VIVO VIVO op die datum begint onze opleiding voer leerling-verplegenden "vogelenzang" i !J ijk ïool km5 hmd AMANDEL BROODJES MïllljsIIKS*;, I U 298 IN ONZE VIVO-SUPERS varkensvlees nu goedkoop KARBONADE van de haas IlSTO 501 gram f£pl FRANSE RE» DELKIOUS 2 kilo «8 WORTELTJES 599 *M) gram «JtJr - NEl ERLANDSE SCHEPEN hoofd van de centrale sterilisatie 15 maart 1971 psychiatrisch ziekenhuis OPLEIDING voor ZIEKEKVERZORGER(STER) Adverteren doet verkopen Hervormd Diaconessenhuis Arnhem rasiias koerier wordt alfifd A!s u „voor de verpleging voelt", is de dag om uw belangstelling in daden om te zetten: te bennebroek Cn.b.3 V. MOUTEN REPEN FRICOLETTA SMEERKAAS Haak mts OfJïA HÖÜHIVOfltST lid VIVO SLASAUS «ld BELEGEN KAAS ROND VERGIET aft EMRDEROOKVLEES IEDERE WOENSDAG GEHAKTDAG! GESCHRAPTE Psychiatrisch Ziekenhuis Ermelo algemeen klinisch- klinisch-chemisch analiste Hervormd Diaconessenhuis Arnhem tantfti&flsiaus raatOüi landmijn rood» wit of rosé ssfe 198 naarkeuze 495 vagnmienaw lit# fles a 0.5 lita? lijdelijk Il«! inncMleadtekfegnHi perslek «Jril SI lOOgram mI'-'ï-; PAGINA 10 WQ5N&DAG 10 Pfi&R'JAfli Hei Diaconessenhuis te Arnhem (405 bedden) is bezig met de bouw van een geheel nieuwe sterilisatie-afdeling. Voor deze moderne afdeling, waarin 5 personen zullen komen te werken, zoeken wij een Onza gedachten gaan uit naar een mannelijke verpleegkundige. Ook hij die het diploma A niet bezit, kan in aanmerking komen indien hij over voldoende ervaring beschikt Wij verwachten van de nieuwe functionaris dat hij 9 een grote mate van zelfstandigheid bezit en eigen initiatief kan ontplooien, leiding geeft op soepele, doch gezaghebbende wijze, kennis heeft van de problematiek van steriliteit en daardoor een inbreng op niveau kan leveren bij het realiseren van de nieuwe afdeling, tussen 30 en 40 jaar is. Salaris is nader overeen te komen. Een bijzonder gunstigs pensioenregeling en een bijdrage in de premie voor een ziekenkostenverzekering, behoren o.a. tot de secundaire arbeidsvoorwaarden. Degenen die reeds gesolliciteerd hebben, behoeven niet opnieuw te schrijven. Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij de personeelsadviseurvan het Diaconessenhuis, G. A. van Nispenstraat 37 te Arnhem, tot wie men zich ook kan wenden voor enige inlichtingen, (tel. 085-422941, toestel 366). J sinas Slliteriess in O voor 98 i/oor 'het betere drukwerk n De opleiding begint met een introduktie- periode van 10 weken, ter oriëntatie voor de opleiding die u in 3 jaar veert naar het diploma Ziekenverpleging B. Dan volgt een aangename combinatie van praktijk in de paviljoenen en theoretische vorming in ons opleidings centrum. Aan het eind van deze 3 jaar bent u in het bezit van een waardevol diploma, dat u in staat stelt een prachtig beroep met veel toekomstmogelijkheden uit te oefenen. Wie kunnen aan deze opleiding