m VfflDAm 15-Daagse vliegreis naar N.-Joegosiavlë Jonge mensen met belangstelling voor wiskundig werk Burgërlijké stand Einddoel is „model" ^iiderzoek naar factoren vestigingsplaats bedrijyen Huisvrouwen willen weekmarkt Veldslag AGENDA m volledig verzorgd vanaf m FREDERIC R.HARRIS (holland) n.v. RVS Rijnmond krijgt I adviesdienst voor onderwijs Minister Udmk (s) preekt in Antwoordkerk J. E J. Blinde r met pènsioën Wissel liep vastj metro gestremd Brit beschuldigd van brandstichting op buik-carrier Hoge yoorrang infrastructuur iri Indónèéië Maatschappelijke gezondheidszorg financieren via AWBZ Matroos maakte val van 15 meter Grote postkantoren 's nachts beveiligen m OM DREESiWAMftG 1-10 8.95 26 cm. 10.75 12.90 2.25 50.- UW (KLEUREN) T.V. DEFECT? INDERMECO TE KOOP 2.000 m2 BpUWTERREIN J WOONHUIS: Malfvrijstaandvsn garage MEUBELHUiS A. VAN DRIEL Mathenesserweg 34 Tel. 370370 EEN VERTROUWD ADRES vrijdagavond geopend RUILT UW OUDE MEUBELEN IN LOON ADMI NIST^rpFEÜ R FREDERIC R. HARRIS (Holland) N.V. MULO-B of gelijkwaardige opleiding *ééSI Jaarvergadering SGP Inbraak bij juwelier in Berkel opgehelderd !H i|i '4 Aanleg en onderhoud LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES e$Zt 6.90 59- 12.50 Radio - Televisie - Grammofoon Onroerend goed FA. VAN 01J K AARBNDONK;- 'onteinstraat 35 te Leerdam. .Telefoon 03451 h.g.g. 030 - 71.71.44. Ro.116 ?77-- ?7';? KIJK de advertenties nog eens no ér is vast iets voor v bij! Woninginrichting T HARRIS Wegens emigratie van de tegenwoordige functionaris, is op onze afdeling Boekhouding plaats voor een De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk in het vlak liggen 'van de loonadministratie met de daaraan ver bonden kennis van de sociale wetgeving. Zij die hierin ervaring hebben en' in het bezit zijn van het Praktijkdiploma Boekhouden genieten de voorkeur. Computerervaring wordt op prfjs gesteld doch is geen voorwaarde. Vereisten: Min. basisopleiding MULO en zo mogelijk v enige typevaardigheid. Leeftijd tot ca. 28 jaar. Sollicitaties zowel schriftelijk als telefonisch te rich-, ten aan:V'7?'7'v;7-7?77:\';77 - Verhulstplein 17 ■-Den Haag Telefoon 614441 eos Combineren j Vragen van. Kamerlid morgen ?7- dagelijk /"j'";-- - van DON'diSRlOAG 4 FEBBUAR,' j!?71 zissssz j)£ ROTTERDAMMER PAGINA 4 Geldig 5 februari "71. SCHRIFTELIJKE EH TELEFONISCHE BESTELLINGEN WORDEN HIEROP NIET AANGENOMEN WLAARDI Speciaal ontworpen houder voor vuilni3 zakken met klapdeksei, die "luchtjes"-dicht afsluit. Zak vol? Ring eraf, houder (zonder bodem) optillen en klaar voor'n nieuwe zak. 14.95 xtm. IS-.»Qj|Naaifouri Vendex katoenen broekzakken om in te naaien. Vendex, garantie voor kwall- teit en voordeel. Per paar Naalfournituren afd. Vendex braadpan, zwaar geëmailleerde braadpan met roestvrijstalen stootrand. Doorsnede22cm. k'reukherstellende batist Imprfmé, voor het zelf maken van lingerie, blouses, kinderjurkjes en wiegbekledlng. Veel dessins en kleuren. 80 cm breed, per meter 2.50 Wekker met dui delijke wijzerplaat. Uitstekend uurwerk en duidelijke wektoon. Een jaar schriftelijkegarantie. T.L. balk, u kunt er nooit genoeg van hebben. Kompleet met buis en starter. 