| ÉlijieeHieMiwtduili: lafcl. Uil. fflitle ketklldf llllil. Schiedam. 31 november l?pij. Biirghiee,stcv ér. Wethodiiers voornoemd. De Secretaris. De Bursemeestcr (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURGDe gemeente Ro zenburg werkt voortvarend aan de uitbreiding van het openbaar groen. Dat blijkt uit de cijfers, die B en W verstrekken in een antwoord op vra gen van de commissie voor het he- grotingsonderzoek. Begin 1969 omvatte de oppervlakte plantsoen, sportvelden, waterpartijen enzovoorts 48 ha. Begin 1970 zal deze oppervlakte verdubbeld zijn: 98 ha. In de loop van het volgende jaar komt er nog meer openbaar plant soen bij door het voltooien van de woningbouw in het plan Nieuw-Blan- k en burg en het eerste gedeelte van plan West, fase II. De commissie had inlichtingen ge vraagd over het op de nieuwe be groting uitgetrokken bedrag van 175.000 voor door derden uit te voeren werken. Deze uitgaaf is nood zakelijk, zo blijkt uit het antwoord, door de sterke uitbreiding van het openbaar groen en het tekort aan vakkrachleri. Hierdoor moet de me chanisatie verder worden doorge- j voerd en het onderhoud in handen i worden gesteld van gespecialiseerde i hoveniersbedrijven. In de vragen van de commisse zijn verder aan de orde gesteld de belo ning van de brandweercommandant en zijn meinsen. Deze is blijkens het antwoord nog gebaseerd op een ver ordening uit 1967. Het college stelt zich voor op deze zaak te zijner tijd terug te fejimer». h hel tjlei mogeiijk, zo luidde een yntjëi'e vraag, gronden die bestemd zijn voor bebouwing maar nog wel tijdelijk te gebruiken voor agrari sche doeleinden, vourlhdn gewoon vrij uii te geveit zonder enige véf- jiliritlihg vmi do gomnonte. Tliiardncr ipinduii nt oltinojn orraijektiii nrii ver- gijtiiilllg WeiiMtlfi newiissoilficliade vuprkomen. j Het college is met de commissie vuil mening, dat het de beste oplos sing is de gronden niet meer in pacht uit te geven, maar eventuele lief hebbers de kans te bieden op eigen risico nog te exploiteren. De belichting van de molen is niet geheel geslaagd, vinden de commis sieleden. B en W zijn het hiermee eens. Een enigszins andere belich ting zou wellicht een gunstiger re sultaat opleveren. De kwestie zal nog een3 worden bekeken, waarbij het college opmerkt, dat bij een belich ting van afstand, waardoor de wie ken met de kap in het volle licht komen te staan, de kosten sterk zul len stijgen. Natuurlijk platenbonnen halen bij VLAARDINGEN Op 56-jarige leeftijd is maandagmiddag plotseling overleden de heer G. de Man alge meen fabriekschef bij Lever's Zeep- maatschappij N.V. De heer De Man. die in november 1967 veertig jaar bij de LZM in dienst was, werd bii die gelegenheid onderscheiden met de ere-medaiile in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Geruime tijd nam hij een vooraanstaande plaats in de plaatselijke gereformeerde kerk (vrijgemaakt), maar enige tijd gele den trad hij toe tot de gereformeer- kerk. Dc begrafenis geschiedt vrijdag middag op de algemene begraaf plaats. Men vertrekt om twaalf uur van het woonhuis aan de Soendalaan 35. EMS? ■lil I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1