i Gratis tot M6!-PANIEK/ cawe/r wea&f# voor S VS pry, u &esR(/pr £>/r/<&/yr A/oo/r we&R. &vs> haast uj UASSS MëU8€lENVOOR Dê PMC/S va STRAATWEG 45-47 R'DAMNOORDz NEDERLANDSE SCHEREN - ZIJ DIE DEZE WEEK ABONNEE WORDEN KRIJGEN DE KRAiT ZEG HET AAR WIE U OP DE BON WILT IETTEN een &5EA/ Ö&GC//M/A/GS GOEDEREN DOCrt -22595C A<Lt-ECAGer/V VAM iMeeK &GOP&VP OOM: OP V&i7X27" ^t/OAZ tl H 1 FAMiL!EB£RëCHT£N te zien en te koop DE rotterdammer VAM BLOEMEN, BIJEN EN OOIEVAARS 1971 n n V -s ra s j li z*S a li II KIJK de advertenties nag eens na er is vast iets voor u bij! j&t NIJS VAN SPANJE en AG NES AMELING hebben het genoegen U kennis te geven van. hun voor- „nomen huwelijk op 27 januari 1971 om 14.00 uur ten Jtadhuize te Dordrecht. rjg kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 15 00 uur j- de Oud-Gerei. Kerk aan de Museumstraat te Dor- irecht door Ds. B. Jongejan Receptie van 1S.0021.00 uur in de Kerkzaal, van Gjjnweg 12 te Dordrecht. Tnekomstlg adres: Sweelinckstraat 46, Dordrecht. Getrouwd: Mr. A. P. VAN GURP Ec. Drs, en Mr. C. RINI VAN GARDEREN Voorburg. Leiderdorp. Heden overleed na een lang en tot het einde toe werkzaam leven, verbouwende op haar Heiland, jn de ouderdom van 00 jaar, onze lieve Tante en Oud-tante ANNA CL VRA DE WILLIGEN Mattheus 28 19. Emmen: A. DE WILLIGEN Glimmen: A. H. A. DE WILLIGEN C. A. C. DE WILLIGEN T>naarlo: A. J. VAN VELDHUIZEN—Harkema Neven en Nichten Rotterdam, 12 januari 1971 Vijverlaan 39. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 16 ja nuari a.s. op de Ned. Herv. begraafplaats „Oud- Kralingen", Kralmgseweg 334. Aankomst in de kapel om 11 uur. Heden nam de Heere tot Zich, onze innig geliefde Man, Vader en lieve Opa PIERRE JEAN FELIX DUPUIS oud 68 jaar. Papendrecht: G. C. DUPUISMeijer G. C. DUPUIS J. I. DUPUIS—Stillebroer REMCO Rotterdam, 13 januari 1971 Einsteinplaats 113. Liever geen bezoek aan huis. De Overledene is opgebaard in de rouwkamer van de O.R.V., Mathenesserlaan 470, Rotterdam. Bezoek donderdag van 18.3019.00 uur en vrij dag van 20.30—21.00 uur. De crematie zal plaatsvinden maandag 18 januari a.s. in het crematorium Rotterdam Zuid, Maeter- linckweg 101 om 15.00 uur. Vertrek vanaf het woonhuis te 14.30 uur. Het crematorium is te bereiken met de bus vanaf het Metrostation Zuidplein om 14.45 uur. „Dan ga ik o; tot Gods altaren, tot God, myn God, de bron van vreugd; dan zai ik juichend stem en snaren ten roem van Zijne goedheid paren, die na kortstondig ongeneugt my eindeloos verheugt. Psalm 434 Heden behaagde het de Heere tot Zich te nemen onze lieve onvergetelijke Moeder, Oma en Zuster MARIA BLONK—Vis Weduwe van Hubertus Blonk op de leeftijd van 79 jaar. Zoetermeer: J. blonk E, BLONKMoerman C- KOOIJMAN—Blonk W. L. KOOIJMAN Heemstede: T. BLONK Zoetermeer: H. M. JANSE—Blonk K. P. JANSE Den Haag: A. BLONK Zoetermeer: A. VAN STRAALEN—Blonk G. VAN STRAALEN Rhoon: A. BOS—Blonk P. BOS Zeist: APL. VIS en verdere familie. Zoetermeer, 13 januari 1971 Schoolstraat 1A De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 16 januar; a.s. in de „Oude Kerk", Dorpsstraat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de oude begraafplaats achter de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis In de benedenzaal van de Morgensterkerk. Geen bloemen. bij boekverkopers In het hele land: PLAATJESVERHAAL van ds Engels# cartoonist Gerard Horfnung. Behandelt een delicaat onderwerp dat al haei wat vaders een kop els vuur heeft bezorgd. Zo luidt de titel, die al Iets zegt Maar het boekje zelf zegt Alles. Recht op de man af, psychologisch volkomen verantwoord en wetenschap pelijk onweerlegbaar. meesterlijke humor van Prijs f 3.95 Uitgave van ZOMER&KEUNING WAGENINGEN NEDERLANDSE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DB ZONDAGSRUST EN DE ZONDAGSHEILIGING, ge vestigd te Ede. JAARVERGADERING op D.V. zaterdag 16 januari 1971 in een zaal van de „Reho- both" kerk der Geref. Gem., Nairacstraat te BARNEVEJLD. Aanvang om 14.30 uur. Slotwoord door de Eerwaarde Heer A- de Redeiykbeld, Ned. Herv. hulpprediker te Den Hulst, De bon windt n elders in de krant. PAGINA 6 DONJDERlDAG U JANUARI z gewone meube/er? VERKOOP CASH CARRY DE EUBEt. vi TIERS ssssasr M V 3 i i H A «Ï2*- vi Abida 20 te Durban verw.; Ac- ®»e» 13 te Helsingborg: Acteon te Bukom verw; Area te Singapore, Aty» te Bukom verw.; Acila 13 «ank Hoek van HollandAlgol 3 5® m WZW nakar: Amsteldiep 13 vertr. Madras n Kamasal Am- «telpark 13 2000 m W Hawaï; ArendsRerk 14 verw Durban; Arls- toteles 13 au m W BermudaAste roid 13 660 m O ter. N St Johns; Ameland 13 900 m NNO Paramari bo; Arrrsteliand 13 120 m Z Kaap Verdlsche Etl; Atglon 13 Thames; Agua ia 48a m w Lissabon; Arctic }3 20 m NW Mondego; Arnmon 13 13S' m NNW Georgetown; Artemis «143 m WZW Ouessant; Atlantic Star 14 aank New York; Ave- dreebt 14 aank Lisboa; Annenkerk te Tanga, Arnebcrg 13 20 m W ujmilden: Atlantlde 13 4 m O BUto-igs; Amynas 12 v Mess to; n Sevllla; Areas >3 v K'dam n ïtal- Alkmaar 13 20 m NW Cher bourg; Adults 13 160 m NNG Las fjlmas; Arastelmolcn 13 250 m jZO Coeoseil: Antllltan Baren 13 S™, 5 zo Manila. Archimedes p 12 russingen n Amsterdam; Alcetas v R'dam i Ashdod Adonis 13 JoO m Z Kingston; Alaskacore 14 yetw Los Aligeles; Am stel hof 13 wo m ZZW Unimak; Antarcticore •rj® m Z San Francisco; Berkel «troom j3 ouessant; Bloemgracht dw Nantes; Bonny 13 dw We- «r: Brag; 13 SO m w Esbierg; «weevoort 13 too m NNW Pasajea h8U 13 vertr Rotterdam n ArnrteV- SSJ Bat Jan *4 verw Kaapstad; 13 380 m W Luderitz, BerinB- SM 13 125 m NO Riogrande; Billl- jos 13 510 rn W Mossamedes; Ba- wesn 13 vertr, Marseille n Rotter- uarn; Belong 13 540 m NO Mauri- uus; Barendrecht t:: v