uitnodiging! Kpi O Roos hoeft r liet sebbix rQ1 Lm Bei je 1 i of 17 jaar' tarn file berichten I ■■•■■«■•Of OFFICIËLE PUBLIKATIE aktieve verkoopsters (IAN RAPPARD iBBi ës 1) ADMIIISTRATIEVE MEDEWEKKERS (Mn!, of Vrl.) 2) JESIgME MANNELIJKE 1EDE1ERKERS RECTIFICATIE odd j Weg met J pmstjes i en pukkels SGP SGP Blijf op 28 opril nlefr thuis. DS. F. MAILAN SGP SGP GEEF UW STEM EEN DUBBELE UITWERKING. KIES Ds. MALLAN wiskunde geven in klas en 111 handenarbeid geven VROOM DREESMANN JONGEMAN SCHOP BLACK EN DECKER KOOPJES KIJK EN VERGELIJK DE JONG ALTIJD VOORDELIGER BLACK EN DECKER HULPSTUKKEN BLACK EN DECKER ELEKTRISCHE MACHINES KOOPJE KWALITEITSGEREEDSCHAP OOK BOSCH EN SKIL BOORMACHINES EN HULPSTUKKEN 111 él GEHUWDE DAMES ANDRISONA N.V. MACHINESTIKSTER MET KORTING GEMEENTE ROTTERDAM BEKENDMAKING aan de scheepvaart N.V. INTERNATIONALE CONTROLE MAATSCHAPPIJ MEUBELSHOWROOM t GERRiTSEN'S j SLAGERIJEN SLAGERS VERKOOPSTERS OPLEIDING DOUANE-AMBTENAAR de rotterdammer STEM NUMMER 10 VAN LIJST 12 Aanbevolen door oa. Ds. M. van Beek, Opheusden Ds. L. Gebraad, Sint Philipsland Ds. S. de Jong, Ouddorp Ds. W. Kamp, Grafhorst Ds. M, J. Lekkerkerker, Nunspeel Ds. E. du Marchie v. Voorthuysen, Urk Dhr. B. van der Meer, Oosterland Ds. J. van Prooijen, Stavenisse Dhr. J. Schinkelshoek, Kampen Ds. A. Wink, Veenendaal Ds. A. J. Wijnmaalen, Maartensdijk Ds. C. van de Woestijne, Dodewaard Ds. H. J. C, H. Zwijnenburg, Gouderak P.S.: Alléén het hokje vóór Ds. MALLAN rood maken. Eloutschool voor Chr. Mavo Wie kan MILITAIRE OEFENING Neerlands grootste speciaalhuis! Personeel gevraagd VLEESWAREN- EN CONSERVENFABRIEKEN N.V. Voordelige aanbiedingen fel Te huur gevraagd Lessen Te huur aangeboden Muziekinstrumenten Te koop aangeboden Woninginrichting Diversen Sollicitanten Iet er op dat u op de envelop het juiste nummer vermeldt! Auto's Rijwielen Motoren CARAVAN Personeel gevraagd Dagblad dat u omzet geeft van een provlncïatelt meer gezinnen dan sommige provin^nH^raktisch^een doublures met andere dagbladen Dan kun je bij de douane in Rotterdam/ of Amsterdam gaan werken. Je komt dan eerst in een administratieve functie terecht en kunt dan meteen een kosteloze opleiding gaan volgen. Sollicitaties op maandag 26 april en dinsdag 27 apri! van 78 uur. Op donderdag 29 april kan er niet worden gesolliciteerd. PAGINA 8 MAANDAG 26 APRIL 1971 saas&cmsfr i vandaag, 26 april, zijn onze Ouders L. KOOLE i en I g_ KOOLE—Huibregtse 25 jaar getrouwd. ^In het besef, van alles?? Iwat ze voor ons beteke- Bjien, brengen wij dit; 3 graag in herinnering. Boudewxjn en Nel: g Jopie en Paul s- Wibo Rlen I Middelburg, J Noordweg 268 In plaats van kaarten Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen, itt ae ouderdom van bijna 89 jaar, onze Vader, grootvader en Overgrootvader 1ZAAK VAN RIJ, sinds 10 november 1910 weduwnaar van Wilhelmina Johanna van Zant. Uit alier naam: W. P. A. VAN RIJ, P. C. Hooftlaan 40, Velsen 's-Gravenhage, 23 aprii 1971 De dienst