Hotpants e si sn| icr i triv: sag m ompanties üe aHcii maaibenen en géén el ie laten zie: AUDI NSU Jf ÊlES^ I SP!JKSTi< iL N.V „DE HOOP" SERV1CE-MONTEU R ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER ADM. MEDEWERKSTER koerier wordt altifd de rotterdammer Het succes van de Audi komt niet zo uit de lucht vallen. Bekijk de Audi zelf. Dan weet u waarom. De Audi-constructeurs bouwden de Audi volgens drie princioes: Veiligheid, Techniek en Comfort, En in elke Audi vindt u deze componenten terug. De Audi. is een veilige wagen, een technisch geavanceerde wagen en een comfortabele wagen. Wat wilt u nog' meer! v f""" ROTAM, ROTAM Victoria Van der Vlies. Panty P is er nu ook voor onder hot pants en superminLDe benen zijn langer en het broekje is kleiner. U herkent ze aan de aanduiding "short". En ze liggen in alle winkels. Over het hele land verspreid liggen 25 Centra voor Vakopleiding van Volwassenen. Zy (ook vrouwen!) die nooit een vak hebben geleerd, in hun vak zijn achtergeraakt of het niet meer kunnen uitoefenen worden daar geschoold, bijgeschoold of omgeschoold. Gevormd tot vaklieden die het bedrijfsleven dringend nodig heeft. Welke opleidingen? Kosteloos en bovendien Waarom doet het Eijk dit? DE N.V. LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ ZEESTRAAT 70 DEN HAAG kan plaatsen Sollicitaties schriftelijk postbus 532, Den Haag,, of mondeling na tel. af spraak 070—11.07.65. ZIJLSTRAAT 9 TEL. 01880-2266 SPIJKEN1SSE VRIJDAG APRIL 1971 PAGINA 8 Priizea Stad. BTW AUDI 60Audi 60 2-deurs f 9.259.60 Audi 60 4-detirs i 3.781,20 - Audi 60 L 24iear5 f9.78! ,30 Audi 60 L Adeors 110.2S2.K) AUDI SUPER «0: Audi Super 90 2-dntts f 11.183,40 - Audi Super 90 4-dsurs f 11.685,, AUDI XOOi Audi 500 3-en i-dcur: fl2.3S0.4aAudi 100 S 2-en 4-draref 12.984,60 Audi 100 LS 2-cn 4-dcitïi i 13.976,40 Audi 100 tS 2- en 4-deurs automatic f 15.48!,20 Audi 100 CoupdSf 18.582,- Rotterdam: Rotterdamse Automobiel Mij. Grocnendaai hoek Goudsewagenstraat, tei. 010 - 121538. Rotterdam-Zuid; Rotterdamse Automobiel Mij. Bree 13, tel. 010 - 194443. N.V. Automobielbedrijf Strickledeweg 99, Schiedam. Tel. 010 - 155255 Garagebedrijf Nijverheidsstraat 10 Viaardingen, Tel. 010 - 342762. mmM' Panty P maakt hele goeie §9$Sr panties voor iedereen, Bf# De;eenn3aatspaniyyoof;J,7§« wM'i De extra, de minder ophaal- fff gevoelige panty voor 2.-. 'm De dunne Enkasheer voor 2.-. P' De short-panty voor f hotpants en supermini 2.-. f De minder doorschijnende 30 den. panty voor 2.50. Pinde voordelige panty? voor maat 4648-50 voor 8.