a sn bestuurder voor de Bondsarbeid fe en medewerker voor de sectoren volksgezondheid en werk msmastssmm a ai RAI LTOUR H DLI ANC lekendmakiitg M zomerreizen 1970 derfandse Ch stelijke Bond van Overheidspersoneel medewerk(st)ers Algemenë Bank Nederland NKF-STAAL administratieve kracht (vrl.) administratieve kracht (vrl.) TYPISTE of TYPISTE A Gemeente Rotterdam Jeugdig Medewerkster MEDEWERKSTER VAKANTIE- VLIEGREIZEN 1970 A voor de zagerij en treinvakanties RAILTOUR-REIZEN bij Wat kunnen wij een goede medewerkster bieden? verpleegsters en verplegers jong analist(e) ER LIGT EEN MOOI PRESENTJE VOOR U GEREED ONDERWIJZER(ËS) VAKLEERKRACHTEN ZOMERHOF N.V. J°nge energieke penner, met een brede sociale belangstelling wordt de mogel,|kh|d geboden hun gaven en krachten ten dienste te stellen van de christelijk-sociale beweging in Nederland. Bij onze organisatie is namelijk plaats voor Standplaats Leeuwarden. Standplaats 's-Gravenhage. Voor de functie onder a wordt gedacht aan iemand die w een brede algemene ontwikkeling bezit; bestuurlijke aanleg en/of ervaring heeft; ^r de nodige kennis heeft van reehtpositionele vraagstukken; zo mogelijk in overheidsdienst werkzaam is (geweest); een ambulante functie ambieert. - in de jonge vrouw of man die zich beschikbaar wil stellen voor de functie onder b wordt gevraagd de nodige kennis van vraagstukken op het terrein van het arbeidsrecht en/of de sociale verzekering; A* enige ervaring in de sector Volksgezondheid of Maatschappelijk Werk; -fa bij voorkeur hef bezit van het diploma MSA/HSA of Sociale Academie. Beide functies worden uiteraard gehonoreerd overeenkomstig het niveau daarvan. De rechtspositie is een sociale organisatie waardig. Zij die belangstelling tonen voor één van beide functies wprden uitge nodigd hun. brieven binnen 10 dagen te zenden aan de secretaris, van de NCBO, Bankaplein 3 te 's-Gravenhage. Bungalows - appartementen - villa's in IN HET BUITENLAND STAAT GEREED! ROTTERDAM, Beursplein 11, tel. 136182/129191. VLAARDINGEN, Evag, 2e v. Leyden Gaelstr. 34. tel, 344044. CAPELLE A/D IJSSEL, v. Gog, Capelseweg 120 tel. 010-334122. alsmede bij Lissone-L'indeman, V D_-Wagons-Lits//Cook - ANWB en TP Voor al uw reizen,ook RAILTOUR HET BETERE GENRE Zojuist is verschenen ons NIEUWE VLIEGPROGRAMMA met 8-, 15- en 22-daagse reizen naar de zonnebestemmingem COSTA BRAVA MALLORCA COSTA BLANCA COSTA DEL SOL IBIZA HARDERWIJK RESTEREN GEMEENTE SCHIEDAM HET CENTRAAL BUREAU VOOR PSYCHOLOGISCHE EN COMMERCIËLE ADVIEZEN Wij vragen voor ons kantoor Blaak 28-34 te Rotterdam enige In de-leeftijd van 15 tot 30 jaar. Wij bieden een aantrekkelijk aanvangssalaris, tantième, 6% vakantietoeslag en tot 25 jaar een huwelijksspaarregeUny. Studiekosten worden voor een belangrijk deel vergoed. Uw sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeelzaken, postbus 2. Rotterdam. Mondelinge sollicitatie is mogelijk na telefonische afspraak, telefoon (010) 303742. Lissdne Lindeman BOEKT UW Genoeg. Neem nou het werk. Veel leuker dan de meeste steno-typistes gewend zijn. Ze komt te zitten op onze verkoopafdeling. Die is verdeeld in een paar landengroe pen. Eik bestaande uit 3 tot 5 jonge men sen. Geschikte collega's, waarmee je tus- sen de middag graag een kopje koffie gaat drinken. Voor zo'n landengroep gaat ze reisverslagen opnemen en uitwerken. En brieven in het Nederlands, Frans en ook in de andere moderne taien. Als ze wat meer van de afdeling weet, gaat ze zelf orderopdrachten uitschrijven. En cor responderen-Te veel gezegd met „leuker werk"? En dat voor een behóórlijk salaris. Bovendien wordt het feit,dat we in Albias- serdam staan, voor haar gecompenseerd door een reiskostenvergoeding. De steno-typiste, die interesse heeft, schrijft een briefje aan N.V.Nederlandsche Kabeifabrieken, afd. Staalfabriek