ÖBfotêk ri ART verkoj ier wijnen Verwen uzelf eens... tVl3; i - j De krant kant u nie 1 geen dag GROTE NCRV-» <VC NIC advertenties. goed BROOD >1 eet lüo&rm/ londiA-aju ïk&fó op eetusperiale, gelegenheid bmkml (mt/ Jamn, fa kuis lt holen; (XMtiiv "Wfwku ecM^wi&hcc/Ie&H/ ut visites /vkgendeeJ et imr ui ledtij VétiAwn uzelf- trp een jetwnt d^-dtu>ed^t'd^^e4 eM hmlijkt JuwbMe bmbwj hij de ^niddogriee- hyvwfbeeU- Of een keMenhpmbcw/ oU de kindetm td/hjdmf kmen, Of !4t bimbm/, muj&tu. zuJkt fijne keriMttinyeu> dm TS>hmd ktefh Of btwbtiH/ bij bMfjiHtfpuud- Of 'vu Opera, f hwéom/^tmAcdru vu een (Mekt slevnhdnj buuAr Of tt Sikeur fj9Ê I bouhtms oU dperHitfje. Of u btrvJotm/ bij de koffie, WM ücdf Of cmhcm/ vml> keA tenwoeiendt benjdsdv&ppfaidü&t Of W bmbmi/Aijdei&è eetideJefomyeJptëk wei tuo hesfe utieudé^. Of ineew genuA/un één t/m die *j 1 fbSx s* LüoMamd-opteusperiaJtêêfeymkAd.' ubinaakbuAvoL%tktr%jdf. %otg cümwlein4^u Atumtak, emi dit sPtrkw w $uUa ~Hdb4? Keuze uit mm X0 en koortsuitslag exclusieve geschenken lilPilli OE rotterdammer FAMILIEBERICHTEN 6ESPR0HGEH LIPPEN t Fa. W. J. PIETERS 10 lat 20% 1 korting Dr. J.J. BUSKES Bijbeis dagboek f 14.90 VROOM DREESMANN heeft in haar pand Hoogstraat afdeling levensmiddelen plaats voor een Leeftijd vanaf 21 jaar. Vakkennis in bovengenoemde branche strekt tot voordeel. De sollicitant is mede verantwoordelijk voor het assortiment en moet adviserend kunnen optreden. Geboden wordt een interessante werkkring, een goed salaris en diverse sociale voorzieningen w.o. korting op aankopen. Solliciteren bij de personeeldienst Hoogstraat, dagelijks (ook zaterdags) van 10.00-12.00 uur en van 14.30-16.00 uur 1931-1971 N.V. Schildersbedrijf P. de Goede Aan allen die de 13e januari voor ons in velerlei vormen tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt, onze hartelijke dank, DE DIREKTIE Donderdag 4 februari 1971 in de grote zaal van DOELEN" te Rotterdam, aanvang 20.15 uur: ,DE Medewerkenden Henny May, sopraan Marco Bakker, bas-bariton Urker Zangers o.i.v. Frits Bode Klaas J. Mulder, orgel en piano. Samenzang onder leiding van Lex Karsemeyer Het Promenade-orkest o.l.v. Gijshert Nieuwiand. (Dit programma zal worden opgenomen vopr radio-uitzending) Toegangsprijs 2,50 per persoon. (plaatsbespreking en garderobe inbegrepen) Kaartverkoop vanaf donderdag 28 januari 1971 aan de kassa van „De Doelen", dagelijks van 1016 uur. Telefonisch dagelijks vanaf 1216 uur (tel. 132490). gis®? sfï&kÉÖ Hoe vaak hoort men niet; is de kranteral? -^--SSy 2 Geen wonder. Het is de dochter van de weduwe. Half/zware van Nelle. Gemaakt uit de betere tabakken. Dat proef je meteen. Half/zware Van Nelle half zware die écht half zwaar is. PAGINA 14 WOENSDAG 27 JANUARI 1971 Met grote -verslagenheid en diepe droefheid de len ij TJ mede dat de Here og onverwacht tot*Zich heeft genomen mijn geliefde Man, onze o zame Vader, Groot- vader, Broer, Schoon zoon, Zwager en Oom anthonïe VAN ZWIETEN Echtgenoot van W. Koek Weduwnaar van M. Dijkshoorn op de leeftijd van 78 jr. Vlaardingen vf. VAN ZWIETEN— Hoek Berkel: N. M. v. d. VLUGT van Zwieten j. v. d. VLUGT Voorburg: M. N. VAN ZWIETEN Kleinkinderen en verdere familie. Vlaardingen, 25 januari 1971, Groen var Prinstererstraat 20. Gelegenheid tot ccndo- leantie woensdag en donderdag .s. 