-. Naar gelang eigen keus, aanleg en om standigheden kan men worden opgeleid tot: draaier, machine-, constructie-, onderbouds- of precisïe-bankwerker, lasser, gawalo-monteur, centrale verwarmingsmonteur, elektro-monteur, scheepsmetaalbewerker, plaatwerker, automonteur, metselaar, stukadoor, timmerman, betonthnmerman, steenhouwer, steenzetter, straatmaker, machinale houtbewerker. De vakopleiding kost u niets. Bovendien ontvangt de cursist tijdens de opleiding een vast inkomen, soja er uitstekende sociale voorzieningen. De duur van de opleiding is mede afhankelijk van het tempo van de cursist. Dese hulp is in de eerste plaats in het belang van de mensen zelf. Maar het is geen liefdadigheid! Het algemeen, belang is immers veel meer gebaat bij goede vaklieden dan. bij ongeschoolde of onvoldoend geschoolde arbeldskrachteh. Komt u or eens over praten! ÖKKE JAGER vraagt voor haar service-aïdelirig BUITENDIENST voor onderhoud en reparatie van; winkelwagens en elektrowagens... u/fe; Leeftijd rfc 25 jaar. Opieiding ten minste LTS; bij voorkeurervaring bp het gebied van de eiektrotechnieik. Rijbewijs BE vereist Verder vragen wij aen Boeiende overdenkingen van een televisiepredikant Over het evangelie en onze menselijke eigenschappen en verlegenheden gebonden f 12.90 Verkrijgbaar in de bsekbsndel ZOMER KEUNING WAGENINGEN die in staat moet zijn op vlotte wijze telefonisch contact met de cliëntente onderhouden en- voorkomende administratieve werkzaamheden te. verrichten.'Opleiding MAVO; ervaring als typiste. gewenst. Sollicitaties aan onderstaand adres. -Tei. na IS uur 01880—2257. VOORLICHTINGSAVONDEN Gewestelijk Arbeidsbureau: dinsdagavond 20 april a.s. om 19.30 uur Centrum v. Vakopleiding1 donderdagavond 22 april a.s. van 19.00 tot 21.00 uur v. d. Graftstraat 10, Rotterdam Inlichtingen: Gewestelijk Arbeidsbureau, dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur Centrum v. Vakopleiding: iedere woensdagmiddag te 14.00 uur VTOJi Botterdam 34 810 m OZÖ' Ha llfax; Chirlqul 14 sank Belize; CHevron the hague 14 TM m Ois'O Chagos Archipel; eoppenamc 14 aar,it Barrios; Coralobella 14 40 m 7. Cartagena; Claudia 14 30 m NO Villana; coral Acropora 14 vertr 'turbo nr Tampt.IVallia 14 Loods- station verw; Daphne 16 te H. v. Holl. vertv; Diadcma 14 ie Lavera verw; Diloma 1 van Halul Is), nr Le Verdon; Dlone 18 te F.'darn verw; Doslna 24 te Rlo de Janeiro verw. Dale Boehmer 11 dw Westkapel- le; Deltadrecht 14 269 m NNW Ambon; Doroburgh 14 15 m ,0 Sunk vs: nulvendrecht 14 189 m O Diego Garcia; ©levertje 14 vertr Casablanca nr Alrrteria; Ea !4 629 m NO Barbados: Eemstroom 14 686 m Cape Race; Esso Nederland 14 110 m Z Canarisciie e!l; Esso Europoort 14 330 m z socotra: Es so Den Haag 14 380 m WZW Wal visbaai; Electron 14 Crossand vs; Kernland 14 129 m ZZO Maceio; Eny-H 14 20 m 7. Cork; Forest Hill 14 ISO m O Muscat; Farmstim 14 SCO m OZO Lourenco Marques; Fi- dncia 14 Smiths Knoll; Forest Town 34'33» m ONO Charleston; Falcon Reefer 34 60 in ZW Sfc.Sfa- zalxe; Gaasterland .14 vertrelc Hamburg nr Bitemcn; Glessen1 ZW Malta; Banggal 34 Mer.a a! Fahal; Batjau 14 360 