8 \l PEUGEOT i 7.995.' f TfY r— r RIJNMOND AUTO DEKKER'S AUTOMOBIELBEDRIJH JOH. DE HEER W. J. SPOORMAKER LANDMAN Familieberichten Een nieuwe ontwikkeling in de reisbuieauwereld: 40 bonafide vakantieverzorgers samen in VNR EEN MEDEWERKSTER Kies een jong zelfbewust modern beroep! De „PREVA" STICHTING LEERLING ZIEKENVERZORGSTERS LEERLING ZIEKENVERZORGERS ■■Ëk-1 i Uitnodiging 1 "1 8 I 8 8 maml I WINDSOR MEUBELEN PIJN door KOU en VOCHT Zoekt u een goede kantoorbaan met afwisselend werk MEDEWERKERISTER) BAD GR0EN00RD" SCHIEDAM ZWEMMEESTERS(ESSEN) mmmm n rmm iÈÊÊsmmm Een bundeling onder de naam Verenigde Nederlandse Reis bureaus. Een bundeling onder het motto 'vakkundig, vertrouwd, verzorgd'. Ontstaan uit bezorgdheid over minder prettige randverschijnselen in de reis bureauwereld, zoals onhaalbare beloften. Ook ontstaan uit de behoefte om u een zo groot en gevarieerd mogelijk pakket reizen aan te kunnen bieden. De liefst 40 YNR-partners beschikken over zo'n 70 adressen door geheel Nederland. Daar kunt u informeren naar en boeken voor alle mogelijke vakantiereizen. Reizen per vliegtuig, trein of boot. Bovendien autotours, het nieuwe voordelige vakantieplan voor automobilisten. De YNR-reisgjds spreekt boekdelen. Haal zo'n reisgids bij één van de partners. Uw vakantie verdient zorg. De VNR neemt die zorg met enthousiasme en ervaring voor rijn rekening. "Wij nodigen u uit om bij ons langs te komen of, indien u dit niet mogelijk is, ons even op te bellen. U krijgt dan aan de hand van de VNR-reisgids een keuze uit een omvangrijk aantal vakanties. Vakanties tijdens welke u niet voor onaangename verrassingen zult komen te staan. verra Bshubi r| H. DE RON en Zn. Verlichting: de Stijve, ge spannen spieren en gewrichten komen weerlos.de zeurende pijn ebt weg. Wat kunt u zich weer heerlijk vrjj bewegenenwatvoelt Ti zich weer fit een herboren Weldadig werkzame warmte-in-een-tube Door regelmatig adverteren kent men u VNR-partners in uw nabije omgeving rijn: American Express Anthony Veder Co. N.V. Fa. D. Burger Zoon Passage- eu Reisbureau Hudig Veder N.V. Passagebureau Kuyper, Van Dam Smeer Reisbureau Kuyper, Van Dam Smeer Phs. van Ommeren N.V., Passage.Afdeling Reisorganisatie Boot &Co. N.V. Meent 92 Rotterdam tel.: 010 - 120200/120201/ 120202 Westblaak 4 Rotterdam tel.:010-114420 Westerstraat 7-13 Postbus 149 Rotterdam tel.:010-111220 Willemskade 23 Postbus 520 Rotterdam tel.:010-143322 Van Voilenhovenstraat 48. Rotterdam tel.: 010 - 1114 40 Kerkstraat 11 Sliedrecht tel.: 01840 - 43 23 Westerlaan 10 Postbus 845 Rotterdam tel.: 010 - 36 00 44 Rusthoflaan 38 Rotterdam tel.:010-13 68 86 TE 'S-GRAVENHAGE - LOOSDUINEN en De gemiddelde lengte van een middenklas ser is om de meter. De 204 is een halve meter korter en daardoor uiterst wendbaar in druk verkeer. Ondanks die kompakte buiten maten zijn de passagiers-en kofferruimte (waar het in feite om gaat) even ruim ais die van'n grotere auto. De 204 motor is namelijk dwars voorin geplaatst en de daardoor ver kregen ruimtewinst komt ten gunste aan het interieur en aan de bagageruimte. (Deze is liefst 370 nuttige litersVoor een uitge balanceerde gewichtsverdeling is de motor van lichtmetaal. De wegligging en rijkvvali- teiten zijn mede door de voorwielaandrijving (dus vlakke cabinevloeren de onafhanke lijke vering superbe. De 204 is daarbij vol komen ongevoelig voor zijwind. Hij heeft schijfremmen vóór en trommefremmen ach ter. Verstelbare voorstoelen. 4 portieren waarvan de 2 achterportieren zijn uitgerust met extra kindersloten. De robuuste motor heefteen bovenliggende nokkenas en een vermogen van 60 pk met een top-kruissnel- heid van 140 kilometer. SEDAN LUXE met kunstlederen bekleding. SEDAN GRAND LUXE met rembekrachtiging achterruitverwarmingen stof- of kunstlederen 1.8.395.