Twee gezinnen dakloos door felle brand HID A SNEL OP 500 M IQ 90 Bedford wint in Milaan Blessure Marilyn Neufville Zakenman aangehouden CHU-bestuiirders komen met resolutie Bijna een ramp op Merwede Sanitairbeurs in Aliov* I In Maassluis zijn ze niet zuinig op groen Mevr. Heusdens opent fancy-fair Mede-oprichter R.Ph.O., M. Wery vandaag 80 jaar Woonhuis in 's-Gravendeel uitgebrand Cliff Richev wint tornooi in Londen Wijkraad bezoekt Gulf-raffinaderij Toekomst partij ter discussie Man aangevallen en beroofd Nieuwe directeur van postkantoor Gerrit Scheffer Helders beste cyclo-crosser Rouwdienst in Rotterdam voor Koning Frederik Kind geboren en omgekomen bij auto-ongeluk Poolse pers hekelt Chinese leiders Nieuw record Bert Rergsma DAF trekt nog honderden Marokkanen aan Druggebruikers in Italië streng gestraft Gromiko's hotel bestormd in Tokio Trevïra 2000 jersey ter meulen hel winkelen waard Oyer jarige pillen op Utrechtse straten 's-GRAVENDEEL Zondag morgen omstreeks 10'uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in het woonhuis van het bejaarde echtpaar Den Boer (ruim 60 jaar getrouwd). De brand was vermoedelijk ontstaan door het omvallen van een olie- kacheltje. De brandweer was on der leiding van plv. commandant A. Zuiderent snel ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat het woonhuis totaal uitbrandde. Het woonhuis en inboedel waren niet verzekerd. Hooffl Westduitse veiligheidsdienst was betrokken bij nazi-processen DE ROTTERDAMMER MAASSLUIS In Maassluis springt de bevolking niet bepaald zachtzinnig om met het openbare groen. Dat blijkt uit het rapport van de directeur gemeentewerken over vorig jaar. Er is een verliespost van maar liefst 48.000. Meer dan de helft hiervan (bijna 30.000) (komt voor re kening van Maassluis-West. Per hec tare is dat in dit stadsdeel een bedrag van 733. Bijzonder triest is de lijst van ver nield levend groen: 7059' heesters, 2027 planten, 145 bomen, 700 bollen en 60 vierkante meter gazon moesten het vorig jaar ontgelden. Verder werden in de groenvoorzie ning meer dan twee kilometer draad en 832 palen -vernield. Meer dan 400 tegels werden onbruikbaar gemaakt, en zes banken moesten wegens be schadiging worden afgeschreven. ..Een droeve opsomming", aldus burgemeester en wethouders van Maassluis, „die wijst op grove veron achtzaming van waardevolle voorzie ningen die tot doel hebben de leef baarheid in de gemeente te verho gen". Het bedrag van bijna een halve ton gemeenschapsgeld dat met het herstel var» deze schaden was gemoeid had den burgemeester en wethouders giaag op andere wijze aan de bevol king ten goede laten komen. VLAABDINGEN De driedaagse lancy-fair, ten bate van de noodzake lijke aanschaffing van materiaal en uniformen van de chr. Harmonie Vereniging Sursum Corda, zal don derdag 27 januari te 18 uur worden geopend door mevrouw Th A. Heus- dens-Manshoit, echtgenote van Sur- sum's erévoorzitter, burgemeester mr. J. Heusdens. De fancy-fair is donderdag en vrij dag geopend van 19 tot 23 uur en zaterdag van 10 tot 22 uur. De toe gang tot de grote zaal van het Volks gebouw aan de Schiedamseweg is gratis. Er zijn diverse attrakties. zoals rad van avontuur, ballen gooien en ande re evenementen, die men bij een fan- cy-fair en bazaar aantreft. PAGINA MAANDAG 24 JANUARI 1972- ;:ik 'k Volg de mode op eigen voet door zelf Uw kleding te maken de stoffen vindt U heel voordelig op onze parterre. Zo verkopen wij er deze prach tige Trevïra 2000 jersey crêpe en piqué in liefst 12J<!euren v/.o. donkerbruin en oudrose. Nu per meter 150 cm breed) van f 16,95 voor nog géén elf gulden. SCHIEDAM - „Help, help, vuur". Met deze kreten stormden zaterdagavond twee van de ze ven kinderen van het gezin Den Hollander aan het Nieuwsticht- noord