advertenties Familieberichten Roos hoeft niet sebbix Hartveroverend BIJVERDIENSTE flinke bezorgers(sfers) WINDSOR MEUBELEN VLOERBEDEKKING FIRMA HAMEDAN Perzische tapijten METAALHANDEL Joh, L. Terlouw N.V. INKOOP Te hmir aangeboden Te huur te Reeuwijk EENGEZINSWONING INI. L. RIETVELD deze krant behoort tot Het Kwartet In 1968 werd de eerste Audi 60 gebouwd. Volmaakt in z'n klasse. En in 1972 is hij dat nog steeds. De Audi 60 Maak een proefrit Nautical Look in Fifteen Fashion. LIJNBAAN 36 ,-tei. 12 50 88 UITG. MIJ. TROUW N.V. H. DE RON en Zn. Te koop gevraagd Woning» inrichting CAKAVAK v a 6495 inci. B.T.W. Sollicitanten let ar op dat u cp de envelop het juiste nummer vermeldt Razendsnelle houding in katoenen I- shirt v mict'miiitdry' strcperi; h in 'military'kleuren; lege rgroen, beige,' zvvar^ marine en bruin, 19.95 Pantalon rnedpoppeye'- pijp_, doorgesneden Op dé 'kriie, wijd uitlopend in deinende "sdiior'- tre(n)d. O.a. zwart, marine en bruin; 37.75 bontwerken'] «SS Hoe vaak hoort men niet: It de krant er elf DE ROiiERDAfAMcrf PAGINA 8 VR'JDAG 24 SEPTEMBER 197 Psalm 1465 onberijmd) Heden nam de Here tot Zich, in volle zekerheid des geloofs, Zijn moegestreden Kind, onze fanif» geliefde Vrouw en zorgzame Moeder, Behuwd- Groot- en Overgrootmoeder ANNA ZWAAN Echtgenote van Jan Boekee op de leeftijd van 72 jaar. Zij is verlost, God heeft haar welgedaan. FAMILIE BOEKEE 's-Gravenhage, 22 september 1971, Hiidebrandstraat 40. De begrafenis zal plaatshebben D.V. zaterdag 25 september as. op de begraafplaats van de Geref. Kerk aan de Sandtlaan te Rijnsburg, voorafge gaan door een rouwdienst in de aula op de be graafplaats, welke aanvangt om 2.30 uur. Vertrek van Prins Bemhardlaan 25, Rijnsburg om 2 uur. Gelegenheid tot condoleren: Hiidebrandstraat 40 •s-Gravenhage zaterdagmorgen van 9.30—11 uur Gelegenheid tot condoleren te Rijnsburg zater dag- en zondagavond na 7.30 uur. Rectificatie: De begrafenis zal, in tegenstelling tot de rouwkaarten, zaterdag 25 september plaatsvinden. Slikkerveer, 22 september 1971, Nassaustraat 95. Geen bloemen. f De begrafenis zal plaatsvinden maandag 27 sep tember a.s., 14 uur op de nieuwe begraafplaats „Vredehof"- te Ridderkerk. Na een langdurig lijden heeft God tot Zich ge nomen mijn innig geliefde Man WILLEM MAKINGS BROEKHUIZEN in de ouderdom van. 69 jaar. Th. BROEKHUIZEN—Wipfiei Vlaardingen, 23 september 1971 Kethelweg 196. De crematie zal plaatsvinden dinsdag 28 septem ber in het crematorium „Ockenburgh" te Den Haag, Ockenburghstraat om 3.00 uur. Na de crematie is gelegenheid tot condoleren in de ontvangstzaal van het crematorium. Op donderdag 23 september 1971 nam de Here, na een langdurige ziekte, uit ons midden weg onze geliefde Broer, Zwager en Oom WILLEM MARINDS BROEKHUIZEN in de ouderdom van 69 jaar. FAMILIE BROEKHUIZEN FAMILIE DIEMER FAMILIE SLUIS FAMILIE DE MOS FAMILIE BROUWER FAMILIE DUBIENSKI FAMILIE WIFFLER Neven'en Nichten