Celtic met glans bedwongen m m KNAPPE 3-3 TEGEN DYNAMO ZAGREB U w probleem is het onze.... Brielle heeft vóór april 1972 weer volledig carillon Eerste paal kerkelijk centrum 2 7 februari Rotterdams Toneel met interessante eenakter Geldmarkt blijft krap NOORPWHK-AJAXl i en jenever Onderzoeknaar patiënt nappe 1-0 zege Good <uck op Veerse Boys Het weer in Europa Weekstaat Nederlandsehe Bank ^Hechte blok Schorsing Simons voor waar dfelij k Geslonken IÜ „De Sprakelozen" van L. de Boer DE ROTTERDAMMER PAGINA 9 WOENSDAG 10 FEBRUARI 1971% Het veranderde.weinig aan het spelbeeld, want ook de gebrilde Joop bleek geen man, die al leen een aantal tegenstanders kan binden zoals Van Hanegem. Er kwam wel iets meer lijn in de aanvallen. De allerbèste kansen echter kregen Hay en Lennox in het laatste kwartier. Hay schoot slap naast en Lennox kopte in de furieuze slotminuten uit vrije po sitie van enkele meters, over.. Daardoor bleef het 11. (door Bob Nuys) ZEISTHet met een. 4-4-2 systeem opererend amateurelftal heeft gisteren in Zeist tegen de Zuidslavische club Dynamo Zagreb idelijk aangetoond steeds meer'een eenheid te worden. Nu werd het 3—3, terwijl winst zelfs mogelijk was geweest als Reitsma in de 'Miste minuut geen foutje-had gemaakt, waardoor Senzen de gelijk maker kon scoren. MEER RUIMTE CULTUREEL UITBREIDING SC HIED Alyi ,r^r.D.e.óers te paal van - hetnieuweGèreformeerde i Kerkelijk Centrum; datwordt gebouwd aan de Zwaluwlaan in Kethel/Groenoord, 2a] op. zater dag 27 februari'worden gesla gen. Direct daarna zal worden begonnen met de afbraak van.de huidige houten noodkerk „De Ark", die enkele honderden me- ters verderop ligt. - i Feijenoord toonde zich weer eens wereldkampioen GLASGOW Het Hampdenpark stadion in Glasgow heeft he laas geen verlenging gezien van de wedstrijd Celtic—Feijenoord, zo als vorig jaar de toeschouwers bij de finale van het tornooi om de Europacup voor landskampioenen in het San Sirostadion in Milaan. De Nederlandse en de Schotse club speelden een geweldig duel. In een formidabele krachtmeting, een flonkerend voetbalgevecht, fors gespeeld en goed geleid door de Engelsman Finney, was Wim van Hanegem de as, waarom veel acties van Feijenoord draaiden. Het was voor Celtic duidelijk een poging tot revanche voor de geleden nederlaag in Milaan. De ploeg wilde izijn kwaliteiten bewijzen. De Schot tel zijn daarin gedeeltelijk geslaagd, maar door de kwetsbaarheid van het '-entrum. waarin Brogan (geblesseerd) iterd gemist, McNeill niet uit de verf kwam en Connelly vrij onzeker speelde, kreeg Feijenoord een aantal mogelijkheden, die een doelpunt ople verden. Feijenoord heèft vijftien moeilijke irinuten in het .Hampden: Park-sta dion van Glasgow dankzij, de gewel dige Rinus Israel doorstaan. Celtic tegon zeer,: aanvallend, concentreerde ai zijn aandacht op het centrum en liet de flanken volledig open voor de opkomende halfspeiers Hay en Auld, die met graagte de gaten vulden, Be Rotterdammers, bij hunop- iotót doof een erehaag van Celtic- Telers met applaus verwelkomd, hadden enige .tijd nodig om aan deze speeïtrant te wennen en in de periode dat de „wereldkampioenen" nauwe lijks aan de bal kwamen, was Rinus Israel een intelligente, absoluut on misbare, laatste hindernis, Geleidelijk echter sloot de verdedi ging van'Feijenóórd zich beter om dit hechte blok en ..toen, .werd ook het UTRECHT