40 Watt en 120 cm lang. Aluminiumfolie, rol van 25 meter. Voor het bewaren van uw levens middelen inde koelkast of in de keuken. Flanellen dames plamajasje, zonder pantalon. Ook ideaal als bedjasje. Vele frisse dessins. Maten 40 t/m 52. Maat 40-48 6.25 Maat 50-52 6.75 Bureaustoel, metalen onderstel op draaibare wielen. M9t armleuningen. in bouwpakket, een voudig te monteren. Naturel kieuriga Ijslandse schapen vacht, mooi gelooid. Heerlijk langharig. Royale maat Stadstas, vervaar digd van stevig skai. Vlot model en met handig voorvak. Kleurentwit, rood, donker bruin, natuur, groenen blauw. 15 dagen Mallorca v.a. 373.- ggg 15 dagen Costa Brava v.a. 348.- T 5 dagen Benidorm v.a. 330.- 15 dagen La Manga v.a. 348.- Haai het Vendatr programma bij het Vroom& Dreeamann Reisbureau. helpt U! Billijk en correct. 0)0-363009. Ro. 107 i de Linge. Vraagprijs 25"p. m2. Inlichtingen 3997 en [CV. Vrij? erfen oprit, achtertuin op ZuidenV'Leeg- jT.ë.aJs. Jasstjaat Nieuwerkerk a.d. IJssel." Irjl.: «9)803 - 2205,-Dorpsstraat 28b. '-'?? Ro.123 bij aankoop van nieuwe. Vraag vrijblijvend taxatie. Wij zijn de enigen die u rechtstreeks toekende Nederlandse merkmeubeïen en tapijten leveren, zonder tussenkomst van meestal te dure meubeitoonzalen. COR ROS N.V. INTERIEURVERZORGINGÓostzeedijk 344-364 hoek Oostplein, Rotterdam, tel. 133744; na 6 uur 161020; 's maandags gesloten. Rol23 RUILT UW OUDE MEUBELEN IN BIJ AANKOOP VAN NIEUWE Ook' vloerbedekking en gordijnstoffen. Vraagt vrijblij vend taxatie. 40.000 m2 showroom. Financ. mogelijk. Woninginrichting LINJA, Jonker Fransstraat 111. Tel. 12.52.66, na 18.00 uur 17.81.12 - 17.95.60 -'32.24.44. Ro.123 Gratls vrijbl. TAXATTE bij u thuis. enorm veel geld voor uw oude meubelen: bij aan koop van nieuwe.-zeer soepele aanbetaling mogelijk. Vraag gerust zonder enige verplich ting Inlichtingen aan Postbus 1547, Rotterdam ol tel. 117U5. DE SLAAPBANKEN-CENTRA LE, Industriegebouw Goudse- slngel 60, Rotterdam, tel. 010 - 133018. Enorme. sortering. Vraag folders. Ro23 SLAAPKAMERS Iri elke prijs klasse. Fabrieks toonzalen, •in dustriegebouw Goudse singel 65, Rotterdam. Ro23 FABRIKANT levert tijdelijk meubelen met hoge korting en overtrekt Uw bankstel voor bijzonder lage prijs! Ook In ruil mogelijk. Vraag vrijbUJ- vend prospectus of huisbe zoek. Br. postbus 8050, R'dam. Tel. 010 - 28 34 63 of na 18 uur 010 - 20 46 27. Re-23 RAADGEVENDE INGENIEURS VOOR DE PETROLEUM INDUSTRIE HAVENBOUW - TRANSPORTINRICHTINGEN - UTILITEITSBOUW WEGEN- EN BRUGGENBOUW - FABRIEKSINSTALLATIES. - ENZ. BI Op de wiskundige afdelingen van het hoofdkantoor van de Levensverzekering-maatschappij RVS te Rotterdam, Is plaats voor enkele jonge mensen tot 26 jaar met Hun.taak omvat het uitvoeren van actuariële berekeningen-- in verband met: - het afsluiten van nieuwe verzekeringen; het aanpassen van bestaande verzekeringen aan de- gewijzigde omstandigheden van onze verzekerden; hét vaststellen van onze wiskundige reserve. Belangrijk voor U; ?;w?7 - goed salaris em2x per. jaar aen gratificatie; - ruime inwerkperlode; - volledige kostenvergoeding voor de hoodzakelijke vakstudie;? - regeling voor vergoeding .van reis- en pensionkosten; - premievrlj pensioen. - x - Vóor sollicitatie of nadere inlichtingen: - CENTRALE PERSONEELSDIENST RVS,' Westerstraat 3. Rotterdam-2 7'-'?