spectaculaire brand in Schiedam „De Meerpaalgeopend ntra r Bedrijf gaat morgen open „Politiebus" Hartomex in fors pandstaat 2 dagen Vlaardingen op in „SpokieV uitgebrande woning BeMBBOSpretiW'-s j Veilingbericht ARDENCEESOOK OP DE VAM EEN PAAR APART: 1-3 'n Beschuit met aardbeien lekker met lekker. Daverend feest bij jubileum VV Rozenburg' PSP-Vl'dingen niet tevreden Bas T. hoort li jaar eisen Nieuw kerkorgel Rotterdamse muziekschool ;1 Biwanto-toelit rond Mij nsiieerenland I Nieuwe weg open Aanleg en onderhoud van Hofconcert Leger des Heils Vlaardingen Na aanrijding met brommer overleden (Van onze correspondent) VLAARDINGEN Mevrouw Th. Heusdens-Mansholt heeft woensdag het nieuwe rooms-Éatholieke bejaardencentrum De Meer paal aan de Holysingel geopend. Dat gebeurde op originele wijze: een nagemaakte logger de VL 65-f- voer de op décor in beeld gebrachte Vlaardingse haven binnen, waarna de burgemeesters vrouw de trossen van het schip aan een ducdalf vastmaakte. I iI I LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES EIECTROTECHNISCH BUREAU H. VERHAGEN (mg. P. van Drie!) Binnensingel 165 - Tel. 342486 - 346494 - Vlwrdingen VLAARDINGEN Op historische grond neemt dc N. .V HRndelmaat- - schappij Hartomex morgen een schit terend bedrijfspand in gebruik. Het gebouw is namelijk verrezen óp het terrein, waar vroeger de taanderij was: onder aan de Maassluïssedljk bij de Van Beethovensingei, Inrichting Dichtgespijkerd SCHIEDAM Met een grote hoe veelheid materiaal moest de Schie- [jamse brandweer in de afgelopen -.acht omstreeks half twaalf uitruk- 'en naar een spectaculaire tfrand in iet gebouw van de Chemische Com- juiatie Amsterdam aan de Noordvest Waarschijnlijk is olie oververhit geraakt door uitvallen van een ther mostaat van de verwarmingsinstalla- |ie Deze. olie heeft vervolgens vlam ?evat. Omwonenden ontdekten de jrtod toen de vlammen naar buiten' aioegen. Met poeder en nevelstralen was de bale spoedig geblust, de schade wordt geraamd op ongeveer twintig mille. Tevoren hield mevrouw Heusdens een toespraak, waarin zij een compli ment bracht aan directrice mevrouw W, ten Koppel, die erin is geslaagd een prima sfeer te scheppen en de van andere beiaardeninstellingen in "Vlaardingen en de zusters, die zijn meegekomen van het tehuis aan de Hoflana. bejaarden het gevoel te geven volle- Uitbreiding nodig dig thuis te zijn. Met name prees de heer Post het Zij pleitte voor een. centraal oprta- mebeieid van de diverse bejaardente huizen in Vlaardingen. „De hokjes geest verdwijnt gelukkig steeds meer. U hebt het goede voorbeeld gegeven: in dit gebouw is 75 procent van de bejaarden rooms-katholiek, de overi ge 25 procent heeft een andere ge loofsovertuiging. Als het aan mij Ugt wordt een overkoepelende commissie in het leven geroepen, die dit centrale opnametbleid grondig gaat bestude ren", aldus mevrouw Heusdens. Als voorzitter van de rooms-katho- lieke stichting voor het bejaarden- werk, richtte de heer H. C. Post een welkomstwoord tot de aanwezigen, onder wie burgemeester mr. J. Heus dens, het op wethouder Kloots na voltallige college, vertegenwoordigers VLAARDINGEN Geboren; Jacoba, dv JA G van Noort eri T '.VI ïfagtexaal; Ray mond idle, aBitP Boer en G Sanders; aïkabeth Susanna, dv