De schorsing van. ijs hockeyspeler Joop Simons (Tijs Trap- Bersj, die tot 1 maart 1973 was uit gesloten van deelneming aan wed- strijdén. met het nationale team, is ragezet-iti een voorwaardelijke straf. De voorwaardelijke schorsing voor rijs Trappers, eveneens tot 1 maart :973, blijft gehandhaafd. "f Simons kreeg da schorsing opge- ègd naar aanleiding van de gebeur-' snisserf bij dè "landenwedstrijd tenkrijk—Nederland op. 8, januari In f 'arijs. Na een vechtpartij niét eén irinse "speler," waarbij ook scheids- échter Pianfetti betrokken was ge-; aakt, kreeg Simons- een match pe-f ialty. In de eerste rapporten stond lat Simons ,de scheidsrechter gesla-, jen zou hebben. Onlangs kwamen er ichter nieuwe rapporten uit Frankrijk linnen, die .hiermee in tegenspraak varen. fi ''f 'De Voorzitter van de Nederlandse jshcckeybond, de heer F. H. Schweers, leeft zichydaarop telefonisch tot'Pian- 'etti 1 gewénd en Isreeg te horen dat ïimons niet met de scheidsrechter ievochten zou hebben. Op voorstel 'an de heer Schweers heeft de schor- ing van'Simons nu een voorwaarde- ijk karakter gekregen. Dit houdt in, lat Simons beschikbaar zal zijn voor iet toernooi om het wereldkampioen- -chap in de C-groep, dat over ruim wee weken in Nederland wordt ge- touden. gevaar van de flitsende dribbels van Johnstóne ingedamd. De rossige „vlo" had, de rechtervleugel ..als werkter rein, maar gebruikte zijn snelheid en behendigheid in het centrum,' waar door de laatste lijn van Feijenoord rekening moest houden met'openin gen op links en op rechts.- Ook die extra moeilijkheidsfactor werd. langzamerhand óndar controle gebracht. Dat gebeurde, zo duidelijk, dat Feijenoord veel trager dan de! driftige Kelten in zijn defensie een vlaagje superioriteitsgevoel kreeg, dat in de nationale competitie gerecht vaardigd is, maar in Hampden, Park misplaatst .bleek, Schneider, op een weinig slimme uitgooi, van. Treytel, aarzelde in de negentiende minuut te lang en de alom presente Johnstone ontnam hem de bal. De weg naar het doé! lag open. Schneider haalde de minieme Schot voorzichtig onderuit, maar kreeg terecht een strafschop te gen. Gemmell verzilverde die met kracht en- gevoel voor richting: 1—0.. Hoewel de offensieve mogelijkhe den van Feijenoord zeer beperkt bic ven, kwam de gelijke stand toch spoedig op het bord. De dolende Posthumus, goaltjesdief bij uitstek, buitte- een blunder, van ..Williams na een vrije trap van Hasii uit detor de- bal met een behendige omhaal in het lege doei te prikken. v Vrije schoppen bleken in het laat ste kwartier van de eerste helft trou- wens een sterk punt. van Feijenoord, l want kogels van Wery, twee, keer van ongeveer twintig meter, bezorgden, de onzekere Williams een hoeveelheid moeilijkheden, die hij maar net. aan- De macht van Celtic bleek na rust geslonken. Het. systeem dat. Stein zijnf mannen wilde laten spelen vroeg een. bovenmenselijke conditie en die bezat zelfs Celtic-niet. Het overwicht bleef, maar de snee raakte.eruit.:De,tegen aanvallen:jvah Feijêncord waren "ze ker zo gevaarlijk en dat zagen de 61.000 toeschouwers ,in,'.;de vijfde, mi- (Van onze sportredactie) NOORDWIJK Noordwijk speelt zaterdagmorgen een oefenwedstrijd tegen de Amsterdamse eredivisieclub Ajax. De wedstrijd wordt in Noord- wijk gespeeld cn begint om elf uur. Ajax heeft toegezegd volledig uit te komen. nuut: van de