Na een moedig gedragen lijden werd uit onze fa miliekring weggenomen onze lieve Zuster, Schoonzuster en Tante ANNA ZWAAN Echtgenote van J. Boekee op de leeftijd van 72 jaar. Tijdens haar leven, en op haar ziekbed sprak en zong zij van haar rijk geloof in God. Zij is ingegaan naar het oord waar het Lied van Lof en Aanbidding voor eeuwig gezongen wordt. Rijnsburg: G. KOOT-Zwaan C. M. KOOT J. ZWAAN ADR. ZWAAN- Groeneveld M. ZWAAN E. ZWAAN-Timmers ALB. ZWAAN- Lindhout P. BATENBURG- Zwaan C BATENBURG Sassenheim: M. van der HEIDEN- Zwaan j D. van der-HEIDEN Neven en Nichten. Rijnsburg, 24 sept 1971.1 Hiermede betuigen wij onze innige dank voor de Buitengewoon grote be langstelling welke wij heb ben mogen ontvangen bij het overlijden van onze lieveling WIM D. VERBOON R. S. VEHBOON- Vreugdenhü JOSJE Maasland, september 1971, Oostgaag 23a. - Welke mantel u ook kiest uit or>2e nieuwe kollektie, de kwaliteit, de afwerking en de pasvorm zullen perfect zijn. Het feit dat al ons bontwerk op eigen atelier wordtvervaardigd en voorzien is van het garantiecertificaat "Stichting Bontwaarborg" betekent een dubbele garantie. En... op onze service kunt u altijd blijven rekenen. De Here verloste uit haar moedig gedragen lijden en nam tot Zich Zijn kind! onze lieve zorgzame .-Vrouw, Moeder, Groot- en Over grootmoeder AAGJE HOOIJMEIJERvan de Nadort in de ouderdom van 83 jaar. Psalm 23. i P. HOOIJMEIJER Vinkeveen: J. VAN DER HORST—Hooijmeijer W. C. VAN DER HORST Slikkerveer: C. HOOIJMEIJER Rotterdam: H. HOOIJMEIJER A. BAASHooijmeijer E. BAAS J. HOOIJMEIJER Slikkerveer: A. HOOIJMEIJER P. HOOIJMEIJER—de Ruiter Dordrecht: S. H. KLEINGELDHooijmeijer J. A. KLEINGELD Fenwick, Canada: A A. VAN RIETSCHOTEN—Hooijmeijer J. VAN RIETSCHOTEN Rotterdam: P. HOOIJMEIJER L. A. HOOIJMEIJER—Vermeulen Klein- en Achterkleinkinderen bij Hilion-Hoiei. naast Tbalia-Theater Rotterdam Wij' kunnen voor de bezorging van ons Ochtend blad in ROTTERDAM nog enkele gebruiken. Zij, die er niet tegenop zien een uurtje vroeger uit bed te komen, kunnen met de bezorging een aantrekkelijke aanvulling op het zakgeld ver dienen. Geen incasso. Aanmelden bij Witte de Withstraat 25, Rotterdam, tel. 010-115700. COMPLETE WONING1NRICHTIN G Groene Hilledijk 209-211 Telefoon 2/10 60 Slinge 183 Telefoon 811715 Meubel toonkamers' Meerdervoortstraat 4 Telefoon 17.78.39 kamerbreed en tegels Fabriekstoonzalen W. H. Wafers, Roo-Valkstraat 25, Rotterdam, tel. 010-243226, Rol23 grote collctie En luxe artikelen. Burg, Meinespplein 21, Rotter dam. TeL: 258967. VOLG HET SMALLE PAADJE naar het goedkoopte eUand van D.H. Hier kunt u met minder geld méér doen ..Lui paard", 100 breed nylon tapijt van Bergoss, slechts per str. mtr. 88,50. Enorm dik wollen berbertapljt, 100 breed van 250,- r,u per str. mtr. 184,-. Nachtblauw zelfplakkende ny lontegel 49x10 van f 2,59 nu per stuk 1,25. Zachtblauw Velours Doré, normaal ƒ22,59 nu slechts 7.85 per mtr. Andere kleuren ook spotgoedkoop enz. enz. Voor meubelen, auto's enz. IJzersterke nylon befcle- dingsstoi» berber en nacht blauw, 139 br. met nylon «chulmrug, per rol slechts ƒ3,50 p. mtr. „Calnton" tegels van teruldralon» hotelkwailtelt. Los te leggen. 