van woord en gebed zal gehouden worden woensdag 28 april In „Dumhage", De Savomm Lohmanlaan 202, aanvang 14 uur. De begrafenis zal plaatsvinden om 15 uur in het familiegraf op „Nieuw Eykenduynen", Kamper- foeliestraat 2a ie "s-Gravenhage, Vertrek van „Duinhage" om 14 40 uur, J tr hoeft; niet meer te lijden J aan die lelijke buidmistre. I BTlDheftdiroktdejeukop. g Zo komt 'u met in de vei1- a t leiding om door krabben de narigheid nog te ver- 1 1 ergeren, DDD - met S ont- rj smettende bestanddelen - bestrijdt do bacteriën diep in do .duid. DDD snelwer- 1 S kende wetenschappelijke g preparatonmakennwliuid ij weer gaaf en gezond.,. voel maar en Idjk maar. I t. lotion crème -zeep-poeder S (■■■■■■«■■inaiiiril Enige kennisgeving Ontslapen in de Heer myn innig geliefde Man, onze onvergetelijke Vader WIM BORGDORFF dienaar van het Evangelie. Hij is 46 jaar geworden. „Mijn Vriend is de Koning van aile koningen en Hy is toch mijn Vriend. De weg, die wij moeten gaan heeft vele bochten, maar achter elke bocht weet ik mgn Vnend. En als ik sta voor de laatste bocht, dan weet Ik toch, dat Hij er is: mgn Vriend." M. BORGDORFF—Zwolsman PETER MARTIN PAUL GERBRAND ANGELIEN Baarn, 23 april 1971 Da Costalaan 17. Liever voorlopig geen bezoek aan huis De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. Enige Kennisgeving Ontslapen in de Heer onze geliefde Broer en Zwager WIM BORGDORFF in leven Predikant te Baam. Psalm 91. 's-Gravenhage: U. BRUINTJES-van der Weyden G. BRUINTJES Hamilton: L. H. BORGDORFF A. A. BORGDORFF-van Berkel Rotterdam: A. F. BLIEK-Borgdorff J, BLIEK C. J. ZUIDERVAART-Borgdorff M BORGDORFF H. BORGDORFF-van Staveren J. G. VAN VUURENBorgdorff J. VAN VUUREN Amsterdam: A. BORGDORFF E. S. BORGDORFF-Kreeft Rotterdam: A. BORGDORFF L- S. BORGDORFF-Schenk H. J. ROOS-Borgdorff J ROOS M. BORGDORFF. 23 april 1971. Laat Uw stem een principieel getuigenis zijn. Enige kennisgeving Ontslapen in de Heer onze geliefde Schoonzoon en Zwager WIM BORGDORFF in leven Predikant te Baam. Psalm 23. Amersfoort: M. ZWOLSMAN E. ZWOLSMAN-Wiegers Papendrecht: R. ZWOLSMAN P, M. ZWOLSMAN-Fluyt Heemstede- J. VAN LINSCHOTEN-Zwolsman J. VAN LINSCHOTEN Amersfoort: T. VAN LEEUWEN-Zwolsman J. VAN LEEUWEN Leersum: J- DE KRUYB-Zwolsman J. DE KRUYF Maarssen: E. BROKKING-Zwolsman H. A. BROKKING Ermelo- J. ZWOLSMAN N. ZWOLSMAN-van Veenendaal 23 april 1971. 'kl V Vu. Uw stem komt dan gewoon aan de SGP ten goede. Net als altijd. Tegelijk roept U op deze manier de partgleidmg tot bezin ning. o y -* *- s**— Want hët gaat de laatste jaren niet meer, zoals het vroeger was. Zelfs wordt nu al gepraat over meedöen In een regerings coalitie. Dat praten aiieen al ondermijnt net radikaal èndere van het staatkundig- gereformeerd getuigenis. Wij willen gewoon SGPJalgven. Geen ver anderingen, ter rechter-' noch ter linker zijde. Gewoon verder gaan in het oude, vertrouwde spoor, aangewezen door Ds. Kersten en Ds. Zandt Daarom stemmen we deze keer