1 PANTY KOUSEN KOSTEN: 2,5 MILJOEN GULDEN Uil Duo Siniclia op toemee door Verenigde Staten klagen over vuilnisdienst BESTIRS VAN AMSTERDAM 24 mawt Reger Trio was Huisvrouwen goed op dreef NU Sportvissers ^vangen op (hol geslagen aard op pier RI«JDAG VROOM i DREESMANN de rotterdammer DONDERDAG 25 MAART 1971 i- 98.- 89.- 7.75 8.95 mousse nylon, 20 denier. Vervaardigd van zeer elastische garens. Kleuren solera, amber etc. Maten S, Men L 1.10 Terlenka overhemd, zei tstrljkend. Met versterkte boord en manchetten. Kleuren o.a. bleu en groen. Maten 36t/m 43. Ook in mouwlengte 5. 11.- 29.75 8.50 1.75 té BARENDRECHT „In sneltreinvaart wordt hier gewerkt", zegt burgemeester G. van Hofwegen, terwijl hij op de voortdenderende trein in de richting Rotterdam wijst. „We liggen prachtig op het sohema voor en het staat nu wel vast, dat nog in augustus het nieu we zwembad officieel in gebruik genomen zal kunnen worden." Het grote overdekte zwembad belooft niet alleen voor Barendrecht, maar ook voor de gemeenten in de directe omgeving in een grote behoefte te voorzien. Gistermiddag hees burgemeester Van Hofwegen de driekleur op het bouwwerk ten teken, dat zojuist het hoogste punt (negen meter) was bereikt. Het gehele project gaat rond tweeëneenhalf miljoen gulden kosten. Streek Zicembad ACTIEVE AANDELEN' T v - *^Ï4ë Cm mnsD (tmd.m. nb ...ww AANDELEN episxs m '2+m ©5 Actieve obligaties NEDERLAND Obligaties Claims, scrips, stocké. PAGINA 7 Gsldig 2S raaart 1971. scHmrraiiKE em telefonische bestellingen v hierop niet aangenomen niet op de Pleinweg. Velonamono--eSek- trogrammofoon met versterker in stevigs houten koffer, noten- kleur. Met toonrege- laar. Zeer goede geluidsweergave. Voor 220 volt Royale servieskast met praktische indeling. Crème ge lakt metverohroomde handgrepen. Breed 45 cm, diepte 42 cm en hoogte 195 cm, Structuurbehang, verfraai uw Interieur metditstruktuur- achtige behang. In hippe of antieke kleuren tescbilderen. Een rol van 33 Vj meter, breed 56 cm. Korset met zljsluiting en veter. Extra ver sterkte baleinen. Grote bewegingsvrij heid door elastieken Inzetseis. Maten 70-100 17.95 Met elastieken buikband 22.95 Overgordijnstof van zware jaspê stof. Bedrukt mei deko ratie! dessin. Kleuren rood, groen en paars. 120 cm breed, p.mtr. ROTTERDAM VLAARDIN6EN 14-Karaats gouden broches in wel acht zeer exclusieve modellen. Biezonder handig opklapbaar koffertje. In frisse ruiten met koperen ritssluiting en 4 bodemnoppen. Opgevouwen 50x15 cm, Paascactus, bloeien de lidcactus in pol Bloeitijd maart-april. Gemakkelijk zelf te verzorgen zomer- plant Speciale prijs Hoeslakens 100% katoen, in moderne multi-color streep- dessins. Geschikt vooralie matras- dikten. blijven giad liggen. 