l> vd Hoek en A p.'tink; Boy zv A Evers en G Bisschop; Caroline, dv B J Bel en J van Harten; 'Geraldlne, dv B J Bel en J van Harten: givesselina, dv J Verduljn enW v Spron- Esther, dv M F M Vermeulen en W K proenevcldr Ronald Cornells Quirlnus zv :3;ï Buitelaar en A G de Vette, Maassluis: janme aiarsaretha dv J M van Muijen cn J,! Zwanenburg; Johannes Cornells, zv w F (ran wilgen en W c Ribbe. Maassluis: Alp- jionslus Anthonle zv M J Rijnberg en M A hfcemann; Esther marta sophia dv J Muda tn E M s Schonderbeek; Caroline dv C Poot en P süedreeht: Alwrln, zv A H Coen- ïadl en M T Hooastadt: Elke, dv F A J üCiu.vtens en C Vonderlick; 'Michel Rorne- flis, zv K vd Hoeven en P W Treiters; iSandcr Jeroen, zv II A van Sluis en A M p Bras: Ayse Betül, dv M K resin en N SKalrd; Knrtn. dv M SJotikcn en G J KruLi- n-.el: Miguel zv B I Vol en J M A van R;jn; Cornells, zv C Kroon en B Bakker: pnda. dvN Lens caMJC van Durink. Getrouwd; Marinus Arlo Maaskant 27 en Büasina Maria van der Stoel. 35: Albertus s» «Hermanns Janssen 57 en Elisabeth Cathsri- a Maria van Oljcn 53; Hendrikus Cornells laris Gordijn 23 en Margaretha Theresla yan der Sman 22; Ferdinand Chrlstottel taa helden. 25 en Maria ZwlJgert 24: Leo- mdus Petrus 'Dijkshoorn en Allda Ca- thorina van den Hoek 19. Overleden: GeertmSda Proost, 64 echtg v st A Voorüach; Maria Chmtna de Bruyn, o ectg. VAD van Druenen: Grietje Edcns 9 echtg ïL JL Herrewljnen; Arle FlelJ- iler 43 echtg v. M witte; Maria Connor rcell. 50 echtg V II C D Glerum. Kqeen- ScMppers: GabriüUe drvKJA Suhr en M M M Stegen; Marlska dr vn N Baste- meljer cn W H Krulngerj Jolanda dr v n Bastemeljr en w H krulnlger; Michel zn v D A Verdoold en J J Kerkhoven; Sohja dr v P Krul en Y O cumaunang; Marco zn v C Sparreboom cn S P E M Krempe!; Phi lip Gerrlt alexandcr, zn v 11 C A Weilaard en J Visser. Getrouwd: A Huts en E C Ardon; A G Kallenberg en L W Mlentjes; J Oprei en J E Wamaar; B de Rover en H w Raijmae- iters, Hardlnxveld-Olessenclam. rts I MAASSLUIS Geboren: Friso, zn v F W Boesveld en K Ktjstad; Peter Alexander '^n va de Haan en A M van de poel; SPeter zn v w j c M Groen en M de jCroot; Dirk Jan Hcndri,, zn v D J van de Jcheur en T Boertjes; Remco Corstiaan zn J van der Burp en N G Dijkhuizen; pdlem, zn v J J van Balen en C W JIIJN SHERENL ANT) Zatgrdag- |middag 5 juni om twee uur houdt de .Stichting Binnenmaas Wandeltocht „Biwanto" haar zestiende jaarlijkse wandeltocht. Die tocht staat open ivoor individuele deelnemers en groe pen van acht jaar af, voor afstanden van twaalf, vijftien, achttien en vijf entwintig kilometer. Start en finish op het nieuwe re- fcreatieoord De Binnenbedijkte Maas |bij Mijnsherenland. De wandeling gaat door de lande lijk en bijzonder liefelijk gelegen jdorpen Mijnsherenland, Westmaas, |St. Antoniepolder en Maasdam. VEILING UESTERI.EE j Aardappelen 124 - 175; Poters 205 - 230; JDubbele bonen 368 - 520. 1300; Snijbonen gno - 400, 1200; Druiven; Frankeüialer 710 - m, «0; Komkommers: AAA 59. 55.000; AA „55 - 56; A SO - 52; B 50 - 53; C 45 - 45: D 38 tir 40; E 31; kg. 50 - 56. S30«: Netmeloenen: 6 '5185 - 210. 5200; 8 125 - 155; 30 100 - 115: 'Eieren 13; peulen 520; IBospeen 80 - 117, fjiiaw; Paprika Z kg 125 - 250, 6500; Paprika ;Sch 540 - 609. 