deelnemen? Jonge mensen vanaf 17 jaar en 7 maanden met tenminste een opleiding op MAVO-niveau of met Inas-opleiding. Belangstelling Wacht dan niet te lang en neem kontakt op met het hoofd Personeelszaken voor inlichtingen of een sollicitatie. Ons adres is: Rijksstraatweg 113, Bennebroek (bij Haariem) en on» telefoonnummer (02502) 7241. UITGAANDE VAN DE VERENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VAN GEESTES- EN ZENUWZIEKEN vam GZWAN op «ÜÜjSÏNK DUS tSCCSARANOCERDe KWALITEIT! 1! Prijswijzigingen voorbehoudènL Uitgezonderd dagverse aanbiedingen! 'Geldig van 10 februari t/rr» 16 februari 1971 I Binnenkort start in ons ziekenhuis weer een Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet men minstens 2 jaar vervolgonderwijs hebben genoten en 17 jaar oud zijn. ProL Chr. godsdienst Sollicitaties kunnen worden gericht aan de Geneesheer-Directeur van het ziekenhuis. im Ja Voor ons laboratorium, (hoofd: mevrouw N, j. Rameau-Poulie, klinisch chemica) zoeken wij wegens uitbreiding een gediplomeerd of Sollicitaties kunnen worden gericht aan de personeelsadviseur van het Diaconessenhuis, G.A. van Nispenstmat 37 te Arnhem. Telefoon: (085) 422941, toestel 366, De krant kunt u niet missen; geen dag: Ablda 3 te Lagos; Acila 10 ta Jjeixoes ver.; Acmaea 7 te orffi- ïoldsvik; Acteon 13 te Buk om verw; Area 16 te sriracha verw; Atys <e Gan Island; Achillea te Cristobal- Adonis 8 vn Baltimore nr Philadelphia; Aeneas s te Ash- dod; Alcetas 1 te Malta; Qmyntas g Gibraltar «epass; Archimedes va Btteacvectura nr Guayaquil; Arts 1 vn Santo Domingo nr Kingston; AÖaotldc 3 20 mijl N Burlings; Ameland 9 aank Toko- eadl; Adlne 8 9 mijl NO Northlo- j-eland; AA»m 8 2 min NW ouessant; Algersb e*nk Bueno- tairest Amsteldlep S 400 mijl ZO Hongkong; AinsteUaan 9 verw aank Curacao Amstelveld s 250 mill W cape Sable; Artemis 8 550 mill ZW Azorett; Avedrecht 8 270 mill Z2W soeotra: Adraslns 9 verw Le Havre Adtiü* s 200 mijl NO Madeira; Alkes 8 200 mijl K ilhadosol; Amnion S 143 mij! NW Aruba; Amsbelstad 3 870 mijl 2 Abidjan; Aniienkerk 8 20» mijt {- LasPalmas; AtUlacape 8 100 mijl ZtW Dakar; Atlantiecrown 8 Suo mÜI W Landsend; AtlaaUcstar 3 j5» mijl ZW Caperace; Angusex- oress S Kaapbengud; Atlantictra- rfer 8 73 mijl NO KaapKcnnedy: AinecskerK I 420 mlji W Bombay: Anuteihoek. 8 20C mijl N Reciie; Amstelpark 8 vertr Kimltau nr Fremantle: Brane 8 sunk: Breev- jiet S 20 inJJl ZW Goexee; BalonF 8 vertr BUbao nr Rotterdam; Bajika 8 ZWlsbt; Boreas 8 140 mijl ZZB Ouessant: Barradwavc 3 1» mijl NNW Dakar'. Berend-N* s dw Os- tende; Bali 8 100 mijl Z Grar.dCa- paria; Breehees 8 59 mijl W cas- qpets; Brouwersgracht 3 Elbe 2: Balütborg 7 JW> mijl N Eorkum n.r Bel?ZUL Bolünlaborg v Deiïzoi ïi GSvSborg: Camitio u te R'dam verw; CapUona 9 te Arzew verw. Caplsterla s te P. Diskson verw CapuiotUx 58 Kh. Island.; Cinuiia 9 