die passen bij de gordijnen ie passen bij de kussens,die passen bij dezesloelen ekenhuis HUISMEESTER verpleegtehuis "het parkhuis dord recht «Een hoofdverpleegster of -verpleger verpleegkundige Een le verpleegster of verpleger Kookboekjes HET NEUSJE VAN DE ZALM 2onrcer leuning v/ageningen neerleggen en-zetten, is uitgevoerd in alle schakeringen van rood, geel groen en bruin, 'En daardoor geweldig te kombineren met de basiskleuren. Dat Totale Kleuren Plan van de Bijenkorf is op z'n zachtst gezegd nogal bizonder. En zeer verleidelijk. het teken staat van het Woon-Kleur-Gebeuren. OftewelDe komplete koördinatie van alles en alles. 't Komt in het kort hierop neer: Alle meubelen zijn uitgevoerd in rustige basis- kleuren. Van naturel, via bruin naar zwart. Alles wat je daarbij kunt ophangen en-spijkeren Luie stoelen; mooie stoelen, zachte stoelen, harde stoeien, speelse stoelen, stoere stoelen, degelijke stoeien, gladde stoelen, geribde stoelen, rechte stoelen, sportieve stoeien Stoelen. We hebben d'r nog af wat. Wiè een stoel zoekt moet dan ook echt even naar de Bijenkorf. Ter plekke kunt u in een luie ligstoel even bekomen van uw verbazing. Want u ontdekt dat de Bijenkorf ïjss i NEDERLANDSE SCHEPEN Dagblad dat u omzet geeft van een provincietelt meer gezinnen dan sommige provincies. Praktisch geen doublures met andere dagbladen de rotterdammer - dordts dagblad - nieuwe leidse courant - nieuwe haagse ceurafrt R'dam,W.de Withstr. 25 tel.115583 telex 21431 Kantoren te Den Haag - Leiden-Dordrecht. Een assortiment van de beste recepten, bijeengebracht in handige boeWes, LsüV gafjiustreerti en mot kleurrijk oma.'ag- vgn SEN J. KUYPER; 50 Heerlijke soepen 60 keasgsrachten 50 hartige hapie» 50 gebakreceptsn .50 kipgerechten 60: past a-recepten 50 heeriijke desserts 30 fonduerecspten 50 batbecrje-recepten 50 frituutrecepren 50 vtsgerécmen SO fruitgerechtB/i 50 heerlijke salades 5o koude voorgerechten So sairsrecepten 60 yleesgarechten So eenpartsiriaaltiiclsn 50 e'ergerechtan 50 ijsgerechten 50 rauwkosigerechtsn 60 rvo-recepren 50 streekgerechten SO gevogelte-recepten SQ lekkere boterhammen 2S0 dranken en drankjes 50 borrëlhapies 50 warme voorgerechten - SQ grtll-rècepren SQ lekkere koelcies Lekker eten oo zn Spaans i-Skker eten op zn Oostenrijk» t-ekker «ren op z n mdi-.cn t-ekke» eten op zn»Balkans Lekke» efen op z n Frans Lekker eren op z n Scandmav.soh van WINA BORN: Vlees- en t/tsfonaues *fi.' De' Cteeitie Relax-fauteuil met 'n hoge rug voor gezond zitten. Zwart gelamelleerd frame met zachte polyether kussens, bekleed met corduroy. In 5 kleuren uit ons kleurenpian. Prijs 579,- Sportievefauteuil met blank metalen frame.'Lïgmodel in naturel canvas gekombineerd met vrolijk gestreepte weefstof. Alleen de Bijenkorf heeft 'm. Prijs 179.- Relax-fauteuil van Jan dés Bouvrie. Gekomponeerd uit mat cbroombujs en soepel zwart of donkerbruin leer. Ontspannen zitten dank zij half dons/half veren vulling van de kussens. Prijs 1180,- Sportieve fauteuil met chroom-buis frame. Extra zit-komfort dank zij zachte, losse kussens op "n corduroy loper. U kunt kiezen uit 6 kleuren van 't Bijenkorfplan, De prijs is zonder meer een pluspunt: 269.- Uitgangspunt bij deze fauteuilzachti corduroy kussens op een met canvas bespannen frame. Extra komfortabel door.'n roisteun voor 't hoofd. Keuze uit 6 kleuren van *t Bijenkorf kleurenpian. Prijs 495,- YwKnigbQQr 0* pookhönd* tyeffdeones yoorÖtogkiinQ 4'. •JP A VöfTatlWÖ»! ■f OEveUIWE >4Bk ;W(uwMMfl<nafi HEtWeadOTvtdwlM, ,:HB dear /-ar A*tvariMiwbb«rV Onwnb—Vv H».i v .