90x190 11.50 80X130 10.50 Barendrecht bouwt elf HOEK VAN HOLLAND Twee sportvissers zijn er gisteren in ge- .jfslaagd een op het Hoekse strand op I bol geslagen paard te vangen voor het van de Noorderpier de zee zou j inreivnen. De jeugdige pikeur Gerard Kley- wegt was op het strand aan het trai- f nen met een van de paarden van v eigenaar L. Noordam van de Maas- dijk. Plotseling brak een van de wie len van de sulkey, waarop-de berijder kwam te vallen en het paard de be nen nam. Het dier rende dwars door het ge vaarlijke drijfzand bij de opspuiting s en ging daarna de Noorderpier op. De heer Van Gemeren die daar met een collega zat te vissen, wist het paard Ltot stilstand te brengen. Hij liep baarbij lichte verwondingen op. maanden prachtig zwembad 1 r 3 - r' "L i,>- i/dV-S Barendrechts eerste burger toonde zich zichtbaar verheugd over de snel le bouw van het zwembad. „Pas in augustus van het vorige jaar mocht ik de eerste paal slaan. Wanneer we het zwembad dus nu in augustus in gebruik nemen, heeft de bouw nauwelijks.- elf maanden ge duurd". Burgemeester Van Hofwegen zei in zijn toespraak blij te zijn, dat het zwembad een overdekt bad zou wor den hetgeen in dit land met zijn wis selende temperaturen wel noodzake lijk is. Hij hoopte, dat de sneltreinen, die steeds voorbij het bouwwerk ko men, mochten inspireren om het hui dige werktempo vol te houden. Namens het gemeentebestuur van Barendrecht mocht hij de zevenen veertig werknemers, die op dit pro ject „bezig waren, enveloppen met an- houd overhandigen.' - Het nieuwe zwembad dat ten dele ook als instmetiebad voor-de scholie ren dienst gaat.doen; zal veel jeugd uit de omgeving trekken. „Het zwem bad heeft voor de gehele streek een funktie". Het door het architectenbureau A. W. Groenendijk uit Heerlen ontwor pen zwembad bestaat uit een binnen- bassin van 12 Vs/25 en een instructie- bad van 8/15 m. Een betonnen bewe- EIDDEEKERK De Vereniging van. en voor Lichamelijk Gebrekkigen in Eidderkerk en omstreken herdenkt zaterdag haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum reci- pieert het bestuur in de zaal van Ho tel St. Joris, Molendijk 37 van drie tot vijf uur 's middags. SCHIEDAM Het duo Simeha (Hebreeuws voor „Vreugde") gaat voor acht maanden op tournee door de Verenigde Staten. Dit oer-Sehie- damse duo bestaat uit het echtpaar Bas (26) en Yvonne (24) Moerman en geaiet landelijk nogal wat bekend heid, getuige het regelmatige optre den in Ted de Braak's radioprogram ma van 12 tot 2 en bij Herman Em- mint's „Muzikaal onthaal" dat iedere zondagmiddag van 12 tot één uur te horen is op de Avro-radio. Het duo in het verleden bij uitstek de Nederlandse vertolkers van het Israëlische volkslied, maar de laatste jaren meer omgezwaaid naar de meer internationale „volksongs" wordt daa met ingang van 1 september vol ledig beroeps. Tot die dag vervult het jonge echtpaar Moerman hun hobby als aardige bijverdienste. Over deze 'beroepsstatus zijn wel enkele zweetdruppeltjes gevallen, want zowel Bas-als Yvorrne zijn wat men pleegt uit te drukken maat schappelijk aardig geslaagd. Het in de