Tüngerhans profijt onderhoudsmonteur AAMBEIEN MEDEWERKER TIJDELIJKE LEERKRACHT 'sHEEREN L00 - L0ZEN00SD MEDEWERKSTER OP HET DIREKTIE-SEKRETARIAAT dieren bouwen sta :en AKZO KETJEN CARBON intelligente II- a ge Jongen Adverteren doet verkopen NIEUW ZEELAND INFORMATIE- EN FILMAVOND AKZO KETJEN CARBON Aap en mens in de evolutie .He dte FAMILIEBERICHTEN Handelscompagnie n.v. Rotterdam BEATRIXSCHOOL f 12.90 van woensdag tot woensdag profitahal 1e etage 17.50 parterre 2e etage 7.65 f 12.90 CHAUFFEUR schrompelen weg vrijdag 26 februari 1971 '1/ SL? ut ROTTERDAMMER PAGINA 8 1 DliNSDAG 23 FEBRUARI 1971 Het symfonie-orkest na Voor onze afdeling Centrale Administratie vragen wij een enthousiaste afd. Personeelszaken, Waalhaven O.Z. 1, Rotterdam-22. Telefoon (010) 292055 - toestel 118. voor Christelijk Basisonderwijs, Krabbendijkestraat 240, Rotterdam-Pendrecht voor kleine combinatie 3—4 van 1 maart t/m de Paasvakantie. Wie waren onze voorouders? door Herbert Pothom Een populair-wetenschappelijke oriëntatie EEN BOEK VAN EO ER A KEUN1NG WAGENINGEN <0 (Prot. Cnr. Inrichting voor Geesteszwakken) te ERMELO vraagt op korte termijn een Voor een jongedame van ca. 20 jaar met MULO/MAVO-opleiding liefst diploma Steno Nederlands en praktische ervaring bieden wij een afwisselende werkkring. Salarisgrenzen (afhankelijk van leeftijd en ervaring) van 693,93 tot 1.070,34 per maand. Uitstekende sociale voorzieningen. Een 38%-urige werkweek van 5 dagen. 16 werkdagen vakantie per jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Üirektie van onze Inrichting. Telefonische inlichtingen: 03417-2541, toestel 310. Geheimen 1 van het 1 insektenleven 1 Herbert Pothorn een boeiend boek zomer keuning wageningen Ketjen Carbon behoort tot de chemische divisie van het AKZO concern In verband met regelmatige uitbreidingen zoeken wij een Onze technische dienst heeft plaats vooreen onderhoudsmonteur, die gezien de aard van de werkzaamheden, in het bezit dient te zijn van een LTS diploma machine bankwerker en enige ervaring heeft in de process industrie. Leeftijd tot ca. 40 jaar. Naast een goed salaris, heeft u rechtop winst deling en ontvangt u een najaarsgratificatie. Gehuwden helpen wij zo nodig met het verkrijgen van nieuwe woonruimte. Voorts geven wij een vergoeding bij verhuizing en dragen wij bij in de kosten voor herinrichting. Sollicitaties, schriftelijk of persoonlijk, na telefonische afspraak, aan onze afdeling personeelszaken. KETJEN CARBON N.V., Postbus 9, Rozenburg Tel. 010-163311 Dagblad „DE ROTTERDAMMER" KLEIN EUROPA IN DE ZUIDZEE UITNODIGING TOT BIJWONING VAN EEN Ketjen Carbon behoort tot de chemische divisie van het AKZO concern In verband met uitbreidingen zoeken wij een In onze elektro-technische groep hebben wij plaats vooreen elektromonteur, die geien de aard van onze installaties, in het bezit dient te zijn van een diploma V.E.V. sterkstroom. Heeft u een gelijkwaardige opleiding dan komt u ook in aanmerking. Leeftijd tot ca. 40 jaar. Naast een goed salaris, heeft u recht op winst deling en ontvangt