tweede helft, toen Wil liams weer eens aiies moest geven op een vlammend schot van Wery. Tien minuten later was een volgende Feij- enoord-fliis nog directer. Hasil zag Kind val!vrij staan en de Zweed gleed iangs Williams, maar ook tege lijk naar een onmogelijke hoek en daardoor kon Gemmell de bal op de lijn nog keren. De constante Schotse druk, bij tij den getemporiseerd door Van Hane gem, die zich in alle opzichten kon uitleven, geen of weinig snelheid in zijn acties deed, maar wel van tijd tot tijd zijn tegenstanders ridiculi seerde, gaf ook Celtic kansen. Een af standschot van Gemmell keerde "Treytel formidabel en nauwelijks een minuut later pareerde hij een telle vuurstoot van Hay grandioos. Twintig minuten voor tijd bracht Happel Van Daele iri het veld voor Posthumus. DEN HAAG Zowelde zwak-al-" coholische als de sterk alcoholische dranken hebben in 1670 weer gretiger, aftrek gevonden! bij de .Nederlander. Het Centraal bureau voor de sta-: tistiek heeft, gerekend naar het alco holpercentage, gegevens over het ver-" bruik gepubliceerd. Per hoofd van de bevolking bedroeg het, verbruik van gedistilleerd 2,04 liter a '100 pet. tegen 1,87 liter in 1969. Ket verbruik van wijn steeg van 4,92. liter. tot 5,05 liter a 100 pet. en h.et, verbruik van bier van 51,8 tot 57,4 liter. UTRECHT ,Er zal ëèn' gerechte lijk vooronderzoek worden ingesteld naar de .dood van de 63-jarige Utrechter Ph. Jansen, die eind decem ber in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht is overleden. Dit heeft de Utrechtse officier van justitie, inr. Overbeek, bepaald nadat: door de recherche een onderzoek was ingesteld en nadat sectie was verricht op het stoffelijk, overschot. De heer Jansen zou in het ziekenhuis door de leerling-verpleegster C. den D. (21) een: verkeerde infuus toegediend, heb ben gekregen. Er zal, aldus de heer Overbeek, nog precies moeten worden onderzocht waar de verantwoordelijkheden voor de fout liggen. Amateurelftal vormt steeds meer eenheid BLACKPOOL.De hond onder üe petrapluie. Dit beeldige tafe reel is te zien op een internatio nale tentoonstelling in de .Engelsestad Blackpool. Brieven die niet zijn voorzien van naam en adres hunnen niet in behandeling wordea fenomen. Ge- hetmbonding ls verzekerd. Vragen „die niet ocderUng met elkaar.in verband staan moeten la aizonder- UJke brieven" worden Besteld. Per, brief dient een. solden aan postze gels té worden ingesloten. Niettemin eenverdienstelijk resul- aat voor de amateurs, die na rust illeen stopper Boften hadden gewis- tid voor Lacroix. Dynamo zette raktisch een nieuw team in het veld, isde door de 00 ruststand. .Toch 'erd de strijd pas na de openings treffer van Henk Kiel interessant, (iel scoorde vanaf elf meter na een 'rerireding t.o.v. Abma. VEERSE böxs—good luck -1. Good Luck heeft gisteravond knappe 1—0 zege behaald op zon- hg eerste klasser Veerse Boys, dat Cedig uitkwam. Good Luck telde filers voor Snijders, Blom en «wens, waarvan de laatste met zijn told in het gips zit na een auto-on- dUK, waardoor hij enkele weken is ''geschakeld. g.Ret werd een aantrekkelijk duel in «amsdonkveer, waar derde klasser 'Kei Luck maar weinig voor zijn ^genstander onderdeed, ook al schoot Seters tegen de lat en kopte De 'rouw tegen de paal. Kort voor tijd Wa nog-o2, maar doelman Tebak roue ibij een actie van Cor van ^rien. Dé daarvoor alleen