te Cardon verw: Crania ;o bij Xl.v.TL verw; Chevron Eindbovcn 8 150 m Kaapstad. Cornella-b-i s M m ONO Algiers; congokust 8 59i m Z Capblanc; CasUtla 8 1100 m WSTV Ksap Verdisctie LU; Chevronarn hem 9 aank Gavle; Constance 8 is m O North Foreland; Carchester 8 620 m w Landsend; Carbetlger 8 10« xn KNO Kaap ïlnisterre; Car- Uro t 91 ra ZZO Cabo: Chevron Botterdam 8 495 m Sv Kaapstad: Daphne 3 t.e Teesport: Dladema 12 te M, al Atanadi verw.; Dlloma is ter hoogte Kaapstad verw.; Dionc 13 te Forcndos verw.; Dosina 5 van Botterdam tiaar- Forcados; Dietrich Old Midortf 8 25 m 2 Brighton; Doelwyk s 220 m ONQ Trinidad; Duivendrscltt 9 aan. komst CbiSKia; Domburgii 8 5 m W Sunk; Duurt-1 S130 m OZO m NO Azoren; Ea 8 aank Rotter dam; Eemstroom 8 580 m W Land send; Esso Den Haag 3 200 m OZO Mogadiscio: Esso Nederland 8 480 m Z Canartsche Eil; Eumaeus 8 verw aank Glasgow: Esso Euro poort 8 409 m O-NG Mogadlsco: Eemhaven 7 verw aank Hamburg; ForcsthiU 8 lüfl m O Aden; f'airllft 8 dwars Vilïano; Frances Hammer 8 v Fe.-z Goli n Leverdon; Forest- lake 3 vertr Punta de paJmas; Gerda Smits 8 Barcelona: Gretina Holwerda 8 30 n N O Outergab- bard; Gutfhansa 8 279 m ZZO Ta- koradi; Greta 8 t/a Teignmoutb- bay; Graveland 8 Pass Kaap Ver- dlsche Eli: Grecian «8 15 mis W Kp Llttinos; Gaastcrdyk 8 280 m NW Bermuda. Hercules 8S m ZW Ouessant; Hilversum 8 213 m K Azoren; Hol- landxdrees S 30 Bi WNW Port Eli zabeth: Heemskerk 6 te Bayonne; Houtman 8 dw Casquets: imke s dwars Tunis; lltersum 8 100 m ZW Llzardpolnt; Ida -laeoba 8 80 m K Slil.v Eï!.; Ilias 8 te Cadiz; Jason 8 330 m W Flnisterre; jayana 7 vertr Sarroach n Ashdod; Jal Ex porter s 220 m N Dakar: Jenjo 8 dws st AbbsheadJulanda Smits 8 83 m ZW Ouessant; Jayana 8 60 m :Z Palermo; KabylU is te Durban verw.; Kalydon i: te Lissabon verw.; Kara 12 te sbeilhaven verw.; Katelysla 6 R'dam; Kelletta 10 te 3C1. Island verw.; Kenia 9 te Anewn Bay verw.; Kermia 3 te Gefle; Kteaslella 7 te Trinidad: Kopionelia 8 te R'dam; Koratia P te Bandsr Mahshahr verw,; Kore Dia 3 te BuKOin; Korovlna 7 te Ccao; Kosicla 5 te Beiem; Koss- tnatella 14 te B. Maiashabr verw.; Krebsla 8 te Douaia; Kryptos 29/1 van Aruba naar Durban: Kylix 8 te Hambie; Keyser 8 Koordgood- win; Karlrann 8 175 m NW Kaap stad; Kreon 6 vertr Bremen n Antwerpen; Kaaphootn 8 verw Avondmouth; lienncmerland 8 vertr Pto A'egre; Kloosterkerk 8 1000 m ZO Bermuda; Kamj>erdijk 8 228 tn zw Flores; Koudekerk 9 verw Kagoya; KUthvalte 8 Noord, hinder; Leonldas 8 is m Z Kp Finisterre: Libertas 8 60 m N Al giers; Lijnbaansgracht 8 Str V Bo- nilatius; Lady Jatte 8 200 m O Psssero; Lcly 8 too m OZO St Vlrscint: LJzard 8 10 m N Kaapde- lahague; Menkar-11 8 rede Marseille; Marat- h 3 ie Laguaira; aiedon 8 te Pto O. ,z; aiemnon 7 te Paramaribo; Mercnrlos 9 te Aruba verw; Moer dijk 4 v portland; autropa 03 in Colt vn Biscaye; Marathon E t Laguaira; Medon 8 t Puerto Or- daz; Slernnon 7 t Paramaribo; Ommenkerk 5 250 rn O Madeira n Hamburg; oranje Nassau 9 te Ponta Delgada verw; Oudina 8 vertr Srlracha naar JMiri: patro 12 ter bocgte Jtaajistad v*rw: Phlii- dora 10 te C'cao verw: Philine 7 te Bonny; PhlllPPla 12 bij H.v.H. verw.