u een najaarsgratificatie. Gehuwden helpen wij zo nodig met het verkrijgen van nieuwe woonruimte. Voorts geven wij een vergoeding bij verhuizing en dragen wij bij in de kosten voor herinrichting. Sollicitaties, schriftelijk of persoonlijk, na telefonische afspraak, aan onze afdeling personeelszaken. KETJEN CARBON N.V., Postbus 9, Rozenburg Tel. 010-163311 God heeft heden tot Zich genomen mijn innig geliefde Man en onze /.eer zorgzame Vader, Behuwdvader en Grootvader ALBERTUS HOOGENBERG op de leeftijd van 67 jaar. Rotterdam: E. J. B. HOOGENBERG—Tobé Oss: J. HOOGENBERG A HOOGENBERG—de Jager TINA 1 JRT Rotterdam* H. J. HOOGENBERG H. H. HOOGENBERG Rotterdam, 20 februari 1971 Statensingel 191b Geen bloemen Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaatsvinden woensdag 24 februari op -de algem. begraafplaats „Croos- wijk", na aankomst m de kapel om 2.45 uur. Gelegenheid tot condoleren in de kapel na afloop van de begrafenis. Met droefheid geven wij u Kennis, dat God tot Zich heeft genomen mijn lieve Li oer, onze Zwager en Oom ARIE AALBERS op de leeftijd van 65 jaar. Uit aller naarn. L. v. d. STEEN- Aalbers Pernis, 21 februari 1971, Uiterdijk 37. De Overledene is opge baard in het St Joris ziekenhuis te Delft. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden donderdag 25 februari op de alge mene begraafplaats tc Perms. Vertrek vanaf Murraystraat 2 te 1130 uur. Humoristisch* tekeningen ven musici an hun heel bijzondere instrumenten. Uit de vrolijke crkestwersld ven de eertoomst Gwrard Hoffnung. Gebonden f 3Af> Verkrijgbaar in de boekhandel Heden nam God tot Zich onze beste Zwager en Oom AB HOOGENBERG Den Haag: M. A. H. TOBE W. H. BREZET—Tobé Rotterdam* E. J. TOBÉ L. C. TOBÉDisser Oegstgeest: B TOBÉ G.' J. TOBÉ—Graafland Neven en Nichten Rotterdam, 20 februari 1971. Volstrekt enge kennisgeving Op 20 februari 1971 overleed mijn lieve Man en onze geliefde Vader HINDRIK MELCHERTS VAN DER HEIDE Maag-darmarts te Rotterdam oud 54 jaar. P. G. A. VAN DER HEIDE—Boogert INEKE REINDER HEDDE RIK Rotterdam, Mathenesserlaan 282. De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden Op 20 februari 1971 overleed mijn lieve Zoon, onze beste Broer, Zwager, Oom en Neef Dr. H. M. VAN DER HEIDE oud 54 jaar. Amsterdam: P. A. VAN DER HEIDE—Timmer Dr. R. M. VAN DER .HEIDE C. VAN DER HEIDE—Wessel HERBERT, FINETTE, DORINE H. J. VAN DER HEIDE Groningen: N. VAN DER HEIDE—'Togtema Hoogezand: H VAN DER HEIDE P. C. VAN DER HEIDE—Stikkelorum Op de Dag des Heren is in volle zekerheid des geloofs, na een langdurig en geduldig gedragen lijden m zijn Heer en Heiland ontslapen, mijn geliefde Man en onze zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader CORNELIS VERHAGEN in de ouderdom van ruim 68 jaar. 'k Zal dan voor altijd bij U zijn. Na al mijn noden, angst en pijn, U al mijn liefde waardig schatten. Daar Gij mij bij de hand wilt vatten' Gij zult mij leiden door Uw raad. O God, mijn heii, mijn toeverlaat En mij hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid. Ps. 73 12 (gew 's-Gravenmoer* 1 S. C. VERHAGEN—Hoefnagel G. VERHAGEN A. C. VERHAGENvan Eersel Waalwijk: J. PRUIJSSERS—Verhagen C. E. PRUIJSSERS Amsterdam: J. M. VERHAGEN 's-Gravenmoer: P. A. VERHAGEN P. VERHAGENVerduijn M. VERHAGEN N. VERHAGEN—v. d. Linden W aalwijk C. V RHAGEN A A VERHAGENVistor en Kleinkinderen. 