maar combine rende Zuidsiaven raakten geprikkeld door de achterstand en 'opeens kreeg, Reitsma (daarvoor alleen maar terug speelballen) meer te doen. Dat ging Marijt c.s, overigens goed af, al tilden Urbanic en Piric snel de stand naar. 1—2. De amateurs konden de tempover hoging echter goed bijhouden, waar door Veeken (kogelhard 22)' en doorzetter Abma (32) voor winst le ken te gaan zorgen, wat er toch niet 'uitkwam. Opvallend was ditmaal niet alleen de inzet vr.n de amateurs, maar ook de goede spelopvatting. Er werd beter positie gekozen en gecombineerd, waarbij in feite alleen Meertens (te solistisch) en vooralsnog de spitsspe- lers Abma en Veeken uit de toon vie len. Zij kregen echter na rust meer ruimte toen Dynamo aanvallender onereerde en Kiel en Hoek gaten ont dekten. Overigens had Kiel voor rust ai gescoord, maar die treffer werd afgekeurd omdat arbiter Van Reenen aï'had gefloten. De vervanging van Boiten door La croix was stellig geen verzwakking. Mede hierdoor kon het te vaak op rukken van linksback Van Pelt wor den gecompenseerd. Zouden de ama teurs van meet af aart doortastender hebben opgetreden, dan zou een wat ongeïnteresseerd lijkend Dynamo al sneller op een achterstand zijn gezet. Dat bleef nu uit omdat Abma en Veeken te voorzichtig opereerden en schoten van Kiel en Verheuvel met. name werden gekeerd. Belangrijker dan het resultaat was echter datde amateurs op de goede weg zijn onder leiding van trainer Arie de Vroet. Er wordt veel meer met overleg gespeeld dan in voorgaande wedstrijden. Natuurlijk was het wel jammer dat er behoudens Lacroix na rust geen andere spelers werden geprobeerd, mede waardoor o.a. (Henk Scheuten andermaal naast de ploeg bleef. De, amateurs kwamen in de volgende op stelling uit: d: Reitsma, a: Bisschot, Marijt, Boiten (Lacroix) en Van Pelt, m: Meertens, Kiel, Hoek en Verheu vel, v: Abma en Veeken. Vraag: - Waar kan ik inlichtingen krijgen voor opleiding of werkzaam heden met betrekking tot het diako- nale jaar? Antwoord: Bij het secretariaat Diakonaai of sociaal jaar, Nieuwe Gracht 27, Utrecht.. Vraag: Hoe wórden zuurtjes elk afzonderlijk in een vetvrij papiertje verpakt?- En rollen zuurtjes? En bonbons in zilverpapier? Gebeurt dit geheel met de hand of gaat dit alles machinaal? Antwoord: In alle grote zaken of fabrieken-gaat dit hygiënisch geheel machinaal. Vraag: Ik ben gehuwde werkende vrouw. Thans ben ik in verwachting en hoop op te houden met werken vier maanden voordat ik de baby verwacht. Nu heb. ik iets gehoord over een uitkering van salaris over een tijdvak van zes weken, voor en zes weken na de bevalling, indien de verplicht verzekerde de ziekenfonds premie zelf betaalt. Antwoord: Uitbetaling voor en na de bevalling geschiedt op grond van de ziektewet en niet van de zieken fondswet. Maar dit geschiedt alleen als verzekerd is krachtens de ziek tewet, dus als u tot die' tijd blijft werken en terugkomt na de bevalling. De uitkering gaat in zes weken voor de dag. na de vermoede lijke bevalling en gaat door tot en met de dag van de bevalling. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet u voor de bevalling bij de bedrijfsvereniging een zwan gerschapsverklaring inleveren. Bij de bevalling wordt ziekengeld uitgekeerd zolang de. ongeschiktheid tot werken tengevolge van de beval- ling voortduurt, ten hoogste 52 en tenminste zes weken na de beval ling. Het ziekengeld is gelijk aan het volle dagloon. De werkgever betaalt de premie., Wat de medische kosten betreft, dit is een zaak van de zie kenfondswet. In het algemeen zijn de echtgenoten medeverzekerd. In formeer voor uw geval bij het zie kenfonds. Vraag: Hierbij zend ik u de pun- ".tèn van mijn "hertsboomvaren. De felant is prachtiggegroeid, maar nu •komt er: aanslag aan de onderkant van het blad. Ik behandel de plant volgens de voorschriften: Wat kan de oorzaak zijn? Antwoord: Er zijn verschillende soorten van hertshoornvarens. Ze hebben twee soorten bladeren: de geweibiaderen en de mantelbladercn ciie de andere steun geven. De man telbladeren zijn onvruchtbaar. Op de onderkant van de geweibladeren voltrekt zich de spórenvorming, waardoor'de plant zich kan verme nigvuldigen. Die sporen zijn uiterst klein en u kan deze waarnemen-als deze aap. uyr hand blijven kleven, wanneer u erlangs strijkt. Vraag: Gedurende de 17 jaren, waarin ik auto rijd, heb ik wegens invaliditeit aftrek van inkomstenbe lasting gekregen. Ook heb ik een kosteloze wegenbelastingkaart en een ontheffing parkeerverbod, waar uit blijkt dat ik de auto werkelijk nodig heb óm me op straat te ver plaatsen. Nu kreeg ik een dezer dagen be richt van de belastingen, dat gezien de inkomsten het houden van een auto normaal was. Aangezien vroe ger 'de inkomsten hoger waren dan thans na mijn, pensionering, zou ik graag willen vernemen, hoe hoog de grens van het inkomen moet liggen om voor aftrek in aanmerking te ko men en wat ik daarvoor moet doen. Antwoord: Had u de auto voor uw pensionering nodig voor uw werk, dan is, thans na uw pensionering dc reden voor dè aftrek vervallen. Aan gezien juist voor uw pensionering uw inkomsten hét peil bereikt had den, waarop aftrek niet meer moge lijk was, kan het zijn dat door de vermindering van uw inkomsten het u moeilijk valt de belastingen uit de vorige jaren te betalen. U kunt dan een duidelijk gefor muleerd verzoek om kwijtschelding schrijven aan de directie rijksbelas tingen. Krijgt u geen kwijtschelding, dan is er misschien toch wel een mogelijkheid om een uitsmering van de betaling over een langere termijr) dan vijf maanden te krijgen. Daar voor moet u zich tot de ontvanger van belastingen in uw rayon wen den. Wat de toestand na uw pensione ring betreft, is het mogelijk dat uw inkomsten gedaald zijn beneden het peil,waarop het houden van een auto normaal is. Tevens kan het zijn, dat u de auto wegens uw inva liditeit dringend nodig heeft, ook al heeft u geen werkkring, meer. Onze ervaring is dat u wanneer u bij de inspectie van uw rayon deze zaak gaat besprekèn, op vriendelijke wij ze geholpen wordt. Anders kan een belastingadviseur u goede diensten bewijzen. max, min, aeer- temp.tcmp. sUc Bisteren Amsterdam mist 4 0 Brussel onfiew. 7 2 0 Frankfort gbeh, bew. 9 —0 0 Genève mist 5 —6 0 Innsbruck mist 7 —9 O Kopenhagen zw. bew. 0 0.4 Locarno onbew. 10 —2 0 Londen gch* bew. 7 2 0 Luxemburg zw.bev, 7 —1 O Madrid geh. bew. 7 3 12 Majorca licht b*w. 15 3 0 MÜnchen. motregen 5 0 0.1 Nice onbew. 14 5 0 Par tja onbew. 11 —O O Rome onbew 15 3 O Wenen ge h. bew. 8 2 O Zürlch mist 4 3 0 AMSTERDAM. 