op nummer 10 van de lijst, Ds. F. Mallan De SGP kent vanouds twee richtingen. Twee denkwgzen. Die van het principieel getuigenis. Eh die van de praktische poli tiek. Die twee hebben elkaar hodig. Die twee kunnen niet zonder eikaar. Die twee horen bij elkaar. Ook m de Kamer. Daar kunnen wg voor zorgen Met elkaar. Geen eenzgdige Kamerfractie Zo houden wg de SGP m het oude spoor Met elkaar. Wg willen gewoon SGP blij ven. Daarom stemmen we deze keer op nummer 10 van lijst 12, ds. F. Mallan Heden Is ontslapen in zgn Heer en Heiland, onze lieve zorgzame Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom GERUIT VRIJHOF Weduwnaar van S. Bocre in de ouderdom van 79 jaar. Zijn verlangen was heen te gaan en met Christus te zijn. Capelle aan den IJssel: G. J. AMES—'Vruhof J AMES Rotterdam: B MOUWEN—Vrgnof J M. MOUWEN C VRIJHOF Capelle aan den IJssel. A. HOOG EN 5) AM—Vrijhof P. HOOGENDAM Krimpen aan den IJssel A. "VRIJHOF P. VRIJHOF—de Winter Rotterdam' C. VRIJHOF G. M E. VRIJHOFDeurwaarder Capelle aan den IJssel* J. VRIJHOF A. VRIJHOF—Aanen G. MOUWEN- -Vrijhof F. C. MOUWEN Schiedam: W. KOOLMEES—Vrijhof A. KOOLMEES Klem- en Achterkleinkinderen Rotterdam, 23 april 1971. 's-Gravenweg 600 kl 3. Verzoeke geen bloemen De Rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 27 april door de Weleerw. Heer Ds. P. Wulffraai In de Laankerk, IJsselmondseiaan, om 14 uur, 'waarna de begrafenis zal plaatshebben op de N.H, begraafplaats Oud-Krahngen. te R'dam (Overschie) Burg. Wynaendtstean 25 gedurende de maanden mei en juni 16 uren per week Wie wil per 1 augustus 4 uren Brieven aan de Directeur, K. Keiling, Beukelsweg 58 B, Rotterdam-6 Telefoon huis 234220, school 371714 Ministerie van Defensie Koninkiijke Landmacht In de maand mei 1971 zal een militaire oefening worden gehouden voor een kiem gedeelte van net reserve, en dienstplichtig personeel van de Koninklijke Landmacht dat met c klein verlof is en in het bezit van een X-lastgevlng met een nog met verstreken datum, b groot verlof is en in het bezit van een R 1- of R2- lastgeving. Dit personeel zal op een nog nader bekend te maken da tum m mei 1971 voor enkele dagen voor oefening onder de wapenen worden geroepen De oefening wordt niet gehouden op of gedurende een weekeinde De daadwerkelijke oproep om voor oefening onder de wapenen te komen zal uitgaan op de eerste dag van oefening Op die dag zal de oproeping geschieden door toezending van een persoonlijke oproepmgskaart-X aan de deelne mers behorende tot het klein verlof personeel en door toezending van een groene persoonlijke oproepingskaart aan de deelnemers behorende tot het groot-verlof perso neel. Na ontvangst van de oproepingskaart moet dit per soneel onmiddellijk de bestemming volgen, die is ver meld op de in het militaire paspoort aangebrachte last geving Het opgeroepen personeel dient te reizen met openbare middelen van vervoer en wel a. voor wat betreft de Nederlandse Spoorwegen op ver toon van de