Gemeente Rotterdam üs k** en daar is m worde d tan ^If teutons li om mer run JU p SPSS! mm BlIlPfcf MB een voordeel van Autobedrijven Rotterdam j enkele ziekenverzorgsters enkele verpleegassistenten Een gloednieuwe VW-VARIAMT kost (af A.foort en ine!. B.T.W.) f 9.313,80 Wij kunnen deze fijne auto aan iedere particulier leveren (af A.foort en inel. B.T.W.) voor slechtsf 7.895,- f 1.418,80 t uvino l Hebt u de ALNO keukens lop uw T.V. sckerm gezien.?! 1 De komplete kollektie J jvindt u in onze showroomsj zo rijk in klank, zo fraai in uitvoering en technisch volmaakt De verpleeginrichting voor lichamelijk zieken aan de Boezem tocht vraagt: (salaris f790,- tot f 1.075,- per maand) (salaris voor 21-jarigen en ouderen f 713,- tot f 972,- per maand). Aan de verpleegassistenten wordt de gelegenheid geboden een oplei ding te volgen voor het diploma ziekenverzorging. De verpleeginrichting is een erkende opleidingsinrichüng, zodat het diploma dat recht geeft op het voeren van de beschermde titel van ziekenverzorgster, na twee jaar kan worden behaald. Bij do bepaling van het salaris wordt rekening gehouden met elders' opgedane ervaring. Voor onregelmatige diensten wordt een gunstige vergoedingsregeling toegepast. De directrice zal gaarne inlichtingen verstrekken over de te verrichten taken. Belangstellenden kunnen zich tot haar wenden, hetzij schriftelijk aan het adres Boezembocht 75, Rotterdam-11waarna een uitnodiging tot kennismaking volgt, hetzij telefonisch onder nummer 117160 en wel van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. japon mét kardigan ofzonder#..u kuntop tijd zijn... en de eerste zomerse dag proe ven met volle teugen... los van zorgjes, in deontspannen i revira japonnen van"1/inke... Kompleet met kardigan, in de unikieur van het aparte mozaiek dessin van de japon, of op de meer sportieve toer, waardoor het aksent valt op de ceintuur en kraag in kontrastkleur. Beide in purple, mocca, rood, marine en roest. Maten 38 t/m 46. De japon metkardigan f129,75. De japon met ceintuur f 79,75. van Deventerstraat 15, tel. 264673 Rotterdam Oostplein 144, te!. 127810, Rotterdam Geyssëndorfferweg 5, tei. 298844, Waalhaven Dr. Wiardi Beckmansingei 8, tel. 341244, Vlaardingen -Dagelijks geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Vrijdags tot 21.30 uur. Zaterdags van 9.00 tot 17.30 uur. heus.... volledig afgestemd op kwaliteit service en absoluiegoxantte krijgt de hoogste inruilwaarde voorma oude instrument DAT PHACHTIjGlE KB - fr IA| vindt u ia onze uitgebreide kollektie met keuze uit de houtsoorten pallssander, noten, teak, eiken ea desgewenst ook in originele Queen Arme StijL muzikale meesterwerk specialisten sinds 1919 RI-HA orgels hebben o.a, een opvallend gemakkelijke registratie door middel van pré-sets en zijn ook leverbaar met volledig pedaal. Bij Sommer kunt u ook een BI-HA huren voor slechts f 14,- per week met recht van koop. Bij eventuele latera koop wordt de betaalde huur afge trokken; Vraag vrijblijvend een demon stratie bij u thuis of laat u onze uitgebreide catalogus kosteloos toezenden. Nevenstaande coupon maakt u dat zo gemakkelijk. Vul deze coupon duidelijk In, knip hem uit en stuur hem in een open enveloppe zonder- postzegel, aan ons op. Op de enveloppe schrijven: Antwoordnummer 119 Dordrecht. AANVRAAG COUPON Aan Somracr Zonen N.V. Dordrecht: Grote Markt 1» lel. 01850 - 31241, oC Gorinchem: Langendijk 54, tel. 01830 - 4023. Afd. Gorinchem donderdags tot 21 uur geopend. O Ik wil graag vrijblijvend een demonstratie met het nieuwe RI-HA orgel hij mij thuis. Liefstop .dag, omuur. O Zendt mij uw orgel-piano catalogus met daarin nw gegevens en voorwaarden. Naam: Straat: Woonplaats: Telefoon: (Gewenst hokje aankruisen «.v.p.). Dagblad dat u omzet geeft van een provincietelt meer gezinnen dan sommige provincies. Praktisch geen doublures met andere dagbladen j de rotterdammer - dordts dagblad - nieuwe leidse courant - nieuwe haagse courant R'dam.W.de Withstr. 25 teJ.115588 telex 21431 Kantoren te Den Haag-Leiden-Dordrecht- 'E ROTTERDAMMER PAGINA 8 VRIJDAG 2 APRIL 1971 Vinke modehuizen N.V. - Rotterdam, CooisIngeL Iedere vrijdag koopavond tot 9.00 uur. F0KUS aJvïv - I H000IÜII DO I Korte Hoogstraat 16a - lel. 345006 - "iaardrnger.) heeft meer keus... m TELEVISIE. RADIO, AFSPEELAPPARATUUR EN GRAMMOFOONPLATEN mm U wilt er lang mee doen. U steekt er uw goede geld in. Daarom moet u een aanbouwkeuken heel kritisch bekijken. Komt u eens kijken? Mooi van lijn en kleur, degelijk, perfekt afgewerkt., een rijkgevarieerde keus. Aanbouwkeuken: voor pasgehuwden, voor koperen, zilveren en- gouder paren. Als u komt kijken slaagt ui Wij verzorgen de plaatsing en eventueel de finan ciering en maken gratis uw ontwerp en begroting Showrooms en verkoop: geopend- 9.00-17.00 uur Zaterdags: Schiedam 4- Rotterdam 10.00-14.00 uur Vrijdagsavonds: Mijnsheerenland 18.00-21.00 uur Schiedam, Nw. Maasstraat 2, tel. 010-269150 Rotterdam, Vredehofstraat 6, tel. 010-122043 Mijnsheerenland, Viromatic-hal, Reedijk C101, tel. 01862-788 bij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1