avonduren met recht een hip ge kleed jongmens van deze tijd ziet er op de daguren onberispelijk gekleed int. Dat moet ook wel want tot 1 september verdient hij zijn dagelijks brood als zeer gewaardeerd mede- 'Ye,r, r vat) een Schiedamse bankin stelling. Zijn zeer charmante echtge note doet in niets voor hem onder want op de dag leert zij de kindertjes van het Rotterdamse Hoogvliet de eerste beginselen van het abc maar in de avonduren doet zij afstand van het deftige onderwijzeressenambt en as dan een fijne gastvrouw in een heerlijke artistieke Schiedamse wo- mng aan de Oostsingel. Het wordt overigens wel een. fikse artistieke kluif daar in het verre Noord-Amerika. In de acht maanden dat zij daar zijn zullen zij minimaal tenminste steeds drie kwartier zingen voor Amerikaanse studenten en leer lingen van de highschools. Daarnaast wordt het in de Verenig de Staten ook acht maanden van rei zen en trekken. Eerst gaat de reis naar Texas, vervolgens naar Arkan sas. Minnesota, Iowa an de eerste grote buitenlandse toemee eindigt dan in Zuid Dakota. Cadeau hebben Bas en Yvonne het niet gehad, want hoewel het echtpaar Moerman geze gend is met een groot artistiek talent, heeft het keihard gewerkt om in Amerika wellicht artistem van we reldnaam te worden. Een voordeel is dat Bas en Yvonne luisterliedjes ten gehore brengen, hoewel deze bij de jeugd van 1971 wat minder in het gehoor dan de pop of de underground muziek. Bas Moerman: wij houdn wel van deze muziek maar wij zouden zelf nooit aan deze artistieke vorm willen doen. Wij zijn er ook niet zo op gesteld ineens op de wereldtophit te komen. Wij vinden dat je een loopbaan, wat het ook is, langzaam moet opbou wen." Deze nuchtere Hollandse woor den worden aangevuld door Yvonne die zegt nog steeds zanglessen te ne men. „Ik heb een 'kritische instelling en studeer maar." Hun start was vijf jaar geleden aarzelend en uitsluitend met het Israëlische lied. Omdat deze liedjes voor velen wat minder gemakkelijk in het gehoor lagen verzetten zij de bakens en zingen nu ook in het Ne derlands, Engels, hoewel het Joodse lied nog steeds op het repeetoire voorkomt Dat dit .succes heeft be wijst wel de overvolle agenda, die het druk 'bezette jonge echtpaar praktisch iedere avond naar een andere plaats in Nederland brengt. Zo zijn zij vaste klanten van de dienst Welzijnszorg van het Nederlandse leger en treden avond aan avond op voor de dienst plichtige militairen in de kazernes. Doen zij dat graag. Bas: „er zijn ar tiesten die daar geweldig tegen op zien, maar wij vinden dat heerlijk, de jonge soldaat handelt heel anders als het normale publiek, veel spontaner zou ik zeggen. Als het ze niet bevalt beginnen ze te fluiten en soms met gevulde koeken of andere etenswaren te gooien. Je weet dan precies waar je aan toe bent." Na acht maanden komt het echt paar Moerman terug naar Schiedam om op adem te komen, maar kort daarna gaat het weer