X-lastgevmg respectievelijk de R 1- of R 2- lastgeving, b voor wat betreft andere openbare middelen van ver voer tegen contante betaling Deze onkosten worden bij het onderdeel vergoed tegen overlegging van bus-, tram- en/of pontveerkaartjes Komt U ook donderdagavond a.s. om S uur, gezellig met Uw vrouw of verloofde bij de demon stratie van het nieuwe INTERHAIR-SYSTEEM' Zie de natuurlijke, huldkleurige scheiding en de perfect onzichtbare aanpassing bij Uw eigen haar. Onderga de verrassende sensatie om in een oogwenk Uzelf weer met voiledig haar te zien, jaren jonger! Draagt U reeds een haarstukje, 'n pruik, of bent U teleurgesteld door resultaten van anderen? Dan is deze demonstratie ook bijzonder interessant voor U Uiteraard is de demonstratie gratis en vrijblijvend en ontvangen wij U gaarne als gast van INTERHAIR Wegens het beperkt aantal plaatsen adviseren wij U mw i tijdig per telefoon te reserveren. JA Tel 238272 - b.g.g.188409 WÊi 's-Grawendijkwal 13- Rotterdam Andrisona N.V. Babyconfectie Atelier vraagt voor haar afdeling Levensmiddelen, pand Hoogstraat voor hele of halve dagen Werktijden in overleg te regelen. De werkzaamheden bestaan uit het bijhouden en verzorgen van één der onderdelen van onze ruim gesorteerde supermarkt en hel adviseren van klanten. Geboden wordt een goed salaris en diverse gunstige sociale voorzieningen. Solliciteren bij de personeelsdienst Hoogstraat, dagehjks, ook zaterdags van 9.00-17.00 uur Sebbix Kisdicijiale shampoo beeft een dubbele werking: booggezulver/j' koolieerfracties maken een eind aan roes én de ontsmettende stof hexachlorcfeen g-aatj aaaawe roosVormiag tegen TVetenscluppolyke Sebblx dringt diep in de hoofdhuid en bestrijdt roos radicaal. Reeds na korte tijd wassen merkt u liet al: roos ver- dwijntlEnroos komt ook mei, terug als u voortaan elke week uw haar wast met werk zame, geurig schuimend- Sebbiar. Voor door-en-aoor gezond, glanzend haar. l terug ah u voortaan elke garantie by elke flacon Voor diverse werkzaamheden op onze expert- afdeling in Rotterdam zoeken wij een leeftjjd 1719 jaar Enige kennis van Engels en Duits 13 gewenst. 's Zaterdags vrij Goed loon en gunstige sociale voorzieningen. Sollicitaties telefonisch of schriftelijk aai.* van Helmontstraat 21, Rotterdam West (bij Marcomplein) Telefoon 23 55 00 toestel 20 BLACK DECKER BOORMACHINE DN 70 10 mm 340 Wat1 van 109 voor 69. BL-iCK EN DECKER boormachine DNJ 52 10 min toeren van 134 voor 98 BLACK EN DECKER boormachine DNJ 74 10 mm 2 Tr en klopboor van 189 voor 139 BLACK EN DECKER scnuurhulpstuk van ƒ29 voor 18 50. BLACK EN DECKER zaaghulpstuk nu slechts 21.50 BLACK EN DECKER zaagtafel met geleiders van ƒ39 voor 28 50. BLACK EN DECKER deeoupeerzaaghulpstuk nu slechts ƒ28 50. BLACK EN DECKER verticale boorstandaard KOOPJE nu 38.50. BLACK EN DECKER Elektr vlakschuurmachme van 99 voor 65 BLACK EN DECKER Elektr decoupeersaagmacnme 99 voor 65. BLACK EN DECKER elektr zaagmachine 6'" nu slechts 