Rastanura «Kaapstad; Barradcrest 13 Bra- {hernaven n Nickerie; Biaticborg 5 v Cotenburg r. DellziJl; Boreas Finisterre gepasseerd; Bengalen SLfto* Bangkok; aCmitia 14 te verw; Caplluna IS bij SS" verw.; Caplsteria te Kharg vmi verw; Caflulonix 14 te nturg isiiand verw Cinulia 16 bij H.v.H verw.: Crania U ten anker Mersey; Congokust verm 13 v Matadi n Lobito; Chovron Ne- derland 13 330 m O Guam; che vron Thebagne 13 30 m ZW Co chin; caravelle 13 dw BorimnsrUf; Chevron Lelden p 13 Mtnikos ri Auckland; 'larbotlger 13 aan!-: Augusta; Chevron Eindhoven 13 140 m NO Lourenco Marques; «Cal- chas 13 aank IJmulden: Carbo Dragon 13 150 m NW Key west; CBfehester 13 1000 m WNW Land- send; Chevron Arnhem 13 vertr onne n Trinidad; Chevron Delfzijl 13 vertr. Hoek n Kopenhag gen; Chiron 13 vertr. Philadelphia n New York; coppename 13 220 m NO Horta; Constance 23 Ierse zee; Calamares 14 verw Tela; Ceres 14 verw Santa Martha. DaUia 13 te Novorosslsk; Daphne 19 le Teesport veiw Dladema 31 ie Sydney verw Diloma 10 te; hoogte Kaapstad ver» Dione 18 ter hoogte Kaapstad ver Dione 18 ter hoogte Kaapstad verw Boslaa IS te Forcados verw Dahomey- kust n te Freetouwn Verw Dania 12 v Rdam kopenhagen, Dioge nes 13 90 m WZW Landsend Doel- ijk 13 15 m NW Leixous; Dul- vcndrecht 13 115 ra WZW Los An geles; Dlta Smits 13 dw Vlilano; Daniel 13 Theemsmonding, Elec- tron 13 Goodwin, Esperance 13 ds Newport dishout 13 Oland; Eem- haven 13 1M m Wtz St Pauls Rock Poresttown 14 verw Lon doriderry, Fcrmsum 13 390 m O Paramaribo Forel 13 Sandett', Gaasteriand 14 verw 3an Francis co, GaastcrdIJk 13 Tï5 m O Be rmuda; Gooiland 13 335 m ZW Las Palmas; Gulf Italian 13 170 m Z Osaka Gravel.trie 13 190 I N St Pauls Rocks Gulf Savede 13 25 m ZZW Portsmouth, Gerda Smits 13 10 m 7W Beceh-V Gloria Mans 17 80 m NO Vlilano ilorredijk 12 te Bremen: Guir Holander '7 100 m WNW Freetown, Ganymdes 13 t Sa; Ju ar; Hercules 12 v George town n Paramaribo; Hermes 12 t Genoa. Hollandsbrfitk IS 389 n WZW Clarion Ell: lilas p 13 kp St Vincent n Rotterdam, Jannle 13 10 m Portlandblll; .Tolauda Smits 13 80 m WKp Spartel; Jeujo 13 Siie- rbocht; Ja! Exorter 13 390 tn NNO Las Palmas; Jason 14 aank Kingston; Kahylts 20 te Yokkaiohl verw KatyS»on 13 te Piraeus, Ka ra 13 te Shellhaven; Katelysia 11 te Kirkene:, Kelletia n te Bukom verw Kenia 14 te Geelong verw Khaslella 13 te Houston, Kvnjnel la IS te Duinkerken: Koratia 20 te L Marques verw K: en ia 14 te BUkoir VerwKorovlna 11 te C'cao Kesicia 12 te Aruba; Koss- matella 12 te Bandar Mahshahr; Krebsia 14 te C'cao verw Kryp - tos 14 te Freeport verw "tvlls 13 te Stanlow, Kaleiulrccht H aank Buenos Aires; Katsedljl; 14 ».ank Houston, Kcnnemerland 17 400 m NNO Tenerife; Koningstvaard 13 _ank Teesport, Kartmata 32 vn Calcutta nr Colombo; Keizers gracht 13 10 m N Noordhinder, Karimuri 13 150 m ZC