-. Folydortts 3 «20 m/NO Mauritius; Parthenon 7 te Domi nica; Poolster 10 te Hamburg verw; Prins der Nederlanden 7 te Port ot Spain-.Proton 8 i« m/W IJmuIdon; poeldijk s 36fl mKO Bermuda; PaUuaedes 8 verw Para maribo: Queen ot Sbceba S 150 mjZW Monrovia; Rijnstroom 8 10 m Z Dover, Randtontcln 8 170 m ZW Lisboa, ScrvaaskerK a verw Singapore, Stad Gouda 8 86 m O Madeira, Statendam 3 aank Acapulco, Straatrio 8 137 m W Penang, Straat Tauranga 8 17 m N FUn- dersisland. Straat Torres 8 v Mombasa nMuscat, Straat ïowa 8 493 m Z Ceylon, sltula 8 300 m NO Puerto Rico, Spirit 8 Theems, Straat Fushtaü 8 verw Santos, Straat Tanga 8 240 m O Singapore, Stella-An tares e dw Ouessant, Subra 8 130 m NO Ilha do Sol, Seine Lloyd s 48» m WNW Wal- visbaai. Septa, s 6QO m NW Wai- visbaai, Sloterkerk 8 300 m ZO New Foundalnd, Str Agulhas 7 vertr Singapore n Hongkong, str Frackoln 8 570 m OZO Durban, Straat Hobart 8 450 m ZZW Cey lon, Straat Holland 8 50 m NW Marltiuspenang, straat Hongkong 5 1300 M O Buenos Aires. Straat Iemalre 8 210 m ZO Seychellen, Swindrect i 1! m NW FinLsterre, Straat Fremantle 10 verw aank Monrovia, Straat magelhaen 8 verw aanit Preetwon, Scheldeborg 6 te Dellzljl, Slnon 7 v Piraeus n Beyrouth. Solon 7 te Port of Spain, stad Dein 6 ye Duinker ken, Stad Den Haag te Bere- daux, stad Utrecht 9 te St John s verw, stad Zwolle 8 v Rotterdam n Baltimore, Spitsbergen 8 ISO m LS NO Cristobal. Surveyor 8 bij ell Capri, Tamara I 360 m NO Mogadiscio. TJiliwong 9 aank Mombasa, TJipondok 8 250 m NW Seychelles, Twee Gezusters 8 IOO m O Sleilit1. Tycha 8 Dover. Tjl- manuk 450 m XNO Mauritius, Tjl- negara s vertr Singapore r.Bang kok. Taras 8 dw Pantetlerla, Trim 8 69 m N vnsano. Tra 8 15» nt wzw lihadesai. Tliemis 8 vertr vertr Mombasa n Nacala, Vasum J to Djibouti, vlana 8 te Trinidad, Vitrea IS te Ccao verw, Vxvipara i te San Lorenzo, ViJst 8 vertr Yokohama n Kobe. Voorat a aank Fremantle, Valken, burs *9 m W Rome, Vega 8 Snil thktic.il, Vesta 8 l-allbelia s ss m TOV Cartagena: Uonot Jutiali 8 15 m/Berlen-ga Ladysophie 8 200 m/W Mel bourne;; Lelykerk p 7 Vlissingen it Antwerpen-, Lovcllia 13 te Le Havre verw; Marnelloyd 8 vertr Durban m L'Marqucs; Merwelloyd 8 480 in/ CITAPE Paimas; Mare Si- lentum 8 220 rn/NNO Villano; Ma rian Maria 8 29 m/W Kreta; Moor drecht 8 189 m/ZW Puerto Rico; Nederrhone 8 v Lissabon n Kaap stad; Onoba 8 6» m/ZW Freetown; Overysel 8 6W m/O Ascension; oostkerk 3 279 m/Z Tenerlfe;; Ouwetkerk 8 600 mJOZO Durban; Mercurlus 9 t Aruba verw; Maco- ma 17 te Le Havre verw; Metula 12 ter hoogte