m ONO Mo gadiscio; Bertngcore 14 40y m NO St. helena; Bovenkerk 14 100 m O Barcelona; Balong 34 4C0 m z Bangkok; Banda 15 aattk Warra; Barrad Foam 14 vertr Las Palmas nr ï'ema; Bali 34 300 m O Chagos Archipel; Bengalen 14 449 m NO St, helena; Bengkalls 14 6OT sn ZZO Colombo; Barradcrcst 34 600 m ZO New Foundland; Barradwa ve 14 100 m Z Valencia; Brlnda 14 Southend: Batavier 5 14 89 m ZW Ouessant; Breewljd 14 60 m NO Algiers; brinio 14 vn Wetts-on-Sea nr Rotterdam; Bab-t 14 90 m Z Xblza; Breezand .14 20 m Z Ell Man; Banka 14 dw Dungeness; ba- rendreehtll aan.lt caraeasbaal; Breewyd S3 TO m Z Sardinia Ca- mltia 20 biJ.H. v. Holl. verw: Ca- piluna 16 te Es Sider ver; Capis- terla 14 te' Kharg Island;. Capulo- nlx 23 te M. al Fahal verw; charts 14 verw Hoeganaes; CKoluteca 13 79 m W Mona; Clnulla 14 .vertr Houston nr Balboa; Crania tl te Barton; Calvyn 14 Beachy Head; Castllla 15 verw GolJUo; CSievron Eindhoven 14 S70 m N Paramari bo; Chevron Naples 14 999 m NO Barbados; Chevron Belizyl 14 vertr Kielerkanaal; Chevron Ma drid 14 420 m OZO Mombasa; Clre- Acteon 10 te Bukom; Area 13 te Honolulu; Atys 20 te Bukom verw; Ahlda 17 te Houston verw; Alert 14 23 m ZO Crossand VS; Anne Hcrlurtb 14 60 m N Bur- lings; Antarctica 14 Agadir nr Antwerpen; Angus Express 14 Kp Buccaroni; Audacfa 14 36 m O Smiths Knol vs; Acmaea 16 verw Goteborg: Amstolstad 14 163 m WZW Freetown; Annenkerk 14 300 m N Port EUenne; Archimedes 14 169 m NW FLO res; Atlantic STar 14 vn New York nr Liverpool Avedrecht 14 260 m NW Manilla; Amstelhoek 14 verw Porlpirie; Achilles 14 180 in NO Mona; Alkes 14 125 m ZW St. Pauls Rock; Am- stdmolen 14 210 m ZW Cochin; Aeneas 14 45 m WZW Bcachyhcad; Ardeas 14 Kp Palos; Atlantic Tra der 200 m N Georgetown; Abel Tasman 34 10 m zw Kaapstaa; Aclla 14 65 m WZW Port Elizabeth Adults 14 170 m ZO Beira: Antll- llaa Tiger 14 ISO m N Creta; Aris- totcles 14 vn New York; Artemis 14 423 m WZW Azoren; AUantic Crown. 14 vn Halifax; AHoy 14 23 m ZW Tex si is; Arctic 14 39 m NO Kp San Sebastian; Agua 13 Goe- ree; Ameland 15 verw Punta Car- don; Anconorness 14 359 m NO Martinique: Antarctlcore 14 1199 m WNW Galapagos; Algerian 15 69 m dws Capri; viola 15 VlllaGarcla n Wonosobo 14 249 m ZZO Saigon; Rotterdam; Vlist 14 519 NO Wake Wcstropa 14 39 m O Gibraltar; Lsland; Vanguard 14 Thames; Wa- WesUandtrader 13 Thames; IJs.sc 1- teiland 14 Durbar.; WesterKerk 14 haven 14 3D m ZZW Beachyheau; 35 m zo Kobe; tvonorato 15 aank. zaanborif 14 15 m N Texel; zaan- Valparaiso; Waalekerk 14 vertr. kerk 14 5» m Z Kobe; Zafra It Hamburg naar Bremerhaven; Wo- vertr. Bufcom n Sydney; Zarta 34 nosari 14 460 m TOW Santiago; vertr. BalUcpapan "n Spore; Zaan- Walcheren 14 aankomst-Eraden; land it 60 m \V Klo Verdischo Elk's zeeland 14 280 m ZZW Laspalmas,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1