naar de Ver enigde Staten, „Daar aken we ons nu zorgen om", zegt Bas Moerman want welgeteld Is het dan 1973 voor dat we weer eens in Nederland zullen optreden, onze vraag is, is het Neder landse publiek ons dan niet vergeten. In ons land 'kan je tenslotte ook een artistieke loopbaan maken, maar Amerika is zoveel groter en zo'n kans krijg je maar één keer, daarom zeg ik pakken die kans" aldus Bas Moer man. Hoe hun aan die Amerikaanse con tracten zijn gekomen? Bas Moerman: „we traden op in De Doelen met „De Spelbrekers" en die brachten ons in contact me-t een Amerikaanse mana ger. Eerst dachten we zullen we het wel doen, maar het is een oerdegelijk contract, waarom dan feitelijk niet. Voordat het duo Simcha naar de Verenigde Staten gaat wacht er ove rigens nog een lijvige agenda. Naast optreden in alle plaatsen in Neder land gaat het voor die tijd ook over de Europese grenzen. Zo is er een optreden in Brussel en in Osnabrück. Op 8 augustus is definitief het laatste optreden in het deftige De Laage Vuursehe bij Utrecht, dan kan men in 1973 zeggen hier zien we weer ge louterd en wereldberoemd of„ de tijd zal het leren. HUUD VAN HOUWELÏNGEN gende vloer kan het bad aan de ge wenste omstandigheden aanpassen. Het bassin wordt omzoomd door een tribune, waarop ongeveer tweehon derd toeschouwers een plaatsje kun nen krijgen. Het fraaie bad is zeer overzichtelijk ingedeeld. Er komen twintig kleedca bines en men kan zowel individueel als in groepsverband van de douches gebruik maken. Bij de opzet van de kleedcabines en doucheruimte is met name aan de in validen gedacht, waarvoor bijzondere voorzieningen zijn getroffen. Het zwembad, dat voor een belangrijk deel als instruetiebad gebruikt zal worden, zal ook zeker voor belang rijke zwemwedstrijden dienst gaan doen. Er zijn vijf banen geprojec teerd, voorzien van wedstrijdiijnen. Door gebruik te maken van vele af wisselende kleuren, zal het interieur een levendig karakter krijgen. Hoewel het project thans alleen met een groot bassin en instruetiebad is uitgerust, ligt het in de bedoeling om in de toekomst ook buiten het overdekte bad nog een bassin met terras te creëren. Het nieuwe ruime Barendrechtse zwembad, dat gebouwd wordt door aannemingsbedrijf Marcel Muyres uit Bodegraven, zal wanneer alles vol gens de plannen verloopt dus over viereneenhalve maand al in gebruik worden genomen. Ten behoeve van het redactie-secretariaat en de afd. rcdactie-documen- tatie kan bij DAGBLAD „DE ROTTERDAMMER" worden geplaatst leeftijd circa 17 jaar, 't liefst met enkele jaren voortgezet onderwijs. Prettige werkkring met goed salaris en verdere voorwaarden. Ook dit jaar volledige vakantie; ^eventuele reiskosten worden vergoed. Sollicitaties na telefonische afspraak tot 17 uur onder no. 115588 toestel 60, na 20.30 uur onder no. 192325. i SCHIEDAM Een zeer bijzondere en zelden gehoorde combinatie van instrumenten kregen de helaas