in Schiedam de huiskamer binnen. Kort tevoren had het tweetal in de slaapkamer met vuur gespeeld. Het gevolg van hun „spel" was een totaal leeg- gebrand dubbelhuis, waardoor zowel de familie Den Hollander, als het naast hen wonende gezin Oranje dakloos raakten. De brand in de voor afbraak be stemde wgk is de tweede binnen twee maanden. Eind vorig jaar bra ti de een pand af; ook hier was het onvoorzichtigheid met vuur. Het vuur greep snel om zich heen. Een buurvrouw die enkele kippen in veiligheid wilde brengen gleed uit in de modder achter het huis en moest met schaafwonden aan de knie wor den behandeld in het ziekenhuis. De kippen werden door hulpvaardige buurtbewoners gered. Ook een pape gaai en een haan overleefden de brand. Redding kwam te laat voor 30 vogels. De brandweer bestreed het vuur met vijf hogedruk- en drie nevelstra- len. E'e brandbestrijding stond onder leiding van de commandant van de Schiedamse brandweer, de heer D. de Jager. Toen de brandweer met mid delmateriaal arriveerde was er nau welijks iets meer te redden. Van het dubbelpand staan aileen nog de bui tenmuren overeind. Het omvangrijke gezin Den Hollan der kon in eerste instantie bij buren ondergebracht Worden. Later werden de verschillende gezinsleden verdeeld t'i buren ondergebracht. De schade is relatief gering omdat het om sloop- panden ging. Behalve een deel van de levende have kon niets van de inboedel gered worden. Morgenvroeg om 9 uur begint op de parterre de verkoop van deze prima kwaliteit Trevïra 2000 jersey crêpe en piqué, in 12'kleuren w.o. marine, don kerbruin, paars, wit, oudrose, enz., 150 cm breed, per meter voor Duur ven de opruiming 13 ianuari tot 3 februari Géén fchrift. of tel. best. ROTTERDAM Vandaag is tach- Ug jaar geworden een van de elf me deoprichters van het Rotterdams Pbilharrnomseh Orkest, de heer Meijer Wery. De oprichting van het wkest met elf musici gebeurde op 30 rini 1918. Een jaar daarna werd de y er Wery penningmeester, een func- tte die hij pas in 1937 neerlegde toen «en bestuur van notabelen de leiding Tan het musici-bestuur overnam. Van 1940 tot 1945 kon de heer Wery noodgedwongen niet werken, Daarna tegon hij met nieuwe moed. Van 1953 tot 1957 was hij lid van het stich tingsbestuur, lid van de orkest-eom- nussie, üd van het pensioenfonds. De -iper Wery begon bij het H.Ph.O als violist; later speelde hij klarinet. UTRECHT Waar schatting hon derd tot duizend pillen, die zondag avond in de Utrechtse Bonistraat en omgeving zijn gevonden, blijken sul- fatabletten te zijn van de Amster damse kininefabriek. Ze zijn echter al sinds 1966 niet meer door de fa briek gemaakt. De politie vermoedt dan ook, dat ze zijn weggegooid om dat ze te oud waren geworden. Hoe de tabletten op straat terecht zijn gekomen is nog steeds niet be kend. In ieder geval zijn ze er niet door de fabriek „gedumpt". Het is mogelijk dat kinderen ze hebben •weggehaald van de plaats waar ze eerder door'een apotheek of hande laar waarschijnlijk in een contai ner als afval waren opgeslagen of weggegooid. De gemeentelijke reinigingsdienst heeft de tabletten zondagavond „opge zogen". Omdat er ook heel wat in het riool zijn geveegd, staat niet pre cies vast hoeveel het er waren. De politie heeft erop toegezien, dat geen „onbevoegden" de pillen meenamen. De sulfatabletten waren trouwens vrij onschuldig: alleen kinderen die er meer dan tien zouden slikken zouden er nadelige gevolgen van kunnen on dervinden. MATSUMOTO Japanse schaat senrijders en -rijdsters hebben tij den nationale wedstrijden in Mat- sumoto snelle tijden- gemaakt. Takayuki Hida won de 500 meter in 38.3 seconden, voor oud-wereld recordhouder Keiichi Suzuki' (39.5). Masaki Suzuki kwam ten val. Bij de dames imponeerde Sachiko Sal to met haar 43,8 