9 febr. De begin deze week ingetreden verdere verkrapplng van de geldmarkt Cdaggeld 6 3/4 pet.) zal naar de mening van geldmarktdeskundigen ver moedelijk tot het midden van de maand aanhouden, tenzij de Nederlandsehe bank veel kassadollars tegen drie maanden zou kopen. Omstreeks de 15e zal de maandelijkse uitkering aan de gemeenten wel enig soe laas kunnen bieden, maar daar staan flin ke accijnsbelastingen tegenover, zodat de verruiming dit keer waarschijnlijk niet erg groot zal zijn. m de afgelopen week hebben belasting betalingen de schatkist bijna driekwart miljoen gulden zwaarder gemaakt. De ban ken hebben deze betalingen kunnen op vangen deels uit eigen middelen cn deels door de terugkomst van bankpapier, devie zen en opgenomen voorschotten. De kredietverlening van de handelsban ken cn van de landbouwkredietbanken te zamen heeft per ultimo december 1D7D de in de kredietrestrictieregeling vastgestelde norm voor de toelaatbare kredietexpansie wederom niet overschreden, aldus een communiqué van de centrale bank. Op grond van het bepaalde In de ge dragslijn voor de korte kredietverlening zijn de Individuele banken die de norm hebben overschreden derhalve vrijgesteld van het aanhouden van een renteloos de posito bij de Nederlandsehe bank gedu- t j 1 1 ''r't i i. V'; "'BRIELLE' Met geringe meerderheid besloot deraad dinsdagavond de verkoop van woningwetwoningen ie staken. De gemeente is voor het voeren van een sociaal woningbeleid en vo-or. 'de verplaatsing van de be- vplking.,uit..de ,te saneren delen van -de stad, afhankelijk van het beschikbaar hebben van goed kope woningen. Om deze reden achten B. cn W. deze maatregel noodzakelijk. Van de in gemeentelijk beheer zijnde 800 wo ningwetwoningen zijn tussen 1961 cn 1971 13 woningen verkocht. Er is een grote vraag naar woningen in de goedkope huurklasse, een vraag die naar de mening van het college zal toenemen als met de sanering van de binnenstad wordt begonnen. B. en W. hebben geen onder scheid gemaakt voor woningen in oude en nieuwe wijken, omdat geble ken is dat bijvoorbeeld de woningen in de wijk Rugge voor woningzoeken den aantrekkelijk zijn. De fracties van D'66 en VVD hadden bezwaren om het besluit voor alle 800 woningen te nemen. Zij pleitten voor bevorde ring van eigen woningbezit en voor doorstroming. De heer Dukker (D'6ö) wilde het besluit beperken tot wonin gen met een huur beneden da ƒ125,-. De heer A: N, A.' var» Eendenburg die het minderheidsstandpunt van de confessionele fractie uitsprak, wilde de oude situatie handhaven. Met als voorstanders het PAK, twee confes sionele stemmen en de beide wethou ders werd het voorstel aanvaard. Met het dinsdagavond genomen raadsbesluit tot restauratie en uit breiding van de beiaard "van de St. Catharijnetoren zal het mogelijk zijn dat Brielle voor de historisch belang rijke 1 ste april 1972 weer over een volledig carillon beschikt. Burgemeester H. van Es, die als promotor van deze restauratie door de meerderheid van de raad werd ge complimenteerd, vond het voor Briel le uitermate belangrijk dat de oude Catharijnekerk een stem gaat jerijgen r' die klopt met de zwaarte van de to- ren. Hij noemde het voorstel een cul- turele uitgave voor de totale bevol- king. :yi Zeer teleurstellend keerde de bur- gemeester zich tot de heer J. M. - Leegsman die als woordvoerder van D'66 pleitte deze restauratie van de prioriteitenlijst af te voeren ómdat v naar de mening van zijn fractie er y geen geld voor is. Een door D'66 ge- houden enquête in Brielle had uitgc- - wezen dat niemand