maar weinige bezoekers van het concert van de 'Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum in de aula van dat gebouw woensdagavond te horen. Daar musiceerden fluitist Lucius Voorhorst, violist Dusan karpisek en altviolist John Sekreve, die samen het Eeger Trio vormen. In het eerste nummer van het pro gramma, het „Trio V' van Henk Ba- dirtgs, vielen het geestige Allegretto grazioso en het bijzonder levendige laatste deel op, waarvan de fluitpartij gebouwd scheen op een melodie uit Bedrich Smetana's „De Moldau". Een bijzonder boeiende compositie was de „Serenade op. 25 in D", die Ludwig van Beethoven op zijn 27ste jaar componeerde. Sprankelend was de in leiding, prachtig klonk het Allegro molto, de variaties op het Andante bleken meesterstukjes, en zeer geestig was het slot van dit werk. Na de pauze vtïel in het „Trio in C, op. 3 no. 3" van Franz Christoph Neubaur op, hoe Mozart? muziek de geest van die tijd weergaf, wat vooral in het Hondo was te horen, dat werd voorafgegaan door heel mooi Andante con variazioni en een pittig Vivace. De drie kunstenaars deden max Eeger, naar wie hun trio is genoemd, eer aan, door met zijn „Serenade op. 141a;; te sluiten. Het werd een uiter mate boelend slot: uitbundig het Vi vace, prachtig het Larghetto en jolig het Presto. Het zal voor de bezoekers een openbaring zijn geweest, dat deze composities bestonden. Zij waren er uiteraard ook door het intens mu zikale, temperamentvolle spel bij zonder erkentelijk voor, wat zij uit ten in een langdurige ovatie. G.M.D. HOEK VAN HOLLAND De Hoekse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Hulsvrouwen is on tevreden over de huidig» regeling voor het ophalen van huisvuiL Men deelt dit mee in een niet mis te ver stane brief aan de gemeentelijke rei nigingsdienst. Sinds enige tijd wordt ïn Hoek van Holland het huisvuil nog maar eens per week opgehaald, terwijl ook sinds 1 januari het gebruik van plas tic verplicht is gesteld. Juist het een maal per week ophalen van huisvuil is de huisvrouwen een doom in het oog. Vooral voor flatbewoners zegt men deze regeling onaangenaam te vinden, omdat nu gedurende de hele week meerdere zakken vuil be waard moeten worden. Het is bovendien volgens de brief schrijfsters al herhaaldelijk voorge komen dat honden en katten de zak ken stuk krabben om iets van hun gading te vinden, waardoor de in houd van de zakken op straat wordt verspreid. Zowel binnen- als buitens huis is de hygiëne niet gediend, al dus het huisvrouwenbestuur. een schone stad g ijcmfwy emfw mfw De dames zeggen het streven naar een schone stad graag te willen on dersteunen, maar volgens hen zal dan het huisvuil toch tweemaal per week opgehaald moeten worden. Men hoopt vóór het zomerseizoen een bevredi gende oplossing gevonden te hebben. -< "'v. - 7t, Div,boek|. -> vorige k. openingsk. laatste not f 4.03 akzo f 20 86.2-6.85 87.2 86.9-7 m f 17.00 elg. bank nederl. 