55; Peterselie 8 - 2T700; ITosteleln 20 - 36, 68»; Perziken 16 - 93, laSDO; Pruimen pAt. 7 - 53, 2400: Rabarber 22 ;-r24, 900; Radijs 21 - 37, 2300; Selderij 8 - IPh, 6000; Spinazie 30 - 38 900: Spitskool 11 .-15, 10500; Sia I 6 - 7, 100.000; Bloemkool: 6 313 - 126, 54000 8 103 - 116: 10 78 - 92; 12 61 - .65; is 46; Tomaten A Extra 1040 - uao, ïl4J6(M: c extra 1040 - 1150; A I 1030 - 1080; B 1,1000 - 1020; C I 990 - 1060; A Jong 780 - '0; Uien per 5tg 27, 20: Kroten per bos 27 .36, 3300; Prei A 346 - 71, 500; Paprlkarood IJ 101; 15 98; '18 49 20 27, 900 stuks; rood kg 495 - 653, 230 log. r COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING „BAKENDRECHT OMSTREKEN" BARENDRECHT, 28 mei Andijvie: 31—H, aanvoer 33.000 st. Bloemkool: 8 st.: 1>081,23, 10 st.: 59—84. 12 St.: 36—40, aan voer 9.000 st. Komkommers 76-9; 53—54, 61-75: 51—Si,-51-6 50—52, 41-50 44—43, 35-40; 41, 31-35 253, aanvoer 27.00 st. Kom kommers kro-m: S—S7, aanvoer 1-500 kg. Kroten &s: 20—42, aanvoer 17.00 bs, Al: Cö—77, aanvoer 4.00 kg. Peterselie: 11—26, aanvoer 3.000 bs,-Postelein: 21—66, aanvoer 3t00 kg. Rabarber: S16 aanvoer 15.0 kg. Kadijs rood: 12-35, aanvoer 23.00 bs, wit: U-31, aanvoer 4.00 bs. Selderij: 10—17, aanvoer 4.000 bs. Sla: natuur: 6-4, aan- yoer 84.00 st. Spinazie: 24—66, aanvoer „kg. Tomaten: A: 1,60—10,70, B: 1,S, C: inCC: 5»9' aanvoer 8 bakjes. Fm it: Jonathan A: 3643, B: 27—3ü, C: Rii? Golden Delicious: A: 68—76, B: F-Ph—63, C: 3643. Totaal aanvoer fruit; 4.000 ROTTERDAM Alsof ze niets an ders gewend waren en iedere week ais volleerde voetbalprofs een ander half uur durende voetbalshow ten beste geven, zo dartelden Ard en Cees gisteravond over de groene gra smat van het Sportpark De Vaan, waar ruim duizend betalende kijkers zich verkneuterden aan de prestaties van dit tweetal. Ard Schenk en Cees Verkerk be hoorden tot de gastspelers van het elftal, dat voornamelijk bestond uit oud-semi profs (Van Dijk, Marree en Veldhoen) en amateurs van Rpiter- damse verenigingen. Zij waren de te genstanders van het Zwart Wit-team, dat in het sieozen 1S57 - 1958 de kampioenstitel voor zich opeiste. De uitslag was daarbij in feite van on dergeschikt belang. Primair sontd de opbrengst (1025), die voor het Prinses Beatrix Poiiofonds bestemd was. Onder leiding van de gewaardeerde „fluitist" Van Merkesteyn ontwikkel de zich een aantrekkelijke opvoering, waarbij de „artiesten" over wat meer adem bleken te beschikken dan hun oudere Zwart Wit-opponenten, die o.a. de beschikking hadden over Van der Giesen, Vai der Pols, De Priester en C. Nieuwstraten. Ger. Reitsma (in valler voor de geblesseerde Van der Laan) kon zijn doel tot vijf minuten voor de thee schoonhouden, maar moest toezien hoe Cees Verkerk pijl snel doorliep op een pass van Cor Vonhof (Neptunus) en beheerst de bal in het net werkte. Het applaus was voor „heya Ceessie": 01. De thans in Spanje woonachtige Wim van Elderen zou vijf minuten, na de wisseling uit een vrije trap de score rechttrekken: 11. De betere conditie van het selectieteam begon zich nu af te tekenen. Reitsma keerde een inzet van Vonhof. fraai en Schoenmaker redde na een knal van „spits" Schenk. De zelfde Schenk zou later met een projectiel de stand op 12 hebben gebracht, als Reitsma