Dakar verw; Nede- rebra 8 45 m/N Havre; Nediloyd Kyoto 8 vertr Elbe; Neverltn 12 bij H.V.H. verw:Nlaearra a Cadiz; Royai Souverelgn. velox s Httm- ber, Waalekerk 9 verw aank Prt Elizabeth, wissekerk a 50 m ZW Cap Blanc, tvieboid Boehmer 8 20 m LS NW 'tVestkapelle, Walcheren 8 200 m ZW Kaap St Vincent, Westerkerk 8 10 m zw Hoek van Holland. Waardrecht 8 v Kpeme n Brest, Witmarsum 8 vertr Kartle- nool n Kopenhagen, Wega 8 33 m NW Hook. Zatra 12 te Srlracha verw. zaria 19 te Bukoro verw, zwartewater 8 dw Kaap Villano, ZwaanUena S IS a LS NTerschel- Shelitankers Abida 3/2 te Lagos, pointe Noire, Ango Ango, Ceao, R'dam (dokken w.D; Aclla 10/2 te Lebcoes verw.. C'cao, R'dam. Thames, stockhoim; Acmaea 7/2 te Ornskoidsvik, Sundsvatl. Gothenburg, stock- holm, verm. Gothenburg. Helsing- borg, Llnthamn; Acteon 13/2 te Bukom verw. (t/m febr. reizen In de Sing. Area); Area 16/2 te Srira- cha verw., Bangkok, S'pore, verm. Kashima:: Atys 7/2 te Gan Island verw., Bukom, S'pore 'dokken Camltla 11/2 te R'dam verw., C'cao, verm. Cardon, Valparaiso. Callao, Guayaquil; Caplluna 9/2 te Arzew Venv.. R'dam, verm. For- cados, Speria; Caplsterla 8/2 P. Dickson verw.. Mina al Fabal 1 bunkeren, utnm zaid. Sriracha; Capulonlx 16/2 te Kh, island. Bombay, verm. Kb. .Island, Bom bay; CI nulla s/2 te Cardon verw., C'cao, Kingston, Mersey. R'dam; Crania 29/2 bil H.v.H- verw., R'dam, Mersey Dallia 7/2 ge meerd te Le Verdon (ets 8/2), bon ny, verm. Stavanger (Solai; Daph ne 8/2 te Teesport, Mareeille/dok- ken; Dladema 12/2 te M, al Ahma- dl verw. (wordt verm. Kh, Island, Portland/Maine); DUema 15/2 ter hoogte Kaapstad verw. op weg naar de Perz. Golf: verm. Khor al Amaya, Mina al Ahmadi, Sydney, Gaelong; DIone 13/2 te Forcados verw., Gothenburg (bonny verval len); Dosina 5/2 van rotterdam- naar Forcados, 'Wtliernshavcn; Ka- bylia 18/2 te Durban verw,, Perz. Goll; Kalydon ll/d sum, te Lissa bon verw., Tripoll/ybië, Benghazi, Napels, verm. Berre; Kara 12/2 te Sbeilhaven verw., R'dam, verm. SheUhaven, Hamburg, R'dam, Nordenham, Hamburg; Katelysla 6/2 te R'dam, Sbeilhaven. Dundee, verm. Harburg, Purlleet; Keüetia 10/2 te Kb. island verw... Karachi, Mina al Fahai (bunkeren), Jebel Dhamia. verm. Karachi; Kenia 9/2 te Anewa Bay verw., Lae, P. Mo resby, Geelong, Bukom; üCerma 8/2 te Gefie verw., Kleierkanaal, Hamburg, Teesport, verm, Sal- tend, Stanlow; KliasJclla 7/2 te Trinidad verw., Stanlow; Kopio nelia te R'dam, Algfers, Augusta (Prtolo), Piraeus, Beirut; Koratia S/2 te Bandar Mahshahr verw., Mauritius, verm Durban; Korenla 3/2 te Bukom. Woodlands, Bukom, Bangkok, S'pore (dokken): Koro vlna 7/2 te C'cao verw., Port au Prince, San Juan, Car. gebied (Cardon enz. verv,); Kosicla 5/2 te Beiem 8/2; Kossmatella 14/2 te B. Mahshahr verw., Mombassa, Dar- es-Salaam: Krebsla 8/2 te Douaia verw.. Pointe Noire, Trinidad; Ktyptos 29/1 