van de onder-.' vraagden zich voor de restauratie,uit- sprak. N: Om de restauratie toch voor 1 april 1972 te realiseren, adviseerde de heer Leegsman een financieel beroep te i doen op de omringende industrieën. de heer Leesman vond het bijzonder spijtig dat de burgemeester deze zaak zo emotioneel benaderde, hetgeen de heer Van Es ontlokte dat deze bena- dering werd gedragen door liefde voor de stad. De heer Van Es betreurde het dat D'66 zo weinig waarde hechtte aan de culturele betekenis van het carillon. Illj was diep «ader de indruk van de. bijdragen uit dc bevolking: en - van derden (ongeveer ƒ50.000) cn was èr- van overtuigd dat Brielle schreeuwt om een carillon. Dc heer Van Es kon; zich niet voorstellen dat de Briellena- ren deze restauratie niet willen. Het prójekt omvat uitbreiding en. restauratie van de klokken en het handspei, toevoeving van drie zware klokken, aanbrengen van. een autb^iïj matisch speelwerk en de weder inge- bruikneming van de luidklok „Bu- tendiic". Van de geraamde kosten van." :- ƒ130.000 komt na aftrek, van bijdra-,; gen en subsidies 62.500 voor ireke- ning van de gemeente. .v/...:-''-L Bij het vaststellen van het 'urgen tieprogramma en prioriteitenlijst wasx er eenstemmigheid over de noodzaak- van de nieuwe rioolwaterzuivering, en herstelvan; de* Venkelstraat. Zeer;", sterk, algemeen verlangen' was .et'; naar de'uitvoering van de. jeugdsub-'^": sidieregeling en de uitgave van eeéfijp -gemeenteblad. -" i Op deze plaats zak zoals bekend, een winkelcentrum.,komen. Omdat na <lc afbraak va» „De Ark" en de inge bruikneming van bet nieuwe 'kerke lijke centrum ongeveer'een jaar ligt, heeft dé Gereformeerde kerk van Schiedam een beroep - gedaan ,op de Hervormde Gemeente Keihei om ge durende die tijd gebruik tc mogen maken van do Hervormde Dorpskerk .in Kethèl/dórp. Inmiddels is- hier al overeenstem ming voor bereikt.. Vanaf „volgende maand, maarCgaatJmen ai een.. oécu-A' menisch stapje:Verdér: Tweemaal'pér maand zullen ér dan in de Dorpskerk gezamenlijke diensten worden gehoVilv den,.voor Gereformeerden, -en .Her-.;:jv vormden. - u Ook aan de prédikaóteRvacaturesvVV in Schiedcm schijnt, een: eind teikVvf mén. Van de zeven. predikantenplBatnV". sen in Schiedam zijn er -aïoraenteeliv: slechts twee bezet. Verleden week; is er een beroep tütgehracht óp V ds. M. C. Baart, die kpopvaardijiwedi- kant is en La Spijkenisse woont. Us:4?'i Baart, heeft dit beroep inmiddels al aangenomen én zal 'op zondag 28 fe- V; bruari in de' Grote Kerk worden be-.j; vestigd door zijn- Schiedamse collega - ds. J. Spaling. Deze dienst begint om tien uur.: Ds. Li- Baart krijgt .de pastorale zorg van wjjkgemeente V (Schiedam-oost) cn vervult de vacature Janssen. Deze is énkele maanden geleden naar Naald wijk vertrokken. renda de periode van 15 februari lot en met 1* maart 1071. Stand van het sehatklstpapier op 8 febr. 1 Ccbr. '71 schatklstpronessen 1.172,10».000 1,172.100.000 schatkistbiijetten 5.727.700.000 ƒ5,727.703.000 8 febr. 1 febr. (in duizenden guldens) GouY' 6.527,113 6327.115 Vord. lil goud enz. 2.116.440 2.037.859 Buit. betaalmidd, 273 208 Guldenvorder. op buitenl. 2.610 834 Papier in disconto 72.075 74.075 Papier door bank kekocht 1.375.!ö0 1.375.100 Voorschotten en lieienlnEen 239.201 33.126 Nederl. munten 21.803 25.3B! Passiva: Bankbiljetten 9.352.331 9.341.429 's Rijks schatkist 1.183,506 439.276 Banken in Neder!. 