«vvmhaiid uit d* Hfe-*'"". WÊh n Curacao; KylJbc 16 Stahlow n PurJteet; Labotas 14 40 m ZAthe- W; Labrador 14 dw CasquetsLa- don aU 40 m WZW CasjuetsLaer tes 14 25 m NO Ouessan/t; Leider- kerk 1459 m zo Rbodos;. Lcly- kërk 14 320 m ZZWWalvisbaai; Leo Polaris 14 dw Barfleur.; Liber- tas 14 5 m KW Cap Fimsterre Lojppersum 14 75 m Njo Azoren LovelUa 15 Skarainanfea; Maas Lioyd 13 vertr vera enfz n Kaap stad. A.;:'\v bl&oma 14 Tranmere n PXL aiainlloyd IC. 9qq NO bermuda: Marathon 14 50 m W Guernsey; Marietje Boehmer 14 30 m NNW Kp Nao; Maryke Irene 14 80 m O Siilië; Meerdreht 14 250 m NNW Finisterre; Merurlus 14 vertr Pa- ranam nr Rotterdam; Merscylloyd 14. 1100 m wzw San. Francisco; Metula IS te Lavera verw,; Mlssis- slppliloyd 14 365 m NW Capetown; Moerdyk 14 vertr greenock n Bil bao; Montferland 14 pass Madeira; Mydrecht 14 60 m ZGuadeioupe; N'aess Courier 14 aank Kawasaki; Nederiek 15 aank Napier; Neder Rhone 15 aank Tanga; Nediloyd Kimberley 14 400 m NO St Helena; Nediloyd Niger 14 15 m O La^ Palmas; Neptunus 14 680 m NO Guadeloupe; Nieuw Amsterdam 15 Lagualra; Nlso 15 te Banias; On- oba is te Ban Las verw; Ossen- drecht 14 Hamburg n Cristobal; palamedes 24 420' m ZW Azoren; paiamedes 14 420 m ZW Azoren; parkhaven 14 aank Santos; Patro 15 te Skaramanga; Petra 16 vertr Banregan; Phllidora 22 te Gamba verw; philine 15 te Lissabon; Phi- lip»pia 16 te Bombay verw; poel- dyk 15 aank Tampico; Prinses Margriet 14 vertr Dieppe n Am sterdam; Kochab 14 75 m O Kp passero; Rotterdam 14 Durban n Mombasa: Saf ocean Adelaide 14 450 m WNW New Amsterdam Is! S'cheipwyK 14 m ZZW Goa; Sehie- kerk 14 aank Manilla; Schouwen 14 aankomst Durban; Sepia 19 te Portland/Maine verw Servaas- kerk 14 450 m OZO bermuda; Si- noutskerk 14 375 m IV Walvlsbay; Socrates 14 450 m ONO Azoren; Spaarnekerk 14 360 m N Las Pal mas; Stad Utrecht 14 130 m ZO Ponta Delgada; Stolt Munttoren 14 500 m O St Helena; -Stolt wester toren 14 20 m W Madeira; Straal Colombo 15 aank Mount Manga nul Straat Aiguihas 15 aank Kaapstad; Straat Franklin 14 verw Luanda; Straat Jiobert 14 aan komst paranagua: Straat Korea 14 350 m O Mombasa; Straa tLagos 14 300 m O Mauritius; Straat Mozam bique 14 aankomst Hongkong; Straat Nagasaki 14 700 m ZW Luanda; Straat Nacoya 15 aan komst Kobe; Straat Towa 14 570 m NO Mauritius; Straat clarence 14 200 m W New Hebrides; Straal Colombo 34 vertr Lyttieton; Straat rushimi 14 190 m KW cocoseli; Straat Honshu 14 1000 m WZ WSa- bang: straat Lemaire 14 300 m NW Beira; Straat Luzon 14 530 m wzw Kaap Leeuwin: Straat Tor res 15 verw Durban; Tahama 14 vert r Las Paimos nr Bandar KTaltshabr: Tailta 14 95 m ZO Kp Ferrol: Themis 14 330 m ONO San Salvador; Theron 14 40 m ZW Oueisam: Thuredreclit 35 aan komst Chimbote; Tinto 15 aank Livorno; Tjlbantjet 14 vertr Dar es Salaam n Zanzibar; Tjiwangt 14 350 m WNW Yap Is'.and; Tjimanuk 14 .too m NTNO Brisbane. Toloa 14 70 m NW San Francis co» Toltcc 14 800 m w Madeira, Trident Arasterdam 15 Hamburg. Twee gebroeders 14 120 m N Villa- no 1. Ulysses 14 220 m WNW Kaap villano Vasuru 21 te M. ai Ahmadi ver wacht, viana. 14 Puerto Rosales, vitrea 38 te Portsmouth verw, VI- vipara 15 te Rio de Ja Plata, Vlie land 14 verw Kuwait, Vllst 14 950 m Z Abfdjan. Voorne 14 vertr Mo- ji naar Australië U'aalekerk 15 aank Kobe. Waar- dreclit 14 900 m W Fremantle, Wa- rerland 14 850 m WZW Kp Ver- d.'