- bekleding. tfl i'. 'I m /^SeaTlfstl PEUGEOT 2Q ME3 BREAK (STATIONCAR) f 8.995.- Met 40 pk dieselmotor f 10.695.- LUXE BESTELWAGEN IMP.GEBR. NEFKENS' AUTOMOBIELMIJ N.V., UTRECHT. Prijzen incf. BTW, excl. afleveringsleesten. Agent voor HOOGVLIET, EILAND V00RNE en PUTTEN en ROZENBURG alsmede B0TLEKGEB1ED LAANWEG 2 SPUKENISSIf (langs Groene Kruisweg) TELEFOON 01880- 6706 KERKWEG 47 - OUDERKERK a/d IJSSEL - TEL 01808 - 317 - 520 - TUINSTRAAT 21 - KRIMPEN a/d IJSSEL - TIL 01807 - 38421 Dealer voor ROTTERDAM, R.M. en SCHIEDAM ROTTERDAM - Oostzeedijk 330 - Tel. 11 06 48 SCHIEDAM Nw. Mathenesserstraaf 11 -13 - Tel 26 8? 5C Voor ROTTERDAM LM. en omgeving W0LPHAERTSB0CHT 246 - TELEFOON 010- 27J5.50 B-dealer voor Schiedam: NOORDMOLENSTRAAT 17 - TELEFOON 2662' De Here heeft mijn geliefde Vrouw, en zeer zorgzame Moeder van de Kinderen, in volle zekerheid des geloofs doen ontslapen MARIA VISSER—Bencze in de leeftijd van 62 jaar. „Ik sla d'ogen naar 't gebergte heen. Vanwaar ik dag en nacht. Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer alleen. De Here op wie zij vertrouwde heeft niet begeven noch verlaten, zodat zij nu eeuwig mag zingen van Gods goedertierenhêén". M. G. VISSER Utrecht: G. G. A. VISSER Utreght: G. VISSER Breda: M. BENCZE Papendrecht: F. BENCZE. Geen bloemen. Papendrecht, 4 februari 1971. Kerkbuurt 142. Gelegenheid tot condoleren zaterdag 6 februari van 4;005.00 uur en maandag van 4.30—5.00 uur in In het woonhuis. De begrafenis is bepaald op maandag 8 februari n.m. 3.30 uur op de Algemene Begraafplaats. Vertrek vanaf het woonhuis te 3.15 uur. Heden overleed mijn innig geliefde Man en onze lieve, zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader JOHANNES AR1E MOREE op de leeftijd van bijna 78 jaar. Want gij weet, de genade van onzen- Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. 2 Corinthe 8:9. Rotterdam: L. MOREEvan den Berg Giessenburg: M. N. HENGSTMENGEL—Moree J. HENGSTMENGEL Naarden: R. B. MOREE L. MOREENoordergraaf Rotterdam: P. C. MOREE R. MOREE—Tintel Rijswijk (Z.H.): N. M. SCHWARTZMoree A. H. J. SCHWARTZ Rotterdam: F. M. DALLMElERMoree V-. II. DALLMElER - - Soest: I*; J. H. VAN AMERONGEN—Moree C. VAN AMERONGEN... en Kleinkinderen. Rotterdam, 4 februari 1971 Oudedijk 200. Geen bezoek aan huis. - Verzoeke geen bloemen. De Overledene ligt opgebaard in de rouwkamer Voorschoterlaan 51; bezoek en gelegenheid tot condoleren aldaar zaterdag van 16.30 tot 17 uur, -maandag van 19.30 j;ot 20 uur. Dë begrafenis zal plaats hebben D.V. dinsdag 9 februari a.s. in het familiegraf op de Herv. Begraafplaats Oud-Kralingen. Vertrek vanaf de kerkzaal Boezemsinge! 30 om 13 uur. Aankomst in de kapel om pl.m. 13.15' uur. I Het bestuur der SOCIE- •TAS STUDIOSORUM 'REFORMATORUM .RO- TERODAMENSIS geeft 'met diep leedwezen kennis van het over lijden van T. J. WOLTING in leven lid der vereni ging. Voor het Bestuur; J. B. VAL, H.T. Praeses Rotterdam, 4 febr. 1971. COMPLEXE WONINGINRICHTING j Groene HlUedük 209-211 Telefoon 2716 60 SUnge 183 Telefoon 27 88 61 Heubeltoonkamers Mcerdervoortstraat 1 tg Telefoon 177839 bezorgt heel wat mensen narig- ibeid:pijnli)keBpieren en gewrich ten van rug en ledematen, spit, stijve nek en schouders - ze on- eiermijnen uw energie en levens lust, dies gaat stroef en moeilijk. Nu is er DEEP HEAT, een zalf die speciaal werd ontwikkeld en beproefd in Engeland, waar het mmstens even guur en nogvoch- tieer is dan bij ons. Zó gaatDEEP HEATu helpen. Snel: terwijl u nog bezig bent de zalf in te wrijven, begintJJKEP HEAT zijn pijnstillende werking binnen 30 seconden. Warmte: een diepdoordrin gende, weldadige warmte ver spreidt zich in de pijnlijke weef- seis. Het Nederlands Instituut voor Volks ontwikkeling en Natuurvriendenwerlc (N.I.V.O.N.) zoekt voor haar federatie- kantoor in de leeftijd van plm. 18 jaar. Kantoorervaring vereist Goed kunnende typen. Goede salariëring. 