28.641 231.336 Andere! ngezetenen 28.809 68.371 Banken in buitenl. 52.045 55.624 Andere niet-ingezet, 26.70! 25.635 Saldi buitenl. ged 4.569 4.SB8 Totaal goud en deviezen 8.720.059 9.63S.342 Waarvan convert. 2.113.715 2.039.127 Dekkingspercentage 91.77 «3,53 ROTTERDAM Het Nieuw Rot terdams Toneel heeft dinsdagavond in het Piccolotheater dc première ge bracht van „De Sprakclozen", een éénaktcr van de Nederlandse auteur Lcdewljk dc Boer. Het stuk werd ruim vier jaar geleden door De Boer geschreven in opdracht van de VA RA: het is toen ook onder regie van John van dc Rest op de televisie uit gezonden, later eveneens in Belgic en Duitsland. Onder regie van Paul Melton heeft het NRT laten zien dat dit stuk inte ressant genoeg is om als „kleine zaal"-produktie op het repertoire te nemen. Het gegeven van „De Sprake- lo/.en" doet nogal simpeltjes aan: twee broers, typische ..gabbers'", le ven samen met hun stom zusje ln een verwaarloosde ruimte onder weinig gezellige omstandigheden. Waar de broers van leven doet wei nig ter zake, feit is dat zij door hun eigenaardig en agressief karakter buiten de maatschappij staan en met hun zusje een apart soort leventje leiden. Er wordt snel met messen ge trokken, er wordt geknokt en ge- schreeuovd, kortom de agressie viert hoogtij. Gasten, zoals een eventuele geldschieter en een vriendin van één van de broers worden door het trio hard aangepakt en bij voorbaat bui ten he* groepje gesteld. En dat is wel zon beetje het kern punt van deze eenakter, ondanks het feit dat er door het trio nauwelijks iets positiefs wordt voortgebracht be staat er toch een verbondenheid tus sen de familieleden onderling, een verbondenheid waar niemand in we zen iets mee te maken heeft en waar niemand het recht heeft tussen te ko men. Zo hoort het meisje ais 'éen van zelfsprekendheid bij de beide broers. Zij wordt hard aangepakt, maar ook verdedigd en bemind. Wat de broers elkaar te vertellen hebben is zeer on-, interessant, maar er is toch communi catie. zij het een hele bizarre, ver verwijderd van de „normale" om gangsvormen. In veel opzichten doet de intrige aan het werk van Pinter denken, al leen tekent deze Engelse auteur zijn karakters nog veel scherper, laat hij zijn simpele zielen nog meer hun eigen taal spreken. Het is Lodewijk de Boer ook niet gelukt om zijn stuk naar een climax te voeren: erg jam mer, want het stuk groeit daar qua opbouw duidelijk naar toe en als dat dan niet komt, laat dat een onbevre digende Indruk achter. Men krijgt Ln deze eenakter ook geenszins ijzersterk toneel te zien; daarvoor doet de dramatiek te simpel aan, maar men blijft wel met nieuwsgierigheid het gegeven volgen en dat ts tegenwoordig al heel wat bij ons vaderlandse toneel. Aart Staartjes speelt de sterke broer wat overtuigender dan Johan Ooms de „zwakke", Martine Cref- coeur liet met stil spel zien dat zij toch nog een beroepsactrice Is, en Pieter Lutz was wel leuk als een bur germannetje. De regie van Paul Mel lon deed realistisch aan wat bij het karakter van het stuk goed aansloot. Prettig was het ook. dat het stuk zonder pauze lu redelijk vlot tempo gespeeld werd. De voorstelling duur» anderhalf uur en dat is precies ge noeg voor een avondje jniet groots, maar toch wel onderhoudend toneel. Joris

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1