>?:??7; '7 (telefoon 010-114760, toestel 109) - 1, - V< oi-t' - ,'i'O 'SCitj j BOTTERDAM Maandagmiddag j I3l ia het kantoor van Rijnmond aan tö i Stationspleinte t Schiedam een jkörfe openbare hoorzitting worden [gehouden over -een eventueel op ie 5 richten schooladviesdienst voor het jRijnmondgebied. - "■-??' J.Het; is de. bedoeling dat deze school adviesdienst een; pedagogisch-didac- tlsds, psychologisch en eventueel so ciaal onderzoek? verricht van alle leerlingen bij 'overgang van kleuter-, onderwijs naar toasisoriderwijs èn van basisonderwijs 'naar voortgezet onderwijs. Uit dat onderzoek -kan ad-;, vies aan ouders eh school voortvloei en; Ben andere taak betreft tussen- tijdse signaleringsoriderzoeken van alle leerlingen in het basisonderwijs en in de bruigperiode van het voort-: gezet onderwijs, eveneens met advi sering aan ouders en school. Verder verricht de dienst een on- deizoek betreffende kinderen die ex tra aandacht behoeven inhet kleu ter-, basis-, voortgezet en buitenge woon onderwijs, wederom met advies aan ouders, verwijzing naar- andere schoolsoorten en dergelijke. Ten slotte heeft de dienst tot taak «en ipedagogisch-didactische advise ring aan de school in verband met hulpverlening aan individuele leerlin gen err houdt de dienst zich bezig met activiteiten gericht; op de kwaliteits verbetering van het onderwijs. Voorvde regio's Waterweg-Noord, Voome-Putten en Rozenburg, -het. eiland IJsseimonde en Capelle aan üMvlJssel moeten teams komen. -(Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De-onderzoekbu reaus Metra Consulting Group en Management Sciences hebben de eer- ste fase van het onderzoek van vesti gingsplaatsfactoren vanbedrijvenin het Rijnmondgebied affeesipten. Het dagelijks bestuur van Rijnmond stelt aan de raad voor dit onderzoek voort te zetten. De tweede fase zal onge veer 300.000 gaan kosten. - Het onderzoek stelt zich ten doel ;éan de overheid een model ter hand - BARENDRECHT De heer J. E. J. Blinde, bedrijfsleider bij het wa terleidingbedrijf zal op 1 maart de gemeentedienst met pensioen verla ten. De heer Blinde is bijna 47 jaad aan..'het Waterleidingbedrijf verbon den geweest,- waarvan de laatste 20 jaar als bedrijfsleider. - Het gemeentebestuur zal op zater dag 27 februari afscheid, nemen. De receptie begint om drie uur. t,--.iIAASSLUIS Geboren: Telle Willem «Sfc Wbert, zv A. '«e.Höf en H C. Tljseling. '-^■'Sjechtstraat 22; Judith Antoinette Leonle, °v L. H. C. M.' Neomagus en A. A. H. M. Stomer, v. Beethovenl. 60; Cornelia Ina, vr i» c. Bos en W. C. Sehuürhannes. Matth. Heektraat llrdj Ahmet, zv H. Tunall en S. Tasql, Nteuwe Schoolstraat iCrd; Maya, 'v H. Polderman en E. J. Lucas, Hoog- Hfaat 9; Roelof, zv J, Blaak en G. Veen. (van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Honderden Rot- '«tdamse metro-reizigers hebben vannoorgen kunnen ervaren hoe feil- taar de techniek is. Tussen zeven en vcht vanmorgen immers was het baanvak tussen het station Centraal w het station Beurs gestagneerd door vastzittende wissel, en