seconden. De 1500 meter heren leverde een overwinning op voor Mutsuhiko Maeda in 2.03.7, op dezelfde afstand bij de dames was weer Saito de bes te, Haar tijd van 2.19,8 werd dicht benaderd door Kaname Ide: 2.20,1. MILAAN Dave Bedford, de. Europese recordhouder op de vijf ei) tien kilometer, heeft zondag even buiten Milaan de vijftigste editie van de z.g. „Vijf molen' cross" ge wonnen. De 22-jarige Engelsman legde de 9500 metêr af in 30 minu ten en 52.6 seconden. De tweede plaats was voor de Kemaan Ben Jipcho, die ruim 200 meter achterstand had. Bij de dames, die 2500 meter lie pen, won de Engelse Rita Ridley in 9 minuten en 22.8 seconden. De Italiaanse ex-wereldrecordhoudster 1500 meter Paolo Pigni, die meer dan een jaar niet op wedstrijden is uitgekomen, werd met ruim drie seconden achterstand tweede. Een geschrokken familie Den Hollander met hun papegaai. Hun huis werd door de brand onbewoon baar. LONDEN De Amerikaanse Davis- cupspeler CI iff Richey heeft het internationale indoortoernooi in de Royal Albert Hall van Londen ge wonnen. Hij versloeg in de finale herenenkelspel zijn landgenoot Clark Graebner met 65, 67, 65. 6—0. De partij duurde 3 uur en 5 minuten. Richey verdiende met zijn overwinning ruim 30.000 gulden. Greabner gaf aanvankelijk uitste kend partij, maar gaandeweg deden de vermoeienissen, ontstaan door de eerder gespeelde dubbelspelfina le, zich -gevoelen. Die finale won Graebner overi gens wel, samen met zijn landgenoot Tom Gorman. Het Amerikaansê duo versloeg de Zuidafrikaanse combi natie Frew McMillan/Bob Hewitt met 67, 75, 64, 46, 64. De strijd om de derde plaats le verde een overwinning op voor de Roemeen Ilie Nastase. Hij bleef de Australische veteraan Lew Hoad gemakkelijk de baas: 61, 62. LOS ANGELES De wereld recordhoudster op de 400 meter ie Jamaicaanse Marilyn Neufville, heeft zaterdagavond tijdens m- door-atletiekwedstnjden in Los Angeles tijdens een 600 meter loop haar rechter-achillespees ge scheurd. Het is door deze ernstige blessure zeer onzeker geworden of zij kan uitkomen op de Olym pische Spelen van München. Ma rilyn Neurville, wier wereldre cord op 51,0 seconden staat, zal waarschijnlijk niet voor juli kun nen lopen. De Jamaicaanse bracht vorig jaar de Engelse atletiekwereld in opschudding door te verklaren dat zij voortaan slechts voor Ja maica wilde uitkomen in inter nationale wedstrijden. In Los Angeles versloeg de wereldrecordhouder op de 3500 meter en de mijl, de Amerikaan Jim Ruyn, zijn eeuwige rivaal Kipchoge Keino (Kenia) op deze laatste afstand. De tijden waren niet uitzonderlijk: 4.06.8 tegen 4.07.3. Bob Beamon, de houder van het fameuze wereldrecord versprin- gen (8.90 meter), die sinds kort weer aan wedstrij'den deelneemt vertoonde een opmerkelijke voor uitgang met een week geleden, toen hij 6.98 meter sprong. De Amerikaan kwam nu tot 7.64 meter, wat hem een derde plaats opleverde achter zijn landgenoten Hines (8 meter precies) en Allister (7.73 meter). De wereldrecordhouder kogel stoten, Randy Matson (21.78 me ter), moest nu behalve Al Feuer- bach ook nog Fred de Bernardi laten voorgaan. De drie Ameri kanen kwamen resp. tot 20.52, 20.36 en 20.29 meter. HOEK VAN HOLLAND De le den van de wijkraad voor Hoek van Holland zijn zaterdag een kijkje we zen nemen bij de Gulf Raffinaderij. Vooral de hoge fakkel, die eertijds voor nogal wat hinder zorgde, had hun aandacht. De wijkraadsleden werden verge zeld door het 'Tweede Kamerlid mr. H. Versloot en de heer H. Boerma, voorzitter van de vereniging tegen milieubederf te Vlaardingen, Uitvoerig lichtte de heer A. E R. E. Vis Dieperink, directeur van de Gulf de wijkraad voor. Hij werd hierin bijgestaan door de chefs technische staf en algemene zaken. SCHIEDAM Van 29 januari tot 6 maart wordt in