Saigon; Kreon 12 v Thessaloniki nAntw, Korendijk 11 te New Westminster LaJibelia 13 Elpallto; Lelderkerk 13 540 m O Dar es Salaam; lion of Jndah U aank Rotterdam; Lycaon 13 vertr Durban, Labotas 12 v Pa tras a Izmir, Leonidas 13 v teixoes is Lisbon; Llbertas 13 Tar ragona; Uberiakust 13 te Rotter dam verw; Lu box. 13 Downslng; Ladon 13 vertr Alexandria n Bey routh; Leendert Broers 13 dw PiamboroughheadLovellla 15 te Sperfa verw; Loppersum 13 aank Le Havre Madisonlloyd 13 vertr Antwer pen n Amsterdam; Marathon 12 v Barbados n Georgetown, Maron 12 Kingston n Baltimore, Mer cuiurs 13 te ParamariboMinos 13 te New York. Mithras 13 v ?ama- gusta n Limassol, Olerseylloyd 13 25 m zzo Kreta, Marian Maria 13 aank Pireaus: Marco 13 Borkum riff. Marjan 13 Sandettlc; Markab 13 Goeree, Menkar-N 13 aank Marseille, Mount Everett 13 20 m N Great Yarmouth; Mainlloyd 13 aank Hamburg; Metula 13 35 rn ZW Port Elizabeth: Maaslloyd 13 vertr Bugo, Marnelloyd 13 330 m ONO Recife; Moordrecht 13 vertr Balboa n Chlmbote; Maasborg 13 MmsMarconle 13 Tersehellinger Bsnk; Macoma 13 te Halul Island. N; [ierebro 13 vertr Tanga n Bel- ra; Neerlandia 13 v A'dam n C-o penhagen; NedenUt 13 verw Kaapstad; Nederwaal 13 vertr Sin gapore naar Bombay Keeltje JBroere 13 Flambroughlsd: Noord- zee 13 Hoek van Holland; Neverita 25 te Taranto verw. Ondïna 21 te M. al Ahmadl verw, Onoba 9 te Fto Miranda, Oldekerjc verm 16 v Hamburg n Antwerpen; Oranje Nassau 13426 tn ZVS Azoren; Oramenkerk 14 verw aank Tema; Ossendrecht 14 pass Cristobal paar Rotterdam Patri. 17 te Kharg Island; Phili- dora 22 te C'cao verw; i'hiline 12 te Spezla; X'hll' pi;: 16 bij HvH verw; Pericles 13 vertr Antwerpen n Rotterdam; Poolster 13 401: m NNW Azoren; Prinsengracht 13 v Kctka n Shoreham, Pergo 33 Kp Gris Nez, Proton 13 Wielingen; Palamedes 13 100 m W Ouessant, Phidias 12 v Piraeus n Haifa; Prins der Nederlanden 13 v Ponta del Gada n A'dam; Poeldijk 13 600 m ZZW Flores; Prinses Margriet 13 13 m ZW Dover; Pendrecbt 13 130 m NNO cabovlrgenes. Baamgraeitt 13 20 m z Swansea; Rocha'j 13 Oporlo; Rottl 13 80 m W Bathurst; Rapid 23 Sunk SlmoBskert 13 vertr Lissabon naar Kaapstad; Straat Fuhsimi 13 300 m ZW Reunion; Straat Prazer 13 vertr Abidjan naar Walvisbay, straat Madura 13 315 m N Mahe. fearocean Adelaide la lüüo m ONO Amsterdam Ell, Safocean Albanj '4 aar.k Lour Vlauiues Schleiioyd 13 120 mZO Kaapstad, Soerales 13 '90 m 1 lo es Sstilon 13 10 m NW Puerto Rico, Stad Ulrscht 13 .I0J m \W floret Stad 'Swolle 13 v E! Ferrol n Rotter dam Steenkelk 11 63» m ZZW Bermuda; Straat Algoa 14 aank Santos, Straat Freetucn 13 290 m ZZO Mahe: Straat Fietnantti 13 66 m z Luderitz Bay, Straat Holland 13 verw Yokohama, Straat Lagos 13 650 m ZO Mauritius: Streefkerk 13 75 m N Fayal; Scheldelloyd 13 185 m N Dakar, Septa 13 v Forca dos nBotterdam, Slnon 14 60 m ZZW