van Aruba om Kaap de G. H- naar Durban (bunkeren /etai7), s'pore, Bombay, Calcutta; meshaven; LovelUa 13/2 te Le Havre- verw.; aiacoma 17/2 te Le ley, Stanlow, Avomnouth, Tha- Kylix 8/2 ta Hamble verw,, r,tw- Havra verw,, Verm. Ealul Xslan-d, Mina al Ahmadi, Tranmere; Metu la 12/2 ter hoogte Dakar verw. op weg naar Mina al Ahmadi; Never- lta12/2 bij H.V.H. verw., K'rlanx, Hamburg, Marseile dokken; Ondl- na 6/2 te Sriracha, Mlrl, Sydney, Geelong; Onoba iï/2 te Bonny verw.. Hovic; Patro 12/2 ter hoog te Kaapstad verw. op weg naar Spezia ceta 27/2).; PUUidora 10/2 te C'cao verw., verm. New York, Cardon. C'cao-, New York; Philine /2 te Bonny verw., Rio tie Janei ro, verm. P.G.; l'tiUiupla 12/2 bij H.v.H. verw., Rotterdam, Belfast, verm. Forcados, Thames; Sepia 11/2 ter hoogte Kaapstad verw. op weg naar M. al Ahmadi (eta 23) verm .whangarel; vasum 5/2 -te Djibouti, Bandar Mahshahr, ver». Durban (Kh. island verv.); Vlaha 8/2 te Trinidad, C'cao, verm. Phi ladelphia, Baltimore, Car. Gebied; vitrea ïl/2 te C'cao verw,, Port smouth, verm. Car. Gebied. Buck- sport, Searspoxt; Vlvipara 6/2 te San Lorenzo verw., Bucksport, Searspot; Zafra 12/2 te Sriracha verw.. verm. Miri, Sriracha; Zaria 19/2 te Bukom verw., Japan. VERTROKKEN 9 FEBR. Arta Lib NJgoco; Handsome Eng Europoort Yarsooirth ï'ertex; St George Eng H v Holland Harwich H en. PietersEduardl Schupp Dts mary Eng seiby P en Haentjes; Leendert Broer e Ned S'ham Broe- Liverpool P en Haentjes; WlU- re; Lea Brid Deen Honfleur kamp sen; Leora Israel t?J D v d Heide; Alexandre Sllva Port Lissabon ■Fumess; Canis Noor Stavanger Burger; Margaret Johnson ZW Antwerpen Wambersie; Teglbol- nien Deen Manchester Trias; San Francisco Ew Antwerpen Wam- bersie; Havstraom Koor SheUha ven V Ommeren; pallas Ned Am sterdam H en Veder; Saint Michel Frans Duinkerken ACM; Kurt H Dts Terreuzen Har.no. Perseus Dts Antwerpen Eurovracht; Heml- cradium Eng shellhaven v Omme ren; sombeek Ned Londen V Weelde; Stadt Ascbendorif Dts Felixstowe Sealand; Texas Alaska Pan Europoort Landen Ruyg en Co; Helens presthar noot H'roads Veerhaven; igjosUv Rus Hamburg Pakhoed', Tinnes Noor Plomblno Seam; Iibelle Dts Bremen V weel-de; Formol spanj I'haru Gans tr; Burtonla Eng Vlaard Huil OMS: Sltula ZW I'ham Trias; Hummel (Dts Travemunde V Weel de; Cardona Pan Europ Lysekil KSD; Kathe-H Dts zee Lehnke- rlng; AustraUc Zweed San Juan Muller. W. B .Houle Eng zee Dirkzwa ger; Angelica Gr Bremen; Ocea- nus Zweed vn Europoort Perz Golf: M 11 S3 Ned zee Marine; Bea Tiisrloc Amer coat Plat Muller; Paulina Dts Rochester Sahara; Thorstar Noor Bahrein Esso; Viaarcl 123 Ned zee; StadZwolle Ned balttmore; Bow Trader Eng vn Dordrecht sthlpwash-bank; Miidsteüt Dts -7- AANGEKOMEM 9 FEBR. PaclIIc Banger Eng Antwerpen Ueeïh. term stg hal. xsar. Dts Great Yarmouth Margrieth ECT stg Comar, Hummel Dts Bremen Shell