met een onnavolgbare safe niet ieders bewondering had afgedwongen. In het laatste kwartier werd Zwart Wit toch naar een verdiende neder laag gespeeld. Eerst stelde Cees Ver kerk de actieve Aad Valk in staat om met een zweef dijk 12 aan te teke nen en in de slotminuten was het opnieuw Valk, die de eindstand be paalde op 13. Daarna kregen de ve le jeugdige bezoekers alle gelegenheid zich te verrijken met een handteke ning van Ard en Cees, VLAARDINGEN De nieuwe ver bindingsweg die is aangelegd tussen de verlengde Prins Bemhardlaan en de Holysingel zal binnenkort voor het verkeer worden opengesteld. De as- faltdeklaag zal over enkele dagen zijn aangebracht. De bewoners van de Burgemeester Verkadesingel zullen dan veel minder hinder ondervinden van het vele verkeer dat dagelijks hun woningen passeert. echtpaar Ten Koppel, dat zich enorm heeft ingespannen om het de bejaar den in dit nieuwe centrum, dat ai enige tijd in gebruik is, naaï- de zin te. maken. In de morgenuren waren de heer en mevrouw Ten Koppel al uitgebreid in de bloemetjes gezet door het personeel. Met het oog op do berekening dat Vlaardingen in ,1980 ongeveer 9100 bejaarden zal tellen, zei de heer Post schertsend dat hij nu al bereid is over uitbreiding van het bejaarden- complex aan de Holysingel te praten. Als wethouder voor de bejaarden zorg noemde mevrouw L. van Duijn- Spruijt het nieuwe bejaardenoord een „beeldschoon, gethuw". Ook zij vond dat aan een centraal opnamebeleid niet te ontkomen valt. Er staan dui zend bejaarden op de wachtlijst. Me vrouw Van Duijn vond het echter van belang dat de bejaarden zo lang mogelijk op eigen benen blijven, staan. „Het past niet meer in deze tijd om op 65-jarige leeftijd te den ken dat je oud bent". Vervolgens werd het woord ge voerd door architect Mühlstaff, bou wer van de Luitgaarden, pastoor Hermus en directrice mevrouw Ten Koppel, die er op wees dat de bejaar- dennood in Vlaardingen nog ontzet tend groot is. „Er wonen hier welis waar 230 bejaarden, maar het zit mij nog steeds dwars dat we zoveel ande ren geen plaats konden geven". De feestelijke bijeenkomst kon via een monitor-installatie op de televisie worden gevolgd door de. bejaarden in De Meerpaal, die zelf niet bij de offi ciële opening aanwezig konden zijn. Lunch'taartje. Beschuit met aardbeien. Lekker vlug gemaakt. Als toetje of zomaar tussendoor. Een gezonde traktatie die ook uw figuur ontziet. Zo'n brosse beschuit met frisse aardbeien )Uj\is een lekkere zomergewoonte! ROZENBURG De voetbalvereni ging „Rozenburg", die op 1 juni veer tig jaar bestaat, viert dinsdagavond dit jubileum met een feest in de kan tine, dat om acht uur begint. De Con fetti Stars zullen dit feest opluiste- jren. Van 2 tot eh met 5 uni es er-kermis in het dorp, zaterdagmiddag 5 juni tussen 3 en'5 uur is er receptie in het clubgebouw voor officials en genodig den. De sportevenementen rond dit jubi leum begonnen op Hemelvaartsdag met een zeer geslaagd pupillentour- nooi. Zaterdag 29 mei is er een vete- ranentoumooi. Tweede Pinksterdag is er een juniorentoumooi voor A- en- B-elftallen. Het seniorentournooi werdt gehou den op 12 juni, waarna op 19 juni een c-juniorentcumooi en een erewed- strijd tegen een elftal uit het betaal de voetbal zal