Ouessant, Stad Vlaardlngen 13 55 m ZW Port Etienne; Stolt Munttoren 13 38C m NNO fort Aleza; Speed 13 won singSpo- lesto 13 5m NO Varne; Spaarne- kerk 13 te Hongkong; Sylvia 4 13 Eil Fish; Senegalkust 18 te Dakar verw; TJltarum 13 340 m WZW Diego Garcia; roloa 12 TM ;n ZW California; Trident Amsterdam 13 pass Lercelra/AzorenTamara 13 240 m ZO Esperance; Thuredreeht 12 37 m WNW Ouessant; Tjlwangl 13 verw Keelung; Tlbana 13 50 m NO Vlilano. Twee Gezusters 13 dw Pantelaria; Tsnamo 13 rede Cor- 'tJlbantjct 12 v Singapore n Mahe, rogokust vanm 14 v Am sterdam n Rotterdam; Utrecht 13 v Kuwait a Bahrein; vasum 22 te Kharg rsiand verw Vlana 16 te Rotterdam verw; "Vitxea 22 te Ny- nashamn verw, Vivlpara pirn 17 te inidad verw Vanguartl 13 10 m zo spurn, vedette 13 Bumber; viola 13 v London nEmden; Vlie- land 13 75 m Z Pun; Arenas, Veendam 13 19 m NW Schouwen- bank. Waterland 12 v L Marque, n Durban;, Wleldrecht 13 25 m Z Cape Seal; Willemstad 13 v Las Palmas n Quequen: Wonesari 13 825 m OZO Sa'gon; Willemskerk 13 Iremerha n n Antwerpen, Wltmarsuth 13 v Casablanca n London; Woensdtecht 13 t/a rede Glasgow Waalborg 13 m Z Texel, WoReisum 13 v New O: leads n Jacksonville Zuiderzee S3 --- Vlissingen; taint 14 te Mombasa t L a y.3£ veri V61 w Zarli ts Mlri verw P Staminen Meyefi Roiimanal AANGEKOMEN 12 JAN PrudentLa Ned zee "Jlaardingen itw haven Sportvisser,!Campanu la Cyprioot Chungjin Mer en SOM i'.fagnlsiet Furness; OIna Firth Eng Thames Botlek EG.M idg Elder Smit Veder; Azu: Med Ubanees Morphou cay Botlek boel 23 pyriet Soet Fefckes; St Ge orge Eng Harwich Hoek van Hol land pass Hudig en Pleters; Con Kelt Sag Newhaven Botlek GEM ldg V Weelde; Martina Dts Klng- slynn Parkkade ldg OAL; Lago Alumine Argentijn Dulnkerkec Beatrixh qd stg vinke; Colchester Eng Harwich Margriethaven ECT stg IIAFA"oralmaeandra Ned Brunsbuttel Europ Ssso Chemie ldg Fertex; Kathe h Dts zee Waal- haven orient hout Furness; Firth Fisher Eng Belfast Botlek boel 15 ldg eidersmlth Veto cerdic Fer ry Eng .Fejlxtowe Beneluxhaven stg TFS: Otto porr Dts Vlissingen Parkkade ldg Montaan; Horation Eng Londen Merwehaven Vijfvoud papier K Hunik; Yuki Deer, Li- ,-trpool Rijnhaven LDS west stg yiontaan; Navipesa Uno Spanj Duinkerker Hartelkanaal Ooen- bare loswal stg Oudkerk: Stadt Aschendorff Dts Felbctowe .lexanderh ECT stp Sea Land: Olympicastar Lib Wilhelmshaf en Pernis Shell 11 ldg vinke; Texaco Bogota Noor gent Pernis Chevron stg 2 ldg Ruys; arartingsborg Deen Thames Gulf Europoort Smeeroilesteiger ldg Ruys; Wars- zwawa Pool Hamburg Waalhaven NTB stg NTB; Smitjloyd 15 Ned zee Eemhaven nam stg van Om meren; Corbrae Eng Caen Botlek GEM ,-tlg Elder Smith Veder; Aegis Fame Cyprioot Hamburg Matts'naven paal 7 copra Spedl ,o; IHIIIIIHtll'ltililMliUltllll IMtH II ItllM IIIMMUIU WMMM INMItt nntimmtm mui 111 ti mi* i tmtm