Viaardingen st 41 idg V Weelde, Matllde Lib Togo viaar dingen vulcaanh Fosfaat Fertex, Wicbold Boluner N-ed Velfast Zekath DEKA stg D v d Heide, Mynlas Ned Amsterdam Beatrixh. KNSM stg H Veder, Brage Ned Felixstowe Eemh Burger stg Bur ger, River Oram Nigeria Antwer pen Margrieth TUB stg Burger, Conger Ned Amsterdam Viaardin gen Vulcaanh Idg Nigoco, Ariga G Ned Antwerpen ftljnh Fenix Idg Carebeka, Al Kulsum Pakistan New Orleans Waalh 93 graan Mul ler, Crestbank EngAntwerpen Merweh C SWT stg Gen Steam, Anna Lnhmann Dts Gent Waalh 28 Mg westlaila, Este Dte Gent Botlek GEM Idg V Westfalia, Nor cape Dts Hull Beneluxh stg NSF, Adine ned Londen Jobshaven stg Batavier, Aurore Ned Gr Yar mouth Binnenhaven idg P en Haentjes, Anna Fannij Cyprus Va lencia Pernis Faktank olie v Om meren, Eland Dts Tilbury Waalh SMH stg BUK, islaa Canarias spanje Leixoes Merweh SOM stg Mentaal. Europic Ferry Eng Felix stowe Beneluxh stg TFS. Kvarter Noor Gent Viaardingen Enok Idg Fertex, Koningin Juliana Ned Harwich H v Holland pass Zee land. Dicky 499 Ned Temeuzen Dordrecht- Idg Hanno, Corrie Broero Ned Esle of Grain Botlek Panocean ohe Broere. Ledaro Zweed immingham "e MET Idg Ruys en co, uoli» Antwerpen Beatrixh M Pr Hud -ra Pieters, Neptun L» J* werpen Beatrixh qd stg J 5®J Else Kyhl Dts Antwerpen Zvg drecht Wambersic DDT. Baö' Fin elfzljl Merweh C SWT-» Vlnke, Emlrose Abbey Bog Beatrixh M PR stg number. P n-ich Purpose Ned waalh W stg H.oekstra, Aucklis Rus 4; te nis Nam Idg Pakhoed. WsJ Dunlierque Frans Ant?/L Waalh peishaven Hansa tvom Rubicon Ned (Dover paxkkafe» V Uden. Norwiad Ned Hall Iuxh NSP NSF, Hubertgat.a Bordeaux Parkkade stg so' Bruns. Neermoor dts Londea w dreeht Idt Wombende DDL Vork Eng Salt End Botlek Bg idg Esso Ned, Slntus Zweed w Botlek nm 8 Methanol t)»® nada Zweed 3 Aires SciBeM* Mull progress stg Wambersi'.^ Ned Maashaven Hanno las 7 Hoyman Schuurman. Lra - Lortden - 0 - Idg Palthe Hantjffl nr Maash pL 8, Utc FrfSS a Perth J-obshaven gerst Huolfr ters. Australis Pan SowtteraP wilhelminakade pass HSB. P® Ned Ramsgate Mwerh SO»J: metaal Transport. Ingrill Bilbao waalh Cleton stg Fu-'<*S, skierka Pool Gdynia .Wgj NTB stg NTB: P.evl Belg Dordrecht stg Mauritz: EMS^ per Dts Dordrecht WtanKg Dordrecht: Jervls Bay burry Margrlethaven ECT Polyvos Grlek Constanza Matex olie Broere: Alette.8WJ Noor immingham Eur Gwi &z roliestelgcr gas Buys; "X Leon hardt Dis Huelva vlsari J* eaanhaven erts Dekatr: Dreyer Dta Varberg Capee Ussel hout Westfalia; Katar Dts zee waalh PHM zee I&K -in?; Urk Ned Visserman: w*» Dts zee Dordrecht Dordrecht: TE ROTTERDAM VERWACHT^, OVERSEAA MARINE a"* 'JICES; 19 Agios Fanoarlos_ Passages: 14 Bantu- Noor ges: 21 Basalt Dts Londen; Andreas Cyprus Passages; gans: OT Marl» Leonards -. CAsoaiana: 39 August Leen»3 Dts Murmansk;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2