's-Gravenmoer, 21 februari 1971 Wielstraat 1 Geen bloemen. De begrafenis zal D V plaatsvinden donderdag 23 februari a s. des namiddags tussen 2 en 3 uur op de Algemene Begraafplaats te 's-Graven- moer. Vooraf zal er een rouwdienst gen*, id^n worden in de Gereformeerde kerk Vaartweg 23. Diegenen die deze dienst bij willen wonen wor den verzocht om 1 uur in het kerkgebouw aan wezig te willen zijn. De Raad der Gereformeerde Kerk van Rotter dam-Centrum en Wijkraad VI geven met droef heid kennis van het overlijden van hun Ouder ling KORNELIS MARTINUS BIJ DE VAATE Maar nu, Christus is opgewek' uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. (1 Cor 15 20) De Here troosie zijn diepbedroefde vrouw en kinderen. Namens de Vijkraad VI: Ds. A REEN, consulent C DE KIEVIT, scriba Namens de Kerkeraad* Ds J P. HORCHNER Jr, h t praeses T DE VLAM'NG, scriba Rotterdam, 21 februari 1971 Wij denken aan iemand tussen 18 en 25 jaar, met UlO-opleiding en goed admini stratief inzicht. In een persoonlijk onderhoud zullen wij gaarne alles over deze funktie en het daaraan verbonden salaris vertellen. Ons bedrijf heeft een uitstekende studie kostenregeling. Gevraagd Sollicitaties gaarne zo spoedig mogelijk aan het hoofd der school, J. Tijselingr Viskaarweg 4, Hoogvliet Telefoon schoot 802816 Telefoon huis 168843 De vordering van het onderzoek en de strijd der meningen sinds Darwin. Wat zeggen ons de vondsten van fossiele dierlijke en menselijke resten? Hebben aap en men3 een gemeenschappelijke voorouder? Moeten we onze voor stelling vary de chopping herzien? HoofdsHikken: Darwin en ;;ijn erfenis Soortverandering en selectie Erfelijkheid Onze voorouders De liirsta mens Het milieu De mens een uitzondering? D toekomst. Verkrijgbaar In de boekhandel 192 bladzijden: met tekeningen Reuze komiek. Eigentijdse SCHILDERIJTJES die 't doen in eike kinderkamer. Met ty pisch Frans esprit getekend en gekleurd. Zoek q de leukste uit O»* Keramiek KOP EN SCHOTEL. Cilindervorm met cannelure. Reseda glazuur. Bijzonder goedkoop. Per stukl.-. Koop 6 stuks, U betaalt er 5. Doos met 6 mooie, sterke kop en schotels jj» Deze week Oi* BORRELBEKERTJES. Kris- taiheldei Leuk strak cilin- dermodel. Voet sets inlopend, laten zich makkelijk en veilig stapelen. 6 Borrelbekertjes. Nog geen 59 cent Deze week 6 stuks in mooie kado-doos wtQU GERO ZILMETA MODEL TANGO. Model uit vroegere Gero produktie Couvert-ar tikelen nu voor halve prijs of nog lager normaal 3 90 310 4 70 Dessertlepel Gebakschep Jamlepel Likeurlepels, etui van 12 stuks 22.60 Sauslepel 1180 Tafellepel 410 Tafelvork 410 n 1.95 3.95 2.95 TOILETSPIEGELS. Wit hos taleen rand met lederen op hangriem. 40 cm o 15.-. 30 cm 8.