268.5 270.5 270-0.5 5 amst-rotterd. bank 58* 53.5 S8.5-8.6 70 2.40+Sat amsterd. rubber 40.5§ 40.3* 40.2* 69f 6 deli-mij. eert. 70.6 70.5 70.4-0.5 7051 dordt. petr. mij. 887 886 889.5-90.5 7351 dordt. petr. mij. 7% pr. 686.5 885 888.5 69/7 3,5/iOs heinekan's b&b a, 234.5 236,7 236.2-6.5 69/73.5/iOs heineken's bier 240.5-0.8 243.4 242.4 69 14+10* holi.-amenkalljn 96.5-7 94.6 95.5 69 5 hoogov. nrc 77.3-7.4§ 77.3 77.8-7.9 mpof b.oo h.v.a.-mijen 63.5*-3.6 63.1 63.2 179.5 180 180 144.4M.9f 102J2'-2.5 102.1 102.1-2.55 ©/2+S«i nat nèderl. eert 72.1-2.4 71.1 71 -5*-1.8 17 ommerennfe. 327S*-8 324 325 ommeren d'7t 2BS 1 -SO phil. gloei), g.b. 45.4 *-5.6 47.2 46.8*-7.t ©fSi+ï1/^robeco 241.1-12 241.5 241.5 136 186 185.8*-6 87.0-7.1 86.8 87.3 5.43+o.73un||ever ert 91.5 92.8 93.1 CUims. scrips en stockdividenden 2.9 2.92 23.7 neinek b&b 10% 24.3 In daze xoaraltjtt zijn opgsnoman de officie!» eotatlngen, meegadaeio dooi da Var- ravsr betrof! aandelen In oe rubrieken oank-. krediet- en varsekefinsaweran an la •emglng voor den EHeetenhandel Van de zg aotlsve aandelen die genoteerd worden In j Industrie en diversen. Verklaring der teken»; d ex div-t 0 deint: a aedw leven tijdvakken Ie de leatete notering opgenomen Indien voor de overige fondeen In bieden; (eten; S gedaan an talen; b blederc f m noterlna In solden* t da tweeda oorlode ean notering la tot stand gekomen is deze avaneana vermela. voor- I splitsing: st s* stock: h herksoitallaitladivldand BANK-, KREDiET- EN VERZ. WEZEN 68/4.35+Bi«an1ev f 2Q 102.4 35 f* amfaa/20 79.8 59/l.5+25st ass-str'dam 79.5 ©ƒ2.80 defta/lloyd 8t.5 89 f 4.8O e.n.nillmlj 131.5 «f6 n.midd bk50 105 89 "+2» siavenb a 217.5 102 102.5 81.5 82.3 79.1* 80 81.7 81.6 131.1 132 105.9 105.4 218 218 HANDEL, INDUSTRIE EN DIVERSEN 69 75.75 a.c.t. f 25 69 f 4.20 alb.hei)nf2Q 4 of Set ball-nedam 69 25 bat.aann. mft.ee bols f20 24 brero vb. O f4.40 buhrm.tett ©f70 s-Hat bljsnk.oh.ct ffl/9 22 c.sulker f4 cindu-key25 69/70 4 desseaux dr.overlj.h! econosto elaeviarcs ©/0.4-f-s»! erdal ©ƒ420 fokker f20 f (WO fumess f20 ©ff mftt4-s 68/9/4.4 20e «/52+10»t ©12 mi 4 ©is m 11 ®f3+S8et 245 190 81.5 465 156.5 464.8 69.8 409 395 72.5 68.2 133 43.5 467 1S4 S2.5 80.7 239§ 191.5*190.5* 81 460* 156 469.5 68.5 415* 392 71.3 68.2 50 467 185 50 10 68 9 ©ƒ6 ©/7011 S9/70I3 ©5+Sat mf 2.50 90 67 6 1S+5ef «f3.60 124-3*1 15 gelderzn. gist.broc. 1 grinten f20 1 hagemeljer holee holi.bet.f20 ihc holl. Intern muil. invention kemp.oeg. kluwar f 20 n.ned.tex.u k.v.t Isld.wol llps.glspen lijemp' f25 meelfabr. meeabouw meteoor nederh, f2C n. d. u. nrd.eur.hout norit nutr!cia.vb nijv.t.cate 92.5 89 250.5 130 133 82.5 294 51 180 62 210 24.8 160.5 202 318 61 227.5 79 334.5 65 138 161.5 132 357 61.5 91.1 88 253 132.5' 129* 82.5 310* 51 181.5 62 21! 23.6 160.5 201.2 465* 68.7 416 395 71.1 69.1 133 50 187* 49§ 91.5 88 253 132.5* 129b 32.3 312* 51 23.9 161 202 62.8 62.9 228 228 80.5 334 334 64 8 64.8 161 161 133 133 357.5 62* ®fS ogem.nb ©/2 ©+4et Mkhoedf20 13 rTjn-aeheide ffi/9 u sch.cart.f2E ©/70/1.60 gch.hon f2? 