dan nog "''gerekend die waarop de treinen tan rijrichting moeten wisselen. De RET heeft ogenblikkelijk bus- ingezet om de op het Centraal Station gestrande reizigers naar het station Beurs te vervoeren. Velen Pepen de hen geboden kans om eens «n extra stukje te trimmen. Intussen *®kte de RET met man en macht "ri zo snel mogelijk het baanvak berijdbaar te maken. Na een Ttje slaagde me'n hierin. i Mimosastraat 3S; Blanca Francesca. dv A. Bos en H, Ch. Knies, Seringenstraat 30; Sabine Mireille, dv N. C. I. Ammerlaan en A. Kater, Ulverlaan 28; Jurgen Roderlk, zv G.J. Dulveman en R. Dijk, Plersonstraat 28; Gerhardus JuUus, zv P. Sterenberg en C, A. Wilgen, Fran3 Halslaan UC; Stephan Alexander, zv A, J. C, M. de Witte en E. Buresch, Koekoekstraat 100; Jozlen, dv W. B. Verwoerd en H. B. Nleuwenhuis, Koe koekstraat 46: Willem Leendert Peter, zv j. de Blois en L. de BruUn. Peter van Anrooylaan Getrouwd: J. A. Mulder en D. H. de vos: G. Gezellcstraat 120: H. Bakker en J. M. v. Nlerop. Jac. Boezemnnstraat 11. Overleden: Gerrlt Kapteln, weduwn. v. M. Penning, Vondelpark 2, 78 Jr; Jaapje Keijzer wed. v. J. Spaans. Zuldvllet 83, 81 jr. VLAAREINGEN Geboren: Roelant Gertjan, zv F. v. Zevenbergen en M. Gianzer: Roland Pieter, zv P. Visser en J. BleUenberg: Ayelt Henry Rudolf, zv R. A. F de Vies en V. Benolst; Cornells Jakob, 'zv Ch. Verkads en W. Vis,Maassluis; Etles, dv J. Leinweber en E. Veüekoop; Sascha, dv J. v.d. Schoot en J. A. Brouwer. Overleden: Adrianus Jacobus Weesle. 86 Jr wednr. v. A. M. Storm: Leentje Corne lia de Winter. 2 Jr, wed. v. T. v.d. Meer; Bemardus Engelbertus Trooster, 97 Jr. iwednr. v. J. B. Stolk; Herman Jacob van Schalde, GO Jr, echtg. v. P. J. Broekhart, Rozenburg: Aart Dam, 62 Jr, echtg. v. K. Quak. SCHIEDAM De afdeling Schie dam van de Staatkundige Gerefor meerde Partij houdt morgenavond, vrijdag, openbare jaarvergadering in gebouw Irene, Nieuwe Haven 155. Spreker is ds. A. J. Wijnmaalen, her vormd predikant te Maartensdijk. Aanvang 19.45 uur. te stellen dat aangeeft op welke wijze de produktiekostenvan een bedrijf 'beïnvloed worden door de vestigings plaats. Het rekenmechanisme stelt de overheid in staat zich een oordeel te vormen over de vraag, in hoeverre situering van een bedrijf op verschil lende plaatsen uit kostenoogpunt voor- of nadelen voor het bedrijf met zich meebrengt. Uit het eerste onderzoek is geble ken dat als vestigingsplaatsfactoren' aangemerkt kunnen Iwordeo: de hulpbronnen, zoals arbeid, energie, water, land en vervoersmogelijkhe den; concurrentiefactoren, nabijheids- .factoren en factoren van algemene aard zoals de wijze waarop de mi lieubeïnvloeding wordt ondervonden en de houding van de overheid. Uit de 33 interviews, waarvan 14 met het bedrijfsleven, is vast komen te staan .dat de volgorde van bedriji tot bedrijf nogal verschilt. Vrij alge meen wordt echter bet vervoersaspect als zeer belangrijk ervaren. Een van de conclusies die de beide onderzoekbureaus getrokken hebben' is dat de invloed van de vestitings- plaatsfactoren niet gelijkmatig met de afstand of de te bewerken hoe veelheid varieert Daardoor ontstaan als het ware kritische grenzen, waar binnen de