en Wal- serijen, Alblasserdam. Of belt 01859-2444, de heer De Ruiter. En doet het gauw. De anderen op de verkoopafdeling zien haar graag komen. En met vakantieplannen houden we uiteraard rekening. Textiel voor de boekhouding en de loonadministratie. leeftijd 15—17 jaar. GEMEENTE CAPELLE AAN DE IJSSEL In ons zeer moderne bedrijfs-service- laboratorium in Pernis is plaats voor een met een opleiding op het niveau leer ling-analist of reeds enigè tijd hier voor studerend. Het werk omvat hel analiseren van smeermiddelen en brandstoffen voor kwaiiteits-controie en voor klanten service. Voor een actieve kracht dia nauw gezet werkt, is er in ons dynamische bedrijf veel te bereiken. Voor vervoer van en naar Pernis wordt gezorgd. Schriftelijke sollicitaties aan onze afd. Personeelszaken. POSTBUS 1131 ROTTERDAM TB. (0109 (47011 Paul Krügerschool Zwederstraat 54 Rotterdam-25. Gemeente Rergschenhoek i-Ü&S PE ROTTERDAMMER PAGINA 6 ZATERDAG; 20 DECEMBER- 1769 waning SPANJE Tarragona Salou Cabo Salou Malaga JOEGOSLAVIË Vrsar-lstrië Funtana 2-5 pers 2-5 pers 2-8 pers 2-7 pers 2-3 pers 2-3. pers ITALIË Sestri Levante Lagodi Ledro Adriatische kuist OOSTENRIJK Kirchberg-Tirol 2-6 pers FRANKRIJK Juan les Pins 2-5 pers 4-5 pers 2-4 pers 2-4 pers Hoe u maar wilt, per eigen auto, per vliegtuig of trein, Cebuto verzorgt het voor u. Vraag onze •geïllustreerde bungalowgïds. ROTTERDAM. Beursplein 11 Telefoon 136182/128191 ADRIAT. KUST ROME SORRENTO JOEGOSLAVIË ROEMENIË PORTUGAL TSJECHOSLOWAWJE GRIEKENLAND TUNESIË IERLAND ALLE VLUCHTEN met SUPERSNELLE en MODERNE JET-VLIEGTUIGEN Vraag ons uitgebreide vliegprogramma met uitvoerige informaties en illustraties Hoofdkantoor: ROTTERDAM- SCHIEDAMSEVEST 59- TEL.117070 (6 L.) Kantoren: Den Haag - Noordeinde 5 -Tel.117873-657573 Amsterdam - Dam 6 - Tel. 248174 (8 lijnen1 De burgemeester van Vlaar- dingen en mevr. Heusdens ?ullen ter gelegenheid an j de jaarwisseling recipiëren j ten Stadhuize I op donderdag 1 januari 1970 van 11.30 - 13.00 uur. Vakantieoord Het verscholen dorp. Rustig gezinskamp. bungalows en caravans, met verwarming, electrlsch licht en stromend water. Bezet van 11-7 tot ^-'70, Camping kampwinkel en kantine. Bespreekt nu reed- uw i laats voor ter.ï oX caravan voor het gehele seizoen. Dit voorkomt teleurstelling. Tevens verkoop var. caravans Zondags geopend. Beukenlaan 15, telefoon 03410 - 2930 b.g.g 32B8. CAMPING „LEDE EN OUDE WAARD", telefoon 08886-477. Nieuwe aparte seizoenplaatsen voor tenten, toer- en sta-caravars. Eigen zwemwater, winkel, moderne accom. Ook enkele geheel Ingerichte sta-earavans te huur. Vraagt prijsopgave cn reserveer spoedig voor 1570. Burgemeesters en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat ln verband met de Kerst dagen de vrijdagmarkt in het Broersveld niet op 26 decem ber a.s. zal worden gehouden maar op woensdag, 24 decem ber a.s. tot 16.60 uur n.m. Schiedam, 18 december 1069. PAPAVERHOF 33 DEN HAAG zoekt voor een van njn relaties in het westen des lands 'een'bekende onderneming in de ZACHT- HOUTHANDEL een Hij moet goede'kennis bezitten van zachthout en de bewerking daarvan. Uiteraard zijn in deze verant woordelijke functie, leidinggevende en organisatorische kwaliteiten onmisbaar. Naast souplesse in. de omgang met medewerkers, tal hij moeten blijkgeven van een dynamische aanpak. Leeftijd en diploma's zijn hier minder belangrijk dan vakkennis en ervaring. De geschikte kandidaat wactn een zeer goed salaris en aantrekkelijke 'secundaire voorwaarden. Eigenhandig geschreven brieven met alle gegevens over leeftijd, opleiding en ervaring, bij voorkeur met Dasfoto worden gaarne ingewacht bij de directie van het CENTRAAL BUREAU VOOR PSYCHO LOGISCHE en COMMERCIËLE ADVIEZEN, PAPAVERHOF 33, DEN HAAG (Vermeldt u op de enveloppe nummer 2255). Elke sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en beantwoord. Reissorrsmen van/naar elk station in Nederland in vóór- en naseizoen 10-dg. reis 17-dg. reis OOSTENRIJK Gerlos LO vanaff 192vanaff 225 Wenen HP 397 612 ITALIË Finale Lig ure VP 296 396 Ortisei LO 222 280 ZWITSERLAND Brunneti LO 241 301 Da vos VP 351 516 DUITSLAND Friedrichshafen LO 190 245 Oberaudorf VP 285 428 JOEGOSLAVIË Bled VP 282 379 Opatija LO 267 322 APPARTEMENTEN Bodensdorf (Oostenrijk) I 262 337 COMBINATIES trein/cruise"Caribïe' VP 500 trein/touringcarltalis VP - 59$ trein/excursiesen div. attraktiesin Montreux VP 371 521 LO logies met ontbijt VP vol pension HP half pension alleen logies HONDERDEN BETROUWBARE, BETAALBARE RAILTOUR REIZEN Railtour Holland garantie voor een geslaagde vakantie Nu de coupon invullen, zenden aan uw p—7— reisbureau of aan RAILTOUR HOLLAND. Postbus 1805, w,,m DEN HAAG. U ontvangt dan het volledige programma j Ook uw reisbureau of een1 Straat IS-Inlichtingenbureau geeft u gratis 1 1 het nieuwe programma I Plaats:-I en alle informatie. KW rsyrjts "NEERLAND5 EERSTE'REISBUREAU (22 filialen) vraagt Geboden wordt prettig, zelfstandig werk tegen een goede honorering. Het bezit van het MULG-diploma strekt tot aanbe veling. Tevens Is er plaats voor een jeugdige Sollicitaties worden'gaarne ingewacht aan ons kantoor- Noordsi'ngel 39. Mondelinge so'licitaties liefst na tele fonische' afspraak, (nr. 28 74 23). Ter gemeentesecretarie, afdeling interne zaken, kan worden geplaatst een MULO diploma en type ervaring strekken tót aanbeve- ling. Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring ma ximaal 741 per maand. Premie A.O.W./A.W.W. komt voor rekening van de gemeente. Mondelinge inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Personeelzaken tijdens de kantooruren (8 0012.15 en 13.1517.15 uur) of telefonisch (tel. 33.44.55 toestel 139). Sollicitaties, te richten aan Burgemeester en Wethou ders, worden gaarne tegémostgëzien binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. BERGWEGZIEKENHUIS Bij het Bergwegziekenhuis kunnen in de op 1 maart 1970 beginnende cursus enkele worden geplaatst die in het beat zijn van het diploma ziekenverpleging B en die een OPLEIDING VOOR HET DIPLOMA ZIEKENVERPLEGING A wensen te volgen. Sollicitatiebrieven worden gaarne ingewacht door de adjunct-directrice, zr. S.E.J. Kersten, Bergse- laan 62. Voor onze school voor Geref. L.O. vragen wij met ingang van 1 april 1970 of later een voor de midden klassen en voor handwerken, handenarbeid - TT" en gymnastiek. 7. Brieven zo spoedig mogelijk aan het hbofd der schóól, 5 E. Wester. Randweg 14a, Rotterdam -25. Tel. 19.84 93 (thuis), 17.47.83. (school). - •m -at Ter gemeanite-secretarte, afdeling financiën. c.a- wórdt gevraagd een - in de rang van typiste, Mulo-diploma Is vereist. Haar taak zal bestaan uit het verrichten van typewerk-- zaamheden, alsmede het verrichten van eenvoudige administratieve werkzaamheden. Geboden wordt' een. afwisselende en aantrekkelijke werkkring. Salaris na der overeen te komen. BergsOhenhoek is gelegen op 5 km afstand ten noorden van Rotterdamen heeft een halfuurs - busverbinding met deze stad.- Inlichtingen kunnen. worden ingewonnen tijdens de" kan-' tooruren. Sailicitaties onder vermelding van de geno ten, opleiding binnen 10. dagen aan het gemeentefber stuur. Zie de bon io deze krant Aanneraings- en Bouwbedrijf Makelaars en Beheerders van Onroerende Goede ren vraagt voor spoedige indiensttreding: Haar taak zal bestaan uit het typen van faktu- ren, het verzorgen var. de correspondentie, als mede het veiTichten van diverse administratieve werkzaamheden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons adres: Beukelsdijk 134 - 136, te Rotterdam, teL (010) 235120.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1