-. Toiletspiegel op standaard, 30 cm o. Deze week lv«" Emaille KOOKSET. Gezellige glpnzerde erra-cotta kleur. Liefst 7 delig: 4 kookpannen, 13 - 18 - 20 '2 cm: Braad pan 24 cm; Steelpan 16 cm; Koekepan, met Teflon, aan bakken uitgesloten. Normaal 126.25. Deze week 7 delig Terra-coita QK emaille kookset O»* Zie Uzelf ten voeten uit 2 elfklavende PASSPIEGEL 108 x 33 cm. Makkelijk weer af te nemen en opnieuw te plakken. Passpiegel ebt U nodig voor persoonlijke in spectie van top tot teen. VERGROOTSPIEGELTJE. 10 x 10 cm. In 'n wip opge plakt. Vertelt U vergroot waar rake-up bij te ry Af werken is. KANDELAARS. Elegante, vloeiende Ljn.Kun stig houtdraaiwerk. Palissan der en laqué. Kleuren: lila, oranje, wit. Gepolijste edel- stalen kelk. Kompleet met kaarsbo! of kaars. j- Door elkaar 1 prijs O." SILVERPLATE van hoge kwaliteit, Hoogglanzend en- mat gepolijst. Héei prettige prijzer FLESSENBAK met viltmleg. Normaal 1250 Deze week y g SIERKURKEN in 3 modellen. Normaal 5 75 q Deze week OiOV# THEEZEEFJE. Gero Zilvium. Met lekbakje. Normaal 23 60. Deze week PYROFLAM. okglas dat nooit springt. Verdraagt he vige temperatuurs chokkert. Kookpan 2'/z itr. Model P.F.4. Normaal 31.50 «a QC Deze week I SAUSPAN mengkom. Liter, p F. 20. Mei maatverdeling. Normaal 18.75. 4 n OC Deze week I4£a£.0 Vernuftige iSOLIET GREEP. In n wip aan te zetten of af te nemer U maakt er een Py- roflam Steelpan mee. WATER-THEEKETELS uit Grootmoeders tifd. Heel grappige vorm. Deksel met Koperen ketting. Buitenkant oranje, binnenkant wit email- !e. 2 Liter 8.50.1V2 Liter Deze week g De levensgemeen schappen van bijen, hommels, wespen, mieren en termieten met fraaie tekeningen Vd-kr jcjbiar In de Doeï<rt9~c''»? Bij 's plaats voor leeftijd minstens 25 j in bezit van rijbewijs BE foor ongeveer can kwart van de werktijd za hij vor- den ingezet lij de huishoudelijke dienst a het kantoor gebouw Alleen dagdienst: ook dit jaar volledige akantie Mondelinge sollicitatie uitsluitend n, telefonisch af spraak tot 17 uu onder no. 010-115588 toestel 60: na 18 uur onder no 010 - 192325. Welk gezin wil de zorg op zich nemen voor normaal die niet door zijn ouders kan worden opgevoed en hier door met voldoende tot ontwikkeling kan komen. Het kinderhuis waarin hij nu is, kan hem niet genoeg ge borgenheid geven. Brieven aan het Burgerweeshuis van Botterdam, Mozartlaan 150 - Rotterdam PÜn en jeuk wèg Zwelling verdwijnt De wetenschap heeft thans een helende substantie ont dek met de rerbazingwek- kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg dromen - d pijn houdt op. zwel lmg verdwijnt. Toegepast jj in SPEBTI doet deze weefsel- vernieuwende stof zelfs de meest hardnekkige aambeie i ineenschrompelen, zo afdoend dat ze nu geen probleem meer zijn. Sperti Zalf cn Zetpillen SPEBTI is zacht en desinfec terend bevat geen Verdo vende middelen, /oor snelle, rechtstreekse ..-handeling van aar leien: SPERTI Zalf en Zetpillen op in gebouw „Atrium", Karei Doormanstraat 143 te Rotterdam Toegang vrij. Aanvang 8 uur. COOLSINGEL i'OEK BINNENWEG ROTTERDAM elektromonteur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1