112 ©5 m 14 ©84-10(1 ©9 ©S 68/ 12 fi+491 sas ©/11 1 f3X achultema schuttersv sim. de wit stap twent utermohlen ver.glaa.nb ver.mach. v.n.ultg bec verzalverw. vihamlj pul wassanen 92 89.9 90 179 175* 193.5 189 46.5 45.2 232 232' 107 262 90 279 136 70 108* 263.5 89.9 275.2 140 71* 20 of 4 $t wereldhav. ©/70# wysrsa 135.7 72.5 70* 160 162 500 500 69.5 63 115.2 115 176.5* 45.5 231 264 89.9 276 142 71.5 163 68 115.5 VERENIGDE akzona am.can. am.motors am.tel&tellO anaconda burroughs Chrysler Colgate dow.chem dupont 10 east, kodak f.a.s.lnt. ford motto gen,electr. gen.motors Int. business Int.tel itel kennecott oenn central pepsleo rca corp shell oil atand.n.j.10 u.s.steaf i0 westlngh. AAND. BELEGG.MIJEN adm petegg dutcb.lnt. eng.hoil 1e eng. hol! 2e hambro ld 71/72 l.lca. mijbeb. nsfo obam protector rollnco6jcp unünvest. unltas f 10 ut'lioo wabo STATEN 39.7 39.75 45 7.7 7.6 49.25 49.2 21.15 120.25 119.8 29.35 28.75 49.25 51 87.8 87.8 144 9 140 81.25 81 8.25 8.1 6f 60.75 110.75 83.7 365 60.4 37.6 7.4 57 35.75 49.35 76.8 33.75 78.25 110 84.1 365 60.4 38.1 6.8 58 35 49.5 78.25 33.75 7S.3 142 142.5 136.5 138.5 57 54 89.5 89.5 85 5 85.5 179.5 179 638 68.5 68.5 424 425 127 127.5 83.2 82.8 66 67 87.5 87.5 128 128.3 250 69-94 8 70-95 8 70-85 1 8 70-85 2 8 70-85 3 8 69-768 70-77 8 70-78 7? 69-94 71 71-967) 68-91 1 7 66-92 2 7 69-94 7 68-93 1 6 68-932 6 68-03 3 6; 68-94 4 61 66-91 6j 67.92 6! 67-92 6 65-80 1 5? 85-90 2 5? 64-89 1 5) 64-89 2 5) 64-94 5 58-834) 59-894) 103.6 103.6 103.2 103.4 103.4 104.3 104 4 102.7 100.5 99.65 96.4 96.5 96.5 91.9 91.7 91.7 91.7 92.1 89.7 89 8 899 89.7 87.3 869 84.5 86.7 82.4 103.7 103.6 103.5 103.5 103 5 104.65 104,5 103.3 100.5 99.8 96.5 96.5 985 91.9 91.8 91.8 91.7 92.2 89.9 90.1 90 899 87.5 87.2 86 6 82.5 60-85 1 4) 60-9024) 63-93 4) 64-74 kl 4) 64-74 qr 4) 59-844) 60-904) 61-91 4) 63-93 1 4 63-93 2 4 61-86 4 62-924 53-933? grootb. 3) 47-87 3) 51-7831 53-833) 56-883) 48-98 3) 48-98b.et3) 50-903) 54-943) 55-95 1 31 55-8523) grootboek 3'§49.5 37-87 3 46-82 grb.3 47-76 $3 grootb.2) 37-74nl37a3 46-82 ab 3 85.7 82.5 81 98 94.5 85.1 80.5 80 79.2 79.9 82.3 77.7 76 53 66.8 93 83.7 81.8 68.1 67 72.05 72.6 71.8 85.7 82.55 80.9 85.1 80.5 79.9 79.1 79 9 82.8 77.7 76 66.8 92.9 83,7 81.9 68.1 72.05 72.7 71.8 85 85 84.3 84.4 92.4 92.! 38 93.4 93.3 80.8 BANK-, KREDIET- EN VERZEKERINGSWEZEN abn70/76 8) 105.3 105.4 abn 70/76 8 104,5 104.6 a b n 8p,66 134.2 134.5 a.b.n.sp.67 124 1 24 a b n ap 68 II8.5 118.5 amro 69 8) 108.7 106.7 amro 69 8 106.5 106 3 amro708 105.9 105.7 amro71 7? 104 103.7 amro ap 67 131 131.5 bk.mees 8 104.5 104 bnq70/90 hi 107.4 107.3 bng70/858) 104.65104.4 bng70'958) 10495104.9 bnQ69776 P 103.7 103 45 bng69/9418 102.4 102.55 bng69/9528 102.3 102.45 bng70/76 8 103.9 103.5 bng@6/911 7 bng66/9127 bnq66/9l 6! bnq67/926) bnq57/326 bngS5/901 6 bng55/9026 bnq64 1 5 bnq64 2 5 bnq62 irsp bng62 2rsp b-tq62 3rap 962 95 4 93 91 2 94 25 90 25 901 84.4 85.1 140 5 13? 