kosten niet sterk variëren, maar waarbuiten plotseling geheel andere kostenverhoudingen. ontstaan. In de voorgestelde tweede fase zal de nadruk komen te liggen op de zo genaamde bouwstenen van het' uit eindelijke „model". Hiermee wordt bedoeld de eenheid, welke de karak teristieken van één- bepaalde vesti- gingsplaatsfactor beschrijft en zoveel mogelijk kwantitatief vastlegt. Fase SCHIEDAM De Schiedamse po litie heeft de 40-jarige Engelsman O. M., opvarende van de bulkcarrier Da rius ingesloten. Hij wordt beschuldigd van brandstichting aan boord van dit schip bij Wilton Fijenoord. Zondagnacht brak aan boord van dit schip brand uit, waarbij een ma chinist om het leven kwam en een andere opvarende ernstig gewond in een Schiedams ziekenhuis moest wor den opgenomen. BERKEL ln Den Haag is aange houden T. J. uit Bergschenhoek. Hij wordt ervan verdacht de kraak ge pleegd te hebben van de juweliers zaak Boonstoppel aan de Kerkstraat te Berkel. T. wordt vastgehouden in Berkel en is daar verhoord. Morgen wordt hij voor de officier van justitie geleid. Hij heeft reeds gedeeltelijk bekend. twee wordt gezien, als. de belang rijkste fase van het hele onderzoek. Dc laatste fase van het onderzoek zal tenslotte bestaan uit bet combine ren van de invloeden van de ver schillende, vestigingsplaatsfactoren tot het uiteindelijk gewenste „model". Het onderzoek in fase twee zal zeven maanden duren. IHOEK VAN HOLLAND De ■Hoekse huismoeders willen een week markt en het liefst zo snel mogelijk. De potentiële markt-koopsters zijn minder geïnteresseerd in de plaats waar deze markt moet komen dan in de snelheid waarmee hij komt In dit licht bezien hebben de huismoeders dan ook niet zoveel baat bij een kop peling van de weekmarkt aan de op bouw van de Hoekse Brink. Toch hangt een en ander samen. Op het toekomstige dorpscentrum is namelijk i een plaats gereserveerd voor een markt. Maar de Brink zal nog wel'enige jaren'op zich laten" wachten. De plannen hiervoor rijn min of meer gestrand, omdat het aa7inemersbedrijf Van Omme en De Groot verstek heeft laten gaan. De woningbouwvereniging Rotter dam aan Zee zal nu binnenkort be ginnen de Brink tot ontplooing te brengen met de bouw van een be jaarden verzorgingsflat van 65 eenhe den door de vereniging voor Maat schappelijk werk Humanitas. De huisvrouwen hebben via de wij kraadsvergadering laten weten wel een tijdelijke marktplaats te weten. Gedacht wordt aan de'Prins Hen drikstraat. Wanneer de weg langs het station gereed is, hoeft het doorgaand verkeer niet meer door deze winkel straat. Ook hetv Scheepvaartplein staat op het verlanglijstje. ROTTERDAM Minister van ont wikkelingssamenwerking drs. B. J. Udink staat zondagavond, 7 februari op de kansel van de Antwoordkerk iri Hoogvliet. In een bijzóndere gemeen schappelijke kerkdienst van de her vormde wijkgemeente Meeuwen plaat-Zalmplaat en de gereformeerde kerk van Hoogvliet (wijk C) houdt de minister een z.g. „lekepreek", waarin het vooral zal gaan over de noodzaak en de mogelijkheden van de hulp aan onderontwikkelde landen. De dienst, waarin,de hervormde predikant drs. C. A. ter Linden de liturgie leidt, be gint om zeven uur en zal