mmin* Griek Piraeus Maiwebaven C SW erg Vinke ïees Roumanla; Schar- horn Dts Bremen Botlek Nwe Ma- tex ldg olie Scheepvaart; Geest huis; Ned ïpswieh Maassluis dg KSD; Suurhusenn Dts Amsterdam SJerweh Vijfvlnkel Stg Wam- bersel VERTROKKEN 12 JAN Ludwig Dts Holehave: Ssso; Chammoa Eng Fawley Ripmees- ter; Volvox Holjandia (Zgr) proef tocht Verolme: Llreco Ned Vldgn Aberaah Fertex; Angelina Broe Ned Avonmouth Broert-; EEE 1025 Neptunus Ned Amsterdasr; H en Veder, VestloUik Deer Freerlks- hiivn Neth Agents; Borgnci; Noor Duinkerken DEKA; La Turble Monaco Europoort Rostook -Om meren; Koningin Juliana Ned HvH Harwich Zeeland, Frank Leonhardt Dts 7DEKA tr; Fylrlx Eng Emdee H Hanno; Bolton Ab- bey Eng Hulle AHL: fDonou Dts Tilbury EUR; Nordwind Ned Europ Hull NSF, Angarskles Rus Ned MSS ïpswieh KsK; Ronan Dts Leith 'igoco, Orca Ned zee vd Tak; Maud Ned Delfzijl vOmme- ren; Waalekerk Ned Amsterdam Ruys Co; MaJa Dts Osjo Intershlp, Hermann Lltmeycr Dts Lowestoft K Htmlk; Vasya Alk vasya Alek- sev Rus Leningrad Pakhoed; Al bion Ned Londen J Smith, Playa de Los Christinnes Spanj Las Pal mas Kamp seh; Gesir.e-H Dts Sel- by Westfalla; Aurore Noor Euro poort Frediola vOmmeren; Lucy Essbergcr Dts Fagerstrand Broere; Lubox Ned Mlddlesborough VSB; Anco Span Zweed Philadelphia Pakhoed; Eco Gabrlela Spanj Hamburg Eurovracht': Olivia Taersk Deen Narvik Veerhaven; Skagern Zweed Uddevaila Wam- bersle Dordrecht van Dordrecht, Madeleine Dts Bremer.; Ruys, Has tings» Dts Felixstowe Mulle:ïps wieh Progress Ned Ipswich Hoek stra; Breevllet Ned Beïfas; v Om 'meren: eestemunde Dts Bremen i Kersten Hunik; Oscar Matthies Dts Avlies Nerr'andi var, Vlaar dlngen; Shropshire Eng Delfzijl Burger, Isar Dts Tilburry Comar; Cerdic Ferry Eng Felixstowe T F S van Europoort; St. George Eng Harwich H en Pieters van H v Holland AANEKOMEN 13 JAN Westridge Ned Londen Jobsha ven MPR stg Muller bat; Susan Eng Lowestoft Parkkade SHV; Norwave Eng Huil Beneluxhaven stg/pass NSF; Ipswich Purpose Jïed Ipswich Waa'.h Orient stg Hoekstra, Jane Dts Maldon Park kade stg Sanara; Bell Venture Dts Middlesbro Brlttania stg Bell Lijn; Hofjoknll Ysi Grimsby Waalh SmH 1 3634 smh Meyer, Gaelic Ferry Eng F'stowe Bene luxhaven TFS Stg TFS. Randzell Dts Schiedam Waterweg dok 5 Sehultis Brurts; Playa de la Aide* Spanj ï.aspalmas Waalhaven MPR fruit Kamp; Audacity Eng Ant werpen Idt Europoort boel 2 Vin ke: Astra Ned Londen Spoorhsven J Smith; Area: Led Amsterdam Beatrlxhaven KNSK stg H en Ve der: Alcetas Ned Amsterdam Be atrlxhaven KNSM tg H en Veder; Kaaksburg Vlaardlngen Vulcaan- fiaven ldg Montaan: Ral Dts Burghead Spoorhaven TurfUJn Veevoer gans; Specht Dts Huil Dordrecht stg Wambersie DDT; correctie vanwege slecht ï.ieht gaat de Specht naar Parkkade en agent wordt dan Sanara, Ems Dts Felixstowe Stieltjeskade stg Man- nesmann; Ems gaat naar