volgen. Het klapstuk van de jubileumfees ten is een openlucht-popfestival op dinsdag 1.5 juni in de open lucht, van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Dan is er eer. non-stop programma van negen popgroups, te weten de Golden Earring, de Brainbox, Focus, rjn -*t Cuby and the Blizzards, Eksep- Ientooiisteilmg Vrije VLAARDINGEN Op de middag van Eerste Pinksterdag houdt het Le ger des Heils-rnuziekkorps Vlaardin gen onder leiding van kapelmeester A. van Gulik een concert in „Het Hof". Hét programma begint met de Pinkster Hymne en bevat bekende stukken als de mars „Dapperste der dapperen" van B. Coles, een aantal selecties, en meditaties, de kornetsoio „In de trouw van. Jezus" van \V. Hammond, een instrumentaal kwartet en de airvarie „Vaarwel Farao" van A. H. Jakewij. Het concert eindigt met de zegenbede. Hartomex heeft bewust de keuze op Vlaardingen laten vallen, het bedrijf, dat handelt in auto-accessoires en materialen, is afkomstig uit 'Rotter dam, waar het in 1954 aan de Oost zeedijk klein begon. Omdat de zaken steeds grotere vor men gingen aannemen werd naar een rovae'r onderkomen uitgekeken. Dat wer gevonden aan de Willem Ruys- laan. Nog verdere uitbreiding noopte opnieuw tot verhuizing, nu naar de Baan, waar een vier verdiepingen tellend pand werd betrokken. De expansie van hartomex was echter zo - sterk mede door de stormachtige groei van het wagen park dat men ook daar al snel uit het jasje groeide. In het Rotterdamse centrum bleken geen mogelijkheden meer te zijn. Pogingen in Roosendaal en Leidschendam blve n eveneens zonder resultaat. Tenslotte viel het oog op Vlaardingen verd wordt aan afnemers in de Bene- lux-landen, Engeland, Frankrijk en Duitsland. Hartomex, heeft zes vertegenwoor digers in Nederland, twee in België en één agent in Frankrijk. In Brussel heeft men onlangs een eigen sho wroom ingericht. Het handelspakket bestaat uit ruim 4000 artikelen. Morgenmiddag op half twee wordt het complex officiéél geopend. Dat gebeurt door de heer G, van jperen, commissaris van het bedrijf. Bouwer Both had ongeveer anderhalf jaar no dig om het gebouw overeind te zet ten. VLAARDINGEN De PSP is niet tevreden met de positieve reaktie van het gemeentebestuur op het verzoek ruimte beschikbaar te stellen voor een alternatieve expositie over de Marine. Zoals bekend was de PSP het niet eens met de organisatie van een ten- Directeur P. Brokking: „Vlaardin- toonstelling over de vredestaken van gen bood ons zoveel faciliteiten dat j,tarjne ron(j de opening van het tions, de Livin Blues, Q65, Super Si ster en Tea Set. Als extraatje de Va- ra Drive in show. SCHIEDAM De 77-jarige heer G. Kouwenoord is woensdag aangere den door een bromfiets. Hij viel en moest naar een ziekenhuis waar hij gisteravond overleed. VLAARDINGEN De commissie voor beeldende kunsten heeft een tentoonstelling georganiseerd in de expositiezaal „het Weeshuis" aan het Weeshuisplein, ingang rechts. De ex positie die tot en met 6 juni is ge opend dagelijks van 12 tot 17 en zon dags van 14 tot 17 uur (beide Pink sterdagen gesloten) bevat werken van cursisten van de Vrije Academie te Vlaardingen, namelijk tekenen, schil deren, beeldhouwen, handenarbeid, edelsmeden en naaldwerk. we ons hier hebben gevestigd. Deze