ongeveer een uur duren. - De bewindsman is ook bereid ge vonden in te gaan op vragen die hem onmiddellijk na de dienst in de ont moetingsruimte van de kerk, monde ling of schriftelijk, zullen worden ge steld. Deze discussie wordt geleid door de gereformeerde predikant drs. P. Hainjé. De kerkbezoekers die wil len nablijven om vragen te stellen, of alleen maar om te luisteren, krijgen een kop koffie aangeboden. Met deze kerkdienst gaat een serie bijzondere hervormd-gereformeerde zondagavonddlensien van start, die zo mogelijk maandelijks worden gehou den en van gevarieerd karakter zul len zijn. Voor deze eerste dienst in de serie is als onderwerp „ontwikke lingssamenwerking" gekozen, omdat de eerste zondag van februari de zon dag voor het Werelddiakonaat is. DEN HAAG De Indonesische autoriteiten.' moeten hoge voorrang1 blijven geven aan. verbetering van de infrastructuur, de energievoorziening en de delecommunicatie., Dit is een van de bevindingenvan een interna-, tionale groep van deskundigen, lëden L van de adviescommissie voor handel en industrie, die in het kader van dé OESO (Organisatie voor Economische .Samenwerking en Ontwikkeling) het klimaat voor particuliere investerin gen in Indonesië hebban onderzocht en daarover hebben gerapporteerd. o.a. aan de Indonesische regering. De groep vindt verder, dat de Indo nesische staat de activiteiten, die zij op economisch gebied door middel van staatsbedrijven ontplooit, zou moeten verminderen.' De groep meent dat het toerisme actief moet worden bevorderd, daar dit goede mogelijkheden biedt om op korte termijn deviezen te verdienen. Daar er in Indonesië zo vele moge lijkheden voor het toerisme zijn, zou buitensporige concentratie op een of twee plaatsen (Bali) moeten worden vermeden, aldus de deskundigen in hun rapport. REpGIO Duizenden polltieagaB-%0^ ten en betogere hebben ^stereri ;to;de|??<:.'| Zuiditaliaanse"stad; Reggiö';?Di bria mét traangas en stenen é(xvwrarril4y,f veldslag geleverd. T:7 *- i'-i 77,".; 7 Zóals. bekend verzetten de inwonerS -c, §jMg van Reggio rich; tegen het bestuit':?'^';» waarbijde kleinere stad Catarizaro de hoofdplaats? van-,Calabria toen? deze provincie vorig? jaar ,sèmlr',?7-;i|j autonoom regionaal bestuur kreeg®'fcAHSka! Bij dé ongeregeldheden -Zijn orige7;: veer twintig politieagenten en taïrij— ke burgers gewond., De incidenten, de- den zich? voor toen enkele duizenden inwoners van Reggio 's middags zon-'' der toestemming een protestmars hielden. In de loop van de avond kwam het tot nieuwe vechtpartijen. UTRECHT De Centrale raad voor de volksgezondheid heeft zich in een intcrimadvies aan de minister en de staatssecretaris van sociale zaken Vandaag en volksgezondheid uitgesproken voor financiering van de maatschappelijke gezondheidszorg (waarin onder meer de kruisverenigingen een belangrijke rol spelen) via ds AWBZ. DJAKARTA Indonesië is .vari. plan in, verscheidene Westelijke jan-? den zware wapens te kopen, zoals tanks, pantserwagens, machinegewe ren en raketwerpers. Dit is gisteren in militaire kringen in Djakarta ver nomen, die overigens geèri nadere bijzonderheden meedeelden. Rott. Schouwburg, Haagse Come die „Ren