artikelen voor vrije tijd 1 'er IW 3 jlen niet alleen goedkoop maar ook bijzonder goed gesorteerd. ter meuien u kelen fijne Vrijetijdsbesteding bij Ter Meuien 1001 uitslag van de vri jeti jds schilderwedstr c Winkelen b Ter Meuien heeft altijd a! iets feestelijks. Maar hu s er reden /oor extra feest in verband met het 75 jarig bestaan. In driekwart eeuw is Ter Meuien uitgegroeid tot een warenhuis van-formaat. Met een assortiment dat even veelomvattend als veelzijdig is. 'n Assortiment bovendien, dat - dank zij de steeds hogere eisen die eraan kwaliteit worden gesteld - bestaat uit stuk vöör stuk uitstekende artikelen. Reder* ooi feeidus. Te* Meuien ju bileert. En dat wii zeggen: profiteert; Vleer dan ooit. Behalve de geadver teerde koopjes vindt u in ons waren huis honderden niet geadverteerde voordeel-aanbiedingen. Zo heet Ter Meuien u op z'n eigen ma nier feestelijk welkom. 9 Jog jas vorig faar <reeg Ter Meden er een «ednieuwe vleu gel aan de Lijnbaanzijde bij. is he niet de gezellige Ter Meu ien sfeer en Je werkelijk schone afdelingen die onze klanten doen winkelpaden. Soefle luchtver- versinj Practisch oltrappèn naar alle etages. Alle artikelen t Betekende dat het warenhuis ineens 1 Va maal zo groot was. Inmiddels het u ontdekt wat dat" wil zeggen (ja toch zeker?). Plezieriger, overzichtelijker win kelen. Ruimer door extra brede op voor de hand liggende plaat sen op nieuwe toonbanken Win keten bij Ter Meuien Is wandelen langs een keur van artikelen. Artikelen, waarvoor onze inko pers de wereld rondreizen.-En reggen: "Winkelen bij Teriü- len is ook een fijne vrijetijds besteding Bovendien.Ter Meu ien is altijd open, ook op de maandagmorgen en natuurlijk op vrijdagavond, de koopavond. Winkelen bij Ter Meuien is in alle opzichten winkelplezier voor twee. Zowel voor fe vrouw als voor de man zijn er legio fijne, Neem nou de huishoudelijke ar tikefen, je kunt 't o handig niet opnoemen of Ter Meuien heeft 'L En wat dacht u van de' corset- especlaliseerde afdelingen; v - Vaak horei we gesprekjes in de geest va "terwijl jij die vitrage koopt, blijf ik hie wat rondkijken op de doe-het-zeif-afdeling' Wat mevrouw betreft: Ter Meuien is al sinds jaar en dag een win- siparadijsje voor has terie-afdeling met z'n 12 pas kamers Of van de apijtafde! g, waar u kiest uit 378 oorten. Ter Meuien heeft voor eik méér wils. ïoest weer eens gauw komen kijken,.mevrouw. Sn u, mijnheer. Ook voor u is Ter Meuien je wara warenhuis. Alleen al die doe-hi - zelf afdeling... u treft er letterlijk- alles voor uw hobby. Op de spo - afdeling komt u al evenmin uit- gekeken. En precies zo it bi de grammofoonplaten en d film en foto-apparatuur Goed "idee: spreek de'volgende keer eens me uw vrouw af dat elkaar na 't vinkelen terugziet ih de over-*- dekte daktuin, 'n Feest voor elke tuin- en balkonliefhebber. Half juni Jl. kondigden ij, in sa menwerking met Het Vrije Volk een uniek wedstrijd yoor zon dagsschilders aan. Op onze op roep aart amateur-kunstenaars om hun "meesterwerk" in te sturen, kwamen maar liefst 1004 reacties binnen in de vorm van schilderijen, tekeningen, enz. Inmiddels heeft de jury, bestaan de uit de heren Bertus Schmidt, Hans Paalman en Dolf Welling alle kunstwerken beoordeeld en de prijzen toegekend. Did prijzen zijr 1e prijs 3.000 gulden, 2e prijs 2.000 guldei 3e prijs 1.000 gul den 4-12 prijzen met een totale waarde van 4.000 gulden. Burgemeester W. Thomassen söbm- M.A.-'echnicus 1 e prijs /ilhelm: raat 19 Drunen (N.Br.) heeft de uitnodiging aangeno men om de hoofdprijzen aan de winnaars te overhandigen. Overigens kunt vanaf zaterdag 4 trr zaterdag 25 september de prijswinnende kunststukken - waarvan Je drie hoogstgektas- seerde hi :ijn afgebeeld - al komen bekijken. Samen met nog 147 inzendingen treft u ze dan in de expositieruimte op de 2e etage van het warenhuis. U moest er echt eens eer kijkje nemen, als u toet jw vrije tijd plezierig besteedt bij Ter Meuien. W. F.v. Baes gt ansloneerd 2e prijs v. Boendaelestraatlf Rotterdam Eyi ndaa gepensioneerd aan 54, Schiedam kA V 75jaar Ter Meuten waar u uw v rije tijd goed*besteedt .tski Wl Jwlv. i Avh Av AiJMvt •Xvjv,v4Cö.$" ,wv*^wv,v.*vi^<VA>K*»>>,vMeoM I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1