tUSTHÜIS fillM te bejaardenhelpster Vakatures fa fj hst i nderwijs ?S5 te Echte postzegels uit de hele wereld bij 20 liter benzine of 2 liter EssoMix r £sso Vraag gratis ruilkaart bij uw Esso dealer T oïnmei* ik. Een hoofd B. Enige O.K. verplegers of verpleegsters C. Een narcose-zuster of verpleger ziekenverzorgster mmmmi m □OHANNES ZIEKENHUIS I Stichting De Rustenburg Rotterdam MEDEWERKSTER te- 3%JÏËÊm Spaar postzegelsbij Esso Christelijke Huishoud- en industrieschool LERARES N Xil A. EEN LERAAR B. LERAREN emmer DAT PRACHTIGE Rl - Hi ORGEL zo rijk in klank, zo fraai in uitvoering en technisch volmaakt, Algemeen christelijk ziekenhuis voor de Zaanstreek Wij zoeken voor onze OPERATIE-AFDELING I Het protestants-christelijk „De Uchtenberg"-Anriersfoort VRIJDAG 12 FEBRUARI JS: aiM smm mem mmm. V zeer goede salariëring naar leeftijd en ervaring; 5-daagse werkweek; gunstige regeling van de ove rige arbeidsvoorwaarden. Bij intern wonen' is eigen ka mer beschikbaar. V •MËmËm LERAREN /LERARESSEN v. Nu spoorslags naar de dichtstbijzijnde Esso pomp om postzegels te. tanken; Kleurige prentjes, warë kunstwerkjes, van heinde en ver - nu gratis als u. 20 liter Esso benzine, tankt of. 2 liter Esso Mix. De pompen met de - feestelijke postzegelversiering rondom.herkent u zó! zult eens zien hoe opwindend en boeiend het is om dié bonte wereld va.n de postzegel .te ontdékken En hoe snel zo'n j eerste begin kan.uitgroeien tot een aardige verzameling. - '1 4- 'S-GRAVENHAGE Chr. Zuiderpark Mavo School KIJK de advertenties nog eens no er is vast iets voor u bij! te 1 Voor de afdeling bezigheidstherapie speciaal ten behoeve van onze psychisch gestoorde patiënten die in een aantal tehuizen van onze stichting worden verpleegd zoeken wij contact met i-m met ervaring op het gebied van arbeids-bezig- heidstherapie c.q, welfare-werk. Zij zal na een proefperiode de leiding van deze afdeling op zich nemen. Een diploma of getuigschrift {b.v. welfare- werk) strekt tot aanbeveling, Geboden wordt: Een zelfstandige baan met ontplooiingsmoge lijkheden. Een goed salaris; afhankelijk van leeftijd en er varing tot de rang van bezigheidstherapeute A. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waar onder opname in het bedrijfspensioenfonds. v Sollicitaties te richten aan de directrice van bovengenoemde stichting, Mathenesserlaan 500, Rotterdam. Telef. 010 - 2510 06. Voor ons bejaardencentrum met 130 bewoners vragen wij voor spoedige indiensttreding een PAGINA te mm- óifrn. >OlKkïi 18»^. v><~ ww-..-.. - of t Sollicitaties te richten aan of inlichtingen te ver krijgen bij de directrice, mevr. W. Mulder, Utrechtscweg 299, Amersfoort. Telefoon (03490) 19348. Gratis bij Esso DE LIER Chr. School voor M.A.V.O. EMMASTRAAT 12 Gevraagd per 1 augustus 1971 voor volledige weektaak of deelbetrekking. Alle bevoegdheden (uitgezonderd Duits en Han- del) bieden mogelijkheden. De Lier ligt zeer gunstig t.o.v. Delft en Den Haag. Nieuwe eengezinswoningen met c.v. (schriftelijk toegezegd) komen aug./sept. beschikbaar. Inlichtingen bij en sollicitaties aan de directeur: W. Kukler, Emmastraat 14, De Lier. Tel. 01745- 3398. Het ie een echte insteekkaart Daarin kunt u uw postzegels goed bewaren. De dubbele hebt u altijd bij de hand, als u wilt rullen! Ga naar uw Esso dealer en vraag de insteekkaart. Gratis! Zolang de voorraad strekt! Westmolenstraat 24 - Schiedam Telefoon 010 - 203915 Gevraagd met ingang van 1 augustus 1971 Volledig lesrooster. Vanaf 1 april 1971 zijn voor deze lerares even tueel al 15 lestijden beschikbaar. Positief Christelijke levensopvatting. Sollicitaties te richten aan de direktrice van de school. Boerenstraat 56 Tel. 070390357 Gevraagd per 1 augustus 1971: Aardrijkskunde. Geschiedenis, Frans. "Volledige weektaak. voor enige uren handvaardigheid en muziek. Brieven aan de directeur: K. Krul, tel. 070-662488 Vijverzlcht 22, 's-Gravenhage. bsntu volledig afgestemd op kwaliteit service en absolute garantie krijgt u ie hoogste inruilwaarde voor urn oude instrument Lndt n in onze niterehreifla imTiAVHA -mofc vindt u in onze nitgeoreida kollektie met keuze uit de houtsoorten paliasander, noten, teak, eiken, en desgewenst ook in origineleQuern Ann 8 Stijl- A «UUrtlWUUMMIUimpUWmiUWÖIlM» Hiuiimtmitiiwnnni &U muzikale meestemerk specialisten sinds 1919 BI-HA orgels hebben o.a. een opvallend gemakkelijks registratie door middel van pré-eeta en zijn ook leverbaar met volledig pedaal. Bij Sommer kunt u ook een. EI-HA huren voor slechts f 14,- per week met recht van koop. Bij eventuele latere koop wordt de betaalde huur afge trokken; Vraag vrijblijvend een demon stratie bij n thuis of iaat u onze uitgebreide catalogus kosteloos toezenden. Nevenstaande coupon maakt u dat zo gemakkelijk. Vul deze coupon duidelijk ln, knip hem uit en stuur hem in een open enveloppe zonder postzegel, aan ons op. Op de enveloppe schrijven: Antwoordnummer 119 Dordrecht. AAimSAACr COUPON Aan Sommer Zonen N.V". Dordrecht: Grote Markt 1, tel. 01859 - 31241, of Gortnchem: Langendjjk 54, tel. 01830 - 4623, Afd, Gorinchent donderdags tot 21 uur geopend. Ik wil gi aagr vrijblijvend een demonstratie met hst nieuwe BI-HA orgel bij mij thuis» Liefst opdag-, om.uur. Zendt mij uw orgel- piano- catalogus met daarin uw gegevens en voorwaarden. Naam: m Straat: Woonplaats: Telefoon: (Gewenst hokje aankruisen s.vvp.). dlz hiervoor komen in aanmerking verplegers of verpleegsters met een ruime O.K.-ervaring en met organisatorische kwaliteiten. Wij bieden een goed gehonoreerde functie met interessante ontwikkeling®- aspecten eventueel nog in opleiding eventueel nog in opleiding De onder B en C genoemde functionarissen zijn nodig wegens uitbreiding van de werkzaamheden. Hug telt^60 beddenf momenteel 250 b^den; uitbreiding ligt in het verschiet. De chirurgische afde. SchrifteiHke^iuvlSr15 v"1 respectievelijk bemiddeld (gehuwden) worden. Zaandam. kunnen worden gericht aan de directie van het ziekenhuis, Postbus 21 te i 3 5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 2