89.50, Set steeksteutels 8-delig van 6 tot 22 mm nu 6.40. Set ringsleutels 8 delig nu 11,95. Waterpas 2.10. Doppendoos van 10 tot 32 mm smet 6 hulpstukken nu 54 50. Zware bankschroeven vanaf 16.50. Booromslag met ra tel ƒ795 Accuopladers 6 en 12 volt ƒ16 95. Mistlampen 2 stuks 14 95. Autoradio met speaker nu 69. Antennes v.a. 8.95 Stanley gereedschap met hoge korting. Sanvik .zagen spotgoedkoop KNABBELSCHAAR VOOR METAAL. .Plastic Board enz U weet wel van de TV hu De Jong slechts 19.50. Glasfiber werphengel met molen nu ƒ14.95. Gevaren driehoek 2.95 Auto-imperial past altijd nu 29,50. Autokoffers 3.95. t J Zelhngstraat 6, te Knmpen a'd IJssel (Industrieterrein), ij; kan op al haar afdelingen plaatsen Eventueel voor halve dagen. Goed salaris. Vakbekwaamheid als machinestlkster is ;zeer belangrijk, maar dit is geen vereiste. Vijfdaagse werkweek. Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Telf 01807—3642. RolG2 Babyconf ectle-aife I ier Zelhngstraat 6, te Knmpen a.'d IJssel (Industrieterrein) vraagt- ook gehuwde dames komen hiervoor in aanmerking, eventueel voor halve dagen. Geen handwerk of groeps- taneven Goed salaris. Vijfdaagse werkweek met va kantieafspraken wordt rekening gehouden Voor dames uit Rotterdam bereikbaar met bus „Twee Provinciën". Tel. 01807 - 3642. RO102 j Metaalwarenfabriek Gebroe ders van Lien. Talmaweg 107. Barendrecht, vraagt: ASSIS TENT TEKENAAR - WEEK. VOOHBEtDER, flinke kracht voor magazijnwerk, Ro2 Gevraagd met spoed: MEIS JES 16—17 Jaar voor lichte ad ministratieve werkzaamheden Hoog salaris Eind juli 1S71 verhuizen -dj naar een nieuw kantoor in Capelle a/d IJssel. Aanmelden NV GEBB COS- TER, Meant 3C, Rotterdam, tel (010) 1430S3, toestel 71. dhr. Baggerman. Ro2 Te Huur gevraagd 4- of 5- KAMER WONING. fTd, 010— 2043 07. RoS 1 VERPLEEGSTERS zoeken kamer(s) met ingang van X september in Rotterdam. Brie-* ven onder nr 9452 bur. v. n, blad. Ro9 NOORDMOLENSTRAAT 8, R'dam-NOORD HAVENSTRAAT 130, R'DAM-WEST GEBRUIKTE DINGEN omzet- ten in geld. Velen deden het met een koerier Merkwaar dige ervaringen. Noem een re delijke prijs in de koerier dat werkt verbluffend goed Schriftelijk of telefonisch op geven aan ons kantoor Rol7 KUNSTGEBITREPARATIES le klas werk vanaf ƒ5, - per repa ratie 20 krts gouden kroon r: SOU kunt er op wachten. Instituut „Dentilla", Hoog straat 10 Rotterdam, Tel 12S9L0 Trams J, 6, 8 en 9 en buslijnen 38, 34. 39. 43. Rol Op woensdag, 28 april 1971, de dag der stemming ter \ei kie zing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Ge- neraal, ;:ullen van de secreta- riaafdeling Bevolking, Burger lijke Stand, Verkiezingen en Militaire Zaken de bureaus Bevolking en Militaire Zaken gesloten zijn Op die dag worden derhalve op deze afdeling alleen behan deld aangelegenheden betref fende Verideztngen en de Bur gerlijke Stand. De HAVENMEESTER VAN ROTTERDAM maakt be kend dat de Farksluizen en dc over de Coolhaven en Dclt'shavcnse Schie gelegen bruggen