1372 GAAT pezwaren tegen vuil m Krimpenerwaarcl storten AGENDA „De priester wil ook wel 's wat" SGP Meld forumavond Hartziekten Al honderdtal aanmeldingen voor collecte Feestavond van GJV maison des Bories een ivitte raaf t e r me u I en de rotterdammer ong.24x15x11cm ong,28x19x13cm ong.31x23x16cm hol winkelen waard VRIJDAG 19 FEBRUARI 1971 PAGINA y Een schoonheid van een vitra gedat is echt niet overdre ven voor deze prachtige Itali aanse polyester voile bedrukt met fijne dessins. Er zijn wei 10 verschillende dessins, allemaal even mooi, hoogopgewerkt in fraaie pas telkleuren. Een mystere die er uit springt, van een ragfijn weefsel' (wei nig doorkijk)koopt U bij ons voor nog géén twee rijks daalders per meter. op voor eeuwfeest Een typerend beeld van (passief) verzet van op standige jeugd uit de film „Horoscoop" van Boro Draskovic. BERGAMBACHTIn samenwer king met de SGP-kïesverenigingen van SChoonhovcn, Stolwijk, Goude rak, Ouderkerk en Berkenwoude heeft de kiesvereniging Bergambacht een openbare forumavond belegd, waarvoir een grote belangstelling be stond, -- Het Rijnmondlid Barend re gt be toogde fel tegen de gewestvorming en verklaarde, dat de SGP deze gedachte afwijst. Deze tegenstand verklarend zei de heer Barendregt, dat het er bij gewestvorming en herindeling op ge munt is het reformatorisch streven zoveel mogelijk nadeel toe te bren gen. „De reformatorische invloed mag bij herindeling cf gewestvorming niet te groot zijn, zoals Indertijd is geble ken InTholen". Vrijdagavond om 6 uur begint op.de Ie etage de verkoop van déze luxe my stères van Italiaan- sa polyester voiie, bedrukt met hoogopgewerkte dessins in pas teltinten (kies uit tO verschil lende dessins), hoogte 175 cm, per jm p%é% meter Jl|X voor Ook mttukitsmorsen epen Géén tel. of schrift best MOOKHOEK In het vereni gingsgebouw van Mookhoek is er zaterdagavond een feestavond, waar aan medewerking verlenen The Dixon Brothers uit Zwijndrecht en de GJV uit 's-Gravendeel, die enkele schetsjes zal opvoeren. De avond, die georga niseerd wordt door GJV van 's-Gra vendeel, begint om half acht. (Van een onzer verslaggevers) Hoe de brand aan de West- Kruiskade heeft huisgehouden blijkt ioel uit bijgaande foto. Duidelijk is de scherpe afschei ding te zien tussen het uitge brande pand en de ernaast ge legen panden die door een var beten gevecht van de brand weer alleen waterschade kre gen. Bij de brand kwam een alleenstaande man om hei leven. Hij werd eerst nadat de brand was geblust ontdekt. Dé grote mode van dit ogen blik..... rieten koffertjes voor naar je werk, ais beauty-case of voor.weekendjes uit.... Rieten koffertjes met een ori ginele sluiting en 2 stevige handvatten, koopt .U nu bij ons in 3 maten voor aantrek kelijke prijzen. Vrijdagavond om 6 uur begint op da partem de verkoop van deze rieten koffertjes met ori ginele sluiting en 2 handvatten. U kunt kiezen uit 3 maten, nu extra voordelig. Ook mttnitgmorgen open Géén tti.'of schrift btst BINNENSINGEL165.TEL: 842486 VLAARD1NG0Ï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1