de Park kade, Arend Dts Gdansk Vlaar dlngen Vu lea sr. boven Montaan; elnrich Nagel dts Antwerpen Merweh Vijfwinkel stg Wam bersie, ligplaats wordt Waalhaven SMH; Kon Juliana Ned Harwich H v Holland pass mij Zeeland; Karin Knorr Dts Oxelosund We- serkade lees Westcrkad'; RRB staal Damco VERTROKKEN 13 JAN Flaming o/Dts Hamburg Trias; Gevostar Noor Vldgr Kambo v Ommeren; Juvalta Ned Belfast NTB, Lhard Ne 1 Huil VSB, Car- tona Par, Europoort Malme KSD; Frudentia Ned zee Sportvlsserij SHELLTANKERS Ablda 20 te Durban verw Ango Ango Pointe Nolre Lagos Abidjan. Acila 13 bij HVH verw R'dam Hamburg R'dam Lissabon Genua Piraeus C'cao K'dam Thames Stockholm Helsinki, icmaea 13 te Helstngborg verw Llmhamr: Fre derick Frederlltshaven Aalborg Acteon 13 te Bukom verw (t/m jan. reizen in de Sing Area), area 12 te Singapore (dokken) verm Bukom Yokkaichi. Atys 12 van Mlrl Bukom Bombay Bandaj Mahshahr Singapore (dokken). Ca. mltla 14 te Callao verw Guayaqut verm Panamakaqaal Curacao Rot terdam. Caplluna 9 te Es Sides (ets 12) R'dam Verm Antwerper R'dam öonges p.g. Caplsteria 36 t, Kharg Island verw Bombay vernr Perz Golf, Caprilonlx 14 te Kh^ Island verw Durban verm P.G, Cfc1 nulla 16 bil HVH verw R'dan Barton Curacao. Crania 1! ten an ker Mersey: STanlow <12 meren' Barton Curacao verm Cardoei R'dam Mersey. Dalfin 13 te Novo' rossisk verw Lavera verm Es St der. Daphne 19 te Teesport vera ;?erm Es Sider Teespor? marselH 1 {dokken:. Dladema 21 te Sydney verw to «elong verm Perz Golf. Dfc lorna, ia ter Hoogte Kaapstad verv op weg naar Tranmere {eta Lynat, Point 'm verm P Golf Dione li ter hoogte Kaapstad verw op wer ■naai Tenerllfe (eta »i verm. Bon ny, Dosina 18 te Forcados verw La navre verm Perz Golf (Bonny enz vervallen). KabuMa 20 te Yokkal. Chi verw verm Bukom YokkalchJ v Kalydon 13 te Piraeus verw ver» Taranto Spezla Shellhaven. oal 13 te Shellhaven verw R'dait verm Lissabon Tripoli SLibiê) Pi- raeus. A. WATERSTANLEN L Konstanz 28» (min l); Hheiafel den 177 (mln i>: straatsburg lif (mln 2); Plittersdorf 296 (plus "74"- Maxau 339 (plus 2). Mochlngen 3- (Plu? l); Mannheim 157 (mln "8k"5 Steinbach lit (plus 2); Mainz n* 5 (mln 1); Blngen j«4 (onv); KMfiJ [08 (plus l), Trter m (min av Kot: blenz 122 (mln 3); Keulen «9 tmtt j 2); Ruhrort 229 (mm 2): Lebith 86 (mln I); Fannerdense Kop S25ï (onv); iJsselkop 7S2 (min 2); Eefde., iJssel 312 'mln 5); eventer 21f (mln 6); Mok,sen 3458 (plus '»)- Borgharen 3866 (mln 1)Belfclc" 385 (plus 7); Grave beneden do, sluis 5iB (onv). De minste waterdiepten in dV vaargeul, beden vermeld op "dj» aarschuwirgsborden zijn In ces timeters: - Spijk -st Andrles 259; Panncr- den -rJsselkop 250; IJsselkop - Drie 259; Drisl - Amerongen 2283^ Wsselkop - Doesburg 225; Doesï pevenlar 240; Deventer -windes, helm 249.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1