voorlopig geduren de de nachturen (van 22 00 tot 06 00 uur) ruet bediend kunnen worden. Deze maati egel wordt van kracht per 3 .mei as en geldt tot nadere bekend making. Rotterdam, 26 april 1971 De Havenmeester voornoemd, H J Brandenburg WIJNHAVEN 105 ROTTERDAM Wij zijn Wij vragen: controleurs op kwantiteit en kwaliteit van granen, derivaten, oliën, ertsen, kolen en vele andere goederen er, houden ons ook bezig met technische inspecties en scheepsinspecties Door onze werkzaamheden nauw betrokken bij zowel handel als scheepvaart voor het opmaken van controle-rapporten en kwaliteits certificaten ten behoeve van onze buitenlandse en binnen landse clientele, en voor behandeling van documenten, cor respondentie etc ter opleiding in verschillende seëtoren van ons bedrijf (o a loonadministratie, schade-afdeling en controle-afdeling) Wij bieden- een aantrekkelijk salaris, goede secundaire voorwaarden en voorgoe de krachten uitstekende vooruitzichten Sollicitaties gaarne aan de I C MPostbus 564, Rotterdam of telefonisch onder nummer 010-134960, toestel 165 Autoverhuur Davos Beste) vagens 120 per werkweek, inclusief 500 km. Ook per dag. Perso nenwagens v.a 10 plus 10 ct per km Oudaenstraat 8, R.'da:m Tel. 010 - 138744. Na 18 uur 116908 - 154956. RollO Prima PIANO'S te huur met recht van koop 15 per maand incl. onderhoud. Planobedrijf Slmonis, Lange Hilledijk 13b, Rotterdam. Tel, 274301. Ro8 klassieke en moderne bankstellen, slaapkamers, salon- kasten. en klemmeubelen. (Complete woninginrichting L. Witter N.V. t.» Jonker Fransstraat 91-93, Rotterdam, telefoon 010 - 12 34 62 14 37.86 roi23 GRATIS VLOERBEDEKKING kan niet "Wel geven wij tot 40 pet korting op alte merken en leggen gratis. N.V. Vloerbe- ctekklngcemrale, ftl. Bosestraat 196, rotterdam, tel. OIO - 320497 (konstant 1000 rollen in voor raad» Ro23 BANKSTELLEN modern en klassiek. Fabriekstoonzalen In dustriegebouw. GOtSOSESIN- GEL SS, Rotterdam Ro23. Fabrikant overtrekt nu tijde lijk UW BANKSTEL voor bij- ronder lage prijs. Ook inruil mogelijk. Vraag vrijblijvend huisbezoek. Tel. 010 - 23 34 63 ol na is uur oio - 20 46 27. H023 J.IOTEX reinigt bij uw tbuis alle meubelen en vaste tapij ten in enkele ure: mv inte rieur weer als nteuw Te! 130316 Ko.123 Z S a n, SIGARETTEN-AUTO MAAT, 2 shagvakken en 8 sl- rettenvakken. Inworp 1 X ft'-, en i 2 kwartjes IL Haksteeg, Slaglaan 62 Hoog* \liet tel 16 90 81 (bellen tus sen C en 10 uurRo5 WASAUTOMAAT, wasmachine of centrifuge DEFECT"» Bel eerst 178544 Techn Bur. A KOEDOOD 2e Balsemienstraat 2a, Rotterdam(25) Ro5 Wij zouden het ei wel m wil len pompen, voor schrijf-, tel en rekenmachines EERST KIJKEN BIJ AVEKA Meer dan 500 machines In voorraad. Prijzen va ƒ75. 