5 125 96.3 95.45 93.1 91 4 94.25 9025 9015 84.5 84 9 1405 131 5x 125 PREMIELENINGEN alkmaar 2) 67.45 67.55 adm ca 3 135 133.5 adm ca g3 124 123 adm «51 21 63.8 64 adm g51 2) 52 adm 56 1 2) 69.90 70§ adm 56 2 24 adm 5632) adm.59 2) b.l.g.695 breda 54 21 dordr.5621 ned.ro .kr2) rdam572) utr.52k 21 utr.52g 2Ï z.holiS7 2) z.holl592) LUCHT- EN SCHEEPV k.l.m. 68 7 92.65 92.7 kim. 5 94.8 94.8 kim. 4} 90.2 90.2 kim. 97.5 97.7 PROV. EN GEMEENTEN 75 74b 75.5 7S.1 63.3 63.5 96 64.5 63.4 61.55 62.45 64 63.35 64.5 63.8 65.7 74 74.2 76.5 76.7 69 75 75 73.05 74 70 70 93.05 94 83.5 84 71.1 71.15* 71.05 71.15 almelo 44 alphen 4) a*dam59 44 adsm48g31 assen 4) drente52 44 emm521 4) geid.594) gouda604) sgrav56 4) gronSS 4) heng58 4) !eeuw564 noordhSS 4) rdam65 5? rdam37 4 31 alocht 4) utr521 -2 4) wtnschot4) woerden 4) z.hö»655i z.holl 51 4 81.5 7B.5 78,8 88.7 78.5 82.5 78.5 79 78.5 81 77 77.5 90 82.2 87.8 77.6 92 81.1 78.5 78.5 82.5 93.9 85 88.5 84b 80 HYP. BANKEN NEDERL alg.fr 3 dordt.np.3i dordt.kkll 3 fr.gr. a 7 fr.gr. q 1 7 fr.gr. k3 6 j fr.gr g26l f' gr '8i f f qr dw 8 fr gi pwn f f» gr s 6 fr.gr 15 fr qr «kb 4j fr qr du 4) fr.qr i4) fr qr Ij 4j fr.gr dl 4 fr .gr deva'J ff.gr.davaS fr gr dcvc3 nat. k 5 nat. e 3) ned. g 3) 93,8 65.55 65.55b 69 72 94 89.15 99.1 95.9 96b 98 97.5 01.5 89.1 89.1 83 81 5 97.55 83.7 89.7 83.5 81.5 31.55 82 79.5 79.6 7835 81 68.25 68.25 68.1 72 86 69.4 69.5 68.1 ned. k 3 ned. b S overt|s.ar34 overijs.pS tllb. c 1 6) utr.g? utr. d 6) utr. z 6) utr. x 5) utr. wS utr. u 4? utr. 8 4) utr. v 4? utr. kl 3} utr. eeef 3 vadert. 3) vreet!, az 7 west!, r 7 west), in 61 westl.qZ 6? wast!, c 6) west!, x 6 west!, a 5? westLIjS) west!, u 5 westl.4) westl. 14) wastl.eo ff 2 akzo ki 41 akzo gr 4) dr.ov.hout4 giessenS hoogov. 61 kz.ket|. 6 n.gaau77 84 n.gas u66 7) fi.ga8.u68 61 n.gasu68 0) n.gas 5? pskhoed8| ph!!.51$k4 phil 51$g4 phll.48 3) pontk.ht34 pegem576 peqem58 5) pegem58 6 pegem52 4) Deque 57 6 pgem 576 pgem6*e pgem 59 41 pgem 82 4 p.n,b.el4) sch.hon 5) ach.hoo. 4? ach.h 61 4) at twente4; unitevar 6 ver.eff h. 3) v.machSS? v.mach62 5 vrlesljz59 5 vrleal|z62 hagemeijer 12.9 13.25 pve hold 200 200 ahv 50 wereldhav. 19,2 19.6 prolongatie 7,5 76 68.75 68.5 66.5 69.5 73 95.25 95.3* 91 91 97.3 84.6 S4.6 83 83.5 81.1 80 80 78.25 78.S 69.6 69.6 72.1 72 54 94 94 95 92.4 92.4 90.7 89.25 39.25 89.25 89 84.5 84.8 84.75 84.75 86 86 80 80 78.6 78.5 75.1 75.1 D EN OIV. 88 88.3 88.2 90 90b 91.7 91.8 94.8 95.2 92.8 92.8 105.5 105.8 99.8 100 94.1 94.3 93.4 93.6 93.7 93.7 103.1 103.5 83.5 82 81* 95.6 95.6 93.6 90.2 30.2 86.5 86.5 85 87.5* 96.9 97 97 97.5 94 93.5 90 91 34 84.5 74 74b 97.5 97,5b 89.5 89.6 94 94 92.5 83 85.2 85.3 91.1 91.2 100 89.2 85 85* 84.5 86.8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1