vrouw om weg te gooien",, 20.15;^Hof pleint heater. Theaterproduktle Combinatie „vlinders zijn vrij", 20.15: De Doelen, NCRV-avond, 20.13: Stadhuis» gemeeme- ROTTERDAM Aan de Maasha ven is gisteren de 4I-jarige Spaanse matroos J. M. Aitide Mailoa, opva rende van het Liberiaanse schip „Al- bia" aan boord van zijn schip over een luikhoofd gestruikeld en vijftien meter lager terecht gekomen. Met di verse fracturen is hij naar het ijk- rigtziekenhuis gebracht, waar hij in ernstige toestand is opgenomen. DEN HAAG Het Tweede- Kamerlid Van den Doel (soc.) meent dat de grote Nederlandse postkanto ren 's nachts en tijdens het week einde door middel van een alarm installatie beveiligd dienen te zijn tegen inbraak- Dit blijkt uit schrifte lijke vragen aan minister Bakker. Hij ivil van de minister weten hoe veel van de 2371 postkantoren een nacht- en weekeindbëveiliging heb ben. Hij wijst in dit verband op de inbraak bij het postkantoor in Apel doorn, waarbij 903.000 werd buit gemaakt. De huidige financiering is zo ver brokkeld subsidies van rijk, pro vincies, gemeenten en preventie fonds, contributies, retributies voor bepaalde diensten, ziekenfondsbijdra gen en inkomsten uit collectes en ac ties dat er geen garanties zijn ten aanzien van de continuïteit van het werk. Daardoor zijn planning en een evenwichtige ontwikkeling onmoge lijk. Voor een goede verdere ontwikke ling van de gehele gezondheidszorg acht de raad uniformiteit in de finan ciering van de maatschappelijke ge zondheidszorg noodzakelijk. De cen trale raad prefereert financiering via de sociale verzekering boven finan ciering uit algemene middelen, omdat daardoor een aansluiting wordt ver kregen bij het financieringssysteem dat voor het overgrote deel van de gezondheidszorg geldt. De minister en de staatssecretaris hebben over deze materie ook een adviesaanvrage voorgelegd aan de ziekenfondsraad. Daarin zeggen ze, dat ze zich met deze principiële uit spraak van de raad kunnen vereni gen. raad. 14; De Harmonie. Ouderkerk, Jubj- leum „Oefenlnx Kweekt Kracht'5,19.45 Kott. Schouwburg, NRT „VRouwen geen, probleem". 20.15: Hofplelntbeater, Theater- produktle „Vlinders zUn vrij", I0J3;;re Doeles, concertgebouworkest, 20J5; piano recital Howard Xarp, 20.15; De Lantaren. Frce-Jazz mlme-opera „De Boodschap", 21; Sportpaleis Ahoy. .wielrennen, Rotterdam- sprint, 20: Gct». Irene, Schiedam: Jaarverg. SGP. ds. Wijnmaalen, 19.45. Klachten stad*bezorging: maand, t/m vrijd. 18.30-19.30, zaterd. 17-18, tel. 115588. Bijkantoor Do Rotterdammer: Bree 59, tel. 192553. Woord voor de dog: Bijbellezing en. overdenking tel. 141000. Klachten geluidshinder en luchtvervuiling: Centrale ?Meid- en Re- gelkamer Rijnmond, tel. 262626. Spreekuren sociale raadslieden: ma, di, vr Coomhertstr. 19, 9-11; Jensnisstr. 37, 14-16; Provenierssingei 57, 9-11; Klaver- str. 52, 9-11; Ruigewondtfr. 34, 14-1 fe Blazoenstraat 11, 14-16; we, do Kor te Lijnbaan 8d, 12-14, vr. 12-14, 19-21. 'M'Z?:',* I t.j I ?'7?i'i|j ELECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (oig. P. van Drtol) Binnensingel 165 Tol. 342486346494 - Vlaardingatt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1