10 kleuren, van ƒ11 voor 5 85 p. stuk Koop bij D. K. contanten hou veelal de helft in uw hand. Dlseount- house Koeleman's, F. K. Wil lem de Zwijgerlaan 111. Den Haag, tel. 070 - 542030 - S5875S Volop--parkeren. Maandag v a 1 uur tot zaterdag 6 uur ge opend, Ro23 FABRIKANT overtrekt nu uw bankstel voor bijzonder iage prijs. Ook inruil mogelijk. Vraagt vrijblijvend huisbe zoek. Tel 019 - 28 34.63; na 18.09 uur 010 - 20.46 27. Ko23 DROGE CARAVANSTALLING langs Rijksweg R'darn-Dor drecht. Telefoon 01850 - 28421. Ro23 Sta- caravarisWéM speciaal n'$ar Nederlandse t is th> ahtvtêrpïn Deze.moet U eerst gézièn Hhebben voordat U, onverschillig ■waar, eer»,sta-caravart aanschaft.* Bij E.K.S.-Slfedrechl mi keus uit 9 geheel nieuwe modellen rT»et. aparte slaapkamers VRIJ TOEGANG M«: t/m Vr. 9-21 Zl. 9-18 Uur. SLIED85CHT - foslbüs 43 Eelt-loon 01840-3666* Slledrichl ligl aan dl rl|*lw«g GoiInchtimRotttrdam Kfeurenfulder op aanvraag- metalen op K LOKWEEG SC HAAtL U leest zelf uw eigen ge wicht af. Wij kopen ijzer, metalen, accu's, "enz. Op- siagteprein: Charl. Lage- dijk 616. Grote partijen worden eventueel afge haald door wagen met LAA0KRAAN of een CONTAINER om zelf te laden, bijv. voor fabrieksterrein enz. Ook afvoer van PUINVUIl e.d, tel. 010 - 80.09.25. Dagelijks geopend van 's morgens 7 tot 18 00 uur. 's-Zaterdags van 's mor gens 7 tot 16.00 uur. RO104 MEUBELSTOFFEERDER! J .Rembrandt" voor antiek, klasslak en modern. Werk plaats Rembrandstr. 65. Tel, 010 - 241093. Woonhuis D. de Haan, Schinkels». 6b, Rotter dam. Ro23 ZE ZIJN ER WEER i Na 6 weken lang totaal uitverkocht te zijn geweest BLUE-ANCHOR sta-earavans van maart tot juli het meest verkochte merk' Opzienbaren de nieuwe serie 2972. Type Parkianö 19 ,iuxe 1 sl, kam. 6-pers. ƒ6475,-: type Parkland 21. luxe 2 sl.kam.% 8 pers ƒ6975; type Seashore 23 luxe 2 sl.kamS-pers, ƒ7075,-; type Seashore 25 luxe 3 sl kam., 10-pers. 8975,-. Alle fraai ge- stoffeerd. gemeubileerd met, gaskachel en gratis vervoer.! Ook Rineï Riant, Astral. Kip! Cavalier. Goldstream, enz. te gen interessante Introductie-) prijzen. Het grootste en voor deligste Caravanbedrtjl GEBR. V. ESVELD N.V. Fascalweg 113-115, Botterdam (Lombar- dijen) telef. 010 - 195540 of 325841. Ro28 Te koop gevraagd QUEiEN ANN stoelen, theekasten, buf fetten. mahoniekasten. wasta fels, ha neklokken, pottanrek- ken, schilderijen, eiken kap stokken etc. Ook ontruimen van woningen. Tel. 910 - 133484 Voor 11 uur of na 17 uur. Ro4 Gratis VLOERBEDEKKING kan niet. Wel geven wij tot 40 pet. korting op alle merken en leggen gratis. N.V. Vloerbe- dekkingscentrale. Filiaal Rot terdam: Rosestr. 