's Zaterdags geopend. Aveha importeurs van kantoormachlnes, Schie- weg 50, tel 248437 R'dam Ro5 WINKELKASTEN toonbanken en Vitrines, nieuw en ge bruikt M C CONIJN, Zaag molenstraat 141, Rotterdam. Tel 24 32 32 RoS MAAK GELD van wat u niet meer gebruikt, plaats een koe rier De ervaring leert dat u er dan het meeste voor krijgt. Veelal bent u het binnen een dag kwijt Noem een (rede lijke) prijs in de koerei Dat werkt het best Bel 115588 en vraag naar toestel 50 Rol4 PROBEER HET EENS MET BEN KOERIER. V zou niet de eerste zijn die toch een hulp vindt voer de huishouding of toch een woongelegenheid op het spoor komt, of toch een gebruikte goede fiets ontdekt Probeer het eens Plaats een koerier en groter wordt uw kans als u het twee of drie keer ach'ereen doet bijvoor beeld met een dag ertussen IÏ014 VEGETARISME Donderdag 29 apnt 20 uur lezing over „Ve getarisme" bolwerk tegen be- schavlngszlekten en milleu-ve- ruiling". Spreker Karei van Heekeren Gelegenheid tot vragen stellen Gebouw Huma nistisch Centrum, Proveniers- sin-gel 48. Toegang vrij. Rol4 Heeft Uw bed van dje nare oneffenheden Bel dan Hen- driksen-vakkundig repareren, OVERTREKKEN BIJVULLEN, 3-DELIG maken in één dag vraagt prijs! Oostplein 51, naast Vrije Volk Tel 13 19 22 R014 Bij WILLY VAN C33NT waant u zich met uw salarli, van he den ruim 50 jaar geleder»! Zegt een vouwfiets veor ƒ99,99 't| niets» Een schoonheid van efin vouwfiets met «Jles er op én er aan voor ƒ125, wat zegt u daarvan! Als we met een klas se ftete beginne;; schiet nsa In eens die Blatichi gehee'; kom oleet met metalen ketttagt-cast enz va159 te btnnen. Zit u over een gebruikte bromfiets te denken, dan kunt u ze voor voor uw dochter nieuwe automaat schenken Hebt u een bepaald merk in uw gedachten' Naast; onze 27 merken waarop u niet ge Lijk kunt wachten, dan hopen wjJ het met onze service goed te maken en laat aan onze koffie u wel smaken Het is alom bekend* voor een motor, bromfiets of fiets naar \Vii:y van Gent. Bergweg 220 Rot- terdam, telefoon 910 - 248288' - 28380S ROS W A AUTOVERZEKERING v a 89 all risks, concur-., rend tarief, tni, sssutantte- kantoor, K L Bakker. Slik kerveer Tel, 01894 - 3758. RÖ6 AUTOVERZEKERINGEN W.A, va S 79,50 Ai! risks v.a. 173 Geen eigen risico, ook niet be neden 23 jaar oud. Direct 40 pet co etaim. Daarom zijn wij veel goedkoper das anderen. Schade-afwikkeling binnen een week Direct verzekerd, ook telefonisch Kantoor „De Drechteteden", Chr. de Wet straat 19, Dordrecht Tel, 01850 - 43352 Ko6 CONSTRUCTAM - CARA VANS Voorne-Putten NV.. Ir. H de Grootweg 5. Spjjkenisse. Tel. mm) - 3523. Bö28 vragen voor spoedige in- j diensttreding Ook voor vrijdag en zater dag. Goede kracht hoog loon. Aanmelden bij de chefs van onze filialen of telefonisch onder nr. 140326 of 130200, na 7 u. 's avonds 161165 of 189066. da rotterdammer - dordts dagblad - nieuwe tefdsecourant - nieuwe haagse courant B'dam, W.de Withsir. 25 tel,775583 telex 21431 Kantoren to Den Haag- heiden-Dordrecht. JaftOronMt vanrniNOEN DHVOUWE Valuwttugtnm wondwwï»j«v door de natuurliefhebber Jee. Gazenbeek opgetekend thtda mond ven Wen. fóier*, stroper* *n boMrbeldere inde boekhtndef

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1