faciliteiten verkregen we overigens door tussenkomst van het aanne mingsbedrijf P. Both, dat het com plex voor ons heeft gebouwd." Bij Hartomex werken momenteel veertig mensen. Zij zijn allen mee gekomen van het bedrijf in Rotter dam. Het nieuwe bedrijfspand heeft een oppervlakte van maar liefst 3000. vierkante meter, waarvan 800 vier kante meter "wórden gebruikt voor showroom en kantoorruimte en 2100 vierkante meter voor magazijnruimte. Zonodig kan dé magazijnruimte wor den uitgebreid tot J~uim 4200 vierkan te meter. Bij leveranciers en afnemers van auto-accessoires heeft Hartomex N.V. een goede naam. Het bedrijf bezit naast vertegenwoordigingen uit eigen land tal van buitenlandse agenturen van gerenommeerde fabrieken. Gele- Visserijmuseum. Men wilde zelf een alternatieve expositie inrichten, waarbij de werkelijke (oorlogs) taken van de Marine onder de aandacht zouden worden gebracht. Het ge meentebestuur werd verzocht hier voor een ruimte ter beschikking te stellen. Er volgde een positieve reaktie van de zijde van het gemeentebestuur. De burgerzaal in het stadhuis kon echter niet worden verhuurd, omdat deze al leen voor overheidsaktivlteiten wordt •gebruikt. De PSP is het met deze laatste stelling niet eens,, Zij wijst op de door D'66 georganiseerde discus sie-avond over het welzijnswerk en de door de partikuliere stichting in de burgerzaal gehouden vergadering in het kader van het project-Wenen. Volgens de PSP is hiermee een dui delijk precedent geschapen. Aannemend dat het gemeentebe stuur niet met twee maten wil meten verzoekt het bestuur alsnog de bur gerzaal af te staan. Meegedeeld wordt dat de alternatieve- Marine-expositie in septemtfer wordt gehouden, omdat in de periode rond dé' opening van het Visserijmuseum geen geschikte ruimte beschikbaar was.. Een menigte nieuwsgierigen dromde samen voor het huis na het bekend worden van het vinden van de „schat" ROTTERDAM Na de brand aan de Rotterdamse Noordsingel, waarbij de 76-jarige mevrouw T. van der Ham om het leven kwam, is nu al een vermogen van meer dan 200.000 gulden in de restan ten van het huis gevonden. Er is een fortuin aan bankbiljetten, gouden tientjes, antieke munten, gou den horloges, halssnoeren en antieke voorwerpen gevonden. De politie is nog bezig met het omspitten van het tuintje achter de (thans stevig be waakte) woning, omdat er aanwijzin gen bestaan dat hier ook „schatten" zijn begraven. De broer van de omgekomen vrouw, de 73-jarige Adriaan van der Ham (bijnaam; „Spokie") heeft, zoals be kend, nadat hij was gered met alle geweld geprobeerd tijdens de blus sing het huis weer te betreder,. De politie heeft, later op alle mogelijke plaatsen geld en andere waardevolle dingen aangetroffen, in kasten, plas tic zakken, koffers en in een bedstee. Er was ook papiergeld bij dat reeds lang uit de roulatie is. Bij het bed van de heer Van der Ham vond men een roestig jachtgeweer, dat kenne lijk bedoeld was om er de schatten mee te bewaken. Het huis was dichtgespijkerd, de ramen waren met plastic en planken verduisterd. Er was geen elektriciteit, verwarming en verlichting van de in chaotische toestand verkerende ver trekken werden verzorgd met petro leumkacheltjes. De recherche heeft zich nu over al de schatten