's avonds van 7.30-8.30 uur, Groen van Prinstererstraat 20, De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrij dag 29 januari des n.m 2.30 uur op de Algei nene Begraafplaats te Vlaar dingen. 1921 1971: Op 2 februari a.s. ho- pen onze lieve Ouders l en Grootouders R. G. v. d. SPOEL en J. C. v. d. SPOEL- Zonnevylle >de dag te herdenken^ vaarop zij 50 jaar ge- leden in het huwelijk i traden. Dat zy nog lang ge- paard mogen blijver, is de wens van hut dankbare Kinderen en j Kleinkinderen. Rotterdam, januari '71 j Madeliefatraat 61 B. Receptie: dinsdag 21 februari van 20.00 tot i 121.30 in Café-Restau- ?rant „Schuttershof" Zuidplein te Rotterdam Pijnlijk ca hoogst irritant. Gelukkig helpt BOSTEX direkt BUSTEX, de nieuwe Amerikaanse lippecaème is snel helend ea desinfecterend. Uw lippen zijn 20 weet gaaf ca zacht: u Jkimt weer gewoon lachen! vit gesprongen, schok, pijnlijke lippen ea kooxtsuialag. Heden nam God mijn innig geliefde Vrouw, onze lieve zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zu 1 r. Be huwdzuster en Tante CORNELIA NEELTJE MOERMAN geb. Mostert In de ouderdom van 73 jaar. Uit aller naam: P. MOERMAN Bergschenhoek, 26 januari 1971, Bergweg 124. Aan het woonhuis liever geen bezoek en geen bloemen. De rouwdienst zal gehouden worden 'rijdag 29 januari oir» 2 uur in de Ned. Herv. Kerk ie Bergschenhoek, waarna de begrafenis vanuit de kerk in het familiegraf zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Bergschenhoek circa 3 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in „Ons Gebouw", Smitshoek 19. Hoe lieflijk zijn TJw woningen o Heere der heirscharen. Psalm 842 Heden heeft de Heere van ons weggenomen onze moegestreden Vader, Behuwdvader, Grootvader en Huisgenoot ENGELBKECHT VAN KLAVEREN Weduwnaar van Johanna Reyneveld op de leeftijd van 73 jaar. K. J. BOGERMAN—van Klaveren X BOGERMAN J. K. DE WITTEvan Klaveren M. P. DE WITTE en Kleinkinderen W. HARKES (huisgenote) Hazerswoude, 26 januari 1971 Rembrandtlaan 1. Geen bloemen. De begrafenis is bepaald op zaterdag 30 januari a.s. te 1.30 uur op de algemene begraafplaats, Hazerswoude-dorp. Vertrek van het sterfhuis plm. 1.20 uur. 1 Lijnbaan 29 - Botterdam I Telefoon 112416 Gebarende uitverkoop op VELE artikelen I Vivktilgbsor m do beikhtnaa* ZOMER KEUNING WAGENINGEN A /f Calypso bonbons Casino bonbons Rumbonen Hazelfruit Operabonbons Crispy bonbons Tivoli bonbons Zwitserse bonbons Weense bonbons 150 gram 99 150 gram 109 150 gram 109 150 gram 115 150 gram 129 200 gram 135 150 gram 139 150 gram 145 150 gram 145 Mïlano's Novara's Kersenbonbons Likeuibonbons Theaterbonbons Chateau Royal Belgische bonbons Notenbonbons. Liqueur de luxe 150 gram 155 150 gram 155 150 gram 159 150 gram 159 150 gram 159 100 gram 159 150 gram 169 150 gram 169 150 gram 175 181 orten bonbons AMIN VLAARDINGEN "J*:?! t-ttrti riüliüpS EE, Er".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1