.sche Eil.. Westerkerk 3 4 pass Gi braltar. Wieldrecht 14 410 m ONO St Helena. Wissckerk u 75 m O Gibraltar, WUIy Smits 14 N Kp Villano, Woensdrccht 14 Macapa n Piröeus, Wonogirl 15 Hongkong. Wonosari 14 Mataranl n Manila Zafra 16 te Tranmere verw, Za- ria za 18 verw Bukom. Zonnckcrk 14 vertr Nacala naar Bordeaux, Zuiderzee 14 Guadalrlvler bajiioastraat 57 (verpleegtehuis voor psychisch gestoorde bejaarden) Ons ziekenhuis dat thans 574 patiënten kan verzorgen in de beide, gebouwen, die nu door een brug met elkaar zijn verbonden, biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden !n ons verpleegtehuis, dat volledig aangepast is aan de eisen des tijds en voorzien van de meest moderne technische benodigdheden, kunnen worden geplaatst: in het bezit van het diploma ziekenverpleging A en B; Voor de verpleging én verzorging van onze patiënten vragen wij een aantal JONGE MENSEN - ME/SJES ZOWEL ALS JONGENS om opgeleid te worden tot in de rang van I e verpleger A; in het bezit van het dipfoma ziekenver- pleging A of B. Op 1 april 1372 begint de opleiding tot xieken verzorgende» Om tot deze opleiding te kunnen worden toegelaten moet men in de maand april 1972 de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en na de lagere school tenminste 3 jaar vervolgonder wijs hebben genoten. De opleiding duurt 2 jaar en wordt afgesloten met het behalen van het Staatsdiploma Zieken verzorgende. Op 1 maart 1972 begint de opleiding tot verpleegkundige Hiervoor komen in aanmerking jongelui die een MuhjMavo diploma bezitten of een gelijkwaardige opleiding hebben genoten en die in maart 1972 de leeftijd van 17 jaar en 7maan den hebben bereikt. De opleiding duurt jaar en wordt af gesloten met het behalen van het diploma Ziekenverpleging A. De salariëring voor de leerlingen van beide opleidingen be draagt: f 572.- per maand bruto tijdens het eerste jaar; f 604.- per maand bruto tijdens het tweede jaar voor leerling en van 23 jaar en ouder f 770,9Q>per maand). Tweemaal per maand worden de reiskosten n'har huis vergoed. Een ruime tegemoetkoming wordt verleend in de eerste aanschaffing van uniformkted/ng. Wij bieden u: Goede- salariëring, alsmede onregelmatigheidstoeslag,- Goede sodole voorzieningen; Prettig werkklimaat; Diensten volgens een dienstrooster, waarin de vrije dagen vast geregeld zijn; Voorzover noodzakelijk, volledige medewerking bij het verkrijgen van pas sende woonruimte; Voorzover van toepassing, vergoeding van verhuis- en verplaatsingskosten. Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen worden gaarne ingewacht bij de adjunct-directrice, Haaswijkweg Oost 69a, Dordrecht. Tel. 01850 - 60000. AHe gewenste informatie geeft gaarne Zr. A. van der P/as, iedere dinsdag en vrijdag van 11-12 uur of na telefonische afspraak: 01850-32222, toestel 115 of 266. Vanaf stationbus lijn 2 of 3a. Bij een instelling, gelegen in het centrum van Rotterdam, komt binnen kort wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige functionaris een plaats vrij voor een In verband met de eveneens vrijkomende woning zouden wij gaarne in contact willen komen met een niet zo jeugdig echtpaar zonder inwonende kinderen. Indien u meeni dié eigenschappen te hebben waarover een huismees ter moet kunnen beschikken, wordt u verzocht uw sollicitatiebrief te zenden aan: Circle Marketing/Reclame N.V., Postbus 2287, Roterdam, onder vermelding van nr 131.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1972 | | pagina 2