ontfermd en is begonnen met een uitgebreid onderzoek. Een politiefunctionaris zei ons; „Goed, dat de onderwereld niet op de hoogte was". Er is nu al meer dan ƒ200.000 bijeengehaaid en dat zou zeker aan leiding geweest kunnen zijn tot min der gewenst optreden van bepaalde lieden. Al dat geld bevindt zich nu veilig in een bankkluis. Dat wil nog niet zeggen, dat de zaak klaar is. Nog al tijd staat het huis onder strenge be waking. Het zoeken van de recherche gaat door. De dichtgespijkerde kelder is nog niet geopend en er zijn aan wijzingen dat in de volkomen verwil derde tuin nog het nodige ligt begra ven. Die tuin wordt grondig omgespit. De heer Van der Ham heeft familie in de brand ernstige verwondingen op gelopen. Hij is overgebracht naar de psychiatrische kliniek in het Delta ziekenhuis. De brand heeft hem een dusdanige shock bezorgd, dat opname noodzake lijk werd. Bovendien is hij onder cu- ratele gesteld. Het geld, dat reeds is gevonden en ook wat straks nog wordt gevonden is onder hoede gesteld van een notaris. De heer Van der ham heeft familie in Zeeland. (Van een onzer verslaggeefsters ROTTERDAM De 24-jarige Bas T. uit Abbenbroek is vanmorgen, donderdag, conform de eis veroor deeld tot een gevangenisstraf van an derhalf, jaar, wegens opzettelijke be nadeling van de gezondheid, de dood ten gevolge hebbende. Bas duwde op 2 februari zijn schuldeiser, de 66-jarige schilder A. F. de Bruyn uit Den Haag enkele ma len in een moddersloot voor zijn boerderij. De schilder overleed kort daarna aan verstikïdngsverschijnse- len in het Dijkzigtziekenhuis. Bas had al geruime tijd ruzie met de sdhilder. Deze zou hem. vorig jaar .schilderwerk aan zijn 'boerderij heb ben opgedrongen en eiste voor dit karwei een bedrag van 13.000. Bas betaalde ƒ4000, maar weigerde de rest te voldoen. Het gevolg hiervan was, zo vertelde hij tijdens de zitting, dat De Bruyn hem herhaalde malen opbelde en zelfs met behulp van vrienden lastig viei. Zo werden op een dag 43 ruiten van zijn 'boerderij ingegooid en zijn schuur werd afgebroken. Door alle schade die werd aange bracht, meende Bas dat de schilder hem een flink bedrag aan schadever goeding moest betalen. Toen De Bruyn op 2 februari weer over het geld kwam praten, duwde Bas hem uiteindelijk woedend in de sloot. De officier van justitie mejuffrouw A. G. Korvinus, zei veertien dagen geleden tijdens de zitting dat zij sterk het vermoeden had dat Bas de schil der in de boot had genomen. Zodra het om geld gaat, is verdachte niet meer te houden, aldus mejuffrouw Korvinus. VLAARDINGEN Vlaardingen krijgt vrijdag 4 cn zaterdag 5 juni bezoek van de politie-inforrnatiebus Vrijdag neemt de bus standplaats op de parkeerplaats van het Winkelcen trum Holiërhoek en op zaterdag op het Veerplcin. In de bus is een hoeveelheid expo sitiemateriaal aanwezig aan de hand waarvan voorlichting wordt gegeven over het werk van de polite! in al zijn facetten. De toemce langs dertig gemeenten in de Randstad Holland is georganiseerd, door het ministerie van Binnenlandse zaken. De voornaamste reden van het be zoek aan deze gemeenten is het stre ven om de politie dichter bij de bur gers te brengen. Dit contact wordt tegelijkertijd benut om hen, die inte resse tonen voor een werkkring bij de