het Stedelijk Mu seum de tentoonstelling „Konfronta- ue VII" gehouden met schilderijen t'an Hans Landsaat, schilderijen en «keningen van Jaap van den Ende en grafieken van Han Kniphorst. De- 2e expesitie blijft open tot 6 maart. DORDRECHT De 58-jarige M. Kroonen van het Weeshuisplein is de afgelopen nacht op dit plein door twee mannen onverhoeds aangeval len en op de grond gegooid. Toen hij weer kon opkrabbelen, merkte de muzikant dat hij beroofd was van zijn paspoort en saxofoon. Deze was opgeborgen in een geelkleurige, zo genaamde fiberkoffer. De heer Kroonen had zondagavond opgetreden in een café aan de Noor- dendijk en was op weg naar zijn huis. Een ieder, die inlichtingen kan verstrekken wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de recher che van het hoofdbureau van politie, tel. 30333. HAMBURG (AFP/DPA) De di recteur van het Westduitse „Centrale bureau voor de bescherming van de grondwet" (de veiligheidsdienst), Hu- bert Schruebbers, is onder het nazi bewind als officier van justitie opge treden in politieke processen. Deze onthulling van het tijdschrift „Der Spiegel" is door de betrokkene zelf bevestigd. In zijn toenmalige houding zag hij echter „niets immo reels." Volgens „Der Spiegel" was deze tot dusver onbekende rol van Schruebbers ook bij diens benoeming tot hoofd van de veiligheidsdienst in augustus 1955 niet aan de orde geko men. Het blad somt een reeks proces sen op waarin Schruebbers ais aan klager was opgetreden, en voorname lijk aanhangers van de communisti sche partij tot dwangarbeid veroor deeld waren. 938 :28 VEEMARKT ROTTERDAM 24 jan. Dagaanvoer dmen, waarvan 750 slachtrunderen en varkens I'tijren per kg: Slachtrunderen extra kwal. 6.20—5.80: le kwal 5 50—«.10; :c kwal, 5 01—5 30; 3e kwal. 4 8095. Varkens le kwal 2 552.58, Ce kwal 2 502 55, 3e kv.al. 2 47—2 50; Stoeren 5 50S.40: Worstkoelen 4 so—5 00: slachtzeugen 2 os—u; zware va' kens 2.402 50. Overzicht- Slachtrunderen. aanvoer kor ter handel vlug. hoge prijzen. Varkens aa-ivoer kleiner, handel vlot, prijzen ho- tei, enkele prima's boven notering. ROTTERDAM De vergade ring van de Christelijk-Histori- sche gemeente- en provinciebe sturen in Zuid-Holland was za terdag geheel gewijd aan een diepgaande bespreking over de toekomst van de Christelijk-His- torische Unie en de verkiezing van de nieuwe Unie-voorzitter. De voorzitter, dr. D. P. Kok, hield een korte inleiding waarin hij erop wees dat het contact tussen de drie srcte confessionele partijen in 1967 serieus is begonnen. Hij besprak ook de overeenstemming' van de „acht tien" te Amersfoort in maart 1968. Dr. Kok vond dit een goede start om tot een nauwe samenwerking in een of andere vorm te komen. Daarbij hield hij in het midden of dit een fusie, een federatie of een iosser samenwer kingsverband zou moeten zijn. De praktijk zal wel leren hoever wij in raden, staten en Staten-Generaal hunnen gaan. Spreker sprak zijn verbazing uit over de opvattingen van dr. ir. De Zeeuw, de voorzitter van de KVP, die een open, gedeconfessionaliseerde partij voorstaat, waarvan iedereen lid kar. worden. Hij achtte deze opvat ting tn strijd met het beginsel van Amersfoort 1968. Dr. Kok wees de open partijformatie volgens de struc tuur van dr. De Zeeuw om principiële redenen van de hand en zou ook mét de beste wil ter wereld niet weten hoe hij deze aan de christelijk-histo- r^che achterban zou kunnen verko pen. Na een langdurige en vruchtbare gcdachtenwisseling werd door de goedbezochte vergadering unaniem besloten een resolutie te aanvaarden, voorgesteld door ir. N. Buysert, lid van gedeputeerde staten van Zuid- Hulland, In deze resolutie werd allereerst de u tdrukkehjke wens uitgesproken op korte termijn te komen tot een r>oLwe samenwerking van de drie gicte