20 dagen vakantie en 6 pet. vakai Jietoeslag. Sollicitaties aan: Federatiebestuur NIVON, Dirk Smitsstraat 70. telefoon 118824. Op ons kantoor is plaats voor een enthousiaste met MAVO- of gelijkw. opleiding. Het wordt op prijs gesteld als U het Praktijk- diploma Boekhouden bezit of hiervoor studeert. Neemt U eens contact op met Administratiebureau K. J. Renzen, Noordvliet 48, Maassluis. n Expl.: Stichting Openluchtbaden te Schiedam Het Bestuur vah de Stichting vraagt voor het a.s. zomerseizoen: vereist: dipl. K.N.Z.B. of K.N.B.R.D., min. 18 jr. Salaris zwemmeester tussen 751,en 972, Salaris zwemmeester A tussen 829,— en 1075,1 Voor beide frrskties geldt: -- toeiage A.O.W. kompensatie voor seizoenbetrekking 7,1 °/o; toelage voor onregelmatige dienst 11%; I 6% vakantietoeslag; vakantie in het seizoen is mogelijk; met vakantieafspraken wordt rekening gehouden; wisselende morgen-of middagdiensten; vrije dienstkleding; mogelijkheid om voor een gedeeltelijke werkweek te worden aangesteld. U gelieve dit in Uw sollicitatie te vermelden. Aanstelling in jaarbetrekking is niet uitgesloten. Schriftelijke sollicitaties, binnen 8 dagen, met vermelding leeftijd, ervaring en gewenste funktie te zenden aan de sekretaris van de Stichting Openluchtbaden, Nieuwstraat 26, Schiedam. vraagt voor haar moderne nieuwbouw verpleeg- en reaktive- ringscentrum op protestants christelijke grondslag - 200 bedden cTie gaan deelnemen aan de opleiding voor het STAATS- DIPLOMA ZIEKENVERZORGING, welke in het voorjaar 1971 aanvangt met een preklinische periode van zes weken. Wij vragen hiervoor meisjes en jongens van tenminste 17 jaar (als u jonger bent kunt u als adspirant-leerling in dienst ko men), met drie jaar voortgezet onderwijs of gelijkwaardige op leiding (Inas, bejaardenhelpster etc.), verder gevoel voor col legialiteit en teamwork. Hiertegenover stellen wij een prettige werk- en studiekring in een jonge en moderne omgeving, waarbij uiteraard een bijde tijdse salarisregeling (naar leeftijd) met toeslag voor wisselende diensten van kracht is, uitstekende overige arbeidsvoorwaarden, o.a. de jeugdvakantieregeling een zeventienjarige heeft 24 vakantie- en acht snipperdagen dat is ruim zes weken! Voor meisjes desgewenst huisvesting in ons gezellig ingerichte zusterhuis, reiskosten naar huis worden twee keer per maand vergoed! Natuurlijk begrijpen wij dat u nog vragen kunt hebben, daar om nodigen wij belangstellenden uit persoonlijk te komen ken nismaken om wat uitgebreider ingelicht te worden. (Reiskos ten voor twee personen worden vergoed). Voor nadere inlichtingen kunt u zich in verbinding stellen met de direktie van de „Preva" Stichting, mgr. Nolenslaan 20 te 's-Gravenhage, telefoon 070 689290, vragen naar de heer Bardel-Meyer. schuifdak f. 200.- KIM ->V: iS'SSi BM 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidsloon 3 punts-veiiigftèidsgordel-op beide voorstoelen ..Grand-Frold" verwarming met regelbare ventilator verzwaarde elektrische'instailatie met grote accu zelfdenkende ventilator carrosserie voorzien van roestwerend electrophor&sê.lakpaittser «roestvrijstalen bumpers, wieldoppen en sierlijsten radiaalbanden. Service: netwerk van vakbekwame dealers over heel Nederland. De Peugeot organisatie biedt voor wagenparken desgewenst ook leasing faciliteiten. Met-375 kg laadvermogen njir- 2 inzittenden. f 6.845.- een wonder op wielen 5 i-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1