politie, desgevraagd uitvoerig over de dagelijkse werkzaamheden te in-, formeren, met name door het in de bus aanwezige fotomateriaal krijgt men een indruk van het werk van de politie. Op deze manier wil men de infor matiebus ook als wervingsobject be nutten. Op vrijdag is de bus van elf tot acht uur 's avonds voor het pu bliek geopend. Op zaterdag zijn de openingstijden: half negen tot half vijf. Enekele jeugdige politiemensen van het Vlaardingse korps zijn aanwezig om de nodige toelichting te geven, terwijl een wervingsfunctionaris bij zonderheden verstrekt over aanstel- lingseisen, salaris, promotiemogelijk heden enzovoort. ROTTERDAM Onze stad is iveeij, een orgel rijker, en al is het dan geen" ■groot instrument, toch zal het zijn i diensten uitstekend kunnen verrieh- ten. Het is een door de orgelbouwers Fama en Raadgever te Utrecht ver vaardigd klein 'kerkorgel, dat is ge plaatst in de aula van de school Oost zeedijk van de Stichting Rotterdamse- Muziekschool, zodat de leerlingen van die school nu les kunnen ikrijgen op een echt orgel. In zijn welkomstwoord dankte de directeur van, de Stichting, de heer Henk Stam, het gemeentebestuur van Rotterdam voor de grote medewer king, die het bij het aanschaffen.van dit instrument heeft gegeven, en ook de orgelbouwers voor hun prachtige prestatie. De vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur, de heer Mr. J. A. van Gorkom, Hoofd van de afde ling Kunstzaken, zette daarna de mo tor van het orgel in werking. De leer lingen van mejuffrouw H. E. Dubbel dam en van de heren H. Lammers en \V. Kooy lieten overtuigend horen,, dat dit instrument voortreffelijk klinkt, gemakkelijk aanspreekt en veel mogelijkheden heeft. Dat ge beurde in composities van Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude, Jo hann S. Bach, Johann G. Walther en Louis-Nicolas Clérambauit met als vertegenwoordiger van de modernen Ernst Pepping. Dat de Romantiek niet aan het woord is gekomen, zal wel voor een deel aan de dispositie van het instru ment hebben gelegen en aan het feit, dat een forse klankemstroom in deze betrekkelijk kleine en deze avond ge heel gevulde aula niet weg kan. Maar dat zal wel kunnen, als de nieuwe centraal in onze stad gelegen muziek school tot stand zal zijn gekomen, waar directeur Stam in zijn ope ningswoord op doelde. Het orgel heeft mechanische sleep- iaden en de dispositie is als volgt: Hoofdwerk: roerfluit 8', prestant 4', ■gedekte fluit 4', octaaf 2', woudfluit 2', mixtuur 3 sterk, dulciaan 8'; Bovenwerk: hoipijp 8', roerfluit 4', prestant 2', nasard 1 1/3', scherp 3 Pedaal: Subbas 16', prestant 8', oc taaf 4', quintadeen 2', fagot 16'; Koppels: Hoofdwerk - Bovenwerk - Pedaal - Hoofdwerk - Pedaal - Bo venwerk. G. M. Dersjant MAJUCTBERICKTKX F.OTTERDAM, 27 mei Sia A 6—8.55, staand glas komkommers 9» en op 68, 75 en op 6i—73, GO en op 6567, SO en op 58—62, 49 en op 3810, 35 en op 22—26, 30 eno p 50—21, kromme komkommers 55—62, toma ten A 8.609.20, B 8.50—8.90. C 3.30—8.6, CC 6.20—0.60. bloemkool A 7—91. B 53—65. C 3717. snii bonen 3.2—3.8». andijvie 26, pos telein 230. Aanvoer: sla 18.000 st, tomaten 54.500 bak, komkommers 18.0 st, kromme komkom mers 5.10 kg. 'SJseM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1