christelijke partijen op de reeds e-'rder vastgestelde grondslag van 1968, waarin het evangelie als begin sel voor ons politieke leven en hande len wordt aanvaard. Voorts zal de Unieraad worden verzocht bij de keuze van een nieuwe Unievoorzitter zich van te vorer. terdege te verge wissen of deze bereid is de grondslag van 1968 te onderschrijven. Deze re solutie zal gezonden worden naar het hoofdbestuur van de Christelijke- Historische Unie, de Unieraad en het hoofdbestuur van de vereniging van cliristelijke-historische gemeente- en piovinciebesturen. SCHIEDAM de heer H. J. teur van het de heer A. C. Als opvolger van Reekers is tot direc- postkantoor benoemd van Broekhoven. Hij nam deze functie reeds enkele maan den waar. Voordien was de heer van Broek hoven in verschillende functies werkzaam op het districtspostkantoor in Rotterdam, ondermeer als hoofd van de afdeling loket- en gelddien- sten. De heer Reekers is benoemd tot adjunct-hoofd van de centrale afde ling postvervoer ter centrale directie. Pontje ontweek tanker maar net DORDRECHT Het heeft zaterdagmiddag een haar ge scheeld of op de Merwede was een ramp gebeurd met het veer- bootje „Jorina" dat de verbin ding onderhoudt tussen Dordt en Papendrecht. Tijdens de mist, die in de middaguren vooral op het water zeer dicht was, kwam de „Jorina" bijna in aanvaring met een tankschip dat van de Noord de Merwede op kwam varen. Er bevonden zich twintig passagiers aan boord van het veerbootje. Het was omstreeks 3 15 uur dat de 1246 ton mentende tanker „Rita" die geladen was met 700 ton gasolie, uit de Noord de Merwede op kwam varen. De „Jorina" voer op dat ogen blik juist van Papendrecht naar Dordt. Het pontje bevond zich op on- GOUDA De politie heeft de ta- baksroof bij grossierderij D. de Jong aan de Turfmarkt, waarbij vorig weekeinde voor zo'n 65.000 gulden aan sigaren en sigaretten werd gesto len, snel kunnen oplossen. De daders, een 38-jarige Goudse zakenman en enkele bij hem in dienst zijnde Gouwenaars, konden worden aangehouden toen zij afgelopen week 's avonds in Alphen aan den Rijn probeerden hun rookwaren, te slijten. Zij boden de rokertjes op straat aan voorbijgangers te koop aan... Uit het' onderzoek is inmiddels ko men vast te staan, dat de dozen met sloffen sigaretten en doosjes en of k_stjes sigaren zijn afgevoerd met een auto, die speciaal voor dit soort „ope- ratües" was aangeschaft. De politic hoopt vrijwel de gehele buit te kun nen achterhalen. De Goudse politie werkt ook nog steeds aan de tabaksroof, die in de nacht van 17 op 18 december in het magazijn van grossier A. .J van den Tooten aan de Jeruzalemstraat werd gepleegd. Hier verdween voor circa 55.000 gulden aan sigaren en sigaret ten. Enige overeenkomst tussen beide diefstallen door middel van braak i>i beide gevallen werden toegangs deuren opengebroken is tot nu toe niet vast komen te staan. ARNHEM Gerrit Scheffer uit Hengelo (Gld.) is zaterdag op het par koers Monnikenhuizen in Arnhem Gelders kampioen cycio-cross gewor den. De tweede plaats was voor zijn broer Albert, die over de 25 km even veel tijd nodig had ais de winnaar: 53 minuten 12 seconden. Aan de wed strijden namen ook renners uit ande re provincies deel. De kampioen van 1971, Gertie Wildeboer uit Apeldoorn, had een slechte start en kon zijn in de beginfase opgelopen achterstand niet meer goedmaken. De uitslag Is: l. Gerrit Schetter (Hense- lo/GId) 25 km in 53.13; 2. Albert Schetter (Zelhem) z.t.; 3. Gertie WUde4joer (Apel doorn) op 35 sec: 4. Jan van Boxmeer (Erp) op 1 min 13 sec: 5. Gezlenus Hoven (Dcur- ae) op 1.40: 6, Cees Zoontjens (Tilbure) op 1 45; 7. Benny Meyer (Apeldoorn) op 1.53: 8. Max de Vries (Amersfoort) op 3.57; S. Kees Bokma (Bsam) op 3.08: 10. Henk van Vel- zen (Seherpenzeel) op 