196 - tei. 010 3S5M37. Op aanvraag bezoeken wij u ook thuis met kompl. Ktalenkollektie (Damstr. 2-6. R'dam, tel. 010 - 2702J5). Ro23 Voor de vele blijken van belangstelling en mede- 'even van U ondervonden na het overlijden en bij de begrafenis van onze geliefde .Moeder, Behuwdmoe- cter en Oma PIETERTJE NEELTJE VAN LEEUWEN—Boer betuigen wij onze hartelijke dank. L- J. VAN LEEUWEN L. VAN LEEUWEN—Vaandrager THEA PETRA Rotterdam, september 1971. Öebbix medicinale shampoo heeft sen dubbele werSdng: hooggezuiverde koolteerfraotiea maken een eind aan roos en de ontsmettende stof hasachlorofsea gaat nieuwe roosvorznixtg* tegen. Wetenschappelijks Sebbix dringt diep in de hoofdhuid en bestrijdt roos radicaal. Reeds na korte tijd wassen merkt u het al: roos ver» dwijntl En roos komt ook niet terug aL n voortaan elke week nw haar wast met werk- zame, geurig schuimende SafeMx. Voor door-en-door gezond, glanzend haar. it terug albn voortaan elke garantie biftV&flacon „RANT" HOUTEN STA-CA- KAVAN v.a. ƒ7250. „TOBS" Alphen Chalets va. ƒ11900 ..R.V.C (Polyester) Sta-cara- vans v.a. 8415 Enorme sorte ring bij Caravanbedrljf Gebr van EsvelJ, NV Pasealweg 113-115. R'dam-Lombardijen Tel. 195549 - 325841 Ro28 Se» echt studeer bureau. Is oersterk, leRjk, oud en spotgoedkoop. En u kunt er een bemachtigen met een Koerier in deze krant aan de Jan van Hoofstraat voor de tijd van één jaar ingaande ongeveer 15 oktober 1971, gemeubileerde en gestoffeerde Huurprijs compleet 450,- p. mnd. Makelaar o g. Bunchestraat 6 - Gouda - Tel. 01820 - 16413. Rol 10 verhuur zonder Chauffeur vw 1309, VW bestel en VW bus 1968. Cortina 1690 en Ford 17M 1968. GARAGE A. M. JANS- SEN8, Blofcmakersstr. 7-9, Rotterdam, teL 251980, b.g.g. 245689. RolO ZONDER CHAUFFEUR 9-pers. Samba V.w. busjes, V.W.'s de luxe, all risks p.dp.w. en p mnd. Touburg autoverhuur 'De Boezem', Boezemkade 9b, tel 127688 en 143838. RolO TE .HUUR Opeis, 2 CV, New Anglla's. Chevrolets. Baks, Ridderspoor»». 46e, Zuid, tel. 010 - 278291. RolO In het Westen veruit grootste prot. chr. dagbladpers De AUDI 60 is volmaakt, groot in z'n prestaties. Ondanks de veranderde smaak en ondanks hogere eisen is de AUDI, door kleine detail wijzigingen, nog steeds volmaakt in z'n klasse; 1700 cc; 75 Din Pk-en gebruikt normale benzine. Voor een volmaakte prijs: vanaf f 9.980,-ïncl. BTW. AUDI nSU Kom bij ons de AUDI 60 en de AUDI 60L uitvoerig bekijken. De andere Audi's zijn natuurlijk ook aanwezig. Maak een afspraak vooreen proefrit. ROTTERDAM: Rotterdamse Automobiel Mij. ROTAM, GroeneixiaaL hoek Goudsewagemtroat, teL 010 121538; ROTTÉRDAM ZUID: Rotterdamse Automobiel Mij. ROTAM, Bree 13, tel. 010-194443. N.V. Automobielbedrijf VICTORIA, SfnAfedeweg 99, Schiedam, teL 010 -155255. Garagebedrijf VAN DER VUES, Nijreihefdutraat 10, Vlaardingen, tel. OIO -342762, Vinle modehuizen MV. - Rotterdam, Cooislngel iedere vrijdag koopavond tot 9.00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1971 | | pagina 1