3.21. ROTTERDAM In de Deense zee- manskerk in Rotterdam is maandag morgen een korte rouwdienst 'gehou- den in verband met de begrafenis, vandaag, van de .Deense koning Fre derik. Koningin Juliana was verte genwoordigd door de chef van haar militaire huis, luitenant-generaal H. Schaper, en prins Bemhard door zijn adjudant, luitenant-kolonel T. Schreu- ders. Verder werd de dienst bijge woond door een groot aantal ambas sadeurs in Nederland, door de mrsis- ters Van Agt, Schmelzer, Geertsema en Nelissen en door de burgemeester van Rotterdam ROTTERDAM Van 14 tot en. met 18 maart wordt In de Ahoy'hal in Rotterdam-zuid de „S en H '72" (Sa nitair en Hygiëne International) ge houden. Deze beurs wordt een sani tair-, sauna- en zwembadmanifesta- tie. Uit vijftien landen komen inzen dingen. naar de Ahoy'hallen om een oppervlakte van 12000 m2 te vullen met de nieuwste primeurs voor vak mensen en belangstellenden. Naast de hoofdschotel, het sanitair, opent een saunaland haar poorten om velen te overtuigen van het nut van de sauna. Daarnaast wordt veel aandacht ge schonken aan toet privé-zwembad. De Nederlandse sanitairgroothandel wordt vertegenwoordigd door 16 be drijven. Zeventig importeurs van be kende merken vertegenwoordigen met de groothandel 250 binnen- en buitenlandse merken, terwijl dertig fabrikanten zelfstandig exposeren. De Nederlandse installateurs ko men met een voorlichtingsstand en het boekje „Baden in een notedop". Daarnaast-zullen er bladen zijn als Installatie, Gas en Sanitair Mercuur en het Vakblad voor de Installateur. „S en H '72" is geopend van 14 tot 18 maart van 10 tot 17 en van 19.30 tot 22 uur. Op zaterdag 18 maart van 10 tot 17 uur LEICESTER (AP) Tijdens een ernstig auto-ongeluk dat zich zondag heeft voorgedaan op een snelweg bij Leicester, en waarbij vier vrouwen en twee jongemensen het leven ver loren, is een kind geboren en kort daarop omgekomen. Er had zich een frontale botsing voorgedaan tussen een auto, bestuurd door twee jongelieden die op de ver keerde baan reed, en een tweede waarin de vier vrouwen zaten. Een van de vrouwen was zwanger en haar kind kwam onmiddellijk na de botsing ter wereld, maar kwam met de anderen om toen de auto in brand vloog. WARSCHAU (UPI, Reuter, AP) De Poolse pers heeft felle aanvallen gedaan op de Chinese leiders. Het p-.rtijblad Triboena Loedoe schreef dat China een beleid van verdeeld heid en chauvinisme voert en het weekblad Politika publiceerde de Irkst van een rede van Tsjen Ji, de onlangs overleden minister van bui len Sandse zaken, waarin hij Mao Tse- toeng aanvalt. De rede zou nog nooit buiten China verschenen zijn. Tsjen Ji had de rede afgestoken in 1967 tijdens de culturele revolutie en hij hekelde Mao daarin omdat hij een persoonlijkheidscultus had ontwik keld. zoals Stalin en Chroestsjow hadden gedaan. Bovendien beweerde l.'j dat slechts 20 procent van de Chi nese partijleden Mao steunden. Voorzitter Mao is een gewoon mens", aldus de tekst. „Hoevelen verzetten zich niet tegen Mao? Heel veel. Als 20 procent van hen voorzitter Mao steu nen dan is dat nog niet zo slecht". Hot blad beweert de tekst te hebben gekregen van eigen bronnen in Chi- r.r. geveer eenderde van de breedte var de rivier, gerekend van Papendrech' af. De schipper van de veerboot merk te de tanker te laat op. Dat moest ge weten worden aan een onvolkomen heid van het radarapparaat van de „Jorina", maar ook aan het feit daf met die onvolkomenheid te weinig rekening was gehouden. Even nadat het pontje zich had losgemaakt var, de Papendrechtse wal had de schipper de vaart moeten inhouden om een goed radarbeeld te verkrijgen. Terwijl er door de mist zo goed als geen zicht was, doemde plotseling de „Rita" voor het veerbootje op. Door de „Jorina" snel naar stuurboord om te laten zwenken, voorkwam de schipper dat zijn vaartuig door de tanker in de flank werd gegrepen. De schepen waren elkaar echter al zo dicht genaderd dat zij bij deze ma noeuvre toch nog langs elkaar schampten. Eigenaresse van de „Jorina" is de firma Vos uit Alblasserdam, die de veerdiensten Dordt-Zwijndrecht en Dordt-Papendrec'nt van de gemeente heeft gepacht. Van deze firma is twee maanden geleden de boot, waar mee de veerdienst Slikkerveer-Kin derdijk wordt onderhouden, door een tanker overvaren. Daarbij kwam de schipper om het leven. DEN HAAG ZIAN-zwemmer Bert Bergsma heeft zondag in Den Haag het Nederlands record op de 100 meter vrije slag (25 rneterbanen) ver beterd en gebracht op 53.8 seconden. Vorige week zondag was Bert Bergsma als startzwemmer van de 4 x 100 meter vrije slag uitgekomen cp 53.9 seconden. Hij is thans nog 0.3 seconden verwijderd van de limiet voor de Olympische Spelen, die bij de winterkampioenschappen begin april dient te worden gehaaid. Bij dezelfde wedstrijden bleef Marjan Vermaat met 2.26.2 beneden de limiet voor de 200 meter rugslag. Astrid Verver won de 400 meter vrije slag in 4.42.0. De dames wisselslagestafette van ZIAN (Josien Elzerman, Tineke Hofland, Karin Kok en Ineke Walrave) bleef met 4.41.7 enkele tienden van secon den boven het nationale clubrecord. De wedstrijden werden zowel bij de dames als de heren gewonnen door ZIAN, gevolgd door PSV en VZC. Vlaardingen. Laatstgenoemde club had de handicap dat de, Olympische, kandidate Frieke Buys een voet ver- - stuikte en niet kon deelnemen. DEN HAAG De DAF-fabrieken zullen voor de produktie van perso nenauto's te Bom in Limburg dit jaar nog enkele honderden Marokkanen in dienst nemen. Deze fabriek heeft op het ogenblik ongeveer 3000 man personeel. Hierbij zijn een kleine duizend man, die vroe ger bij de staatsmijnen hebben ge werkt, voorts andere Nederlanders uit Limburg en andere provincies, een groot aantal Belgen «n een grote groep Marokkanen. De gehele produktie van DAF-personenauto's is in Born gecon centreerd. Dit jaar zullen ongeveer 100.000 personenauto's worden ver vaardigd. Dat is 15.000 of een kleine 20 procent meer dan in 1971. ROME (Reuter) Gebruikers van drugs kunnen in Italië even streng worden gestraft als handelaars. Dit heeft het constitutionele gerechtshof in Rome vastgesteld als officiële uitleg van de uit 1954 daterende wet tegen drug-gebruik. Daarin worden overtre ders bedreigd met gevangenisstraffen van drie tot acht jaar en geldboetes van 2500 tot 22,500 gulden. De Italiaanse rechter legt zelden de maximumstraf op, maar de laatste tijd zijn wel forse vonnissen uitge sproken voor het bezit van kleine hoe veelheden voor persoonlijk gebruik. (De Nederlandse rechter pleegt han delaren aanzienlijk strenger aan te pakken dan gebruikers). Op het ogen blik zitten 63 buitenlanders in Itali aanse gevangenissen wegens drugbe- zit. Het voorarrest loopt vaak tot ver scheidene maanden uit. TOKIO De politie te Tokio heeft zondagavond elf betogers gearresteerd die het New Otanlhotei bestormden, waar de Russische minister van bui tenlandse zaken, Cromiko, zijn intrek heeft genomen. Zij bleken lid te zijn van de Bokyo Teisjintai, een uiterst rechtse groep. Gromiko kwam zondag in Tokio aan voor overleg met zijn Japanse ambtgenoot Foekoeda hun eerste besprekingen sinds vijf jaar. Kern punt daarbij zou zijn de teruggave van vier eilandjes, die Japan in de Tweede Wereldoorlog aan de Russen heeft verloren. Deze kwestie vormt de belangrijkste hinderpaal voor het sluiten van een vredesverdrag tussen de twee landen. De Sowjet-Unie re kent de eilanden tot haar grondge bied en heeft de laatste jaren niet over teruggave willen praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 1